Постановление от 10.06.1993 № 438 "Об утверждении Положения о Министерстве Украины в делах строительства и архитектуры"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19895 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 10.06.1993 № 438 "Об утверждении Положения о Министерстве Украины в делах строительства и архитектуры"
Дата принятия10.06.1993
СтатусНедействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа438
РазработчикКабинет Министров Украины
Дата регистрации в Министерстве Юстиций17.05.2002


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 10 червня 1993 р. N 438
                Київ
   Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
    N 834 від 12.12.94 )
 
      Про затвердження Положення про Міністерство
      України у справах будівництва і архітектури
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
    N 872 від 21.10.93 )
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
    N 834 від 12.12.94 )
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Положення про Міністерство  України  у
справах будівництва і архітектури, що додається.
   2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 29 квітня 1992 р. N 218
"Питання  Міністерства інвестицій і будівництва України" (ЗП
України, 1992 р., N 5, ст. 120).
 
   Прем'єр-міністр України            Л.КУЧМА
       Міністр 
   Кабінету Міністрів України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
    N 834 від 12.12.94 )
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНЕ
              постановою Кабінету Міністрів України
                від 10 червня 1993 р. N 438
             ПОЛОЖЕННЯ
       про Міністерство України у справах
         будівництва і архітектури
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
    N 834 від 12.12.94 )
   1. Міністерство України у справах будівництва і архітектури
(Мінбудархітектури) є центральним органом державної виконавчої
влади, підвідомчим Кабінетові Міністрів України.
   Міністерство реалізує державну політику у сфері будівництва,
містобудування та архітектури і несе відповідальність за їх
розвиток.
   2.  Мінбудархітектури  у  своїй  діяльності  керується
Конституцією і законами України, постановами Верховної
Ради України, указами і розпорядженнями Президента  України,
декретами, постановами і розпорядженнями  Кабінету  Міністрів
України, а також цим Положенням. У межах своїх повноважень
Міністерство організує виконання актів законодавства України і
здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.
   Міністерство узагальнює практику застосування законодавства
з питань, що входять до його компетенції, розробляє пропозиції
щодо вдосконалення цього законодавства та вносить їх на розгляд
Кабінету Міністрів України.
   3. Основними завданнями Мінбудархітектури є:
   забезпечення   розвитку   містобудування,   підвищення
архітектурного рівня забудови населених пунктів, будинків  і
споруд;
   здійснення заходів щодо підвищення  ефективності  роботи
будівельної галузі та промисловості  будівельних  матеріалів,
виробів і конструкцій;
   організація роботи із стандартизації в галузі будівництва,
містобудування, архітектури, промисловості будівельних матеріалів;
   здійснення у межах своїх повноважень державного управління в
галузі охорони пам'яток архітектури і містобудування.
 
   4. Мінбудархітектури відповідно до покладених на  нього
завдань:
   1) вживає заходів до реалізації  єдиної  містобудівної,
технічної та економічної політики, спрямованої на формування
повноцінного життєвого середовища, поліпшення роботи будівельного
комплексу, підвищення  архітектурного  та  інженерного  рівня
забудови населених пунктів, охорону пам'яток  архітектури  і
містобудування;
   2) забезпечує розроблення, оновлення, затвердження і видання
державних стандартів, норм і правил з питань, що входять до
компетенції Міністерства, контролює їх дотримання;
   3) аналізує стан планування та  забудови  територій  і
населених пунктів,  координує  діяльність  щодо  розроблення,
затвердження та реалізації містобудівної документації;
   4) здійснює нормативно-методичне  забезпечення  створення
містобудівних кадастрів, бере участь у проведенні економічної
оцінки земель  населених  пунктів,  державного  контролю  за
використанням земель, визначених для містобудівних потреб;
   5) організує  розроблення  методології  проектування  та
експериментальне   будівництво   нових   типів   об'єктів
