Постановление от 25.03.1993 № 224 О градостроительном кадастре населенных пунктов

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19612 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 25.03.1993 № 224 О градостроительном кадастре населенных пунктов
Дата принятия25.03.1993
Дата отмены действия 03.06.2011
СтатусНедействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа224
РазработчикКабинет Министров Украины
Дата регистрации в Министерстве Юстиций08.05.2002
Принявший органКабинет Министров Украины
Дополнительные данные Постановление отменено на основании Постановления КМ № 559 от 25.05.2011


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
             П О С Т А Н О В А
          від 25 березня 1993 р. N 224
                Київ
      Про містобудівний кадастр населених пунктів
 
   Відповідно до статті 23 Закону України  "Про  основи
містобудування" Кабінет Міністрів України 
п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Положення про містобудівний кадастр населених
пунктів, що додається.
   2. Міністерству у справах будівництва і архітектури з участю
Міністерства охорони  навколишнього  природного  середовища,
Державного комітету по земельних ресурсах, Державного комітету по
житлово-комунальному господарству, Головного управління геодезії,
картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України протягом
п'яти місяців розробити й затвердити  за  погодженням  з
Міністерством статистики перелік відомостей, форми документів і
склад даних, що включаються до кадастрової документації, а також
інструкцію про порядок ведення містобудівного кадастру населених
пунктів.
   3. Міністерству у справах будівництва і архітектури:
   організувати постійне  нормативно-методичне  забезпечення
ведення містобудівного кадастру населених пунктів;
   забезпечити проведення в 1993 - 1995 роках  комплексу
науково-дослідних робіт щодо створення та ведення містобудівного
кадастру населених пунктів у межах коштів, які  виділяються
Міністерству на науково-дослідні та  дослідно-конструкторські
роботи.
   Прем'єр-міністр України             Л. КУЧМА
    Заступник Міністра
   Кабінету Міністрів України            І. ЄМЕЦЬ
   Інд.24
                  ЗАТВЕРДЖЕНЕ
            постановою Кабінету Міністрів України
             від 25 березня 1993 р. N 224
              ПОЛОЖЕННЯ
        про містобудівний кадастр населених
               пунктів
   1. Містобудівний кадастр населених пунктів  надалі  -
містобудівний кадастр) - це система даних про населені пункти,
їхні функціональні зони, окремі території та земельні ділянки,
будинки й споруди,  соціальну,  інженерну  і  транспортну
інфраструктуру, екологічні та інженерно-геологічні умови.
   2. Дані містобудівного кадастру використовуються суб'єктами
містобудування про вирішенні питань:
   прогнозування розвитку, планування і забудови  населених
пунктів;
   розміщення, проектування, будівництва  й  реконструкції
об'єктів житлово-цивільного, виробничого, комунального та іншого
призначення;
   охорони пам'яток архітектури і містобудування, регенерації
історичних поселень;
   створення  соціальної,  інженерної  і   транспортної
інфраструктури;
   регулювання земельних відносин на відповідних територіях;
   визначення зон економічної оцінки територій, обгрунтування
розмірів оподаткування і вартості земельних ділянок, будинків і
споруд з урахуванням місцевих умов;
   обліку власників і користувачів будинків і споруд;
   контролю за раціональним  використанням  територіальних
ресурсів,  аналізу  реалізації  затвердженої  містобудівної
документації та інших питань.
   3. Містобудівний кадастр ведеться на окремий населений пункт
і включає текстові, цифрові та графічні матеріали, які містять
систему основних відомостей про:
   межі  та  площі   населеного    пункту,    його
адміністративно-територіальних  утворень,  окремих  земельних
ділянок, їхній правовий режим та якість;
   належність до відповідних   функціональних зон  окремих
територій та земельних ділянок, їхнє сучасне використання, стан
забудови, інженерного забезпечення та озеленення, перспективне
містобудівне призначення;
   соціальну, інженерну та транспортну інфраструктуру населеного
пункту;
   будинки і споруди, їхній правовий режим, технічний стан,
архітектурну та історико-культурну цінність;
   екологічні та інженерно-геологічні характеристики окремих
територій і земельних ділянок, можливість здійснення на них
містобудівної діяльності з урахуванням планувальних обмежень.
   Перелік відомостей і склад даних містобудівного кадастру
визначаються  Мінбудархітектури  з  участю   Держкомзему,
Держжитлокомунгоспу,  Мінприроди,  Укргеодезкартографії   за
погодженням з Мінстатом.
   4. Відомості та дані для ведення містобудівного кадастру
населених пунктів збираються з документованих державних, відомчих
та інших джерел інформації, зокрема:
   про землі - з даних державного земельного кадастру;
   про сучасне і перспективне призначення територій,  їхню
належність до відповідних функціональних зон - з матеріалів
затвердженої містобудівної документації;
   про місцеположення окремих територій, земельних ділянок,
будинків,  споруд  та  інженерних  комунікацій  -   з
типографо-геодезичних і картографічних матеріалів;
   про інженерно-геологічний стан територій - з матеріалів
інженерно-геологічних вишукувань;
   про будинки і споруди - з даних технічної інвентаризації та
проектних рішень цих об'єктів;
   про екологічний стан території - з даних  екологічних,
гідрометеорологічних, радіологічних, санітарно-гігієнічних  та
інших досліджень.
   Інформація для ведення містобудівного кадастру може бути
одержана також шляхом проведення спеціальних робіт і спостережень.
   5. Організація ведення містобудівного кадастру забезпечується
місцевими державними адміністраціями і виконавчими комітетами
місцевих Рад народних депутатів.
   Містобудівний кадастр ведеться за рахунок коштів місцевого
бюджету.
   6. Ведення містобудівного кадастру здійснюється місцевими
органами  містобудування  і  архітектури  на    основі
нормативно-методичних     документів,     затверджуваних
Мінбудархітектури.
   Для виконання робіт по веденню містобудівного кадастру при
місцевих органах містобудування і архітектури можуть утворюватися
спеціалізовані підрозділи, в тому числі госпрозрахункові, або
залучатися на договірних засадах науково-дослідні та проектні
організації  містобудівного  профілю,  інші  спеціалізовані
організації.
   7. Підприємства, установи і організації надають інформацію,
необхідну для ведення містобудівного кадастру в порядку  та
обсягах, установлених Мінбудархітектури.
   8. Узагальнення окремих даних  містобудівних  кадастрів
провадиться на рівні адміністративних районів, областей та України
в цілому. Форми звітності визначаються Мінбудархітектури за участю
Держкомзему, Держжитлокомунгоспу, Мінприроди, Укргеодезкартографії
за погодженням з Мінстатом.
 

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com