Постановление от 21.03.1989 № 89 "Об изменении и признании недействительными некоторых решений Правительства Украинской ССР по вопросам жилищной кооперации"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 16861 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 21.03.1989 № 89 "Об изменении и признании недействительными некоторых решений Правительства Украинской ССР по вопросам жилищной кооперации"
Дата принятия21.03.1989
СтатусДействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа89
РазработчикСовет Министров Украинской Советской Социалистической Республики
Принявший органСовет Министров Украинской Советской Социалистической Республики


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


 
            П О С Т А Н О В А
         РАДИ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
    Про зміну та визнання такими, що втратили чинність
      деяких рішень Уряду Української РСР з питань
            житлової кооперації
      Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
                     Української РСР
      N 163 від 22.08.91 ) 
 
   У зв'язку з постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
31 березня 1988 р. N 406 "Про заходи щодо прискорення розвитку
житлової кооперації" (ЗП СРСР, 1988 р., N 16, ст. 43) та
відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 16 січня 1989 р.
N 30 Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити зміни, що вносяться до рішень Уряду УРСР
(додаються).
   2. Визнати такими, що втратили чинність:
   розпорядження Ради Міністрів  УРСР від 1 вересня 1983 р.
N 479;
   пункт 1 постанови Ради Міністрів УРСР від 21 червня 1984 р.
N 259 "Про внесення змін і доповнень до рішень Уряду Української
РСР у зв'язку з прийняттям Закону СРСР "Про трудові колективи і
підвищення їх  ролі  в управлінні підприємствами, установами,
організаціями" (ЗП УРСР, 1984 р., N 10, ст. 63).
   3. Довести до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від
16 січня 1989 р. N 30 "Про зміну та визнання такими, що втратили
чинність, деяких рішень Уряду СРСР з питань житлової кооперації"
затвердила зміни, що вносяться до рішень Уряду СРСР (додаються).
 
   Голова Ради Міністрів УРСР         В.МАСОЛ
   Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР    В.ПЄХОТА
   м. Київ, 21 березня 1989 р.,
       N 89
 
                        Затверджені
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                   від 21 березня 1989 р. N 89
               ЗМІНИ,
     що вносяться до рішень Уряду Української РСР
 
   1. У постанові Ради Міністрів УРСР від 28 жовтня 1982 р.
N 515 "Про житлово-будівельну кооперацію" (ЗП УРСР, 1982 р., N 11,
ст. 90):
   а) в пункті 4:
   в абзаці першому виключити слова: "і з широким застосуванням
типових проектів  жилих  будинків, які відповідають за своїм
благоустроєм, планувальними рішеннями і набором квартир потребам
членів житлово-будівельних кооперативів";
   абзац другий визнати таким, що втратив чинність;
   б) у пункті 10 слова: "Українській республіканській конторі
Будбанку СРСР і Українській республіканській конторі Держбанку
СРСР" замінити словами: "Українським республіканським банкам";
   в) пункт 15 викласти в такій редакції:
   "15. Рекомендувати підприємствам, об'єднанням, організаціям,
укладати (за згодою трудових колективів) зі своїми працівниками -
членами житлово-будівельного кооперативу, які пропрацювали на цих
підприємствах, в об'єднаннях, організаціях не менше 5 років, а
молодожонами - не менше 2 років договори на надання їм безоплатної
матеріальної допомоги за рахунок коштів фонду соціального розвитку
і фонду матеріального заохочення в розмірі до 15 процентів,  а
молодожонам - до 20 процентів початкового внеску власних коштів,
що підлягають внесенню до початку будівництва  кооперативного
жилого будинку.
   Указані пільги надаються  працівникам, які відзначаються
бездоганною і сумлінною працею і  вносять великий  вклад  в
економічний розвиток підприємств, об'єднань і організацій. За
рішеннями трудових колективів надання матеріальної допомоги для
вказаних цілей може здійснюватись у більших розмірах";
   г) пункт 16 викласти в такій редакції:
   "16. Кошти, видані члену житлово-будівельного кооперативу в
порядку безоплатної матеріальної допомоги, підлягають поверненню
ним підприємству, об'єднанню, організації в строк до 5 років у
разі його звільнення за власним бажанням без поважних причин до
закінчення строку, вказаного  в  договорі  з  підприємством,
об'єднанням,  організацією,  а  також за порушення  трудової
дисципліни або вчинення злочину";
   д) у пункті 25:
   в абзаці  першому  підпункту 1 слова: "Будбанку СРСР і
Держбанку СРСР" замінити словами: "банків СРСР";
   у підпункті  2 слова: "Будбанку СРСР і Держбанку СРСР"
замінити словами: "банкам СРСР";
   є) визнати такими, що втратили чинність, пункти 1, 5, абзац
перший пункту 6, абзаци перший і другий пункту 8.
   2. У Примірному статуті житлово-будівельного кооперативу,
затвердженому постановою Ради Міністрів УРСР від 30 квітня 1985 р.
N 186 (ЗП УРСР, 1985 р., N 5, ст. 41, N 11, ст. 88;
1986 р., N 7, ст. 34, N 9, ст. 49; 1988 р. N 1, ст. 1):
   а) абзац перший та другий пункту 11 викласти в  такій
редакції:
   "11. Будівництво   жилих  будинків  житлово-будівельних
кооперативів здійснюється за типовими проектами (до яких  на
замовлення кооперативів  вносяться  зміни),  а  також  за
індивідуальними проектами.   При   цьому   за   просьбою
житлово-будівельного кооперативу  в  проектах  передбачається
спорудження вбудованих у такі  будинки  гаражів,  спортивних,
культурно-побутових і господарських приміщень для потреб і за
рахунок коштів членів кооперативу за погодженням у встановленому
порядку";
   б) в абзаці першому пункту 12 слова: "Державного комітету по
цивільному будівництву і архітектурі при Держбуді СРСР" замінити
словами: "Державного комітету по архітектурі і містобудуванню при
Держбуді СРСР";
   в) у пункті 16:
   у підпункті 2 виключити речення;
   підпункт 3 викласти в такій редакції:
   "3) на проведення поліпшеного оздоблення та встановлення
більш досконалого обладнання жилого будинку і квартир за рахунок
коштів членів кооперативу";
   г) у пункті 26 слова: "Державного банку СРСР" замінити
словами: "спеціалізованого банку СРСР";
 