житлово-цивільного і виробничого призначення, інженерних споруд,
систем інженерного обладнання будинків і  споруд,  а  також
реконструкції та пристосування об'єктів для інших функціональних
вимог;
   6) бере участь у розробленні методик і визначенні порядку
оцінки будівельної частини нерухомого майна та незавершеного
будівництва, підготовці переліків законсервованих і незавершених
будов для їх приватизації;
   7) розробляє рекомендації з питань інженерного  захисту
територій, будинків і споруд від шкідливого впливу техногенних і
соціально-побутових  факторів,  небезпечних  природних  явищ,
організує розроблення  системи  інженерного  сейсморайонування
території України, схем упорядкування промислової забудови та
інженерної інфраструктури територій та населених пунктів;
   8) визначає разом із Спілкою архітекторів порядок подання
робіт на здобуття Державних премій України по  архітектурі,
розглядає з участю громадськості ці роботи і приймає рішення про
присудження премій;
   9) організує роботу щодо охорони, обліку, використання й
реставрації пам'яток архітектури і містобудування,  а  також
районів  історичної  забудови,  ведення  Державного  реєстру
національного культурного надбання по цих пам'ятках;
   10)  здійснює  методичне  керівництво  та  нормативне
забезпечення діяльності  місцевих  органів  містобудування  і
архітектури,  капітального  будівництва,  охорони  пам'яток
архітектури і містобудування, державної експертизи  проектів,
інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю;
   11) бере участь у формуванні, визначенні учасників  та
забезпеченні реалізації державних програм, контрактів, замовлень
і проектів у сфері будівництва, містобудування та архітектури,
виконання яких покладено на Міністерство, в тому числі через
конкурси, тендери і торги;
   12) аналізує стан справ у  галузі,  зокрема  показники
будівництва житлово-цивільних об'єктів,  і  готує  відповідні
пропозиції Уряду;
   13) розробляє та подає в установленому порядку пропозиції та
обгрунтування до проектів планів економічного і  соціального
розвитку України та державного бюджету з питань, що входять до
компетенції Міністерства;
   14) здійснює відповідно до чинного законодавства координацію
та   контроль   за   діяльністю   корпорацій   "Укрбуд",
"Укрмонтажспецбуд",    "Укрбудматеріали",    "Укртрансбуд",
"Укрметротунельбуд" і концерну "Укрцемент", погоджує призначення
і звільнення керівників цих об'єднань та їхніх заступників; 
( Підпункт 14 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 872 від 21.10.93 )
   15) забезпечує організацію  та  контроль  за виконанням
міністерствами, відомствами, обласними державними адміністраціями
і будівельними організаціями завдань із спорудження об'єктів,
передбачених  програмою  ліквідації  наслідків  аварії  на
Чорнобильській АЕС;
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
    N 834 від 12.12.94 )
   16) бере участь у розробленні та  реалізації  заходів,
спрямованих на проведення економічної реформи, демонополізації та
приватизації у будівництві, на вдосконалення організаційних форм
і розвиток інфраструктури ринку підрядної діяльності, проектної
продукції, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, засобів
механізації, а також у визначенні економічних критеріїв оцінки
господарської діяльності будівельних і проектних організацій;
   17) аналізує стан використання потужностей для виготовлення
будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, їх сировинної
бази, визначає основні напрями та координує роботу щодо розвитку
матеріально-технічної бази будівництва, а також розробляє баланси
виробництва будівельних конструкцій;
   18) визначає напрями технічного розвитку галузі, наукових
досліджень у будівництві, містобудуванні й архітектурі, розробляє
державні науково-технічні та містобудівні програми, контролює їх
виконання і створює в установленому порядку відповідні фонди;
   19) забезпечує розроблення та впровадження  прогресивних
технологій в будівельне виробництво і промисловість будівельних
матеріалів, виробів і конструкцій, механізацію та автоматизацію
будівництва;
   20) вживає заходів до раціонального використання основних
будівельних матеріалів та енергоносіїв у будівництві;
   21) формує кошторисну нормативну  базу  у  будівництві,
визначає порядок її застосування та контролює дотримання цього
порядку;
