Решение от 03.10.2002 № 3 О плане перехода на лицензированное программное обеспечение организаций, которые входят в сферу управления Госстроя

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20485 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 03.10.2002 № 3 О плане перехода на лицензированное программное обеспечение организаций, которые входят в сферу управления Госстроя
Дата принятия03.10.2002
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаРешение
Шифр документа3
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Дата регистрации в Министерстве Юстиций25.09.1997


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
           Науково-технічна рада
             Р І Ш Е Н Н Я
             03.10.2002 N 3

      Про план переходу на ліцензоване програмне
     забезпечення організацій, що входять до сфери
            управління Держбуду

   Науково-технічна рада В И Р І Ш И Л А:
   1. Схвалити  План  переходу  на  ліцензійне  програмне
забезпечення організацій будівельної галузі далі - План) та
Рекомендації з формування та реалізації робочих планів переходу на
ліцензійне програмне забезпечення організацій будівельної галузі
(далі - Рекомендації).
   2. Покласти  координацію  робіт та методично-інструктивне
забезпечення реалізації Плану на Державний  науково-дослідний
інститут автоматизованих систем в будівництві (ДНДІАСБ).
   3. Встановити, що План поширюється на організації, які до
30 листопада 2002 року на його основі з урахуванням Рекомендацій
розроблять і затвердять власні робочі плани переходу на ліцензійне
програмне забезпечення та направлять їх копії для реєстрації в
ДНДІАСБ.
   4. ДНДІАСБ (Б.Волобоєв):
   4.1. Організувати і забезпечити ведення спеціальної сторінки
на  Веб-сайті  інституту  (www.ndiasb.kiev.ua\licensing)  для
реєстрації організацій, розміщення методичних та інструктивних
матеріалів,  поширення  досвіду  з  легалізації  програмного
забезпечення тощо.
   4.2. Опрацювати з фірмами-виробниками варіанти корпоративних
закупок ліцензійних програмних засобів  та  організувати  їх
придбання  за заявками підприємств і організацій будівельної
галузі.
   4.3. Забезпечити  за  заявками  підприємств,  організацій
проведення аудиту наявних програмних засобів  та  підготовку
оптимальних  варіантів програмного забезпечення з урахуванням
альтернативних програмних продуктів (OC Linux, OpenOffice тощо).
   4.4. Щоквартально готувати інформацію про хід реалізації
Плану та надавати її Держбуду.
   5. Управлінню науково-технічної  політики  у  будівництві
(А.Григор), НДІАСБ забезпечити:
   - доведення інформації до організацій будівельної галузі;
   - проведення за участю будівельних корпорацій семінарів з
питань легалізації програмного забезпечення;
   - вжиття  необхідних  оперативних заходів, пов'язаних із
забезпеченням реалізації Плану.
   6. Хід виконання Плану розглянути на засіданні  колегії
Держбуду у другому кварталі 2003 року.
   7. Контроль  за  виконанням рішення покласти на першого
заступника Голови Держбуду А.Беркуту.

 Голова НТР                        В.Череп

               Довідка
   Розпорядженням Кабінету Міністрів України  від  15 травня
2002 р. N 247-р затверджена Концепція  легалізації
програмного  забезпечення  та  боротьби  з  нелегальним його
використанням. Цим  же  розпорядженням  міністерствам,  іншим
центральним  органам  виконавчої  влади  доручено забезпечити
реалізацію завдань і положень, передбачених Концепцією.
   До основних  організаційних  заходів  щодо  легалізації
програмного забезпечення відповідно до Концепції
відноситься  розроблення  планів  переходу  на  ліцензоване
локалізоване програмне забезпечення.
   Це пов'язано з тим, що одночасний перехід на ліцензійне
програмне забезпечення всіх комп'ютерів, що є у користуванні,
економічно непідсильний більшості організацій, оскільки витрати на
купівлю ліцензій лягають на обігові кошти і фактично відносяться
на  прибуток.  Особливо  гостро  це  питання  стоїть  перед
науково-дослідними та проектно-конструкторськими організаціями,
які, експлуатуючи великий парк комп'ютерів та спеціалізованого
програмного забезпечення, володіють обмеженими ресурсами для його
заміни на ліцензійні версії.
   Наприклад, за попередніми  розрахунками  організація,  що
експлуатує  30  персональних  комп'ютерів, у випадку купівлі
коробкових версій навіть найпростішої версії операційної системи
Windows, офісного пакету, кількох САПР AutoCAD та ArhiCAD повинна
понести витрати в розмірі 300-400 тис. грн. Таких прибутків не має
жоден інститут.
   У зв'язку з наведеним та відповідно до положень Концепції
 Держбудом  розроблено проекти плану переходу на
ліцензійне програмне забезпечення організацій будівельної галузі
та типового плану переходу організації на ліцензійне програмне
забезпечення, на основі яких підприємства і організації мають
розробити і затвердити конкретні плани дій.
   Такий план  є шляхом цивілізованої легалізації, оскільки
дозволить розподілити на перехідний період витрати для закупки
ліцензій на програмне забезпечення. З іншого боку, план переходу
захищає і виробника програмного забезпечення, тому що процес
легалізації стає прозорим і контрольованим. Виробник програмного
забезпечення гарантовано отримує оплату за свою продукцію протягом
перехідного періоду.
   Запропоновані документи   опрацьовані   і   підтримані
Міністерством освіти і науки, яке є головним виконавцем  і
організатором робіт з легалізації програмного забезпечення та
боротьби з нелегальним його використанням, а також Державною
службою боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх
справ, Управлінням стратегії розвитку інформаційних  ресурсів
Секретаріату  Кабінету Міністрів України. Питання практичного
забезпечення легальними програмними продуктами підприємств  і
організацій в рамках реалізації плану принципово опрацьовано
представництвом фірми Microsoft та НДІАСБ.

