Приказ от 30.01.2002 № 18 Об утверждении Положения о порядке сохранения материалов технической инвентаризации

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20151 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 30.01.2002 № 18 Об утверждении Положения о порядке сохранения материалов технической инвентаризации
Дата принятия30.01.2002
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа18
РазработчикГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ
             ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 18 від 30.01.2002
 
    Про затвердження Положення про порядок зберігання
        матеріалів технічної інвентаризації
 
   Указами Президента України від 09.12.97 N 1342 та
від 16.05.2001 N 314  затверджено Положення про
Держбуд України та зміни до нього. Цим Положенням покладено на
Комітет здійснення функцій координації і нормативно-методичного
забезпечення діяльності бюро технічної інвентаризації, у зв'язку з
чим Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Положення про порядок зберігання матеріалів
технічної інвентаризації.
   2. Українській асоціації "Укртехінвентаризація" Л.Черненко)
забезпечити видання Положення про порядок зберігання матеріалів
технічної інвентаризації.
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Комітету М.Руля.
 
 Голова Комітету                      В.Череп
                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                     наказом Держбуду України
                     від 30 січня 2002 р. N 18
              Положення
  про порядок зберігання матеріалів технічної інвентаризації
           1. Загальні положення
   Відповідно до п.1.5 Інструкції  про  порядок  проведення
технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої
наказом Держбуду України від 24.05.2001 N 127  та
зареєстрованої у Міністерстві юстиції  України 10.07.2001 за
N 582/5773, матеріали технічної інвентаризації є майном бюро
технічної  інвентаризації  та слугують підставою для надання
інформації згідно з чинним законодавством.
   Матеріали первинної  технічної інвентаризації та поточних
інвентаризаційно-оцінювальних робіт зберігаються у бюро технічної
інвентаризації.
   З метою забезпечення зберігання документації передбачене для
цього  спеціальне приміщення має бути ізольованим, сухим та
захищеним від пожеж. На віконні прорізи сховищ встановлюються
металеві грати. Вхідні двері доцільно оббити залізом та обладнати
сигналізацією і після закінчення робочого дня приміщення слід
опечатувати.
   Для розміщення  документації  приміщення  устатковується
стелажами, висота яких має забезпечувати вертикальне зберігання
справ.
   Для зберігання  алфавітної  та  статистичної  картотек у
приміщенні встановлюють спеціально виготовлені шафи або столи з
шухлядами.
   Відповідальність за зберігання матеріалів, що знаходяться в
бюро технічної інвентаризації, несуть начальник бюро технічної
інвентаризації і відповідальний за цю ділянку роботи працівник або
інша уповноважена особа.
       2. Матеріали, що підлягають зберіганню
   Матеріалами, що підлягають зберіганню, є:
   інвентаризаційна справа на об'єкт нерухомості, що складається
з однієї чи декількох основних будинків, допоміжних будівель,
розташованих на окремій земельній ділянці, у квартальній забудові
- на кожний будинок та споруду;
   інвентаризаційна справа на об'єкт зовнішнього благоустрою,
інженерних мереж та споруд;
   будь-який інший зброшурований  чи  переплетений  комплект
документів  або  окремий  креслярський  аркуш,  якщо він не
брошурується з іншими матеріалами.
   Постійному зберіганню підлягають:
   а) основні документи: схематичні плани міст, селищ та сіл;
інвентаризаційні справи на будинки; матеріали технічного обліку
об'єктів зовнішнього благоустрою, інженерних мереж та споруд;
   б) інші документи: інвентаризаційні книги; реєстрові книги;
алфавітна картотека власників будинків; статистичні картки на
будинки;  статистичні звіти про житловий фонд; книги обліку
знищених справ на об'єкти; інші  документи,  що  стосуються
діяльності бюро технічної інвентаризації.
   Матеріали інвентаризації  на  об'єкти  нерухомого  майна
(інвентаризаційна справа, статистична картка, алфавітна картка на
власника), погашені з причин знесення,  пожежі  або  іншого
стихійного лиха, у разі припинення права власності зберігаються в
архіві три роки.
   Після закінчення  цього терміну, що рахується з моменту
знесення або стихійного лиха, основні показники інвентаризаційної
справи заносяться до книги обліку знищених справ. При цьому в
