Приказ от 19.01.1999 № 7/6 Об утверждении Инструкции об условиях и правилах проведения предпринимательской деятельности (лицензионные условия) по ремонту и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта нефтегазового комплекса Украины и контроль за их соблюдением

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19921 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 19.01.1999 № 7/6 Об утверждении Инструкции об условиях и правилах проведения предпринимательской деятельности (лицензионные условия) по ремонту и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта нефтегазового комплекса Украины и контроль за их соблюдением
Дата принятия19.01.1999
Дата отмены действия 26.03.2002
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа7/6
РазработчикНет данных
Дополнительные данные Приказ утратил силу согласно приказу Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, Министерства топлива и энергетики Украины от 26 марта 2002 года № 39/178


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


          ЛІЦЕНЗІЙНА ПАЛАТА УКРАЇНИ
           ДЕРЖНАФТОГАЗПРОМ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 7/6 від 19.01.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   10 лютого 1999 р.
                   за N 83/3376
      Наказ втратив чинність на підставі Наказу
                  Держпідприємництва
       N 39/178 від 26.03.2002 )
     Про затвердження Інструкції про умови і правила
     провадження   підприємницької   діяльності
     (ліцензійні умови) з ремонту та експлуатації
     об'єктів    трубопровідного    транспорту
     нафтогазового комплексу України та контроль за
             їх дотриманням
 
   Відповідно до Законів України "Про трубопровідний транспорт"
 та "Про підприємництво", на виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 3 липня 1998 р. N 1020
  "Про  порядок  ліцензування  підприємницької
діяльності" та відповідно до Положення про Ліцензійну палату
України, затвердженого Указом Президента України від 16 липня
1997 р. N 648/97, Н А К А З У Є М О:
   1. Затвердити Інструкцію про умови і правила провадження
підприємницької  діяльності  (ліцензійні умови) з ремонту та
експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту нафтогазового
комплексу України та контроль за їх дотриманням (додається).
   2. Управлінню ліцензування економічної діяльності Ліцензійної
палати (Єфремову О.В.) та Управлінню інвестиційної діяльності
Держнафтогазпрому (Нестеру Л.Д.) в установленому порядку:
   2.1. Подати Інструкцію в п'ятиденний термін на державну
реєстрацію в Міністерство юстиції України.
   2.2. Довести Інструкцію до відома працівників  управлінь
Ліцензійної палати, представництв Ліцензійної палати в Автономній
Республіці Крим,  областях,  містах  Києві  та  Севастополі,
працівників управлінь Держнафтогазпрому.
   3. Управлінню  контрольної  роботи  Ліцензійної  палати
(Апатенко О.П.) передбачити в планах-графіках роботи перевірки
додержання порядку надання Держнафтогазпромом ліцензій на ремонт
та експлуатацію об'єктів трубопровідного транспорту нафтогазового
комплексу України, а також діяльності суб'єктів підприємницької
діяльності щодо дотримання  умов  і  правил  підприємницької
діяльності.
   Управлінню інвестиційної   діяльності   Держнафтогазпрому
(Нестеру Л.Д.) передбачити в планах-графіках роботи перевірки
діяльності суб'єктів підприємницької діяльності щодо дотримання
умов і правил підприємницької діяльності.
   4. Управлінню інвестиційної  діяльності  Держнафтогазпрому
забезпечити публікацію Інструкції в засобах масової інформації.
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Ліцензійної палати України Музичука В.Т. та заступника
Голови Держнафтогазпрому України Григор'єва В.І.
 
 Голова Ліцензійної
 палати України                   С.І.Третьяков
 
 Голова Держнафтогазпрому
 України                     В.С.Тарашевський
                      Затверджено
                 Наказ Ліцензійної палати України
                 Держнафтогазпрому України
                 19.01.99 N 7/6
              Інструкція
     про умови і правила провадження підприємницької
     діяльності (ліцензійні умови) з ремонту та
     експлуатації   об'єктів   трубопровідного
     транспорту нафтогазового комплексу України та
          контроль за їх дотриманням
           1. Загальні положення
   1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до ст.4 Закону
України "Про підприємництво", ст.1 Закону України "Про
трубопровідний транспорт" , відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 03.07.98 N 1020 "Про
порядок ліцензування підприємницької діяльності" та Положення про
Ліцензійну палату України, затвердженого Указом Президента України
від 16.07.97 N 648/97.
