Постановление от 25.07.1988 № 198 О схеме управления Министерства строительства УССР

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20440 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 25.07.1988 № 198 О схеме управления Министерства строительства УССР
Дата принятия25.07.1988
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПостановление
Шифр документа198
РазработчикСовет Министров Украинской Советской Социалистической Республики


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
          від 25 липня 1988 р. N 198
                Київ
        Про схему управління Міністерства
             будівництва УРСР
 
   Рада Міністрів Української РСР відзначає, що перехід до
економічних методів управління в будівництві, поступове розширення
прав  місцевих  Рад  народних  депутатів  і  підвищення  їх
відповідальності за комплексний та ефективний розвиток народного
господарства на відповідній території, зростання концентрації
виробництва  і перехід на цій основі на дволанкову систему
управління галуззю є важливою складовою частиною комплексу заходів
щодо перетворення в життя рішень червневого 1987 р.) Пленуму
ЦК КПРС про докорінну перебудову управління економікою.
   Міністерство будівництва УРСР зобов'язане зосередити свою
діяльність  на  створенні  умов  для кардинального зростання
ефективності роботи підвідомчих об'єднань, трестів, підприємств і
організацій, всемірному зміцненні принципів повного господарського
розрахунку, послідовній реалізації положень Закону СРСР  про
державне підприємство  (об'єднання) . Активно
використовуючи економічні методи управління, Міністерство повинно
проводити прогресивну науково-технічну та інвестиційну політику,
спрямовану на підвищення комплексності  й  технічного  рівня
будівництва,  скорочення  його  строків і поліпшення якості,
забезпечення прискореного розвитку матеріально-технічної  бази
будівельних  організацій,  проводити  роботу  по  прискоренню
соціального розвитку трудових колективів, поліпшенню умов  і
підвищенню  безпеки  праці  в галузі, поширенню підрядних і
кооперативних форм організації праці і виробництва,  охороні
навколишнього природного середовища, збільшенню випуску товарів
народного споживання та розвитку платних послуг населенню.
   З метою ефективного поєднання нових методів господарювання і
прогресивних організаційних структур управління та на виконання
постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 8 липня 1988 р. N 822
"Про  генеральну  схему  управління  народним  господарством
Української РСР"   Рада   Міністрів   Української   РСР
п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити і ввести у дію в 3-місячний строк розроблену
Міністерством будівництва УРСР схему управління будівництвом, що
передбачає:
            по основній ланці
   підвищення рівня  концентрації  виробництва,  зміцнення
об'єднань, будівельних трестів і підприємств. Міністерству після
затвердження Держбудом СРСР Положення про територіальне будівельне
об'єднання внести до Ради Міністрів УРСР пропозиції про дальше
вдосконалення структури управління будівництвом в областях;
   посилення інтеграції  науки  з виробництвом, створення в
м. Києві науково-виробничих об'єднань:
   "Будіндустрія" -  на  базі  підприємств  і  організацій
ліквідовуваного    Державного    виробничого   об'єднання
"Укрбудіндустрія" з включенням до його складу Донецького філіалу
проектно-розвідувального   і   конструкторсько-технологічного
інституту "Київський Проектбудіндустрія";
   "Будмаш" -    у    складі    проектного     і
конструкторсько-технологічного інституту з дослідним виробництвом
"Київський Проектбудмеханізація" та ремонтно-механічних заводів.
   Дозволити Міністерству  будівництва   УРСР   мати   в
безпосередньому  підпорядкуванні  11  проектних,  проектних і
науково-дослідних,      проектно-розвідувальних      і
конструкторсько-технологічних   інститутів  загальногалузевого
профілю згідно з додатком N 1;
         по системі управління галуззю
   перехід в основному на систему управління:  Міністерство
будівництва УРСР - територіальне будівельне об'єднання, виробниче
будівельно-монтажне    (проектно-будівельне)    об'єднання,
будівельно-монтажний  трест,  виробниче  (науково-виробниче)
об'єднання, підприємство, організація;
           по центральному апарату
   ліквідацію 8 головних управлінь і 8 самостійних управлінь і
відділів та перехід до побудови структури центрального апарату
Міністерства за функціональним принципом;
   утворення Головного технологічного управління по будівництву
виробничих  об'єктів,  Головного  технологічного  управління
будівельної індустрії, Головного технологічного управління по
будівництву об'єктів соціальної сфери з покладенням на них функцій
по проведенню єдиної технічної політики в галузі, координації
взаємодії проектних, будівельних і промислових підприємств та
організацій;
   зміцнення провідних функціональних підрозділів Міністерства,
перш за все:
   науково-технічного, який організує розробку та реалізацію
стратегії загальногалузевих наукових досліджень, технологій та
методів проведення будівельних робіт, створення спеціальних машин
і механізмів;
   економічного, що здійснює  комплексні  роботи  в  галузі
планування, організації праці і заробітної плати, вдосконалення
управління, договірно-правової та іншої юридичної діяльності;
   капітального будівництва,  який  забезпечує  проведення
ефективної  інвестиційної політики, розвиток загальногалузевої
матеріально-технічної бази, технічне переозброєння, реконструкцію
та розширення підвідомчих підприємств;
   проектних організацій,  що  забезпечує  проведення єдиної
технічної політики в проектуванні, своєчасну розробку і передачу
підрядним   будівельним   організаціям  проектно-кошторисної
документації;
   виробничого, який формує державні  замовлення,  розробляє
внутрігалузеві баланси, здійснює контроль за виконанням договірних
зобов'язань.
   2. Міністерству  будівництва  УРСР  провести  роботу  по
об'єднанню підвідомчих інформаційно-обчислювальних центрів в єдину
систему колективного користування та ефективнішому використанню їх
для  вироблення оптимальних рішень по управлінню будівельним
виробництвом.
   3. Прийняти пропозицію Міністерства будівництва УРСР про
скорочення в цілому по системі Міністерства за рахунок перебудови
управління в галузі чисельності працівників  апарату  органів
управління на 727 одиниць (з урахуванням проведеного в 1987 році
скорочення чисельності головних територіальних управлінь), або на
33 проценти, в тому числі працівників центрального апарату та
республіканських організацій  -  на  381  одиницю,  або  на
36 процентів.
   Скорочення апарату  управління  здійснювати  в  суворій
відповідності з законодавством про працю, зокрема з постановою
ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 22 грудня 1987 р. N 1457
"Про забезпечення ефективної зайнятості населення, вдосконалення
системи працевлаштування і посилення соціальних гарантій для
трудящих", в  умовах  гласності,  з  наданням  вивільнюваним
працівникам встановлених пільг і компенсацій.
   Міністерству будівництва УРСР, Державному комітетові УРСР по
праці забезпечити працевлаштування вивільнюваних працівників з
урахуванням використання частини спеціалістів для комплектування
апарату створюваних та зміцнення діючих об'єднань і підприємств.
   4. Дозволити Міністерству будівництва УРСР мати 7 заступників
Міністра, в тому числі двох перших, і колегію в складі 13 чоловік.
Установити, що Головне управління кадрів і соціального розвитку
очолює заступник Міністра - начальник цього управління.
   5. Затвердити структуру центрального апарату Міністерства
будівництва УРСР згідно з додатком N 2.
   Міністерству фінансів УРСР разом з Міністерством будівництва
УРСР розробити і подати до Ради Міністрів УРСР пропозиції щодо
річного фонду оплати праці працівників центрального  апарату
Міністерства будівництва УРСР, виходячи з граничної чисельності
цього апарату в кількості 616 одиниць.
   6. Визнати такою, що втратила чинність, постанову  Ради
Міністрів УРСР від 1 жовтня 1986 р. N 348, крім
пункту 2.
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                 В.МАСОЛ
    Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 К.БОЙКО
   Інд. 24
 
