Приказ от 03.12.1993 № 214 О Методических указаниях по определению стоимости незавершенных строительством объектов, которые подлежат приватизации

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20440 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 03.12.1993 № 214 О Методических указаниях по определению стоимости незавершенных строительством объектов, которые подлежат приватизации
Дата принятия03.12.1993
Дата отмены действия 14.09.1995
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа214
РазработчикФонд государственного имущества Украины
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций201
Дата регистрации в Министерстве Юстиций30.12.1993


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


 
            ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
              Н А К А З
 
 N 214 від 3.12.93          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   30 грудня 1993 р.
                   за N 201
 
   Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду Держмайна
   N 1175/189 від 14.09.95 )
 
        Про Методичні вказівки по визначенню
        вартості незавершених будівництвом
        об'єктів, що підлягають приватизації
  ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду Держмайна
   N 1175/189 від 14.09.95 )
 
   На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 1
листопада 1993 р. N 894 "Про заходи щодо виконання
Указу Президента України від 14 жовтня 1993 р. "Про приватизацію
об'єктів незавершеного будівництва" Н А К А З У Є М О:
   1. Затвердити "методичні вказівки по визначенню вартості
незавершених будівництвом об'єктів, що підлягають приватизації".
(додаються).
   2. Управлінню кошторисних норм і ціноутворення у будівництві
Мінбудархітектури забезпечити  доведення  вказаних  Методичних
вказівок до зацікавлених організацій.
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Фонду державного майна Капцова О.І. і заступника Міністра
України у справах будівництва і архітектури Беркуту А.В.
 
 
 Голова Фонду державного
 майна України                     В.ПРЯДКО
 
 Міністр України у справах
 Будівництва і архітектури               Ю.СЕРБІН
  ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду Держмайна
   N 1175/189 від 14.09.95 )
 
 
                        ЗАТВЕРДЖЕНО:
                  Наказом Фонду державного майна
                  України, Міністерства України
                  у справах будівництва і
                  архітектури
                  від 3.12.93 N 538/214
 
            МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
     по визначенню вартості незавершених будівництвом
        об'єктів, що підлягають приватизації
   1. Загальні положення.
   1.1. Методичні вказівки (надалі Вказівки) по  визначенню
вартості  незавершених  будівництвом  об'єктів, що підлягають
приватизації, розроблені згідно з чинним законодавством України з
урахуванням особливостей приватизації таких об'єктів.
   1.2. Вказівки  встановлюють  механізм обчислення вартості
незавершених будівництвом об'єктів, який є основою для визначення
початкової ціни об'єкту.
   1.3. Вказівки застосовуються при приватизації незавершених
будівництвом об'єктів, що провадиться згідно з Указом Президента
України від 14 жовтня 1993 року N 456/93 і постановою Кабінету
Міністрів України від 1 листопада 1993 року N 894.
   1.4. Приватизації  підлягають  незавершені  будівництвом
об'єкти, фінансування яких здійснюється за рахунок державного,
республіканського (Республіка Крим) і місцевих бюджетів  всіх
рівнів, а також коштів державних підприємств, їх об'єднань, якщо:
   - тривалість будівництва їх перевищує нормативну більш як у 2
рази або рівень будівельної готовності складає менше 50 відсотків;
   - рівень будівельної готовності їх складає 50 відсотків і
більше, при відсутності джерел їх фінансування і при наявності
згоди органу, який уповноважений управляти відповідним державним
майном;
   - які законсервовані.
   1.5. Одночасно  з приватизацією незавершених будівництвом
об'єктів приватизуються або орендуються земельні ділянки,  що
відповідають установленому порядку для будівництва цих об'єктів.
   Питання визначення вартості земельних ділянок або їх оренди в
зазначених вказівках не розглядаються. При  оцінці  земельних
ділянок і  їх оренди  слід керуватися Тимчасовим положенням
щодо порядку визначення розмірів і початкової ціни земельних
ділянок, відведених під об'єкти загальнодержавної власності, що
перебувають у стані незавершеного  будівництва  і  підлягають
приватизації, затвердженим наказом Державного комітету України по
земельних ресурсах від 22 листопада 1993 року N 99, зареєстрованим
у  Міністерстві  юстиції України 14 грудня 1993 року N 188
.
   1.6. Вартість незавершених будівництвом об'єктів визначається
виходячи з їх фактичного стану, що встановлюється за підсумком
інвентаризації, наявності на будівельному майданчику матеріалів,
виробів, конструкцій, що не укладені в діло, устаткування, яке не
передане до монтажу, реального рівня цін, інших факторів, що
впливають на ціну продажу.
   1.7. Спосіб  приватизації,  що передбачається: продаж на
аукціоні або за конкурсом.
   2. Визначення початкової вартості об'єкта приватизації.
   2.1. Початкова вартість об'єкта приватизації вміщує:
   початкову вартість, що складається з фактично проведених
витрат на незавершене будівництво об'єкта по роках, а також з
витрат, які  пов'язані  з  кредиторською  та  дебіторською
заборгованістю;
   додаткові витрати, що виникають у зв'язку із збільшенням
початкової вартості шляхом проведення її фактичних витрат в ціни
періоду проведення приватизації;
   вартість матеріалів, виробів і конструкцій, що завезені на
майданчик і не укладені в діло;
   вартість устаткування, що не здане до монтажу.
   2.2. Для визначення початкової вартості об'єкта приватизації
розробляється відповідна довідка-розрахунок за формою додатка 3,
що додається до цих Вказівок.
   2.3. Довідка-розрахунок початкової вартості  незавершеного
будівництвом об'єкта  складається  проектною  організацією  на
підставі належно оформлених бухгалтерських довідок забудовника і
замовника про:
   суму фактичних витрат на незавершене будівництво з розподілом
наростаючим підсумком за термінами їх освоєння (витрати, що
проведені до 1 січня 1991 року, до 1 січня 1992 року, до 1 січня
1993 року, з розподілом по кварталах, за 1993 рік - 1 та 2 квартал
і  липень,  та  за  їх  видами: будівельно-монтажні роботи,
устаткування та інвентар, інші витрати. В фактичних витратах
враховується кредиторська і дебіторська заборгованість, яка може
виявитись при розрахунках за виконані роботи по окремих періодах;
   вартість придбання матеріалів, виробів,  конструкцій,  що
завезені на майданчик, але не укладені в діло, і устаткування, яке
не здано до монтажу, з зазначенням їх переоціненої вартості і
часу, в який провадилася переоцінка.
   Забудовник показує бухгалтерські довідки по витратах, які
не знайшли відображення в обліку замовника.
   Довідка-розрахунок підписується членами експертної комісії і
затверджується органом приватизації в установленому порядку.
  ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду Держмайна
   N 1175/189 від 14.09.95 )
   2.4. Сума фактичних витрат на незавершений  будівництвом
об'єкт перераховується в ціни, які діють в період приватизації
об'єкта, шляхом  застосування  відповідних  індексів  змінення
складових вартості будівництва.
   Індекси наведені у пункті 2.5 цих Вказівок.
   2.5. Рівень змінення вартісних показників, що склалися в
будівництві в липні 1993 року, по відношенню до відповідних
показників минулих термінів складає:
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 |         |  Індекси змінення             |
 |         |————————————————————————————————————————————|
 |         | вартості за договірними цінами |інших вит- |
 | Терміни     |————————————————————————————————|рат за до- |
 |         | Будівельно- |         |говірними |
 |         | монтажних  | Устаткування  |цінами   |
 |         | робіт    |         |      |
 |——————————————————|—————————————|——————————————————|———————————|
 |1984-1990 роки  | 1747,4   |   2456,7    | 1091,9  |
 |1991 рік     | 1059,0   |   1489,2    | 616,4  |
 |1992 рік, у т.ч. |       |         |      |
 |1 кв.       |  70,2   |    81,3    |  37,2  |
 |2 кв.       |  37,4   |    43,3    |  19,8  |
 |3 кв.       |  26,1   |    30,2    |  13,8  |
 |4 кв.       |  15,7   |    18,1    |  8,3  |
 |1993 рік, у т.ч. |       |         |      |
 |1 кв.       |   8,1   |    9,2    |  6,9  |
 |2 кв.       |   2,3   |    3,5    |  2,0  |
 |Липень      |   1    |    1     |  1   |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
   2.6. Рівні інфляції в серпні-грудні 1993 року і в подальшому
враховуються згідно з показниками, що офіційно публікуються за
поданням Мінстату України.
   2.7. Вартість матеріалів, виробів, конструкцій, що завезені
на майданчик, але не укладені в діло, і устаткування, яке не здано
до монтажу, визначається прямим рахунком в цінах, які діють в
період приватизації об'єкта.
   2.8. У випадках, коли матеріали, вироби, конструкції, що
завезені на майданчик не укладені в діло, і устаткування, яке не
здано до монтажу не можуть бути використані покупцем, питання щодо
їх реалізації вирішується органом приватизації за погодженням із
замовником (забудовником).
   2.9. Кредиторська і дебіторська заборгованість враховується у
фактичних витратах  на  незавершений  будівництвом  об'єкт (з
розподілом по видах витрат), а також у вартості матеріалів,
виробів, конструкцій (що завезені на майданчик, але не укладені в
діло), устаткування (яке не здано до монтажу) того періоду, в який
заборгованість виникла, і перераховується разом з цими витратами.
   2.10. Експертна  комісія  встановлює,  за  необхідності,
зменшувальний коефіцієнт, що враховує технічний стан об'єкта.
   2.11. Перераховані  в  ціни  періоду,  коли  провадиться
приватизація, фактичні витрати, зазначені у пунктах 2.4, 2.5, 2.6,
2.7, 2.9, 2.10 цих Вказівок, складають початкову вартість об'єкта.
   3. Визначення ціни продажу об'єкта приватизації.
   3.1. Ціна продажу об'єкта приватизації визначається під час
проведення аукціону або конкурсу.
   3.2. У протоколі, який ведеться (у відповідності з діючим
положенням про способи приватизації), під час проведення аукціону
або конкурсу, записується початкова вартість об'єкта незавершеного
будівництва і вартість земельної ділянки, витрати, що пов'язані з
приватизацією незавершеного будівництвом об'єкта, та ціна його
продажу.
  ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду Держмайна
   N 1175/189 від 14.09.95 )
   4. Організація  роботи  по  підготовці  до  приватизації
незавершених будівництвом об'єктів.
   4.1. Роботу  по  підготовці до приватизації незавершених
будівництвом об'єктів здійснює експертна комісія по приватизації.
   4.2. В  експертну  комісію  по приватизації незавершених
будівництвом об'єктів входять представники:
   Фонду державного майна України (голова комісії);
   Міністерства України у справах будівництва і архітектури;
   обласного управління по земельних ресурсах;
   управління архітектури міської державної адміністрації;
   обласного фінансового управління;
   обласного управління охорони навколишнього середовища;
   органу управління (міністерства, відомства та інше);
   обласного управління статистики;
   обласного управління внутрішніх справ;
   замовника;
   обласного управління капітального будівництва.
   Для участі у роботі комісії при необхідності можуть бути
залучені представники обласної пожежної охорони  і  підрядної
організації.
   4.3. По переліку незавершених будівництвом об'єктів,  що
намічені для приватизації, орган приватизації доручає відповідним
проектним організаціям (додаток 9) здійснити роботу по визначенню
початкової вартості об'єкта, по обстеженню його стану, а також по
підготовці необхідної для приватизації документації і пропонує їй
укласти договір на виконання робіт по підготовці об'єкта до
приватизації із забудовником (замовником).
   4.4. Орган приватизації повідомляє забудовнику (замовнику) і
проектній організації  про  прийняте  рішення  приватизувати
незавершений об'єкт,  про необхідність  їх спільної участі в
підготовці документації, дату проведення аукціону або конкурсу і
терміну представлення йому належно оформленої документації по
приватизації об'єкта в повному обсязі.
   4.5. Відповідальною за підготовкою всієї документації по
об'єкту, що підлягає приватизації, є організація-забудовник, яка
після  відповідного  повідомлення  її  органом  приватизації
зобов'язана повідомити організацію-замовника по будівництву (якщо
