Приказ от 05.02.2001 № 27 Об утверждении Положения о Координационном совете по вопросам развития и реструктуризации домостроительных предприятий в Украине

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20048 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 05.02.2001 № 27 Об утверждении Положения о Координационном совете по вопросам развития и реструктуризации домостроительных предприятий в Украине
Дата принятия05.02.2001
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа27
РазработчикГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ
             ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 27 від 05.02.2001
 
    Про затвердження Положення про Координаційну раду з
     питань розвитку та реструктуризації домобудівних
           підприємств в Україні
 
   З метою забезпечення діяльності Координаційної ради з питань
розвитку та реструктуризації домобудівних підприємств в Україні
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань
розвитку та реструктуризації домобудівних підприємств в Україні,
розроблене Координаційною радою на виконання наказу Держбуду
України від 10.06.2000 N 129 >> ), згідно з додатком.
   2. Голові  Координаційної  ради  П.Антонюку  забезпечити
діяльність Координаційної ради згідно з цим Положенням.
   3. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на
заступника Голови Комітету В.Присяжнюка.
 
 Голова Комітету                     В.Гусаков
                           Додаток
                    до наказу Держбуду України
                    від 5 лютого 2001 р. N 27
 
              Положення
  про Координаційну раду з питань розвитку та реструктуризації
        домобудівних підприємств в Україні
 
