Постановление от 25.08.1987 № 289 "Об организации выполнения в республике постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР по устранению серьезных недостатков в работе с детьми-сиротами и детьми, которые осталось без заботы родителей, коренному улучшению их воспитания, обучения и материального об..."

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20147 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 25.08.1987 № 289 "Об организации выполнения в республике постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР по устранению серьезных недостатков в работе с детьми-сиротами и детьми, которые осталось без заботы родителей, коренному улучшению их воспитания, обучения и материального об..."
Дата принятия25.08.1987
СтатусНедействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа289
РазработчикСовет Министров Украинской Советской Социалистической Республики


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

       ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
         І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
          від 25 серпня 1987 р. N 289
                Київ
    Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 226 від 05.04.94 )
       Про організацію виконання в республіці
       постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР
       по усуненню серйозних недоліків у роботі
      з дітьми-сиротами і дітьми, які залишилися
        без піклування батьків, докорінному
        поліпшенню їх виховання, навчання і
          матеріального забезпечення
 
   Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР у постановах
"Про  заходи  по  усуненню  серйозних недоліків у роботі з
дітьми-сиротами" та "Про заходи  по  докорінному  поліпшенню
виховання, навчання і матеріального забезпечення дітей-сиріт і
дітей, які залишилися без піклування батьків" висловили глибоку
стурбованість станом суспільного виховання дітей-сиріт, вказали на
повільне й неповне виконання передбачених Партією і  Урядом
заходів,  накреслили  широку  програму  кардинальних  змін у
навчально-виховній роботі з цією категорією дітей, поліпшення умов
їх життя.
   Центральний Комітет  Компартії  України і Рада Міністрів
Української РСР відмічають, що рівень роботи з дітьми-сиротами в
республіці  не  відповідає  сучасним  вимогам  і можливостям
соціалістичного суспільства, його гуманній природі, принципам
соціальної  справедливості.  Не виявляється справжньої, щирої
турботи про розвиток особистості цих дітей, їхніх індивідуальний
здібностей, громадянське становлення, забезпечення соціального
майбутнього.
   Обстановка терпимості до наявних недоліків у справі виховання
дітей в сім'ї, у роботі дитячих інтернатних закладів гальмує
викоренення причин, що породжують  сирітство.  Це  спричиняє
байдужість до  долі дітей-сиріт і дітей, які залишилися без
піклування батьків, безкарність осіб, що  зневажають  своїми
батьківськими обов'язками і зловживають гуманністю радянського
законодавства.
   Сучасні проблеми дітей-сиріт не стали предметом вивчення й
аналізу партійних комітетів, виконкомів місцевих Рад народних
депутатів, Міністерства освіти УРСР, Міністерства охорони здоров'я
УРСР, Державного комітету УРСР по професійно-технічній освіті,
Міністерства вищої  і  середньої  спеціальної  освіти  УРСР,
Міністерства юстиції УРСР, Міністерства внутрішніх справ УРСР, а
також Академії наук УРСР.
   Державні установи,  правоохоронні  органи,   громадські
організації і трудові колективи не повністю використовують свої
можливості в захисті прав та інтересів цієї категорії дітей, вкрай
недостатньо  ведуть  роботу  по  зміцненню сім'ї, підвищенню
відповідальності батьків за виховання дітей, підготовку їх до
життя, праці. Особи, які нехтують батьківськими обов'язками, як
правило, не одержують громадського осуду.
   Проблема суспільного виховання дітей-сиріт і дітей,  які
залишилися  без піклування батьків, не викликає занепокоєння
трудових колективів і громадськості, не знаходить  належного
відображення в пресі, інших засобах масової інформації.
   Міністерства і відомства УРСР, обкоми, міськкоми, райкоми
партії,  місцеві  радянські,  господарські,  профспілкові  та
комсомольські органи не створюють обстановки загальної уваги до
роботи будинків дитини, дитячих будинків та шкіл-інтернатів, не
вживають дійових заходів по докорінному поліпшенню виховання й
навчання дітей, які перебувають у цих закладах, створенню належних
умов для їх всебічного розвитку, організації розумного дозвілля і
медичного обслуговування, не бачать політичного  боку  цього
питання,  слабо  використовують  ідейно-моральний  потенціал
радянського суспільства в  усуненні  причин,  що  породжують
сирітство.
   Через слабкий  контроль партійних, радянських органів, і
насамперед відділів народної освіти й охорони здоров'я, серйозні
упущення в доборі і вихованні кадрів, низьку вимогливість до них у
роботі будинків дитини, дитячих будинків та шкіл-інтернатів мають
місце ганебні факти антипедагогічних дій, ущемлення гідності
дітей, зловживань, розкрадань, грубих порушень фінансової  і
трудової дисципліни, санітарного режиму.
   Обл/міськ/виконкоми, Міністерство торгівлі УРСР, Укоопспілка,
Держплан УРСР, Держагропром УРСР, Держпостач УРСР, Міністерство
легкої промисловості УРСР, Міністерство лісової і деревообробної
промисловості УРСР незадовільно вирішують питання забезпечення
дитячих закладів якісними і в належному асортименті продуктами
харчування, добротним одягом та взуттям, меблями, інвентарем,
обладнанням, транспортними засобами, канцелярськими товарами й
іграшками.
   Частина приміщень будинків дитини, дитячих  будинків  та
шкіл-інтернатів потребує капітального ремонту, реконструкції та
добудови. Виконкоми місцевих Рад  народних  депутатів  слабо
об'єднують зусилля підприємств і організацій, трудових колективів,
не   використовують   їх   можливостей   для   зміцнення
матеріально-технічної бази цих дитячих закладів.
   З метою  усунення  серйозних  недоліків  у  роботі  з
дітьми-сиротами, створення якісно нових умов і можливостей для
докорінного поліпшення їх життя, на виконання постанов ЦК КПРС і
Ради Міністрів СРСР від 31 липня 1987 р. Центральний Комітет
Компартії  України   і   Рада  Міністрів  Української  РСР
п о с т а н о в л я ю т ь:
   1. Вважати найважливішим завданням державних  органів  і
громадських  організацій  виховання,  навчання  й матеріальне
забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування
батьків, створення всіх необхідних умов для їх всебічного й
гармонійного розвитку, надійного захисту інтересів таких дітей, їх
професійної підготовки та громадянського становлення на основі
соціальної   справедливості,   гарантованої   соціалістичним
суспільством.
   Обкомам, міськкомам  і  райкомам партії, міністерствам і
відомствам УРСР, виконкомам місцевих Рад народних депутатів,
Укрпрофраді, ЦК ЛКСМ України здійснити рішучий поворот партійних,
профспілкових і  комсомольських  організацій,  радянських  та
господарських органів, трудових колективів базових і шефських
підприємств, широкої громадськості до насущних питань виховання
дітей  і  підлітків.  Всемірно  розвивати  і  зміцнювати
суспільно-державну систему виховання, навчання й матеріального
забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування
батьків, кардинально змінити ставлення до їх потреб та запитів,
взяти під суворий контроль роботу дитячих інтернатних закладів,
навести в них порядок, домогтися якісних змін у роботі, створити
обстановку загальної уваги і щоденної турботи про цих дітей.
   Підвищити персональну  відповідальність керівників органів
освіти й охорони здоров'я, професійно-технічної освіти, навчальних
закладів, підприємств, організацій та установ за виховання і
навчання дітей-сиріт, забезпечення їх соціального майбутнього, не
допускати формального, бюрократичного ставлення до їх долі, прояву
черствості, бездушності, давати цим фактам принципову партійну
оцінку.
   2. Міністерству освіти УРСР, Міністерству охорони здоров'я
