Приказ от 29.12.2000 № 416/299 Об утверждении типовых форм первичных документов по учету в строительстве

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20039 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 29.12.2000 № 416/299 Об утверждении типовых форм первичных документов по учету в строительстве
Дата начала действия26.04.2001
Дата принятия29.12.2000
Дата отмены действия 21.06.2002
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа416/299
РазработчикГосударственный комитет статистики Украины
Дополнительные данные Приказ отменен на основании приказа Государственного комитета статистики от 21.06.2002 № 237/5


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА
          ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З

 N 416/299 від 29.12.2000
   Наказ скасовано на підставі Наказу Державного комітету
                          статистики
    N 237/5 від 21.06.2002 )
    Про затвердження типових форм первинних документів з
            обліку в будівництві
    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
                    комітету статистики
    N 205/110 від 26.04.2001 )

   На виконання ст. 14 Закону України "Про внесення змін до
Закону України "Про державну статистику" та у зв'язку
з впровадженням з 1 січня 2001 року спрощеного порядку визначення
вартості будівництва Н А К А З У Є М О:
   1. Затвердити типові форми первинних облікових документів з
обліку в будівництві, що додаються, і ввести їх в дію з січня 2001
року:
   N КБ-2в "Акт приймання виконаних підрядних робіт";
   N КБ-3 "Довідка про вартість виконаних підрядних робіт та
витрати".
   2. Поширити:
   ф. N КБ-2в на  будівельні  підприємства  та  будівельні
структурні  підрозділи  підприємств  усіх  видів  економічної
діяльності незалежно від форми власності, що виконують будівельні
і монтажні роботи, роботи з капітального та поточного ремонту
будівель і споруд та інші підрядні роботи із залученням бюджетних
коштів або коштів підприємств, установ та організацій державної
форми власності;
   ф. N КБ-3 на всі будівельні підприємства та будівельні
структурні  підрозділи  підприємств  усіх  видів  економічної
діяльності незалежно від форми власності, що виконують будівельні
і монтажні роботи, роботи з капітального та поточного ремонту
будівель і споруд та інші підрядні роботи за рахунок усіх джерел
фінансування.
   3. Управлінню методології та планування Держкомстату України
(Павелко Р.В.) у місячний термін надіслати Головному управлінню
статистики в Автономній Республіці Крим, обласним, Київському та
Севастопольському  міським  управлінням  статистики,  органам
виконавчої влади, зразки затверджених форм первинної облікової
документації.
   4. Управлінню статистики інвестицій та будівництва Головного
управління статистики виробництва Держкомстату України (Луценко
Н.Г.) та управлінню реформування  ціноутворення,  методології
експертизи та контролю вартості будівництва Держбуду України
(Губень П.І.)  надавати  методологічну  допомогу  будівельним
підприємствам і організаціям у процесі впровадження в облікову
практику затверджених форм первинного обліку, що наведені в п. 1
даного наказу.
   5. Скасувати спільний наказ Держкомстату та Держбуду України
від 27.01.97 N 26/5 "Про затвердження типових форм
первинних документів з  обліку  в  будівництві"  в  частині
затвердження  типових форм N КБ-2в "Акт приймання виконаних
підрядних робіт" та N КБ-3 "Довідка про вартість виконаних
підрядних робіт та витрат". ( Наказ доповнено пунктом 5 згідно з
Наказом Держкомстату N 205/110 від 26.04.2001 )
   6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого
заступника Голови Держкомстату Головка В.А. та першого заступника
Голови Держбуду Беркуту А.В. ( Наказ доповнено пунктом 6 згідно з
Наказом Держкомстату N 205/110 від 26.04.2001 )


