Приказ от 27.12.1993 № 245 Об утверждении Положения об экспериментальном строительстве

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20442 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 27.12.1993 № 245 Об утверждении Положения об экспериментальном строительстве
Дата принятия27.12.1993
Дата отмены действия 16.08.2019
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа245
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Дополнительные данные Отменен согласно приказу Минрегиона от 15.07.2019 № 157


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


 
      МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ БУДІВНИЦТВА
             І АРХІТЕКТУРИ
              Н А К А З
 
 N 245 від 27.12.93          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   11 лютого 1994 р.
                   за N 25/243
 
         Про затвердження Положення про
          експериментальне будівництво
 
   На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 4
листопада 1993 року N 934-р Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  розроблене  Управлінням  житлово-цивільного
будівництва та погоджене з Мінекономіки, Мінфіном та Державним
комітетом  з  питань  науки  і  технологій  Положення  про
експериментальне будівництво додається).
   2. Укрархбудінформу (Часник В. М.) розмножити дане Положення
та надіслати зацікавленим організаціям в місячний термін.
   3. Управлінню житлово-цивільного будівництва (Муляр Л.Х.),
Управлінню  промислового  будівництва  і  інженерного захисту
територій (Крищук А.Б.), Управлінню спеціальних видів робіт і
інженерної інфраструктури (Шаповал О.Є.), Головному управлінню
будівельної науки та проектно-вишукувальних робіт (Рода В.В.),
Управлінню економіки, зміни форм власності та антимонопольних
заходів у будівництві (Шевчук К.І.) та Управлінню кошторисних норм
і ціноутворення в будівництві (Лисюк Т.С.) в 1 кварталі 1994 року
розробити Методичні рекомендації по проектуванню і будівництву
експериментальних об'єктів.
   4. Головному  управлінню  архітектури  і  містобудування
(Присяжнюк  В.Ф.),  Управлінню  промислового  будівництва  і
інженерного захисту територій (Крищук  А.Б.)  та  Управлінню
спеціальних видів робіт і інженерної інфраструктури (Шаповал О.Є.)
із залученням зацікавлених організацій щорічно до 30 вересня
подавати пропозиції по експериментальному будівництву Управлінню
житлово-цивільного будівництва (Муляр Л.Х.) для узагальнення та
розробки Програми експериментального будівництва у відповідності з
даним Положенням.
   5. Управлінню по контролю за виконанням державних програм та
будівництвом особливо важливих об'єктів (Звіряко В.І.) здійснювати
постійний контроль за ходом будівництва об'єктів, що будуть
споруджуватись  за  державною  Програмою  експериментального
будівництва.
   6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на Першого
заступника міністра Гусакова В.М.
   ДОДАТОК: Положення про експериментальне будівництво  - 1
        примірник на 6 аркушах.
 