УРСР, Міністерству соціального забезпечення УРСР,  Державному
комітетові УРСР по професійно-технічній освіті, Міністерству вищої
і середньої спеціальної освіти УРСР разом з іншими міністерствами
і відомствами УРСР, облвиконкомами, Київським і Севастопольським
міськвиконкомами з урахуванням специфіки дитячих і навчальних
закладів визначити конкретні заходи по докорінному поліпшенню
виховання в них дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування
батьків, викорененню формалізму та казенщини в організації їх
життя, формуванню у них високих моральних якостей і культури
поведінки, комуністичних переконань і радянського патріотизму.
Забезпечити єдність виховного процесу в будинках дитини, дитячих
будинках   та  школах-інтернатах,  добиваючись  органічної
злагодженості і наступності в роботі педагогічних колективів.
   Відповідно до Основних напрямів реформи загальноосвітньої і
професійної  школи зосередити зусилля педагогічних колективів
дитячих будинків і шкіл-інтернатів на постійному вдосконаленні
навчально-виховного процесу,  створювати  необхідні  умови для
додаткових групових та індивідуальних занять з учнями, допомагати
їм успішно оволодівати знаннями, своєчасно одержувати середню
освіту.
   3. Міністерству  освіти  УРСР  забезпечити  організацію
індивідуальної  навчальної  роботи  з вихованцями інтернатних
закладів, посилити контроль за її проведенням.
   Ввести з 1 вересня 1987  р.  в  школах-інтернатах  для
дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків:
   наповнюваність класів і виховних груп для учнів I - VIII (IX)
класів - до 25 чоловік;
   наповнюваність класів і виховних груп для учнів IX-X (X-XI)
класів - до 20 чоловік.
   Загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, які
залишилися без піклування батьків, організуються в установленому
порядку: в складі I-VIII (IX) класів - при наявності не менше 200
дітей на одну школу-інтернат і в складі I-X (XI) класів - при
наявності не менше 240 учнів на одну школу-інтернат.
   4. Міністерству освіти УРСР разом з обл/міськ/виконкомами
розглянути питання про створення для дітей-сиріт і дітей, які
залишилися  без  піклування  батьків,  ряду  регіональних
спеціалізованих середніх шкіл-інтернатів з поглибленим вивченням
окремих навчальних предметів, галузей знань, видів мистецтва і
спорту в складі IX-X (X-XI) класів.
   5. Міністерству освіти УРСР, Міністерству охорони здоров'я
УРСР, партійним комітетам, виконкомам Рад народних депутатів,
профспілковим і комсомольським органам вважати  найважливішою
умовою успішного виховання дітей-сиріт кардинальне поліпшення
добору керівних, педагогічних, медичних кадрів та обслуговуючого
персоналу дитячих інтернатних закладів. Головне, щоб їм були
притаманні сердечність, доброта, висока  відповідальність  за
доручену  благородну справу виховання громадян соціалістичної
Батьківщини.
   Глибоко проаналізувати склад працівників будинків дитини,
дитячих будинків і шкіл-інтернатів та вжити невідкладних заходів
до осіб, які скомпрометували себе, не забезпечують відповідної
ділянки роботи. Провести в 1988 році атестації всіх директорів і
заступників директорів дитячих будинків, шкіл-інтернатів  для
дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, а
також головних лікарів будинків дитини. Призначати на ці посади
кращих фахівців, які мають необхідну кваліфікацію і досвід роботи,
зберігаючи за ними розмір заробітної плати за попереднім місцем
роботи, якщо він був вищим.
   Установити порядок,  за  яким  комплектування  кадрами
інтернатних  закладів  для  дітей-сиріт  має  провадитися  в
першочерговому порядку і завершуватися щороку до 1 липня. Обкомам,
міськкомам і райкомам партії, ректорам вищих і директорам середніх
спеціальних навчальних закладів подавати допомогу органам народної
освіти й охорони здоров'я в направленні на роботу до цих дитячих
закладів кращих вихователів, учителів і медичних працівників.
   Партійним організаціям  шефських  підприємств,  установ
направляти керівниками гуртків дитячої  технічної,  художньої
творчості, спортивних секцій та для індивідуальних занять з дітьми
найбільш підготовлених спеціалістів.
   Облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам
у 3-місячний строк розглянути по кожному інтернатному закладу для
дітей-сиріт стан забезпечення житлом педагогічних і медичних
кадрів, намітити конкретні заходи по розв'язанню цього питання.
При потребі передбачати будівництво житлових будинків для вказаних
працівників.
   6. Міністерству освіти УРСР разом з Міністерством вищої і
середньої  спеціальної освіти УРСР організувати  починаючи з
1988 року  на  базі  Ворошиловградського, Івано-Франківського,
Київського та Одеського педагогічних інститутів відділення по
підготовці  вихователів  для  роботи  в  дитячих будинках і
школахінтернатах.
   Підвищувати роль  учителів, вихователів, усіх працівників
дитячих  інтернатних  закладів  у  створенні  високоморальної
психологічної  атмосфери  в дитячих колективах цих закладів,
установленні правильних етичних взаємин  між  вихованцями  й
педагогами. Виявляти більше чуйності, доброти до дітей, уваги до
їх внутрішнього світу й духовних запитів.
   В установленому порядку ввести в кожному дитячому будинку,
школі-інтернаті для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без
піклування батьків, посади психолога і музичного керівника, а в
дитячих будинках (крім дошкільних) при наявності 5-7 груп - посаду
бібліотекаря.
   7. Міністерству освіти УРСР, Державному комітетові УРСР по
професійно-технічній освіті, Міністерству вищої  і  середньої
спеціальної  освіти  УРСР  разом  з іншими міністерствами і
відомствами УРСР забезпечити поліпшення позакласної і позашкільної
роботи з вихованцями дитячих будинків та шкіл-інтернатів, повніше
використовувати вітчизняний і зарубіжний  досвід  організації
суспільного виховання дітей, які залишилися без батьків.
   Разом з ЦК ЛКСМ України, Укрпрофрадою, Міністерством культури
УРСР, Державним комітетом УРСР по фізичній культурі і спорту та
виконкомами місцевих Рад народних депутатів ширше залучати до цієї
роботи громадськість, передовиків виробництва, молодь підприємств,
установ і студентів вузів. Проводити республіканські й обласні
огляди    навчально-виховної,    культурно-масової    та
спортивно-оздоровчої роботи в дитячих будинках і школах-інтернатах
для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків,
зосередити  зусилля шкіл, закладів культури, творчих спілок,
спортивних та інших громадських організацій, трудових колективів,
засобів масової інформації на поліпшенні постановки всієї роботи з
дітьми в цих закладах.
   8. З метою прилучення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без
піклування  батьків,  до досягнень радянського й зарубіжного
мистецтва, виховання і розвитку в них музичних, художніх та інших
здібностей і обдаровань Міністерству культури УРСР, Державному
комітетові УРСР по кінематографії, Спілці письменників України,
Спілці композиторів України, Спілці художників України, Спілці
кінематографістів України, Спілці журналістів України і Спілці
театральних  діячів УРСР разом з Міністерством освіти УРСР,
Державним  комітетом  УРСР  по  професійно-технічній  освіті,
Укрпрофрадою і ЦК ЛКСМ України систематично проводити в дитячих
будинках,  школах-інтернатах,  середніх  професійно-технічних
училищах  концерти,  виставки  образотворчого та інших видів
мистецтва, творчі зустрічі з письменниками, журналістами, поетами,
композиторами, художниками, театральними діячами й артистами кіно.
   Художньому фонду УРСР за погодженням з органами народної
освіти та охорони здоров'я практикувати  безплатну  передачу
будинкам дитини, дитячим будинкам, школам-інтернатам, середнім
професійно-технічним училищам творів образотворчого і прикладного
мистецтва, виконаних радянськими художниками.
   9. Міністерству освіти УРСР, Міністерству культури УРСР,
Державному комітетові УРСР по фізичній культурі  і  спорту,
виконкомам Рад народних депутатів звільнити від плати за навчання
в спортивних, художніх і музичних школах, школах мистецтв, платних
