Приказ от 19.01.2002 № 50/2002 "Вопрос Государственной службы автомобильных дорог Украины"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19798 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 19.01.2002 № 50/2002 "Вопрос Государственной службы автомобильных дорог Украины"
Дата принятия19.01.2002
СтатусДействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа50/2002
РазработчикПрезидент Украины
Принявший органПрезидент Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
           Питання Державної служби
          автомобільних доріг України
 
   1. Затвердити Положення про Державну службу автомобільних
доріг України додається).
   2. Установити, що Державна служба автомобільних доріг України
є  правонаступником  Української  державної  корпорації  по
будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг.
   3. Кабінету Міністрів України:
   організувати вирішення в установленому законодавством порядку
питання щодо надання Державній службі автомобільних доріг України
статусу головного розпорядника коштів Державного бюджету України,
призначених для фінансування дорожнього господарства;
   привести у двомісячний строк свої рішення у відповідність із
цим Указом.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 19 січня 2002 року
     N 50/2002
 
                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                     Указом Президента України
                      від 19 січня 2002 року
                         N 50/2002
              ПОЛОЖЕННЯ
        про Державну службу автомобільних
             доріг України
 
   1. Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор) є
центральним  органом  виконавчої  влади,  діяльність  якого
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через
Міністра транспорту України.
   Укравтодор вносить у встановленому порядку пропозиції щодо
формування державної політики у сфері дорожнього господарства і
забезпечує її реалізацію, здійснює управління в цій сфері, а також
міжгалузеву координацію та функціональне регулювання з питань,
віднесених до його відання.
   2. Укравтодор у своїй діяльності керується  Конституцією
України , законами України, актами Президента
України і Кабінету Міністрів України, спеціальним директивним
наказом Міністра транспорту України, а також цим Положенням.
   Укравтодор узагальнює практику застосування законодавства з
питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо
вдосконалення  цього законодавства і в установленому порядку
вносить їх на розгляд Президентові України і Кабінету Міністрів
України.  У  межах  своїх повноважень Укравтодор організовує
виконання актів законодавства та здійснює систематичний контроль
за їх реалізацією.
   3. Основними завданнями Укравтодору є:
   підготовка пропозицій щодо формування державної економічної,
науково-технічної,  інноваційної,  інвестиційної,  кадрової,
соціальної та зовнішньоекономічної політики у сфері дорожнього
господарства, забезпечення її реалізації, а також розроблення і
впровадження стратегії розвитку дорожнього господарства;
   підготовка та  організація виконання державних програм з
питань забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними
дорогами  загального  користування,  вдосконалення і розвитку
дорожнього господарства;
   здійснення відповідно до законодавства державного регулювання
і контролю у сфері дорожнього господарства, державного управління
автомобільними дорогами загального користування;
   організація будівництва, ремонту та утримання автомобільних
доріг загального користування, а також відповідних інженерних
комунікацій і споруд.
   4. Укравтодор відповідно до покладених на нього завдань:
   1) аналізує стан розвитку дорожнього господарства і рівень
задоволення суспільних потреб в автомобільних дорогах загального
користування, готує пропозиції щодо дальшого розвитку мережі цих
доріг, розробляє і в межах своїх повноважень здійснює заходи з
розвитку дорожнього господарства;
   2) бере участь у розробленні проектів Державного бюджету
України та Державної програми економічного і соціального розвитку
України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;
   3) бере участь у межах своєї компетенції в  підготовці
пропозицій щодо формування і реалізації державної податкової,
антимонопольної  та  цінової  політики  у  сфері  дорожнього
господарства;
   4) вживає у межах своїх повноважень заходів щодо створення
для підприємств усіх форм власності рівних умов господарювання;
   5) організовує  розроблення  проектів  державних  програм
розвитку дорожнього господарства та проведення їх експертизи,
передбаченої законодавством;
   6) організовує розроблення і виконання програм  розвитку
об'єктів дорожнього сервісу, визначає порядок розташування і, з
питань, що належать до його компетенції, функціонування цих
об'єктів;
   7) здійснює відповідно до законодавства управління коштами
Державного дорожнього фонду України та в межах своїх повноважень
визначає напрями використання бюджетних коштів, призначених для
фінансування дорожнього господарства;
   8) виступає в установленому порядку державним замовником
наукових  і  науково-технічних  досліджень з питань розвитку
дорожнього господарства;
   9) координує  здійснення  заходів  щодо  впровадження
енергозберігаючих технологій у дорожньому господарстві;
   10) бере  участь  у  розробленні та виконанні державних
екологічних програм, а також заходів з ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи;
   11) виконує функції з управління автомобільними дорогами
загального користування та іншими об'єктами державної власності,
що належать до сфери його управління;
   12) вживає  заходів з удосконалення механізму державного
регулювання у сфері дорожнього господарства, створення правових та
економічних умов, спрямованих на стимулювання інвестиційної та
інноваційної діяльності в цій сфері; бере участь у розробленні
механізмів  структурної  перебудови  дорожнього  господарства,
вдосконалення системи управління цим господарством;
   13) здійснює  облік  автомобільних  доріг  загального
користування, відповідних інженерних комунікацій і споруд;
   14) подає  Кабінету  Міністрів  України  пропозиції щодо