забудовником ці функції передано іншій організації), підрядчика,
постачальників устаткування і матеріалів та інші організації і
підприємства, що мають господарські відносини з будовою, про те,
що об'єкт підлягає приватизації. Забудовник зобов'язаний також
установити за погодженням з комісією кінцевий термін, протягом
якого, за необхідності, повинно бути здійснене  звірення  і
уточнення  взаєморозрахунків,  вказуючи  при цьому, що після
закінчення цього строку будь-які претензії прийняті бути не
можуть.
   4.6. Одночасно  забудовник (замовник) передає відповідній
територіальній проектній організації (додаток 9) адресу об'єкта,
який має приватизуватись.
   4.7. Територіальні проектні організації, за необхідності,
залучають до цієї роботи головні інститути - Науково-дослідний
інститут будівельного виробництва (м.Київ), або Науково-дослідний
інститут будівельних  конструкцій  (м.Київ),  або  Український
науково-дослідний інститут проектстальконструкція - залежно від
питань, що відносяться до їх компетенції, крім того, до роботи
можуть залучатись, за необхідності, головні проектні організації з
галузі промислового будівництва (додаток 9).
   4.8. Передача експертній комісії забудовником або замовником
документації по незавершеному будівництвом об'єкту оформляється
актом приймання-передачі, що складається за формою, наведеною в
додатку 1.
   4.9. До робіт, для виконання яких рекомендується залучати
проектні організації, відносяться:
   участь у обстеженні будівельного майданчика і технічного
стану об'єкта, що приватизується, із складанням, за необхідності,
виконавчих схем,  розроблених  по  незавершеному  будівництвом
об'єкту, робіт і встановлених конструкцій;
   складання довідки-розрахунку початкової вартості об'єкта (в
діючих цінах);
   участь у   складанні   переліків   окремих   частин
проектно-кошторисної документації, а також технічної документації
по устаткуванню з оцінкою її комплектності, повноти і правильності
оформлення; надання, за необхідності, допомоги  замовнику  і
підрядчику  в  дооформленні  в  укомплектуванні перерахованої
документації;
   участь у складанні акта інвентаризації і оцінки завезених на
майданчик, але  не  укладених  в діло матеріалів, виробів і
конструкцій і не зданого в монтаж устаткування;
   складання спільно    з   забудовником   (замовником)
довідки-розрахунку витрат на підготовку об'єкта до приватизації, а
також місячної суми витрат на охорону об'єкта до його передачі
покупцеві;
   участь у складанні акта приймання-передачі об'єкта.
  ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду Держмайна
   N 1175/189 від 14.09.95 )
   4.10. Підрядна організація повинна брати участь в обстеженні
будівельного майданчика  і  технічного  стану  незавершеного
будівництвом об'єкта з складанням відповідного акта (додаток 2), в
складанні акта про кількість і вартість завезених на майданчик,
але не укладених в діло матеріалів, виробів і конструкцій (додаток
6), повертає замовнику два примірники раніше отриманої від нього
проектно-кошторисної і технічної документації, по технологічному,
електро-силовому, підйомно-транспортному, сантехнічному та іншому
устаткуванню об'єкта, що буде приватизуватися; складає спільно із
замовником акт звірення взаєморозрахунків по цьому об'єкту і бере
участь у підготовці інших документів, зміст яких  торкається
інтересів підрядчика.
   4.11. Акт обстеження будівельного майданчика і технічного
стану незавершеного будівництвом об'єкта, що  приватизується,
(форма і приклад заповнення додаток 2) складається за участю
представників органу приватизації, забудовника, генпідрядної та
проектної організацій і повинен відображати стан під'їздів до
будови, відстань до доріг загального користування, наявність
належних будові відводів, вводів комунікацій, призначених для її
забезпечення водою, електроенергією, теплом, газом та іншими
ресурсами  в  період будівництва, наявність і характеристику
тимчасових (титульних і нетитульних) і постійних будівель і
споруд, які є на майданчику, а також наявність опису технічного
стану незавершеного будівництвом об'єкта, що приватизується, з
додатком, за необхідності, виконавчих схем по окремих конструкціях
і видах робіт.
   По об'єктах, що знаходяться на консервації, рекомендується
використовувати існуючу документацію, пов'язану з її підготовкою і
виконанням.
   4.12. Витрати по підготовці об'єкта до приватизації, що не
ввійшли в його початкову вартість, включаючи  оплату  роботи
проектної організації,  додаткові  витрати  на  підготовку  і
оформлення документації  та  інше,  визначаються  проектною
організацією разом із забудовником (замовником) і відображаються в
акті приймання-передачі окремим пунктом (додаток 8).
   4.13. Охорону  незавершеного  будівництвом  об'єкта,  що
приватизується, до моменту його  передачі  покупцеві  повинен
забезпечити забудовник (замовник) з віднесенням витрат на її
здійснення на рахунок витрат по приватизації.
   4.14. Документація,  що  передається органу приватизації,
повинна бути належно оформлена:
   а) всі  текстові матеріали зброшуровані в хронологічному
порядку, пронумеровані,  прошнуровані,  скріплені  печаткою  і
підписом відповідальної особи, організації, яка передає документи;
   б) креслення, укладені в пронумеровані папки, кожна із яких
забезпечується описом (докладним переліком креслень) з зазначенням
загального числа  аркушів,  завірених  печаткою  і  підписом
відповідальної особи;
   в) виконавча документація подається в оригіналах, складених в
порядку, передбаченому  вказівками  по  її  оформленню,  в
зброшурованому вигляді (підпункт "а").
   4.15. Термін підготовки об'єкта до приватизації і вартість
цієї роботи зазначаються у відповідному договорі, укладеному із
забудовником (замовником).
   4.16. Термін підготовки об'єкта до приватизації визначається
графіком виконання робіт з урахуванням відповідної технології і
обсягів і не повинен перевищувати одного місяця.
   4.17. Вартість виконання робіт, що пов'язана з приватизацією
об'єкта, визначається за формою 3п і не повинна перевищувати 0,2
відсотки від початкової вартості об'єкта.
   4.18. Оплата виконаних робіт здійснюється з урахуванням рівня
інфляції, що діє на період їх виконання.
   4.19. Якщо строки виконання робіт порушуються їх вартість не
індексується.
   4.20. Методичне  керівництво  підготовкою  об'єкта  до
приватизації здійснює Міністерство України у справах будівництва і
архітектури.
  ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду Держмайна
   N 1175/189 від 14.09.95 )
                   Додаток 1
                   До Методичних вказівок по
                   визначенню вартості
                   незавершених будівництвом
                   об'єктів, що підлягають
                   приватизації
           АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ
      документації по незавершеному будівництвом
       12-квартирному цегляному жилому будинку,
        що підлягає приватизації, в м.Каневі
            по вул.Польовій, 20
   Забудовник: Завод пластмас у м.Каневі.
    "30" листопада 1993 р.               м.Канів
   Ми, які нижче підписалися, представник органу, що здійснює
приватизацію______________________________________________________
       (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
і представник забудовника (замовника)_____________________________
                   (посада, прізвище, ім'я,)
 _______________________ з участю представника ___________________
 по батькові)                 (найменування
 _________________________________________________________________
 проектної організації, посада, прізвище, ініціали)
склали даний акт про те, що цього числа перший прийняв, а другий
здав  таку  документацію  по  незавершеному  будівництвом
12-квартирному  цегляному  жилому  будинку  в  м.Каневі  по
вул.Польовій, 20:
   1. Акт обстеження будівельного майданчика і технічного стану
розташованого на  ньому  незавершеного  будівництвом  жилого
будинку (додаток 2).
   2. Довідка-розрахунок початкової вартості об'єкта в цінах
1993 року (додаток 3).
   3. Перелік проектно-кошторисної документації, що передається
по незавершеному будівництвом об'єкту (додаток 4).
   4. Перелік  виконавчої  документації  по  незавершеному
будівництвом об'єкту, що передається за актом приймання-передачі
(додаток 5).
   5. Акт  інвентаризації  і  оцінки  матеріалів,  виробів,
конструкцій, що завезені на будівельний майданчик і не укладені в
діло, а також обладнання, що не здане до монтажу, які включаються
до вартості незавершеного будівництвом об'єкта, що приватизується
(додаток 6).
   6. Перелік технічної документації по устаткуванню, пристроях
і обладнанню, що приватизуються разом із незавершеним будівництвом
об'єктом (додаток 7).
   7. Довідка-рахунок  суми  витрат забудовника і проектної
організації на підготовку незавершеного будівництвом об'єкту до
приватизації і його охорону в період оформлення продажу і передачі
новому власнику (додаток 8).
   Даний акт і додатки до нього складені в 4-х примірниках, два
з яких передаються органу приватизації, і по одному - іншим
учасникам складання акта.
  Документацію здав   (ініціали,   прізвище   представника
              забудовника)
  Документацію прийняв (ініціали, прізвище представника органу
              приватизації)
        В прийманні і передачі брали участь:
   Представник проектної організації (ініціали, прізвище)
   Примітка: Якщо які-небудь із перелічених додатків у зв'язку з
        їх непотрібністю відсутні,  в  акті  вони  не
        згадуються,  а  нумерація  додатків  відповідно
        змінюється.
  ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду Держмайна
   N 1175/189 від 14.09.95 )
                   Додаток 2
                   До Методичних вказівок по
                   визначенню вартості
                   незавершених будівництвом
                   об'єктів, що підлягають
                   приватизації
             АКТ ОБСТЕЖЕННЯ
      будівельного майданчика по вул.Польовій, 20
      і технічного стану розташованого на ньому
      незавершеного будівництвом 12-квартирного
           цегляного жилого будинку
 
