Приказ от 21.06.2002 № 237/5 Об утверждении типовых форм первичных документов по учету в строительстве

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20263 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 21.06.2002 № 237/5 Об утверждении типовых форм первичных документов по учету в строительстве
Дата начала действия21.06.2002
Дата принятия21.06.2002
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа237/5
РазработчикГосударственный комитет статистики Украины
Дата регистрации в Министерстве Юстиций23.07.2002
Дополнительные данные Отменено приказом: Государственный комитет статистики Украины, Министерство регионального развития и строительства Украины от 04.12.2009 № 453/553


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
              Н А К А З

 N 237/5 від 21.06.2002
   м. Київ

    Про затвердження типових форм первинних документів з
            обліку в будівництві

   У зв'язку з затвердженням доповнень до Правил визначення
вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000 та зміною
бази обчислення окремих складових кошторисної вартості будівництва
Н А К А З У Є М О:
   1. Затвердити типові форми первинних облікових документів у
будівництві N КБ-2в "Акт приймання виконаних підрядних робіт" та
N КБ-3 "Довідка про вартість виконаних підрядних робіт", що
додаються, і запровадити їх застосування з 1 липня 2002 року.
   2. Поширити типові форми:
   N КБ-2в - на будівельні підприємства та будівельні структурні
підрозділи підприємств усіх видів економічної діяльності незалежно
від форм власності, що виконують будівельні та монтажні роботи,
роботи з капітального та поточного ремонту будівель і споруд та
інші підрядні роботи із залученням бюджетних коштів або коштів
підприємств, установ та організацій державної форми власності;
   N КБ-3  - на усі будівельні підприємства та будівельні
структурні  підрозділи  підприємств  усіх  видів  економічної
діяльності незалежно від форм власності, що виконують будівельні
та монтажні роботи, роботи з капітального та поточного ремонту
будівель і споруд та інші підрядні роботи за рахунок усіх джерел
фінансування.
   Для підприємств, що виконують роботи з поточного ремонту
господарським способом, складання вищезазначених форм  не  є
обов'язковим.
   3. Управлінню справами Держкомстату України Царський В.І.) у
місячний термін надіслати зразки затверджених форм первинної
облікової  документації  Головному  управлінню  статистики  в
Автономній  Республіці  Крим,  обласним,  Київському  та
Севастопольському  міським  управлінням  статистики,  органам
виконавчої влади.
   4. Управлінню статистики інвестицій та будівництва Головного
управління статистики підприємств Держкомстату України (Луценко
Н.Г.) та управлінню цінової політики, експертизи та контролю
вартості у будівництві Держбуду України (Губень П.І.) надавати
методологічну допомогу будівельним підприємствам і організаціям у
процесі впровадження в облікову практику затверджених типових форм
первинного обліку, зазначених в п. 1 цього наказу.
   5. Скасувати спільні накази Держкомстату України та Держбуду
України "Про затвердження типових форм первинних документів з
обліку в будівництві" від 29.12.2000 N 416/299,
"Про внесення доповнень до наказу Держкомстату та Держбуду від
29.12.2000 N 416/299" від 26.04.2001 N 205/110 та
"Про затвердження типових форм первинних облікових документів з
обліку капітального  будівництва"  від  27.01.97  N  26/5
 в частині затвердження типової форми N 4-а
"Довідка про вартість виконаних проектно-вишукувальних робіт".
   6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Держкомстату України Шишкіну К.М. та першого заступника
Голови Держбуду України Беркуту А.В.

 Голова Держкомстату України             О.Г.Осауленко

 Голова Держбуду України               В.І.Череп
                   Типова форма N КБ-2в
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   наказом Державного комітету
                   статистики України і
                   Державного комітету України
                   з будівництва та архітектури
                   21.06.2002 р. N 237/5
                   Код за ДКУД _______ (______)

 ___________________________________________
 (підприємство, організація - складач форми)
 Ідентифікаційний код підприємства,
 організації - складача форми за ЄДРПОУ (______________________)

 Замовник _____________________________
 Генпідрядник _________________________
 Субпідрядник _________________________

 Контракт (договір) N ______ від "___"_________ 20__ року
 Найменування будівництва та його адреса _________________________
 Найменування об'єкта ____________________________________________
 Підстава: договірна ціна, складена в поточних цінах станом
 на _____________
               АКТ N
        приймання виконаних підрядних робіт*
          за ____________ 20__ року

N п/п Найменування робіт і витрат Обгрунту- вання (шифр і N позиції нормативу) Одиниця виміру Кіль- кість Поточна ціна одиниці, грн. Виконано робіт (витрати), грн. Витрати труда праців- ників на обсяг робіт, люд.-год.
1 2 3 4 5 6 7 8
1.              
2.              
             
