Постановление от 29.07.2002 № 1089 Об утверждении Государственной программы обеспечения молодежи жильем на 2002-2012 года

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20434 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 29.07.2002 № 1089 Об утверждении Государственной программы обеспечения молодежи жильем на 2002-2012 года
Дата начала действия19.01.2012
Дата принятия29.07.2002
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПостановление
Шифр документа1089
РазработчикКабинет Министров Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 липня 2002 р. № 1089

Київ

Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002 - 2012 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 грудня 2011 року № 1390

На виконання пункту 1 розпорядження Президента України від 6 жовтня 1999 р. № 244 "Про сприяння розвитку молодіжного житлового будівництва" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Державну програму забезпечення молоді житлом на 2002 - 2012 роки (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству фінансів, Міністерству економічного розвитку і торгівлі щороку під час формування показників проектів Державного бюджету і Державної програми економічного та соціального розвитку України враховувати за поданням Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву потребу в асигнуваннях на виконання Програми виходячи з реальних можливостей бюджету та її пріоритетів.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. № 1390)

3. Державному фонду сприяння молодіжному житловому будівництву разом з Міністерством фінансів, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями забезпечувати здійснення видатків відповідно з державного та місцевих бюджетів у межах бюджетних асигнувань, передбачених на виконання заходів Програми.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

сприяти діяльності регіональних відділень Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву з надання довгострокових пільгових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

вжити заходів до фінансування у повному обсязі передбачених місцевими бюджетами асигнувань на довгострокове пільгове кредитування будівництва (реконструкції) житла для молоді у поточному році та у разі потреби під час коригування місцевих бюджетів внести відповідні пропозиції щодо їх збільшення;

щороку під час формування показників проектів місцевих бюджетів передбачати асигнування на виконання Програми;

провести роботу, спрямовану на додаткове залучення коштів місцевих бюджетів і матеріально-фінансових ресурсів підприємств та організацій, інших позабюджетних джерел для нарощування обсягів будівництва житла для молоді, передусім у трудонедостатніх та у тих, що занепадають, селах.

5. Державному фонду сприяння молодіжному житловому будівництву разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями щороку визначати завдання з виконання Програми, здійснювати контроль та подавати Кабінетові Міністрів України інформацію про стан справ.

 

Прем'єр-міністр України

А. КІНАХ


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2002 р. № 1089


ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
забезпечення молоді житлом на 2002 - 2012 роки

Загальні положення

Ця Програма спрямована на створення додаткових умов для забезпечення житлом молоді, активізації інвестиційної діяльності у сфері житлового будівництва для молодих сімей та одиноких молодих громадян.

Протягом 1998 - 2001 років на довготермінове кредитування будівництва (реконструкції) житла для молоді з державного і місцевих бюджетів було спрямовано 156 млн. гривень, за рахунок яких збудовано понад 200 тис. квадратних метрів житла.

Таким чином, за цей період свої житлові умови поліпшили понад 3 тис. молодих сімей та одиноких молодих громадян.

В останні роки обсяги коштів, що виділяються з державного і місцевих бюджетів на фінансування молодіжного житлового кредитування, збільшуються. Так, у 2001 році ці показники відповідно становили 73,8 млн. та 19,7 млн. гривень, у 2002 році - 78,6 млн. та 20 млн. гривень.

Водночас тенденція до щорічного зменшення обсягів будівництва та введення в експлуатацію житла, що склалася у попереднє десятиріччя, призвела до загострення житлової проблеми. Приблизно третина населення України проживає у незадовільних житлових умовах.

За даними Держкомстату, з 2,5 млн. молодих сімей станом на 1 січня 2002 р. на квартирному обліку перебували 88,5 тисячі.

Розв'язання проблеми забезпечення житлом молоді насамперед повинно сприяти покращанню демографічної ситуації, створити необхідні умови для поліпшення соціально-побутового та економічного становища молодих сімей і одиноких молодих громадян, їх гармонійному розвитку як одного з чинників становлення та самореалізації молоді в інтересах суспільства і держави.

Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є реалізація державної молодіжної політики в частині розв'язання житлової проблеми шляхом створення сприятливих умов для розвитку молодіжного будівництва, удосконалення механізмів придбання житла і забезпечення на цій основі подальшого розвитку системи іпотечного житлового кредитування.