  "28" листопада 1993 р.               м.Канів
   Ми, які нижче підписалися, представники:
 _________________________________________________________________
 (найменування органу приватизації, посада, прізвище, ініціали)
              забудовника
 _________________________________________________________________
   (найменування, посада, прізвище, ініціали)
генпідрядної організації__________________________________________
            (найменування, посада, прізвище, ініціали)
і проектних організацій *_________________________________________
            (найменування, посада, прізвище, ініціали)
склали цей акт в тому, що сьогодні нами спільно проведено огляд
будівельного майданчика і визначено технічний стан розташованого
на ньому  незавершеного  будівництвом 12-квартирного цегляного
жилого будинку, а також  відповідність  виконаних  в  натурі
конструкцій і робіт тим, що передбачені проектною документацією.
При цьому встановлено таке:
   1. Будівельний майданчик розташовано на відстані 200 м від
дороги загального користування, що має  тверде  покриття,  і
поєднаної з нею грунтової дороги без покриття або покращання.
Вздовж північної і західної межі ділянки є 40 м огорожі з колючого
дроту в 8 ниток на стовпчиках з азбестоцементних труб, що потребує
ремонту. По інших межах будівельного майданчика огорожа відсутня.
   До ділянки підведена повітряна ЛЕП 0,4 кВ на дерев'яних
опорах довжиною 40 м, що потребує відновлювального ремонту, а на
самій ділянці є: біля 20 куб.м піску і 5 куб.м гранітного щебеню
(акт інвентаризації - додаток 6), що не укладені в діло, у
тимчасовому відвалі - біля 10 куб.м рослинного грунту. Є також
тимчасова дощата дворова вбиральня на 2 очка виконано вертикальне
планування приблизно 60% майданчика ділянки, зроблені тимчасові
грунтові проїзди. В окремих місцях майданчика знаходиться біля 3
куб.м  будівельного  сміття. Незакінчена будівництвом споруда
цегляного будинку розташована на ділянці згідно з проектом і
знаходиться на консервації і під охороною, у зв'язку з чим стан
конструкцій і робіт, що виконані, задовільний. По споруді повністю
закінчене влаштування фундаментів з горизонтальною гідроізоляцією,
виконана зворотня засипка пазух і почата кладка цегляних стін у 2
цеглини в осях 1, 3, 6 і 8 на ділянках А-Г на висоту 1,2-1,5 м від
обрізу фундаментів (схема додається). Виконавча документація по
виконаних у натурі роботах є і передається відповідно до переліку,
наведеного в додатку 5 до акта приймання-передачі.
   Додаток: Виконавча схема кладки на 1 аркуші.
   Представники:
 Органу приватизації        (підпис, ініціали, прізвище)
 Забудовника            (підпис, ініціали, прізвище)
 Генпідрядчика           (підпис, ініціали, прізвище)
 Проектної організації       (підпис, ініціали, прізвище)
 ————————————————————
  * Перелік територіальних організацій, головних організацій, в
галузі промислового будівництва і тих, що обов'язково залучаються
для технічного засвідчення стану конструкцій будов та споруд,
наведених в додатку 8.
  ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду Держмайна
   N 1175/189 від 14.09.95 )
                   Додаток 3
                   До Методичних вказівок по
                   визначенню вартості
                   незавершених будівництвом
                   об'єктів, що підлягають
                   приватизації
                   ЗАТВЕРДЖУЮ
                   ____________________________
                    (посада керівника органу
                    приватизації)
                   ____________________________
                   (підпис) (ініціали, прізвище)
                   "____"______________199___р.
            ДОВІДКА-РОЗРАХУНОК
        початкової вартості незавершеного
       будівництвом 12-квартирного цегляного
        жилого будинку по вул.Польовій, 20
            в цінах 1993 року
   1. Сума фактичних витрат на незавершений будівництвом жилий
будинок у цінах відповідних періодів складає (тис.крб.);
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 | |          |      |   | У тому числі:    |
 | |          |      |   |——————————————————————|
 | |  Джерело    | Період  |Всього|буді-  |Устат- |Інші |
 | |   даних     |      |   |вельно- |кування|вит- |
 | |          |      |   |монтажні|прилад-|рати |
 | |          |      |   |роботи |дя та |   |
 | |          |      |   |    |інвен- |   |
 | |          |      |   |    |тар  |   |
 |—|———————————————————|———————————|——————|————————|———————|—————|
 |1|Довідка заводу   |      |   |    |    |   |
 | |          |      |   |    |    |   |
 | |пластмас (забудов- |      |   |    |    |   |
 | |ника) від 16.11.93 |      |   |    |    |   |
 | |N 13/26      |до 01.01.91| 5  |    |    | 5 |
 | |          |до 01.01.92| 12  |    |    | 12 |
 | |          |      |   |    |    |   |
 |2|Довідка УКБ обл-  |      |   |    |    |   |
 | |держадміністрації |      |   |    |    |   |
 | |(замовника) від  |      |   |    |    |   |
 | |23.11.1993 N ГА-18/|      |   |    |    |   |
 | |24-122       |до 01.01.91| 4,63| 4,23 | 0,40 |   |
 | |          |до 01.01.92| 12,33| 10,23 | 1,28 | 0,82|
 | |          |до 01.01.93| 46,12| 40,54 | 2,40 | 3,18|
 | |          |до 20.12.93|102,92| 89,84 | 3,90 | 9,18|
 | |          |      |   |    |    |   |
 | |Разом       |до 01.01.91| 9,63| 4,23 | 0,40 | 5,00|
 | |          |до 01.01.92| 24,33| 10,23 | 1,28 |12,82|
 | |          |до 01.01.93| 58,12| 40,54 | 2,40 |15,18|
 | |          |на 20.12.93|114,92| 89,84 | 3,90 |21,18|
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
   Вказані в таблиці суми фактичних витрат прийняті на підставі
бухгалтерських довідок, що додаються до цього розрахунку.
   2. Сума фактичних витрат на незавершений будівництвом жилий
будинок, перерахована в ціни 1993 року за станом на 20 грудня 1993
року на підставі індексів, що склалися в будівництві в липні 1993
року, по відношенню до відповідних показників минулих термінів, і
рівня інфляції в серпні-грудні 1993 року (пункти 2.5 і 2.6).
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
  |          |   Види витрат       |     |
 N | Періоди      |——————————————————————————————| Всього |
п/п| виконання     |будівельно-|устатку- |    |     |
  | робіт       |монтажні  |вання,  |інші  |     |
  |          |      |приладдя, |витрати|     |
  |          |      |інвентар |    |     |
 ——|————————————————————|———————————|——————————|———————|—————————|
  |   1       |  2   |  3   |  4  |  5  |
 ——|————————————————————|———————————|——————————|———————|—————————|
 1.|До 1 січня     |      |     |    |     |
  |1991 року      |   4,23 |  0,40 |  5,0|  9,63 |
  |індекси (раз)    | 12756   |17934   | 7971 |  -  |
  |в цінах грудня   |      |     |    |     |
  |1993 року      | 53957,9  | 7173,6  |39855,0|100986,5 |
 2.|З 1 січня 1991 року |      |     |    |     |
  |до 1 січня 1992 року|   6,0  |  0,88 |  7,82|  14,7 |
  |індекси (раз)    | 5054   | 7147   |2959  |  -  |
  |в цінах грудня   |      |     |    |     |
  |1993 року      | 30324,0  | 6289,4  |23139,4| 59752,8 |
 3.|З 1 січня 1992   |      |     |    |     |
  |року до 1 січня   |      |     |    |     |
  |1993 року      |  30,31 |  1,12 |  2,36|  33,79|
  | в тому числі:   |      |     |    |     |
  |1 квартал      |   6,01 |   -  |  0,36|   6,37|
  |індекси (раз)    |  490   |   -  | 260  |   -  |
  |в цінах грудня   |      |     |    |     |
  |1993 року      | 2944,9  |   -  | 93,6 | 3038,5 |
  |2 квартал      |   7,30 |   -  |  0,50|   7,80|
  |індекси (раз)    |  195   |   -  | 144  |   -  |
  |в цінах грудня   |      |     |    |     |
  |1993 року      | 1423,5  |   -  | 72,0 | 1495,6 |
  |3 квартал      |   8,0  |  0,52 |  0,70|   9,22|
  |індекси (раз)    |  120   | 220   | 101  |   -  |
  |в цінах грудня   |      |     |    |     |
  |1993 року      |  960,0  | 114,4  | 70,7 | 1145,1 |
  |4 квартал      |   9,0  |  0,60 |  0,80|  10,4 |
  |індекси (раз)    |  80   | 132   | 60  |   -  |
  |в цінах грудня   |      |     |    |     |
  |1993 року      |  720,0  |  79,2  | 48,0 |  847,2 |
  ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду Держмайна
   N 1175/189 від 14.09.95 )
 
