Постановление от 21.03.1989 № 89 Об изменении и признании недействительными некоторых решений Правительства Украинской ССР по вопросам жилищной кооперации

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19811 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 21.03.1989 № 89 Об изменении и признании недействительными некоторых решений Правительства Украинской ССР по вопросам жилищной кооперации
Дата начала действия20.10.1992
Дата принятия21.03.1989
СтатусДействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа89
РазработчикСовет Министров Украинской Советской Социалистической Республики
Принявший органСовет Министров Украинской Советской Социалистической Республики


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 21 березня 1989 р. № 89

Київ

Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду Української РСР з питань житлової кооперації

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 20 жовтня 1992 року № 593

У зв'язку з постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 31 березня 1988 р. № 406 "Про заходи щодо прискорення розвитку житлової кооперації" (ЗП СРСР, 1988 р., № 16, ст. 43) та відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 16 січня 1989 р. № 30 Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити зміни, що вносяться до рішень Уряду УРСР (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 1 вересня 1983 р. № 479;

пункт 1 постанови Ради Міністрів УРСР від 21 червня 1984 р. № 259 "Про внесення змін і доповнень до рішень Уряду Української РСР у зв'язку з прийняттям Закону СРСР "Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями" (ЗП УРСР, 1984 р., № 10, ст. 63).

3. Довести до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від 16 січня 1989 р. № 30 "Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду СРСР з питань житлової кооперації" затвердила зміни, що вносяться до рішень Уряду СРСР (додаються).

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

 
В. МАСОЛ

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

 
В. ПЄХОТА


 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНІ
постановою Ради Міністрів УРСР
від 21 березня 1989 р. № 89


ЗМІНИ,
що вносяться до рішень Уряду Української РСР

1. Пункт 1 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 20.10.92 р. № 593)

2. У Примірному статуті житлово-будівельного кооперативу, затвердженому постановою Ради Міністрів УРСР від 30 квітня 1985 р. № 186 (ЗП УРСР, 1985 р., № 5, ст. 41, № 11, ст. 88; 1986 р., № 7, ст. 34, № 9, ст. 49; 1988 р., № 1, ст. 1):

а) абзац перший та другий пункту 11 викласти в такій редакції:

"11. Будівництво жилих будинків житлово-будівельних кооперативів здійснюється за типовими проектами (до яких на замовлення кооперативів вносяться зміни), а також за індивідуальними проектами. При цьому за просьбою житлово-будівельного кооперативу в проектах передбачаються спорудження вбудованих у такі будинки гаражів, спортивних, культурно-побутових і господарських приміщень для потреб і за рахунок коштів членів кооперативу за погодженням у встановленому порядку;

б) в абзаці першому пункту 12 слова: "Державного комітету по цивільному будівництву і архітектурі при Держбуді СРСР" замінити словами: "Державного комітету по архітектурі і містобудуванню при Держбуді СРСР";

в) у пункті 16:

у підпункті 2 виключити останнє речення;

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) на проведення поліпшеного оздоблення та встановлення більш досконалого обладнання жилого будинку і квартир за рахунок коштів членів кооперативу";

г) у пункті 26 слова: "Державного банку СРСР" замінити словами: "спеціалізованого банку СРСР";

д) у пункті 31:

доповнити пункт абзацом другим такого змісту:

"Член житлово-будівельного кооперативу, який повністю виплатив пайовий внесок за квартиру, в разі вибуття з кооперативу вправі передати квартиру своїм родичам або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на одержання жилого приміщення в будинках державного і громадського житлового фонду або на вступ до кооперативу і беруть на себе зобов'язання по додержанню статуту кооперативу. Зазначена передача допускається за умови, що при цьому не обмежуються права членів сім'ї, які проживають разом з членом кооперативу, що вибуває. Згода вказаних вище членів сім'ї (включаючи тимчасово відсутніх) на передачу квартири викладається в письмовій формі та подається до правління кооперативу разом з відповідною заявою члена кооперативу";

абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

в абзаці третьому слова: "передав свій пай" замінено словами "передав пай або квартиру";

в абзаці четвертому слова: "з передачею паю" замінити словами: "з передачею паю або квартири";

є) у пункті 55 слова: "підпунктами 3 і 5" замінити словами: "підпунктами 4 і 6";

ж) в абзаці першому пункту 59 слова: "підпунктами 1, 2, 4, 6 і 7" замінити словами: "підпунктами 1, 2, 5, 7 і 8";

з) у пункті 60:

у підпункті 14 слово "паю" замінити словами: "паю або квартири".

 

ЗАТВЕРДЖЕНІ
постановою Ради Міністрів СРСР
від 16 січня 1989 р. № 30


ЗМІНИ,
що вносяться до рішень Уряду СРСР

(Витяг)

1. У постанові Ради Міністрів СРСР від 5 липня 1985 р. № 628 "Про додаткові заходи по будівництву молодіжних жилих комплексів та кооперативних жилих будинків для молоді" - ЗП СРСР, 1985 р., № 22, ст. III (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 25 липня 1985 р. № 441):

а) пункт 6 (підпункт 6 пункту 1 розпорядження Ради Міністрів УРСР) викласти в такій редакції:

"6. Рекомендувати підприємствам, об'єднанням, організаціям здійснювати (за згодою трудових колективів) за рахунок коштів фонду соціального розвитку і фонду матеріального заохочення:

а) погашення заборгованості, що залишилась по кредиту банку, працівникам - членам молодіжних житлово-будівельних кооперативів, які пропрацювали на підприємстві, в об'єднанні, організації не менше 5 років, а молодожонам - не менше 2 років, у таких розмірах:

у районам Сибіру, Далекого Сходу, Крайньої Півночі, в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, і в сільській місцевості Нечорноземної зони РРФСР - щорічно до 50 процентів суми, що підлягає погашенню протягом року;

в інших районах країни - в перші 10 років після вступу до кооперативу щорічно до 50 процентів, а після закінчення 10 років - до 30 процентів суми, що підлягає погашенню протягом року;

б) надання працівникам віком до 30 років, які пропрацювали на даному підприємстві, в об'єднанні, організації не менше 5 років і вступили до молодіжних житлово-будівельних кооперативів, безпроцентної позички для початкового внеску власних коштів на будівництво кооперативного жилого будинку в розмірі до 1500 карбованців зі строком погашення до 10 років.

Пільги, передбачені цим пунктом, надаються працівникам, які відзначаються бездоганною і сумлінною працею і вносять великий вклад в економічний розвиток підприємств, об'єднань і організацій. За рішеннями трудових колективів надання матеріальної допомоги для вказаних цілей може здійснюватись у більших розмірах";

б) пункт 7 (підпункт 7 пункту 1 розпорядження Ради Міністрів УРСР) визнати таким, що втратив чинність.

2. В абзаці першому пункту 1 постанови Ради Міністрів СРСР від 10 жовтня 1985 р. № 956 "Про заходи по забезпеченню працівників підприємств, установ і організацій, розташованих у районах Крайньої Півночі та в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, жилою площею в інших районах країни" - ЗП СРСР, 1985 р., № 33, ст. 154 (абзац перший підпункту 1 пункту 1 розпорядження Ради Міністрів УРСР від 30 жовтня 1985 р. № 624) виключити слово "річних".

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