Приказ от 09.12.1996 № 112 Об утверждении Порядка принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов (противоэрозионные гидротехнические сооружения, рекультивация нарушенных земель) государственного заказа

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19969 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 09.12.1996 № 112 Об утверждении Порядка принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов (противоэрозионные гидротехнические сооружения, рекультивация нарушенных земель) государственного заказа
Дата начала действия12.09.2001
Дата принятия09.12.1996
Дата отмены действия 28.02.2011
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа112
РазработчикГосударственный комитет Украины по земельным ресурсам
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций57/1861
Дата регистрации в Министерстве Юстиций03.03.1997
Дополнительные данные Приказ утратил силу на основании приказа Государственного агентства земельных ресурсов от 28.02.2011 № 127


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
              Н А К А З
 
 N 112 від 09.12.96          Зареєстровано в Міністерстві
  м.Київ               юстиції України
                   3 березня 1997 р.
                   за N 57/1861
 
   Про затвердження Порядку прийняття в  експлуатацію
   закінчених  будівництвом  об'єктів  протиерозійні
   гідротехнічні споруди, рекультивація порушених земель)
           державного замовлення
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзему
     N 157 від 12.09.2001 )
   На виконання постанови Кабінету Міністрів  України  від
05.08.92 р. N 449 (із змінами) "Про порядок
прийняття в  експлуатацію  закінчених  будівництвом  об'єктів
державного замовлення" Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Порядок прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об'єктів  (протиерозійні  гідротехнічні  споруди,
рекультивація порушених  земель)  державного  замовлення,  що
додається.
   2. Головному управлінню землеустрою (Леонець В.О.) довести
вказаний Порядок для керівництва в роботі Державному комітету
Автономної Республіки  Крим  по земельних ресурсах і єдиному
кадастру, обласним,  Київському  і  Севастопольському  міським
управлінням земельних ресурсів.
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
голови комітету Лисого В.П.
 
 Голова комітету                  Л.Новаковський
 
 ПОГОДЖЕНО:
 Перший заступник голови Державного
 комітету України по водному господарству     Ю.ГОНЧАРУК
 
 Заступник голови Державного комітету
 України у справах містобудування і
 архітектури                    В.ПРИСЯЖНЮК
                       Затверджено
                   наказом Державного комітету
                   України по земельних ресурсах
                   від 9 грудня 1996 р. N 112
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   3 березня 1997 р.
                   за N 57/1861
 