                   СХВАЛЕНО
                   Рішенням НТР Держбуду
                   України
                   03.10.2002 N 3

                ПЛАН
     переходу на ліцензійне програмне забезпечення
         організацій будівельної галузі


N пп Найменування програмного продукту Тип Кількість одиниць ліцензійного програмного забезпечення у відсотках до його загальної кількості
2002 р. 2003 р. 2004 р.
1 Операційні системи Windows 95, 98, 2000, XP 15 55 30
Інші 15 45 40
2 Офісні додатки MS Office 97, 2000, XP 15 50 40
Інші 15 45 40
3 Графічні додатки AutoCAD 15 40 45
ArchiCAD 15 40 45
Core 1 Draw 15 45 40
Photoshop 15 45 40
Інші 15 45 40
4 Системи управління базами даних MS SQL Server 15 45 40
Інші 15 40 45
5 Пакети перекладу та перевірки правопису Ruta Play 15 45 40
Lingo, Promt 15 45 40
Інші 15 45 40
6 Інструментальні засоби програмування MS Visual C++ 15 45 40
Delphi, C++Builder 15 45 40
Інші 15 45 40
7 Бухгалтерські програми 15 45 40
Інші 15 45 40
8 Антивірусні програми DrWeb 15 45 40
Інші 15 45 40
9 Спеціалізовані програмні забезпечення Лира, Мономах 15 45 40
Маестро 15 45 40
Кошторис 15 45 40
Інші 15 45 40
   Реалізація цього Плану в конкретній організації здійснюється
на основі робочого плану, який складається згідно з Рекомендаціями
з формування та реалізації робочих планів переходу на ліцензійне
програмне забезпечення організацій будівельної галузі, схвалених
рішенням науково-технічної ради Держбуду України від 3 жовтня 2002
року, і затверджується керівником організації.

                   СХВАЛЕНО
                   Рішенням НТР Держбуду
                   України
                   03.10.2002 N 3

              РЕКОМЕНДАЦІЇ
      з формування плану переходу на ліцензійне
   програмне забезпечення організації будівельної галузі

           1. Загальні положення
   Робочий план переходу на ліцензійне програмне забезпечення
організації будівельної галузі (далі - План) розробляється на
підставі Закону України "Про авторське право і суміжні права" від
11 липня 2001 р. N 2627-III, Концепції легалізації
програмного забезпечення  та  боротьби  з  нелегальним  його
використанням,  затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 15 травня 2002 р. N 247-р ,  Плану
переходу  на  ліцензійне  програмне  забезпечення організацій
будівельної галузі, схваленого рішенням науково-технічної ради
Держбуду від 3 жовтня N 3.
   Мета Плану полягає у забезпеченні необхідного перехідного
періоду, протягом якого організація зможе поступово перейти на
використання легальних програмних продуктів.
   План повинен  містити  відомості  про  кожний комп'ютер,
програмні засоби, що використовуються на ньому, та строки їх
легалізації. Необхідно передбачити внутрішній щоквартальний звіт
про виконання Плану та контроль за своєчасним проведенням робіт.
   Наказом по організації з числа керівників  призначається
відповідальний за проведення легалізації програмного забезпечення
та структурний підрозділ, на який покладається організація робіт.
      2. Вимоги до нового програмного забезпечення
   Розпорядженням Кабінету Міністрів України  від  15 травня
2002 р.  N 247-р   забороняється   незаконне
встановлення нового програмного забезпечення. Таким чином, все без
винятку нове програмне забезпечення необхідно купувати у легальних
розповсюджувачів. У Плані має бути також зазначено, що нові
комп'ютери повинні вводитися в експлуатацію тільки з легальним
програмним забезпеченням.
     3. Проведення аудиту та паспортизації засобів
           обчислювальної техніки
   На першому  етапі  легалізації  проводиться  аудит  та
паспортизація засобів обчислювальної  техніки  організації  з
присвоєнням  індивідуального  номера  кожній  одиниці техніки
(створення карти комп'ютерного парку організації та програмного
забезпечення, що знаходиться в експлуатації, як легального, так і
нелегального). Результати заносяться в підсумкову таблицю 1. В
таблиці для кожного комп'ютера вказується набір програмних засобів
(ПЗ), що експлуатуються на ньому.
   Таблиця заповнюється таким чином, що біля назви програмного
засобу залишається місце для відмітки про дату проведення заміни
на легалізовану версію, яка буде проставлятися у ході реалізації
Плану.
   Для легальних програмних засобів вказується дата її придбання
або дата проведення паспортизації.
   Після затвердження Плану керівником організації експлуатація
програмних засобів, не внесених до таблиці 1, забороняється.
   Індивідуальні номери  повинні  бути  нанесені на корпуси
комп'ютерів. За кожним комп'ютером повинна  бути  закріплена
відповідальна  особа,  з дозволу якої проводиться інсталяція
програмного забезпечення.
                             Таблиця 1

