Постановление от 28.12.1991 № 383 "Вопрос Государственного комитета Украины в делах архитектуры, строительства и охраны исторической среды"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19798 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 28.12.1991 № 383 "Вопрос Государственного комитета Украины в делах архитектуры, строительства и охраны исторической среды"
Дата принятия28.12.1991
СтатусНедействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа383
РазработчикКабинет Министров Украины
Принявший органКабинет Министров Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 28 грудня 1991 р. N 383
                Київ
    Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 218 від 29.04.92 )
     Питання Державного комітету України у справах
        архітектури, будівництва і охорони
           історичного середовища
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Положення про Державний комітет України у
справах архітектури, будівництва і охорони історичного середовища,
що додається.
   2. Дозволити  Державному  комітетові  України  у справах
архітектури, будівництва і охорони історичного середовища мати
колегію в складі 9 чоловік.
   3. Визнати такими, що втратили чинність:
   постанову Ради Міністрів УРСР від 4 червня 1987 р. N 210
 "Про затвердження Положення про Державний комітет
Української РСР у справах будівництва" (ЗП УРСР, 1987 р., N 6, ст.
42);
   пункт 3  Змін і доповнень, затверджених постановою Ради
Міністрів УРСР від 25 травня 1988 р. N 144 "Про внесення змін і
доповнень до рішень Уряду УРСР у зв'язку з постановою ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР від 12 квітня 1988 р. N 97" (ЗП
УРСР, 1988 р., N 6, ст. 27);
   постанову Ради Міністрів УРСР від 26 липня 1988 р. N 201 "Про
схему управління Державного комітету УРСР у справах будівництва";
   постанову Ради Міністрів УРСР від 17 вересня 1990 р. N 266
"Питання  Державного  комітету УРСР у справах будівництва і
архітектури".
 
        Перший
   віце-прем'єр-міністр України           К.МАСИК
     Державний секретар
   Кабінету Міністрів України            В.ПЄХОТА
   Інд. 24
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 28 грудня 1991 р. N 383
              ПОЛОЖЕННЯ
    про Державний комітет України у справах архітектури,
      будівництва і охорони історичного середовища
   1. Державний  комітет  України  у  справах  архітектури,
будівництва і охорони історичного середовища (Держбуд України) є
центральним органом державного управління, підвідомчим Кабінету
Міністрів України.
   Комітет проводить єдину технічну та містобудівну політику,
спрямовану на створення оптимального середовища проживання людини,
підвищення архітектурного рівня забудови населених пунктів і
ефективності капітального будівництва.
   2. Держбуд України у своїй діяльності керується Конституцією
України, законами та іншими рішеннями Верховної Ради
України та її Президії, указами Президента України, постановами і
розпорядженнями  Кабінету  Міністрів  України,  а  також цим
Положенням. У межах своєї компетенції Комітет організує виконання
законодавчих актів, рішень Уряду України і здійснює систематичний
контроль за їх виконанням.
   Комітет узагальнює практику застосування законодавства  з
питань архітектури, містобудування, капітального будівництва і
охорони історичного середовища, розробляє пропозиції щодо його
вдосконалення і вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.