гуртках  дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування
батьків, що виховуються в дитячих будинках, школах-інтернатах,
загальноосвітніх  школах  і  в  середніх професійно-технічних
училищах. Створювати філіали цих шкіл безпосередньо в закладах для
дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків.
   10. Укрпрофраді, ЦК ЛКСМ України, підвищити відповідальність
профспілкових і комсомольських організацій у справі виховання
дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, у
поліпшенні їх матеріально-побутових умов, працевлаштуванні, вступі
до вузів та інших навчальних закладів.
   Схвалити пропозицію Укрпрофради про створення в 1988-1989
роках у кожному дитячому  будинку  та  школі-інтернаті  для
дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, за
рахунок коштів профспілкового бюджету дитячих (підліткових) клубів
профспілок.
   11. ЦК ЛКСМ України здійснити програму заходів по широкій
участі всіх комсомольських організацій підприємств,  установ,
навчальних  закладів,  військових частин у справі всебічного
розвитку вихованців дитячих будинків, шкіл-інтернатів, будинків
дитини, докорінного поліпшення умов їх життя, навчання, праці.
   Вважати найважливішою суспільно значимою справою комсомолу
республіки, всієї молоді постійну турботу про долю дітей-сиріт, їх
виховання  і навчання. Комсомольські організації мають стати
справжніми наставниками дитячих колективів, кожного вихованця,
брати конкретну участь у зміцненні матеріально-технічної бази
дитячих інтернатних закладів, залучати до роботи в них кращих
молодих   робітників,   колгоспників,   військовослужбовців,
представників творчої інтелігенції.
   Прийняти пропозицію ЦК ЛКСМ України про щорічне направлення
по комсомольських путівках до дитячих будинків і шкіл-інтернатів
кращих комсомольців для роботи вчителями, вихователями та старшими
піонерськими  вожатими,  а  також  створення в цих закладах
комсомольських педагогічних загонів для організації змістовного
дозвілля дітей, розвитку їх технічної і художньої творчості.
   12. Обкомам,  міськкомам  і  райкомам Компартії України,
виконкомам місцевих Рад народних депутатів, міністерствам  і
відомствам УРСР, Укрпрофраді і ЦК ЛКСМ України вжити заходів щодо
зміцнення сім'ї та підвищення її ролі у вихованні підростаючих
поколінь,  охороні  дитинства.  Поглиблювати взаємодію сім'ї,
громадськості, школи, трудових колективів, забезпечити єдність
моральних вимог до дітей і підлітків. Кожному трудовому колективу
послідовно проводити лінію на зміцнення духовного й морального
здоров'я сім'ї, підвищення відповідальності кожної радянської
людини  за  виконання  батьківського  обов'язку,  піднесення
суспільного  і  морального авторитету тих, хто щедро віддає
здібності й таланти, не шкодує часу для роботи з дітьми.
   Активізувати діяльність комісій сприяння сім'ї і школі на
виробництві, батьківських комітетів у школі. Розгорнути масовий
всеобуч населення з питань  педагогіки,  соціології,  права,
психології, економіки сім'ї, сімейних відносин, виконання сім'єю
важливих соціальних функцій з тим, щоб вона як найважливіший
сімейний осередок соціалістичного суспільства активно сприяла
активізації потенціалу людської особистості.
   13. Міністерству охорони здоров'я  УРСР  корінним  чином
поліпшити  медичне  обслуговування  дітей-сиріт і дітей, які
залишилися без піклування батьків. До 1 вересня 1988 р. провести
медичний огляд усіх дітей-сиріт і дітей, які залишилися без
піклування батьків, що виховуються в інтернатних закладах, сім'ях,
а також навчаються у вузах, середніх спеціальних навчальних
закладах та професійно-технічних училищах, поставити  їх  на
диспансерний облік, забезпечивши надалі постійний медичний нагляд
і своєчасне лікування.
   В установленому порядку збільшити з 1988 року в будинках
дитини штатні нормативи медичного, педагогічного і обслуговуючого
персоналу.
   14. Міністерству освіти УРСР, Міністерству охорони здоров'я
УРСР,  обл/міськ/виконкомам  створити  в дитячих будинках та
школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без
піклування  батьків,  фізіотерапевтичні та інші кабінети для
проведення лікувально-оздоровчих заходів, виділяти для цієї мети
медикаменти, а також фонди на відповідну апаратуру й обладнання і
забезпечувати їх технічне обслуговування.
   Вживати заходів до своєчасного переведення дітей з будинків
дитини в дитячі будинки, школи-інтернати та будинки-інтернати, не
допускати утримання дітей, які перебувають у родинних стосунках, у
різних навчально-виховних закладах.
   Міністерству охорони  здоров'я  УРСР  встановити  дійовий
медичний контроль за  організацією  раціонального  харчування
дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, їх
фізичного та гігієнічного виховання, а також за санітарним станом
житлових приміщень, їдалень і харчоблоків у дитячих інтернатних
закладах.
   Міністерству охорони здоров'я УРСР ввести з 1 вересня 1987 р.
до штатів дитячих будинків та шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і
дітей, які залишилися без піклування батьків: посаду медичної
сестри для забезпечення цілодобового чергування; по 0,5 одиниці
посад лікаря-стоматолога, медичної сестри по фізіотерапії та
інструктора лікувальної фізкультури при кількості вихованців до
200 чоловік; по 1 одиниці вказаних посад у цих закладах з
кількістю вихованців понад 200 чоловік.
   15. Облвиконкомам,   Київському   і   Севастопольському
міськвиконкомам, Держплану УРСР, Держбуду УРСР,  Міністерству
освіти УРСР і Міністерству охорони здоров'я УРСР:
   установити постійний контроль за ходом будівництва будинків
дитини, дитячих будинків та шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і
дітей, які залишилися без піклування батьків, забезпечити в
дванадцятій п'ятирічці введення у дію цих закладів відповідно до
встановлених завдань;
   передбачати в  проектах  річних  планів  економічного  і
соціального розвитку виділення окремим рядком лімітів капітальних
вкладень на будівництво будинків дитини, дитячих будинків та
шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без
піклування батьків, а також закладів для дітей, які мають вади в
фізичному або розумовому розвитку.
   16. Держплану УРСР, Міністерству освіти УРСР, Міністерству
охорони  здоров'я  УРСР  передбачити в плані економічного і
соціального розвитку на тринадцяту п'ятирічку державні замовлення,
з відповідним розподілом по областях, на будівництво і введення в
експлуатацію за рахунок державних капітальних вкладень будинків
дитини, дитячих будинків та шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і
дітей, які залишилися без піклування батьків, маючи на увазі
забезпечити  розміщення  всіх дитячих інтернатних закладів в
упорядкованих приміщеннях, що відповідають сучасним вимогам.
   17. ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР схвально поставилися до
ініціативи   колективу   Кіровського  електромашинобудівного
виробничого  об'єднання  імені   Лепсе   про   створення
навчально-виховного  комплексу  для дітей-сиріт і дітей, які
залишилися без піклування батьків.
   Рекомендувати трудовим колективам виробничих об'єднань  і
підприємств   широко   підтримати  ініціативу  Кіровського
електромашинобудівного виробничого об'єднання імені Лепсе про
створення навчально-виховного комплексу для дітей-сиріт і дітей,
які залишилися без піклування батьків, їх трудове навчання та
суспільне виховання, направляючи на цю мету частину коштів фонду
соціального розвитку, а також  наявні  у  їх  розпорядженні
матеріально-технічні ресурси.
   18. Партійним комітетам, виконкомам місцевих Рад народних
депутатів, міністерствам і відомствам, господарським керівникам
забезпечити  більш  активну  участь підприємств, об'єднань і
організацій у шефстві над будинками дитини, дитячими будинками та
школами-інтернатами для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без
піклування батьків.
   При цьому підприємствам, об'єднанням  і  організаціям  в
установленому порядку:
   здійснювати за  рахунок  власних  коштів  будівництво,