 4.|З 1 січня 1993   |      |     |    |     |
  |року до 20 грудня  |      |     |    |     |
  |1993 року      |  49,3  |  1,50 |  6,0 |  56,8 |
  | в тому числі:   |      |     |    |     |
  |1 квартал      |  10,3  |  0,30 |  1,4 |  12,0 |
  |індекси (раз)    |  56   |  67   | 50  |   -  |
  |в цінах грудня   |      |     |    |     |
  |1993 року      |  576,8  |  20,1  |  7,0 |  603,9 |
  |2 квартал      |  12,0  |  0,35 |  1,6 |  13,95|
  |індекси (раз)    |  14   |  26   | 14  |   -  |
  |в цінах грудня   |      |     |    |     |
  |1993 року      |  168,0  |  9,1  | 22,4 |  199,5 |
  |3 квартал      |  13,0  |  0,40 |  1,8 |  15,2 |
  |індекси (раз)    |   5   |  9   |  4,8 |   -  |
  |в цінах грудня   |      |     |    |     |
  |1993 року      |  65,0  |  3,6  |  8,6 |  77,2 |
  |4 квартал      |  14,0  |  0,45 |  1,2 |  15,65|
  |індекси (раз)    |   3   |  5   |  2,8 |   -  |
  |в цінах грудня   |      |     |    |     |
  |1993 року      |  42,0  |  2,3  |  3,4 |  47,7 |
  |Підсумок в змішаних |      |     |    |     |
  |цінах        |  89,84 |  3,9  | 21,18|  114,92|
  |Підсумки в цінах  |      |     |    |     |
  |1993 року      | 91182,1  |13691,7  |63320,1|168193,9 |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
   * Примітка: В прикладі індекси вказані умовно
   3. Вартість завезених на майданчик, але не укладених в діло
матеріалів, виробів, конструкцій, які  передаються  разом  з
об'єктом, що приватизується, з урахуванням міри їх придатності,
становить 7,94 тис.крб. (додаток 6).
   4. Враховуючи, що технічний  стан  об'єкта  задовільний,
зменшувальний індекс не застосовується.
   5. Початкова  вартість  об'єкта,  що  приватизується,
незавершеного будівництва  жилого будинку по вул.Польовій, 20
становить 168201,84 тис.крб. (168193,9 + 7,94).
 
