Приказ от 21.12.1993 № 132 О Порядке разработки и утверждения работодателем нормативных актов по охране труда, действующих на предприятии

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20447 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 21.12.1993 № 132 О Порядке разработки и утверждения работодателем нормативных актов по охране труда, действующих на предприятии
Дата начала действия27.12.2016
Дата принятия21.12.1993
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа132
РазработчикГоснадзорохранытруда (Государственный комитет Украины по надзору за охраной труда)
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций20/229
Дата регистрации в Министерстве Юстиций07.02.1994
Дополнительные данные С изменениями, внесенными приказом Министерства социальной политики Украины от 01.11.2016 № 1259


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

НАКАЗ

від 21 грудня 1993 року N 132

Про Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 01.11.2016 р. N 1259)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 лютого 1994 р. за N 20/229

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства соціальної політики України
 від 1 листопада 2016 року N 1259

На виконання Закону України "Про охорону праці", постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.93 N 64 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про охорону праці" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві (додається).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 01.11.2016 р. N 1259)

2. Управлінню нормативно-правового забезпечення охорони праці Комітету вжити заходів щодо видання Порядку необхідним тиражем та забезпечення ним заінтересованих міністерств, відомств, підприємств, установ, організацій.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Комітету Ткачука С. П.

Голова Комітету

 А. Ф. Дюба


 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці
від 21 грудня 1993 р. N 132

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 лютого 1994 р. за N 20/229


ПОРЯДОК
ОПРАЦЮВАННЯ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОТОДАВЦЕМ НОРМАТИВНИХ АКТІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ, ЩО ДІЮТЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ

(назва Порядку із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 01.11.2016 р. N 1259)

(У тексті слово "власник" в усіх відмінках замінено словом "роботодавець" у відповідних відмінках, слова "про охорону праці" замінено словами "з охорони праці", слова "державних міжгалузевих і галузевих нормативних", "державних нормативних" замінено словом "нормативно-правових" згідно з наказом Міністерства соціальної політики від 1 листопада 2016 року N 1259)


1. Загальні положення

1.1. Цей нормативний акт підготовлений відповідно до Закону України "Про охорону праці" і встановлює порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві (далі - нормативні акти з охорони праці).

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 01.11.2016 р. N 1259)

1.2. Порядок поширюється на всі підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності (далі - підприємство).

1.3. Нормативні акти з охорони праці, що затверджуються роботодавцем, спрямовані на побудову чіткої системи управління охороною праці та забезпечення в кожному структурному підрозділі і на робочому місці безпечних і нешкідливих умов праці, встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці.

1.4. Нормативні акти з охорони праці, що підлягають затвердженню трудовим колективом (Положення про комісію з питань охорони праці підприємства, Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, тощо) опрацьовуються роботодавцем разом з відповідними громадськими організаціями.

(пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 01.11.2016 р. N 1259)

1.5. Нормативні акти з охорони праці повинні відповідати чинному законодавству України, вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

(пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 01.11.2016 р. N 1259)

1.6. Порядок фінансування робіт щодо опрацювання та тиражування нормативних актів з охорони праці визначає роботодавець.

(абзац перший пункту 1.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 01.11.2016 р. N 1259)

Якщо є потреба в опрацюванні єдиного за змістом і формою нормативного акта з охорони праці для потреб групи підприємств, установ, організацій, роботодавці приймають рішення про об'єднання на пайових засадах необхідних на це коштів. Затвердження такого нормативного акта здійснюється кожним роботодавцем окремо.

(абзац другий пункту 1.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 01.11.2016 р. N 1259)

2. Опрацювання, узгодження, затвердження і скасування нормативних актів з охорони праці

(назва глави 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 01.11.2016 р. N 1259)

2.1. Опрацювання нормативних актів з охорони праці здійснюється відповідно до наказу (розпорядження) роботодавця, яким визначаються конкретні строки, виконавці та керівник розробки.

(абзац перший пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 01.11.2016 р. N 1259)

Для підготовки найбільш важливих та складних проектів може створюватися комісія чи робоча група.

2.2. До опрацювання проекту нормативного акта з охорони праці залучаються фахівці підрозділів підприємства, до компетенції яких відноситься питання, кваліфіковані спеціалісти у галузі охорони праці та з правових питань, представники профспілки (профспілок) та інших громадських об'єднань, уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці та члени комісії з питань охорони праці підприємства.