   1.2. Інструкція  визначає  умови  і  правила провадження
підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з  ремонту  та
експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту нафтогазового
комплексу України та порядок контролю за їх дотриманням.
   1.3. Об'єкти  трубопровідного  транспорту  нафтогазового
комплексу включають:
   магістральний трубопровід  -  технологічний  комплекс, що
функціонує як єдина система і до якого входить окремий трубопровід
з  усіма  об'єктами  і  спорудами, зв'язаними з ним єдиним
технологічним  процесом,  або  кілька  трубопроводів,  якими
здійснюються  транзитні,  міждержавні, міжрегіональні поставки
продуктів транспортування споживачам, або інші  трубопроводи,
спроектовані  та  збудовані згідно з державними будівельними
вимогами щодо магістральних трубопроводів;
   промислові трубопроводи  -  всі  інші  немагістральні
трубопроводи  в  межах  виробництв,  а  також  нафтобазові,
внутрішньопромислові  нафто-, газо- і продуктопроводи, міські
газопровідні системи.
   1.4. Перелік видів робіт з ремонту та експлуатації об'єктів
трубопровідного  транспорту  нафтогазового  комплексу,  які
здійснюються в межах виду діяльності, що ліцензується, наведено у
додатку. Ліцензія видається на один вид діяльності. При здійсненні
декількох видів робіт одного виду діяльності достатньо однієї
ліцензії.
   1.5. Інструкція поширюється на всіх суб'єктів підприємницької
діяльності незалежно від їх організаційно-правової форми та форми
власності.
   1.6. Ліцензії на провадження підприємницької діяльності з
ремонту  та  експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту
нафтогазового комплексу видаються Державним Комітетом нафтової,
газової   та   нафтопереробної   промисловості   України
(Держнафтогазпромом) і діють на всій території України.
   1.7. Ліцензії, видані суб'єкту підприємницької діяльності,
розповсюджуються на його структурні підрозділи, які не мають
статусу юридичної особи.
     2. Умови та правила провадження підприємницької
     діяльності з ремонту та експлуатації об'єктів
     трубопровідного   транспорту  нафтогазового
            комплексу України
   2.1. Діяльність, пов'язана з ремонтом  та  експлуатацією
об'єктів  трубопровідного  транспорту  нафтогазового комплексу
України, повинна відповідати вимогам діючих технічних норм та
умов,  ДСТУ,  ГСТУ,  екологічним,  санітарно-епідеміологічним,
протипожежним та іншим нормативним актам, перелік яких наведено у
Переліку нормативних документів, що діють на території України,
для  використання  при  ремонті  та  експлуатації  об'єктів
трубопровідного    транспорту,    затвердженому   наказом
Держнафтогазпрому України від 18.11.98 N 237.
   2.2. Суб'єкти  підприємницької  діяльності, що займаються
ремонтом та експлуатацією об'єктів трубопровідного транспорту
нафтогазового комплексу, повинні мати системи управління якістю,
які відповідають вимогам ДСТУ ISO 9000.
         3. Права та обов'язки суб'єктів
          підприємницької діяльності
   3.1. Суб'єкти  підприємницької  діяльності,  що  отримали
ліцензію, мають право.
   3.1.1. Виконувати види робіт, що наведені у додатку.
   3.1.2. Отримувати всю необхідну інформацію стосовно змін та
доповнень  до  ліцензійних  умов  провадження підприємницької
діяльності та правил контролю за їх дотриманням, іншу інформацію
Ліцензійної  палати  України  та  Держнафтогазпрому з питань
ліцензування підприємницької діяльності.