 Голова Держкомстату України             О.Г.Осауленко

 Голова Держбуду України                В.М.Гусаков
                    Типова форма N КБ-2в
                      Затверджена
                 наказом Державного комітету
                 статистики України та Державного
                 комітету будівництва,
                 архітектури та житлової політики
                 України
                 від 29 грудня 2000 р. N 416/299
                    Код за ДКУД ______________
                          (___________)
___________________________________________
(підприємство, організація - складач форми)

Ідентифікаційний код підприємства,
організації - складача форми за ЄДРПОУ (___________)
Замовник ______________________________
Генпідрядник __________________________
Субпідрядник __________________________
Контракт (договір) N ______ від "___"_____________ 20__ року
Найменування будівництва та його адреса __________________________
Найменування об'єкта _____________________________________________

Підстава: договірна ціна, складена в поточних цінах станом на ____
               Акт N
        приймання виконаних підрядних робіт*
          за _____________ 20__ року

____________
 * Підрядні роботи - це будівельні, монтажні та інші підрядні
  роботи.
N п/п Найменування робіт і витрат Обгрун- тування Одиниця виміру Кількість Поточна ціна одиниці, грн. Виконано робіт (витрати), грн.
1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
I. Разом прямі витрати грн.
у тому числі:
- вартість матеріалів, виробів та конструкцій -"-
- заробітна плата -"-
- вартість експлуатації машин -"-
II. Накладні витрати грн.
III. Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд грн.
IV. Додаткові витрати при виконанні будівельно- монтажних робіт у зимовий період грн.
Разом вартість будівельно- монтажних робіт (I+II+III+IV) грн.
у тому числі: зворотні суми -"-
V. Інші супутні витрати грн.
Разом (I+II+III+IV+V) грн.
VI. Прибуток грн.
VII. Кошти на покриття ризику грн.
Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII) грн.
VIII. Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не врахова- ні складовими вартості будівництва грн.
Разом (I+II+III+IV+V+VI+ +VII+VIII) грн.
IX. Податок на додану вартість грн.
Всього по акту грн.
у тому числі: зворотні суми грн.

 М.П. Здав підрядник ________________ "___"__________ 200__ р.

 М.П. Прийняв замовник _____________ "___"__________ 200__ р.
          Пояснення щодо заповнення
      "Акта приймання виконаних підрядних робіт"
           (типової форми N КБ-2в)
   1. Акт приймання виконаних підрядних робіт складається для
визначення  вартості  виконаних  обсягів  підрядних робіт та
проведення розрахунків за виконані підрядні роботи на будівництві
на основі журналу обліку виконаних робіт (форма N КБ-6) у двох
примірниках  і  подається  субпідрядником  -  генпідряднику,
генпідрядником - замовнику (забудовнику).
   2. Акт  складається  обов'язково  щомісячно  фахівцями
будівельного підприємства (незалежно від форми власності цього
підприємства), якщо підприємством у звітному періоді виконувались
будівельні і монтажні роботи, роботи з капітального та поточного
ремонту будівель і споруд та інші підрядні роботи із залученням
бюджетних коштів або коштів підприємств, установ та організацій
державної форми власності.
   3. У разі виконання робіт господарським способом Акт за
формою N КБ-2в складається в аналогічному порядку.
   4. Адресна частина Акта заповнюється відповідно до контракту
(договору) на виконання робіт.
   5. Вартісні показники форми відображаються за поточним рівнем
цін, визначених у договірній ціні, складеній у поточних цінах
згідно з контрактом (договором) на виконання робіт.
   6. У вільних рядках Акта наводяться дані про види, обсяги та
вартість виконаних у звітному періоді робіт.
   7. Вартість  окремих  видів  робіт  визначається  шляхом
калькулювання  на  підставі  витрат  ресурсів  за ресурсними
елементними кошторисними нормами на одиницю виміру та їх вартості
у поточних цінах.
   8. Витрати на будівництво  (прямі,  накладні  та  інші)
визначаються за елементами витрат згідно з діючими Державними
будівельними нормами України (ДБН).
   9. Додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт
у зимовий період  визначаються  за  окремим  розрахунком  і
передбачаються тільки у випадку виконання робіт у зимовий період,
якщо таке планується.
   10. Податки, збори, обов'язкові платежі, що не враховані
складовими вартості будівництва і які відносяться на собівартість
підрядних робіт, визначаються згідно з чинним законодавством.
                      Типова форма N КБ-3
                      Затверджена
                 наказом Державного комітету
                 статистики України та Державного
                 комітету будівництва,
                 архітектури та житлової політики
                 України
                 від 29 грудня 2000 р. N 416/299
                    Код за ДКУД (___________)
___________________________________________
(підприємство, організація - складач форми)