 Міністр                      Ю.С.Сербін
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   наказом Міністерства України
                   у справах будівництва та
                   архітектури
                   від 27.12.93 р. N 245
              ПОЛОЖЕННЯ
         про експериментальне будівництво
            1. Загальна частина
   1.1. Експериментальне будівництво впроваджується з метою
перевірки на практиці нових науково-технічних розробок у галузі
архітектури, будівництва і будівельних матеріалів, що спрямовані
на вдосконалення архітектурно-планувальних рішень будівель  і
забудови у цілому, зниження  матеріаломісткості,  підвищення
експлуатаційних характеристик, енергозбереження,  впровадження
передових методів проведення будівельних робіт, вдосконалення
нормативних документів і державних стандартів та інше.
   1.2. Об'єктами експериментального будівництва можуть бути
містобудівельні утворення, окремі будівлі і споруди  різного
призначення, а також інші види будівництва, які забезпечують
покращення умов життєдіяльності населення, збереження матеріальних
і енергетичних ресурсів, впровадження прогресивної технології
виробництва і охорону природного середовища.
   1.3. Проектування і будівництво експериментальних об'єктів,
що включені до  Програми  експериментального  будівництва,
здійснюється за рахунок державного бюджету і державних позичок.
   1.4. Учасники експериментального будівництва  (проектні,
науково-дослідні, будівельні і монтажні організації і замовники
(забудовники) несуть  відповідальність  згідно  з  чинним
законодавством за своєчасне і якісне розроблення  проектів,
складання і реалізацію  програм  робіт  експериментального
будівництва, будівництво відповідно до проектів і введення в
установлені  строки  в  дію  експериментальних  об'єктів
житлово-цивільного,  виробничого,  комунального  та  іншого
призначення, своєчасну підготовку до експлуатації і освоєння їх
проектних потужностей, а також за досягнення кінцевих результатів
експериментального  будівництва,  узагальнення   результатів
експериментального  будівництва,    складання    зведених
науково-технічних звітів і підготовку пропозицій про подальше
використання результатів експериментального будівництва.
         2. Проектування і фінансування
           експериментальних об'єктів
   2.1. Міністерства, відомства, корпорації та інші державні
організації (надалі організації) щорічно в 3 кварталі подають
Мінбудархітектури України пропозиції за формою додатку N 1 по
проектуванню експериментальних об'єктів у наступному році.
   Проектування  експериментальних  об'єктів  передбачається
відповідними річними планами, що розробляються Мінбудархітектури
згідно з Програмою експериментального будівництва та подаються ним
в 4  кварталі  Мінекономіки  для  включення  до  плану
соціально-економічного розвитку.
   2.2. У  вартості  експериментальних  об'єктів  повинні
передбачатися кошти на всі одноразові витрати, необхідні для
здійснення  експерименту,  як-то:  вартість  проектування,
науково-експериментальних досліджень та виготовлення спеціальних
пристроїв, оснастки, засобів монтажу (без урахування вартості
будівельних машин і механізму),  будівельного  і  монтажного
устаткування,  яке  не використовується на будівництві інших
об'єктів, а також витрати, пов'язані з освоєнням виробництва нових
прогресивних матеріалів, виробів, конструкцій, устаткування та
технологій будівельного виробництва, що застосовуються тільки в
експериментальному будівництві. Одноразові витрати в об'єктних
кошторисах повинні визначатися окремим рядком.
   У  проектно-кошторисній  документації  на  будівництво
експериментальних об'єктів повинні бути розроблені в установленому
порядку проекти організації будівництва.
   Техніко-економічні показники  експериментальних  об'єктів
визначаються на основі кошторисної вартості об'єктів з виключенням
кошторисної вартості зазначених одноразових витрат, які не будуть
повторюватись при масовому будівництві аналогічних об'єктів.
   Експертиза та затвердження  проектів  на  будівництво
експериментальних об'єктів здійснюються відповідно до  діючих
нормативних документів у галузі будівництва.
   Нові будівельні матеріали, вироби, конструкції і обладнання,
передбачені в проектах на будівництво експериментальних об'єктів
повинні попередньо пройти випробування у відповідності з ДСТ
15.901-91.
   2.3. Науково-дослідні й проектні організації  - провідні
виконавці-розробники проектів на будівництво  експериментальних
об'єктів -  складають  програми  робіт  експериментального
будівництва, беруть участь у реалізації цих програм, розробляють
методичні вказівки по складанню зведених науково-технічних звітів
про результати експериментального будівництва  і  здійснюють
авторський нагляд.
   2.4. У зведених кошторисах на будівництво експериментальних
об'єктів передбачається резерв коштів на непередбачені роботи і
витрати згідно з абзацем 1 пункту 1 додатка 9 до "Будівельних норм
і правил - БНіП 1.02.01-85", які включені в Перелік нормативних
документів у галузі будівництва, що діють на території України,
затверджений наказом Мінбудархітектури України від 27.04.93 р.
N 49.
   Витрати на здійснення авторського нагляду за будівництвом
експериментальних об'єктів оплачуються за  рахунок  коштів,
передбачених  у  зведених  кошторисах  на   будівництво
експериментальних об'єктів.
      3. Планування експериментального будівництва
   3.1. Експериментальне будівництво здійснюється відповідно до
Програми експериментального будівництва (надалі - Програма), що
розробляються на 3-5 років і передбачає  проектування  та
будівництво нових типів об'єктів житлово-цивільного і виробничого
призначення, інженерних споруд, систем інженерного обладнання
будинків і споруд, реконструкцію та пристосування діючих об'єктів
для інших функціональних цілей, забезпечення інженерного захисту
територій, будинків і споруд від небезпечних геологічних процесів,
а також виробництво необхідного експериментального обладнання,
матеріалів, конструкцій та іншого устаткування, необхідного для
повного завершення експериментального циклу. Програма погоджується
з Державним Комітетом з питань науки і технологій (ДКНТ) та
затверджується віце-прем'єр-міністром України.
   Розроблення Програми здійснюється  Мінбудархітектури  із
залученням  відповідних  міністерств,  відомств,  державних
адміністрацій, а також проектно-вишукувальних, науково-дослідних,
будівельних та інших державних організацій на підставі  їх
пропозицій згідно з додатком N 1.
   3.2. Програма  експериментального  будівництва  щорічно
доповнюється та  уточнюється  Мінбудархітектури  згідно  з
пропозиціями організацій, які щорічно у 3 кварталі подаються йому
за формами додатку N 1 по будівництву експериментальних об'єктів,
що плануються на наступний рік.
   3.3. До планів експериментального будівництва включаються
тільки ті об'єкти, які на 1 липня року, що передує такому, який
планується,  забезпечені  затвердженою  проектно-кошторисною
документацією, а також робочими кресленнями на річний обсяг робіт,
включаючи нормативно-технічну документацію на виготовлення нових
будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і обладнання.
   3.4. Мінбудархітектури України узагальнює зазначені в пункті
3.2 цього Положення пропозиції, визначає за погодженням з ДКНТ
перелік експериментальних об'єктів, вносить до Програми і подає їх
в 4 кварталі Мінекономіки України для включення у проект плану
соціально-економічного розвитку окремим підрозділом.

