Приказ от 29.12.2000 № 406 Об утверждении норм затрат горюче-смазочных материалов на работу дорожно-строительных и специальных машин

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19351 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 29.12.2000 № 406 Об утверждении норм затрат горюче-смазочных материалов на работу дорожно-строительных и специальных машин
Дата принятия29.12.2000
Дата отмены действия 12.12.2012
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа406
РазработчикМинистерство транспорта и связи Украины
Дата регистрации в Министерстве Юстиций29.12.2002
Принявший органМинистерство транспорта и связи Украины
Дополнительные данные Приказом Государственного агентства автомобильных дорог Украины от 12 декабря 2012 N 487 утвержден СОУ 42.1-37641918-094:2012 Нормы расходов горюче-смазочных материалов на работу машин и механизмов


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


         МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
     УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА КОРПОРАЦІЯ ПО БУДІВНИЦТВУ,
       РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ
              "УКРАВТОДОР"
              Н А К А З
            29.12.2000 N 406

     Про затвердження норм витрат паливно-мастильних
      матеріалів на роботу дорожньо-будівельних
            та спеціальних машин
   З метою впровадження у виробництво прогресивних технічно і
економічно обгрунтованих норм витрат паливно-мастильних матеріалів
у системі корпорації "Укравтодор" Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити та ввести в дію з 02.01.2001 норми витрат
паливно-мастильних матеріалів на роботу дорожньо-будівельних та
спеціальних машин додаються).
   2. Підприємству    "Укрдортехнологія"   (Мельничук Г.С.)
забезпечити тиражування норм у необхідних обсягах, Управлінню
інженерної підтримки виробництва (Оксенюк О.Д.) довести їх до
організацій і підприємств, що входять до складу корпорації.
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Управління
інженерної підтримки виробництва (Оксенюк О.Д.).

 Перший заступник
 голови корпорації                   М.Д.Климпуш
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   наказ Української державної
                   корпорації по будівництву,
                   ремонту та утриманню
                   автомобільних доріг
                   "Укравтодор"
                   Міністерства транспорту
                   України
                   29.12.2000 N 406

               НОРМИ
        витрат паливно-мастильних матеріалів
        на роботу дорожньо-будівельних машин
     (доповнення 2 до норм Н218. "Укравтодор" 043-96)

                   Вводиться з 02.01.2001 р.
            Загальні положення
   1.1. Норми витрат паливно-мастильних матеріалів встановлюють
витрату палива на нові дорожні і спеціальні машини, що не ввійшли
в норми Н218. "Укравтодор" 043-96 та доповнення 1 до норм від
01.10.1997 р.
   1.2. Норми розроблені згідно вимог ДБН В.2.8-12-2000 "Типові
норми витрат пального і змащувальних матеріалів для експлуатації
техніки в будівництві".
   1.3. Норми витрат палива і мастильних матеріалів для дорожніх
машин та спецавтомобілів призначені для  планування  потреби
підприємств,  організацій та установ (далі - підприємств) в
паливно-мастильних матеріалах і контролю за їх витратами, ведення
звітності,  запровадження  режиму  економії  і  раціонального
використання нафтопродуктів, а також можуть застосовуватись для
розроблення питомих норм витрат палива.
   1.4. Нормування витрат палива - це встановлення допустимої
міри його споживання в певних умовах експлуатації дорожніх машин
та спецавтомобілів, для чого застосовуються базові лінійні норми,
встановлені  по  моделях  (модифікаціях)  дорожніх  машин  і
спецавтомобілів, та система нормативів і коригуючих коефіцієнтів,
які дозволяють враховувати виконану роботу, кліматичні, дорожні та
інші умови експлуатації.
   1.5. Нормування витрат моторних масел та мастил здійснюється
пропорційно до витрат палива згідно з встановленими нормативами.
   1.6. Приведені в збірнику норми витрат визначені згідно
Методичних вказівок по визначенню індивідуальних норм витрат
автомобільного  бензину  та  дизельного  палива  на  роботу
дорожньо-будівельних  машин  Держбуду  Російської  Федерації,
Методичних рекомендацій по нормуванню витрат палива спеціальними
автомобілями Держплану Російської Федерації та  Норм  витрат
пального і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті
Департаменту автотранспорту Мінтрансу України.
   1.7. При визначенні кількості палива для роботи машин в
перебігу зміни необхідно витрату палива на машино-годину роботи
помножувати на тривалість зміни.
   Змінний час  включає  тривалість  виконання  операцій
технологічного процесу виробництва робіт, пересування машини своїм
ходом по фронту робіт (в границях одного будівельного об'єкта) чи
з одного об'єкта на другий (в границях будівельної площі),
технологічних перерв в роботі машини, підготовка машини до роботи
в  початку  зміни  чи  здачі  в кінці зміни, або технічне
обслуговування протягом зміни.
   1.8. При необхідності перерахунку норми витрат палива з
машино-години роботи машини на мото-годину необхідно витрату
палива на машино-годину розділити на коефіцієнт використання
двигуна по часу за зміну.
   Коефіцієнт використання двигуна по часу для різних машин
наведений у додатку 2.
   1.9. При роботі машин в зимовий час при температурі повітря
нижче 0 град. C норми витрат палива підвищуються до 10%.
   Тривалість періоду використання зимових норм витрат палива
встановлюється  рішенням  обласних  адміністрацій  Автономної
Республіки Крим та міст Києва і Севастополя.
   1.10. Витрати  бензину  для  запуску  дизельних двигунів
пусковими двигунами дорожніх машин приймаються до 3% в літній час
та 4,5% в зимовий час від витрати дизельного палива.
   1.11. Норми витрат пального при експлуатації автомобілів та
дорожніх машин після капітального ремонту та нових при пробігу
перших 1000 км підвищуються до 10%.
   1.12. При перерахунку маси палива в об'ємні одиниці (л) та
зворотньо (кг) приймаються середні значення щільності автобензину
- 0,74, дизельного палива - 0,825.
   1.13. Норми витрат палива в вагових одиницях визначені для
планових розрахунків.
   Норми витрат палива для  нових  машин  визначаються  за
розрахунково-аналітичним методом, як тимчасові.
     Методичні вказівки по визначенню індивідуальних
    норм витрати бензину та дизельного палива на роботу
          дорожніх і спеціальних машин
   Методика розробки індивідуальних норм витрати палива, яка
пропонується,  грунтується  на  "Методических  указаниях  по
определению индивидуальных норм расхода автомобильного бензина и
дизельного топлива  на  работу  строительно-дорожных  машин",
розроблених ЦНИИОМТП  та  узгоджених з Держпланом СРСР (лист
від 30 червня 1988 р. N КМ-250/4-485) та затверджених будівельним
комітетом СРСР 20 липня 1988 р. N 32-Д.
   Індивідуальна норма (H ) витрати палива визначається  по
              i
формулі, наведеній нижче:
                    -3
           H = q x N x C x 10 ,
           і  e  e