Основними завданнями Програми є:

вжиття заходів до розширення обсягів будівництва житла для молоді, удосконалення системи пільг щодо забезпечення житлом молодих сімей, особливо багатодітних, сімей з інвалідами, інших соціально незахищених категорій;

створення ефективних фінансово-кредитних механізмів, що забезпечують економічну доступність житла для молодих сімей, молодих спеціалістів, підтримку незаможних молодих громадян у поліпшенні житлових умов;

запровадження додаткових економічних механізмів стимулювання розвитку молодіжного житлового будівництва та використання потенційних можливостей вторинного ринку житла, сприяння здешевленню вартості житла, яке будується для молоді із залученням коштів населення;

створення відповідних умов для придбання і спорудження житла молодими сім'ями, одинокими молодими громадянами у сільській місцевості, облаштування їх домашнього господарства;

подальший розвиток довгострокового кредитування на будівництво (реконструкцію) та придбання житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян, залучення з цією метою додаткових позабюджетних джерел фінансування;

розвиток системи молодіжних житлових комплексів, створення соціотехнополісів, діяльність яких спрямована на максимальну реалізацію творчого, інтелектуального та професійного потенціалу молоді.

Основні напрями Програми

Основними напрямами Програми є:

удосконалення нормативно-правової бази з питань будівництва (реконструкції) та придбання житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян, формування організаційних засад для забезпечення ефективного функціонування загальнодержавних та регіональних механізмів іпотечного кредитування;

створення ефективних фінансово-економічних механізмів залучення у молодіжне житлове будівництво інвестицій, в тому числі іноземних, інших позабюджетних джерел фінансування житлового будівництва для молодих сімей та одиноких молодих громадян;

подальша співпраця із Всеукраїнською асоціацією "Укрмолодьжитло" з метою використання її виробничих підприємств і досвіду в будівництві житла для молоді;

розвиток виробничої, соціальної бази, наявних потужностей будівельної індустрії молодіжних житлових комплексів;

удосконалення системи державної реєстрації права власності фізичних осіб на нерухоме майно з метою створення ефективних умов для іпотечного кредитування житлового будівництва;

удосконалення системи обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Обсяги та джерела фінансування

Для забезпечення житлом молодих сімей, які перебували на квартирному обліку, за даними Держкомстату, станом на 1 січня 2002 р., потрібно близько 7 млрд. гривень.

Цією Програмою передбачається протягом 2002 - 2012 років інвестувати в будівництво (реконструкцію) та придбання житла для молоді близько 5,8 млрд. гривень.

У період 2002 - 2005 років фінансування заходів Програми передбачається здійснювати переважно за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів з поетапним залученням додаткових позабюджетних джерел фінансування.

Заплановані обсяги фінансування заходів Програми за рахунок коштів державного бюджету передбачається встановлювати законом про державний бюджет на відповідний рік, за рахунок коштів місцевих бюджетів - відповідними рішеннями місцевих рад згідно з прийнятими регіональними довгостроковими програмами забезпечення житлом молоді окремо на кожний наступний рік, з урахуванням попередніх результатів їх виконання та залученням додаткових позабюджетних джерел згідно із законодавством.

У період 2009 - 2012 років фінансування Програми передбачається здійснювати переважно за рахунок позабюджетних джерел фінансування, а також бюджетних коштів, що передбачаються на компенсацію наданих молоді пільгових кредитів, коштів спеціальних фондів відповідних бюджетів, у тому числі акумульованих за рахунок повернених раніше наданих пільгових довгострокових державних кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян.

Прогнозні обсяги фінансування Програми забезпечення молоді житлом на 2002 - 2012 роки за рахунок бюджетних коштів та позабюджетних джерел подаються у додатку 1 до Програми.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми сприятиме розв'язанню житлових проблем молоді, поліпшенню демографічної ситуації, дасть змогу добудувати об'єкти незавершеного будівництва загальною площею понад 1,5 млн. квадратних метрів, а отже, забезпечити житлом більш як 20 тис. молодих сімей та одиноких молодих громадян. Крім того, за умови належного фінансування планується забезпечити квартирами та індивідуальними житловими будинками ще близько 50 тис. молодих сімей та одиноких молодих громадян.

