Приказ от 22.08.2002 № 33 Об утверждении Положения о Тендерном комитете Госстроя Украины относительно организации и осуществления процедур закупок товаров, работ и услуг за государственные средства, за счет средств Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и других централизованных источников

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18793 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 22.08.2002 № 33 Об утверждении Положения о Тендерном комитете Госстроя Украины относительно организации и осуществления процедур закупок товаров, работ и услуг за государственные средства, за счет средств Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и других централизованных источников
Дата начала действия14.06.2004
Дата принятия22.08.2002
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа33
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Дополнительные данные С изменениями, внесенными приказами Государственного комитета Украины по строительству и архитектуре от 14.06.2004 № 127


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

НАКАЗ

від 22 серпня 2002 року № 33

Про затвердження Положення про Тендерний комітет Держбуду України щодо організації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань та інших централізованих джерел

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Державного комітету України з будівництва та архітектури
 від 17 грудня 2002 року № 99,
 від 1 липня 2003 року № 94,
 від 14 червня 2004 року № 127

На виконання законів України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" від 22 лютого 2000 року № 1490-III, "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", на підставі Положення про порядок створення та головні функції тендерних комітетів щодо організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 26.12.2000 № 280 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.01.2001 за № 20/5211), наказую:

1. Затвердити Положення про Тендерний комітет Держбуду України щодо організації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань та інших централізованих джерел (далі - Тендерний комітет) згідно з додатком № 1.

2. Затвердити склад Тендерного комітету Держбуду України згідно з додатком № 2.

3. Управлінню науково-технічної політики у будівництві (А. Григор) забезпечити доведення наказу до відома зацікавлених організацій та надання відповідних роз'яснень.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Т. в. о. Голови Комітету

А. Беркута

 

Додаток № 1
до наказу
від 22 серпня 2002 р. № 33

ПОЛОЖЕННЯ
про Тендерний комітет Держбуду України щодо організації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань та інших централізованих джерел

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Тендерний комітет Держбуду України щодо організації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань та інших централізованих джерел (далі - Тендерний комітет) є робочим органом при керівництві Комітету.

1.2. Тендерний комітет у своїй діяльності керується чинним законодавством України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Держбуду та цим Положенням.

1.3. Договір (контракт) між Держбудом України та виконавцем про закупівлю товарів, робіт і послуг укладається тільки у разі прийняття Тендерним комітетом позитивного рішення.

Розділ 2. Основні завдання Тендерного комітету

2.1. Організація процедур закупівлі товарів, робіт і послуг на всіх етапах їх проведення з метою підвищення ефективності державних закупівель, раціонального використання коштів, запобігання економічним зловживанням, а також необгрунтованому завищенню цін.

2.2. Забезпечення дотримання процедур проведення торгів, вибору переможця на основі критеріїв, які мають бути застосовані для його визначення.

2.3. Запобігання вчиненню дискримінаційних дій до виконавця товарів, робіт і послуг в процесі організації торгів.

2.4. Прийняття рішень, що не заперечують п. 1.2 цього Положення.

Розділ 3. Головні функції Тендерного комітету

3.1. Планування здійснення процедур закупівель протягом бюджетного року відповідно до затверджених кошторисних лімітів фінансування та пріоритетності закупівель.

3.2. Вибір процедури закупівлі відповідно до вимог чинного законодавства у сфері державних закупівель.

3.3. Розміщення оголошення про здійснення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг, процедури попередньої кваліфікації у бюлетені "Вісник державних закупівель" та у разі потреби в інших друкованих засобах масової інформації, у тому числі в міжнародних, на радіо, телебаченні, у мережі електронного зв'язку або розсилання запрошень виконавцям щодо участі в них та інформування учасників процедур закупівлі про їх результати.

3.4. Підготовка та розсилання необхідної для проведення процедур закупівлі чи процедури попередньої кваліфікації виконавців документації.

3.5. Надання роз'яснень виконавцям щодо змісту тендерної документації у разі отримання від останніх відповідних запитів.

3.6. Проведення процедури попередньої кваліфікації виконавців у разі її застосування.

3.7. Організація приймання, зберігання, розкриття тендерних пропозицій, забезпечення вибору найбільш вигідної тендерної пропозиції виключно на підставі критеріїв та методики оцінки тендерних пропозицій, визначених у тендерній документації.

3.8. Ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог чинного законодавства.

3.9. У разі надходження скарги від виконавця - забезпечення її належного розгляду відповідно до чинного законодавства або участь у розгляді скарги, якщо останню було подано до уповноваженого органу з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти1.

____________
1 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1469 "Про організаційні заходи щодо функціонування системи державних закупівель" уповноваженим органом з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти є Міністерство економіки.