де  H - індивідуальна норма витрати палива дорожньої машини,
   і  кг/маш. х год. (враховує середні умови експлуатації
     дорожніх машин протягом робочої зміни);
   q - питома витрата палива при нормальній потужності двигуна,
   e г/кВт х год. (приймається по даних інструкції по
     експлуатації заводу-виготовлювача дорожньої машини),
     наведена у додатку 3;
   N - номінальна потужність двигуна дорожньої машини, кВт,
   e приймається по даних інструкції по експлуатації
     заводу-виготовлювача дорожньої машини;
   C - інтегральний коефіцієнт, який враховує середні умови
     експлуатації машини протягом робочої зміни та
     визначається по формулі, наведеній нижче;
    -3
   10  - перевідний коефіцієнт грамів в кілограми.
   Визначення інтегрального нормативного коефіцієнта
         C = К x К  x К  x К ,
            ДВ  ДN  TN  ТЗ

де  К - коефіцієнт використання двигуна в часі (додаток 2);
   ДВ
   К -  коефіцієнт  використання двигуна  по  потужності
   ДВ  (додаток 2);
   К - коефіцієнт, що враховує зміни питомої витрати палива в
   TN залежності від ступеня використання  двигуна  по
     потужності (додаток 3);
   К - коефіцієнт, який враховує витрату палива на запуск і
   ТЗ регулювання  роботи  двигуна,  а  також  щомісячне
     технічне обслуговування машин на початку зміни, дорівнює
     1,03.
   Використовуючи показники,  які вказані у додатках 2, 3,
визначається індивідуальна норма витрати рідкого палива на роботу
дорожньої машини.
      Норми витрат палива на машино-годину роботи
          дорожньо-будівельної техніки