               Порядок
  прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
  (протиерозійні  гідротехнічні  споруди,  рекультивація
  порушених земель) державного замовлення
   1. Порядок розроблено відповідно до Положення про порядок
прийняття в  експлуатацію  закінчених  будівництвом  об'єктів
державного замовлення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 5 серпня 1992 р. N 449, з внесеними до
нього доповненнями постановами Кабінету Міністрів України від 6
грудня 1993 р. N 990, 23 травня 1994 р. N 332
 та 7 квітня 1995 р. N 253 і Державних
будівельних норм України А.3.1-3-94, який встановлює порядок
прийняття в експлуатацію  об'єктів,  закінчених  будівництвом
(реконструкцією)     протиерозійних      гідротехнічних,
берегоукріплювальних  та  протизсувних  споруд  для  захисту
сільськогосподарських угідь, ставків-мулонакопичувачів, освоєння
нових і поліпшення існуючих земель, рекультивації  порушених
земель та інших робіт, пов'язаних з охороною земель, їх черг,
пускових комплексів (далі - об'єкти).
   2. Закінчені будівництвом (реконструкцією) та підготовлені до
експлуатації згідно з затвердженим проектом об'єкти державного
замовлення пред'являються замовником (забудовником) та підрядчиком
для прийняття їх в експлуатацію державним приймальним комісіям.
   3. Прийняття в експлуатацію повністю закінчених будівництвом
(реконструкцією) об'єктів здійснюється відповідно до цього Порядку
державними приймальними  комісіями,  призначеними при базисній
кошторисній вартості об'єкта:
   300 тис.грн. і більше - Державним комітетом України по
земельних ресурсах (крім особливо важливих будов, що визначаються
Кабінетом Міністрів України);
   до 300 тис.грн. - Державним комітетом Автономної Республіки
Крим  по  земельних ресурсах і єдиному кадастру, обласними,
Київським, Севастопольським  міськими  управліннями  земельних
ресурсів.
   4. Прийняття  в  експлуатацію  складних  протиерозійних
гідротехнічних споруд,         ставків-мулонакопичувачів,
берегоукріплювальних споруд  державними  приймальними комісіями
проводиться після пропуску першого паводка через гідроспоруди. До
прийняття державними комісіями, прийняття закінчених будівництвом
вказаних об'єктів робочими комісіями проводиться після закінчення
будівництва у відповідності з проектом, усунення недоробок і
оформляється актом. Акт робочої комісії затверджується замовником
(забудовником) в місячний строк.
   5. Закінчені будівництвом будівлі, споруди і  вбудовані,
вбудовано-прибудовані або  прибудовані  приміщення виробничого,
допоміжного призначення, які входять до складу об'єкта, у разі
необхідності введення їх в експлуатацію у процесі будівництва
приймаються робочими комісіями в міру їх готовності з наступним
пред'явленням державній приймальній комісії, що приймає об'єкт в
цілому. Датою введення в експлуатацію таких об'єктів є дата
підписання актів робочою комісією (додаток 2 форма 4 до ДБН
А.3.1-3-94).
   6. До пред'явлення об'єктів державним приймальним комісіям
замовники (забудовники) призначають робочі комісії, які повинні
перевіряти:
   відповідність об'єктів і змонтованого устаткування проектам
до них  щодо  дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних,
радіаційних, екологічних, міцнісних та архітектурних вимог;
   відповідність виконання    будівельно-монтажних   робіт
обов'язковим вимогам будівельних норм і правил;
   результати комплексного    випробування   устаткування,
підготовленість об'єктів до нормальної експлуатації,  включаючи
виконання заходів  щодо  забезпечення  безпечних  умов праці,
виробничої санітарії, захисту природного середовища,  пожежної
безпеки.
   7. Робочі комісії призначаються рішенням (наказом) замовника
(забудовника), який  встановлює  за погодженням з генеральним
підрядчиком порядок та тривалість їх роботи.
   Робочі комісії створюються не пізніше, ніж у п'ятиденний
термін після отримання  письмового  повідомлення  генерального
підрядчика про готовність об'єкта до здачі.
   Прийняття робочими  комісіями  об'єктів  в  експлуатацію
оформляються актами (додаток N 2 форма 3 до ДБН А.3.1-3-94), які
передаються на розгляд державній приймальній комісії.
   8. До  складу  робочої комісії включаються  представники
замовника (забудовника), генерального підрядчика,  субпідрядних
організацій, експлуатаційної    організації,    генерального
