Постановление от 29.01.2002 № 101 Об утверждении Порядка конкурсного отбора инвестиционных проектов, которые реализуются за счет кредитов коммерческих банков с частичным возмещением процентных ставок

ВАЖНО ЗНАТЬ

Информационный бюллетень БУДСТАНДАРТ Online. Выпуск №1 2023 года


ДСТУ 9195:2022 Быстровозводимые защитные сооружения гражданской защиты модульного типа. Основные положения - уже на сервисе БУДСТАНДАРТ Online


ДСТУ 9190:2022 Энергетическая эффективность построек. Метод расчета энергопотребления во время отопления, охлаждения, вентиляции, освещения и горячего водоснабжения - уже на сервисе БУДСТАНДАРТ Online


Новые государственные строительные нормы для учреждений здравоохранения


О размере сметной заработной платы


Информация об уровнях заработной платы, учитываемых при определении стоимости строительства объектов, принятых решениями некоторых органов местного самоуправления на 2023 год


ПР-Д.0.06.555-22-ІV Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 31.12.2022)


Смотреть все новости >>>

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20102 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 29.01.2002 № 101 Об утверждении Порядка конкурсного отбора инвестиционных проектов, которые реализуются за счет кредитов коммерческих банков с частичным возмещением процентных ставок
Дата начала действия25.07.2002
Дата принятия29.01.2002
СтатусДействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа101
РазработчикКабинет Министров Украины
Дата регистрации в Министерстве Юстиций23.07.2002


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 29 січня 2002 р. N 101
                Київ
        Про затвердження Порядку конкурсного
    відбору інвестиційних проектів, що реалізуються за
     рахунок кредитів комерційних банків з частковим
        відшкодуванням відсоткових ставок
      Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 1078 від 25.07.2002 )
 
 
   З метою ефективного використання коштів державного бюджету,
що спрямовуються на фінансування інвестиційних та інноваційних
проектів, Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Затвердити Порядок  конкурсного  відбору  інвестиційних
проектів, що реалізуються за рахунок кредитів комерційних банків з
частковим відшкодуванням відсоткових ставок (додається).
 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ
   Інд. 21
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 29 січня 2002 р. N 101
               ПОРЯДОК
     конкурсного відбору інвестиційних проектів, що
    реалізуються за рахунок кредитів комерційних банків
     з частковим відшкодуванням відсоткових ставок
 