NN п/п Тип дорожньої машини Країна-виробник дорожньої техніки Тип двигуна Потужність двигуна, кВт (к.с.) Витрата палива, л/маш. х годину Питома витрата палива, г/кВт х годину
1 2 3 4 5 6 7
1. Асфальтоукладач АБГ "Тітан-423" Фірма VOGELE Німеччина - 132,4 (180,0) 20,0 -
2. Асфальтоукладач SUPER 2000 Німеччина DEUTZ FBL413 170,0 (231,0) 48,3 -
3. Асфальтоукладач SUPER 2100 Фірма VOGELE Німеччина BF6M 1013EC 160,0 (218,0) 41,0 -
4. Асфальтоукладач SUPER 2500 Фірма VOGELE Німеччина BF6M 1015 209,0 (284,0) 54,0 -
5. Комбінований асфальто- і щебене- розподілювач для поверхневої обробки дорожнього покриття SAVALCO HP27 Швеція, базова машина МАЗ 53371 - - Автомобіль МАЗ 53371 - 23,0 л/100 км; дизельний двигун - 16,4, горілка - зріджений газ- пропан - 0,46 кг/маш. х год. -
6. Машина для ямкового ремонту дорожнього покриття SAVALCO SR800 Швеція, базова машина VOLVO, шасі 2-х осне - 190,0 (258,0) 27,0 л/100 км -
7. Фреза для холодного фрезерування дорожнього покриття W 100 F Wirtgen, Німеччина BF6M 1013CP 185,0 (252,0) 31-46 -
8. Фреза для холодного фрезерування дорожнього покриття VOLPE SF 101 BITELLI, Італія DEUTZ BF6M 1013 150,0 (204,0) 25-37 200,0
9. Одноковшовий навантажувач з бортовим поворотом "Бобкет-863Н" Компанія MELROE, Англія DEUTZ BF4AM 1011 55,0 (75,0) Повне навантаження (робота з фрезою, пневмодробаркою, дисковою фрезою, роторним снігоочисником) - 11,0-12,4 Високе навантаження (робота з екскаватором) - 10,0-11,0 Середнє навантаження (робота з ковшом, вантажно- розвантажувальні роботи) - 7,0-7,4 Мале навантаження (переніс та штовхання вантажу) - 6,7-6,9  
10. Підмітально- всмоктуюча машина "БОШУНГ СМ-420" Фірма "Марсель Бошунг-АГ", Швейцарія VM 59 A/3 97,0 (132,0) 12,0 л/100 км -
11. Різальник асфальтобетону (фреза ручна) ОАО КМЗ "Магістраль" ДМ-1к 4,4 (6,0) 2,4 -
12. Віброплита ручна Модель AVP 1240 Німеччина GX-120 Хонда 2,6 (3,5) 0,8 -
13. Маркувальна машина HOFMANN   АДЕ 56,0 (76,0) 10,0 -
14. Маркувальна машина HOFMANN 33-HC-1 (самохідна) Німеччина двигун бензи- новий 25,0 (34,0) 7,2 -
15. Маркувальна машина HOFMANN H26-2 (самохідна) Німеччина двигун дизель- ний 20,0 (27,0) 6,2 -
16. Маркувальна машина для розмітки автомобільних доріг "Гідрокобра" Німеччина - - 7,0 -
17. Мотокоток Hamn НД110К   BF4M 1013E 129,0 (175,0) 17,5  
18. Підмітально- прибиральна машина "BRODDWAY SENIOR" США - - 7,0  
19. Машина для поверхневої обробки дорожнього покриття "ШЕФФЕР" - - - Автомобіль MAN двигун 364,0 кВт - 40 л/100 км; - 4,0 "Шеффер" - дизель 2-х циліндровий - 33,0 кВт - 8,0 і 12,0 Горілка "RIELO" - 10,0 і 21,0  
20. Трактор Т-150, ХТЗ-17021 - DEUTZ ФРН 125,0 (170,0) 16,1 252,0
21. Трактор Т-150   Двигун ЯМЗ-236 132,0 (180,0) 13,0 238,0
22. Трактор Т-150 - СМД-60, 62 121,4 (165,0) 12,0 238,0
23. Навісний плужний відвал на шасі автомобіля КрАЗ-256, КрАЗ-6510 - - - Автомобіль КрАЗ-256 дизельний двигун ЯМЗ-238 176,5 кВт - 48,9 л/100 км Робота плужним відвалом при снігоочищенні - 70,0 л/100 км  
24. Навантажувач ТО-28А - Двигун Д-260-1 - 114 114,0 (155,0) 13,0  
25. Навантажувач ТО-28, ТО-18Б - А01МКС 99,0 (135,0) 12,85 238,0
26. Навантажувач ТО-18Д - Д-245 73,5 (100) 8,62 220,0
27. Навантажувач UN-053 Словаччина "Зетор" 72.01.91 47,5 (64,6) 6,45 265,0
28. Навантажувач 40484 Білорусь ЯМЗ-238Б 220,0 (300,0) 29,5 224,0
29. Колісний бульдозер МоАЗ-40489 Білорусь ЯМЗ-238Б 220,0 (300,0) 26,2 238,0
30. Дисковий бензоріз Husqvarna 312ОК Компанія Форест, Швеція   5,8 (8,0) 2,5  
31. Бензопила 365 Husqvarna - - 1,48 -
32. Бензопила 371 XP Husqvarna - 3,9 (5,3) 1,58 -
33. Бензопила 394 XP Husqvarna - 5,2 (7,1) 2,37 -
34. Кущоріз 250 R Husqvarna - 2,4 (3,3) 1,00 -
35. Кущоріз 245 R Husqvarna - 2,0 (2,7) 0,87 -
36. Висоторіз (сікатор) 250 PS Husqvarna - 1,3 (1,8) 1,0 -
37. Бульдозер на тракторі Т-150Д   СМД-20Т. 06. 95,6 (130,0) 9,35 233,0
38. Навантажувач на тракторі К-701   ЯМЗ-240НБ 220,6 (300,0) 20,4 238,0
39. Навантажувач на тракторі К-700   ЯМЗ-238НБ 158,0 (215,0) 14,6 238,0     Норми витрат пального на роботу спецавтомобілів
       з бензиновими та дизельними двигунами