(абзац перший пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 01.11.2016 р. N 1259)

У разі необхідності роботодавець може на договірній основі залучити до опрацювання проекту нормативного акта спеціалістів сторонніх організацій.

2.3. Посадова особа, яка призначена керівником розробки проекту нормативного акта з охорони праці, готує за участю відповідних спеціалістів пропозиції щодо організації та етапів роботи над проектом, складає план опрацювання такого нормативного акта. План затверджується роботодавцем.

(пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 01.11.2016 р. N 1259)

2.4. Опрацюванню проекту нормативного акта з охорони праці передує підготовча робота (збір необхідних матеріалів, вивчення нормативно-правових актів з охорони праці, типових документів та раніше виданих нормативних актів підприємства з даного питання, узагальнення зауважень та пропозицій, що надійшли в ході підготовки, тощо).

(пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 01.11.2016 р. N 1259)

2.5. Структура, побудова, оформлення та викладення змісту нормативного акта з охорони праці повинні забезпечувати правильне розуміння та застосування акта.

(пункт 2.5 у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 01.11.2016 р. N 1259)

2.6. Роботодавець зобов'язаний врахувати при опрацюванні і затвердженні нормативного акта з охорони праці вимоги законодавства про охорону праці.

(пункт 2.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 01.11.2016 р. N 1259)

2.7. Якщо при опрацюванні проекту нормативного акта з охорони праці виникає необхідність перегляду, зміни або скасування чинних взаємозв'язаних з ним нормативних актів з охорони праці, то керівник розробки одночасно з опрацюванням проекту забезпечує підготовку обгрунтованої пропозиції щодо перегляду, зміни або скасування чинних нормативних актів з охорони праці.

(пункт 2.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 01.11.2016 р. N 1259)

2.8. Проект нормативного акта підприємства з охорони праці підлягає узгодженню із службою охорони праці цього підприємства і керівником (фахівцем) з правових питань. У разі необхідності він узгоджується з іншими зацікавленими службами, підрозділами і посадовими особами підприємства, перелік яких визначає служба охорони праці.

(абзац перший пункту 2.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 01.11.2016 р. N 1259)

На підприємствах з кількістю працюючих до 50 чоловік та в організаціях, де службу охорони праці не створено, проект узгоджується з посадовою особою, на яку згідно з наказом (розпорядженням) роботодавця покладено виконання функцій цієї служби.

(абзац другий пункту 2.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 01.11.2016 р. N 1259)

2.9. Затвердження і скасування нормативних актів з охорони праці здійснюється наказом (розпорядженням) роботодавця (за винятком актів, які відносяться до компетенції трудового колективу і підлягають затвердженню на його загальних зборах або конференції).

(пункт 2.9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 01.11.2016 р. N 1259)

2.10. Роботодавець зобов'язаний встановити систематичний контроль за відповідністю нормативних актів з охорони праці вимогам чинного законодавства та забезпечити їх періодичний перегляд, своєчасне внесення змін або опрацювання і затвердження нового нормативного акта з охорони праці у зв'язку із змінами в організації виробництва, впровадженням нової техніки і технології, переглядом нормативно-правових актів з охорони праці тощо.

(пункт 2.10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 01.11.2016 р. N 1259)

2.11. Строк перегляду нормативного акта з охорони праці, що встановлюється роботодавцем, не може перевищувати строку перегляду нормативно-правового акта з охорони праці, на підставі якого він опрацьовується.

(абзац перший пункту 2.11 у редакції наказу
 Міністерства соціальної політики України від 01.11.2016 р. N 1259)

Нормативний акт з охорони праці підлягає достроковому перегляду (або скасуванню), якщо органами державного нагляду за охороною праці виявлено його невідповідність вимогам законодавства про охорону праці.

(абзац другий пункту 2.11 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 01.11.2016 р. N 1259)

2.12. Узгодження і затвердження змін до нормативного акта з охорони праці або прийняття нового акта за результатами перегляду чинного здійснюються в порядку, передбаченому пунктами 2.1 - 2.6 цього Порядку.

(пункт 2.12 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 01.11.2016 р. N 1259)

2.13. Реєстрація та облік нормативних актів з охорони праці здійснюються в порядку, який встановлюється роботодавцем, якщо інше не передбачено законодавством.

(пункт 2.13 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 01.11.2016 р. N 1259)

 

Голова Державного комітету
по нагляду за охороною праці

 
А. Ф. Дюба

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