      4. Будівництво експериментальних об'єктів
   4.1. Будівництво  експериментальних  об'єктів здійснюється
відповідно до Програми експериментального будівництва та Плану
соціально-економічного розвитку згідно з укладеними контрактами
між будівельними організаціями та замовниками.
   4.2. За два місяці до початку будівництва експериментальних
об'єктів розробляються проекти виконання робіт у відповідності  з
"Будівельними нормами  і  правилами - БНіП 3.01.01-853.01.01-85*", які
включені в Перелік нормативних документів у галузі будівництва, що
діють на території України, затверджений наказом Мінбудархітектури
від 27.04.93 р. N 49.
   Тривалість  будівництва  експериментальних    об'єктів
встановлюється  проектом  організації  будівництва,   який
розробляється на підставі діючих нормативних документів у галузі
будівництва щодо нормативних строків  спорудження  об'єктів
відповідного призначення.
   4.3. Щорічно, до 1 лютого, організації-підрядники подають
Мінбудархітектури  України  огляди  стану    будівництва
експериментальних об'єктів.
   4.4. Об'єкти експериментального будівництва приймаються в
експлуатацію державними приймальними комісіями у відповідності з
постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1992 року N 449
 "Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об'єктів державного замовлення".
       5. Узагальнення використання результатів
         експериментального будівництва
   5.1. Для  узагальнення  і  використання   результатів
експериментального  будівництва  учасники  експериментального
будівництва складають науково-технічні звіти та  подають  їх
провідним  виконавцям  експериментального  будівництва  для
розроблення зведених науково-технічних звітів.
   5.2. В  місячний  термін  зведені науково-технічні звіти
розглядаються на науково-технічних (технічних чи вчених) радах
провідних виконавців із залученням учасників експериментального
будівництва об'єктів.
   Вчені ради приймають рекомендації по дальшому використанню
результатів експериментального будівництва і оформляють  свої
рішення протоколом.
   5.3. Зведені науково-технічні звіти з протоколами їх розгляду
на науково-технічних (технічних чи вчених) радах  подаються
провідними виконавцями до  Мінбудархітектури  та  учасникам
експериментального будівництва об'єктів.
   5.4. Мінбудархітектури України у 2-х місячний термін за
участю учасників експериментального будівництва розглядає зведені
науково-технічні звіти про експериментальне будівництво і на
підставі цього готує зведені пропозиції по використанню його
результатів в народному господарстві та враховує при розробці
законодавчих і нормативних актів з питань будівництва.
                 Додаток N 1
                 до Положення про експериментальне
                 будівництво
       ПРОПОЗИЦІЇ ____________________________
              (назва підприємства)
      до плану експериментального будівництва
      на 199____рік за рахунок коштів державного
               бюджету
 
  —————————————————————————————————————————————————————————————— 
 | NN | Назва об'єкта, потужність, | Підстава | Строки роз-  |
 | пп | місце будівництва, замовник,| для вклю- | робки про-  |
 |  | мета експерименту      | чення в  | ектно-кошто- |
 |  |               | план   | рисної доку- |
 |  |               |      | ментації,рік, |
 |  |               |      | квартал,ви-  |
 |  |               |      | конавці    |
 |————|—————————————————————————————|———————————|———————————————|
 | 1 |       2        |   3   |    4    |
  —————————————————————————————————————————————————————————————— 
                        Продовження таблиці
  —————————————————————————————————————————————————————————————— 
 | Обсяг кош- | в т.ч. | Строки  | Кошто-  |  Обсяг кош- |
 | тів для  | на   | будів-  | рисна   | тів для будів- |
 | розробки  | 199 р. | ництва  | вартіс-  |  ництва   |
 | проектної | млн.крб.| об'єкта, | ть буді- |————————————————|
 | документа- |     | рік,ква- | вництва  | на  | на   |
 | ції(всього |     | ртал,  | (в цінах | 199 р.| 199 р. |
 | тис. крб. в|     | підряд- | млн.крб.) |    |    |
 | цінах)   |     | чик   |      |    |    |
 |————————————|—————————|——————————|———————————|———————|————————|
 |   5   |  6  |  7   |   8   | 9  | 10   |
  —————————————————————————————————————————————————————————————— 
            Продовження таблиці
  ——————————————————————————————————————— 
 | Наявність | Очікувані | Термін ви-  |
 | затверд- | конкретні | дачі реко-  |
 | женої   | результа- | мендації і  |
 | проектно- | ти експе- | впроваджен- |
 | кошторис- | рименту,  | ня результа- |
 | ної доку- | можливі  | тів експери- |
 | ментації | масштаби  | менту, дове- |
 | та робочих| їх впро-  | дення їх до |
 | креслень | вадження  | забудовників |
 | під обся- | в народне |       |
 | ги робіт | господар- |       |
 | на запла- | ство та  |       |
 | нований  | окремі га- |       |
 | рік    | лузі одер- |       |
 |      | ження еко- |       |
 |      | логічного |       |
 |      | ефекту   |       |
 |———————————|————————————|——————————————|
 |  11   |  12   |   13    |
  ——————————————————————————————————————— 
 
 Керівник підприємства       (прізвище, ім'я, по батькові)

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