   3. Головними завданнями Держбуду України є:
   аналіз стану справ у галузі та прогнозування пріоритетних
шляхів її розвитку;
   організація розробки й оновлення нормативних документів з
питань  архітектури,  містобудування,  інвестиційної політики,
проектування, кошторисної  справи,  капітального  будівництва,
промисловості будівельних матеріалів і конструкцій;
   координація наукових  досліджень  у галузі архітектури і
будівництва;
   поліпшення містобудування, архітектурного вигляду міст, селищ
міського  типу,  сільських  населених  пунктів і промислових
формувань;
   підвищення рівня архітектурно-будівельних рішень будинків,
промислових об'єктів та лінійних споруд;
   координація діяльності  місцевих  органів  архітектури  і
містобудування;
   забезпечення державного   контролю   за   раціональним
використанням земельних ділянок, що виділяються під забудову, їх
моніторингом, а також захисту будинків, споруд, територій від
шкідливого впливу фізико-геологічних процесів і явищ;
   організація охорони   історичного  середовища,  обліку,
використання й реставрації пам'яток архітектури і містобудування;
   удосконалення ціноутворення у проектуванні та будівництві;
   методичне забезпечення  технічних  аспектів  інвестиційної
діяльності в капітальному будівництві;
   розробка прогресивних  технологій  і  методів організації
будівельного виробництва, впровадження нових форм господарювання в
проектуванні та капітальному будівництві;
   визначення основних напрямів розвитку матеріально-технічної
бази капітального будівництва;
   удосконалення проектно-кошторисної  справи  та  інженерних
розвідувань;
   організація в   установленому   порядку   експертизи
проектно-планувальної документації, проектів і кошторисів  на
будівництво підприємств, будинків і споруд;
   методичне й  організаційне забезпечення захисту інтересів
споживачів будівельної продукції шляхом сертифікації та здійснення
державного контролю за якістю будівництва об'єктів, продукції
будівельної індустрії,  будівельних  матеріалів,  будівельного
машинобудування, науково-технічної продукції в галузі архітектури
і будівництва.
   4. Держбуд України при виконанні покладених на нього функцій
взаємодіє з іншими органами державного управління України та
Кримської АРСР, органами місцевого самоврядування.
   5. Держбуд України,  головні  управління  та  управління
архітектури і містобудування виконкомів місцевих Рад народних
депутатів,  підвідомчі  Комітету  об'єднання,  підприємства,
організації та установи становлять його систему.
   6. Держбуд України відповідно до покладених на нього завдань:
   а) забезпечує  розробку  актів  законодавства,  а  також
створення, затвердження в установленому порядку й  оновлення
нормативної та кошторисно-цінової бази і стандартів з питань
архітектури, містобудування, інвестиційної політики, проектування,
кошторисної  справи,  капітального  будівництва, промисловості
будівельних матеріалів і конструкцій;
   б) проводить в Україні єдину технічну політику в капітальному
будівництві,  забудові  населених  пунктів,  організації  та
механізації  будівництва,  розвитку  підприємств  будівельної
індустрії та будівельних матеріалів, виробництві нових ефективних
будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;
   в) розробляє з участю міністерств і відомств України, Ради
Міністрів  Кримської  АРСР,  облвиконкомів,  Київського  та
Севастопольського  міськвиконкомів  і  затверджує  плани,  що
фінансуються  з  республіканського бюджету та централізованих
джерел, у тому числі: типового й експериментального проектування;
розробки схем і проектів районного планування, проектів планування
та забудови міст, селищ міського типу і сільських населених
пунктів; розробки схем генеральних планів промислових вузлів;
сейсмічного мікрорайонування; розробки проектів охоронних зон і
схем захисту територій та населених пунктів від небезпечних
геологічних процесів; створення й використання програмних засобів
для обчислювальної техніки, систем автоматизованого проектування і
систем обробки інформації у капітальному будівництві; вивчення та
узагальнення вітчизняного й зарубіжного досвіду проектування та
будівництва;  розробки  кошторисних  нормативів;  проведення
науково-дослідних робіт. Координує та контролює їх виконання;
   г) здійснює разом з громадськими об'єднаннями (архітекторів,
урбаністів, цивільних інженерів тощо) заходи, спрямовані  на
відродження української національної архітектури і містобудування,
