Решение от 25.10.2002 № 13 "О проекте положения о базовой организации по научно-технической деятельности в области строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроительства"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20151 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 25.10.2002 № 13 "О проекте положения о базовой организации по научно-технической деятельности в области строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроительства"
Дата принятия25.10.2002
СтатусДействующий
Вид документаРешение
Шифр документа13
РазработчикКоллегия Госстроительства и архитектуры
Дата регистрации в Министерстве Юстиций03.01.2003


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
           НАУКОВА-ТЕХНІЧНА РАДА
             Р І Ш Е Н Н Я
             25.10.2002 N 13
 
     Про проект положення про базову організацію з
    науково-технічної діяльності у галузі будівництва,
    промисловості будівельних матеріалів, архітектури і
             містобудування
 
 


   Розглянувши проект Положення про  базову  організацію  з
науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості
будівельних матеріалів, архітектури і містобудування, розроблений
з  метою  реалізації  Закону  України  "Про науково-технічну
діяльність" і відповідно до Положення про Держбуд
України >> ), і враховуючи необхідність суттєво підвищення
ефективності наукових досліджень та результатів їх впровадження,
науково-технічна рада В И Р І Ш И Л А:
   1. Схвалити і рекомендувати до затвердження Положення про
базову організацію з науково-технічної діяльності  у  галузі
будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і
містобудування.
   2. Управлінню науково-технічної політики  у  будівництві
(А. Григор):
   - забезпечити    проведення    організаційної    та
інформаційно-методичної роботи, пов'язаної з формуванням системи
базових організацій;
   - із залученням структурних підрозділів Комітету протягом
місяця опрацювати пропозиції щодо можливих механізмів залучення
коштів для фінансування виконання функцій, що покладаються на
базові організації, шляхом використання важелів  нормативного
регулювання будівельної діяльності.
   3. Контроль  за  виконанням рішення покласти на першого
заступника Голови Комітету А. Беркуту.
 
 Голова НТР                        В.Череп
 
 


                   Додаток
 
               Довідка
   Систему головних науково-дослідних організацій з  проблем
архітектури, містобудування, будівництва, виробництва будівельних
матеріалів, виробів і конструкцій було створено згідно з наказом
колишнього  Міністерства  України  у  справах  будівництва і
архітектури від 18 січня 1994 року N 9. Цим  же  наказом
передбачалося  розробити  і затвердити положення про головну
науково-дослідну організацію, яке через ряд причин, в основному
об'єктивного характеру (численні реорганізації, скорочення тощо),
так і не було розроблено до цього часу.
   Водночас актуальність структурної організації, спрямування і
координації  діяльності  провідних  наукових  інститутів  для
забезпечення формування і реалізації державної науково-технічної
політики у будівництві сьогодні суттєво зростає. В умовах вкрай
обмежених бюджетних видатків на  науково-технічну  діяльність
створення і запровадження ефективних механізмів взаємодії Держбуду
як центрального органу виконавчої влади і наукових організацій
різної форми власності стає необхідною умовою подальшого розвитку
наукових досліджень, розроблення і впровадження нових будівельних
матеріалів і виробів, технологій будівельних робіт, формування
національної  нормативної  бази  будівельної  діяльності  та
гармонізації її з європейськими директивами тощо.
   Проект положення про базову організацію з науково-технічної
діяльності у галузі  будівництва,  промисловості  будівельних
матеріалів,  архітектури  і  містобудування  (термін  "базова
організація" використано як такий, що більш адекватний ринковим
умовам на відміну від терміну "головна організація") розроблений
відповідно до Положення про Держбуд України на основі
пропозицій інститутів НДІ будівельних конструкцій, КиївЗНДІЕП, НДІ
автоматизованих  систем  у  будівництві,  НДІ  будівельного
виробництва, НДІ містобудування, НДІ теорії та історії архітектури
та містобудування. Проект положення розглянутий і підтриманий
Координаційною радою директорів проектно-вишукувальних організацій
Держбуду, будівельними корпораціями.
   Реалізація положення  забезпечить  системний  підхід  до
вирішення поставлених завдань і створить умови для розвитку
наукових потенціалів інститутів відповідно  до  напрямів  їх
діяльності, зосередження і накопичення бази знань, формування
наукових шкіл, розроблення і супроводження нормативних документів.
Використання набутого потенціалу базових організацій дозволить на
рівні Держбуду більш системно і грунтовно, з врахуванням наявних
тенденцій  та  напрацювань  підходити  до  вирішення завдань
науково-технічної політики у будівництві, оперативно вирішувати
технічні проблеми, що виникають у процесі застосування нових
матеріалів і виробів, впровадження ефективних технологій нового
будівництва,  реконструкції існуючої забудови, модернізації і
оновлення основних фондів держави.
   Проект положення відповідає вимогам Закону України  "Про
науково-технічну діяльність"  і спрямований на
забезпечення їх виконання.
 
 "Інформаційний бюлетень Держбуду",
 N 11, листопад, 2002 р.


 

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