реконструкцію, ремонт і господарське обслуговування  будинків
дитини, дитячих будинків та шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і
дітей, які залишилися без піклування батьків, а також створювати й
обладнувати в дитячих будинках і школах-інтернатах навчальні цехи,
дільниці, кабінети, лабораторії як структурні підрозділи цих
підприємств, об'єднань і організацій та виділяти кваліфікованих
робітників та спеціалістів для трудового навчання і професійної
орієнтації вихованців;
   передавати безплатно будинкам дитини, дитячим будинкам і
школам-інтернатам  приміщення,  транспорт,  матеріали  для
господарських потреб цих закладів, а також обладнання для житлових
та інших приміщень, інструменти й прилади для оснащення навчальних
кабінетів і майстерень.
   19. Держбуду УРСР, Міністерству освіти УРСР, Міністерству
охорони здоров'я УРСР, виконкомам місцевих Рад народних депутатів
здійснювати будівництво нових та реконструкцію існуючих будинків
дитини, дитячих будинків і шкіл-інтернатів, а також заміських дач
та  санаторних  дитячих  будинків  тільки за проектами, які
відповідають сучасним вимогам, з урахуванням науково-педагогічних
і  медичних рекомендацій, кліматичних, національних та інших
особливостей, з обов'язковим будівництвом майстерень і комплексів
оздоровчо-реабілітаційних об'єктів  (басейн,  зал  лікувальної
фізкультури, фізіотерапевтичні й інші кабінети) для проведення
лікувально-оздоровчих заходів.
   Міністерству освіти УРСР, Міністерству охорони здоров'я УРСР,
облвиконкомам, Київському і Севастопольському  міськвиконкомам
провести в 1987 році інвентаризацію матеріально-технічної бази
будинків дитини, дитячих  будинків,  шкіл-інтернатів  і  при
необхідності здійснити в наступні роки п'ятирічки їх ремонт,
реконструкцію і добудову приміщень для навчальної, спортивної та
гурткової роботи.
   Обладнати у дванадцятій п'ятирічці в кожній школі-інтернаті
для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків,
кабінет інформатики та обчислювальної техніки, створювати філіали
станцій юних техніків, натуралістів, дитячо-юнацьких спортивних
шкіл.
   20. Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР,
ЦК ЛКСМ України разом з виконкомами обласних, Київської  і
Севастопольської  міських  Рад народних депутатів передбачати
щорічно, починаючи з 1988 року, направлення студентських загонів
на будівництво, реконструкцію і ремонт будинків дитини, дитячих
будинків та шкіл-інтернатів
   21. Облвиконкомам,   Київському   і   Севастопольському
міськвиконкомам, Держагропрому УРСР і Міністерству освіти УРСР
завершити в дванадцятій п'ятирічці створення при всіх сільських і
міських  (де  для  цього  є  умови)  дитячих  будинках  та
школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без
піклування  батьків,  підсобних  господарств.  Передбачити
першочергове постачання їх технікою,  посівними  матеріалами,
добривами, молодняком продуктивних порід худоби і надання інших
пільг для забезпечення розвитку цих господарств, а також виділення
необхідних сільськогосподарських угідь.
   22. Міністерству освіти УРСР, Міністерству охорони здоров'я
УРСР, виконкомам обласних, Київської і Севастопольської міських
Рад народних депутатів:
   а) забезпечити  в  дванадцятій п'ятирічці кожний будинок
дитини,  дитячий  будинок  і  школу-інтернат  мікроавтобусом,
автобусом, а в разі необхідності і вантажним автомобілем.
   Держплану УРСР і Держпостачу УРСР передбачати починаючи з
1988 року в проектах річних державних планів економічного і
соціального  розвитку УРСР виділення обл/міськ/виконкомам для
будинків дитини, дитячих будинків та шкіл-інтернатів зазначеного
автотранспорту,  одержуваного  республікою  із загальносоюзних
фондів;
   б) закріпити за будинками дитини, дитячими будинками  і
школами-інтернатами  всіх  типів  автотранспортні підприємства
Міністерства автомобільного транспорту УРСР і Держагропрому УРСР
для  проведення  в  порядку  шефської  допомоги  технічного
обслуговування та ремонту автотранспортних засобів, які належать
цим закладам.
   23. Держплану УРСР, Держпостачу УРСР, Міністерству торгівлі
УРСР, виконкомам обласних, Київської і Севастопольської міських
Рад народних депутатів виділяти щорічно за позаринковими фондами
органам народної освіти й охорони здоров'я за їхніми заявками
високоякісні і різноманітні тканини, одяг та взуття, товари
культурно-побутового, спортивного призначення і господарського
вжитку, м'який інвентар, меблі та інше обладнання для будинків
дитини, дитячих будинків і шкіл-інтернатів усіх типів.
   Міністерству торгівлі  УРСР,  Укоопспілці  і  Українській
республіканській   конторі   Держбанку   СРСР   разом  з
обл/міськ/виконкомами забезпечити повсюдно продаж у підприємствах
роздрібної торговельної мережі за безготівковим розрахунком (без
зарахування в ліміт дрібного опту) за заявками дитячих інтернатних
закладів необхідних для них товарів, з включенням суми продажу в
роздрібний товарооборот.
   24. Виконкомам місцевих Рад народних депутатів, Міністерству
торгівлі  УРСР,  Укоопспілці  і Держагропрому УРСР поліпшити
постачання будинків дитини, дитячих будинків та шкіл-інтернатів
усіх типів, інших дитячих закладів продуктами харчування, в тому
числі спеціальними продуктами дитячого харчування, фруктами й
овочами, відповідно до норм харчування і контингентів дітей.
   ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР установили, що виділювані
колгоспами і радгоспами для будинків дитини, дитячих будинків та
шкіл-інтернатів,  інших  дитячих закладів продукти харчування
зараховуються у виконання державного плану закупок.
   25. Укрпрофраді  разом  з  Міністерством  освіти  УРСР,
Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Державним
комітетом УРСР по професійно-технічній освіті,  Міністерством
охорони здоров'я УРСР, обл/міськ/виконкомами і ЦК ЛКСМ України
передбачити повне забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися
без  піклування батьків, що перебувають у дитячих будинках,
школах-інтернатах,   загальноосвітніх   школах,   середніх
професійно-технічних  училищах,  вищих і середніх спеціальних
навчальних закладах, безплатними путівками до піонерських таборів,
у тому числі санаторного типу, пансіонатів і профілакторіїв,
будинків відпочинку, студентських спортивно-оздоровчих таборів, а
при наявності медичних показань - до санаторіїв відповідного
профілю. Витрати, пов'язані з проїздом вихованців, учнів  і
студентів (а в разі необхідності й осіб, які їх супроводжують) до
місця відпочинку в указаних закладах і назад, а також придбання в
окремих  випадках  додаткових  путівок, провадити за рахунок
асигнувань,  виділюваних  на  утримання  дитячих  будинків,
шкіл-інтернатів, середніх професійно-технічних училищ, вищих і
середніх спеціальних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл.
   26. Партійним, профспілковим і комсомольським організаціям,
керівникам об'єднань, підприємств і організацій, радгоспів і
колгоспів, вищих і середніх спеціальних навчальних  закладів
виявляти постійну турботу про молодих робітників, колгоспників,
студентів та учнів - колишніх вихованців дитячих будинків та
шкіл-інтернатів,  закріплювати  за  ними наставників з числа
ветеранів праці, передовиків і новаторів виробництва, залучати їх
до активної участі в громадському житті, створювати умови для
професійного і культурного зростання.
   27. Облвиконкомам,   Київському   і   Севастопольському
міськвиконкомам ввести до штатів виконкомів Рад народник депутатів
і органів народної освіти інспекторів, а там, де це доцільно,
групи  інспекторів,  відповідальних за організацію виховання,
навчання і матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які
залишилися без піклування батьків, дітей, які перебувають під
опікою (піклуванням), а також за діяльністю опікунських рад, у
межах загальної чисельності працівників апарату управління.
   28. Міністерству освіти УРСР, Міністерству охорони здоров'я
УРСР, Державному комітетові УРСР по професійно-технічній освіті,