Прогнозні показники забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян на 2002 - 2012 роки подано у додатку 2 до Програми.

З метою досягнення відповідних показників передбачається здійснити такі заходи:

1. Розробити та затвердити в установленому порядку регіональні довгострокові програми забезпечення житлом молоді з урахуванням визначених Програмою завдань, з включенням до них конкретних заходів щодо розвитку молодіжного житлового кредитування, залучення для фінансування будівництва (реконструкції) та придбання житла для молоді додаткових коштів місцевих бюджетів, пільгових банківських кредитів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Держкомсім'ямолодь.

2002 рік.


2. Вжити відповідних заходів до вдосконалення системи пільг для фінансування будівництва соціального житла для малозабезпечених категорій молодих сімей та одиноких молодих громадян, які мають право на його отримання.

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Мінекономіки, Державний комітет з будівництва та архітектури, Мінфін, Держкомсім'ямолодь, Державний комітет з питань житлово-комунального господарства, Мін'юст.

2003 рік.


3. Забезпечити виконання вимог Указу Президента України від 9 квітня 2002 р. № 315 "Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених" стосовно передбачення у проектах Державного бюджету України починаючи з 2003 року істотного збільшення державних централізованих капітальних вкладень на будівництво житла для молодих учених.

МОНмолодьспорт, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мінрегіон, Державна спеціалізована фінансова установа "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву".

Постійно.


(склад виконавців пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. № 1390)

4. Вжити заходів до якнайповнішого задоволення потреб молодих сімей, які проживають або переселилися в трудонедостатні сільські населені пункти і зайняті у сільському господарстві, переробних та обслуговуючих галузях агропромислового комплексу або соціальній сфері, у житлі і господарських будівлях відповідно до Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві".

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Севастопольська міська держадміністрації, Державна спеціалізована фінансова установа "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву", Мінфін, Мінекономрозвитку, Мінагрополітики.

Постійно.


(склад виконавців пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. № 1390)

5. Сприяти розвитку індивідуального молодіжного житлового будівництва на селі шляхом надання пільгових довгострокових державних кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам, в тому числі на облаштування їх домашнього господарства.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Севастопольська міська держадміністрації, Державна спеціалізована фінансова установа "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву", Мінфін, Мінекономрозвитку, Мін'юст, Мінагрополітики.

Постійно.


(склад виконавців пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. № 1390)

6. Розробити та подати пропозиції стосовно додаткових джерел фінансування для надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла та удосконалення механізму їх залучення і порядку використання.

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Мінфін, Мінекономіки, Держкомсім'ямолодь.

Перше півріччя 2003 р.


7. Розглянути та у разі потреби подати пропозиції щодо порядку відшкодування за рахунок коштів державного бюджету комерційним банкам, небанківським фінансовим установам та кредитним спілкам різниці відсоткової ставки за надані кредитні ресурси для молодіжного житлового будівництва.

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст, Антимонопольний комітет, Національний банк (за згодою).

2003 рік.


8. Розробити та подати пропозиції щодо порядку залучення коштів страхових резервів страховиків і коштів підприємств, установ та організацій для молодіжного житлового кредитування.

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст.

2003 рік.


9. Підготувати та подати пропозиції щодо економічного стимулювання банків, які виділяють кредитні ресурси для молодіжного житлового будівництва.

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Державний комітет з будівництва та архітектури, Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст, Антимонопольний комітет, Національний банк (за згодою).

2003 рік.


10. Розробити та забезпечити реалізацію спільного із Світовим банком проекту фінансування довготермінового житлового іпотечного кредитування будівництва (реконструкції) та придбання житла для молоді.

Мінекономіки, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Мінфін, Мін'юст.

2002 - 2003 роки.


11. Підготувати та подати пропозиції щодо порядку оформлення зобов'язань позичальників Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву у формі цінних паперів з метою залучення додаткових коштів на молодіжне житлове будівництво.

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст.

2002 - 2003 роки.


12. Вжити заходів до поліпшення житлових умов студентських сімей, які проживають у гуртожитках, та забезпечення житлом молодих спеціалістів, які одержали направлення на роботу.

МОНмолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Державна спеціалізована фінансова установа "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву".

Постійно.


(склад виконавців пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. № 1390)

13. Організувати проведення в установленому порядку державної грошово-речової лотереї з метою залучення додаткових ресурсів у молодіжне житлове кредитування.

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Мінфін.

2003 рік.


14. Здійснити заходи для залучення згідно із законодавством іноземних інвестицій, у тому числі кредитів, інших коштів, що надходять від міжнародних фінансових організацій, для фінансування будівництва (реконструкції) та придбання житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян.

Державна спеціалізована фінансова установа "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву", Мінекономрозвитку, Мінфін, Мінрегіон, МОНмолодьспорт.

Постійно.


(склад виконавців пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. № 1390)

15. Розробити та подати пропозиції щодо запровадження механізму накопичення та використання заощаджень громадян як додаткового джерела фінансування молодіжного житлового будівництва.

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Мінфін, Держкомсім'ямолодь, Державний комітет з будівництва та архітектури, Мінекономіки, Мін'юст.

IV квартал 2003 р.


16. Вивчити питання щодо можливості та механізму залучення активів обов'язкової накопичувальної пенсійної системи та недержавних пенсійних фондів на цільове адресне кредитування будівництва (реконструкції) і придбання житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян та подати в установленому порядку відповідні пропозиції.

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Мінпраці, Мінекономіки, Мінфін, Держкомсім'ямолодь, Державний комітет з будівництва та архітектури, Пенсійний фонд, Антимонопольний комітет, Мін'юст.

2002 - 2003 роки.


17. Подати пропозиції щодо удосконалення нормативно-правової бази з питань державної підтримки забезпечення молоді житлом, у тому числі правовідносин у сфері довгострокового іпотечного кредитування будівництва житла, розширення функцій Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву з метою забезпечення кредитування усіх категорій населення, з урахуванням позитивного досвіду Фонду у сфері пільгового кредитування молодих сімей і одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) житла.

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Держкомсім'ямолодь, Державний комітет з будівництва та архітектури, Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст.

I квартал 2003 р.


18. Сприяти прийняттю Верховною Радою України Закону України "Про житлове кредитування громадян України".

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву.

2002 - 2003 роки.


19. Розробити та подати пропозиції щодо запровадження як експерименту механізму забезпечення житлом працівників підприємств космічної галузі та вивчення за його результатами можливості забезпечення житлом працівників інших пріоритетних галузей економіки (наукових, освітніх установ, охорони здоров'я тощо).

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, НКАУ, Держкомсім'ямолодь, МОН, Мінфін, Мінекономіки, МОЗ, Мін'юст.

III квартал 2002 р.


20. Підготувати та подати пропозиції щодо визначення правового статусу і пріоритетних прав на забезпечення житлом молодих учених та молодих спеціалістів, які одержали направлення на роботу.

Держкомсім'ямолодь, МОН, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст.

2002 - 2003 роки.


21. Подати пропозиції щодо встановлення порядку кредитування житлового будівництва для молодих сімей та одиноких молодих громадян під заставу земельних ділянок.

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Держкомзем, Державний комітет з будівництва та архітектури, Мін'юст.

2002 - 2003 роки.


22. Здійснити заходи для вдосконалення існуючої системи державної реєстрації права власності фізичних осіб на нерухоме майно з метою посилення гарантій прав власників і володільців нерухомості.

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Мінфін, Мінекономіки, Державний комітет з будівництва та архітектури, Антимонопольний комітет, Мін'юст.

2002 - 2004 роки.


23. Переглянути та подати у разі потреби пропозиції щодо визначення критеріїв забезпечення житлом соціально незахищених верств населення, зокрема багатодітних молодих сімей, молодих сімей з дітьми-інвалідами, та розробити разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади нову систему обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов.

Державний комітет з питань житлово-комунального господарства, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Мінпраці, Державний комітет з будівництва та архітектури, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Мін'юст.

2002 - 2008 роки.


24. Розробити та подати пропозиції щодо запровадження механізму кредитування потреб молодих сімей та одиноких молодих громадян в облаштуванні житла, в тому числі домашнього господарства у сільській місцевості.