   В Україні протягом декількох десятиріч створена розвинута
промислова  база  по  виробництву конструкцій і деталей для
великопанельного домобудування потужністю 9,5 млн. кв. м загальної
площі на рік. База об'єднувала 84 домобудівні комбінати, заводи і
цехи, які  були  основною  базою  індустріального  житлового
будівництва.
   За останні роки, у  зв'язку  із  зменшенням  бюджетного
фінансування,  змінами  форм  власності та попиту на житло,
об'єктивними  складнощами  у  реструктуризації  домобудівних
підприємств  та  їх адаптації до роботи в ринкових умовах,
необхідністю  підвищення  якості  житла   і   поліпшення
архітектурно-планувальних рішень, введенням нових нормативів по
теплозахисту будівель, обсяг індустріального будівництва значно
зменшився,  а  показники  використання  існуючих  потужностей
підприємств знизились до 6 - 8 %.
   Зважаючи на такий стан, на доручення Президента України
Держбудом розроблено "Прогноз розвитку житлового будівництва на
2000 - 2004 роки", який затверджено постановою Кабінету Міністрів
України від 27 серпня 2000 року N 1347. Зазначеним
Прогнозомпередбачається збільшення обсягів
будівництва житла з 6,7 млн. кв. метрів у 2000 році до 11,1 млн.
кв. метрів у 2004 році та введення в експлуатацію за цей період 44
млн. кв. метрів житла.
   Досягнення таких обсягів житлового будівництва передбачається
здійснити за рахунок впровадження нових соціально-правових засад,
фінансово-інвестиційних   механізмів    із    відповідним
територіально-містобудівним    та    архітектурно-технічним
забезпеченням, з урахуванням реструктуризації будівельної бази.
   Все це викликає необхідність посилення координації наукової,
проектно-вишукувальної та виробничої діяльності розрізнено діючих
організацій домобудівних підприємств.
   Така координація  сприятиме  збереженню  і  покращанню
використання  потужностей домобудівних підприємств, визначенню
напрямів і шляхів їх реструктуризації, перепрофілюванню частини
підприємств, технології виробництва яких застаріли; модернізації
частини потужностей для випуску конструкцій  та  будівництва
збірних, частково збірних, комбінованих будинків, що відповідають
сучасним   вимогам   теплоопору,   та   з   поліпшеними
архітектурно-планувальними рішеннями.
           1. Загальні положення
   1.1. Координаційна рада з питань розвитку та реструктуризації
домобудівних підприємств створена згідно з наказом  Держбуду
України від 10 червня 2000 р. N 129 на базі ЗАТ
"Гіпроцивільпромбуд" як дорадчий і консультативний орган Держбуду
України для сприяння розвитку житлового будівництва.
   1.2. У своїй роботі Координаційна рада керується чинним
законодавством України, нормативними  актами  і  документами,
державними стандартами та цим Положенням.
           2. Мета і завдання Ради
   2.1. Мета діяльності Ради - розробка і надання рекомендацій
органам державної виконавчої влади та місцевого самоврядування,
підприємствам  і  організаціям  галузі  щодо  координації та
організації робіт з ефективного використання  потужностей  і
подальшого  розвитку великопанельного домобудування, залучення
кваліфікованих спеціалістів та коштів для вирішення питань і
проблем підвищення технічного рівня домобудівних підприємств,
якості будівництва; розробка рекомендацій  та  консультативна
допомога при підготовці організації виробництва на підприємствах
виробів  по   проектах,   скоригованих   з   покращанням
архітектурно-планувальних рішень і урахуванням норм теплозахисту
будівель;  участь  у  плануванні  науково-дослідних   та
проектно-вишукувальних робіт щодо подальшого розвитку будівельної
індустрії.
   2.2. Основні завдання і напрями діяльності Ради:
   2.2.1. Сприяння  діяльності  корпорацій, місцевих органів
виконавчої влади, домобудівних підприємств з  розроблення  і
реалізації комплексу заходів щодо розвитку житлового будівництва
на 2000 - 2004 роки.
   2.2.2. Координація  роботи  щодо  удосконалення структури
виробництва основних видів будівельних матеріалів, виробів і
конструкцій підприємств будівельної індустрії та впровадження
нових технологій.
   2.2.3. Проведення досліджень і розробок щодо створення нових
та оновлення чинних нормативних документів, що регламентують
проектування,  будівництво  та  експлуатацію  домобудівних
підприємств, інших аналогічних робіт для уникнення дублювання та
забезпечення  високого  науково-технічного рівня досліджень і
розробок.
   2.2.4. Розгляд, обговорення і внесення рекомендацій Держбуду
щодо розробки проектів нових нормативних та методичних документів
відповідно до профілю діяльності Ради.
   2.2.5. Координація робіт  по  вивченню,  узагальненню  і
розповсюдженню  передового вітчизняного і зарубіжного досвіду
проектування, будівництва і експлуатації підприємств будівельної
індустрії.
   2.2.6. Систематичний аналіз технічного рівня домобудівних
підприємств,  участь  в  розробці  напрямів  і  шляхів  їх
реструктуризації та надання відповідних рекомендацій Держбуду і
державним будівельним корпораціям.
   2.2.7. Розробка з залученням провідних спеціалістів галузі
основних технічних напрямів в проектуванні підприємств будівельних
конструкцій і деталей, виходячи із перспективи розвитку науки і
техніки.
   2.2.8. Надання при необхідності консультативної  допомоги
державним і комерційним структурам за їх запитом.
   2.2.9. Розгляд  науково-дослідних  та  проектних  робіт,
пов'язаних з втіленням прогресивних технологічних процесів, нових
видів технологічного обладнання, організації виробництва, які
здійснюються згідно з комплексними цільовими програмами, та участь
у їх реалізації.
   2.2.10. Здійснення систематичного аналізу діючих проектів
житлових будинків з урахуванням досягнутого рівня розвитку науки і
техніки, прогресивних норм і стандартів; підготовка пропозицій по
їх коригуванню і відміні, а також складання переліку найбільш
економічних індивідуальних проектів, рекомендованих до повторного
застосування.
   2.2.11. Підготовка та надання Держбуду річної інформації з
питань стану великопанельного домобудування.
 

