Приказ от 04.03.2002 № 143 "О решении проблемных вопросов по реконструкции маячного комплекса о. Змеиный"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20057 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 04.03.2002 № 143 "О решении проблемных вопросов по реконструкции маячного комплекса о. Змеиный"
Дата принятия04.03.2002
СтатусДействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа143
РазработчикМинистерство транспорта и связи Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


         МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
              Н А К А З

 N 143 від 04.03.2002

     Про вирішення проблемних питань з реконструкції
         маякового комплексу о. Зміїний

   На виконання  розпорядження  Міністра  транспорту України
стосовно доручення Кабінету Міністрів України від 21.12.2001 р.
N 2639/2т та з метою створення сприятливих умов мореплавства в
північно-західній частині Чорного моря відповідно до виконання
вимог Резолюції Міжнародної морської організації А.81519) щодо
забезпечення необхідної точності плавання на підходах до портів і
у вузькостях, де обмежено маневрування судна, Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити "План першочергових заходів по реконструкції
маякового комплексу та встановленню  на  маяку  о.  Зміїний
контрольно-корегуючої  станції  (ККС)  диференційного  режиму
глобальних навігаційних супутникових систем ГЛОНАСС/GPS" (далі -
План), додається.
   2. Призначити відповідальним за виконання Плану у встановлені
терміни Державний департамент морського і річкового транспорту
(Зубков В.О.).
   3. Доручити державній установі "Держгідрографія" (Корякін
А.В.) виконання функцій замовника та організацію виконання робіт з
реконструкції  маякового  комплексу,  встановлення  на  маяку
о. Зміїний  ККС  та  проведення  першочергових  комплексних
гідрографічних досліджень в районі острова.
   4. Іллічівському  морському  торговельному порту (Стребко
С.К.), Одеському морському торговельному порту (Павлюк М.П.),
морському торговельному порту "Южний" (Іванов В.Г.) до 15.03.2002
р. включити в плани робіт портів  на  2002  р.  виконання
реконструкції маякового комплексу, встановлення ККС на о. Зміїний
та проведення першочергових комплексних гідрографічних досліджень
в районі о. Зміїний відповідно до Плану з забезпеченням їх
фінансування.
   5. Начальнику Держгідрографії (Корякін А.В.):
   5.1. Організувати  здійснення  заходів  по  реконструкції
маякового комплексу та встановленню на маяку о. Зміїний ККС
диференційного режиму глобальних навігаційних супутникових систем
ГЛОНАСС/GPS.
   5.2. Реконструкцію будівель маякового комплексу здійснити з
впровадженням  заходів  забезпечення  біологічного  захисту
обслуговуючого персоналу від надвисоких частот радіолокаційних
станцій Військ протиповітряної оборони та посту спостереження ВМС
України.
   Термін виконання - до 30.09.2002 р.
   5.3. Організувати  належне  збереження  відпрацьованого
радіоізотопного термоелектричного генератора до вирішення питання
демонтажу  та  транспортування його до місця зберігання або
захоронення.
   5.4. Вжити  заходи  по  покращенню  умов життя і праці
обслуговуючого персоналу маякового комплексу о. Зміїний.
   Термін виконання - до 30.08.2002 р.
   5.5. Провести комплексні гідрографічні дослідження в районі
о.  Зміїний  (у виключній (морській) економічній зоні і на
континентальному шельфі України в районі українсько-румунського
кордону) в інтересах створення національної колекції морських
навігаційних карт, керівництв для плавання.
   Термін виконання - до 30.09.2002 р.
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря А.Ф.Демиденка.
                        Додаток

          План першочергових заходів
    по реконструкції маякового комплексу та встановленню
   на маяку о. Зміїний контрольно-корегуючої станції (ККС)
     диференційного режиму глобальних навігаційних
         супутникових систем ГЛОНАСС/GPS
   План розроблено відповідно до Доручення Президента України
від 20.12.2001 р. N 7/3-1-318 з питань облаштування о. Зміїний та
виконання  вимог  Резолюції  Міжнародної морської організації
А.815(19) щодо забезпечення необхідної точності плавання (не гірше
10 метрів) на підходах до портів і у вузькостях, де обмежено
маневрування суден, та з метою створення  сприятливих  умов
мореплавства в північно-західній частині Чорного моря.

