Приказ от 05.04.1996 № 31/30/53/396 Об утверждении Положения о порядке установления и закрепление границ придомовых территорий существующего жилого фонда и предоставление их в общее пользование или общую совместную собственность земельных участков для сооружения жилых домов

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20455 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 05.04.1996 № 31/30/53/396 Об утверждении Положения о порядке установления и закрепление границ придомовых территорий существующего жилого фонда и предоставление их в общее пользование или общую совместную собственность земельных участков для сооружения жилых домов
Дата начала действия26.04.1996
Дата принятия05.04.1996
Дата отмены действия 13.12.2005
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа31/30/53/396
РазработчикГосударственный комитет Украины по земельным ресурсам
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций203/1228
Дата регистрации в Министерстве Юстиций26.04.1996
Дополнительные данные Приказ отменен согласно приказу Государственного комитета Украины по земельным ресурсам, Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины, Фонда государственного имущества Украины от 13 декабря 2005 года № 383/13/3161


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
 ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ МІСТОБУДУВАННЯ І АРХІТЕКТУРИ
 ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВУ
           ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
              Н А К А З
 
 N 31/30/53/396 від 05.04.96     Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   26 квітня 1996 р.
                   за N 203/1228
 
    Про затвердження Положення про порядок встановлення
    та закріплення меж прибудинкових територій існуючого
    житлового фонду та надання їх у спільне користування
    або спільну сумісну власність земельних ділянок для
         спорудження житлових будинків
 
   На  виконання  постанови Кабінету Міністрів від 31 липня
1995 року N 588  "Про затвердження Положення про
порядок організації та діяльності об'єднань, що  створюються
власниками для управління, утримання і використання майна житлових
будинків,  яке  перебуває  у  загальному   користуванні"
Н А К А З У Є М О:
   1. Затвердити  Положення  про  порядок  встановлення  та
закріплення меж прибудинкових територій існуючого житлового фонду
та надання їх у спільне користування або спільну сумісну власність
земельних ділянок для спорудження житлових будинків.
   2. Зазначений Порядок довести до відома і керівництва в
роботі Уряду Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, місцевих органів
управління земельних  ресурсів,  містобудування і архітектури,
житлово-комунального господарства, регіональних відділень фонду
державного майна,  підвідомчих  науково-дослідних  установ  і
проектних організацій.
   3. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника голови Державного комітету  України  по  земельних
ресурсах Губарєва В.С., заступника голови Державного комітету
України у справах містобудування і архітектури Присяжнюка В.Ф.,
заступника голови   Державного   комітету   України   по
житлово-комунальному господарству  Чернявського  В.П.,  першого
заступника голови Фонду державного майна Григоренка Є.М.
 
 Голова Державного комітету
 України по земельних ресурсах              А.Засуха
 
 Голова Державного комітету
 України у справах містобудування
 і архітектури                      В.Гусаков
 
 Голова Державного комітету
 України по житлово-комунальному
 господарству                       Г.Онищук
 
