Приказ от 14.09.2000 № 203 Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 27.08.2000 № 1347 Об утверждении прогноза развития жилищного строительства на 2000-2004 года

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19712 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 14.09.2000 № 203 Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 27.08.2000 № 1347 Об утверждении прогноза развития жилищного строительства на 2000-2004 года
Дата принятия14.09.2000
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа203
РазработчикГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины
Принявший органГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА
          ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З

 N 203 від 14.09.2000

   Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів
   України від 27.08.2000 N 1347 "Про затвердження прогнозу
    розвитку житлового будівництва на 2000-2004 роки"

   Кабінет Міністрів України постановою від 27.08.2000 N 1347
 >> ) "Про затвердження прогнозу розвитку житлового
будівництва  на  2000-2004  роки" затвердив прогноз розвитку
житлового будівництва на 2000-2004 роки.
   Прогнозрозроблено відповідно до актів
Президента України, постанов  Верховної  Ради  України  щодо
забезпечення житлом населення України, у тому числі ветеранів
Великої Вітчизняної війни, сімей загиблих, які перебувають на
обліку, тих, хто потребує поліпшення житлових умов, громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а  також  з
урахуванням програм забезпечення житлом військовослужбовців та
членів їх сімей, реконструкції житлових будинків перших масових
серій, індивідуального житлового будівництва на селі "Власний
дім".
   Зазначеним прогнозом намічені основні
показники  розвитку  житлового  будівництва  до  2004  року.
Передбачається щорічне збільшення обсягів будівництва житла і
введення у 2004 році 11,1 млн. кв. м. Для досягнення прогнозних
обсягів передбачається протягом п'яти років залучення 35,7 млрд.
грн. коштів з різних джерел фінансування.  Визначені  також
фінансово-кредитні механізми та напрями забезпечення розвитку
житлового будівництва.
   Згідно з зазначеною постановою Рада міністрів
АР Крим, обласні, Київська, Севастопольська міські  державні
адміністрації  мають  щороку  забезпечувати  розроблення  та
затвердження в установленому порядку регіональних програм розвитку
житлового будівництва та їх реалізацію з урахуванням вказаного
Прогнозу.
   З метою належної організації виконання зазначеної постанови
 Н А К А З У Ю:
   1. Заступникам Голови  Комітету,  керівникам  структурних
підрозділів постанову Кабінету Міністрів України від 27.08.2000
N 1347  "Про затвердження  прогнозу  розвитку
житлового будівництва на 2000-2004 роки" взяти до керівництва в
роботі.
   2. Затвердити заходи Держбуду щодо  реалізації  прогнозу
розвитку житлового будівництва на 2000-2004 роки, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2000 N 1347
, згідно з додатком.
   3. Управлінню  стратегії  розвитку будівельного комплексу
(Шарапова) забезпечити:
   - підготовку  узагальненого  переліку  нормативно-правових
актів, необхідних для реалізації Прогнозу та
пропозицій щодо його затвердження;
   - проведення щоквартально  моніторингу реалізації Прогнозу
 у тому  числі  по  регіонах, та підготовку
відповідної інформації для керівництва Комітету.
   4. Відділу кадрів, спецроботи та юридичного забезпечення
(Купчук) за участю будівельних корпорацій забезпечити організацію
підготовки та перепідготовки кадрів будівельників з урахуванням
необхідності застосування нових технологій, будівельних матеріалів
та конструкцій, організаційних та фінансово-економічних  форм
діяльності будівельних організацій.
   5. Управлінням  та  відділам  надавати  місцевим органам
виконавчої  влади  і  органам  місцевого  самоврядування
науково-технічну  і методичну допомогу у реалізації прогнозу
розвитку   житлового  будівництва  на  2000 - 2004  роки
.
   6. Управлінню інформаційно-аналітичного та організаційного
забезпечення роботи апарату, колегії та науково-технічної ради
(Григор) забезпечити організацію висвітлення у засобах масової
інформації стану реалізації зазначеної постанови
Кабінету Міністрів України, досвіду будівництва житла тощо.
   7. Контроль за виконанням зазначеного наказу покладаю на
заступників Голови Комітету за належністю питань.