проектувальника, державних органів земельних ресурсів, санітарного
нагляду,   пожежного   нагляду,   екологічної   інспекції,
Держнаглядохоронпраці України, власники землі та землекористувачі,
на землях яких побудовані об'єкти.
   Головою робочої комісії призначається представник замовника
(забудовника).
   9. Прийняття  в  експлуатацію  закінчених  будівництвом
(реконструкцією) об'єктів здійснюється державними  приймальними
комісіями, які   призначаються   органами,  що  затвердили
проектно-кошторисну документацію.
   Призначення державних  приймальних комісій провадиться не
пізніше як за 2 місяці до встановленого терміну введення об'єкта в
єксплуатацію.
   10. До складу державної приймальної комісії  включаються
представники експлуатаційної організації, замовника, генерального
підрядчика, генерального  проектувальника,  державних  органів
земельних ресурсів,    архітектурно-будівельного   контролю,
санітарного нагляду, пожежного нагляду, екологічної інспекції,
Держнаглядохоронпраці  України,  органів  виконавчої  влади,
профспілкової  організації  замовника  або  експлуатаційної
організації,  фінансуючого  банку  та органів по регулюванню
використання  та  охороні  водоймищ,  власники  землі  та
землекористувачі, на території яких розташовані об'єкти, які
завершені будівництвом.
   Державні приймальні комісії мають право запрошувати експертів
для консультацій та видачі висновків з окремих питань.
   Головою державної   приймальної  комісії  призначається
представник експлуатаційної організації.
( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзему
N 157 від 12.09.2001 )
   11. Не допускається прийняття в експлуатацію об'єктів, по
яких з порушенням установленого порядку внесені зміни до складу
передбачених проектом пускових комплексів.
   Зміни до складу пускових комплексів, пов'язані з уточненням
виробничих потужностей, що вводяться в дію, вносяться органом,
який затвердив проектно-кошторисну документацію до призначення
державних приймальних комісій.
   12. При прийнятті об'єктів в експлуатацію у I та IV кварталах
дозволяється перенесення  строків  виконання  окремих  робіт,
здійснення яких неможливо через несприятливі погодні умови.
   Конкретний строк  виконання вказаних робіт установлюється
державною приймальною комісією.
   13. Прийняття державними приймальними комісіями закінчених
будівництвом об'єктів в експлуатацію оформляється актами (додаток
2 форма 5 до ДБН А.3.1-3-94).
   Акт державної приймальної комісії про прийняття об'єктів в
експлуатацію підписується головою і всіма членами комісії. При
наявності у члена комісії заперечень вони повинні бути розглянуті
з участю органу, представником якого він є.
   Розгляд акта державної приймальної комісії про прийняття в
експлуатацію об'єкта, прийняття рішення за результатами розгляду
заперечень окремих членів комісії та затвердження акта органом,
який призначив комісію, здійснюється в термін, що не перевищує
місяць після підписання акта.
   Без підпису акта представниками органів державного нагляду
введення в експлуатацію об'єкта не дозволяється.
   Датою введення об'єкта в експлуатацію є дата підписання акта
державною приймальною комісією.
   14. Державна приймальна комісія при виявленні непридатності
об'єкта до експлуатації подає мотивований висновок про це в орган,
який призначив комісію, і копії направляє замовнику і генеральному
підрядчику.
   15. Голова державної приймальної комісії повинен подати в
орган, який призначив комісію:
   акт про прийняття об'єкта в експлуатацію;
   коротку доповідну записку до акта про прийняття, в якій
відобразити висновки комісії про готовність об'єкта до нормальної
експлуатації, забезпеченість його необхідними для експлуатації
матеріально-технічними ресурсами, а також кадрами;
   проект рішення на затвердження акта про прийняття об'єкта в
експлуатацію.
   16. Акт про прийняття об'єкта в експлуатацію складається в 6
примірниках і  передається  по  одному примірнику органу, що
призначив комісію, з доповідною запискою та проектом рішення про
затвердження    замовнику,    генеральному    підрядчику,
землекористувачу, експлуатаційній організації та  генеральному
проектувальнику.
               Форма 3
                Акт
   робочої комісії про готовність закінченого будівництвом
   об'єкта для пред'явлення державній приймальній комісії
 
