Решение от 03.10.2002 № 5 "О проекте Государственной программы относительно обеспечения беспрепятственного доступа людей с ограниченными физическими возможностями на объекты жилищно- гражданского назначения"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19717 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 03.10.2002 № 5 "О проекте Государственной программы относительно обеспечения беспрепятственного доступа людей с ограниченными физическими возможностями на объекты жилищно- гражданского назначения"
Дата принятия03.10.2002
СтатусДействующий
Вид документаРешение
Шифр документа5
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Дата регистрации в Министерстве Юстиций02.08.1996
Принявший органМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
           Науково-технічна рада
             Р І Ш Е Н Н Я
             03.10.2002 N 5
 
         Про проект Державної програми
     щодо забезпечення безперешкодного доступу людей
     з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів
         житлово-цивільного призначення
 
   Розглянувши проект  Державної  програми щодо забезпечення
безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями
до об'єктів житлово-цивільного призначення науково-технічна рада
В И Р І Ш И Л А:
   1. Схвалити проект Державної програми щодо безперешкодного
доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів
житлово-цивільного призначення, розроблений згідно з дорученням
Президента  України від 19 листопада 2001 року N 1-14/1575
Управлінням архітектурно-конструктивних та  інженерних  систем
будинків і споруд житлово-цивільного призначення Держбуду України
за участю Мінпраці України, Всеукраїнського громадсько-політичного
об'єднання  "Національна  асамблея  інвалідів  України"  та
Науково-дослідного інституту теорії та історії архітектури і
містобудування.
   2. Управлінню  архітектурно-конструктивних  та  інженерних
систем житлово-цивільних будинків і споруд Л.Муляр) у місячний
термін підготувати необхідні документи та в установленому порядку
подати проект зазначеної Програми для розгляду та затвердження у
Кабінет Міністрів України.
 
 Голова НТР                        В.Череп
 
               Довідка
 
   Генеральна Асамблея ООН у 1971 р. визнала права людей з
порушенням функцій організму і прийняла Декларацію про права
інвалідів. З метою вирішення проблеми інтеграції у суспільство цих
людей ООН розроблено Стандартні Правила забезпечення  рівних
можливостей для інвалідів.
   Україною також визнані міжнародні акти щодо прав інвалідів.
   За період з 1991 р. на виконання положень Закону України "Про
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" 
прийнято ряд підзаконних актів, розроблені нормативні документи в
рамках державних соціальних програм, спрямованих на поліпшення
умов проживання людей з обмеженими фізичними можливостями.
   Вирішення зазначених  проблем у галузі містобудування та
житлово-цивільного будівництва в Україні забезпечує ряд чинних
державних будівельних норм та методичних матеріалів.
   Разом з  тим,  при будівництві та реконструкції міської
забудови потреби маломобільних  груп  населення  враховуються
недостатньо, ще не створено рівноцінних умов щодо використання
міського середовища та окремих об'єктів для  всіх  громадян
незалежно від стану здоров'я і ступеня мобільності.
   Чинна нормативно-правова та методична база щодо створення
безперешкодного середовища для маломобільних груп населення на
сучасному етапі потребує перегляду та вдосконалення.
   Зазначене обумовило прийняття Президентом України рішення
доручити Держбуду України (від 19 листопада 2001 року N 1-14/1575)
розроблення Державної програми щодо забезпечення безперешкодного
доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів
житлово-цивільного призначення.
   Мета розроблення зазначеної Державної програми полягає у
визначенні ефективних шляхів реалізації державної  соціальної
політики  щодо  створення доступного для людей з обмеженими
фізичними можливостями середовища життєдіяльності та повної їх
інтеграції у суспільне життя.
   Основними заходами, передбаченими Державною програмою, є:
   - проектування нових і адаптація існуючих  житлових  та
громадських будинків із врахуванням потреб інвалідів;
   - формування мережі спеціалізованого обслуговування;
   - пристосування вулично-шляхової та пішохідної мереж;
   - забезпечення  доступності,  зручності  та  безпечності
перевезення пасажирів-інвалідів;
   - облаштування житлових та громадських будинків і споруд
допоміжним обладнанням і засобами інформації.
   З метою формування сучасної правової та нормативно-технічної
бази Державною програмою передбачено здійснення перегляду чинного
законодавства України та його відповідність міжнародним нормам
щодо забезпечення осіб з обмеженими можливостями у безбар'єрному
доступі  до  об'єктів  житлово-цивільного  призначення  та
удосконалення організаційно-правового механізму  захисту  прав
маломобільних груп населення.
   На державному  рівні  реалізація  Державної програми має
здійснюватися  міністерствами,  іншими  центральними  органами
виконавчої  влади,  підвідомчими  їм  організаціями  шляхом
науково-методичного  та  нормативно-проектного  забезпечення
формування доступного для людей з особливими потребами середовища
та її моніторингу.
   Для забезпечення взаємодії та контролю за виконанням заходів
Державної програми передбачається створення єдиного міжгалузевого
координаційного та науково-методичного центру.
   Виконання положень та основних заходів Державної програми
дозволить учасникам  її  реалізації  здійснювати  формування
середовища життєдіяльності  людей  з  обмеженими  фізичними
можливостями відповідно  до  міжнародновизнаних  правових  та
соціальних стандартів,   сприятиме   створенню   здорового
соціально-психічного клімату  для адаптації маломобільних груп
населення у всі сфери соціального життя, сприятиме рівноправному
та всебічному розвитку кожної людини.
   Проект Державної програми розглянуто та погоджено Мінпраці
України (лист від 21.08.2002 N  03-3/0083-05-4),  Українським
громадським соціально політичним об'єднанням "Національна асамблея
інвалідів України" (від 03.09.2002 N 63/2) та  рекомендовано
секцією НТР Держбуду "Архітектура і житлово-цивільне будівництво"
для розгляду на науково-технічній раді Держбуду України.
 
 "Інформаційний бюлетень Держбуду", N 10, жовтень 2002 р.
 

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