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Мінфін, Мінекономіки, Держкомсім'ямолодь, Мін'юст.

2003 рік.


25. Сприяти створенню інноваційних форм територіальної інтеграції, молодіжних житлових комплексів та соціотехнополісів з метою оптимального використання і нарощення інтелектуального та творчого потенціалу молоді в Україні, її соціального становлення і самореалізації.

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

2003 - 2012 роки.


26. Вивчити питання щодо проведення наукових досліджень з метою визначення додаткових умов і шляхів забезпечення молоді житлом та розвитку молодіжного житлового кредитування.

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, МОН, Мінфін, Мінекономіки.

2003 рік.


27. Створити єдину інформаційно-аналітичну систему для формування банку даних та оперативного обміну інформацією з питань забезпечення житлом молоді.

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву.

2002 - 2003 роки.


 

Додаток 1
до Програми


ПРОГНОЗНІ ОБСЯГИ
фінансування Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002 - 2012 роки за рахунок бюджетних коштів та позабюджетних джерел

Джерело залучення коштів

Розрахункові показники за роками, млн. гривень

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Державний бюджет

77

100

180

220

200

180

160

140

100

20

20

Місцеві бюджети

20

40

100

180

180

160

140

120

80

20

20

Разом

97

140

280

400

380

340

300

260

180

40

40

Використання об'єктів незавершеного будівництва

10,606

10,69

12,85

13,25

12,05

7,53

4,2

 

 

 

 

Кошти Світового банку

 

31,1

35,7

38,9

40,5

43,3

55,7

75,2

88,4

120,2

132,22

Страхові резерви страховиків

2

3

4,2

5

5,3

10,6

15,9

16

16

16

17,6

Резерви пенсійних фондів

 

2,1

3,2

3,6

5,3

5,9

6,5

6,8

7,5

9

9,9

Випуск та реалізація цінних паперів

 

0,11

0,42

1,5

5

6,4

40

90

120

150

165

Кошти комерційних банків

 

28

29,5

30

32

34

36,8

37

40

45

49,5

Особисті кошти позичальників

4,62

8,4

16,8

24

22,8

28

31

33

35

46

50,6

Кошти від повернення раніше наданих кредитів

1,6

3,17

11,2

22,6

40,5

66,3

82,5

103,2

121,7

148,3

163,13

Кошти житлових заощаджень громадян

 

 

 

 

 

5

8

16

30

55

60,5

Інші джерела

 

3,4

12,88

13,79

33

35,4

37,2

38

39,3

50

55

Разом

18,826

89,97

126,75

152,64

196,45

242,43

317,8

415,2

497,9

639,5

703,45

Усього

115,826

229,97

406,75

552,64

576,45

582,43

617,8

675,2

677,9

679,5

743,45


 

Додаток 2
до Програми


ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ
забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян на 2002 - 2012 роки