NN п/п Тип спецавтомобіля Тип двигуна Потужність двигуна, кВт (к.с.) Норма витрат пального
на 100 км пробігу, л на роботу спецобладнання, л/100 км л/маш. x год.
1 2 3 4 5 6
1. ЗІЛ-130 з причепом ГКБ-8328 ЗІЛ-130 110,3 (150,0) 39,0 -
2. ЗІЛ-441510 з причепом ОДАЗ-885 ЗІЛ-130 110,3 (150,0) 47,7 -
3. ЗІЛ-441510 з причепом ОДАЗ-9357 ЗІЛ-130 110,3 (150,0) 43,4 -
4. ЗІЛ-441510 з причепом ОДАЗ-93571 ЗІЛ-130 110,3 (150,0) 39,8 -
5. ЗІЛ-130 з вантажним крюком ЗІЛ-130 110,3 (150,0) 37,0 -
3,0
6. ЗІЛ-130 з вантажним крюком та причепом ГКБ-8328 ЗІЛ-130 110,3 (150,0) 42,0 -
3,0
7. ЗІЛ-ММЗ-554; ЗІЛ-ММЗ-45021 з причепом "БРОДВЕЙ" ЗІЛ-130 110,3 (150,0) 40,7 -
8. МДК-133Д4С з причепом "БРОДВЕЙ" КАМАЗ-740 154,4 (210,0) 31,5 -
9. МАЗ-537 з напівприче- пом 4МЗАП-9990 Д-12А 275,7 (375,0) 110,0 -
10. Комбінована дорожня машина КО-713-01 ЗІЛ-130 110,3 (150,0) 34,0 - пересування з водою і полив - 64,6
- - пересування з водою і мийка - 71,0
- - снігоочистка щіткою - 71,0
- - снігоочистка плугом і щіткою - 74,5
-
11. Комбінована дорожня машина КО-713-02, КО-713-06 ЗІЛ-130 110,3 (150,0) 34,0 - перевезення піску і посипка - 43,0
- - снігоочистка щіткою - 71,5
- - снігоочистка плугом і щіткою - 75,0
-
12. Комбінована дорожня машина МДК-133Г4, МДК-133Д4 ЗІЛ-133Г4 ЗІЛ-133Д4 136,0 (150,0) 27,5* - перевезення піску і посипка - 34,5*
- - снігоочистка щіткою - 50,8*
- - снігоочистка плугом і щіткою - 53,3*
-
13. Комбінована дорожня машина ЕД-207 КАМАЗ-740 154,4 (210,0) 31,5* - перевезення піску і посипка - 34,5*
- - снігоочистка щіткою - 53,0*
- - снігоочистка плугом і щіткою - 55,6*
-
14. Комбінована дорожня машина КО-806-02 КАМАЗ-740 154,4 (210,0) 31,5* - полив і пересування з водою - 48,0*
- - мийка і пересування з водою - 53,0*
- - снігоочистка щіткою - 53,0*
- - снігоочистка плугом і щіткою - 55,6*
-
15. КДМ-130 (асфальтовіз) ЗІЛ-130 110,3 (150,0) 34,0 перевезення асфальту - 41,5
-
16. Комбінована дорожня машина КДМ-152 на шасі КрАЗ-65101 ЯМЗ-238 220,0 (300,0) 42,0* - пересування з водою і мийка - 240,0*
- - перевезення піску і посипка - 75,0*
- - снігоочистка плугом і щіткою- 119,0*
-
17. Автогудронатор КДМ-332 на шасі КАМАЗ-53212, 53213 КАМАЗ-740 1540,4 (210,0) 31,0* Норма на роботу обладнання: - гудронатор - -
7,0* - бітумного насосу - -
10,0* - двох горілок - -
19,5*
18. Автогудронатор КДМ-333 на шасі КрАЗ 65033, КрАЗ 65101 ЯМЗ-238М2 176,0 (240,0) 33,0* Норма на роботу обладнання: автогудронатора - -
7,5*; бітумного насоса - -
10,5*; горілки - -
9,5*
19. Снігоочисник шнекороторний ДЭ-226 на шасі УРАЛ-4320 КАМАЗ-740 154,4 (210,0) 58,0* Норми при снігоочищенні: двигун КАМАЗ-740 - -
12,0*; двигун 1Д12БМ - 294,0 кВт (399,8 к.с.) - -
80,0*
20. Ремонтер для ямкового ремонту дорожнього покриття модель 4821 причіпний до трактора МТЗ-82       горілка "MAN" - - -
8,0 - 10,0*; витрата палива на трактор МТЗ-82 з двигуном Д-240 потужністю 60,0 кВт (81,0 к.с.) - -
8,0*
21. Асфальто- розігрівач модель 4820 причіпний до трактора МТЗ, ЮМЗ       горілка "MAN" - - -
8,0 - 10,0*; витрата палива на трактор МТЗ-80, 82 з двигуном Д-240 потужністю 60,0 кВт (81,0 к.с.) - -
8,0*
22. Підмітально- прибиральна машина КО-309, ПУМ-90 ЗМЗ-53 84,6 (115,0) 32,4* - проїжджа частина - 70,0*
- - лоток - 70,0*
-
23. ПУ-130, КО-319, ПУМ-93-1 - підміталь- но-прибиральна машина ЗІЛ-130 110,3 (150,0) 39,0 - проїжджа частина - 73,0*
- - лоток - 75,0
-
24. УНІМОГ И-1450 Мерседес ОМ366 136,0 (184,9) 16,0* -
5,6*
25. Бітумощебе- нерозподі- лювач поверхневої обробки дорожнього покриття ДН-008 Д-144 Базова машина КрАЗ-6444 44,0 (60,0) 37,0* -
3,8* Автомобіль КрАЗ-6444 витрата палива - 38,0 л / 100 км


   * Дизельне паливо.

        Норми витрат мастильних матеріалів
     для спеціальних та дорожньо-будівельних машин
         на 100 л загальних витрат палива