графі 4 книги обліку вказуються всі адреси, які свого часу були
надані об'єктам нерухомості.
   Матеріали інвентаризації на ліквідовані з різних  причин
об'єкти зовнішнього благоустрою, інженерні мережі та споруди також
зберігаються три роки, після чого знищуються.
   На відібрані до знищення матеріали комісією, призначеною
начальником бюро технічної інвентаризації, складається відповідний
акт, у якому визначається також спосіб знищення документації.
   Інвентаризаційно-технічна документація  на  згадані  вище
об'єкти, що втратили практичне значення, інвентаризаційні плани
кварталів та міст (селищ), а також інші матеріали, які згідно з
висновком (списком) місцевих органів культури та архівних органів
мають історико-архітектурну цінність, знищенню не підлягають, а
передаються до державного архіву у встановлені терміни.
   Стосовно будинків у книзі знищених справ вказується підстава
та дата передачі справ.
        3. Порядок зберігання документації
   Матеріали, що зберігаються в бюро технічної інвентаризації,
мають бути оформлені у встановленому порядку, зшиті, пронумеровані
та вкладені в папки з твердою оправою. Плани великих форматів
зброшуровують і зберігають окремо. На кожному з них проставляють
інвентарний номер тієї справи, до якої він належить. Металеве
кріплення документів не допускається.
   Інвентаризаційна справа  на об'єкт розподіляється на три
умовні групи документів. До першої групи належать матеріали
первинної інвентаризації, розміщені у такій послідовності:
   довідка про належність будинку;
   зведений акт вартості об'єктів;
   план земельної ділянки;
   план будинку;
   журнал внутрішніх обмірів;
   журнал площ будинку з вбудованими приміщеннями;
   журнал зовнішніх обмірів;
   журнал розрахунку площі присадибної ділянки;
   оцінювальний акт на будинок;
   оцінювальний акт на господарські будівлі та споруди;
   ескіз планів поверхів будинку;
   абрис земельної ділянки;
   акт польової і камеральної перевірки;
   заява (замовлення);
   інші документи.
   До другої групи належать усі копії правовстановлювальних
документів, зброшуровані у хронологічній послідовності. До третьої
групи  - документи наступних інвентаризаційно-оціночних змін,
розміщені у вказаній вище послідовності. На документах,  що
втратили значення у зв'язку із заміною їх на нові, роблять напис:
"Погашено. Дата. Підпис".
   Нумерація документів  ведеться  послідовно  у  міру  їх
надходження.
   Матеріали на будинковий фонд, що надходять до архіву, а також
на об'єкти  зовнішнього  благоустрою  та  інженерні  мережі,
реєструються в інвентарних книгах.
   Книги нумерують, прошнуровують і скріплюють печаткою.
   Інвентарна книга заповнюється за порядком наявної в бюро
комплектації справ, в алфавітному порядку найменувань вулиць або
кварталів, в цілому по місту (селищу), сільському населеному
пункту. У подальшому інвентарні номери присвоюються  справам
зростаючим порядком у міру їх надходження.
   Номер, залежно від методу групування, складається:
   для справ, що зберігаються в алфавітному порядку найменувань
вулиць, з порядкового номера за інвентарною книгою;
   для справ, що групуються по кварталах, з дробового номера,
чисельник якого - інвентарний номер, знаменник - номер міста
(району),  селища,  сільського населеного пункту (присвоєного
умовно).
   Інвентаризаційні справи на будинки (споруди) відшукують за
інвентарним номером, який вказується у статистичній або алфавітній
картці, а справи на об'єкти зовнішнього благоустрою та інженерні
мережі - за інвентарними  номерами,  вказаними  в  алфавіті
найменувань об'єктів.
   Погашені інвентаризаційні справи вилучаються з інвентарної
книги. При цьому в інвентарній книзі робиться запис, що пояснює
причину погашення справи.
   У подальшому звільнений інвентарний номер не присвоюється.
   У разі розділу однієї земельної ділянки на дві або декілька
окремих  ділянок  з  будинками (спорудами) за однією з них
зберігається існуючий інвентарний номер, а виділеним присвоюються
нові  інвентарні  номери  у порядку їх надходження, про що
зазначається в первинній справі.
   Документи на  спільну  земельну  ділянку  погашаються  і
залишаються у справі, за якою зберігається колишній інвентарний
номер.
      4. Ведення алфавітних та статистичних карток
   Алфавітна картотека заводиться на всіх власників будинків і
призначається для пошуку справ у разі, коли місцезнаходження
об'єкта заздалегідь невідоме.
   Алфавітні картки в цілому по населених пунктах розміщуються в
шухлядах в алфавітному порядку найменувань власників. На лицьовій