 Перший заступник Голови
 Фонду державного майна                Є.Григоренко
                       Затверджено
                  наказом Держкомзему України,
                  Держкоммістобудування України,
                  Держжитлокомунгоспу України та
                  Фонду державного майна України
                  від 05.04.96 р. N 31/30/53/396
              Положення
      про порядок встановлення та закріплення меж
      прибудинкових територій існуючого житлового
      фонду та надання у спільне користування або
      спільну сумісну власність земельних ділянок
        для спорудження житлових будинків
           1. Загальні положення
   1.1. Положення про порядок встановлення та закріплення меж
прибудинкових територій існуючого житлового фонду та надання у
спільне користування або спільну сумісну власність земельних
ділянок для спорудження житлових будинків далі - Положення)
розроблено відповідно до Земельного кодексу України ,
законів України "Про основи містобудування" , "Про
місцеві  Ради  народних  депутатів  України  та  місцеве
і  регіональне  самоврядування" ,  "Про власність"
, Указів Президента України від 21 серпня 1995 року
N 760/95 "Про положення про обласну, Київську, Севастопольську
міську державну адміністрацію та "Положення про районну у містах
Києві  та Севастополі державну адміністрацію", від 30 грудня
1995 року N 1194/95 "Про делегування  повноважень  державної
виконавчої влади головам сільських, селищних і міських Рад " та
від 12 липня 1995 року N 608/95 "Про приватизацію та оренду
земельних  ділянок  несільськогосподарського  призначення  для
здійснення  підприємницької  діяльності",  постанови  Кабінету
Міністрів України від 31 липня 1995 року N 588"Про
затвердження Положення про порядок організації та діяльності
об'єднань, що створюються власниками для управління, утримання і
використання майна житлових будинків, яке перебуває у загальному
користуванні",  Державних  будівельних  норм  "Містобудування.
Планування і забудова міських і сільських поселень" (ДБН-360-92).
   1.2. Розробка  Положення обумовлена особливістю земельних
ділянок багатоквартирної несадибної житлової забудови, які, як
правило, знаходяться у спільному користуванні декількох юридичних
осіб (власників будинків) і мають єдину інфраструктуру та об'єкти
обслуговування  будинків  (проїзди,  тротуари, майданчики для
господарських цілей та інше).
   1.3. Мета  розробки  Положення  -  визначення  порядку
встановлення меж прибудинкових територій існуючого житлового фонду
та надання у спільне користування або спільну сумісну власність
земельних ділянок для спорудження житлових будинків.
     2. Встановлення та закріплення меж прибудинкових
     територій існуючого житлового фонду та передачі
     їх у спільне користування членам  об'єднань
        власників багатоквартирних будинків
   2.1. Прибудинкова територія - це встановлена за проектом
поділу території мікрорайону (кварталу) та проектом забудови
земельна ділянка багатоквартирної несадибної житлової забудови,
яка необхідна для розміщення та обслуговування житлового будинку
(будинків) і пов'язаних з ним господарських та технічних будівель
і споруд. Прибудинкова територія встановлюється для  будинку
(будинків) і не може виділятися для частини будинку (блоку,
поверху, секцій квартир тощо).
   Склад та поділ території мікрорайону (кварталу) на окремі
земельні ділянки прибудинкових територій визначаються необхідністю
забезпечення ефективного  утримання  та експлуатації житлового
будинку та прибудинкових територій  на  підставі  дотримання
встановлених будівельних, протипожежних і санітарних норм.
   2.2. Прибудинкова територія включає:
   - територію під житловим будинком (житловими будинками);
   - проїзди та тротуари;
   - озеленені території;
   - ігрові майданчики для дітей дошкільного та  молодшого
шкільного віку;
   - майданчики для відпочинку дорослого населення;
   - майданчики для занять фізичною культурою;
   - майданчики для тимчасового зберігання автомобілів;
   - майданчики для господарських цілей;
   - майданчики для вигулювання собак;
   - інші території, пов'язані з утриманням та експлуатацією
будинків та інших пов'язаних з ними об'єктів.
   2.3. Розміри  земельних  ділянок  прибудинкових територій
визначаються пропорційно в залежності  від  загальної  площі
житлових, допоміжних і нежилих приміщень, поверховості будинків,
їх розташування в межах населеного пункту відповідно до державних
норм і правил і затвердженої проектно-технічної документації.
   2.4. Межі  земельних  ділянок  прибудинкових  територій
встановлюються за проектами відведення цих ділянок відповідно до