 Розрахунок склав (посада, підпис, ініціали, прізвище)
 Голова комісії ___________________
          (підпис)
 Члени комісії по приватизації незавершених будівництвом об'єктів:
         ________________________________________________
          (підпис)   (ініціали, прізвище)
         ________________________________________________
          (підпис)   (ініціали, прізвище)
 
"___"_____________199___року.
  ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду Держмайна
   N 1175/189 від 14.09.95 )
                   Додаток 4
                   до Методичних вказівок по
                   визначенню вартості
                   незавершених будівництвом
                   об'єктів, що підлягають
                   приватизації
      Перелік проектно-кошторисної документації,
      що передається по незавершеному будівництвом
       12-квартирному цегляному жилому будинку
            по вул.Польовій, 20
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 |NN| Найменування документації    |Кількість | Примітка  |
 | |                 |примірників|       |
 |——|—————————————————————————————————|———————————|——————————————|
 | |       1          |  2   |   3    |
 |——|—————————————————————————————————|———————————|——————————————|
 |1.| Акт про відведення земельної  |      |       |
 | | ділянки з додатками       |  2   |       |
 |2.| Генплан ділянки         |  2   |  синька   |
 |3.| Суміщений генплан з нанесеними |      |       |
 | | підземними мережами       |  2   |  Те ж    |
 |4.| Архітектурні і конструкторські |  2   |  У папках з |
 | | робочі креслення по будівельній |      |   описами |
 | | частині проекту         |      |       |
 |5.| Робочі креслення інженерних   |      |       |
 | | мереж та благоустрою      |  2   |  Те ж    |
 |6.| Робочі креслення інженерного  |      |       |
 | | обладнання:           |      |       |
 | |  а) опалення з дозволом на  |      |       |
 | |   підключення теплоцентралі |  2   |  В окремій |
 | |  б) газопостачання      |  2   |папці з описом|
 |7.|Проект електропостачання, венти- |      |       |
 | |ляції, телефонізації і радіофі- |      |       |
 | |кації              |  2   |  Те ж   |
 |8.|Об'єктний і локальний кошториси, |      |  в цінах  |
 | |складені з робочими кресленнями |  2   |  1984 року |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 Від забудовника         (посада, ініціали, прізвище)
 Від підрядчика          (посада, ініціали, прізвище)
 Від проектної організації    (посада, ініціали, прізвище)
 