   22) реалізує державну політику ціноутворення в будівництві,
проектуванні, реставрації пам'яток архітектури і містобудування,
забезпечує створення та періодичне оновлення систем індексів цін
на проекти і будівельну продукцію, проводить роботу, пов'язану з
організацією маркетингу в галузі;
   23) забезпечує вдосконалення проектно-кошторисної справи та
інженерних розвідувань, здійснення  в  установленому  порядку
експертизи державних інвестиційних програм, містобудівної  та
науково-реставраційної документації, проектів і кошторисів на
будівництво конкретних об'єктів;
   24) визначає порядок розроблення і погодження містобудівної
та проектної документації;
   25) виступає  замовником  по  виконанню  окремих  видів
містобудівної документації,  проектів  нових  типів  об'єктів
житлово-цивільного і виробничого призначення, інженерних споруд,
конструкцій, технічної документації на нові засоби механізації,
важливих наукових розробок, проектів і робіт з  реставрації
пам'яток архітектури і містобудування, а також інших програм, що
виконуються за рахунок державного бюджету та відповідних фондів;
   26) організує науково-технічну інформаційну діяльність у
галузі, пропаганду досягнень і передового досвіду з питань, що
входять до компетенції Міністерства;
   27) здійснює міжнародне науково-технічне співробітництво у
галузі будівництва, архітектури і містобудування, бере участь у
підготовці й укладанні міжнародних договорів України з  цих
питань,  сприяє  зовнішньоекономічній  діяльності  державних
організацій та підприємств будівельного комплексу;
   28) організує відповідно до міжнародних договорів виконання
проектних, будівельних і реєстраційних робіт за кордоном;
   29)  здійснює  в  установленому  порядку  ліцензування
спеціальних  видів  робіт  у  проектуванні  та  будівництві,
сертифікацію проектної, науково-технічної, будівельної продукції,
технологій та засобів механізації;
   30)  забезпечує  в  установленому  порядку  державний
архітектурно-будівельний контроль, а також нагляд за  якістю
виготовлення засобів механізації будівництва;
   31)  проводить  роботу  з  професійної  підготовки  та
перепідготовки кадрів у будівництві, містобудуванні й архітектурі;
   32) здійснює необхідне забезпечення бухгалтерського обліку і
звітності та контроль за додержанням правил цього обліку на
підприємствах, в установах і організаціях, що входять до сфери
управління  Міністерства,  подає  в  установленому  порядку
Мінекономіки і Мінфіну зведену бухгалтерську звітність;
   33) забезпечує реалізацію підприємствами,  установами  й
організаціями, що входять до сфери управління  Міністерства,
державної політики в питаннях охорони праці, дотримання ними
вимог  законодавства  про  охорону  навколишнього  природного
середовища;
   34) здійснює  управління  майном  підприємств,  установ,
організацій, які входять до сфери управління Міністерства:
   приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію
підприємств,  установ  і  організацій,   заснованих   на
загальнодержавній власності, затверджує їхні статути (положення),
контролює їх дотримання та приймає рішення у зв'язку з порушенням
статутів (положень);
   укладає і розриває контракти з керівниками підприємств,
установ і організацій;
   контролює  ефективність  використання  та  зберігання
закріпленого за підприємствами,  установами  й  організаціями
державного майна;
   дає згоду Фондові державного майна на створення спільних
підприємств будь-яких організаційно-правових форм, до статутного
фонду яких передається майно, що перебуває у загальнодержавній
власності;
   дає згоду орендодавцю на передачу в оренду цілісних майнових
комплексів підприємств, установ і організацій, їхніх структурних
підрозділів, а також нежилих приміщень, погоджує істотні умови
договору оренди вказаних об'єктів;
   готує разом з  відповідними  місцевим  Радами  народних
депутатів висновки та пропозиції для Кабінету Міністрів України
щодо розмежування  державного  майна  між  загальнодержавною,
республіканською (Республіки Крим) і комунальною власністю;
   здійснює інші функції з управління майном,  передбачені
чинним законодавством;
   35) розглядає пропозиції, заяви і скарги громадян, веде
прийом громадян з особистих питань, що входять до компетенції
Міністерства, вживає заходів для усунення причин, які викликають
скарги;
   36) видає журнали "Будівництво України" і  "Архітектура
України".