затверджених у встановленому порядку норм і проектно-технічної
документації.  Затверджений  відповідними  органами  місцевого
самоврядування за місцем розташування цих ділянок проект поділу
території мікрорайону (кварталу), групи будинків є підставою для
розробки проектів відведення земельних ділянок  прибудинкових
територій будинку (будинків) цього мікрорайону (кварталу).
   В проекті поділу території мікрорайону виходячи з існуючої
ситуації  встановлюються  також території (об'єкти) спільного
користування, які знаходяться у спільній частковій власності.
Утримання та  використання  вказаних  територій  або об'єктів
здійснюється  відповідно  до  угод,  укладених  зацікавленими
об'єднаннями власників, що створюються власниками для управління,
утримання і використання майна житлових будинків, яке перебуває у
загальному користуванні (далі - Об'єднання власників будинків). Ці
території не підлягають поділу на місцевості.
   У складі прибудинкової території також визначаються об'єкти,
що використовуються сторонніми користувачами з  встановленими
правилами експлуатації та користування (спільні проїзди, наскрізні
проходи у будовах тощо), їх межі. В проекті також встановлюються
сторонні користувачі.
   До цих  об'єктів  відносяться  окремі  ділянки  (ігрові
майданчики,  майданчики  для  занять фізичною культурою, для
тимчасового зберігання автомобілів, для господарських цілей та для
вигулювання собак), об'єкти загального призначення для групи
будинків кварталу, мікрорайону. Земельні ділянки, необхідні для
здійснення  реконструкції,  ремонту  та експлуатації існуючих
магістральних наземних та підземних інженерних мереж передаються
Об'єднанням власників будинків у користування, інші види мереж -
надаються у власність з встановленими правилами експлуатації. Усі
ці ділянки використовуються власниками землі з обмеженнями, що
передбачаються правилами затверджуваними у встановленому порядку.
Межі цих об'єктів та особливості їх використання встановлюються у
проекті поділу території (мікрорайону, кварталу) та подаються в
складі  проекту  відведення  земельних  ділянок прибудинкових
територій.
   У разі неможливості поділу території мікрорайону, кварталу,
групи будинків окремі, складові якої створювалися для спільного
обслуговування  групи  будинків,  без  ущемлення  інтересів
співвласників цих  будинків  та  порушення  діючих  норм  і
проектно-технічної   документації   прибудинкова   територія
об'єднується в одну земельну ділянку, яка переходить у спільне
користування  або у спільну часткову власність співвласників
будинків.
   2.5. Замовниками  проекту  поділу  території мікрорайону,
кварталу виступають, як правило, відповідні органи місцевого
самоврядування.
   Проект поділу території  є  містобудівним  обгрунтуванням
виділення  прибудинкових  територій  (земельних ділянок). Він
розробляється на підставі проекту забудови території опорного
(чергового) плану з урахуванням рішень містобудівної документації
і містить графічний матеріал -  план  поділу  прибудинкових
територій, який виконується на відкорегованому топогеодезичному
плані, і пояснювальну записку.
   Пояснювальна записка  містить  відомості про прибудинкові
території та землеволодіння під громадськими та іншими спорудами
мікрорайону (кварталу, групи будинків). Подається розрахунок площі
прибудинкових територій, яка припадає на одиницю загальної площі
будинку.
   Наводиться перелік умов використання об'єктів з встановленими
правилами експлуатації, обумовленими їх загальним користуванням
(спільні проїзди, майданчики, частини споруд, наскрізні проходи у
будинках тощо).
   У тому випадку, коли на території мікрорайону (кварталу,
групи будинків) є ділянки, неосвоєні згідно з містобудівною
документацією або наднормативні надлишки території, необхідно
встановлювати їх межі як резервних ділянок.
   2.6. Передача прибудинкових територій (земельних ділянок) у
користування  чи  власність  Об'єднанням  власників  будинків
здійснюється за їх зверненням до відповідних органів місцевого
самоврядування.
   Дозвіл на  підготовку  проекту  відведення  прибудинкової
території видається відповідними органами місцевого самоврядування
на підставі затвердженого проекту поділу території мікрорайону
(кварталу, групи будинків).
   Розробку проекту поділу території мікрорайону  (кварталу)
виконують  спеціалізовані  проектні  організації,  які  мають
відповідні дозволи (ліцензії) на розробку проектно-планувальної
документації, за договором з замовником.
   2.7. Замовником розробки проекту відведення прибудинкової
території виступають відповідні органи місцевого самоврядування.