м. ________________           "___" ___________ 19__ р.
   Робоча комісія, яка призначена ______________________________
                   (назва організації-замовника
__________________________________________________________________
     (забудовника), яка призначила робочу комісію)
рішенням від "___" ____________ 19__ р. N ______________
   у складі:
   голови - представника замовника (забудовника) _______________
__________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   членів комісії - представників:
генерального підрядчика __________________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
субпідрядних (монтажних) організацій _____________________________
              (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
експлуатаційної організації ______________________________________
              (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
генерального проектувальника _____________________________________
              (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду ___________
__________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
органів Державного пожежного нагляду _____________________________
__________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
органів по охороні праці _________________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
органів Державної інспекції по ефективному використанню газу ____
__________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
органів Державної екологічної інспекції (по об'єктах промислового
призначення) _____________________________________________________
          (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
профспілкової організації ________________________________________
              (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
керуючись правилами, що викладені в ДБН А.3.1-3-94,
   встановила:
   1. Генеральним підрядчиком __________________________________
__________________________________________________________________
      (назва організації та її відомча належність)
пред'явлено для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
__________________________________________________________________
             (назва об'єкта)
   2. Будівництво здійснювалось генеральним підрядчиком, який
виконав __________________________________________________________
__________________________________________________________________
              (види робіт)
та його субпідрядними організаціями ______________________________
__________________________________________________________________
      (назва організацій та їх відомча належність)
які виконали _____________________________________________________
               (види робіт)
   3. Проектно-кошторисна документація на будівництво розроблена
проектними організаціями _________________________________________
__________________________________________________________________
      (назва організацій та їх відомча належність)
   4. Будівництво здійснювалось за проектом ____________________
__________________________________________________________________
    (номер проекту, номер серії (за типовими проектами)
   5. Проектно-кошторисна документація затверджена _____________
__________________________________________________________________
 (назва органу, який затвердив документацію на об'єкт в цілому)
"___" ________________ 19__ р. N ______________
   6. Будівельно-монтажні роботи виконувались в терміни:
початок робіт ________________; закінчення робіт _________________
        (місяць і рік)           (місяць і рік)
   7. Робочою комісією пред'явлена документація ________________
__________________________________________________________________
    (перелік документів згідно з п.2.7 ДБН А.3.1-3-94
__________________________________________________________________
          чи номер додатку до акта)
   Вказані документи є обов'язковим додатком до цього акта.
   8. Об'єкт має такі показники: _______________________________
__________________________________________________________________
  (потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність,
__________________________________________________________________
            місткість і т.п.)
   9. Технологічні та архітектурно-будівельні рішення по об'єкту
характеризуються такими даними: __________________________________
__________________________________________________________________
  (короткі технічні характеристики по плануванню, кількості
__________________________________________________________________
  поверхів, основних матеріалах і конструкціях, інженерному і
__________________________________________________________________
          технологічному устаткуванню)
   10. Устаткування встановлено згідно з актами  про  його
прийняття після індивідуального та комплексного випробування і
прийняття його робочими комісіями (перелік актів наведений в
додатку __ до цього акта) в кількості:
   по проекту _____________ одиниць;
   фактично  _____________ одиниць.
   11. Заходи по охороні праці, забезпеченню вибухобезпеки,
пожежобезпеки, охороні  навколишнього  природного середовища і
антисейсмічні заходи, передбачені проектом _______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
          (відомості про виконання)
   Характеристика заходів наведена в додатку __ до акта.
   12. Виявлені дефекти і недоробки повинні бути усунені в
терміни, вказані в додатку __ до акта.
   13. Кошторисна вартість по затвердженій проектно-кошторисній
документації:
всього ____________ тис.крб., в тому числі: будівельно-монтажних
робіт _____________ тис.крб., устаткування, інструменту, інвентаря
____________ тис.крб.
           Рішення робочої комісії
 