   (  Підпункт "д" пункту 2 втратив чинність на підставі
Постанови КМ Української РСР N 163 від 22.08.91 )
 
   є) у пункті 55 слова: "підпунктами 3 і 5" замінити словами
"підпунктами 4 і 6";
   ж) в абзаці першому пункту 59 слова: "підпунктами 1, 2, 4, 6
і 7" замінити словами: "підпунктами 1, 2, 5, 7 і 8".
 
   (  Підпункт "з" пункту 2 втратив чинність на підставі
Постанови КМ Української РСР N 163 від 22.08.91 )
 
 
                        Затверджені
                  постановою Ради Міністрів СРСР
                    від 16 січня 1989 р. N 30
               ЗМІНИ,
        що вносяться до рішень Уряду СРСР
               (Витяг)
 
   1. У постанові Ради Міністрів СРСР від 5 липня 1985 р. N 628
"Про додаткові заходи по будівництву молодіжних жилих комплексів
та кооперативних жилих будинків для молоді" - ЗП СРСР, 1985 р.,
N 22, ст. 111 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 25 липня
1985 р. N 441):
   а) пункт 6 (підпункт 6 пункту і розпорядження Ради Міністрів
УРСР) викласти в такій редакції:
   "6. Рекомендувати підприємствам, об'єднанням, організаціям
здійснювати (за згодою трудових колективів) за рахунок коштів
фонду соціального розвитку і фонду матеріального заохочення:
   а) погашення заборгованості, що  залишилась  по  кредиту
банку, працівникам  -  членам  молодіжних  житлово-будівельних
кооперативів, які пропрацювали на підприємстві, в об'єднанні,
організації не менше 5 років, а молодожонам - не менше 2 років, у
таких розмірах:
   у районах Сибіру, Далекого Сходу, Крайньої  Півночі,  в
місцевостях прирівнених до районів Крайньої Півночі, і в сільській
місцевості Нечорноземної зони РРФСР - щорічно до 50 процентів
суми, що підлягає погашенню протягом року;
   в інших районах країни - в перші 10 років після вступу до
кооперативу щорічно до 50 процентів, а після закінчення 10 років -
до 30 процентів суми, що підлягає погашенню протягом року;
   б) надання працівникам віком до 30 років, які пропрацювали на
даному підприємстві, в об'єднанні, організації не менше 5 років і
вступили до   молодіжних  житлово-будівельних  кооперативів,
безпроцентної позички для початкового внеску власних коштів на
будівництво кооперативного  жилого  будинку  в  розмірі  до
1500 карбованців зі строком погашення до 10 років.
   Пільги, передбачені цим пунктом, надаються працівникам, які
відзначаються бездоганною і сумлінною працею і вносять великий
вклад в економічний розвиток підприємств, об'єднань і організацій.
За рішеннями трудових колективів надання матеріальної допомоги для
вказаних цілей може здійснюватись у більших розмірах";
   б) пункт 7 (підпункт 7 пункту 1 розпорядження Ради Міністрів
УРСР) визнати таким, що втратив чинність.
   2. В абзаці першому пункту 1 постанови Ради Міністрів СРСР
від 10 жовтня 1985 р. N 956 "Про заходи  по  забезпеченню
працівників підприємств, установ і організацій, розташованих у
районах Крайньої Півночі та в місцевостях, прирівнених до районів
Крайньої Півночі, жилою площею в інших районах країни" - ЗП СРСР,
1985 р., N 33, ст. 154 (абзац перший підпункту 1 пункту 1
розпорядження Ради Міністрів УРСР від 30 жовтня 1985 р. N 624)
виключити слово "річних".

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2017 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
61166, Харьков, пр.Науки, 40, оф. 241 Тел.: +38 (057) 752-04-35 E-mail: online@budstandart.com