ЦК ЛКСМ України за погодженням з місцевими партійними органами за
великі заслуги в комуністичному вихованні, навчанні, професійній
підготовці та громадянському становленні дітей-сиріт і дітей, які
залишилися без піклування батьків, представити в установленому
порядку до державних нагород, нагородження Почесною Грамотою і
Грамотою Президії Верховної Ради УРСР, присвоєння почесних звань
УРСР  працівників  будинків  дитини,  дитячих  будинків  та
шкіл-інтернатів,  представників  громадськості,  які  найбільш
відзначилися.
   29. Засобам масової інформації ширше висвітлювати досвід
роботи педагогічних колективів  дитячих  будинків  та  інших
інтернатних закладів, гостріше викривати недоліки, виявляти їх
причини і конкретних винуватців, добиваючись створення обстановки
постійної уваги, справжньої турботи про дітей-сиріт і дітей, які
залишилися без піклування батьків.
   Державному комітетові УРСР по телебаченню і радіомовленню
ввести цикл передач з проблем молодої сім'ї, виховання, навчання
та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися
без  піклування  батьків,  пропагувати  ініціативу  трудових
колективів, спрямовану на підвищення їх ролі в цій важливій
всенародній справі.
   30. Довести до відома, що ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР
постановою від 31 липня 1987 р. N 872 "Про заходи по докорінному
поліпшенню  виховання,  навчання і матеріального забезпечення
дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків":
   1) Вирішили створити Радянський дитячий фонд імені В. і.
Леніна - всесоюзну масову організацію, що об'єднує зусилля окремих
громадян, трудових колективів, закладів, громадських організацій і
творчих спілок, покликану всемірно розвивати ленінські традиції
дбайливого, турботливого ставлення до дітей.
   2) Встановили для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без
піклування  батьків,  що  перебувають  у  дитячих  будинках,
школах-інтернатах, середніх професійно-технічних училищах, вищих і
середніх спеціальних навчальних закладах, єдиний квиток, який дає
право на безплатне відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв,
спортивних споруд, безплатний проїзд у громадському, міському
(приміському) транспорті (крім таксі).
   Доручили Міністерству освіти СРСР, Державному комітетові СРСР
по професійно-технічній освіті, Міністерству вищої і середньої
спеціальної освіти СРСР розробити та затвердити за погодженням з
Міністерством культури СРСР, Державним комітетом СРСР по фізичній
культурі і спорту, Державним комітетом СРСР по кінематографії, ЦК
ВЛКСМ і Радами Міністрів союзних республік відповідні інструкції
та зразок єдиного квитка.
   3) Доручили Академії наук СРСР разом з Міністерством освіти
СРСР, Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти СРСР,
Міністерством охорони здоров'я СРСР, Міністерством юстиції СРСР,
Міністерством внутрішніх справ СРСР, Академією педагогічних наук
СРСР та Академією медичних наук СРСР розгорнути  комплексні
дослідження з проблем сирітства і його причин, зміцнення сім'ї,
здійснити розробку науково-методичного забезпечення діяльності
навчально-виховних  закладів  для  дітей-сиріт  і дітей, які
залишилися без піклування батьків, зміцнити лабораторію виховної
роботи з такими дітьми в Науково-дослідному інституті загальних
проблем виховання Академії педагогічних наук СРСР.
   Провести дослідно-експериментальну  роботу  по  визначенню
оптимального типу закладу для виховання, навчання й утримання
дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, від їх
народження до початку трудової діяльності.
   Раді Міністрів РРФСР, Міністерству освіти СРСР і Держбуду
СРСР доручено розробити проект і здійснити в 1988-1992 роках
будівництво в одній з областей РРФСР дослідного дитячого будинку
сімейного типу.
   4) Визнали за доцільне спрямовувати починаючи з 1988 року
частину коштів, одержаних у результаті проведення всесоюзних
комуністичних суботників, на будівництво будинків дитини, дитячих
будинків  та  шкіл-інтернатів  для дітей-сиріт і дітей, які
залишилися без піклування батьків, заміських дач для дошкільних
дитячих  будинків,  санаторних  дитячих  будинків,  а  також
шкіл-інтернатів для дітей, які мають вади в фізичному  або
розумовому розвитку.
   5) З метою дальшого поліпшення умов життя вихованців будинків
дитини, дитячих будинків, дітей-сиріт і дітей, які залишилися без
піклування батьків, що перебувають у школах-інтернатах усіх типів:
   а) встановили грошову норму витрат на харчування на одну
дитину на день (без урахування націнки, виплачуваної підприємствам
громадського харчування) у будинках дитини - 1 крб. 50 коп., для
вихованців дошкільного віку - 1 крб. 70 коп., для вихованців
шкільного віку - 2 крб. (по 11 торговельному поясу). Затвердили
норми харчування згідно з додатком N 1 (крім будинків дитини).
   Норми харчування для дітей в будинках дитини затверджуються
Радами Міністрів союзних республік, а в санаторних інтернатних
закладах - Міністерством охорони здоров'я СРСР і Міністерством
освіти СРСР за погодженням з Міністерством фінансів СРСР;
   б) затвердили грошові норми забезпечення одягом, взуттям і
м'яким інвентарем вихованців (включаючи вихованців дошкільного
віку в школах-інтернатах) згідно з додатком N 2, а в будинках
дитини - з розрахунку 230 крб. на рік на одну дитину.
   Установили грошову норму витрат на придбання одягу, взуття і
м'якого інвентаря на щорічне поповнення в середньому на одного
вихованця шкільного віку - 411 крб., дошкільного віку - 287
карбованців.
   Вирішили дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування
батьків (у тому числі випускникам професійно-технічних училищ і
середніх спеціальних навчальних закладів), при вступі до середніх
професійно-технічних училищ,  вищих  і  середніх  спеціальних
навчальних закладів видавати комплект нового одягу і взуття (в
межах 200 крб.),  а  також  грошову  допомогу  в  розмірі
50 карбованців.
   Діти-сироти і діти, які залишилися без піклування батьків
(які не перебувають під опікою, піклуванням), при вступі до
середніх професійно-технічних училищ, вищих і середніх спеціальних
навчальних закладів, а також ті, що навчаються в цих навчальних
закладах, зараховуються на повне державне забезпечення і в період
навчання забезпечуються безплатно харчуванням, одягом, взуттям та
м'яким інвентарем за грошовими нормами, встановленими для дітей
шкільного віку.
   Студенти й учні, які перебувають під опікою (піклуванням),
забезпечуються в період навчального процесу безплатним гарячим
харчуванням з розрахунку 80 копійок на день на кожного;
   в) вирішили видавати вихованцям дитячих будинків, а також
дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування батьків, що
навчалися  в  школах-інтернатах  усіх  типів,  у  середніх
професійно-технічних училищах, у вищих і середніх спеціальних
навчальних закладах, які перебували  на  повному  державному
забезпеченні,  при  їх працевлаштуванні одяг, взуття, м'який
інвентар і обладнання за переліком згідно з додатком N 3 з
розрахунку 1140 крб. на людину, а також грошову допомогу на
початкові витрати в розмірі 100 карбованців.
   Доручили Держплану СРСР, Держпостачу СРСР і Міністерству
торгівлі  СРСР передбачати виділення Радам Міністрів союзних
республік фондів на одяг, взуття і м'який інвентар відповідно до
норм забезпечення, затверджених вказаною постановою.
   Дозволили Міністерству  освіти СРСР, Міністерству охорони
здоров'я СРСР і Державному комітетові СРСР по професійно-технічній
освіті в міру необхідності вносити за погодженням з Міністерством
фінансів СРСР корективи до грошових та натуральних норм витрат на
харчування, одяг, взуття, м'який інвентар з урахуванням зміни цін.
   Указані норми і виплати вводяться з 1 вересня 1987 року;
   г) передбачили дітям-сиротам і дітям, які залишилися без
піклування батьків, що перебувають під опікою (піклуванням), в
період  навчання у загальноосвітній школі видавати безплатно
шкільну, спортивну й піонерську форми, а також забезпечувати їх
сніданками за рахунок коштів фонду всеобучу. При влаштуванні їх на