__________________________________________________________________
             (назва об'єкта)
__________________________________________________________________
   Вважати прийнятим від генерального підрядчика і готовим до
пред'явлення державній приймальній комісії.
 
 Голова робочої комісії         _________________________
                        (підпис)
 Члени робочої комісії         _________________________
                     _________________________
                        (підписи)
    Здали                 Прийняли
представники генерального        представники замовника
підрядчика і субпідрядних        (забудовника)
організацій
_________________________        _________________________
_________________________        _________________________
_________________________        _________________________
    (підписи)                (підписи)
               Форма 4
                       Затверджую
                 _________________________________
                  (прізвище, ім'я та по батькові,
                 _________________________________
                 посада особи, яка затвердила акт)
                 "___" _____________ 19__ р.
                Акт
   робочої комісії про прийняття в експлуатацію закінчених
      будівництвом будівлі, споруди, приміщення
 
м. ________________           "___" ___________ 19__ р.
   Робоча комісія, яка призначена ______________________________
                   (назва організації-замовника
__________________________________________________________________
     (забудовника), яка призначила робочу комісію)
рішенням від "___" ____________ 19__ р. N ______________
   у складі:
   голови - представника замовника (забудовника) _______________
__________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   членів комісії - представників:
генерального підрядчика __________________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
субпідрядних (монтажних) організацій _____________________________
              (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
експлуатаційної організації ______________________________________
              (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
генерального проектувальника _____________________________________
              (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду ___________
__________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
органів Державного пожежного нагляду _____________________________
__________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
органів по охороні праці _________________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
органів Державної інспекції по ефективному використанню газу _____
__________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
органів Державної екологічної інспекції (по об'єктах промислового
призначення) _____________________________________________________
          (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
профспілкової організації ________________________________________
              (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
керуючись правилами, які викладені в ДБН А.3.1-3-94,
   встановила:
   1. Генеральним підрядчиком __________________________________
__________________________________________________________________
      (назва організації та її відомча належність)
пред'явлено до прийняття в експлуатацію закінченого  будівництвом
__________________________________________________________________
       (назва будівлі, споруди, приміщення),
який входить до складу ___________________________________________
                 (назва об'єкта)
   2. Будівництво  виконано на підставі рішення (постанови,
розпорядження, наказу) від "___" ___________ 19__ р. N ___________
__________________________________________________________________
        (назва органу, який виніс рішення )
   3. Будівництво здійснювалось генеральним підрядчиком, який
виконав __________________________________________________________
__________________________________________________________________
              (види робіт)
та субпідрядними організаціями ___________________________________
__________________________________________________________________
      (назва організацій та їх відомча належність)
які виконали _____________________________________________________
               (види робіт)
   4. Проектно-кошторисна документація на будівництво розроблена
проектними організаціями _________________________________________
__________________________________________________________________
   (назва проектних організацій та їх відомча належність)
   5. Будівництво здійснювалось за проектом ____________________
__________________________________________________________________
    (номер проекту, номер серії (за типовими проектами)
   6. Проектно-кошторисна документація затверджена _____________
__________________________________________________________________
 (назва органу, який затвердив проектно-кошторисну документацію
__________________________________________________________________
            на об'єкт в цілому)
"___" ________________ 19__ р. N ______________
   7. Будівельно-монтажні роботи виконувались у терміни:
початок ____________________; закінчення ________________________
      (місяць і рік)           (місяць і рік)
при тривалості будівництва, місяців:
   за нормою або за ПОБ _____________________;
   фактично _________________________________.
   8. Робочій комісії надана така документація _________________
__________________________________________________________________
   (перелік документів згідно з п.2.7 ДБН А.3.1-3-94 або
__________________________________________________________________
           номер додатку до акта)
   9. Подана до прийняття в експлуатацію будівля, споруда,
приміщення має такі основні показники: ___________________________
__________________________________________________________________
  (потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність,
__________________________________________________________________
            місткість і т.п.)
   10. Технологічні та  архітектурно-будівельні  рішення  по
будівлі, споруді, приміщенню характеризуються такими даними: _____
__________________________________________________________________
  (стислі технічні характеристики по плануванню, кількості
__________________________________________________________________
  поверхів, основних матеріалах та конструкціях, інженерному та
__________________________________________________________________
          технологічному устаткуванню)
   11. Устаткування встановлено згідно з актами  про  його
прийняття після  індивідуального  та комплексного випробування
робочими комісіями (перелік актів наведений у додатку __ до цього
акта) у кількості:
   згідно з проектом _____________;
   фактично     _____________.
   12. Заходи по охороні праці, забезпеченню вибухобезпеки,
пожежобезпеки, охороні  навколишнього  природного середовища та
антисейсмічні заходи, передбачені проектом _______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
          (відомості про виконання)
   Характеристика заходів наведена в додатку __ до акта.
   13. Зовнішні  надвірні комунікації холодного та гарячого
водопостачання, каналізації,  теплопостачання,  газопостачання,
енергозабезпечення та зв'язку забезпечують нормальну експлуатацію
будівлі, споруди, приміщення та прийняті міськими експлуатаційними
організаціями. Перелік   довідок   міських  експлуатаційних
організацій наведений у додатку __ до акта.
   14. Недоробки та дефекти усунені.
   15. Кошторисна вартість за затвердженою проектно-кошторисною
документацією:
всього ____________ тис.крб., у тому числі: будівельно-монтажних
робіт ___________ тис.крб., устаткування, інструменту та інвентаря
____________ тис.крб.
   16. Кошторисна вартість основних фондів, які приймаються в
експлуатацію ________ тис.крб., у тому числі: будівельно-монтажних
робіт ___________ тис.крб., устаткування, інструменту та інвентаря
____________ тис.крб.
           Рішення робочої комісії
   Пред'явлене до прийняття ____________________________________
__________________________________________________________________
        (назва будівлі, споруди, приміщення)
   Прийняти в експлуатацію.
 