I. Разом прямі витрати   грн.    
  у тому числі:        
  - вартість матеріалів, виробів та конструкцій   грн.    
  - заробітна плата вартість експлуатації машин   грн. грн.    
II. Загальновиробничі витрати   грн.    
III. Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд   грн.    
IV. Додаткові витрати при виконанні будівельно- монтажних робіт у зимовий (літній) період   грн.    
  Разом вартість будівельно-монтажних робіт (I + II + III + IV)   грн.    
  у тому числі зворотні суми   грн.    
V. Інші супутні витрати   грн.    
  Разом (I + II + III + IV + V)   грн.    
VI. Прибуток   грн.    
VII. Адміністративні витрати   грн.    
VIII. Кошти на покриття ризику   грн.    
  Разом (I + II +III + IV + V + VI + VII + VIII)   грн.    
IX. Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)   грн.    
  Разом (I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX)   грн.    
X. Податок на додану вартість   грн.    
  Всього за актом   грн.    
  у тому числі зворотні суми   грн.    
____________
* Підрядні роботи - це будівельні, монтажні, ремонтні та інші
 будівельні роботи, передбачені контрактом (договором) підряду.

 М.П. Здав підрядник _____________  "___"_________ 20__ року

 М.П. Прийняв замовник ___________  "___"_________ 20__ року
              Пояснення
    щодо заповнення "Акту приймання виконаних підрядних
         робіт" (типової форми N КБ-2в)
   1. Акт приймання виконаних підрядних робіт складається для
визначення вартості виконаних  обсягів  підрядних  робіт  та
проведення розрахунків за виконані підрядні роботи на будівництві
на основі журналу обліку виконаних робіт (форма N КБ-6) у двох
примірниках   і  подається  субпідрядником  генпідряднику,
генпідрядником - замовнику (забудовнику).
   2. Акт  складається  щомісячно  фахівцями  будівельного
підприємства (незалежно від форми власності цього підприємства),
якщо підприємством у звітному періоді виконувались будівельні та
монтажні роботи, роботи з капітального та поточного ремонту
будівель і споруд та інші підрядні роботи з залученням бюджетних
коштів або коштів підприємств, установ та організацій державної
форми власності.
   3. У разі виконання робіт господарським способом акт за
формою N КБ-2в складається в аналогічному порядку. При виконанні
робіт з поточного ремонту складання зазначеної форми не  є
обов'язковим.
   4. Адресна частина акту заповнюється відповідно до контракту
(договору) на виконання робіт.
   5. Вартісні показники форми відображаються за рівнем цін,
визначених  у  договірній ціні, складеній у поточних цінах,
підтверджених підрядником та узгоджених з замовником, якщо інше не
передбачене контрактом (договором) на виконання робіт.
   6. У вільних рядках акту наводяться дані про види, обсяги та
вартість виконаних у звітному періоді робіт.
   7. Вартість  окремих  видів  робіт  визначається  шляхом
калькулювання  на  підставі  витрат  ресурсів  за ресурсними
елементними кошторисними нормами на одиницю  виміру  обсягів
виконаних робіт та їхньої вартості у поточних цінах.
   При встановленні твердої договірної ціни акт складається у
встановленому порядку або за спрощеною формою, виходячи з питомої
ваги виконаних обсягів робіт по етапах, конструктивних елементах у
їх загальному обсязі, прийнятому в твердій договірній ціні (без
розрахунку одиничної вартості).
   8. Витрати на будівництво - прямі, загальновиробничі, інші та
адміністративні  визначаються  згідно  з  чинними  Державними
будівельними нормами України (ДБН).
   9. Додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт
у зимовий (літній) період визначаються за окремим розрахунком і
враховуються тільки у випадку виконання робіт у зимовий період при
температурі зовнішнього повітря нижче 0 град.C, у літній період
просто неба - при температурі зовнішнього повітря вище +27 град.C.
   10. Податки, збори, обов'язкові платежі, які не враховані
складовими вартості будівництва і що відносяться на собівартість
будівельно-монтажних  робіт,  визначаються  згідно  з  чинним
законодавством.
                   Типова форма N КБ-3
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   наказом Державного комітету
                   статистики України і
                   Державного комітету України
                   з будівництва та архітектури
                   21.06.2002 р. N 237/5
                   Код за ДКУД _______ (______)
 ____________________________
 (підприємство, організація -
 складач форми)
 Ідентифікаційний код підприємства,
 організації - складача форми за ЄДРПОУ
 (______________________)