NN п/п Тип автомобіля, дорожньої машини та спецавтомобіля Норматив витрат
Моторні масла, л на 100 л Трансмісійні масла, л на 100 л Спеціальні масла, л на 100 л Пластичні мастила, кг/100 л
1 2 3 4 5 6
1. ЗІЛ-130 з причепом ОДАЗ-885 2,2 0,3 0,1 0,2
2. ЗІЛ-441510 з причепом ГКБ-8328 2,0 0,3 0,1 0,2
3. ЗІЛ-441510 з причепом ОДАЗ-9357 2,0 0,3 0,1 0,2
4. ЗІЛ-441510 з причепом ОДАЗ-93571 2,0 0,3 0,1 0,2
5. ЗІЛ-130 з вантажним крюком 2,2 0,3 0,1 0,2
6. ЗІЛ-130 з вантажним крюком та причепом 8328 2,2 0,3 0,1 0,2
7. ЗІЛ-ММЗ-554, ЗІЛ-ММЗ-45021 з причепом "БРОДВЕЙ" 2,0 0,3 0,1 0,2
8. МДК-133Д4С з причепом "БРОДВЕЙ" 2,8 0,4 0,15 0,35
9. МАЗ-537 з причепом 4МЗАП-9990 4,5 0,5 1,0 0,3
10. Комбінована дорожня машина КО-713-01 2,2 0,3 0,1 0,2
11. Комбінована дорожня машина КО-713-02, КО-713-06 2,2 0,3 0,1 0,2
12. Комбінована дорожня машина МДК-133Г4, МДК-133Д4 2,8 0,4 0,15 0,35
13. Комбінована дорожня машина ЕД-207 2,8 0,4 0,15 0,35
14. Комбінована дорожня машина КО-806-02 2,8 0,4 0,15 0,35
15. КДМ-130 (асфальтовіз) 2,2 0,3 0,1 0,2
16. КО-806 з причепом 1ПТС-2 2,8 0,4 0,15 0,35
17. Бітумощебенерозподілювач для поверхневої обробки дорожнього покриття ДН-008 2,9 5,0 0,4 1,0 0,1 - 0,3 1,0
18. Комбінований асфальто- і щебенерозподілювач для поверхневої обробки дорожнього покриття SAVALCO HP 27 4,5 5,0 0,5 1,0 1,0 - 0,3 1,0
19. Машина для ямкового ремонту дорожнього покриття SAVALCO SR 800 2,5 0,4 0,1 0,3
20. Підмітально-прибиральна машина КО-309, ПУМ-90 2,2 0,3 0,1 0,2
21. Підмітально-прибиральна машина КО-319, ПУМ-93-1 2,2 0,3 0,1 0,2
22. УНІМОГ И-1450 2,5 0,4 0,1 0,3
23. Маркувальна машина для розмічення автомобільних доріг "Гідрокобра" (Німеччина) 2,1 0,3 0,1 0,3
24. Одноковшовий навантажувач з бортовим поворотом "Бобкет-863Н" 5,0 1,0 - 1,0
25. Підмітально-всмоктуюча машина "БОШУНГ СМ-4200" 3,2 0,4 0,1 0,7
26. Маркувальна машина HOFMAN 3,2 0,4 0,1 0,7
27. Підмітально-прибиральна машина "BRODDWAY SENІOR" 3,2 0,4 0,1 0,7
28. Машина для поверхневої обробки дорожнього покриття "ШЕФФЕР" 3,2 5,0 0,4 1,0 0,1 - 0,7 1,0
29. Асфальтоукладач АБГ "Тітан-423" 5,0 1,0 - 1,0
30. Асфальтоукладач SUPER 2000 5,0 1,0 - 1,0
31. Асфальтоукладач SUPER 2100 5,0 1,0 - 1,0
32. Асфальтоукладач SUPER 2500 5,0 1,0 - 1,0
33. Мотокоток Hamn НД110К 5,0 1,0 - 1,0
34. Трактор Т-150 5,0 1,0 - 1,0
35. Навантажувач ТО-28А 5,0 1,0 - 1,0
36. Бульдозер на тракторі Т-150Д 5,0 1,0 - 1,0
37. Навантажувач на тракторі К-701 5,0 1,0 - 1,0
38. Навантажувач на тракторі К-700 5,0 1,0 - 1,0
39. Навісний плужний відвал на шасі автомобіля КРАЗ-256, 6510 2,9 0,4 0,1 0,3
40. Фреза для холодного фрезерування дорожнього покриття W 100 F 5,0 1,0 - 1,0
41. Фреза для холодного фрезерування дорожнього покриття VOLPE SF 101 5,0 1,0 - 1,0
42. Віброплита ручна Модель AVP 1240 5,0 - - -
43. Різальник асфальтобетону (фреза ручна) 5,0 - - -
44. Дисковий бензоріз Husqvarna 312 ОK 5,0 - - -

   Примітки:
   1. Норми витрат масел і мастила зменшуються на 50 відсотків
для всіх автомобілів, які знаходяться в експлуатації до трьох
років. Норми збільшуються до 20 відсотків для автомобілів, які
знаходяться в експлуатації більше восьми років.
   2. Норми   витрат   мастильних   матеріалів   для
дорожньо-будівельних машин, які не ввійшли в ці норми, наведені в
табл. 7, стор. 49 "Норм витрат паливно-мастильних матеріалів на
роботу  дорожньо-будівельних  та  спеціальних  машин"  Н218.
"Укравтодор" 043-96.
                   Додаток 1

               ПРИКЛАДИ
     розрахунку індивідуальних норм витрати палива

   1. Тягач ЗІЛ-441510 з причепом ОДАЗ-885
   Вихідні дані:
   - базова лінійна норма витрати палива для тягача ЗІЛ-441510 -
42 л / 100 км;
   - норма витрати бензину на транспортну роботу - H - 2,0 л /
100 т-км;                       W
   - маса спорядженого причепа ОДАЗ-885 - G - 2,85 т.
                       пр
   Лінійна норма витрати палива на пробіг автомобіля ЗІЛ-441510
з причепом ОДАЗ-885, згідно з пунктом 2.1.2 Норм витрат палива і
мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, розраховується
за формулою: H = H + H x G :
        Sап S  W  пр
  H  = H + H x G  = 42,0 + 2,85 x 2,0 = 47,7 л / 100 км
   Sап  S  W  пр
   2. З подорожнього листа встановлено, що автомобіль-тягач
ЗІЛ-441510 з причепом ОДАЗ-885 виконав 5380 т-км транспортної
роботи в  зимових умовах при температурі мінус 20 град. C,
пройшовши при цьому 420 км за межами приміської зони по дорозі з
асфальтобетонним покриттям.
   Вихідні дані:
   - лінійна норма витрати палива на пробіг автомобіля-тягача
ЗІЛ-441510 з причепом ОДАЗ-885 - 47,7 л / 100 км;
   - надбавка за роботу в зимових умовах К  = 10% (за
                         1
розпорядженням керівника підприємства);
   - зниження у зв'язку з роботою  автопоїзда  за  межами
приміської  зони   по  дорозі з асфальтобетонним покриттям
- К = -15%.
  2
   Нормативна витрата палива для автомобіля-тягача ЗІЛ-441510 з
причепом ОДАЗ-885, який виконує роботу, що обліковується  в
тонно-кілометрах, згідно з пунктом 4.4 Норм витрат палива і
мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, розраховується
за формулою Q = 0,01 (H x S + H х W) x (1 + 0,01 x K   ).
       H     Sап    W        сігма
    Q = 0,01 (H  x S + H х W) x (1 + 0,01 x K   ) =
     H     Sап    W           сігма
  = 0,01 (47,7 x 420 + 2,0 x 5380) х (1 + 0,01 x (10 - 15) =
        = 0,01 (20034 + 10760) x (1 - 0,05) =
         = 0,01 x 30794 x 0,95 = 292,54 л
   3. Трактор Т-150 (дизельний двигун ФРН)
   Вихідні дані:
   Трактор Т-150 (колісний) з двигуном (Німеччина) потужністю
125 кВт (170 к.с.)
   g = 185 г/к.с. x год.
   е
   N = 170 к.с.
   е
   Розрахунок виконується по формулі:
                    -3
          H = g x N x C x 10 ,
          і  e  e