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
    N 834 від 12.12.94 )
   5. Мінбудархітектури має право:
   1) залучати (за домовленістю) для вирішення питань, що
входять до компетенції Міністерства, представників центральних
органів державної виконавчої влади, підприємства, установи й
організації, а також окремих учених і фахівців;
   2) утворювати в необхідних випадках міжвідомчі комісії та
експертні групи, проводити  конкурси,  конференції,  скликати
наради,  заслуховувати  інформацію  керівників  будівельних
корпорацій та концерну з питань, що входять до компетенції
Міністерства;
   3) одержувати в установленому порядку від органів державної
виконавчої влади, підприємств, установ і організацій інформацію,
документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на
Міністерство завдань;
   4) одержувати безплатно від Мінстату необхідні статистичні
матеріали.
   6. Мінбудархітектури при виконанні покладених на  нього
функцій взаємодіє з іншими центральними  органами  державної
виконавчої влади України, органами Республіки Крим, місцевими
державними адміністраціями, органами місцевого і регіонального
самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.
   7. Мінбудархітектури у межах своїх повноважень видає на
основі й на виконання чинного законодавства накази, організує і
контролює їх виконання.
   Міністерство у разі необхідності видає разом з  іншими
центральними та місцевими органами державної виконавчої влади,
органами місцевого і регіонального самоврядування спільні акти.
   Рішення  Мінбудархітектури  з   питань   будівництва,
містобудування та архітектури, видані в межах повноважень, є
обов'язковими для виконання центральними і місцевими органами
державної виконавчої влади, органами місцевого і регіонального
самоврядування,  а  також  підприємствами,  установами  і
організаціями незалежно від форм власності.
   8. Мінбудархітектури очолює Міністр, який  призначається
відповідно до Конституції України.
   Міністр має заступників, яких за його поданням призначає
Кабінет Міністрів України. Розподіл обов'язків між заступниками
Міністра провадиться Міністром.
   Міністр у справах будівництва і архітектури несе персональну
відповідальність за виконання покладених на Міністерство завдань
і  здійснення  ним  своїх  функцій,  встановлює  ступінь
відповідальності заступників Міністра, керівників  підрозділів
Міністерства.
   9. Для погодженого вирішення питань,  що  належать  до
компетенції Мінбудархітектури, обговорення найважливіших напрямів
його діяльності у Міністерстві утворюється колегія в складі
Міністра (голова колегії), заступників Міністра за посадою, а
також інших керівних працівників Міністерства.
   До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів державної виконавчої влади, будівельних корпорацій і
концерну, на які покладено функції з управління державним майном
та представники відповідних громадських організацій.
   Члени  колегії  Міністерства  затверджуються  Кабінетом
Міністрів України.
   Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами
Міністерства.
   10. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо
розроблення  основних   напрямів   розвитку   будівництва,
містобудування та архітектури, обговорення найважливіших програм
та  вирішення  інших  питань  у  Міністерстві  створюються
науково-технічна рада і державна архітектурно-містобудівна рада з
провідних учених і висококваліфікованих фахівців-практиків.
   Склад вказаних рад і положення про них  затверджуються
Міністром.
   11. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального апарату Мінбудархітектури затверджуються Кабінетом
Міністрів України.
   Структура центрального апарату Міністерства затверджується
Віце-прем'єр-міністром України.
   Штатний розпис центрального апарату Міністерства і положення
про його структурні підрозділи затверджуються Міністром.
   12. Мінбудархітектури є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в установах банків, печатку із  зображенням
Державного герба України і своїм найменуванням.
 

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