 3. Організація діяльності, повноваження і обов'язки членів Ради
   3.1. Рада є постійно діючим органом. Персональний склад
Координаційної  ради,  Бюро, голову Ради затверджено наказом
Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики
України від 10.06.2000 N 129. Члени Ради беруть
участь у її роботі на громадських засадах.
   3.2. Свою роботу Рада будує на базі ЗАТ "Гіпроцивільпромбуд"
і в своїй діяльності підзвітна Держбуду України.
   3.3. Рада створює спеціалізовані секції з питань:
   систематичного аналізу  технічного  рівня  домобудівних
підприємств з урахуванням досягнутого рівня розвитку науки і
техніки, розробки напрямів і шляхів їх реструктуризації;
   розгляду існуючих  серій  великопанельного  домобудування,
доцільності  їх  коригування  з  урахуванням  покращання
архітектурно-планувальних  рішень, норм теплозахисту будівель,
введення комбінованих систем.
   3.4. Рада створює  регіональні  комісії  для  врахування
особливостей великопанельного домобудування в сейсмічних і інших
складних інженерно-геологічних умовах, а також  для  надання
допомоги  місцевим органам влади і керівникам підприємств в
наступному:
   розробці рекомендацій  та  консультативній  допомозі  при
підготовці проектів організації виробництва на  підприємствах
виробів   по   проектах,   скоригованих  за  поліпшеними
архітектурно-технічними  рішеннями  і  з  урахуванням  норм
теплозахисту будівель;
   участі у    плануванні    науково-дослідних    та
проектно-вишукувальних робіт щодо подальшого розвитку будівельної
індустрії.
   3.5. Склад спеціалізованих секцій і регіональних комісій
затверджується головою Ради.
   3.6. Членами Ради за їх згодою затверджуються працівники
органів місцевого самоврядування, фахівці у галузі житлового
будівництва і промисловості будівельної індустрії, досвідчені
учені і інженери.
   3.7. У разі необхідності до складу Ради можуть тимчасово
залучатися  фахівці з суміжних галузей науки та техніки на
громадських засадах.
   3.8. Всі члени Ради мають рівні права участі в роботі Ради та
доступу до її документів.
   3.9. Робота  Ради,  її  Бюро, спеціалізованих секцій та
регіональних комісій здійснюється згідно з планом, затвердженим
Радою.
   3.10. Засідання  Координаційної  ради проводяться в міру
потреби, але не рідше ніж один раз на рік.
   3.11. Засідання Ради вважається правомочним, якщо в його
роботі взяли участь більше половини складу Ради.
   3.12. Рішення  Ради  приймається  відкритим  голосуванням
більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради.
   3.13. Рішення оформляється протоколом, який  підписується
головою Ради або його заступниками, що проводять засідання Ради,
та секретарем Ради.
   3.14. Склад Ради, Бюро, секцій і комісій може  щорічно
оновлюватись та доповнюватись до 25 % їх складу, згідно з
актуалізацією напрямів своєї діяльності.
   3.15. Організаційно-технічне забезпечення діяльності  Ради
здійснюється ЗАТ "Гіпроцивільпромбуд".
   3.16. Рада може виконувати роботу на замовлення центральних
та місцевих органів виконавчої влади та  органів  місцевого
самоврядування, різних організацій, окремих юридичних та фізичних
осіб на госпрозрахункових умовах в межах чинного законодавства.
   3.17. Роботи по систематичному аналізу технічного  рівня
домобудівних підприємств і перегляду існуючих серій, типових
проектів будинків та конструкцій здійснюються на  замовлення
Держбуду.
   3.18. Фінансові розрахунки, пов'язані з діяльністю Ради на
замовлення,  здійснюються  через  розрахунковий  рахунок  ЗАТ
"Гіпроцивільпромбуд".
   3.19. Оплата роботи членів Ради, пов'язаної з відрядженнями,
здійснюється організаціями за місцем їх основної діяльності.
          4. Права і відповідальність
   4.1. Координаційна рада має право:
   одержувати в установленому порядку від міністерств, інших
центральних органів виконавчої  влади,  корпорацій,  установ,
облдержадміністрацій,   Київської   та   Севастопольської
міськдержадміністрацій, домобудівних підприємств, проектних  і
будівельно-монтажних  організацій  інформацію,  документи  та
матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
   залучати до вирішення питань, що належить до її компетенції,
спеціалістів місцевих органів виконавчої влади,  установ  та
домобудівних підприємств за погодженням з їх керівниками;
   приймати рішення про підготовку проектів документів з питань,
пов'язаних  з  виконанням  завдань  щодо  розвитку житлового
будівництва на 2000 - 2004 роки.
   4.2. Координаційна рада несе відповідальність за повне і
своєчасне виконання зобов'язань, покладених на неї цим Положенням.
 
 Голова Координаційної ради               П.Антонюк
 
 "Інформаційний бюлетень Держбуду", N 2, лютий, 2001 р.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