де  H - індивідуальна норма витрати палива дорожньої машини,
   і  кг/маш. x год.;

   g -  питома витрата палива, при номінальній потужності
   e  двигуна, г/к.с. x год.;

   N - номінальна потужність двигуна, кВт (к.с.);
   e
   C - інтегральний коефіцієнт, який враховує середні умови
     експлуатації машини протягом робочої зміни.
          C = К x К  x К  x К
             DB  DN  TN  ТЗ
   К  = 0,86
   DB
   К  = 0,4
   DN
   К  = 1,19
   TN
   К  = 1,03
   ТЗ
        C = 0,86 x 0,4 x 1,19 x 1,03 = 0,42
                  -3
   Тоді H = 185 x 170 x 0,42 x 10  = 13,2 кг/маш. x год.
      і
   Для трактора   Т-150   з   двигуном   (Німеччина)
розрахунково-індивідуальна норма витрати буде 13,2 кг/маш. x год.
дизельного палива.
   4. Навантажувач ТО-28А
   Вихідні дані:
   Двигун Д-260-1-114 кВт (155 к.с.)
   q = 162 г/к.с. х год.
   e
   N = 155 к.с.
   e
   Розрахунок виконується по формулі:
                    -3
          H = q х N х C х 10 ,
          і  e  e

де  H - індивідуальна норма витрати палива дорожньої машини,
   i  кг/маш. x год.;
   q - питома витрата палива при  номінальній  потужності
   e  двигуна, г/к.с. х год.;
   N - номінальна потужність двигуна, кВт (к.с.);
   e
   C - інтегральний коефіцієнт, який враховує середні умови
експлуатації машини протягом робочої зміни
          C = К  х К  х К  х К
             DB  DN  TN  ТЗ
   К  = 0,86
   DB
   К  = 0,3
   DN
   К  = 1,6
   TN
   К  = 1,03
   ТЗ
        C = 0,86 х 0,3 х 1,6 х 1,03 = 0,425,
                   -3
   Тоді H = 162 х 155 х 0,425 х 10  = 10,67 кг/маш. х год.
      і
   Для навантажувача   ТО-28А   з   двигуном   Д-260-1
розрахунково-індивідуальна норма витрати дизельного палива буде
10,67 кг/маш. х год.
   5. Екскаватор одноковшовий  марки  "Cage  Poclaіn  1088"
(Франція)
   Вихідні дані:
   Двигун 6Т-590 (Франція) - 75,0 кВт (102,0 к.с.);
   q - питома витрата палива при номінальній потужності двигуна
   e  - 169,3 г/кВт. х год. (124,5 г/к.с. х год.);
   ємкість ковша - 1 куб. м.
   Індивідуальна норма (H ) витрати палива визначається  по
формулі:          і
                    -3
          H = q х N х C х 10 ,
          і  e  e

де  H - індивідуальна норма витрати палива на роботу екскаватора
   і  одноковшового, кг/маш. х год.;
   q - питома витрата палива при номінальній потужності двигуна
   e  дорожньої машини, г/кВт х год., приймається по даних
     інструкції по експлуатації заводу-виготовлювача
     дорожньої машини;
   N - номінальна потужність двигуна дорожньої машини, кВт
   e  (к.с.), приймається  по  даних  інструкції  по
     експлуатації заводу-виготовлювача  дорожньої  машини;
   C - інтегральний коефіцієнт, який враховує середні умови
     експлуатації дорожньої машини протягом робочої зміни,
     визначається по формулі:
         C = К  х К  х К  х К ,
            DB  DN  TN  ТЗ

де  К  - коефіцієнт використання двигуна в часі;
   DB
   К  - коефіцієнт використання двигуна по потужності;
    DN
   К  - коефіцієнт, що враховує зміни питомої витрати палива в
   TN  залежності від ступеня використання двигуна по
      потужності;
   К  - коефіцієнт, який враховує витрату палива на запуск і
   ТЗ  регулювання двигуна, а також щомісячне технічне
      обслуговування машин на початку зміни, дорівнює 1,03;
    -3
   10 - перевідний коефіцієнт грамів в кілограми.
   К  = 0,9
   DB
   К  = 0,5
   DN
   К  =1,35
   TN
   К  =1,03
   ТЗ
        C = 0,9 х 0,5 х 1,35 х 1,03 = 0,63
                    -3
   Тоді H = 169,3 х 75,0 х 0,63 х 10  = 8,0 кг/маш. х год.
      і
   Для екскаватора одноковшового марки "Cage Poclaіn  1088"
розрахунково-індивідуальна норма витрати дизельного палива буде
8,0 кг/маш. х год., або 8,0 х 1,22 = 9,8 л/маш. х год.
                   Додаток 2

              КОЕФІЦІЄНТИ
        використання двигунів дорожніх машин
       в часі і по потужності протягом зміни


