Приказ от 27.07.2001 № 157 Об организации работы постоянного тендерного комитета Министерства экономики Украины

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19460 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 27.07.2001 № 157 Об организации работы постоянного тендерного комитета Министерства экономики Украины
Дата начала действия08.10.2003
Дата принятия27.07.2001
СтатусДействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа157
РазработчикМинистерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины
Принявший органМинистерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27 липня 2001 року N 157

Про організацію роботи постійного тендерного комітету Міністерства економіки України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
 від 16 липня 2002 року N 212,
 від 8 жовтня 2003 року N 277

Відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. N 1469 "Про організаційні заходи щодо функціонування системи державних закупівель" наказую:

1. Створити постійний тендерний комітет Міністерства економіки України згідно з додатком.

(на зміну пункту 1 затверджено новий склад постійного тендерного комітету згідно з наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 16.07.2002 р. N 212)


2. Затвердити Положення про постійний тендерний комітет Міністерства економіки України, що додається.

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з наказом Міністерства економіки та з питань
 європейської інтеграції України від 08.10.2003 р. N 277)

4. Пункт 4 втратив чинність

(згідно з наказом Міністерства економіки та з питань
 європейської інтеграції України від 08.10.2003 р. N 277)

5. Уважати такими, що втратили чинність, накази Міністерства економіки України:

від 03.03.99 N 29 "Про створення в Мінекономіки України постійно діючого тендерного комітету з питань організації та проведення торгів (тендерів) на закупівлю товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів та кредитних ресурсів, що виділяються Міністерству";

від 11.05.2000 N 73 "Про питання організації роботи тендерного комітету Мінекономіки";

від 21.06.2000 N 129 "Про внесення змін до наказу Мінекономіки від 11.05.2000 N 73 "Про затвердження нового складу тендерного комітету Міністерства економіки України з питань організації та проведення торгів (тендерів) на закупівлю товарів, робіт і послуг";

від 10.07.2000 N 140 "Про внесення доповнень до наказу Мінекономіки від 03.03.99 N 29 "Про створення в Мінекономіки України постійно діючого тендерного комітету з питань організації та проведення торгів (тендерів) на закупівлю товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів та кредитних ресурсів, що виділяються Міністерству";

від 14.08.2000 N 172 "Про внесення змін та доповнень до наказу Мінекономіки від 11.05.2000 N 73".

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Шумила І. А.

 

Міністр

О. Шлапак


 

Додаток
до наказу Міністерства економіки України
від 27 липня 2001 р. N 157
(в редакції наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
від 16 липня 2002 р. N 212)


Склад
постійного тендерного комітету Міністерства

Шумило І. А.

- перший заступник Державного секретаря, голова комітету

члени комітету:

 

Жижко О. А.

- начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю

Заболоцький І. О.

- начальник управління інформаційних технологій

Зозуля Р. А.

- головний спеціаліст управління справами

Карданець Ю. П.

- заступник керівника департаменту економіки оборони, правоохоронної діяльності та державних закупівель

Кушніренко А. В.

- керівник департаменту розвитку ринків

Леськов П. А.

- заступник керівника адміністративного департаменту - керуючий справами

Максименко З. В.

- заступник начальника відділу управління державних закупівель

Медвецький А. Т.

- керівник юридичного департаменту

Мусіна Л. О.

- заступник Державного секретаря

Нижник О. М.

- керівник департаменту регіональної політики

Парнюк В. О.

- керівник департаменту інструментів економічного розвитку

Платоненко Ю. Б.

- головний спеціаліст управління ефективності державного управління

Родіонов Ю. Ф.

- керівник департаменту внутрішньої політики та побутових послуг

Сібрук І. К.

- заступник начальника управління ефективності державного управління

Стопник В. А.

- заступник керівника департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі

Сторожук Є. Л.

- керівник департаменту державного управління

Уманський І. І.

- заступник Державного секретаря

Федулова Т. О.

