Приказ от 07.05.2002 № 88 Об утверждении показателей стоимости проведения комплексной государственной экспертизы проектов строительства

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20039 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 07.05.2002 № 88 Об утверждении показателей стоимости проведения комплексной государственной экспертизы проектов строительства
Дата принятия07.05.2002
Дата отмены действия 18.04.2006
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа88
РазработчикГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины
Дополнительные данные Приказ утратил силу согласно приказу Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 18 апреля 2006 года N 124


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА
          ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З

 N 88 від 07.05.2002
   м. Київ

          Про затвердження показників
         вартості проведення комплексної
      державної експертизи проектів будівництва

   Відповідно до  постанови  Кабінету Міністрів України від
11.04.2002 N 483  >> ) "Про порядок  затвердження
інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх
комплексної державної експертизи" Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити та ввести в дію з 1 червня 2002 р. показники
визначення вартості проведення комплексної державної експертизи
проектів будівництва,  підготовлені  Управлінням  реформування
ціноутворення,  методології  експертизи  та контролю вартості
будівництва (П. Губень), погоджені  з  центральними  органами
виконавчої влади, відповідальними за проведення складових частин
комплексної  державної  експертизи  та  схвалені  рішенням
науково-технічної ради Держбуду України від 07.05.2002 N 35.
   2. Управлінню  реформування  ціноутворення,  методології
експертизи та  контролю  вартості  будівництва  (П.  Губень)
забезпечити  доведення інформації про затвердження зазначених
показників до заінтересованих організацій.
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника голови Комітету А. Беркуту.

 Голова Комітету                     В. Череп
                   Додаток
                   до наказу Держбуду України
                   від 07.05.2002 N 88
               Порядок
         визначення вартості комплексної
      державної експертизи проектів будівництва
   1. Показники  визначення  вартості  комплексної державної
експертизи проектів будівництва (далі - Показники) встановлені
відповідно до пункту 11 Порядку затвердження інвестиційних програм
і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної
експертизи,  затвердженого  постановою Кабінету Міністрів від
11.04.2002 N 483 (далі - Порядок) і застосовуються
для  визначення  кошторисної  вартості проведення комплексної
державної експертизи проектів будівництва.
   2. Визначення  вартості  комплексної державної експертизи
проектів будівництва  здійснюється  на  підставі  Показників,
зазначених в графі 2 таблиці, що додається, та розрахункової
кошторисної вартості за підсумком глав 1-9 зведеного кошторисного
розрахунку (на стадії "проект"), складеного згідно з "Правилами
визначення вартості будівництва" ДБН Д.1.1-1-2000 
і визначеної як сума:
   - кошторисної вартості будівельних і монтажних робіт, яка
обчислюється згідно з графами 4 і 5 за підсумком глав 1-9
зведеного кошторисного розрахунку;
   - вартості устаткування за підсумком глав 1-9 зведеного
кошторисного розрахунку (графа 6) з коефіцієнтом 0,1.
   3. Для визначення вартості комплексної державної експертизи
передпроектної та проектної документації залежно від  стадії
проектування застосовуються до зазначених в таблиці Показників
такі коефіцієнти:
   для техніко-економічних   обгрунтувань  та  розрахунків
інвестицій, ескізних проектів  - 0,6
   для робочих проектів    - 1,1.
   У разі внесення змін до проектних рішень на стадії "робоча
документація" порівняно зі стадією "проект" вартість проведення
комплексної державної експертизи робочої документації обчислюється
з урахуванням Показників, наведених у таблиці, коефіцієнта 1,1 та
питомої ваги кошторисної вартості частини проектно-кошторісної
документації, що не відповідає раніше затвердженим  проектним
рішенням.
   4. За наведеними в  таблиці  Показниками  розраховується
вартість комплексної державної експертизи проектів будівництва при
виконанні всіх складових частин комплексної державної експертизи,
зазначених у пункті 8 Порядку. Якщо проекти будівництва відповідно
до законодавства підлягають комплексній державній експертизі без
виконання однієї чи більше складових, вартість коригується з
урахуванням рекомендацій щодо її розподілу по виконавцях складових
частин комплексної державної експертизи, встановлених Держбудом.
При цьому різниця розрахованих у зведеному кошторисному розрахунку
коштів на  проведення  комплексної  державної  експертизи  та
розрахованих на фактичне її виконання залишається у розпорядженні
замовника.
   5. У разі проведення повторної експертизи передпроектної і
пректної документації (після коригування згідно з  отриманими
зауваженнями відпоиідного   висновку  комплексної  державної
експертизи) вартість її визначається із застосуванням коефіцієнта
0,1-0,7, який  встановлюється  за  погодженням із замовником,
виходячи з питомої ваги кошторисної вартості змінених проектних
рішень за результатами першої комплексної державної експертизи.
   6. У випадку, якщо розмір розрахункової кошторисної вартості
за підсумком глав 1 - 9 зведеного кошторисного розрахунку складає
суму, що знахоиться між граничними значеннями, наведеними у графі
1 таблиці, вартість комплексної державної експертизи проектів
будівництва визначається шляхом інтерполяції.
   7. Показниками не враховано вартість тиражування відповідних
розділів проектно-кошторисної  документації,  необхідної  для
проведення експертизи виконавцями складових частин комплексної
державної експертизи одночасно. Вартість тиражування, у  разі
необхідності, визначається за окремим розрахунком за погодженням
із замовником.
   8. Податки, збори та обов'язкові платежі  не  враховані
показниками і  підлягають  врахуванню додатково відповідно до
законодавства.
              Показники
    визначення вартості комплексної державної експертизи
        проектно-кошторисної документації
            проектів будівництва

Розрахункова кошторисна вартість тис. гривень* Показники визначення вартості комплексної державної експертизи документації на стадії "проект" (у відсотках до розрахункової кошторисної вартості - графи 1
1 2
До 100 0,7
100 - 250 0,7 - 0,6
250 - 500 0,6 - 0,51
500 - 1000 0,51 - 0,4
1000 - 2000 0,4 - 0,27
2000 - 5000 0,27 - 0,18
5000 - 15000 0,18 - 0,15
15000 - 20000 0,15 - 0,13
25000 - 50000 0,13 - 0,09
50000 - 100000 0,09 - 0,07
100000 - 200000 0,07 - 0,05
понад 200000 0,05 але не більше 180 тис. грн.
_________________________
   * Примітка: - Розрахункова кошторисна вартість визначається
як сума вартості будівельно-монтажних робіт та 10% вартості
устаткування за підсумком глав  109  зведеного  кошторисного
розрахунку, складеного в поточних цінах.

 Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики
України. Збірник офіційних документів та роз'яснень "Ціноутворення
у будівництві", N 5, травень, 2002 р., К.: "ІНПРОЕКТ".

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