роботу після закінчення загальноосвітньої  школи,  середнього
професійно-технічного училища, вищого і середнього спеціального
навчального закладу виплачувати їм за рахунок коштів підприємства,
установи, організації одноразову допомогу в розмірі 100 крб. і
придбавати необхідний одяг, взуття та інше майно (в межах 300
карбованців);
   д) дозволили   ректорам  вузів,  директорам  середніх
професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів
оплачувати (за нормами службових відряджень) у період канікул
учням і студентам з числа дітей-сиріт і дітей, які залишилися без
піклування батьків, добові витрати за час перебування в дорозі та
проїзд у ті заклади чи сім'ї, де вони виховувалися, за рахунок
асигнувань на утримання навчальних закладів.
   Надали право директорам дитячих будинків та шкіл-інтернатів
дозволяти колишнім вихованцям з числа дітей-сиріт і дітей, які
залишилися без піклування батьків, що навчаються у вищих, середніх
спеціальних навчальних закладах і середніх професійно-технічних
училищах, проводити в дитячому будинку чи школіінтернаті канікули
з безплатним проживанням і харчуванням.
   6) Установили з 1 січня 1988 р. для дитячих будинків і
шкіл-інтернатів  усіх  типів  норму  витрат  на  придбання
господарського інвентаря, предметів особистої гігієни,  ігор,
іграшок, книг для бібліотек і на культурно-масову роботу - 120
крб. на одного вихованця на рік.
   Вирішили видавати з цих коштів дітям-сиротам і дітям, які
залишилися без піклування батьків, що перебувають у вказаних
закладах, на особисті витрати 24 крб. на рік на людину. Доручили
Міністерству освіти СРСР за погодженням з Міністерством фінансів
СРСР розробити і затвердити порядок видачі цим дітям грошових сум
на особисті витрати.
   7) Встановили, що діти-сироти і діти, які залишилися без
піклування батьків, після закінчення восьми (дев'яти) або десяти
(одинадцяти)  класів  загальноосвітньої  школи,  середнього
професійно-технічного училища приймаються до вищих і середніх
спеціальних навчальних закладів поза конкурсом.
   При цьому навчальний заклад зобов'язаний надавати згаданим
учням гуртожиток (житло).
   Зобов'язали ректорів вузів та директорів середніх спеціальних
навчальних закладів і середніх професійно-технічних училищ разом з
комсомольськими,  профспілковими  організаціями  та  органами
студентського й учнівського самоуправління щорічно надавати за
рахунок стипендіального фонду, а також коштів, передбачених на
утримання цих навчальних закладів, матеріальну допомогу студентам
та учням з числа дітей-сиріт і дітей, які залишилися  без
піклування батьків, в розмірі до 100 карбованців.
   8) Вирішили видавати учням і студентам з числа дітей-сиріт і
дітей, які залишилися без піклування батьків, зарахованим на повне
державне забезпечення, що не виїжджають до місць організованого
відпочинку в дні канікул, а також у період хвороби, гроші готівкою
в межах установленої грошової норми на харчування з урахуванням
торгової націнки.
   Установили учням середніх професійно-технічних училищ з числа
дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, що
перебувають на повному державному забезпеченні, стипендію  в
розмірі 30 крб. на місяць.
   Передбачили виплачувати дітям-сиротам і дітям, які залишилися
без  піклування  батьків,  що  навчаються  в  середніх
професійно-технічних училищах, у період виробничого навчання і
виробничої практики 100 процентів зароблених ними сум, а тим, що
навчаються в середніх спеціальних навчальних закладах, у період
виробничої практики - стипендію незалежно від одержуваної ними
заробітної плати.
   Поширили порядок  матеріального  забезпечення  учнів  та
студентів з числа дітей-сиріт і дітей, які залишилися  без
піклування батьків, передбачений вказаною постановою та іншими
рішеннями Уряду СРСР, також на учнів і студентів, які залишилися
без батьків у період навчання в учбовому закладі.
   9) Установили, що діти-сироти і діти, які залишилися без
піклування батьків (а також діти, що перебували під опікою чи
піклуванням), після закінчення перебування в дитячому закладі або
навчання в середньому професійно-технічному училищі, вищому і
середньому спеціальному навчальному закладі, або після закінчення
строку служби в Збройних Силах СРСР забезпечуються позачергово
упорядкованим житлом.
   10) З метою дальшого підвищення ефективності та поліпшення
умов праці працівників будинків дитини, дитячих будинків та
шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без
піклування батьків, додатково до раніше встановлених пільг:
   ввели з 1 вересня 1987 р. для вказаних працівників додаткову
оплату за роботу в нічний час в розмірі 35 процентів годинної
тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час;
   установили вихователям,   обслуговуючому   персоналові,
середньому медичному персоналові, а також робітникам доплату за
суміщення професій (посад), розширення зон обслуговування або
збільшення обсягу виконуваних робіт (у тому числі за виконання
обов'язків тимчасово відсутнього працівника) в розмірі до 50
процентів  окладу  (ставки)  за основною роботою в порядку,
передбаченому чинним законодавством;
   установили помічникам вихователів дошкільних груп дитячих
будинків  та  шкіл-інтернатів  для дітей-сиріт і дітей, які
залишилися без піклування батьків, відпустку тривалістю 24 робочих
дні.
   Доручили Міністерству освіти СРСР за погодженням з Державним
комітетом СРСР по праці і соціальних питаннях, Міністерством
фінансів СРСР і ВЦРПС по нововведених посадах внести доповнення до
переліку категорій працівників, які мають право на підвищення
посадових окладів на 20 процентів.
   Поширили чинність підпункту "б" пункту 7 постанови ЦК КПРС і
Ради Міністрів СРСР від 24 січня 1985 р. N 85 "Про заходи по
поліпшенню  виховання,  навчання і матеріального забезпечення
дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, у
будинках  дитини,  дитячих  будинках і школах-інтернатах" на
інструкторів по праці, а підпункту "г" пункту 7 вказаної постанови
на музичних керівників, керівників гуртків, інструкторів по праці,
інструкторів по фізкультурі дитячих будинків та шкіл-інтернатів
для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків
/підпункти 5 "б" і 5 "г" пункту 12 постанови ЦК Компартії України
і Ради Міністрів УРСР від 15 лютого 1985 р. N 67/.
   Зобов'язали Державний комітет СРСР по праці і соціальних
питаннях разом з Міністерством фінансів СРСР і ВЦРПС установити
умови оплати праці і тривалість чергових відпусток психологам, які
працюють у дитячих будинках та школах-інтернатах для дітей-сиріт і
дітей, які залишилися без піклування батьків.
   11) Запропонували Державному комітетові СРСР по статистиці
разом з Міністерством освіти СРСР, Міністерством охорони здоров'я
СРСР і Державним комітетом СРСР по професійно-технічній освіті
внести необхідні зміни до форм статистичної звітності з метою
посилення контролю за роботою будинків дитини, дитячих будинків і
шкіл-інтернатів.
   12) Доручили Міністерству освіти СРСР, Державному комітетові
СРСР по професійно-технічній освіті та Міністерству вищої і
середньої спеціальної освіти СРСР разом з Міністерством юстиції
СРСР, Міністерством фінансів СРСР і Державним комітетом СРСР по
праці і соціальних питаннях подати в 3-місячний строк до Ради
Міністрів СРСР пропозиції про внесення до чинного законодавства
змін, що випливають з вказаної постанови.
   13) Створили у м. Москві Науково-дослідний інститут дитинства
Академії педагогічних наук СРСР і Радянського дитячого фонду імені
В.І. Леніна.
   14) Не для друку.
               * * *
   Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів УРСР
висловлюють  упевненість  в  тому,  що  партійні, радянські,
господарські, профспілкові, комсомольські органи та громадські
організації оточать справжньою турботою і увагою дітей-сиріт і
дітей, які залишилися без піклування батьків, вживуть  усіх
необхідних  заходів до поліпшення їх виховання та навчання,
забезпечення всебічного розвитку, формування в них високих якостей
патріотів Радянської Батьківщини.
 