Ідентифікаційний код підприємства,
організації - складача форми за ЄДРПОУ (___________)
Замовник ______________________________
Генпідрядник __________________________
Субпідрядник __________________________
Контракт (договір) N ______ від "___"_____________ 20__ року
Найменування будівництва та його адреса __________________________
               Довідка
    про вартість виконаних підрядних робіт* та витрати
          за ____________ 20___ року

____________
 * Вартість підрядних робіт - це вартість будівельних, монтажних
  та інших підрядних робіт.
                           (тис.грн.)
Найменування об'єктів, пускових комплексів і технологічних етапів Вартість виконаних робіт та витрати
з початку року по звітний місяць у тому числі за звітний місяць:
всього, в поточних цінах станом на _________ з них: будівельно- монтажні роботи всього у тому числі:
будівельно- монтажні роботи інші супутні витрати
А 1 2 3 4 5
Всього по будові (без ПДВ)
у тому числі:
1.
2.
Податок на додану вартість (ПДВ) - всього по будові
Всього по будові з урахуванням ПДВ х х х

 М.П. Субпідрядник ____________ "___"____________ 200__ р.

 М.П. Генпідрядник ____________ "___"____________ 200__ р.

 М.П. Замовник   ____________ "___"____________ 200__ р.
          Пояснення щодо заповнення
  "Довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрати"
           (типової форми N КБ-3)
   1. Довідка за формою N КБ-3 складається для визначення
вартості виконаних обсягів підрядних робіт та витрат і проведення
розрахунків за виконані підрядні роботи на будівництві.
   2. Довідка  складається  щомісячно фахівцями будівельного
підприємства, якщо підприємством у звітному періоді виконувались
будівельні і монтажні роботи, роботи з капітального та поточного
ремонту будівель і споруд та інші підрядні роботи незалежно від
форми власності цього підприємства та джерел фінансування цих
робіт.
   3. У разі виконання робіт господарським способом Довідка за
формою N КБ-3 складається в аналогічному порядку.
   4. Довідка  складається  у двох примірниках і подається
субпідрядником - генпідряднику, генпідрядником - забудовнику. У
разі вимоги фінансуючого банку складається третій примірник і
надсилається на його адресу.
   5. Вартісні показники форми відображаються за поточним рівнем
цін відповідно до умов контракту.
   6. У графі 1 відображається вартість виконаних підрядних
робіт та витрати наростаючим підсумком з початку року по звітний
місяць включно.
   7. У графі 2 відображається вартість будівельно-монтажних,
ремонтно-будівельних  та  інших  підрядних  робіт наростаючим
підсумком з початку року по звітний місяць включно.
   8. У разі складання актів приймання виконаних підрядних робіт
(форма N КБ-2в) у Довідці вартість виконаних підрядних робіт за
період з початку року визначається як сума вартостей робіт згідно
з актами за попередні періоди.
   9. У графах 3, 4 і 5 із граф 1, 2 виділяються відповідні дані
за звітний місяць.

 Надруковано: Державний комітет  будівництва,  архітектури  та
 житлової  політики України. Збірник офіційних документів та
 роз'яснень "Ціноутворення у будівництві", N 1, січень, 2001 р.,
 К.: "ІНПРОЕКТ".

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