 Замовник _____________________________
 Генпідрядник _________________________
 Субпідрядник _________________________

 Контракт (договір) N ______ від "___"_________ 20__ року
 Найменування будівництва та його адреса _________________________
 Найменування об'єкта ____________________________________________
               ДОВІДКА
       ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ ПІДРЯДНИХ РОБІТ*
          за ____________ 20__ року
                            (тис. грн.)
Найменування об'єктів, пускових комплексів і технологічних етапів Вартість виконаних робіт
з початку року по звітний місяць включно у тому числі за звітний місяць
всього, в поточних цінах станом на _________ з них: будівельно- монтажні роботи всього у тому числі:
будівельно- монтажні роботи інші супутні витрати
А 1 2 3 4 5
Всього по будові (без ПДВ)          
у тому числі:          
1.          
2.          
           
Податок на додану вартість (ПДВ) - всього по будові          
           
Всього по будові з урахуванням ПДВ          
____________
* Підрядні роботи - це будівельні, монтажні, ремонтні та інші
 будівельні роботи, передбачені контрактом (договором) підряду.

 М.П. Субпідрядник ______________   "___" ________ 20__ року

 М.П. Генпідрядник ______________   "___" ________ 20__ року

 М.П. Замовник   ______________   "___" ________ 20__ року

              Пояснення
  щодо заповнення "Довідки про вартість виконаних підрядних
         робіт" (типової форми N КБ-3)
   1. Довідка за формою N КБ-3 складається для визначення
вартості  виконаних  обсягів  підрядних  робіт  і проведення
розрахунків за виконані підрядні роботи з будівництва.
   2. Довідка складається щомісячно  фахівцями  будівельного
підприємства, якщо підприємством у звітному періоді виконувались
будівельні та монтажні роботи, роботи з капітального та поточного
ремонту будівель і споруд та інші підрядні роботи, незалежно від
форми власності цього підприємства та джерел фінансування цих
робіт.
   3. У разі виконання робіт господарським способом довідка за
формою N КБ-3 складається в аналогічному порядку. При виконанні
робіт  з поточного ремонту складання зазначеної форми не є
обов'язковим.
   4. Довідка складається у двох примірниках  і  подається
субпідрядником генпідряднику, генпідрядником - забудовнику. У разі
вимоги фінансуючого банку  складається  третій  примірник  і
надсилається на його адресу.
   5. Вартісні показники форми відображаються за поточним рівнем
цін відповідно до умов контракту.
   6. У графі 1 відображається вартість виконаних підрядних
робіт наростаючим підсумком з початку року по звітний місяць
включно.
   7. У графі 2 відображається вартість будівельно-монтажних,
ремонтно-будівельних  та  інших  підрядних  робіт наростаючим
підсумком з початку року по звітний місяць включно.
   8. У разі складання актів приймання виконаних підрядних робіт
(форма N КБ-2в) у довідці вартість виконаних підрядних робіт за
період з початку року визначається як сума вартості робіт згідно з
актами за попередні періоди.
   9. У графах 3, 4 і 5 із граф 1, 2 виділяються відповідні дані
за звітний місяць.

 "Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики
 України.  Збірник  офіційних  документів  та  роз'яснень
 "Ціноутворення у будівництві", N 7, липень, 2002 р.,  К.:
 "ІНПРОЕКТ".

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