забезпечення широкої гласності містобудівних програм; бере участь
у розробці та реалізації програм соціального розвитку села;
   д) здійснює  методичне  забезпечення створення і ведення
земельно-кадастрових документів для населених пунктів, розробки
проектно-планувальної   документації,   виконання   функцій
територіальних проектних інститутів; організує разом з виконкомами
місцевих Рад народних депутатів контроль за дотриманням чинного
законодавства, діючих нормативів та затверджених проектних рішень
у плануванні та забудові міст, селищ міського типу, сіл, курортів,
зон відпочинку і промислових формувань;
   є) вживає заходів щодо методичного забезпечення діяльності
місцевих   органів   архітектури   і   містобудування,
архітектурно-будівельного  контролю,  управлінь  капітального
будівництва виконкомів місцевих Рад народних депутатів;
   ж) розробляє  методологію проектування житлових будинків,
об'єктів соціальної сфери для міського і сільського будівництва,
об'єктів виробничого призначення, реконструкції та пристосування
об'єктів для інших функціональних вимог, а також систем їхнього
інженерного обладнання; бере участь в оцінці будівельної частини
нерухомого майна при вирішенні питань про зміну його стану чи
власника;
   з) проводить  разом  із  заінтересованими міністерствами,
відомствами України, Радою Міністрів Кримської АРСР, виконкомами
місцевих Рад народних депутатів і громадськими організаціями
конкурси на розробку генеральних планів міст та інших населених
пунктів; проектів детального планування житлових районів, схем
промислових формувань, проектів будинків, споруд, індустріальних
конструкцій і виробів, прогресивних методів будівництва, а також
конкурси на кращу якість проектів і будівництва об'єктів тощо;
   і) разом із Спілкою архітекторів України визначає порядок
подання робіт, висунутих на здобуття Державних премій України по
архітектурі, розглядає з широкою участю громадськості ці роботи і
приймає рішення про присудження премій;
   к) здійснює функції замовника по виконанню окремих видів
проектно-планувальної документації, проектів нових типів житлових
будинків,  будов  громадського  і  промислового  призначення,
конструкцій, засобів механізації, важливих наукових розробок;
   л) організує  методичне  забезпечення  охорони,  обліку,
використання і реставрації пам'яток архітектури і містобудування,
а також районів історичної забудови, здійснює функції замовника на
проектування та реставрацію об'єктів, що виконуються за рахунок
державних коштів;
   м) забезпечує створення та оновлення банків даних про стан
забудови населених пунктів України та пам'яток архітектури і
містобудування, ефективні технології та обладнання підприємств
будівельної індустрії, наявність відходів у галузях народного
господарства, що можуть  бути  використані  при  виробництві
будівельних матеріалів і конструкцій;
   н) координує  наукову  діяльність  у  галузі, забезпечує
визначення головних напрямів технічного розвитку будівництва,
створює  відповідні  фонди  для розв'язання науково-технічних
проблем; розробляє і контролює  виконання  науково-технічних,
містобудівних програм, готує пропозиції до Прогнозу економічного
та соціального розвитку України з питань капітального будівництва;
координує діяльність наукових, проектних, розвідувальних та інших
організацій;
   о) сприяє розробці й запровадженню прогресивних технологій у
будівельне виробництво, здійснює заходи щодо його механізації та
автоматизації на основі створення нових типів машин і засобів
механізації, поліпшення управління якістю їхнього виробництва,
впровадження  нових  прогресивних  форм  експлуатації  та
обслуговування техніки;
   п) бере участь у розробці Радою Міністрів Кримської АРСР,
облвиконкомами заходів щодо розвитку  на  території  України
матеріально-технічної бази капітального будівництва, будівельної
індустрії, промисловості будівельних матеріалів,  будівельного
машинобудування, готує пропозиції про створення нових зразків
технологічного устаткування і подає їх Кабінету Міністрів України;
   р) організує  науково-технічне  інформування  з  питань
архітектури, містобудування, інженерних розвідувань, проектування,
капітального будівництва, виробництва будівельних  матеріалів,
машин  і  устаткування,  видання  в  установленому  порядку
науково-технічної  літератури,  інформаційних  матеріалів  і
нормативних  документів, а також пропаганду досягнень науки,
техніки і передового досвіду в галузі капітального будівництва і
проектування;
   с) здійснює в установленому порядку і розвиває міжнародні