 Голова робочої комісії         _________________________
                        (підпис)
 Члени робочої комісії         _________________________
                     _________________________
                        (підписи)
               Форма 5
                      Затверджено
                  _______________________________
                  _______________________________
                  _______________________________
                  (дата та номер рішення (наказу,
                  постанови та ін.), прізвище,
                  ім'я та по батькові і посада
                  особи, яка підписала рішення
                  (наказ, постанова та ін.)
                Акт
  державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію
         закінченого будівництвом об'єкта
 
від "___" ___________ 19__ р.   _______________________________
                   (місцезнаходження об'єкта)
   Державна приймальна  комісія,  яка  призначена  рішенням
(наказом, постановою та ін.) від "___" _________19__ р. N ________
__________________________________________________________________
       (назва органу, який призначив комісію)
__________________________________________________________________
   у складі:
   голови ______________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   членів комісії - представників:
замовника (забудовника) __________________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
експлуатаційної організації ______________________________________
              (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
генерального підрядчика __________________________________________
              (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
генерального проектувальника _____________________________________
              (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
органів Державного архітектурно-будівельного контролю ____________
__________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду ___________
__________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
органів Державного пожежного нагляду _____________________________
__________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
органів по охороні праці _________________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
органів Державної інспекції по ефективному використанню газу _____
__________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
органів Державної екологічної інспекції _________________________
__________________________________________________________________
          (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
виконкомів місцевих Рад народних депутатів _______________________
__________________________________________________________________
          (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
профспілкової організації ________________________________________
              (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
банку, який фінансує (по об'єктах промислового призначення) ______
__________________________________________________________________
          (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
органів по регулюванню використання та охороні водоймищ  (по
об'єктах промислового призначення) _______________________________
__________________________________________________________________
          (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
керуючись правилами, які викладені в ДБН А.3.1-3-94,
   встановила:
   1. Замовником (підрядчиком разом з замовником) ______________
__________________________________________________________________
      (назва організації та її відомча належність)
пред'явлений до прийняття в експлуатацію _________________________
__________________________________________________________________
    (назва об'єкта, вид будівництва (нове, розширення,
__________________________________________________________________
       реконструкція, технічне переозброєння)
за адресою: ______________________________________________________
      (область, район, населений пункт, мікрорайон, квартал,
__________________________________________________________________
         вулиця, номер будинку (корпусу)
   2. Будівництво здійснено на  підставі  рішення  (наказу,
постанови та ін.) від "___" _________ 19__ р. N _______ _________
__________________________________________________________________
        (назва органу, який виніс рішення )
згідно з дозволом на виконання будівельно-монтажних робіт від
"___" ___________ 19__ р. N _______ _____________________________
__________________________________________________________________
    (назва органу Держархбудконтролю, який видав дозвіл)
   3. Будівництво здійснено генеральним підрядчиком ____________
__________________________________________________________________
      (назва організації та її відомча належність)
який виконав _____________________________________________________
               (види робіт)
із субпідрядними організаціями ___________________________________
__________________________________________________________________
  (назва організацій та їх відомча належність, види робіт, які