Розділ 4. Склад та організація діяльності, права та обов'язки Тендерного комітету

4.1. Кількісний та персональний склад Тендерного комітету, його голова, заступники та секретар визначається наказом Держбуду України.

4.2. Керівництво роботою Тендерного комітету здійснює його голова, на посаду якого призначається заступник голови Держбуду, що відповідає за науково-технічну політику.

4.3. Голова Тендерного комітету організовує його роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.

4.4. Членами Тендерного комітету призначаються начальники управлінь, їх заступники, начальники самостійних відділів.

Зміни до складу тендерного комітету вносяться за поданням голови Тендерного комітету та оформляються наказом Держбуду України.

4.5. Для розв'язання конкретних питань, якщо виникає така потреба, зокрема, в разі проведення торгів на закупівлю товарів, робіт чи послуг, що мають складний або спеціалізований характер, до роботи Тендерного комітету на договірних засадах можуть залучатися сторонні експерти та консультанти з урахуванням вимог частини другої статті 12 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

4.6. За рішенням голови Тендерного комітету можуть створюватись окремі робочі групи для вирішення конкретних питань, що виникають у процесі проведення процедур закупівлі, залучатись у ролі консультантів чи експертів спеціалісти структурних підрозділів Держбуду України.

4.7. Робоча група з представників Тендерного комітету в складі не менше трьох осіб призначається для розкриття тендерних пропозицій виконавців.

Робоча група повинна провести процедуру розкриття тендерних пропозицій виконавців відповідно до вимог тендерної документації та оформити протокол про результати розкриття тендерних пропозицій.

4.8. Формою роботи Тендерного комітету є засідання, які здійснюються, як правило, у відповідності з розробленим планом-графіком проведення тендерів або у разі потреби.

4.9. Розгляду на засіданнях Тендерного комітету підлягають такі питання:

- планування роботи Тендерного комітету, розподіл функцій членів Тендерного комітету, окремих його комісій та груп;

- здійснення процедур закупівлі відповідно до чинного законодавства;

- прийняття відповідних рішень.

4.10. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Тендерного комітету, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів Тендерного комітету. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є ухвальним.

4.11. Рішення комітету оформляється протоколом, який підписується усіма членами Тендерного комітету, що брали участь у голосуванні.

4.12. Тендерний комітет має право:

- від імені Держбуду України в межах наданих повноважень та визначених функцій виступати організатором проведення торгів на закупівлю товарів, робіт, послуг;

- готувати та подавати на затвердження Голові Держбуду України проекти наказів щодо складу Тендерного комітету та з інших питань щодо проведення торгів;

- одержувати від структурних підрозділів Держбуду України інформацію, необхідну для проведення процедур закупівлі;

- залучати без права голосу, у разі потреби, до роботи в Тендерному комітеті інших працівників Держбуду України та на договірних засадах сторонніх експертів і консультантів, у тому числі з громадських організацій (за їх згодою);

- використовувати необхідне для виконання покладених завдань майно Держбуду України;

- у межах затвердженого кошторису Держбуду України здійснювати необхідні для проведення процедур закупівлі витрати;

- готувати пропозиції Голові Держбуду України щодо покриття витрат, безпосередньо пов'язаних з підготовкою, друкуванням і відправленням тендерної документації, за рахунок платежів претендентів відповідно до частини третьої статті 20 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

4.13. Тендерний комітет зобов'язаний:

- організовувати проведення процедур закупівлі у відповідності з чинним законодавством, установлених процедур закупівлі та термінів;

- забезпечити рівні умови для всіх виконавців, що беруть участь у процедурах закупівлі, об'єктивний та чесний вибір переможця;

- зберігати конфіденційність інформації;

- своєчасно готувати письмові роз'яснення Голові Держбуду України стосовно отриманих на його адресу скарг від виконавців (підрядників), що беруть участь у торгах, щодо можливих порушень процедур закупівель;

- своєчасно оформляти відповідну звітність та забезпечувати її подання на затвердження Голови Держбуду України.

4.14. Голова Тендерного комітету:

- планує проведення засідань Тендерного комітету та веде ці засідання;

- вирішує питання стосовно забезпечення діяльності Тендерного комітету;

- приймає рішення щодо створення комісій та робочих груп Тендерного комітету;

- вносить на розгляд Голови Держбуду України пропозиції щодо змін у складі Тендерного комітету;

- за потреби приймає рішення щодо проведення позапланових засідань Тендерного комітету;

- пропонує порядок денний засідань Тендерного комітету.

4.15. Секретар Тендерного комітету веде та оформляє протоколи засідань Тендерного комітету, забезпечує оперативне інформування членів Тендерного комітету стосовно організаційних питань його діяльності, за дорученням голови Тендерного комітету виконує іншу організаційну роботу.

4.16. Якщо секретар Тендерного комітету відсутній на засіданні Тендерного комітету, то голова доручає тимчасово виконувати функції секретаря іншому члену Тендерного комітету.