- начальник відділу управління сталого розвитку

Чубинський А. Ф.

- начальник управління фінансування, бухгалтерського обліку та контролю.


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства економіки України
від 27 липня 2001 р. N 157


ПОЛОЖЕННЯ
про постійний тендерний комітет Міністерства економіки України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визначає порядок створення, загальні організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету Міністерства економіки України (далі - тендерний комітет), а також права, обов'язки та відповідальність його членів.

1.2. Тендерний комітет за своїм типом є постійним і створюється наказом Міністерства економіки України.

1.3. У своїй роботі тендерний комітет керується Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", іншими нормативно-правовими актами з питань закупівель товарів, робіт і послуг, а також цим Положенням.

2. ГОЛОВНІ ФУНКЦІЇ ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ

Тендерний комітет відповідає за організацію процедур закупівлі на всіх етапах їх проведення. У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

планування здійснення процедур закупівель протягом бюджетного року відповідно до затвердженого кошторису та пріоритетності закупівель;

вибір процедури закупівлі відповідно до вимог чинного законодавства у сфері державних закупівель;

розміщення оголошення про здійснення процедур закупівлі товарів, роби і послуг, процедури попередньої кваліфікації у бюлетені "Вісник державних закупівель" та, у разі потреби, в інших друкованих засобах масової інформації, у тому числі в міжнародних, на радіо, телебаченні, у мережі електронного зв'язку або розсилання запрошень постачальникам (виконавцям) щодо участі в них та інформування учасників процедур закупівлі про їх результати;

підготовлення та розсилання необхідної для проведення процедур закупівлі чи процедури попередньої кваліфікації постачальників (виконавців) документації;

надання роз'яснень постачальникам (виконавцям) щодо змісту тендерної документації у разі отримання від останніх відповідних запитів;

проведення процедури попередньої кваліфікації постачальників (виконавців) у разі її застосування;

організація приймання, зберігання, розкриття тендерних пропозицій, забезпечення вибору найбільш вигідної тендерної пропозиції виключно на підставі критеріїв та методики оцінки тендерних пропозицій, визначених у тендерній документації;

ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог чинного законодавства.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ

3.1. Тендерний комітет має право:

від імені Міністерства економіки України в межах наданих повноважень та визначених функцій виступати організатором проведення торгів (тендерів) на закупівлю товарів (робіт, послуг);

готувати та подавати на затвердження Міністрові проекти наказів щодо складу тендерного комітету та з інших питань щодо проведення торгів (тендерів);

одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну для проведення процедур закупівлі;

залучати без права голосу, у разі потреби, до роботи в тендерному комітеті інших працівників Міністерства та на договірних засадах - сторонніх експертів і консультантів, у тому числі з громадських організацій (за їх згодою);

використовувати необхідне для виконання покладених завдань майно Міністерства;

у межах затвердженого кошторису Міністерства здійснювати необхідні для проведення процедур закупівлі витрати;

готувати пропозиції Міністрові щодо покриття витрат, безпосередньо пов'язаних з підготовкою, друкуванням і відправленням тендерної документації, за рахунок платежів претендентів відповідно до частини третьої статті 20 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

3.2. Тендерний комітет зобов'язаний:

організовувати проведення процедур закупівлі у відповідності з чинним законодавством, установленими процедурами закупівлі та термінами;

забезпечити рівні умови для всіх постачальників (виконавців), що беруть участь у процедурах закупівлі, об'єктивний та чесний вибір переможця;

зберігати конфіденційність інформації;

своєчасно готувати письмові роз'яснення стосовно отриманих на адресу Міністерства економіки скарг від постачальників (виконавців), що беруть участь у торгах (тендерах), щодо можливих порушень процедур закупівель;

своєчасно оформляти відповідну звітність та забезпечувати її подання на затвердження Міністрові.

3.3. Рішення тендерного комітету щодо визначення переможця приймається на його засіданнях відкритим голосуванням простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів тендерного комітету. У разі рівного розподілу голосів голос Голови комітету є вирішальним.

