Приказ от 08.05.2001 № 117 Об итогах финансово-хозяйственной деятельности и выполнения условий контрактов руководителями предприятий, организаций и учреждений сферы управление Госстроя Украины в 2000 году

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20263 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 08.05.2001 № 117 Об итогах финансово-хозяйственной деятельности и выполнения условий контрактов руководителями предприятий, организаций и учреждений сферы управление Госстроя Украины в 2000 году
Дата принятия08.05.2001
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа117
РазработчикГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ
             ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 117 від 08.05.2001
 
    Про підсумки фінансово-господарської діяльності та
    виконання умов контрактів керівниками підприємств,
     організацій та установ сфери управління Держбуду
            України у 2000 році
 
   Розглянувши на  засіданнях  балансових  комісій  підсумки
фінансово-господарської діяльності та виконання умов контрактів у
2000 році керівниками підприємств, організацій та установ, що
належать  до  сфери  управління  Держбуду  України  далі -
організації), Комітет відмічає, що зазначеними організаціями, в
основному, забезпечено виконання завдань і реалізацію положень по
соціально-економічному розвитку, покладених на Держбуд України.
   У 2000 році проектними, вишукувальними, науково-дослідними та
іншими організаціями Комітету забезпечено виконання обсягів робіт,
передбачених договорами з замовниками. Приріст обсягів робіт проти
минулого року склав 34 відсотки, чисельність працівників зросла на
16 відсотків, середньомісячна заробітна плата - на 42 відсотки.
Обсяг реалізації продукції, робіт та послуг зріс на 15 відсотків,
переважна  більшість  організацій  працювала  рентабельно,
забезпечувала розрахунки з  бюджетами,  державними  цільовими
фондами, виплату заробітної плати.
   Водночас на фоні в цілому значного покращання роботи як
наукових, так і проектних організацій Держбуду, в роботі окремих з
них є ряд суттєвих недоліків і негативних  явищ.  Збитково
спрацювали  15  організацій, 8 організацій мають прострочену
заборгованість із виплати заробітної плати перед бюджетами та
Пенсійним фондом.
   Збитки допустили  державна  агрофірма  "Квіти  України",
підприємство  "Оргтехбуд",  інститут  "УкрНДІІНТВ",  трест
"Кримспецгідрорембуд",  управління   "Запоріжжякомунекологія",
"Одесакомунекологія",    інститути    "Львівдіпрокомунбуд",
"Донецьккомундорпроект",     підприємства     "Конрест",
"Черкасбудрозвідування",  "Укркомунобслуговування",  "Сумський
ЦНДПпромбудов",    Донбаський    науково-дослідний    і
проектно-технологічний  інститут  будівельного  виробництва.
Практично  не  працювали  управління  "Харківкомунекологія",
"Західкомунекологія",      підприємства      "Комплекс",
"Вінницябудрозвідування", інститут "Укрхолод".
   Найбільшу прострочену заборгованість із виплати заробітної
плати, перед  бюджетами,  Пенсійним  фондом  мали  інститути
"УкрНДІІНТВ",      "Укрводгео",      НДКТІ      МГ,
"Дніпродзержинськцивільпроект", "Львівдіпрокомунбуд", управління
"Київкомунекологія", Сумський ЦНДПпромбудов.
   Керівники окремих організацій не вживають вичерпних заходів
щодо скорочення обсягів простроченої дебіторської заборгованості
замовників за виконані роботи і надані послуги. Беручи до уваги
викладене та враховуючи результати розгляду підсумків роботи
організацій за 2000 рік на засіданнях балансової комісії Комітету,
Н А К А З У Ю:
   1. Керівникам  підприємств,  організацій і установ сфери
управління Держбуду:
   - забезпечити  у  2001  році  виконання  обсягів робіт,
передбачених договорами з замовниками, та вжити заходів щодо
фінансового забезпечення договорів на виконання робіт і надання
послуг;
   - здійснити  всі  можливі  заходи  впливу до ліквідації
простроченої дебіторської заборгованості замовників за виконані
роботи і надані послуги;
   - вжити заходів по своєчасному здійсненню розрахунків з
бюджетами усіх рівнів, державними цільовими фондами, із виплати
заробітної плати;
   - встановити суворий контроль за своєчасним наданням Комітету
встановленої статистичної і бухгалтерської звітності, особливо
термінового  щомісячного  звіту  про  фінансові результати і
дебіторську та кредиторську заборгованість.
   2. Керівникам  підприємств  і  організацій,  які  мають
прострочену заборгованість перед бюджетами, державними цільовими
фондами, із виплати заробітної плати:
   - вжити заходів щодо погашення цієї заборгованості до 1 липня
п. р.;
   - припинити з 1 травня ц. р. виплати всіх видів премій і
надбавок до посадового окладу керівникам організацій, які мають
прострочену заборгованість із виплати заробітної плати;
   - щомісячно до 1 числа після звітного місяця  особисто
доповідати керівництву Комітету про хід погашення зазначеної
заборгованості.
   Відділу підвідомчих  організацій  (В.Гибелинда) встановити
суворий контроль за виконанням цього доручення.
   3. Попередити керівників державної агрофірми "Квіти України"
(М.Лахман), тресту "Кримспецгідрорембуд" (Й.Зеленко), інститутів
"УкрНДІІНТВ"  (В.Чуніхін),  "Львівдіпрокомунбуд"  (М.Одуха),
"Донецьккомундорпроект"  (А.Носов),  Сумського  ЦНДПпромбудов
(О.Валькова) про необхідність негайного виправлення фінансового
становища та недопущення збитків у поточному році.
   4. Директорові державної агрофірми "Квіти України" М.Лахману
до 15 червня ц. р. подати Держбуду пропозиції щодо покращання
роботи агрофірми, перспектив її розвитку з визначенням необхідних
для цього заходів.
   Начальникам управлінь та відділів Комітету Є.Голубятнікову,
В.Гибелинді,  Т.Щавінській,  Л.Кравченку  в  місячний  термін
розглянути подані пропозиції та підготувати до розгляду на колегії
Держбуду питання щодо покращання роботи агрофірми "Квіти України".
   5. Директорові  інституту  "Дніпродзержинськцивільпроект"
П.Степаненку в першому півріччі ц. р. здійснити заходи щодо
погашення заборгованості перед бюджетами.
   Про виконання доповісти до 1 липня ц. р.
   6. Відділу підвідомчих організацій (В.Гибелинда) в місячний
термін внести пропозиції керівництву Комітету щодо подальшої
діяльності  підприємств  "Комплекс",  "Вінницябудрозвідування",
"Західкомунекологія", "Харківкомунекологія".
   7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Г.Семчука.
 
 Голова Комітету                     В.Гусаков
 
 "Інформаційний бюлетень Держбуду", N 5, травень, 2001 р.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