    Секретар Центрального
   Комітету Компартії України            В.ЩЕРБИЦЬКИЙ
   Голова Ради Міністрів
    Української РСР                  В.МАСОЛ
   Інд. 28
 
                      Додаток N 1
                до постанови ЦК Компартії України і
                    Ради Міністрів УРСР
                  від 25 серпня 1987 р. N 289
             НОРМИ ХАРЧУВАННЯ
      вихованців дитячих будинків, дітей-сиріт і
     дітей, які залишилися без піклування батьків,
     що перебувають у школах-інтернатах усіх типів
       (установлені постановою ЦК КПРС і Ради
      Міністрів СРСР від 31 липня 1987 р. N 872)
                         (грамів на день)
------------------------------------------------------------------
Найменування          |Норма на одного вихованця
продукції           |----------------------------------
                |дошкільного віку | шкільного віку
------------------------------------------------------------------
Хліб житній                 60       150
 
Хліб пшеничний               100       200
 
Борошно пшеничне              35       35
 
Борошно картопляне              3        3
 
Крупа, бобові, макаронні вироби       45       75
 
Картопля                  300       400
 
Овочі та інша зелень            400       470
 
Фрукти свіжі                260       250
 
Соки                    200       200
 
Фрукти сухі                 10       15
 
Цукор                    55       70
 
Кондитерські вироби             25       25
 
Кава                     2        4
 
Какао                    1        2
 
Чай                     0,2       0,2
 
М'ясо                    95       100
 
Птиця                    25       30
 
Риба й оселедці               60       110
 
Ковбасні вироби               10       25
 
Молоко, кисломолочні продукти       500       500
 
Сир                     50       70
 
Сметана                   10       10
 
Сир твердих сортів             10       12
 
Масло вершкове               35       50
 
Олія                    12       18
 
Яйця (штук)                 1        1
 
Спеції                    2        2
 
Сіль                     8        8
 
Дріжджі                   1        1
 
Примітки: 1. У літній оздоровчий період (до 90 днів), у вихідні,
     святкові й канікулярні дні норма витрат на харчування
     збільшується з розрахунку 20 копійок на день на кожну
     людину.
       У святкові й вихідні дні в  меню  дозволяється
     включати червону рибу, чорну і червону ікру, делікатесні
     сорти ковбас.
     2. Дозволяється провадити заміну  окремих  продуктів
     харчування відповідно до таблиці заміни продуктів за
     основними   харчовими   речовинами,   затвердженої
     Міністерством охорони здоров'я СРСР за погодженням з
     Мінфіном СРСР для дитячих дошкільних закладів.
     3. При направленні вихованців  дитячих  будинків  і
     шкіл-інтернатів із  числа  дітей-сиріт і дітей, які
     залишилися без піклування батьків,  для  вступу  до
     середніх професійно-технічних  училищ,  до  вищих  і
     середніх спеціальних навчальних закладів їм виплачуються
     за рахунок коштів, виділюваних на утримання дитячих
     будинків і шкіл-інтернатів, проїзд і добові витрати за
     нормами службових  відряджень. При цьому встановлені
     витрати на харчування для цих вихованців не провадяться.
     4. У середніх професійно-технічних училищах і середніх
     спеціальних навчальних    закладах    іногороднім
     дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування
     батьків, надається  безплатне  харчування з часу їх
     прибуття і до зарахування до навчальних закладів.
     5. При відсутності гарячого харчування у навчальних
     закладах і гуртожитках, а також при наявності лише
     одноразового гарячого харчування студентам і  учням
     видаються  повністю  або  частково у кількості, не
     компенсованій одноразовим харчуванням, гроші готівкою (з
     урахуванням торгової націнки).
 
 
 
                      Додаток N 2
                 до постанови ЦК Компартії України
                    і Ради Міністрів УРСР
                  від 25 серпня 1987 р. N 289
               НОРМИ
     забезпечення одягом, взуттям і м'яким інвентарем
    вихованців дитячих будинків, дітей-сиріт і дітей,
      які залишилися без піклування батьків, що
      перебувають у школах-інтернатах усіх типів
      (включаючи вихованців дошкільного віку, які
     перебувають в школах-інтернатах) (установлені
       постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР
          від 31 липня 1987 р. N 872)
 
------------------------------------------------------------------
Найменування   |Одиниця |На одного вихованця|На одного вихованця
одягу, взуття  |виміру | шкільного віку  | дошкільного віку
і м'якого    |    |-------------------+-------------------
інвентаря    |    |кількість |строк  |кількість |строк
         |    |     |носіння |     |носіння
         |    |     |(років) |     |(років)
------------------------------------------------------------------
   Обмундирування
 