   Розробку проекту відведення прибудинкової території виконують
структурні підрозділи міських управлінь (відділів) або районних
відділів земельних  ресурсів  Держкомзему  України  та  інші
землевпорядні  організації,  що  мають дозволи (ліцензії) на
здійснення цього виду діяльності, в термін, обумовлений договором.
   2.8. Всі витрати, пов'язані з підготовкою та складанням
проекту відведення прибудинкової території, замовник бере на свій
кошт.
   2.9. Після затвердження проекту відведення  прибудинкової
території  здійснюється  перенесення  та  закріплення  меж
прибудинкової території в натуру (на місцевість).
   Межі встановленої  прибудинкової  території  закріпляються
межовими знаками на місцевості. Розмір та архітектурне рішення
межових  знаків встановлюються відповідними органами місцевого
самоврядування.
   2.10. Після відведення прибудинкової території складається
акт про перенесення меж в натурі. До акта додається план зовнішніх
меж ділянки із зазначенням її розмірів.
   2.11. Об'єднанням власників будинків видається державний акт
на право постійного користування землею.
   2.12. Державний акт на право постійного користування землею
реєструється в міському управлінні (відділі) або у районному
відділі земельних ресурсів, перший примірник якого видається
замовнику, а другий примірник постійно зберігається за місцем
реєстрації.
     3. Надання у спільне користування або спільну
       сумісну власність земельних ділянок для
         спорудження житлових будинків
   3.1. Замовник звертається з клопотанням до  відповідного
органу місцевого самоврядування про надання дозволу на підготовку
матеріалів про попереднє погодження місця розташування будівництва
житлового будинку (будинків). До клопотання додаються необхідні
обгрунтовуючі матеріали та розрахунки.
   3.2. Відповідні органи місцевого самоврядування розглядають у
місячний термін клопотання і дають замовнику дозвіл на підготовку
матеріалів попереднього погодження місця розташування будівництва
житлового будинку (будинків).
   3.3. Замовник погоджує найбільш доцільне місце розташування
будівництва житлового будинку, розміри намічуваної  земельної
ділянки  та  умови  її  відведення  з  власником  землі
(землекористувачем),     місцевими     землевпорядниками,
природоохоронними, санітарними органами, органами містобудування
та архітектури і подають матеріали погодження до відповідного
органу місцевого самоврядування.
   3.4. Матеріали погодження місця розташування  будівництва
житлового будинку (будинків) повинні включати:
   - викопіювання з генерального плану міста  або  проекту
забудови населеного пункту;
   - копію плану земельної ділянки з нанесенням на ній варіантів
розміщення житлового будинку (будинків) з зазначенням загальної
площі, яку необхідно вилучити, а також визначення умов  їх
відведення.
   3.5. Всі витрати,  пов'язані  з  підготовкою  матеріалів
попереднього погодження  місця  розташування об'єкта, замовник
громадян бере на свій кошт.
   3.6. Фінансування  проектних  робіт  до погодження місця
розташування об'єкта не допускається.
   3.7. Рішення про погодження місця розташування будівництва
житлового будинку (будинків) є підставою для одержання замовником
архітектурно-планувального завдання на проектування, яке видається
органами містобудування та архітектури.
   3.8. Розробка   та   затвердження  проектно-кошторисної
документації  на  будівництво  житлового  будинку  (будинків)
здійснюється  згідно  із  існуючими  будівельно-планувальними
нормативами.
   3.9. Після розробки та затвердження у встановленому порядку
проектно-кошторисної  документації  замовник  звертається  до
відповідних  органів місцевого самоврядування клопотанням про
надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки
під будівництво житлового будинку (будинків).
   До клопотання додаються:
   - копія генерального плану будівництва,  затвердженого у
встановленому порядку;
   - проект  організації  будівництва  житлового  будинку
(будинків);
   - титульний список або довідка про фінансування будівництва;
   - рішення місцевих органів державної виконавчої влади та
виконавчих комітетів Рад про погодження  місця  розташування
будівництва житлового будинку (будинків);
   - інші матеріали.
   3.10. Відповідні органи місцевого самоврядування розглядають
клопотання у місячний термін і дають замовнику дозвіл на складання
проекту відведення земельної ділянки.
   3.11. Проект відведення земельної ділянки під будівництво
житлового  будинку  погоджується   з   власником   землі
(землекористувачем)  та  подається місцевим органам державної
виконавчої влади та виконавчим комітетам Рад, які розглядають його