Групи машин Коефіцієнт використання двигуна
в часі (К ) ДВ потужності (К ) ДN
1 2 3
I. Машини для земляних робіт    
Машини самохідні з навісним екскаваторним обладнанням 0,69 0,60
Екскаватори одноковшові з ковшем місткістю, куб. м:    
до 0,4 0,86 0,60
понад 0,4 0,90 0,50
Екскаватори траншейні роторні і цепні 0,88 0,50
Екскаватори роторні будівельні (при роботі в кар'єрі) з ковшем місткістю, л:    
до 50 0,83 0,50
понад 100 0,94 0,50
Екскаватори-каналокопачі роторні шнекороторні 0,88 0,50
Екскаватори траншейні багатоковшові для укладання закритого дренажу з глибиною копання, м:    
до 2 0,83 0,60
понад 2 0,83 0,60
Машини для укладання дренажу безтраншейним способом на глибину до 2 м 0,82 0,60
Екскаватори багатоковшові поперечного копання кар'єрні 0,88 0,50
Планувальник 0,90 0,40
Бульдозери 0,86 0,40
Скрепери:    
причіпні 0,92 0,80
самохідні 0,92 0,80
Автогрейдери 0,90 0,50
Машини землерийно-фрезерні 0,86 0,60
II. Машини для ремонту і утримання дорожніх покриттів    
Машини маркувальні, асфальторозігрівальні 0,63 0,30
Машини для очищення, обробки тріщин 0,63 0,50
Машини для приготування і розподілення шламів, машини для усунення нерівностей 0,63 0,70
Машини для улаштування полос уширення і укріплення відкосів 0,63 0,40
III. Машини для зимового утримання доріг    
Снігоочищувачі:    
шнекороторні 0,77 0,60
газоструйні 0,77 0,85
IV. Машини для ущільнення грунтів і дорожніх покриттів    
Котки 0,79 0,50
Машини трамбуючі самохідні 0,42 0,27
Віброплити 0,53 0,60
Обладнання спеціальне ущільнююче для меліоративного будівництва 0,74 0,60
V. Машини і обладнання для підготовчих будівельно-дорожніх робіт    
Розрихлювачі на базі тракторів 0,86 0,80
VI. Машини і обладнання для будівництва і реконструкції дорожніх і аеродромних покриттів    
Фрези дорожні 0,60 0,60
Цементовози-розподілювачі 0,70 0,40
Машини грунтозмішувальні однопрохідні, автогудронатори, автобітумовози 0,83 0,40
Установки асфальтозмішувальні 0,60 0,60
Асфальтоукладач 0,78 0,30
Обладнання для армування поперечних швів в цементобетонному покритті 0,60 0,30
Розподілювач кам'яного дріб'язку 0,48 0,40
Машини для улаштування шорстких поверхонь 0,63 0,40
Нарізувачі швів однодискові, нарізувачі швів багатодискові 0,42 0,30
VII. Машини і обладнання для швидкісного будівництва автомобільних доріг 0,75 0,40
VIII. Машини і обладнання для приготування бетонних сумішей    
Бетонозмішувачі циклічної дії:    
стаціонарні місткістю, л:    
до 500 0,80 0,40
понад 500 до 1500 0,80 0,50
вище 1500 0,80 0,50
пересувні місткістю, л:    
до 500 0,60 0,50
від 500 до 1500 0,70 0,50
понад 1500 0,75 0,50
Установки бетонозмішувальні з бетонозмішувачами циклічної дії стаціонарні місткістю, л:    
до 500 0,82 0,50
понад 500 0,82 0,50
пересувні місткістю, л:    
до 500 0,82 0,50
понад 500 0,82 0,50
Розчинозмішувачі    
пересувні 0,20 0,40
стаціонарні 0,70 0,40
Автобетонозмішувачі, автобетоновози, авторозчиновози 0,82 0,50
Автобетононасоси 0,66 0,60
Дозатори безперервної дії та циклічні 0,90 0,50
Бетононасоси:    
пересувні 0,60 0,50
стаціонарні 0,60 0,50
IX. Вібромашини    
Вібратори:    
загального призначення 0,20 0,90
глибинні 0,20 0,80
Віброживильник 0,15 0,90
Вібромайданчик 0,40 0,80
Вібросердечник 0,40 0,80
Установки віброформувальні 0,40 0,80
X. Крани, вантажопідйомні пристрої, навантажувально- розвантажувальне устаткування    
Крани стрілові автомобільні вантажопідйомністю, т:    
до 6,3 0,53 0,25
від 6,3 до 10 0,74 0,25
понад 10 0,79 0,25
Крани стрілові пневмоколісні 0,90 0,35
Крани стрілові гусеничні 0,90 0,30
Навантажувачі одноковшові 0,86 0,30
Установки розвантажувальні буророзпушувальні 0,75 0,50
Компресори 0,89 0,60
Автоцементовози 0,82 0,50
Трубоукладачі 0,95 0,25
XI. Машини для пальових робіт    
Шпунтовисмикувачі 0,82 0,80
Шпунтозанурювач 0,82 0,70
Молоти дизельні, молоти пароповітряні, гідромолоти, пристрої для зрізування палей 0,82 0,80
Установки для статичного зондування грунту на самохідному шасі, занурювачі вібраційні, установки копрові    
XII. Подрібнювально- збагачувальне обладнання для промисловості будівельних матеріалів    
Дробарки стаціонарні 0,86 0,60
Установки пересувні подрібнювально-сортувальні продуктивністю, куб. м/год.    
до 25 0,94 0,60
понад 25 0,94 0,70
Грохоти, живильники, машини зневоднюючі, класифікаційні, прошивальні транспортери (конвеєри) 0,82 0,60
XIII. Машини меліоративні    
Канавокопачі плужні і фрезерні 0,83 0,50
Каналоочисники 0,80 0,50
Обладнання для очистки каналів до одноковшових екскаваторів 0,90 0,50
Грейдер-елеватори 0,85 0,50
Снаряди землесосні продуктивністю, куб. м/год.    
до 50 0,79 0,60
до 100 0,68 0,50
понад 100 0,68 0,50
Колесний землеснаряд "Амфібія" 0,80 0,60
Комплекти машин для облицювання каналів монолітним бетоном глибиною, м:    
до 1,5 0,70 0,60
від 1,5 до 3 0,60 0,60
понад 3 0,60 0,60
Віброформи для бетонування каналів 0,70 0,60
Плитоукладачі для облицювання каналів збірним бетоном 0,70 0,30
Викорчовувачі, кущорізи 0,92 0,35
Машини для заливання швів 0,90* 0,50*
0,30 0,20
Машини для нанесення плівкоутворюючих 0,90* 0,50*
0,30 0,20
Машини бурильні 0,60 0,40
Машини бурильно-кранові з глибиною буріння, м:    
до 15    
на базі гусеничних тракторів 0,72 0,40
на базі пневмоколісних тракторів і автомобілів 0,66 0,50
понад 15 0,72 0,40
XIV. Машини будівельно-оздоблювальні    
а) для штукатурних робіт:    
Розчинозмішувачі пересувні 0,40 0,70
б) для обробки підлоги:    
Машини самохідні для укладання, вирівнювання і ущільнення бетону 0,40 0,70