   3.1.3. Оскаржувати  дії органів контролю в установленому
законом порядку.
   3.2. Суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані.
   3.2.1. Виконувати роботи у строгій (суворій) відповідності до
діючих норм, зазначених у другому розділі Інструкції.
   3.2.2. Надавати   Ліцензійній   палаті   України   та
Держнафтогазпрому всю потрібну для  контролю  інформацію  та
документи.
   3.2.3. Своєчасно проводити атестацію виконавців робіт і, за
потреби, надавати відомості про професійний та кваліфікаційний
склад (рівень) провідних фахівців до органів, що контролюють
дотримання ліцензійних умов.
   3.2.4. Повідомляти  Ліцензійну  палату   України   та
Держнафтогазпром про всі зміни умов здійснення своєї діяльності.
      4. Контроль за дотриманням ліцензійних умов
   4.1. Контроль  за  дотриманням  суб'єктом підприємницької
діяльності ліцензійних умов  здійснюється  Держнафтогазпромом,
Ліцензійною палатою України та її представництвами. Періодичність
перевірок встановлює орган, що здійснює контроль, але вона не
повинна бути частішою, ніж один раз на рік.
   4.2. Держнафтогазпром має право зупинити дію ліцензії на
певний термін у разі:
   порушення суб'єктом підприємницької діяльності ліцензійних
умов;
   невиконання суб'єктом підприємницької діяльності у визначений
термін   розпоряджень   Ліцензійної  палати  України  та
Держнафтогазпрому щодо дотримання ліцензійних умов.
   Термін усунення порушень встановлює Держнафтогазпром. У разі
своєчасного усунення порушень, що призвели до зупинення дії
ліцензії, Держнафтогазпром приймає рішення про поновлення її дії.
   4.3. Держнафтогазпром має право анулювати ліцензію у разі:
   виявлення недостовірних відомостей у заяві на видачу ліцензії
чи в документах, що додаються до неї;
   передання суб'єктом підприємницької діяльності ліцензій іншій
особі;
   повторного або грубого порушення суб'єктом підприємницької
діяльності ліцензійних умов.
   4.4. Ліцензія вважається анульованою з дати прийняття рішення
про її анулювання або з дати скасування державної реєстрації
суб'єкта підприємницької діяльності.
   4.5. Мотивоване рішення про зупинення дії ліцензії або її
анулювання  доводиться у письмовій формі до відома суб'єкта
підприємницької діяльності та до Ліцензійної палати України у
5-денний термін з моменту прийняття такого рішення. У цей же
термін копія цього рішення надсилається до податкового органу за
місцезнаходженням  суб'єкта  підприємницької  діяльності  для
прийняття відповідного рішення.
   4.6. Рішення про зупинення дії ліцензії або її анулювання
може бути оскаржено суб'єктом підприємницької  діяльності  в
судовому порядку.
                      Додаток
               до підпунктів 1.4 та 3.1.1 Інструкції
               про  умови  і правила провадження
               підприємницької      діяльності
               (ліцензійні  умови)  з ремонту та
               експлуатації об'єктів трубопровідного
               транспорту  нафтогазового комплексу
               України та контроль за їх дотриманням
               Перелік
     видів робіт з ремонту та експлуатації об'єктів
     трубопровідного  транспорту  нафтогазового
     комплексу,  які  провадяться в межах виду
         діяльності, який ліцензується
              1. Ремонт
   1.1. Капітальний ремонт лінійної частини магістральних та
промислових трубопроводів нафти, газу і продуктів їх переробки
   1.1.1. Земляні  роботи,  рекультивація  при   ремонті
трубопроводів.
   1.1.2. Демонтаж, розбракування труб, зварювально-монтажні та
безвогневі роботи при ремонті трубопроводів.
   1.1.3. Підіймально-очисні та ізоляційно-укладальні роботи при
ремонті трубопроводів.
   1.1.4. Ремонт переходів трубопроводів через водні перешкоди
шириною більше 10 м.