4.17. Члени Тендерного комітету на своїх засіданнях беруть участь в обговоренні та приймають рішення щодо результатів процедури попередньої кваліфікації виконавців у разі її застосування; оцінки та зіставлення тендерних пропозицій; визначення переможця процедур закупівлі.

4.18. Члени Тендерного комітету мають право: брати участь в усіх засіданнях Тендерного комітету та прийнятті його рішень, ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо оцінки та зіставлення тендерних пропозицій виконавців, виносити питання на розгляд Тендерного комітету, а також мають право на занесення своєї окремої думки до протоколів засідань Тендерного комітету.

4.19. Члени Тендерного комітету зобов'язані додержуватись норм чинного законодавства у сфері державних закупівель, відповідних нормативно-правових актів Держбуду України, цього Положення, тендерної документації, об'єктивно та неупереджено розглядати тендерні пропозиції виконавців, забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що стосується предмета діяльності Тендерного комітету.

Розділ 5. Витрати на організацію та проведення процедур закупівлі

5.1. Склад, обсяги та джерела покриття витрат на організацію та проведення процедур закупівлі можуть визначатися у відповідному кошторисі витрат щодо організації та проведення процедури закупівлі, що за поданням голови Тендерного комітету затверджується Головою Держбуду України.

5.2. При розробці кошторису, зазначеного в пункті 5.1, ураховуються конкретні умови діяльності Тендерного комітету, обсяг функцій, що ним виконуються, вид закупівлі, складність проведення процедури закупівлі тощо. При розрахунку кошторису не враховуються витрати, що покриваються за рахунок загального кошторису на утримання апарату Держбуду, зокрема на оплату праці штатних працівників, утримання приміщень тощо.

5.3. Члени Тендерного комітету рішенням Голови Держбуду України в установленому законодавством порядку можуть преміюватись за якісне та сумлінне виконання робіт, пов'язаних з організацією процедур закупівель, зокрема за виконання завдань у неробочий час.

5.4. Витрати на проведення процедур закупівлі можуть в установленому чинним законодавством порядку відшкодовуватися за рахунок коштів, отриманих від виконавців за надання тендерної документації відповідно до частини третьої статті 20 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

Розділ 6. Відповідальність членів Тендерного комітету

6.1. Голова Тендерного комітету та інші члени Тендерного комітету, а також залучені експерти та консультанти відповідно до своїх повноважень несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за порушення, допущені під час здійснення процедур закупівлі, правильність та об'єктивність прийнятих рішень, недотримання вимог достовірності та збереження конфіденційності інформації, недоліки у веденні звітності.

6.2. При виявленні порушень у роботі Тендерного комітету, зокрема внаслідок розгляду отриманої у відповідності з чинним законодавством скарги від виконавців, що беруть чи брали участь у процедурах закупівлі, голова Тендерного комітету подає письмові роз'яснення Голові Держбуду України з цього приводу.

 

Додаток № 2
до наказу
від 22 серпня 2002 р. № 33

СКЛАД
Тендерного комітету Державного комітету України з будівництва та архітектури щодо організації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань та інших централізованих джерел

 

- Заступник Голови Комітету з питань науково-технічної політики у будівництві (за посадою), голова тендерного комітету

БАРЗИЛОВИЧ
Дмитро Владиславович

- начальник Управління науково-технічної політики у будівництві Держбуду - заступник голови Тендерного комітету

КОВАЛЬЧУК
Ірина Миколаївна

- головний спеціаліст Управління науково-технічної політики у будівництві - секретар Тендерного комітету

Члени комітету

 

ЕКОНОМОВ
Анатолій Олександрович

- Начальник Управління містобудівної політики

АВДІЄНКО
Олександр Петрович

- В. о. начальника Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення

 

МАЙСТЕРЧУК
 Тетяна Петрівна

- заступник начальника Управління реставрації та реконструкції історичної забудови, начальник відділу нормативного забезпечення науково-проектних та реставраційних робіт

ШАРАПОВА
Тамара Олексіївна

Начальник Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу

ГУБЕНЬ
Петро Іванович

- Начальник Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві

ЩАВІНСЬКА
Тетяна Миколаївна

- Начальник Фінансово-економічного управління

 

ЛАЗУКА
 Олена Анатоліївна

- головний спеціаліст юридичного сектора(склад із змінами, внесеними згідно з наказами Державного
 комітету України з будівництва та архітектури від 17.12.2002 р. № 99,
 від 01.07.2003 р. № 94,
 від 14.06.2004 р. № 127)

____________

 

Надруковано:
Державний комітет України з будівництва та архітектури. Збірник офіційних документів та роз'яснень "Ціноутворення у будівництві", № 9, вересень, 2002 р., К.: "ІНПРОЕКТ".

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