                      Додаток N 1
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 25 липня 1988 р. N 198
               ПЕРЕЛІК
      проектних, проектних і науково-дослідних,
   проектно-розвідувальних і конструкторсько-технологічних
   інститутів загальногалузевого профілю, що безпосередньо
         підпорядковуються Мінбуду УРСР
 
   Державний проектний інститут "Запорізький Промбудпроект"
   Державний проектний інститут "Придніпровський Промбудпроект"
   Державний проектний інститут "Київський Промбудпроект"
   Проектний  і  науково-дослідний   інститут   "Донецький
   Промбудндіпроект"
   Проектно-розвідувальний  і  конструкторсько-технологічний
   інститут "Одеський Будпроект"
   Проектно-розвідувальний  і  конструкторсько-технологічний
   інститут "Львівський Будпроект"
   Проектно-розвідувальний  і  конструкторсько-технологічний
   інститут "Севастопольський Будпроект"
   Проектно-розвідувальний  і  конструкторсько-технологічний
   інститут "Дніпропетровський Будпроект"
   Проектно-розвідувальний  і  конструкторсько-технологічний
   інститут з дослідним виробництвом "Київський Будпроект"
   Проектно-розвідувальний  і  конструкторсько-технологічний
   інститут "Донецький Будпроект"
   Проектно-розвідувальний  і  конструкторсько-технологічний
   інститут "Київський Проектбудіндустрія"
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
                      Додаток N 2
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 25 липня 1988 р. N 198
              СТРУКТУРА
        центрального апарату Мінбуду УРСР
 
   Головне науково-технічне управління
   Головне економічне управління
   Головне фінансове управління
   Головне виробниче управління
   Головне технологічне управління будівельної індустрії
   Головне технологічне управління по будівництву виробничих
   об'єктів
   Головне технологічне управління по  будівництву  об'єктів
   соціальної сфери
   Головне технологічне управління по будівництву спеціальних
   об'єктів
   Головне управління капітального будівництва
   Головне управління матеріально-технічного забезпечення
   Головне управління механізації, енергетики і транспорту
   Головне управління кадрів і соціального розвитку
   Управління проектних організацій
   Управління справами
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