переліків автомобільних доріг державного значення, погоджує зміни,
що вносяться до переліків автомобільних доріг місцевого значення;
   15) розробляє і подає в установленому порядку пропозиції щодо
порядку проїзду автомобільними дорогами загального користування
транспортних засобів з наднормативними габаритами, масою, осьовим
навантаженням; погоджує відповідно до законодавства  маршрути
проїзду  автомобільними  дорогами  загального  користування
великогабаритних та великовагових транспортних засобів;
   16) здійснює в  межах  своїх  повноважень  контроль  за
додержанням вимог законодавства щодо користування та охорони
автомобільних доріг загального користування;
   17) аналізує інформацію  про  стан  автомобільних  доріг
загального користування та безпеки дорожнього руху, організовує
проведення діагностики і оцінки транспортно-експлуатаційної якості
зазначених доріг, відповідних інженерних мереж і споруд, розробляє
і реалізовує заходи щодо поліпшення їх якості;
   18) вносить  у  встановленому  порядку  пропозиції  щодо
визначення  особливостей  приватизації  державного  майна, що
перебуває у сфері його управління;
   19) бере участь у межах своєї компетенції в розробленні і
здійсненні організаційних, інженерно-технічних та інших заходів
щодо  підготовки  єдиної  транспортної  системи  України  до
функціонування в особливий період; забезпечує в разі запровадження
в державі особливого періоду переведення об'єктів  дорожньої
інфраструктури  на відповідний режим функціонування, а також
технічне прикриття та відбудову автомобільних доріг;
   20) бере участь у межах своєї компетенції та в порядку,
визначеному  законодавством, у розслідуванні причин аварій і
катастроф на автомобільних дорогах, а також провадить службові
розслідування;
   21) розробляє  і  здійснює  заходи  щодо  забезпечення
функціонування дорожнього господарства в умовах стихійного лиха, в
разі виникнення аварій, катастроф, інших надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, під час ліквідації наслідків
таких ситуацій;
   22) здійснює в межах своїх повноважень контроль за станом
роботи з попередження правопорушень на підприємствах, в установах
і організаціях дорожнього господарства;
   23) забезпечує разом з Міністерством внутрішніх справ України
додержання вимог законодавства щодо охорони автомобільних доріг
загального користування, відповідних інженерних мереж і споруд;
   24) забезпечує в установленому порядку ведення статистичної
звітності з питань, що належать до його компетенції;
   25) організовує роботу з підготовки,  перепідготовки  та
підвищення кваліфікації працівників дорожнього господарства;
   26) проводить роботу з урізноманітнення джерел фінансування
будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг загального
користування, відповідних інженерних мереж і споруд, розвитку
виробничих потужностей дорожнього господарства;
   27) вживає заходів щодо соціального захисту  працівників
підприємств, установ та організацій дорожнього господарства;
   28) забезпечує  функціонування  автоматизованих  систем
управління, зв'язку, інформаційного забезпечення на автомобільних
дорогах загального користування;
   29) координує діяльність підприємств, установ і організацій
усіх форм власності щодо здійснення будівництва, ремонту та
утримання автомобільних доріг загального користування;
   30) затверджує в межах своєї компетенції нормативно-технічну
документацію з  питань  будівництва,  ремонту  та  утримання
автомобільних  доріг,  технічні  умови виробництва продукції,
виконання робіт, надання послуг суб'єктами господарювання у сфері
дорожнього господарства, галузеві стандарти, а також здійснює
контроль за їх додержанням;
   31) забезпечує розроблення, експертизу та затвердження в
установленому  порядку  проектно-кошторисної  документації  на
будівництво та ремонт автомобільних доріг загального користування,
відповідних інженерних мереж і споруд;
   32) забезпечує  організацію  будівництва  і  експлуатації
автомобільних  доріг  загального  користування,  відповідних
інженерних мереж і споруд, інших об'єктів дорожнього господарства,
в тому числі на умовах концесії;
   33) проводить моніторинг внутрішнього і зовнішнього ринків
будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг;
   34) затверджує в установленому порядку техніко-економічні
обгрунтування, переліки, титули будов і проектно-вишукувальних
робіт, організовує виконання дорожніх робіт і контроль за їх
виконанням;
   35) вживає в межах своєї компетенції заходів щодо створення
та функціонування національної мережі міжнародних транспортних
коридорів, інфраструктури дорожнього господарства;
   36) організовує відповідно до законодавства розроблення і
здійснення  заходів  щодо  інтеграції вітчизняного дорожнього
господарства в європейську і світову транспортні системи;
   37) бере участь у підготовці міжнародних договорів України,
готує пропозиції з укладення, денонсації таких договорів, у межах
своєї компетенції укладає  міжнародні  договори  України  та
забезпечує  виконання  Україною  зобов'язань  за міжнародними
договорами з питань, віднесених до його відання;
   38) здійснює заходи щодо галузевого співробітництва України з
Європейським  Союзом,  у  межах своїх повноважень забезпечує
виконання Українською стороною  зобов'язань  за  Угодою  про
партнерство  і  співробітництво між Україною і Європейськими
Співтовариствами та їх державами-членами, адаптацію законодавства
України до законодавства Європейського Союзу, виконання інших
заходів з інтеграції України у Європейський Союз;
   39) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та
мобілізаційної  готовності  держави  в  межах  визначених
законодавством повноважень;
   40) реалізовує  в   межах   повноважень,   визначених
законодавством,  державну політику у сфері охорони державної
таємниці, здійснює в установленому порядку контроль за станом
охорони та збереження державної таємниці у центральному апараті
Укравтодору, на підприємствах, в установах та організаціях, що
належать до сфери його управління;
   41) виконує інші функції, необхідні для реалізації покладених
на нього завдань.