у місячний термін і приймають рішення про вилучення і надання у
спільне користування або спільно-сумісну власність  земельної
ділянки  (прибудинкової  території) для спорудження житлового
будинку (будинків).
   3.12. Проект  відведення  земельної ділянки прибудинкової
території розробляється на підставі  затвердженої  проектної
документації.
   3.13. Закріплення меж наданої земельної ділянки в натурі (на
місцевості) здійснюється у відповідності з чинним законодавством.
   3.14. Земельними ділянками, наданими спочатку під спорудження
житлового будинку (будинків), а потім у спільне користування для
обслуговування будинку або спільну часткову власність, члени
Об'єднання  власників  будинків  користуються за згодою всіх
власників будинку, в залежності від розміру часток у спільній
власності на житловий будинок.
        4. Право на прибудинкову територію
   4.1. Прибудинкові території (земельні ділянки) передаються у
власність або надаються в користування відповідними органами
місцевого  самоврядування,  в  тому числі на умовах оренди,
Об'єднанням власників будинків, для обслуговування  існуючого
житлового  будинку  (будинків)  відповідно  до  земельного
законодавства.
   4.2. Суб'єктами права власності (користування) на земельні
ділянки прибудинкових територій можуть  виступати  об'єднання
власників багатоквартирних житлових, допоміжних та нежитлових
приміщень, у тому числі вбудовано-прибудованих, багатоквартирних
житлових будинків згідно з чинним законодавством.
   4.3. При переході права власності на житловий будинок (його
приміщення) або на частину будинку разом з цим об'єктом переходить
і право спільної власності (користування) земельною ділянкою у
відповідності з чинним законодавством.
   Зміна цільового призначення земельних ділянок прибудинкової
території  допускається  у  випадку  реконструкції,  зміни
функціонального призначення споруд, наявності інших обгрунтованих
причин у відповідності з діючими нормами за дозволом відповідних
органів місцевого самоврядування.
   Прибудинкова територія, надана у користування або спільну
сумісну власність, може використовуватися лише для властивих
селищній території та нешкідливих у санітарно-гігієнічному  і
вибухово-пожежнонебезпечному відношенні функцій (видів діяльності)
згідно з державними нормами і правилами.
   4.4. Частка власності  (користування)  земельної  ділянки
кожного власника квартири (квартир) чи нежитлового приміщення у
спільній частковій власності визначається відношенням загальної
площі квартири (квартир) чи нежитлових приміщень, що перебувають у
його власності, до спільної площі всіх квартир і нежитлових
приміщень будинку.
   Виділення частки земельної ділянки власникам  квартир  і
нежитлових  приміщень  в натурі та їх окреме відчуження не
допускається.
   Право власності  (користування) на прибудинкову територію
(земельну ділянку) кожного співвласника будинку визначається у
свідоцтві про право власності на частину будинку у вигляді
відповідної частки.
   4.5. Кожний власник будинку відповідно до своєї частки має
право на доходи, які можуть бути одержані від використання
земельної ділянки відповідно до законодавства, відповідає перед
третіми особами за  зобов'язанням,  пов'язаними  з  спільною
власністю, і повинен брати участь у витратах на її утримання. При
відчуженні своєї частки у власності будинку до її вартості
включається вартість відповідної частки земельної ділянки при
умові власності на неї згідно з чинним законодавством.
   Майнові відносини,  що  виникають  в  межах  об'єднання
(товариства) власників, регулюються його Статутом. Зміни комплексу
нерухомого майна об'єднання (товариства) не тягнуть за собою зміни
та переоформлення права на земельну ділянку, наданого об'єднанню
(товариству).
       5. Використання прибудинкових територій
   5.1. Прибудинкові території членами об'єднань (товариств)
власників багатоквартирних житлових будинків використовуються за
цільовим призначенням.
   5.2. Роботи з підвищення рівня благоустрою прибудинкових
територій, спорудження дитячих спортивних майданчиків, гаражів,
автостоянок, встановлення кіосків та інших споруд виконуються за
рішенням загальних зборів чи конференцією членів, визначеним його
Статутом об'єднання власників будинків з дозволу відповідних
органів  місцевого  самоврядування  на  підставі  проектної
документації, розробленої та затвердженої у встановленому порядку.
   5.3. Спори,  пов'язані  з  користуванням  прибудинковими
територіями між власниками житлових будинків та іншими юридичними
особами,  розглядаються  відповідно  до чинного законодавства
України.
 

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