N п/п Найменування заходів Стисле обґрунтування заходів Термін впровадження Орієнтовна вартість (тис. грн) Відповідальні виконавці
1 2 3 4 5 6
1. Встановлення на маяку о. Зміїний ККС диференційного режиму глобальних навігаційних супутникових систем ГЛОНАСС/GPS Виконання вимог Резолюції Між- народної морсь- кої організації А-815(19), за- безпечення не- обхідної точ- ності плавання (не гірше 10 метрів) на під- ходах до пор- тів, створення сприятливих умов мореплавс- тва в північ- но-західній частині Чорного моря 01.07.2002 1392.4, в т. ч. Іллічівський МТП - 431.6, Одеський МТП - 807.6, МТП "Южний" - 153.2 Укрморрічфлот, Державна установа "Держгідрографія", Іллічівський МТП, Одеський МТП, МТП "Южний"
1.1. Розробка робочого проекту встановлення ККС на маяку Для виконання робіт по встановленню обладнання ККС 20.04.2002 26.5 Іллічівський МТП - 8.2, Одеський МТП - 15.4, МТП "Южний" - 2.9 Державна установа "Держгідрографія", ЧорноморНДІпроект
1.2. Виготовлення обладнання ККС і виконання монтажних робіт на маяку Для постачання обладнання і проведення мон- тажних робіт відповідно до документації робочого проек- ту 20.06.2002 1301.1 Іллічівський МТП - 403.3, Одеський МТП - 754.6, МТП "Южний" - 143.2 Державна установа "Держгідрографія", ДПФ "Оризон-Навігація"
1.3. Виконання пуско- налагоджувальних робіт ККС та проведення випробувань станції Для визначення технічних характеристик ККС та введення її в експлуатацію 20.07.2002 64.8 Іллічівський МТП - 20.0, Одеський МТП - 37.6, МТП "Южний" - 7.2 Державна установа "Держгідрографія"
2. Реконструкція маякового комплексу на маяку о. Зміїний Для відновлення споруд маяково- го комплексу, створення нор- мальних умов життєдіяльності і праці обслу- говуючого пер- соналу маяково- го комплексу 30.09.2002 По окремому плану за результатами робочого проекту Державна установа "Держгідрографія"
2.1. Розробка робочого проекту реконструкції маякового комплексу Для визначення обсягу і пере- ліку робіт по реконструкції маякового комп- лексу, органі- зації їх вико- нання 20.05.2002 217.3, в т. ч. Іллічівський МТП - 67.3, Одеський МТП - 126.1, МТП "Южний" - 23.9 Державна установа "Держгідрографія", ЧорноморНДІпроект
2.2. Виконання будівельних робіт по реконструкції та капітальному ремонту споруд маякового комплексу Для виконання робіт по від- новленню споруд маякового комп- лексу відповід- но до докумен- тації робочого проекту 30.09.2002 По окремому плану за результатами робочого проекту Державна установа "Держгідрографія"
2.3. Заміна застарілого, що відпрацювало технічний ресурс, обладнання маяка (за окремим переліком) Для відновлення технічних ха- рактеристик об- ладнання маяко- вого комплексу та забезпечення його надійної роботи 30.09.2002 824.5, в т. ч. Іллічівський МТП - 255.6, Одеський МТП - 478.2, МТП "Южний" - 90.7 Державна установа "Держгідрографія"
2.4. Демонтаж та транспортування РІТЕГ з о. Зміїний Для виключення радіоактивного забруднення території о. Зміїний 30.09.2002 По окремому плану за результатами узгодження договору на виконання роботи Державна установа "Держгідрографія", УкрДО "Радон"
3. Проведення першочергових комплексних гідрографічних досліджень в районі о. Зміїний Для підготовки вітчизняних морських наві- гаційних карт, керівництв для плавання в ре- гіоні з 20.04.2002 по 30.09.2002 920.0, в т. ч. Іллічівський МТП - 285.2, Одеський МТП - 533.6, МТП "Южний" - 101.2. Державна установа "Держгідрографія"
  Всього:     3354.2*, в т. ч. Іллічівський МТП - 1039.8, Одеський МТП - 1945.4, МТП "Южний" - 369.0  
   * Без витрат на проведення інженерно-будівельних робіт з
реконструкції маякового комплексу, демонтажу та транспортування
РІТЕГ.

 Державний секретар                   О.Петренко

 "Транспорт України", N 5, 15.03.2002 р.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