науково-технічні й економічні зв'язки в галузі  архітектури,
містобудування і капітального будівництва;
   т) бере участь у розробці методологічних основ інвестиційної
діяльності, формуванні  ринкового  механізму  в  капітальному
будівництві, економічних критеріїв оцінки господарської діяльності
будівельних і проектних організацій в умовах ринкової економіки;
   у) організує  методичне  забезпечення  створення   та
функціонування  різних  організаційних  структур  управління
проектуванням і будівництвом, бере участь у державному регулюванні
ринку підрядної діяльності, проектної продукції та продукції
промисловості будівельних матеріалів;
   ф) проводить роботу по організації маркетингу в  галузі
капітального  будівництва,  забезпечує з урахуванням ринкових
процесів створення й періодичне оновлення системи індексів цін на
будівельну продукцію;
   х) готує і подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
порядку розробки, експертизи та  затвердження  містобудівної,
передпроектної та проектно-кошторисної документації, організує
проведення державної позавідомчої експертизи проектів, здійснює
методичне забезпечення проектування та інженерних розвідувань;
   ц) організує  контроль  за  якістю  проектно-кошторисної
документації, будівництва об'єктів, виготовлення продукції на
підприємствах будівельної індустрії та будівельних матеріалів,
включаючи системи сертифікації;
   ч) виконує в установленому  порядку  функції  засновника
асоціацій   проектних   і  науково-дослідних  організацій,
архітектурно-містобудівних органів, інших учасників інвестиційної
діяльності, а також нових проектних, науково-дослідних організацій
та малих підприємств у системі Комітету;
   ш) розробляє та подає Міністерству економіки і Міністерству
фінансів  України  пропозиції  й обгрунтування з необхідними
розрахунками до проектів Прогнозу економічного і соціального
розвитку України та бюджету по системі Комітету;
   щ) складає  на основі поданих підвідомчими організаціями
первинних матеріалів зведені фінансові плани і програми розвитку
по системі Комітету, зведені квартальні та річні бухгалтерські
баланси, статистичну звітність, здійснює методичне забезпечення
первинного  обліку  і  проводить ревізійну роботу, контролює
зовнішньоекономічну діяльність підприємств  та  інститутів  у
питаннях економічної та технологічної безпеки;
   ю) забезпечує  фінансування  підвідомчих  організацій  в
установленому порядку, контролює використання коштів,  вживає
заходів  до розвитку їх матеріально-технічної бази, поставки
матеріально-технічних ресурсів, що виділяються централізовано для
виконання державного замовлення;
   я) затверджує з участю трудових колективів статути, визначає
разом з ними умови найняття керівника підприємства та здійснює їх
реалізацію,  захищає економічні і юридичні права організацій
системи,  забезпечує  проведення  підготовки,  професійної
переорієнтації та підвищення кваліфікації спеціалістів.
   Держбуд України здійснює функції по управлінню державним
майном,  закріпленим  за  підвідомчими  йому  об'єднаннями,
підприємствами, інститутами та установами, за винятком функцій, що
входять до компетенції Фонду державного майна України.
   7. Держбуду України надається право:
   а) проводити в установленому  порядку  в  міністерствах,
відомствах,   науково-дослідних   установах,   проектних,
розвідувальних, будівельних організаціях і  на  підприємствах
будівельної  індустрії  та  машинобудування  перевірку якості
виконуваних будівельно-монтажних робіт та будівельних матеріалів,
виробів,  конструкцій,  будівельної техніки, що випускаються,
приймати за результатами цих перевірок у межах своєї компетенції
рішення, обов'язкові для виконання;
   б) утворювати в необхідних випадках наукові ради, міжвідомчі
комісії та експертні групи, а також скликати в установленому
порядку наради;
   в) залучати для розробки окремих народногосподарських проблем
і питань проектування й будівництва, проведення консультацій та
експертизи  заінтересовані  міністерства і відомства України,
організації, установи і підприємства, вищі навчальні заклади,
окремих вчених і спеціалістів;
   г) одержувати від Міністерства статистики України статистичні
дані, від інших міністерств і відомств України, Ради Міністрів
Кримської АРСР, виконкомів місцевих Рад народних депутатів, а
також від підприємств і організацій - дані, необхідні  для
виконання покладених на Комітет функцій;
   д) здійснювати в установленому порядку атестацію будівельних