 Дата складання
                   Додаток 5
                   до Методичних вказівок по
                   визначенню  вартості
                   незавершених будівництвом
                   об'єктів, що підлягають
                   приватизації
     Перелік виконавчої документації по незавершеному
     будівництвом 12-квартирному цегляному жилому
     будинку по вул.Польовій, 20, що передається за
           актом приймання-передачі
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 | |Найменування документів     |Кількість |  Примітка  |
 | |                 |примірників|       |
 |——|—————————————————————————————————|———————————|——————————————|
 | |        1        |   2   |   3    |
 |——|—————————————————————————————————|———————————|——————————————|
 |1.|Журнал робіт           |   1   |Окрема брошура|
 |2.|Акти:              |      |       |
 | |на розбивку плями будинку    |   1   |       |
 | |на розбивку осей будинку     |   1   |       |
 | |огляд дна траншей і котлованів  |   1   | Два акти   |
 | |на влаштування фундаментів    |   1   | Два акти   |
 | |огляд паль до занурення     |   1   |       |
 | |динамічного випробування пробної |      |       |
 | |палі               |   1   |       |
 | |на влаштування розтверку     |      |       |
 |3.|Журнал занурення (забивання) паль|   1   |       |
 |4.|Зведена відомість занурення паль |   1   |       |
 |5.|Звіт про випробування паль ста- |      |       |
 | |тичним навантаженням       |   1   |Окрема брошура|
 |6.|Журнал бетонних робіт      |   1   |       |
 |7.|Виконавча схема фундаментів в  |      |       |
 | |осях А-Г і І-8          |   1   |       |
 |8.|Акти на приховані роботи:    |      |       |
 | | по гідроізоляції стін підвала |   1   |       |
 | | по засипці траншей при уклада- |      |       |
 | | нні зовнішніх каналізаційних  |      |       |
 | | мереж             |      |       |
 | | і таке інше          |      |       |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
   Здав: (посада, підпис, ініціали, прізвище відповідального
      представника підрядчика)
   Прийняв: (посада, підпис, ініціали, прізвище відповідального
        представника замовника)
   В прийманні-передачі брав участь (посада, підпис, ініціали,
                    прізвище    представника
                    проектної організації)
   Дата приймання
  ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду Держмайна
   N 1175/189 від 14.09.95 )
                   Додаток 6
                   до Методичних вказівок по
                   визначенню вартості
                   незавершених будівництвом
                   об'єктів, що підлягають
                   приватизації
                АКТ
      інвентаризації і оцінки матеріалів, виробів,
       конструкцій, що завезені на будівельний
      майданчик і не укладені в діло, а також
    обладнання, що не здане до монтажу, які включаються
     до вартості незавершеного будівництвом об'єкта,
    який приватизується (жилбудинок по вул.Польовій, 20)
    30 листопада 1993 року          м.Канів
   Ми, які нижче підписалися, представники:
замовника_________________________________________________________
            (посада, ініціали, прізвище)
генерального підрядчика___________________________________________
                (посада, ініціали, прізвище)
і_______________________________________________, яка  оформляє
    (найменування проектної організації)
документацію по приватизації зазначеного об'єкта,_________________
 _________________________________________________________________
         (посада, ініціали, прізвище)
склали цей  акт  у  тому,  що  нами  сьогодні  виконана
інвентаризація, обмір і оцінка, з урахуванням придатності для
подальшого використання матеріалів, виробів і конструкцій, що
зазначені на будівельний майданчик і не укладені в діло, які
підлягають включенню  у  початкову  вартість  незавершеного
будівництвом жилого будинку по вул.Польовій, 20.
   При цьому встановлено, що на будівельному майданчику такі
матеріали, які не укладені в діло, і вартість яких перерахована в
ціни 1993 року (на підставі бухгалтерських довідок забудовника і
замовника про вартість придбання цих матеріалів, із зазначенням їх
переоціненої вартості і часу, в який проводилась переоцінка), з
урахуванням приведення їх в стан придатності для використання:
 ————————————————————————————————————————————————————————————————
  Найменування |Одини-|Кіль-|Ціна з  |Загальна |
  матеріалів  |ця ви-|кість|урахуван- |вартість,| Примітка
         |міру |   |ням прида-| крб.  |
         |   |   |тності  |     |
 ————————————————|——————|—————|——————————|—————————|—————————————
     1    | 2  | 3 |  4   |  5  |    6
 ————————————————|——————|—————|——————————|—————————|—————————————
 Пісок яровий  |куб.м |19,8 |  80  | 1584  |Потребує про-
         |   |   |     |     |сіювання і
         |   |   |     |     |згортання у
         |   |   |     |     |купи
 Щебінь кам'яний,|   |   |     |     |
 фракція 20-40мм | -"- | 5,3 | 1200  | 6360  |Потребує гро-
         |   |   |     |     |хотання і
         |   |   |     |     |правильного
         |   |   |     |     |складування
         |   |   |     |     |
 ————————————————————————————————————————————————————————————————
   Разом:    крб.  -    -    7944
       (сім тисяч дев'ятсот сорок чотири крб.)
   Представники:
Замовника              (підпис, ініціали, прізвище)
Генпідрядчика            (підпис, ініціали, прізвище)
Проектної організації        (підпис, ініціали, прізвище)
   Примітка: За  наявності  обладнання,  призначеного  для
встановлення на об'єкті, яке не здане в монтаж, його наявність і
відновна  вартість  оформлюються  актом, складеним за участю
представників органу приватизації, забудовника (замовника)  і
проектної організації.
  ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду Держмайна
   N 1175/189 від 14.09.95 )
                   Додаток 7
                   до Методичних вказівок по
                   визначенню вартості
                   незавершених будівництвом
                   об'єктів, що підлягають
                   приватизації
     Перелік технічної документації по устаткуванню,
     пристроям і обладнанню, що приватизуються разом
      із незавершеним будівництвом жилим будинком
            по вул.Польовій, 20
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
  Найменування документів   | Кількість   |  Примітка
                 |примірників   |
 ————————————————————————————————|—————————————————|——————————————
         1        |    2    |    3
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
   До переліку включається технічна документація, що надійшла по
об'єкту, по обладнанню (креслення на складання і монтаж, схеми
змазування, охолодження, ущільнення, автоматики та ін., робочі
креслення, паспорти,  сертифікати  та  інші  документи  по
трубопроводах; експлуатаційна документація, що  включає  схеми
строповки, вказівки  по монтажу устаткування, вимоги до його
зберігання і методів розконсервації, підготовці і  проведенню
індивідуальних іспитів та передачі для комплексного випробування),
а також супровідна документація по кожній одиниці устаткування
(формуляри або паспорти на саме устаткування і комплектуючі та
інші вироби, що входять до комплексу постачання, комплектовочні
відомості і упаковочні листи).
   Технічна документація по устаткуванню брошурується, аркуші
прошиваються, нумеруються,  скріплюються  печаткою  і підписом
відповідальної особи.
   Цією ж відповідальною особою підписується вказаний перелік.
                   Додаток 8
                   до Методичних вказівок по
                   визначенню вартості
                   незавершених будівництвом
                   об'єктів, що підлягають
                   приватизації
             ДОВІДКА-РАХУНОК
        суми витрат забудовника і проектної
       організації на підготовку незавершеного
     будівництвом жилого будинку по вул.Польовій, 20
      до приватизації і його охорону в період до
     оформлення продажу і передачі новому власнику
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
  | Обгрунтування  |Найменування робіт і затрат |Сума тис.крб.|
 ——|——————————————————|————————————————————————————|—————————————|
  |     1    |       2       |   3   |
 ——|——————————————————|————————————————————————————|—————————————|
 1.|Договір від    |Вартість виконаних робіт  |       |
  |10.11.93     |___________________________ |       |
  |N67-93      |(найменування проектної   |       |
  |         |____________________________|       |
  |         |організації)        |       |
  |         |по підготовці об'єкта до  |       |
  |         |приватизації (перераховують-|       |
  |         |ся роботи, що передбачені  |       |
  |         |договором із замовником, з |       |
  |         |числа передбачених п.4.9.  |       |
  |         |пропозицій Вказівок).    |  220   |
 2.|Довідка про    |Затрати по складанню вико- |       |
  |фактичні затрати |навчих схем,друкуванню, роз-|       |
  |         |множенню, брошуруванню та  |       |
  |         |оформленню документів по  |       |
  |         |приватизації        |  27,2   |
 3.|Рахунки транспорт-|Оплата транспортних послуг |       |
  |ної організації  |під час виїзду на об'єкт  |  45,1   |
  |         |————————————————————————————|—————————————|
  |         |Разом затрат по підготовці |       |
  |         |об'єкта до приватизації   |  292,3  |
 4.|Договір з відділом|Оплата позавідомчій патруль-|       |
  |державної служби |ній охороні об'єкта протягом|       |
  |охорони району  | місяця           |  200   |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
   Склав:         (посада, підпис, ініціали, прізвище)
   Погоджено: Замовник (забудовник) (підпис, ініціали, прізвище)
  ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду Держмайна
   N 1175/189 від 14.09.95 )
                   Додаток 9
                   до Методичних вказівок  по
                   визначенню вартості
                   незавершених  будівництвом
                   об'єктів,  що  підлягають
                   приватизації
               ПЕРЕЛІК
   проектних і науково-дослідних організацій, які беруть
   участь у роботі по приватизації об'єктів незавершеного
           будівництва в Україні
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 Республіка Крим | Територіальні |  Головні організації в галузі
  області   | організації  |   промислового будівництва
 ————————————————|————————————————|———————————————————————————————
   1     |    2    |         3 */
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Республіка  Орендне підприємство Проектний інститут "Запорі-
  Крим    "КримНДІпроект",   зький Промбудпроект",
         м.Сімферополь     м.Запоріжжя
2. Вінницька   Вінницьке орендне   Проектний інститут "Київсь-
        підприємство     кий Промбудпроект", м.Київ
        "Діпроцивільпромбуд"
        м.Вінниця
3. Волинська   Волинське проектно-  Проектний інститут "Львів-
        виробниче підприєм-  ський Промбудпроект",
        ство "Діпромісто",    м.Львів
         м.Луцьк
 