Регіон 

2002 рік

2003 рік

2004 рік

2005 рік

2006 рік

2007 рік

загальна сума,
млн. гривень

обсяг введення в експлуатацію житла,
тис. кв. метрів

загальна сума,
млн. гривень

обсяг введення в експлуатацію житла,
тис. кв. метрів

загальна сума,
млн. гривень

обсяг введення в експлуатацію житла,
тис. кв. метрів

загальна сума,
млн. гривень

обсяг введення в експлуатацію житла,
тис. кв. метрів

загальна сума,
млн. гривень

обсяг введення в експлуатацію житла,
тис. кв. метрів

загальна сума,
млн. гривень

обсяг введення в експлуатацію житла,
тис. кв. метрів

Автономна Республіка Крим 

5,2504

4,4

10,4245

8,7

18,438

15,5

25,0512

21

26,1305

21,9

26,4016

22,1

Область:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька 

4,4629

3,8

8,8609

7,6

15,6724

13,5

21,2937

18,3

22,2111

19,1

22,4415

19,3

Волинська 

3,8318

3,2

7,608

6,4

13,4564

11,4

18,2829

15,5

19,0706

16,2

19,2684

16,3

Дніпро­петровська

7,9025

6,2

15,6903

12,3

27,7515

21,7

37,7053

29,5

39,3298

30,8

39,7378

31,1

Донецька 

7,883

6,2

15,6515

12,3

27,683

21,8

37,6122

29,6

39,2327

30,8

39,6396

31,1

Житомирська 

2,9187

2,6

5,7949

5,2

10,2496

9,1

13,9258

12,4

14,5258

12,9

14,6765

13,1

Закарпатська 

2,2658

1,8

4,4987

3,5

7,9568

6,3

10,8107

8,5

11,2765

8,9

11,3935

9

Запорізька 

3,2781

2,6

6,5086

5,1

11,5118

9

15,6407

12,2

16,3146

12,7

16,4838

12,9

Івано-Франківська

3,9903

3,4

7,9226

6,8

14,0128

12

19,0388

16,4

19,8591

17,1

20,0651

17,2

Київська 

4,7602

4

9,4514

8

16,7167

14,1

22,7125

19,2

23,6911

20

23,9369

20,2

Кіровоградська 

2,553

2,3

5,0689

4,5

8,9655

8

12,1811

10,8

12,7059

11,3

12,8378

11,4

Луганська 

3,9064

3,3

7,756

6,5

13,7182

11,6

18,6385

15,7

19,4415

16,4

19,6432

16,6

Львівська 

7,5981

6,4

15,0859

12,7

26,6826

22,5

36,2529

30,5

37,8148

31,9

38,2071

32,2

Миколаївська 

2,1573

1,9

4,2833

3,7

7,5758

6,5

10,2931

8,8

10,7365

9,2

10,8479

9,3

Одеська 

6,1386

5,2

12,1881

10,2

21,5571

18,1

29,2891

24,6

30,551

25,6

30,8679

25,9

Полтавська 

4,3513

3,9

8,6393

7,8

15,2805

13,9

20,7612

18,8

21,6556

19,6

21,8803

19,8

Рівненська 

3,4381

2,9

6,8262

5,8

12,0736

10,3

16,4041

14

17,1109

14,6

17,2884

14,7

Сумська 

3,9497

3,5

7,842

6,9

13,8703

12,2

18,8452

16,6

19,6571

17,3

19,861

17,5

Тернопільська 

2,1073

1,9

4,1841

3,8

7,4004

6,8

10,0547

9,2

10,4879

9,6

10,5967

9,7

Харківська 

6,4633

5,3

12,8327

10,5

22,6973

18,5

30,8383

25,2

32,1669

26,3

32,5006

26,5

Херсонська 

2,6303

2,3

5,2223

4,6

9,2368

8,1

12,5498

11

13,0905

11,5

13,2263

11,6

Хмельницька 

3,6855

3,3

7,3175

6,6

12,9425

11,7

17,5846

15,9

18,3422

16,5

18,5325

16,7

Черкаська 

3,2558

2,7

6,4644

5,5

11,4336

9,6

15,5346

13,1

16,2039

13,7

16,372

13,8

Чернівецька 

1,8654

1,7

3,7037

3,3

6,5507

5,8

8,9003

7,9

9,2838

8,2

9,3801

8,3

Чернігівська 

2,1269

1,9

4,2228

3,8

7,4689

6,7

10,1478

9,1

10,585

9,5

10,6949

9,6

м. Київ 

11,7074

8,6

23,2449

17,1

41,1134

30,2

55,8597

41

58,2663

42,7

58,8708

43,2

м. Севастополь 

1,3479

1

2,6763

1,9

4,7335

3,4

6,4313

4,6

6,7084

4,8

6,778

4,9

Усього 

115,826

96,3

229,97

191,1

406,75

338,1

552,64

459,4

576,45

479,1

582,43

484,1


 