   5. Укравтодор має право:
   представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у
міжнародних  організаціях  та  під час укладення міжнародних
договорів України;
   залучати в установленому порядку спеціалістів центральних та
місцевих  органів  виконавчої  влади, підприємств, установ і
організацій для розгляду питань, що належать до його компетенції;
   утворювати в  разі  потреби  за  погодженням  з  іншими
заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої
влади комісії, експертні та консультативні ради, робочі групи;
   приймати у  випадках,  передбачених  законодавством,  за
погодженням з органами внутрішніх справ рішення про тимчасове
обмеження або заборону в разі потреби руху автомобільними дорогами
загального користування;
   одержувати в  установленому  законодавством  порядку  від
центральних та місцевих органів  виконавчої  влади,  органів
місцевого  самоврядування  інформацію, документи і матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань;
   скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції.
   6. Укравтодор під час виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними
органами іноземних держав.
   7. Укравтодор у межах своїх повноважень на основі та на
виконання  актів  законодавства  видає накази, організовує і
контролює їх виконання.
   Укравтодор у разі потреби видає разом з іншими центральними
та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.
   Нормативно-правові акти Укравтодору підлягають реєстрації в
установленому законодавством порядку.
   У випадках, передбачених законодавством, рішення Укравтодору
є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами
виконавчої  влади,  органами   місцевого   самоврядування,
підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та
громадянами.
   8. Укравтодор реалізовує свої повноваження безпосередньо та
через  установи  і  організації, що належать до сфери його
управління.
   9. Укравтодор очолює Голова, якого призначає на посаду та
звільняє з посади Президент України в установленому законодавством
порядку.
   Голова несе персональну відповідальність перед Президентом
України і Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на
Укравтодор завдань і здійснення ним своїх функцій.
   Голова має заступників, які призначаються на посаду  та
звільняються з посади відповідно до законодавства.
   Голова здійснює  керівництво  Укравтодором,  розподіляє
обов'язки між заступниками, визначає ступінь відповідальності
заступників  Голови  та  керівників  структурних  підрозділів
Укравтодору.
   10. Для погодженого вирішення питань,  що  належать  до
компетенції Укравтодору, обговорення найважливіших напрямів його
діяльності в Укравтодорі утворюється колегія у складі Голови
(голова  колегії), заступників Голови за посадою, керівників
структурних підрозділів Укравтодору.
   До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери управління Укравтодору.
   Члени колегії затверджуються та увільняються від обов'язків
Кабінетом Міністрів України за поданням Голови.
   Рішення колегії проводяться в життя наказами Укравтодору.
   11. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо
розвитку головних напрямів діяльності Укравтодору, обговорення
найважливіших  програм та інших питань в Укравтодорі можуть
утворюватися науково-технічна (наукова) рада, інші дорадчі та
консультативні органи.
   Склад цих органів та положення про них затверджує Голова.
   12. Гранична   чисельність   працівників   Укравтодору
затверджується Кабінетом Міністрів України.
   Структуру центрального апарату Укравтодору затверджує Голова.
   Штатний розпис, кошторис  видатків  центрального  апарату
Укравтодору затверджує Голова за погодженням з Міністерством
фінансів України.
   Положення про структурні підрозділи Укравтодору затверджує
Голова.
   13. Укравтодор є юридичною особою, має печатку із зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                    В.ЛИТВИН

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