__________________________________________________________________
 виконані кожною організацією (при кількості організацій більше
__________________________________________________________________
    трьох перелік їх наводиться в додатку __ до акта)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   4. Проектно-кошторисна документація на будівництво розроблена
генеральним проектувальником _____________________________________
__________________________________________________________________
      (назва організації та її відомча належність)
який виконав _____________________________________________________
         (назва частин або розділів документації)
та субпідрядними організаціями ___________________________________
__________________________________________________________________
  (назва організацій, їх відомча належність та виконані частини і
_________________________________________________________________
 розділи документації (при кількості організацій більше трьох
__________________________________________________________________
     перелік їх наводиться в додатку __ до акта)
   5. Вихідні дані для проектування видані _____________________
__________________________________________________________________
(назва науково-дослідних та вишукувальних організацій, їх відомча
__________________________________________________________________
 належність, тематика вихідних даних (при кількості організацій
__________________________________________________________________
   більше трьох перелік їх наводиться в додатку __ до акта)
   6. Будівництво  здійснювалось  за  проектом   (типовим,
індивідуальним, повторного застосування) _________________________
__________________________________________________________________
    (номер проекту, номер серії (за типовими проектами);
__________________________________________________________________
  для індивідуального проекту по об'єктах житлово-цивільного
__________________________________________________________________
 призначення вказується назва органу, який дозволив застосування
__________________________________________________________________
             такого проекту)
   7. Проектно-кошторисна документація затверджена _____________
__________________________________________________________________
  (назва органу, який затвердив (перезатвердив) документацію
__________________________________________________________________
        на об'єкт (чергу, пусковий комплекс)
"___" ________________ 19__ р. N ______________
   8. Будівельно-монтажні роботи здійснено в терміни:
початок робіт ________________; закінчення робіт _________________
        (місяць і рік)           (місяць і рік)
при тривалості будівництва, місяців:
за нормою або за ПОБ ________________; фактично _________________
   9. Державній приймальній комісії представлена документація:
__________________________________________________________________
(перелік документів відповідно до п.п.2.7, 2.10 ДБН А.3.1-3-94
__________________________________________________________________
           або номер додатку до акта)
   Вказані документи є обов'язковим додатком до цього акта.
   10. Пред'явлений до прийняття в експлуатацію об'єкт (для всіх
об'єктів, крім житлових будинків) має такі основні показники
потужності, продуктивності,  виробничої  площі,  протяжності,
місткості, обсягу, пропускної здатності, провізної  здатності,
кількості робочих місць і т.п. (заповнюється по всіх об'єктах в
одиницях вимірювання відповідно до цільової продукції або основних
видів послуг):
------------------------------------------------------------------
Потужність,| Одиниця|   За проектом   |   Фактично
продуктив- | виміру |----------------------+----------------------
ність і  |    |загальна |в тому чис-|загальна |в тому чис-
т.п.    |    |(з ураху- |лі пусково-|(з ураху- |лі пусково-
      |    |ванням ра-|го комплек-|ванням ра-|го комплек-
      |    |ніше прий-|су або чер-|ніше прий-|су або чер-
      |    |нятих)  |ги     |нятих)  |ги
-----------+--------+----------+-----------+----------+-----------
___________|________|__________|___________|__________|___________
___________|________|__________|___________|__________|___________
   Випуск продукції (надання послуг), яка передбачена проектом в
обсязі, що відповідає нормам освоєння проектних потужностей в
початковий період ________________________________________________
__________________________________________________________________
   (факт початку випуску продукції із зазначенням обсягу)
   Пред'явлений до прийняття в експлуатацію житловий будинок
(для житлових будинків) має такі показники:
------------------------------------------------------------------
   Показники       |Одиниця| За проектом  | Фактично
              |виміру |        |
------------------------------------------------------------------
Загальна площа        кв.м
Кількість поверхів     поверх
Загальний будівельний обсяг, куб.м
 в тому числі підземної
 частини           куб.м
Площа вбудованих,
вбудовано-прибудованих та
прибудованих         кв.м
 