3.4. Протокол та звіт підписуються всіма членами тендерного комітету, що брали участь у голосуванні, але не менше двох третин членів тендерного комітету.

4. ПОВНОВАЖЕННЯ ГОЛОВИ, СЕКРЕТАРЯ ТА ІНШИХ ЧЛЕНІВ ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ

4.1. Голова тендерного комітету призначається наказом Міністерства економіки України.

4.2. Голова тендерного комітету:

планує проведення засідань тендерного комітету та веде засідання;

пропонує порядок денний засідань тендерного комітету;

вирішує питання стосовно забезпечення діяльності тендерного комітету;

призначає заступника голови та секретаря тендерного комітету;

приймає рішення щодо створення комісій та робочих груп тендерного комітету;

вносить на розгляд Міністра пропозиції щодо змін у складі тендерного комітету;

приймає рішення щодо проведення позапланових засідань тендерного комітету;

подає письмові роз'яснення Міністрові при виявленні порушень у роботі тендерного комітету, зокрема внаслідок розгляду отриманої у відповідності до чинного законодавства скарги від постачальників (виконавців), що беруть чи брали участь у процедурах закупівлі.

4.3. Секретар тендерного комітету призначається головою на першому засіданні з членів тендерного комітету. Якщо секретар тендерного комітету відсутній на засіданні тендерного комітету, то голова доручає тимчасово виконувати функції секретаря іншому члену тендерного комітету.

4.4. До обов'язків секретаря тендерного комітету належать:

ведення та оформлення протоколів засідань тендерного комітету, забезпечення оперативного інформування членів тендерного комітету стосовно організаційних питань його діяльності, за дорученням голови тендерного комітету - виконання інших організаційних робіт;

складання за результатами роботи тендерного комітету звіту щодо кожної процедури закупівлі.

4.5. Члени тендерного комітету на засіданнях тендерного комітету беруть участь в обговоренні та приймають рішення щодо результатів процедури попередньої кваліфікації постачальників (виконавців) у разі її застосування; оцінки та зіставлення тендерних пропозицій; визначення переможця процедур закупівлі.

4.6. Члени тендерного комітету мають право: брати участь в усіх засіданнях тендерного комітету та прийнятті його рішень, ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо оцінки та зіставлення тендерних пропозицій постачальників (виконавців), виносити питання на розгляд тендерного комітету, а також мають право на занесення своєї окремої думки до протоколів засідань тендерного комітету.

4.7. Члени тендерного комітету зобов'язані додержуватись норм чинного законодавства у сфері державних закупівель, відповідних нормативно-правових актів Міністерства економіки України, цього Положення, об'єктивно та неупереджено розглядати тендерні пропозиції постачальників (виконавців), забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що стосується предмета діяльності тендерного комітету.

5. ВИТРАТИ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЛІ

5.1. Склад, обсяги та джерела покриття витрат на організацію та проведення процедур закупівлі можуть визначатися у відповідному кошторисі витрат щодо організації та проведення процедури закупівлі, що за поданням голови тендерного комітету затверджується Міністром.

5.2. Члени тендерного комітету рішенням Міністра в установленому законодавством порядку можуть преміюватися за якісне та сумлінне виконання робіт, пов'язаних з організацією процедур закупівель, зокрема за виконання завдань у неробочий час.

5.3. Витрати на проведення процедур закупівлі можуть в установленому чинним законодавством порядку відшкодовуватися за рахунок коштів, отриманих від постачальників (виконавців) за надання тендерної документації відповідно до частини третьої статті 20 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ

Голова тендерного комітету та інші члени тендерного комітету, а також залучені експерти та консультанти відповідно до своїх повноважень несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за порушення, допущені під час здійснення процедур закупівлі, правильність та об'єктивність прийнятих рішень, недотримання вимог достовірності та збереження конфіденційності інформації, недоліки у веденні звітності.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2021 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com