4. Дніпропет-  Інститут "Діпроци-  Проектний інститут "Придні-
 ровська    вільпроект",     провський Промбудпроект",
        м.Дніпропетровськ   м.Дніпропетровськ
5. Донецька   Орендний територі-  Проектний та науково-дослід-
        альний інститут    ний інститут "Донецький
        "Донбасцивільпроект", ПромбудНДІпроект"
         м.Донецьк
 
 */ - інститути, зазначені в графі 3 залучаються при необхідності.
6. Житомирська  Житомирське орендне  Проектний інститут "Київсь-
        підприємство "Діпро- кий Промбудпроект", м.Київ
        цивільпромбуд",
         м.Житомир
7. Закарпатська Республіканський   Проектний інститут "Львів-
        науково-дослідний  ський Промбудпроект", м.Львів
        центр ціноутворення
        у будівництві
        "Цінобуд", м.Київ
8. Запорізька  Проектний інститут  Проектний інститут "Запорі-
        "Запоріжцивільпроект", зький Промбудпроект",
         м.Запоріжжя      м.Запоріжжя
9. Івано-    Проектно-виробниче  Проектний інститут "Львівсь-
 Франківська  підриємство      кий Промбудпроект", м.Львів
        "Діпромісто",
        м.Івано-Франківськ
10. Київська   Проектний і науково- Проектний інститут "Київсь-
        дослідний інститут  кий Промбудпроект", м.Київ
        "УкрНДІцивільсільбуд",
          м.Київ
11. Кірово-   Орендне підприємство Проектний інститут "Придні-
  градська   "Укрміськбудпроект", провський Промбудпроект",
         м.Кіровоград     м.Дніпропетровськ
  ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду Держмайна
   N 1175/189 від 14.09.95 )
 
12. Львівська  Проектний інститут  Проектний інститут "Львівсь-
        "Містопроект",    кий Промбудпроект", м.Львів
         м.Львів
13. Луганська  Проектний інститут  Проектний та науково-дослід-
        "Луганськцивіль-   ний інститут "Донецький
          проект",     ПромбудНДІпроект",
         м.Луганськ       м.Донецьк
14. Миколаїв-  Миколаївське     Проектний інститут "Запорі-
  ська     проектно-виробниче  зький Промбудпроект",
        підприємство "Діпро-   м.Запоріжжя
        місто", м.Миколаїв
15. Одеська   Проектний інститут  Проектний інститут "Запорі-
        "Одесцивільпроект",  зький Промбудпроект",
          м.Одеса        м.Запоріжжя
16. Полтавська  Проектний інститут  Проектний та науково-дослід-
        "Міськбудпроект",   ний інститут "Харківський
         м.Полтава      ПромбудНДІпроект", м.Харків
17. Рівненська  Рівненська філія  Проектний інститут "Львівсь-
        інституту "Діпро-  кий Промбудпроект", м.Львів
        місто", м.Рівне
18. Сумська   Орендне підриємство  Проектний та нуково-дослід-
        "Сумипроект",     ний інститут "Харківський
         м.Суми       ПромбудНДІпроект", м.Харків
19. Тернопіль-  Тернопільське     Проектний інститут "Київсь-
  ська     проектне об'єднання  кий Промбудпроект", м.Київ
        "Діпроцивільпромбуд",
         м.Тернопіль
20. Харківська  Орендне підприємство Проектний та науково-дослід-
        "Укрміськбудпроект", ний інститут "Харківський
          м.Харків      ПромбудНДІпроект", м.Харків
21. Херсонська  Херсонське проектно- Проектний інститут "Запорі-
        виробниче підприємст- зький Промбудпроект",
        во "Діпромісто",    м.Запоріжжя
         м.Херсон
22. Хмельницька Хмельницьке підпри-  Проектний інститут "Київсь-
        ємство "Діпромісто", кий Промбудпроект", м.Київ
         м.Хмельницький
23. Черкаська  Проектний інститут  Проектний інститут "Київсь-
        "Черкасцивільпроект", кий Промбудпроект", м.Київ
          м.Черкаси
24. Чернівецька Чернівецька філія   Проектний інститут "Київсь-
        виробничого об'єд-  кий Промбудпроект", м.Київ
        нання "Діпроцивіль-
        промбуд", м.Чернівці
25. Чернігів-  Чернігівська філія  Проектний інститут "Київсь-
  ська     підприємства "Діпро- кий Промбудпроект", м.Київ
        цивільпромбуд",
         м.Чернігів
26. м. Київ   Республіканський    Проектний інститут "Київсь-
        науково-дослідний   кий Промбудпроект", м.Київ
        центр ціноутворення
        у  будівництві
        "Цінобуд", м.Київ
——————————————————————————————————————————————————————————————————
   2. Головні  інститути,  що  обов'язково  залучаються для
технічного засвідчення стану конструкцій будов та споруд - НДІБВ
(м.Київ), НДІБК (м.Київ), УкрНДІпроектстальконструкція (м.Київ) та
КиївЗНДІЕП.
   3. Головний інститут з напрямків "Промисловість будівельних
матеріалів", "Будівництво", "Промисловість будівельних конструкцій
і виробів" - орендне підприємство "Діпроцивільпромбуд" (м.Київ).

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