стороні шухляди роблять напис початкових  літер  найменувань
власників.
   Алфавітні статистичні картки на знесені будинки, а також
алфавітні картки вибулих власників погашаються, вказуються дати та
підстави погашення, вилучаються з діючої картотеки і зберігаються
протягом трьох років окремо у тому ж порядку.
   Статистичні картки складаються виконавцем робіт на кожний
будинок  і  разом  з  інвентаризаційною справою здаються на
зберігання.
   По кожному населеному пункту статистичні картки зберігаються
в окремих шухлядах, де вони розміщуються у порядку належності
об'єктів та в алфавітному порядку найменувань вулиць, провулків
тощо.
   5. Видача та повернення справ. інвентаризація матеріалу
   Інвентаризаційні справи видаються певному колу  осіб  за
розпорядженням керівництва бюро технічної інвентаризації.
   На кожну інвентаризаційну справу заводиться картка обліку
видачі матеріалів. Картка зберігається у справі, а при видачі
матеріалів - залишається на місці її зберігання.
   Крім того, ведеться журнал обліку виданих справ.
   Картки на  матеріали  благоустрою  та  інженерні  мережі
зберігаються так само, як і картки на будинки, а при видачі
матеріалів - у спеціальній шухляді  в  алфавітному  порядку
найменувань вулиць, провулків.
   Періодично, але не рідше одного разу на рік, а також у разі
зміни  відповідального  за  підрозділ  зберігання  матеріалів
працівника  за  розпорядженням  начальника  бюро  технічної
інвентаризації  проводиться інвентаризація, в результаті якої
перевіряються наявність і повнота справ,  які  зберігаються,
виявляються документи, які потребують відновлення, визначаються
терміни їх відновлення.
   На 1  січня  кожного  року під останньою реєстрацією в
інвентаризаційній книзі робиться відповідний запис, що засвідчує
кількість справ, що зберігаються.
        6. Застосування комп'ютерної техніки
   Матеріали технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна
можуть одночасно зберігатися в комп'ютерній базі.
   З цією метою в приміщенні, де зберігається обліково-оціночна
та правовстановлювальна документація, створюється робоче місце для
оператора  з  відповідним  обладнанням комп'ютерною технікою.
Загальна площа такого приміщення - не менше 9,0 м2.
   Застосування комп'ютерної  техніки  не  заміняє  чинного
положення   про   зберігання    оригіналів    основних
інвентаризаційно-оціночних та правовстановлювальних документів; її
застосування вдосконалює технологічний процес оперативного пошуку,
обробки та видачі інформації, сприяє підвищенню рівня виконання
технічної документації.
   Крім того, застосування комп'ютерної техніки є ефективним
засобом виготовлення  технічної  документації  на  замовлення
власників нерухомого майна.
   Поточні інвентаризаційно-оціночні зміни вносяться в комп'ютер
за  наданням  матеріалів  виконавцями  - інженерно-технічними
працівниками бюро технічної інвентаризації.
   Найбільш доцільним є застосування комп'ютерної мережі, що
включає в себе декілька комп'ютеризованих робочих місць, які
створюють відповідну систему (замкнений виробничий цикл).
   Вимоги до умов експлуатації та  зберігання  комп'ютерної
техніки  передбачають, крім протипожежних заходів, дотримання
температурно-вологісного режиму тощо, захист від несанкціонованого
доступу до мережі.
        7. Відповідальність за зберігання
        матеріалів технічної інвентаризації
   На посаду  працівника,  відповідального  за  зберігання
матеріалів технічної інвентаризації, призначається особа з вищою
технічною або юридичною освітою і стажем роботи за спеціальністю
не менш як три роки.
   Призначення відповідальної за зберігання матеріалів особи та
її  звільнення  здійснюється  керівником  бюро  технічної
інвентаризації.
   Особа, призначена на цю посаду, повинна бути ознайомлена з
правилами роботи з архівними документами, дотримування вимог
пожежної безпеки та інших вимог щодо зберігання матеріалів у
належному стані.
   Працівник підрозділу  із  зберігання матеріалів технічної
інвентаризації, який не вжив заходів для дотримання правил роботи
з архівними документами, що призвело до їх псування чи знищення та
матеріальних збитків, несе відповідальність  в  установленому
законодавством порядку.
 
 Начальник управління
 нормативно-правового
 забезпечення реформування
 житлової політики та
 експлуатації житлового фонду               М.Каплун
 
 "Інформаційний бюлетень Держбуду", N 1, січень, 2002 р.;
 "Інформаційний бюлетень Держбуду", N 2, лютий, 2002 р.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