   1. Цей Порядок визначає  процедуру  конкурсного  відбору
інвестиційних проектів (далі - конкурсний відбір), що реалізуються
за рахунок кредитів комерційних банків з частковим відшкодуванням
відсоткових ставок за рахунок коштів державного бюджету.
   2. Відшкодування відсоткових ставок провадиться за рахунок
коштів  державного  бюджету  за  кредитами,  що  залучаються
підприємствами для реалізації інвестиційних проектів на конкурсних
засадах, у межах бюджетних програм, передбачених законом про
державний бюджет на відповідний рік, та з урахуванням пріоритетів,
визначених згідно з Програмою дій Кабінету Міністрів України,
Державною програмою соціально-економічного розвитку на відповідний
рік, іншими нормативно-правовими актами України.
   3. За рахунок коштів  державного  бюджету  підприємствам
відшкодовується сума сплачених ними відсотків за користування
кредитом у розмірі 100 відсотків облікової ставки Національного
банку, яка діяла на момент укладення кредитної угоди. ( Абзац
перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1078 від 25.07.2002 )
   Кошти на відшкодування надаються підприємствам у межах одного
бюджетного року. У разі коли термін реалізації проекту перевищує
один рік, питання подальшого відшкодування повинне розглядатися на
початку кожного фінансового року з  урахуванням  ефективного
виконання інвестиційних зобов'язань позичальником та за умови
виділення коштів на зазначені цілі в державному бюджеті на
відповідний рік.
   4. У конкурсі беруть участь інвестиційні проекти, подані
підприємствами. Обов'язковою умовою розгляду проекту є письмова
згода комерційного банку на участь у кредитуванні проекту.
   5. Конкурсний  відбір  інвестиційних  проектів  здійснює
міжвідомча комісія, що утворюється Мінекономіки. До складу комісії
включаються представники Мінфіну, інших центральних та місцевих
органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать
підприємства, інвестиційні проекти яких розглядатимуться згідно з
умовами, визначеними цим Порядком.
   Склад міжвідомчої комісії з відбору інвестиційних проектів
(далі - міжвідомча комісія) затверджується наказом Мінекономіки.
   6. Персональний склад групи експертів, які беруть участь у
роботі  міжвідомчої  комісії,  погоджується  з  відповідним
міністерством або іншим органом виконавчої влади.
   7. Міжвідомча комісія протягом десяти робочих днів після
утворення визначає конкурсні вимоги та готує текст оголошення про
проведення конкурсу.
   8. Конкурсні умови повинні обов'язково містити такі вимоги:
   1) до інвестиційного проекту:
   відповідність проекту  критеріям  відбору  та  визначеним
пріоритетам;
   максимальна ефективність використання бюджетних коштів;
   ефективність проекту (обсяг прибутку,  термін  окупності,
створення нових робочих місць, надходження платежів до бюджету
тощо);
   2) до комерційного банку:
   визначення умов кредитування інвестиційного проекту банком
(розмір відсоткової ставки, термін надання кредиту, комісійні
банку, що зазначаються у проекті кредитної угоди);
   дотримання банком  економічних  нормативів  та  оцінних
показників, установлених Національним банком;
   3) до підприємств:
   провадження господарської діяльності протягом не менше ніж
двох років;
   відсутність заборгованості перед  державним  бюджетом  за
залученими комерційними кредитами, а також із сплати податків,
зборів (обов'язкових платежів);
   достатність обігових  коштів  для  забезпечення  поточної
діяльності;
   виконання зобов'язань  щодо  погашення  та обслуговування
кредиту.
   9. До участі в конкурсі не допускаються інвестиційні проекти
підприємств:
   визнаних банкрутами або стосовно яких порушено справу про
банкрутство;
   щодо яких прийнято рішення про ліквідацію;
   які є неприбутковими.
   10. Оголошення про проведення конкурсу публікується в газеті
"Урядовий кур'єр" і обов'язково містить інформацію про:
   найменування і   місцезнаходження   юридичної   особи,
відповідальної за проведення конкурсу;
   умови проведення конкурсу;
   місце і граничний термін внесення конкурсних пропозицій.
   11. Учасники конкурсу до закінчення  граничного  терміну
подають до міжвідомчої комісії у визначеній конкурсними умовами
кількості примірників такі документи:
   лист-погодження комерційного банку на участь у кредитуванні
інвестиційного проекту;
   довідку Національного  банку  про  дотримання  банком
обов'язкових економічних нормативів;
   бізнес-план інвестиційного проекту;
   проект кредитної угоди, який підприємство готує разом з
комерційним банком;
   заявку на  часткове  відшкодування відсоткової ставки за
кредитом комерційного банку, що залучається  для  реалізації
інвестиційного проекту.
   12. Підприємство може:
   звернутися до  міжвідомчої комісії за роз'ясненнями щодо
змісту конкурсних документів. Міжвідомча комісія дає відповідь
підприємству на його запит протягом п'яти робочих днів;
   відкликати свою заявку до настання встановленого міжвідомчою
комісією граничного терміну подання документів, повідомивши її про
це в письмовій формі.
   13. Голова  міжвідомчої  комісії  організовує  проведення
економічної експертизи інвестиційного проекту та призначає день,
час та місце засідання міжвідомчої комісії для прийняття рішення
про надання державної підтримки у реалізації  інвестиційного
проекту.
   Розкриття конвертів із заявками здійснюється у визначений
день і час в обумовленому місці і в присутності членів міжвідомчої
комісії та учасників конкурсу (або уповноважених представників
учасників).
   Членами міжвідомчої комісії  встановлюється  відповідність
змісту  документів  вимогам цього Порядку. У разі виявлення
невідповідності заявки не розглядаються.
   За результатами перевірки документів складається протокол.
   14. Протягом десяти робочих днів після розкриття конвертів
члени  міжвідомчої комісії проводять експертизу інвестиційних
проектів та поданих документів і свої висновки подають голові
комісії. На вимогу членів міжвідомчої комісії учасники конкурсу
повинні надавати додаткову інформацію про свої  інвестиційні
проекти.
   У разі  виникнення  необхідності у проведенні додаткової
технологічної  та  екологічної  експертизи  термін  розгляду
продовжується на час проведення експертизи.
   15. Міжвідомча  комісія за результатами розгляду поданих
матеріалів та проведення експертизи інвестиційних проектів приймає
рішення про доцільність надання державної підтримки їх реалізації
у формі часткового відшкодування відсоткової ставки.
   16. Рішення міжвідомчої комісії приймається на закритому
засіданні у присутності не менше ніж двох третин її складу
відкритим голосуванням простою більшістю голосів і затверджується
наказом Мінекономіки, що погоджується з усіма членами комісії, які
брали участь у голосуванні.
   Міжвідомча комісія протягом  п'яти  робочих  днів  після
прийняття рішення повідомляє про результати конкурсного відбору
всіх його учасників.
   17. Підприємствам - переможцям конкурсу надсилається копія
наказу Мінекономіки, що є підставою для отримання часткової
компенсації в разі укладення відповідної кредитної угоди з банком.
   18. Для отримання часткової компенсації на відшкодування
відсоткових   ставок    за    комерційними   кредитами
підприємство - переможець конкурсу подає копію наказу Мінекономіки
до  відповідного  центрального  органу  виконавчої  влади  -
розпорядника коштів державного бюджету, які  призначені  для
часткового відшкодування відсоткових ставок.
   Розпорядник коштів державного бюджету відповідно до отриманих
документів складає реєстр і подає його до Державного казначейства.
   19. Розпорядник коштів державного бюджету в межах кошторисних
призначень,  передбачених  бюджетом  на  часткову компенсацію
відсоткових ставок за комерційними кредитами для  реалізації
інвестиційних  проектів  підприємств,  дає  органу Державного
казначейства доручення на перерахування коштів, що знаходяться на
його рахунках, відповідно до реєстру та за умови наявності
документів, що підтверджують  виконання  підприємством  своїх
зобов'язань, визначених в інвестиційному проекті, та зобов'язань
банку за кредитним договором.
   Кошти безпосередньо спрямовуються на рахунки  комерційних
банків,  які  здійснили  кредитування  інвестиційних проектів
підприємств - переможців конкурсу.
   20. Контроль за цільовим виділенням коштів державного бюджету
покладається  на  Державне  казначейство,  а за їх цільовим
використанням - на розпорядника коштів державного бюджету.
 

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