 Голова Комітету                    В.М.Гусаков
                              Додаток
               ЗАХОДИ
    Держбуду України щодо реалізації прогнозу розвитку
   житлового будівництва на 2000 - 2004 роки, затвердженого
    постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2000
    N 1347 "Про затвердження прогнозу
    розвитку житлового будівництва на 2000-2004 роки"

N п/п Назва заходів Термін виконання Відповідальні виконавці
1. Підготувати пропозиції до переліку нормативно- правових актів з питань житлового будівництва, необхідних для реалізації Прогнозу, за такими напрямами: щорічно у жовтні, 2000-2004 роки  
- стимулювання залучення інвестицій у житлове будівництво;   управління стратегії розвитку будівельного комплексу (Шарапова), управління нормативно- правового забезпечення реформування житлової політики та експлуатації житлового фонду (Власов)
- вдосконалення планування територій, зокрема в частині їх резервування, ефективного використання та надання земельних ділянок для житлового будівництва;   управління містобудівної політики (Економов), управління нормативно- правового забезпечення реформування житлової політики та експлуатації житлового фонду (Власов)
- застосування різних типів забудови, що передбачають підвищення її щільності, раціональну поверховість відповідно до місцевих умов та різних типів житла щодо рівня комфорту проживання та соціального призначення;   управління містобудівної політики (Економов), управління архітектурно- будівельних систем та інженерного обладнання будинків і споруд (Муляр), Українська академія архітектури
- зменшення вартості будівництва за рахунок вдосконалення архітектурно- планувальних рішень житла, застосування у проектуванні і будівництві ефективних архітектурно- будівельних та інженерних систем житлових будинків на основі сучасних технологій і матеріалів;   управління архітектурно- будівельних систем та інженерного обладнання будинків і споруд (Муляр), управління реформування ціноутворення, методології експертизи кошторисної вартості будівництва (Губень)
- повноцінного використання місцевої індустріальної бази та матеріально- сировинних ресурсів;   управління архітектурно- будівельних систем та інженерного обладнання будинків і споруд (Муляр) за участю Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, будівельних корпорацій
- забезпечення енергозбереження, у тому числі шляхом підвищення теплозахисних якостей житла, за рахунок архітектурно- планувальних і конструктивно- технологічних рішень, організаційно- технічних заходів, енергозберігаючих рішень та обладнання;   управління архітектурно- будівельних систем та інженерного обладнання будинків і споруд (Муляр), відділ інноваційної політики, нормування та стандартизації (Кравченко)
- формування інституту соціального житла громадянам, які потребують соціального захисту з боку держави, відповідно до законодавства;   управління нормативно- правового забезпечення реформування житлової політики та експлуатації житлового фонду (Власов)
- збалансованого розвитку житлового будівництва у містах і сільській місцевості та інженерно- транспортної і соціальної інфраструктур;   управління містобудівної політики (Економов), управління нормативно- правового забезпечення реформування житлової політики та експлуатації житлового фонду (Власов)
- комплексного розвитку та структурної перебудови домобудівної бази з урахуванням поетапного зростання обсягів будівництва на основі перспективних архітектурно- будівельних систем;   управління архітектурно- будівельних систем та інженерного обладнання будинків і споруд (Муляр) за участю Координаційної ради з питань розвитку і реструктуризації домобудівних підприємств України (Антонюк), корпорацій "Укрбуд", "Украгропромбуд", "Укрбудматеріали"
2. Організувати розроблення і затвердження в установленому порядку: - нових нормативів та стандартів на проектування і будівництво житлових будинків різних типів з метою поліпшення архітектурно- планувальних рішень, техніко- економічних та експлуатаційних показників; - основних архітектурно- технічних напрямів розвитку житлового будівництва та відновлення наявного житлового фонду 2000-2004 роки управління архітектурно- будівельних систем та інженерного обладнання будинків і споруд (Муляр), відділ інноваційної політики, нормування та стандартизації (Кравченко), управління нормативно- правового забезпечення реформування житлової політики та експлуатації житлового фонду (Власов)
3. Здійснити заходи щодо забезпечення: - підвищення рівня використання у житловому будівництві потужностей великозбірного індустріального житла (до 18 % його загального обсягу в 2004 році); - розширення виробництва покрівельних матеріалів, зокрема керамічної черепиці та металочерепиці, металошиферу, багатошарових армованих рулонних матеріалів з підвищеним терміном експлуатації та розширеною сезонністю виконання робіт; - розширення випуску теплоізоляційних матеріалів, особливо жорстких та напівжорстких мінераловатних плит вітчизняного виробництва за рахунок введення потужностей виробництва такої продукції на Алчевському заводі будівельних конструкцій, організації виробництва у Півненській області та розширення його в м. Чернівцях 2000-2004 роки управління архітектурно- будівельних систем та інженерного обладнання будинків і споруд (Муляр) за участю Координаційної ради з питань розвитку і реструктуризації домобудівних підприємств України (Антонюк), корпорацій "Укрбуд", "Украгропромбуд", "Укрбудматеріали"

 "Інформаційний бюлетень Держбуду", N 9, 2000 р.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