Пальто зимове    штук     1     2     -    -
 
Пальто зимове,
шуба        -"-      -     -     1    2
 
Пальто       -"-      1     2     1    2
демісезонне,
куртка
 
Шкільна форма    комп-     1     1     -    -
          лектів
 
Форма піонерська  -"-      1     1     -    -
 
Піонерські     штук     2     1     -    -
галстуки
 
Форма піонерська  комп-     1     1     -    -
літня бавовняна   лектів
 
Сорочки шкільні   штук     2     2     -    -
білі бавовняні
для хлопців
 
Фартухи до     -"-      1     1     -    -
форменого плаття
для дівчат:
чорний
 
білий        -"-      1     1     -     -
 
Форма спортивна   комп-     2     2     -     -
та кеди       лектів
 
Костюми для
хлопців       -"-      3     2     3     1
 
Плаття (спідниці,  штук     3     2     3     1
блузки) для
дівчат
 
Халати домашні   -"-      2     2     2     2
для дівчат
 
Сорочки верхні   -"-      3     1     3     1
бавовняні для
хлопців
 
Плаття шерстяні   -       2     1     2     1
(святкові)
 
Костюм шерстяний  комп-     1     1     1     1
(святковий)     лектів
 
Светри (джемпери)  штук     1     2     2     2
шерстяні
 
Плаття літні    -"-      2     1     2     1
(святкові)
 
Рейтузи       -"-      2     1     2     1
для дівчат
 
Літній головний   -"-      1     1     1     1
убір
 
Зимовий головний  -"-      1     2     1     2
убір
 
Комірці, манжети  комп-     3     1     -     -
для дівчат     лектів
 
Носові хусточки   штук     4     1     4     1
 
Ремінь брючний
для хлопців     -"-      1     1     -     -
 
Шарф        -"-      1     2     1     2
напівшерстяний
 
Рукавички      пар      2     1     2     1
(рукавиці)
 
Натільна білизна  комп-     4     2     5     2
          лектів
 
Пояс для дівчат   штук     1     1     -     -
 
Бюстгальтери
для дівчат     -"-      3     1     -     -
 
Трико для дівчат  -"-      5     1     5     1
 
Труси спортивні   -"-      2     1     3     1
сатинові
 
Майки        -"-      3     1     3     1
 
Панчохи,      пар      5     1     6     1
шкарпетки, гольфи
бавовняні
 
Панчохи,      -"-      2     1     2     1
шкарпетки, гольфи
шерстяні
 
Черевики, туфлі   -"-      3     1     3     1
(сандалії),
кросовки
 
Валянки (чоботи,  -"-      1     1     1     1
черевики зимові)
 
Чоботи гумові    -"-      1     2     1     2
 
Калоші       -"-      -     -     1     2
 
Лижний костюм    штук     1     2     1     2
 
Шапка спортивна   -"-      1     2     1     2
 
Нічні сорочки,   -"-      2     1     2     1
піжами
 
Колготки      -"-      5     1     6     1
 
Фартухи       -"-      -     -     2     1
(нагрудники для
дошкільників)
 
Тапочки       пар      2     1     2     1
 
Пісочник,
купальник, плавки  штук     1     1     1     1
 
Шапка гумова    -"-      1     2     1     2
 
Робочий одяг    комп-     1     2     -     -
          лектів
 
Спеціальний одяг  -"-      1     1     -     -
 
Портфелі, сумки   штук     2     2     -     -
 
Чемодан       -"-      1     5     1     5
   М'який інвентар
 
Простирадла     штук     3     2     5     2
 
Підодіяльники    -"-      2     3     3     3
 
Наволочка для    -"-      1     4     1     4
подушки нижня
 
Наволочки для    -"-      3     2     3     2
подушки верхні
 
Рушники       -"-      3     2     3     2
 
Рушники махрові   -"-      3     3     3     2
 
Ковдра шерстяна
або ватна      -"-      1     6     1     6
 
Ковдра байкова   -"-      1     4     1     4
 
Матрац       -"-      1     4     1     3
 
Подушка       -"-      1     8     1     8
пухо-перова
 
Покривало      -"-      1     6     1     6
 
Килимок
приліжковий     -"-      1     4     1     4
 
Примітка. Директорам дитячих будинків і шкіл-інтернатів надається
     право провадити окремі зміни вказаних норм забезпечення
     з урахуванням моди й інтересів вихованців у  межах
     асигнувань, виділюваних на цю мету закладові.
 
                      Додаток N 3
                до постанови ЦК Компартії України і
                    Ради Міністрів УРСР
                  від 25 серпня 1987 р. N 289
               ПЕРЕЛІК
     одягу, взуття, м'якого інвентаря та обладнання,
      що видаються вихованцям дитячих будинків,
      дітям-сиротам і дітям, які залишилися без
        піклування батьків, що перебували в
       школах-інтернатах усіх типів, у середніх
       професійно-технічних училищах, вищих і
      середніх спеціальних навчальних закладах,
       при їх працевлаштуванні (установлений
       постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР
          від 31 липня 1987 р. N 872)
 
--------------------------------------------------------------
Найменування одягу,    | Одиниця |Норма на одного вихованця
взуття, м'якого      | виміру |-------------------------
інвентаря та обладнання  |     |для юнака | для дівчини
--------------------------------------------------------------
   Обмундирування
 
Пальто зимове        штук      1       1
 
Пальто демісезонне, куртка  -"-       1       1
 
Головний убір:
       зимовий    -"-       1       1
       осінній    -"-       1       1
 
Шарф теплий         -"-       1       1
 
Рукавички (рукавиці)     пар       1       1
 
Взуття:
    осіннє        -"-       1       1
    літнє         -"-       1       1
    зимове утеплене    -"-       1       1
    тапочки        -"-       1       1
 
Натільна білизна       комп-      2       -
               лектів
 
Комбінації          штук      -       2
 
Нічна сорочка        -"-       -       1
 
Бюстгальтери         -"-       -       2
 
Колготки           -"-       -       2
 
Трико            -"-       -       2
 
Костюм або плаття      -"-       1       1
святкові
 
Костюм спортивний      -"-       1       1
(напівшерстяний)
 
Блуза шовкова        -"-       -       1
 
Сорочка чоловіча       -"-       1       -
святкова
 
Сарафан або         штук      -       1
спідниця шерстяні
 
Брюки шерстяні        -"-       1       -
 
Сорочка (блузка)       -"-       1       1
верхня (бавовняна)
 
Плаття або костюм      -"-       1       1
(бавовняні)
 
Жакет або джемпер      -"-       1       1
 
Носові хусточки       -"-       2       2
 
Шкарпетки, гольфи      пар       2       2
 
Портфель, сумка       штук      1       1
 
Чемодан           -"-       1       1
   М'який інвентар
 
Рушник вафельний       штук      1       1
або лляний
 
Рушник махровий       -"-       1       1
 
Наволочка для        -"-       1       1
подушки нижня
 
Наволочки для        -"-       2       2
подушки верхні
 
Ковдра шерстяна       -"-       1       1
 
Простирадла         -"-       2       2
 
Підодіяльники        -"-       2       2
 
Покривало          -"-       1       1
   Обладнання
 
Матрац ватяний        штук      1       1
 
Подушка           -"-       1       1
 
Ліжко            -"-       1       1
 
Тумбочка           -"-       1       1
 
Стіл             -"-       1       1
 
Стільці           -"-       2       2
 
Штори на вікна        пар       1       1
 
Посуд:
   кухонний        наборів     1       1
   столовий        -"-       1       1
 
Примітки: 1. Керівникам закладів надається право вносити окремі
     зміни до даного переліку в межах його вартості. За
     бажанням вихованців  замість  обладнання дозволяється
     видавати гроші готівкою в  розмірі  240  крб.  для
     самостійного придбання обладнання.
     2. Дозволяється при направленні вихованців до навчальних
     закладів чи працевлаштуванні  залишати  їм  (за  їх
     бажанням) одяг і взуття, що були в їхньому користуванні
     в період навчання, строк носіння яких минув.
 

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