------------------------------------------------------------------
        |    За проектом   |    Фактично
        |-------------------------+------------------------
        |Кількі-| Площа квартир, |Кількі-| Площа квартир,
        |сть  |  кв.м     |сть  |  кв.м
        |квартир|-----------------|квартир|----------------
        |    |загальна|житлова |    |загальна|житлова
------------------------------------------------------------------
Всього квартир,
 в тому числі:
однокімнатних
двокімнатних
трикімнатних
чотирикімнатних
і більше
   11. Технологічні  та  архітектурно-будівельні  рішення по
об'єкту мають такі дані: _________________________________________
__________________________________________________________________
 (короткі технічні  характеристики  по  особливостях  його
__________________________________________________________________
розміщення, по плануванню кількості поверхів, основних матеріалах
__________________________________________________________________
  і конструкціях, інженерному та технологічному устаткуванню)
__________________________________________________________________
   12. На об'єкті встановлено передбачене проектом устаткування
в кількості  згідно  з  актами  про  його  прийняття  після
індивідуального та комплексного випробування (перелік вказаних
актів наведений в додатку __ до цього акта).
   13. Заходи по охороні праці, забезпеченню вибухобезпеки,
пожежобезпеки, охороні  навколишнього  природного середовища та
антисейсмічні заходи, передбачені проектом _______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
          (відомості про виконання)
   Характеристика заходів наведена в додатку __ до акта.
   14. Зовнішні  надвірні комунікації холодного та гарячого
водопостачання, каналізації,  теплопостачання,  газопостачання,
енергопостачання та зв'язку забезпечують нормальну експлуатацію
об'єкта та прийняті міськими експлуатаційними  організаціями.
Перелік довідок міських експлуатаційних організацій наведений в
додатку __ до акта.
   15. Недоробки та дефекти, які виявлені робочою комісією,
ліквідовані.
   16. Роботи по озелененню, влаштуванню верхнього покриття
під'їзних доріг до будівель, тротуарів, господарчих, ігрових та
спортивних майданчиків,  а також оздобленню фасадів будівель
повинні бути виконані:
------------------------------------------------------------------
 Види робіт   |Одиниця виміру|  Обсяг робіт |Термін виконання
-----------------+--------------+----------------+----------------
_________________|______________|________________|________________
_________________|______________|________________|________________
   17. Кошторисна вартість за затвердженою проектно-кошторисною
документацією:
всього ____________ тис.крб., у тому числі: базисна вартість
будівельно-монтажних робіт ___________ тис.крб., устаткування,
інструменту та інвентаря ____________ тис.крб.
   18. Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію,
___________ тис.крб., у тому числі: вартість будівельно-монтажних
робіт ___________ тис.крб., вартість устаткування, інструменту та
інвентаря ____________ тис.крб.
       Рішення державної приймальної комісії
   Пред'явлений до прийняття ___________________________________
                    (назва об'єкта)
   Прийняти в експлуатацію.
 
 Голова державної приймальної комісії  _________________________
                        (підпис)
 Члени державної приймальної комісії  _________________________
                     _________________________
                        (підписи)

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