Постановление от 26.07.1988 № 201 О схеме управления Государственного комитета УССР в делах строительства

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19645 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 26.07.1988 № 201 О схеме управления Государственного комитета УССР в делах строительства
Дата принятия26.07.1988
Дата отмены действия 28.12.1991
СтатусНедействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа201
РазработчикСовет Министров Украинской Советской Социалистической Республики
Принявший органСовет Министров Украинской Советской Социалистической Республики
Дополнительные данные Постановление отменено на основании Постановления КМ № 383 от 28.12.1991


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
          від 26 липня 1988 р. N 201
                Київ
     Про схему управління Державного комітету УРСР
           у справах будівництва
 
   Рада Міністрів Української РСР відзначає, що Держбуд УРСР
зобов'язаний забезпечити в нових умовах господарювання проведення
в республіці єдиної технічної політики у капітальному будівництві,
вдосконалення   проектно-кошторисної   справи,   поліпшення
містобудівництва, архітектурного вигляду міст, селищ міського
типу, сільських населених пунктів і промислових вузлів, розвиток
будівельної науки, підвищення якості забудови населених пунктів на
основі  прискорення  науково-технічного  прогресу,  активного
використання економічних методів управління, всемірного зміцнення
повного господарського розрахунку й самофінансування, послідовної
реалізації положень Закону СРСР  про  державне  підприємство
об'єднання).
   Вдосконалення організаційної структури і діяльності Держбуду
УРСР є важливою складовою частиною комплексу  заходів  щодо
перетворення в життя рішень червневого (1987 р.) Пленуму ЦК КПРС
про докорінну перебудову управління економікою.
   З метою ефективного поєднання нових методів господарювання і
прогресивних організаційних структур управління, на виконання
постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 8 липня 1988 р. N 822
"Про  генеральну  схему  управління  народним  господарством
Української  РСР"   Рада   Міністрів   Української   РСР
п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити і ввести в дію в 3-місячний строк розроблену
Держбудом УРСР схему управління галуззю, що передбачає:
            по основній ланці
   удосконалення структури   проектних,    розвідувальних,
науково-дослідних,  реставраційних  організацій  на  основі
оптимального поєднання територіального і галузевого принципів
управління,   широкого  використання  економічних  методів
господарювання, посилення дієвості госпрозрахунку;
   посилення інтеграції науки і виробництва. Дозволити Держбуду
УРСР мати в безпосередньому підпорядкуванні Науково-дослідний
інститут будівельного виробництва та Науково-дослідний інститут
автоматизованих систем планування і управління в будівництві;
         по системі управління галуззю
   дво-, триланкову систему управління: Держбуд УРСР - проектна,
розвідувальна,   науково-дослідна   та   інша  організація;
Держбуд УРСР - головне управління архітектури і містобудування
виконкому обласної, Київської, Севастопольської міської  Ради
народних  депутатів, Головне управління державної позавідомчої
експертизи  проектів - управління  (відділ)  архітектури  і
містобудування  виконкому  міської,  районної  Ради  народних
депутатів, управління (бюро) державної позавідомчої експертизи
проектів при виконкомі обласної,  Київської,  Севастопольської
міської Ради народних депутатів;
           по центральному апарату
   ліквідацію 6 самостійних управлінь і відділів;
   зміцнення провідних функціональних підрозділів Комітету, перш
за все: Головного управління архітектури і містобудування, яке
забезпечує підвищення рівня архітектурно-будівельних рішень та
якості забудови населених пунктів; науково-технічного управління,
що координує науково-технічні розробки в галузі будівництва,
забезпечує створення нових технологій, конструкцій, виробів і
матеріалів, узагальнює та впроваджує передовий вітчизняний і
зарубіжний  досвід;  управління  організації  і вдосконалення
господарського механізму, яке здійснює розробку та впровадження в
будівництві організаційно-методичних і економічних основ нового
господарського механізму, заробітної плати і праці, нових цін,
кошторисних нормативів і прейскурантів, веде питання єдиного
замовника в житлово-цивільному будівництві, взаємовідносин між
учасниками будівництва; економічного управління, що планує і
формує державні замовлення, розробляє відомчі баланси, забезпечує
ефективне використання капітальних вкладень, контрольно-ревізійну
роботу та матеріально-технічне постачання;
   підвищенні рівня  роботи  технологічних  управлінь  по
відповідних  підгалузях  будівництва  -  житлово-цивільного,
сільського, промислового, будівельної індустрії та промисловості
будівельних матеріалів, проектування з покладенням на них функцій
по проведенню єдиної технічної політики в  проектуванні  та
будівництві,  координації,  питань  розробки  нових проектів,
технологій, конструкцій, виробів і матеріалів, а також реалізації
промислових  вузлів  і  забезпечення  проектно-кошторисною
документацією об'єктів соціальної сфери.
   2. Прийняти  пропозицію  Держбуду  УРСР  про  скорочення
чисельності  працівників  центрального  апарату  Комітету на
54 одиниці, або на 20 процентів.
   Скорочення центрального  апарату  здійснювати  в  суворій
відповідності з законодавством про працю, зокрема з постановою ЦК
КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 22 грудня 1987 р. N 1457
"Про забезпечення ефективної зайнятості населення, вдосконалення
системи працевлаштування і посилення соціальних гарантій для
трудящих",  в  умовах  гласності,  з  наданням вивільнюваним
працівникам пільг і компенсацій.
   Держбуду УРСР і Державному комітетові УРСР по праці  і
соціальних питаннях забезпечити працевлаштування вивільнюваних
працівників з урахуванням використання частини спеціалістів для
зміцнення діючих організацій.
   3. Дозволити  Держбуду  УРСР  мати 3 заступників Голови
Комітету,  в тому числі одного першого, та колегію в складі
9 чоловік.
   4. Затвердити структуру центрального апарату Держбуду УРСР
згідно з додатком.
   Міністерству фінансів УРСР разом з Держбудом УРСР розробити і
подати до Ради Міністрів УРСР пропозиції щодо фонду оплати праці
працівників центрального апарату Держбуду УРСР,  виходячи  з
граничної чисельності цього апарату в кількості 217 одиниць.
   5. Визнати  такою, що втратила чинність, постанову Ради
Міністрів УРСР від 13 лютого 1986 р. N 48.
 
   Голова Ради Міністрів УРСР              В.МАСОЛ
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
   Інд. 24
 
                       Додаток
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 26 липня 1988 р. N 201
              СТРУКТУРА
        центрального апарату Держбуду УРСР
 
   Головне управління архітектури і містобудування
   Управління промислового і гідротехнічного будівництва
   Управління житлово-цивільного будівництва
   Управління сільського будівництва
   Управління будівельної індустрії, промисловості будівельних
матеріалів і стандартизації
   Науково-технічне управління
   Державна будівельна інспекція (Держбудінспекція УРСР)
   Управління організації  і  вдосконалення  господарського
механізму
   Економічне управління
   Відділ кадрів
   Перший відділ
   Управління справами
   Науково-технічна рада
   Головне управління проектування (на госпрозрахунку)
               * * *
   При Держбуді  УРСР  діє  Головне  управління  державної
позавідомчої експертизи проектів (Укрголовдержекспертиза).
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com