Інд. N комп'ютера Характеристика комп'ютера Операційна система Офісні додатки Графічні додатки Системи управління базами даних Спеціалізовані ПЗ Інші ПЗ
               
  Разом у т.ч. підлягає легалізації            


   * Методичні рекомендації з проведення аудиту програмного
забезпечення, що експлуатується в організаціях будівельної галузі,
надаються НДІАСБ Держбуду України.
        4. Визначення вартості легалізації
           програмного забезпечення
   Вартість визначається  за  середніми  цінами  програмних
продуктів. Результати заносяться в таблицю 2. Значення стовпчиків
6, 7, 8 таблиці 2 отримують як результат множення значень
стовпчиків 4, 5 таблиці 2 на відповідне значення стовпчиків 4, 5,
6 таблиці, 1 поділене на 200.
                             Таблиця 2

N пп Найменування програмного продукту Тип Ціна* Кількість ПЗ, що підлягає легалізації Сума, необхідна для легалізації
2002 р. 2003 р. 2004 р. Всього
1 Операційні системи Windows 95, 98, 2000, XP Інші            
2 Офісні додатки MS Office 97, 2000, XP Інші            
3 Графічні додатки AutoCAD ArchiCAD Core 1 Draw Photoshop Інші            
4 Системи управління базами даних MS SQL Server Інші            
5 Пакети перекладу та перевірки правопису Ruta Play Lingo, Promt Інші            
6 Інструментальні засоби програмування MS Visual C++ Delphi, C++Builder Інші            
7 Бухгалтерські програми 1С Інші            
8 Антивірусні програми Dr Web Інші            
9 Спеціалізовані програмні забезпечення Лира, Мономах Маестро Кошторис Інші            


   * орієнтовно
         5. Встановлення строків переходу
        на легальне програмне забезпечення
   Строки переходу визначаються фінансовим станом організації.
Максимальний строк переходу на легальне програмне забезпечення
повинен бути встановленим не пізніше 31.12.2004 року.
   Придбання ліцензій  протягом  поточного  року  повинно
плануватися рівномірно  по  кварталах із вказівкою конкретних
комп'ютерів, програмне  забезпечення  на  яких  планується
легалізувати за вказаний період.
   Вартість витрат, які необхідні щоквартально на легалізацію
програмного забезпечення, визначається шляхом  ділення  річної
вартості легалізації  програмного  забезпечення  на  кількість
кварталів. В рамках  цих  витрат  виділяються  комп'ютери  з
індивідуальними номерами, програмне забезпечення на яких буде
легалізоване в поточному кварталі. При цьому необхідно витримати
строки легалізації по типах програмних продуктів відповідно до
плану переходу на ліцензійне програмне забезпечення організацій
будівельної галузі, схваленого рішенням науково-технічної ради
Держбуду від 3 жовтня N 3.
   Результати заносяться в підсумкову таблицю 3.
                             Таблиця 3

Інд. N Характеристика комп'ютера 2002 рік 2003 рік 2004 рік
4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
  ......                  
  Разом                  
         6. Контроль за ходом легалізації
           програмного забезпечення
   Щоквартально відповідальними   за  легалізацію  особами
організації проводиться внутрішній аудит і складається звіт для
керівника організації, в якому відображається стан легалізації
програмного забезпечення в організації та виконання встановленого
графіка переходу  на  легальне  програмне  забезпечення  за
індивідуальними номерами комп'ютерів. Повинна бути забезпечена
можливість контролю за використанням програмного забезпечення на
комп'ютерах за індивідуальними номерами.
   Наявність ліцензійних програм  на  комп'ютері,  програмне
забезпечення на  якому легалізоване до поточного кварталу, є
порушенням Закону України "Про авторське право і суміжні права"
 від 11 липня 2001 р.
   Якщо організація не виконує затверджені показники переходу на
ліцензійне програмне забезпечення, то вона втрачає право  на
перехідний період.

 "Інформаційний бюлетень держбуду", N 10, жовтень 2002 р.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