і   проектних   організацій,   сертифікацію   проектної,
науково-технічної, будівельної продукції, технологій та засобів
механізації;
   є) доручати місцевим органам архітектури і містобудування
вирішення окремих питань, що входять до компетенції Комітету;
   ж) припиняти  будівництво  та  реставрацію  об'єктів, що
здійснюються з відхиленням від затверджених  проектів  і  з
порушенням вимог нормативних документів і стандартів у галузі
проектування та будівництва, а також виробництво будівельних
конструкцій, виробів і матеріалів, будівельної техніки у разі
порушення затверджених робочих креслень, стандартів і технічних
умов;
   з) надсилати   при   виявленні   неякісно   виконаних
будівельно-монтажних робіт установам  банків,  що  фінансують
будівельні  роботи,  обов'язковий для виконання акт з метою
виключення їх кошторисної вартості із загальних обсягів виконаних
робіт;
   і) направляти органам Міністерства статистики України подання
про зміну звітних даних по об'єктах, де виявлені порушення правил
приймання їх в експлуатацію державними приймальними комісіями,
вносити пропозиції щодо номенклатури статистичних даних;
   к) видавати розпорядження про виключення із звітних даних
підприємств будівельної індустрії та промисловості будівельних
матеріалів обсягів і вартості реалізованої продукції, якщо вона
виготовлена з порушенням стандартів і технічних умов;
   л) створювати  позабюджетні  фонди  для  забезпечення
фінансування інвестицій та підтримки підприємств і організацій.
   8. Держбуд України в межах своєї компетенції видає на основі
й  на  виконання чинного законодавства накази, організує та
перевіряє їх виконання.  Комітет  затверджує  республіканські
нормативні  документи  і  стандарти  з  питань  архітектури,
містобудування, інвестиційної політики, проектування, кошторисної
справи,  капітального  будівництва,  промисловості будівельних
матеріалів і  конструкцій,  дає  вказівки,  обов'язкові  для
міністерств, відомств, підприємств і організацій незалежно від
форм власності й відомчої належності, а також населення.
   Комітет у необхідних випадках видає разом з іншими органами
державного управління та громадськими об'єднаннями спільні акти.
   9. Держбуд  України  очолює  голова,  який призначається
Кабінетом Міністрів України.
   Голова Комітету має заступників, яких за його  поданням
призначає Кабінет Міністрів України. Розподіл обов'язків між
заступниками голови провадиться головою Комітету.
   Голова Держбуду України несе персональну відповідальність за
виконання покладених на Комітет завдань і здійснення ним своїх
функцій.
   10. Для погодженого вирішення питань державного управління в
галузі  архітектури, містобудування, капітального будівництва,
охорони історичного середовища, обговорення найважливіших питань
діяльності й розвитку галузі у Держбуді України утворюється
колегія у складі голови Комітету, заступників голови за посадою, а
також інших керівних працівників Комітету.
   До складу колегії можуть входити керівники інших органів
державного управління та представники відповідних громадських
об'єднань.
   Члени колегії Комітету затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
   Рішення колегії проводяться в життя, як правило, постановами
і наказами Комітету.
   11. Для визначення основних напрямів розвитку галузі, науково
обгрунтованої технічної та містобудівної політики, здійснення
експертизи  науково-технічних розробок і нормативів, розробки
рекомендацій щодо використання і впровадження у  виробництво
найновіших досягнень науки, техніки і передового досвіду в галузі
архітектури, містобудування, інвестиційної політики, проектування,
кошторисної  справи,  капітального  будівництва, промисловості
будівельних матеріалів  і  конструкцій  у  Держбуді  України
створюються   науково-технічна   рада   і  республіканська
архітектурно-містобудівна рада.
   Склад вказаних рад і положення про них затверджуються головою
Держбуду України.
   12. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального апарату Держбуду України затверджуються Кабінетом
Міністрів України.
   Структура центрального  апарату  Комітету  затверджується
Віце-прем'єр-міністром України.
   Штатний розпис центрального апарату і положення про його
структурні підрозділи затверджуються головою Комітету.
   13. Держбуд України є юридичною особою, має самостійний
баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку
з зображенням Державного герба України і з своїм найменуванням.
 

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