Регіон 

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2002 - 2012

загальна сума,
млн. гривень

обсяг введення в експлуатацію житла,
тис. кв. метрів

загальна сума,
млн. гривень

обсяг введення в експлуатацію житла,
тис. кв. метрів

загальна сума,
млн. гривень

обсяг введення в експлуатацію житла,
тис. кв. метрів

загальна сума,
млн. гривень

обсяг введення в експлуатацію житла,
тис. кв. метрів

загальна сума,
млн. гривень

обсяг введення в експлуатацію житла,
тис. кв. метрів

загальна сума,
млн. гривень

обсяг введення в експлуатацію житла,
тис. кв. метрів

Автономна Республіка Крим

28,0049

23,5

30,6068

25,6

30,7292

25,7

30,8018

25,8

33,7006

28,2

265,5395

222,4

Область:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька

23,8044

20,5

26,016

22,4

26,1201

22,5

26,1817

22,5

28,6458

24,7

225,7106

194,2

Волинська

20,4385

17,3

22,3375

18,9

22,4268

19

22,4797

19

24,5954

20,8

193,7961

164

Дніпро­петровська

42,151

33

46,0672

36,1

46,2514

36,2

46,3606

36,3

50,7238

39,7

399,6712

312,9

Донецька

42,0469

33

45,9535

36,1

46,1372

36,3

46,2461

36,3

50,5985

39,8

398,6843

313,3

Житомирська

15,5678

13,9

17,0142

15,1

17,0822

15,2

17,1225

15,2

18,734

16,7

147,6119

131,4

Закарпатська

12,0854

9,5

13,2082

10,4

13,261

10,4

13,2923

10,5

14,5433

11,4

114,5921

90,2

Запорізька

17,4848

13,6

19,1094

14,9

19,1858

15

19,2311

15

21,041

16,4

165,7895

129,4

Івано-Франківська

21,2836

18,3

23,2611

20

23,3541

20,1

23,4092

20,1

25,6124

22

201,8093

173,4

Київська

25,3905

21,4

27,7495

23,4

27,8605

23,5

27,9263

23,6

30,5545

25,8

240,7501

203,2

Кіровоградська

13,6174

12,1

14,8826

13,2

14,9421

13,3

14,9773

13,3

16,3869

14,6

129,1185

114,8

Луганська

20,8361

17,6

22,772

19,2

22,8631

19,3

22,917

19,3

25,0738

21,1

197,5658

166,6

Львівська

40,5274

34,1

44,2928

37,3

44,4699

37,5

44,5749

37,6

48,77

41,1

384,2764

323,8

Миколаївська

11,5067

9,9

12,5758

10,8

12,6261

10,8

12,6559

10,9

13,847

11,9

109,1053

93,7

Одеська

32,7425

27,5

35,7846

30

35,9277

30,2

36,0125

30,2

39,4017

33,1

310,4606

260,6

Полтавська

23,2091

21

25,3654

23

25,4668

23,1

25,527

23,1

27,9294

25,3

220,0658

199,3

Рівненська

18,3383

15,6

20,0421

17,1

20,1222

17,1

20,1697

17,2

22,068

18,8

173,8816

148,1

Сумська

21,0672

18,5

23,0245

20,3

23,1166

20,3

23,1711

20,4

25,3519

22,3

199,7566

175,8

Тернопільська

11,2403

10,3

12,2846

11,3

12,3337

11,3

12,3628

11,3

13,5263

12,4

106,579

97,6

Харківська

34,4743

28,2

37,6773

30,8

37,828

30,9

37,9173

31

41,4858

33,9

326,8817

267,1

Херсонська

14,0295

12,3

15,333

13,4

15,3943

13,5

15,4306

13,5

16,8829

14,8

133,0264

116,6

Хмельницька

19,658

17,7

21,4844

19,4

21,5703

19,5

21,6212

19,5

23,6561

21,3

186,3948

168,1

Черкаська

17,3662

14,7

18,9797

16

19,0556

16,1

19,1006

16,1

20,8982

17,6

164,6645

138,8

Чернівецька

9,9497

8,8

10,8741

9,7

10,9176

9,7

10,9434

9,7

11,9733

10,6

94,3421

83,7

Чернігівська

11,3443

10,1

12,3983

11,1

12,4479

11,1

12,4773

11,2

13,6516

12,2

107,5658

96,3

м. Київ

62,4459

45,8

68,2477

50,1

68,5207

50,3

68,6824

50,4

75,1463

55,1

592,1054

434,5

м. Севастополь

7,1896

5,2

7,8576

5,7

7,889

5,7

7,9076

5,7

8,6518

6,3

68,1711

49,2

Усього

617,8

513,4

675,2

561,3

677,9

563,6

679,5

564,7

743,45

618

5857,916

4869

Полная версия документа доступна бесплатно авторизованным пользователям

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