   1.1.5. Контроль якості ремонту труб і приймання зварювальних
робіт.
   1.1.6. Випробування  трубопроводів  на  міцність   та
герметичність.
   1.1.7. Капітальний ремонт ліній та споруд технологічного
зв'язку.
   1.1.8. Капітальний ремонт споруд електрохімзахисту.
   1.2. Капітальний ремонт компресорних та насосних станцій,
пунктів   підігріву   (підігрівання),   підземних  сховищ,
газорозподільних станцій та газорегуляторних пунктів
   1.2.1. Ремонт   основного   технологічного   обладнання
компресорних та насосних станцій, в тому числі в умовах діючих
вибухопожежонебезпечних підприємств.
   1.2.2. Виконання вогневих та  газонебезпечних  робіт  на
території і у вибухопожежонебезпечних приміщеннях в умовах діючого
підприємства.
   1.2.3. Ремонт споруд на вузлах зв'язку.
   1.3. Капітальний ремонт перевалювальних комплексів, пунктів
зливу-наливу нафти та нафтопродуктів, резервуарних парків та
підземних ємностей
             2. Експлуатація
   2.1. Магістральні трубопроводи нафти, газу та продуктів їх
переробки
   2.1.1. Експлуатація магістральних трубопроводів нафти, газу і
продуктів їх переробки.
   2.1.2. Виконання аварійно-відновлювальних робіт і поточного
ремонту на діючих магістральних трубопроводах.
   2.1.3. Дефектоскопія   внутрішньої   порожнини   діючих
магістральних трубопроводів.
   2.1.4. Обстеження  технічного  стану  діючих  об'єктів
трубопровідного транспорту нафти, газу і продуктів їх переробки.
   2.1.5. Обстеження  корозійного  стану  і  роботи  систем
електрохімзахисту діючих магістральних трубопроводів.
   2.1.6. Експлуатація ліній та споруд технологічного зв'язку.
   2.2. Компресорні  і  насосні  станції, пункти підігріву,
підземні сховища, газорозподільні станції
   2.2.1. Експлуатація компресорних і насосних станцій, пунктів
підігріву, підземних сховищ, газорозподільних станцій.
   2.2.2. Пусконалагоджувальні роботи технологічного обладнання
і комунікацій, після їх ремонту та після профілактичних перевірок,
в умовах діючого вибухопожежонебезпечного підприємства.
   2.2.3. Діагностика  обладнання  на  предмет  визначення
технічного стану та залишкового ресурсу.
   2.2.4. Діагностика  внутрішньої  порожнини  технологічних
трубопроводів компресорних та насосних станцій для визначення
технічного стану та залишкового ресурсу.
   2.2.5. Експлуатація споруд вузлів зв'язку.
   2.3. Системи газопостачання
   2.3.1. Експлуатація та ремонт розподільних газопроводів.
   2.3.2. Експлуатація та ремонт автомобільних газозаправних
станцій скраплених газів.
   2.3.3. Експлуатація    та    ремонт    автомобільних
газонаповнювальних компресорних станцій.
   2.3.4. Експлуатація та ремонт кущових баз скраплених газів.
   2.3.5. Технічне обстеження діючих систем газопостачання.
   2.3.6. Обстеження  корозійного  стану  і  роботи  систем
електрохімзахисту діючих систем газопостачання.
   2.3.7. Пусконалагоджувальні   роботи  на  автомобільних
газозаправних станціях скраплених газів.
   2.3.8. Пусконалагоджувальні   роботи  на  автомобільних
газонаповнювальних компресорних станціях.
   2.3.9. Пусконалагоджувальні  роботи  на  кущових  базах
скраплених газів.
   2.4. Експлуатація  і  ремонт  обладнання  перевалювальних
комплексів,  пунктів  зливу-наливу  нафти  та нафтопродуктів,
резервуарних парків та підземних ємностей
   2.5. Паспортизація  об'єктів  трубопровідного  транспорту
нафтогазового комплексу.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