   * В чисельнику - значення коефіцієнта для двигуна автомобіля,
в знаменнику - для двигуна робочого устаткування.
                   Додаток 3

              КОЕФІЦІЄНТ,
       що враховує зміни питомої витрати палива
       в залежності від ступеня використання
           потужності двигуна (К )
                     TN

Модель двигуна Номінальна потужність (N ), кВт e Питома витрата палива (g ), e г/кВт. х год Значення коефіцієнта К при відповідних значеннях коефіцієнта К TN ДN
0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,80 0,90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Тракторні дизелі
Д-37М 29,4 252 1,19 1,14 1,09 1,06 1,025 1,00 0,97 0,94 0,93
Д-48 36,7 272 1,30 1,25 1,18 1,14 1,10 1,075 1,04 1,01 1,00
Д-65 39,7 299 1,195 1,16 1,09 1,05 1,03 1,07 0,97 0,94 0,92
Д-50 40,4 265 - - - - - - 1,035 1,015 0,98
Д-75 55,1 269 1,30 1,22 1,18 1,13 1,10 1,08 1,05 1,01 0,935
СМД-14 58,8 252 1,28 1,215 1,16 1,12 1,09 1,07 1,05 1,015 0,99
Д-108, Д-108М, Д-108Г, Д-108ГЛ 79,4 238 1,26 1,20 1,14 1,11 1,08 1,07 1,05 1,03 1,02
Д-130, СМД-17К 102,9 238 1,68 1,45 1,35 1,26 1,16 1,11 1,06 1,02 1,02
Д-130, СМД-17К 73,5 259 1,68 1,45 1,35 1,26 1,16 1,11 1,06 1,02 1,02
Д-180 132,3 238 - - - - 1,06 1,01 0,97 0,92 0,87
СМД-7 47,7 272 1,26 1,20 1,14 1,10 1,00 1,035 1,00 0,99 0,98
СМД-14А 55,1 269 1,28 1,215 1,16 1,12 1,09 1,07 1,05 1,015 0,99
АМ-03, А-01М 95,5 252 1,30 1,24 1,19 1,14 1,10 1,06 1,03 0,99 1,00
АМ-41 62,5 252 1,24 1,22 1,18 1,135 1,08 1,04 1,03 0,99 1,98
АМ-01 80,8 252 1,30 1,23 1,18 1,135 1,08 1,06 1,03 0,99 0,98
Карбюраторні двигуни
ЗІЛ-164 71,3 340 - - 1,12 1,08 1,06 1,048 1,03 1,02 1,048
ЗІЛ-157 76,4 347 - - 1,05 1,035 1,019 1,00 0,99 1,019 1,078
ЗІЛ-130 110,3 327 1,05 1,04 1,03 1,025 1,020 1,02 1,02 1,033 1,045
ЗІЛ-375 132,3 327 1,062 1,04 1,037 1,033 1,029 1,02 1,02 1,037 1,05
Автомобільні дизелі
ЯАЗ-М-204А 88,2 265 - - - - 1,23 1,18 1,15 1,13 1,12
ЯАЗ-М-204В 99,2 293 - - 1,05 1,02 1,01 1,00 0,98 0,95 1,05
ЯАЗ-М-204К 132,3 265 - - 1,05 1,02 1,01 1,00 0,98 0,95 1,05
ЯАЗ-206Б 154,3 313 - - 1,17 1,13 1,11 1,09 1,02 1,00 1,01
ЯМЗ-236 132,3 238 0,97 0,96 0,95 0,94 0,94 0,93 0,92 0,91 0,92
ЯМЗ-238 176,4 238 - - - - 1,02 1,01 1,00 1,00 1,02
ЯМЗ-240 158,0 238 - - 1,02 1,03 1,02 1,01 1,02 1,03 1,04
ЯМЗ-240М 221,5 238 - - 1,02 1,03 1,02 1,01 1,02 1,03 1,04
В-30В 264,4 238 - - - - - - - 0,94 0,91
   Примітки:
   1. Номінальна потужністю двигуна в кВт і к.с. визначається по
даних заводу-виготовлювача.
   2. При  відсутності  в таблиці необхідного типу двигуна
приймають значення коефіцієнтів для двигунів з близькою  по
значенню потужністю.
Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2021 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com