Постановление от 26.07.1988 № 201 О схеме управления Государственного комитета УССР в делах строительства

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20039 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 26.07.1988 № 201 О схеме управления Государственного комитета УССР в делах строительства
Дата принятия26.07.1988
Дата отмены действия 28.12.1991
СтатусНедействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа201
РазработчикСовет Министров Украинской Советской Социалистической Республики
Дополнительные данные Постановление отменено на основании Постановления КМ № 383 от 28.12.1991


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
          від 26 липня 1988 р. N 201
                Київ
     Про схему управління Державного комітету УРСР
           у справах будівництва
 
   Рада Міністрів Української РСР відзначає, що Держбуд УРСР
зобов'язаний забезпечити в нових умовах господарювання проведення
в республіці єдиної технічної політики у капітальному будівництві,
вдосконалення   проектно-кошторисної   справи,   поліпшення
містобудівництва, архітектурного вигляду міст, селищ міського
типу, сільських населених пунктів і промислових вузлів, розвиток
будівельної науки, підвищення якості забудови населених пунктів на
основі  прискорення  науково-технічного  прогресу,  активного
використання економічних методів управління, всемірного зміцнення
повного господарського розрахунку й самофінансування, послідовної
реалізації положень Закону СРСР  про  державне  підприємство
об'єднання).
   Вдосконалення організаційної структури і діяльності Держбуду
УРСР є важливою складовою частиною комплексу  заходів  щодо
перетворення в життя рішень червневого (1987 р.) Пленуму ЦК КПРС
про докорінну перебудову управління економікою.
   З метою ефективного поєднання нових методів господарювання і
прогресивних організаційних структур управління, на виконання
постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 8 липня 1988 р. N 822
"Про  генеральну  схему  управління  народним  господарством
Української  РСР"   Рада   Міністрів   Української   РСР
п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити і ввести в дію в 3-місячний строк розроблену
Держбудом УРСР схему управління галуззю, що передбачає:
            по основній ланці
   удосконалення структури   проектних,    розвідувальних,
науково-дослідних,  реставраційних  організацій  на  основі
оптимального поєднання територіального і галузевого принципів
управління,   широкого  використання  економічних  методів
господарювання, посилення дієвості госпрозрахунку;
   посилення інтеграції науки і виробництва. Дозволити Держбуду
УРСР мати в безпосередньому підпорядкуванні Науково-дослідний
інститут будівельного виробництва та Науково-дослідний інститут
автоматизованих систем планування і управління в будівництві;
         по системі управління галуззю
   дво-, триланкову систему управління: Держбуд УРСР - проектна,
розвідувальна,   науково-дослідна   та   інша  організація;
Держбуд УРСР - головне управління архітектури і містобудування
виконкому обласної, Київської, Севастопольської міської  Ради
народних  депутатів, Головне управління державної позавідомчої
експертизи  проектів - управління  (відділ)  архітектури  і
містобудування  виконкому  міської,  районної  Ради  народних
депутатів, управління (бюро) державної позавідомчої експертизи
проектів при виконкомі обласної,  Київської,  Севастопольської
міської Ради народних депутатів;
           по центральному апарату
   ліквідацію 6 самостійних управлінь і відділів;
   зміцнення провідних функціональних підрозділів Комітету, перш
за все: Головного управління архітектури і містобудування, яке
забезпечує підвищення рівня архітектурно-будівельних рішень та
якості забудови населених пунктів; науково-технічного управління,
що координує науково-технічні розробки в галузі будівництва,
забезпечує створення нових технологій, конструкцій, виробів і
матеріалів, узагальнює та впроваджує передовий вітчизняний і
зарубіжний  досвід;  управління  організації  і вдосконалення
господарського механізму, яке здійснює розробку та впровадження в
будівництві організаційно-методичних і економічних основ нового
господарського механізму, заробітної плати і праці, нових цін,
кошторисних нормативів і прейскурантів, веде питання єдиного
замовника в житлово-цивільному будівництві, взаємовідносин між
учасниками будівництва; економічного управління, що планує і
формує державні замовлення, розробляє відомчі баланси, забезпечує
ефективне використання капітальних вкладень, контрольно-ревізійну
роботу та матеріально-технічне постачання;
   підвищенні рівня  роботи  технологічних  управлінь  по
відповідних  підгалузях  будівництва  -  житлово-цивільного,
сільського, промислового, будівельної індустрії та промисловості
будівельних матеріалів, проектування з покладенням на них функцій
по проведенню єдиної технічної політики в  проектуванні  та
будівництві,  координації,  питань  розробки  нових проектів,
технологій, конструкцій, виробів і матеріалів, а також реалізації
промислових  вузлів  і  забезпечення  проектно-кошторисною
документацією об'єктів соціальної сфери.
   2. Прийняти  пропозицію  Держбуду  УРСР  про  скорочення
чисельності  працівників  центрального  апарату  Комітету на
54 одиниці, або на 20 процентів.
   Скорочення центрального  апарату  здійснювати  в  суворій
відповідності з законодавством про працю, зокрема з постановою ЦК
КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 22 грудня 1987 р. N 1457
"Про забезпечення ефективної зайнятості населення, вдосконалення
системи працевлаштування і посилення соціальних гарантій для
трудящих",  в  умовах  гласності,  з  наданням вивільнюваним
працівникам пільг і компенсацій.
   Держбуду УРСР і Державному комітетові УРСР по праці  і
соціальних питаннях забезпечити працевлаштування вивільнюваних
працівників з урахуванням використання частини спеціалістів для
зміцнення діючих організацій.
   3. Дозволити  Держбуду  УРСР  мати 3 заступників Голови
Комітету,  в тому числі одного першого, та колегію в складі
9 чоловік.
   4. Затвердити структуру центрального апарату Держбуду УРСР
згідно з додатком.
   Міністерству фінансів УРСР разом з Держбудом УРСР розробити і
подати до Ради Міністрів УРСР пропозиції щодо фонду оплати праці
працівників центрального апарату Держбуду УРСР,  виходячи  з
граничної чисельності цього апарату в кількості 217 одиниць.
   5. Визнати  такою, що втратила чинність, постанову Ради
Міністрів УРСР від 13 лютого 1986 р. N 48.
 
   Голова Ради Міністрів УРСР              В.МАСОЛ
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
   Інд. 24
 
                       Додаток
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 26 липня 1988 р. N 201
              СТРУКТУРА
        центрального апарату Держбуду УРСР
 
   Головне управління архітектури і містобудування
   Управління промислового і гідротехнічного будівництва
   Управління житлово-цивільного будівництва
   Управління сільського будівництва
   Управління будівельної індустрії, промисловості будівельних
матеріалів і стандартизації
   Науково-технічне управління
   Державна будівельна інспекція (Держбудінспекція УРСР)
   Управління організації  і  вдосконалення  господарського
механізму
   Економічне управління
   Відділ кадрів
   Перший відділ
   Управління справами
   Науково-технічна рада
   Головне управління проектування (на госпрозрахунку)
               * * *
   При Держбуді  УРСР  діє  Головне  управління  державної
позавідомчої експертизи проектів (Укрголовдержекспертиза).
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