Приказ от 03.08.2001 № 350 Об утверждении форм государственной статистической отчетности по статистике строительства

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19460 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 03.08.2001 № 350 Об утверждении форм государственной статистической отчетности по статистике строительства
Дата принятия03.08.2001
Дата отмены действия 02.08.2002
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа350
РазработчикГосударственный комитет статистики Украины
Дата регистрации в Министерстве Юстиций22.10.2002
Принявший органГосударственный комитет статистики Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З

 N 350 від 03.08.2001

   Наказ скасовано на підставі Наказу Державного комітету
                          статистики
   N 294 від 02.08.2002 )
   Про затвердження форм державної статистичної звітності з
           статистики будівництва

   Відповідно до  статті  14  Закону України "Про державну
статистику" та з метою удосконалення форм державної
статистичної  звітності  і  показників статистики будівництва
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  форми  державної  статистичної  звітності
(додаються) і ввести їх в дію:
   починаючи із звіту за 2001 рік:
   N 1-іжб - річна "Звіт про будівництво індивідуальних житлових
та дачних будинків", поштова;
   N 2-кб - річна "Звіт про введення в дію будівель (споруд),
потужностей та основних фондів і інвестиції в основний капітал
(капітальні вкладення)", поштова; починаючи із звіту за I квартал
2002 року:
   N 1-іжб - квартальна "Звіт про будівництво індивідуальних
житлових будинків", термінова;
   N 1-кб - квартальна "Звіт про виконання підрядних робіт",
термінова;
   N 2-кб - (Чорнобиль) - квартальна "Звіт про виконання завдань
з будівництва по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС", термінова;
   N 2-кб - (потужності) - квартальна "Звіт про введення в дію
основних фондів, будівель, споруд та потужностей", термінова.
   2. Поширити форми, затверджені в пункті 1 цього наказу, на
організації, підприємства, установи усіх форм  власності  та
організаційно-правових форм господарювання.
   3. Управлінню статистики інвестицій та будівництва Головного
управління статистики виробництва (Луценко Н.Г):
   3.1. Визначити  необхідний тираж, підготувати і передати
управлінню справами у встановлений термін оригінали бланків форм
державної статистичної звітності для їх тиражування.
   3.2. У відповідності з планом КЕОІ підготувати і подати ГМУС
у м. Києві зміни і доповнення до постановки задачі автоматизованої
обробки державної статистичної звітності (форма N 2-кб - річна).
   3.3. Здійснювати  методологічне  керівництво збиранням та
розробкою звітності за вказаними формами.
   4. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т.В.):
   4.1. Забезпечити  фінансування  виготовлення бланків форм
державної статистичної  звітності  для  Головного  управління
статистики в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь статистики.
   5. Управлінню справами (Москот В.Ф.):
   5.1. Забезпечити  виготовлення та контроль за своєчасним
тиражуванням і розсиланням зазначених бланків форм державної
статистичної звітності на адресу Головного управління статистики в
Автономній  Республіці  Крим,  обласних,  Київського  та
Севастопольського міських управлінь статистики.
   6. Начальнику ГМУС у м. Києві (Сидоренко М.М.):
   6.1. Забезпечити внесення змін до  розробки  програмного
забезпечення  КЕОІ  форми  державної  статистичної звітності,
затвердженої у пункті 1 цього наказу (форма N 2-кб - річна).
   6.2. Здійснювати  розробку  та  зведення  даних  звітів
затверджених форм державної статистичної звітності, одержаних від
Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим,
обласних, Київського та Севастопольського  міських  управлінь
статистики згідно з Планом державних статистичних спостережень.
   7. Начальнику Головного управління статистики в Автономній
Республіці  Крим,  начальникам  обласних,  Київського  та
Севастопольського міських управлінь статистики забезпечити  у
встановленому  порядку збір, розробку і подання Держкомстату
України звітів у встановлені терміни.
   8. Скасувати наказ Держкомстату України від 31.07.2000 N 257
 "Про затвердження форм державної статистичної
звітності з статистики будівництва та основних фондів" в частині
затвердження форм державної статистичної звітності: N 1-іжб -
квартальна, річна, N 1-кб - квартальна, N 2-кб - річна, N 2-кб
(Чорнобиль) - квартальна, N 4-кб - піврічна, річна, N 8-кб (1 раз
на рік).
   9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Шишкіну К. М.

 Голова Комітету                  О. Г. Осауленко
         Державна статистична звітність

Коди
форми доку- мента за ДКУД організа- ції-скла- дача іде- нтифіка- ційний код за ЄДРПОУ терито- рії за КОАТУУ галузі за ЗКГНГ виду еконо- мічної діяль- ності за КВЕД форми влас- ності за КФВ органі- заційно- правової форми господа- рювання за КОПФГ міністер- ства, ін- шого цен- трального органу виконав- чої влади за СПОДУ вищої органі- зації- іденти- фікаці- йний код за ЄДРПОУ КС
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Кому подається _______________ Форма N 1-іжб - річна
        найменування
______________________________ ЗАТВЕРДЖЕНА
 адреса одержувача       наказом Держкомстату
______________________________ України
                від 03.08.2001 р. N 350
                Поштова
    Подають держадміністрації, виконкоми міських,  селищних,
    районних, сільських (по міській і сільській місцевості) рад
    не пізніше 1 лютого наступного після звітного року -
    статистичному органу району (міста) за місцем знаходження:
    а) міська місцевість,
    б) сільська місцевість
    (непотрібне закреслити).
                ЗВІТ
      ПРО БУДІВНИЦТВО ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЖИТЛОВИХ ТА
             ДАЧНИХ БУДИНКІВ
              за 200_ р.
   1. Введення в експлуатацію житлових будинків і квартир
Найменування N рядка Кількість одиниць Загальна площа, кв.м у тому числі житлова площа, кв.м
А Б 1 2 3
Введено в експлуатацію:
житлових будинків 01
квартир 02
у тому числі:
однокімнатні 03
двокімнатні 04
трикімнатні 05
чотирикімнатні і більші 06
Дачні (садові) будинки 07 Х
      2. Вартість будівництва житлових будинків в
         залежності від матеріалу стін
Найменування N рядка Введено в експлуатацію загальної площі, кв. м Фактична вартість будівництва, тис. грн.
основних споруд надвірних господарських будівель
А Б 1 2 3
Всього 20 Х
у тому числі в будинках:
цегляних і кам'яних 21 Х
дерев'яних 22 Х
з інших стінових матеріалів 23 Х
Дачні (садові) будинки Х Х
     3. Благоустрій усіх введених житлових будинків
Найменування N рядка Загальна площа, кв.м
А Б 1
Обладнано: водопроводом, каналізацією, центральним опаленням, гарячим водопостачанням і ванною (душем) 042
водопроводом 046
каналізацією 070
центральним опаленням 071
у т. ч. від централізованих джерел 072
гарячим водопостачанням 073
ванною (душем) 075
Не обладнано ні одним з перерахованих вище видів благоустрою 047
Обладнано: електроосвітленням 076
напідлоговими газовими плитами 048
у тому числі з подачею газу від газової мережі 051
     4. Поверховість усіх введених житлових будинків
Найменування N рядка Загальна площа, кв.м
А Б 1
Із рядка 01
1-поверхові 034
2-поверхові 035
3 - 4-поверхові 036

 "___"__________ 200_ р.     Керівник _________________
 _______________________________
 прізвище і N телефону виконавця
         Державна статистична звітність

Коди
форми доку- мента за ДКУД організа- ції-скла- дача іде- нтифіка- ційний код за ЄДРПОУ терито- рії за КОАТУУ галузі за ЗКГНГ виду еконо- мічної діяль- ності за КВЕД форми влас- ності за КФВ органі- заційно- правової форми господа- рювання за КОПФГ міністер- ства, ін- шого цен- трального органу виконав- чої влади за СПОДУ вищої органі- зації- іденти- фікаці- йний код за ЄДРПОУ КС
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Кому подається ________________ Форма N 2-кб - річна
        (найменування та
_______________________________ ЗАТВЕРДЖЕНА
адреса одержувача)        наказом Держкомстату
Міністерство, інший центральний України
орган виконавчої влади      від 03.08.2001 р. N 350
_______________________________
Підприємство (організація)    Поштова
_______________________________
Адреса підприємства       Подають підприємства та організації,
(організації) _________________ що є юридичними особами, незалежно
_______________________________ від виду економічної діяльності та
Телефон ___________ факс ______ форми власності не пізніше 25 лютого
телетайп ______________________ після звітного року:
Форма власності _______________ 1) територіальному органу державної
Організаційно-правова форма   статистики за місцем знаходження;
господарювання ________________ 2) органу, що  здійснює  державне
                регулювання  у відповідній галузі
                економіки.
                ЗВІТ
    ПРО ВВЕДЕННЯ В ДІЮ БУДІВЕЛЬ (СПОРУД), ПОТУЖНОСТЕЙ ТА
     ОСНОВНИХ ФОНДІВ І ІНВЕСТИЦІЇ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ
           (КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ)
              за ____ р.
   Статистична звітність подається згідно з Законом України "Про
державну статистику"
   Конфіденційність. Отримані  дані  будуть  використані  у
зведеному вигляді виключно для статистичних цілей
   Мета збору. Дані звіту будуть використані для визначення та
аналізу введення в дію будівель (споруд), потужностей та основних
фондів, обсягів та напрямків інвестицій
   Дякуємо за своєчасне надання достовірних даних.
   1. Введення в дію основних фондів і структура інвестицій
      в основний капітал (капітальних вкладень)
                  (у фактичних цінах, тис. грн.)

Найменування N рядка Освоєно (введено) Незавершене будівництво на кінець звітного року
за звітний рік за минулий рік
А Б 1 2 3
Введення в дію основних фондів 101 Х Х
Всього інвестицій в основний капітал (ряд. 103 + 105 + 107) 102
у тому числі:
фактичні витрати на будівельні і монтажні роботи 103
машини, обладнання, інструмент, інвентар* 105
інші капітальні роботи і витрати 107
з них проектно- вишукувальні роботи 108 Х
Із ряд. 103 - на будівельні і монтажні роботи, що здійснюються господарським способом 104 Х Х
Із ряд. 108 - за титульними списками проектно-вишукувальних робіт для будівництва майбутніх років 109 Х Х
Із ряд. 102 за рахунок:
коштів державного бюджету 110
коштів місцевих бюджетів (міста, району, області) 120 Х
власних коштів підприємств та організацій 130 Х Х
кредитів банків та інших позик 131 Х Х
коштів іноземних інвесторів 132 Х Х
інших джерел фінансування (включаючи приватні) 140 Х Х
________________
* Включаючи придбання (з метою технічного переозброєння) без
 здійснення капітального будівництва.
           Довідка N 1 до розділу 1
Найменування N рядка тис.грн.
А Б 1
Списано у встановленому порядку витрат на:
будівельні і монтажні роботи 1101
машини, обладнання, інструмент, інвентар 1102
інші капітальні роботи і витрати 1103
з них
витрати, що не збільшують вартість основних фондів 1104
збитки від ліквідації основних фондів будівництва 1105
Із рядка 102 гр. 3 витрати по законсервованих і тимчасово припинених будівлях і спорудах 1106
Сума податку на додану вартість у складі:
- обсягів інвестицій в основний капітал (капітальних вкладень) 1107
- вартості введених в дію основних фондів (із ряд. 101 гр. 1) 1108
Із рядка 103 гр. 1 вартість робіт з монтажу обладнання 1109
           Довідка N 2 до розділу 1
Найменування N рядка тис.грн.
А Б 1
Вартість проданих за звітний рік
основних фондів, введених у звітному році - всього (із ряд. 101 гр. 1) 2101
з них інвестицій в основний капітал (капітальні вкладення), освоєні за звітний рік 2102
будівель і споруд, незавершених будівництвом (в ряд. 102 гр. 3 не включається) 2103
Вартість придбаних за звітний рік будівель і споруд, незавершених будівництвом (із ряд. 102 гр. 3) 2104
           Довідка N 3 до розділу 1
Найменування N рядка тис.грн.
А Б 1
Із ряд. 102 гр. 1 інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення) в
житлові будівлі 3101
з них одноквартирні будинки 3102
багатоквартирні будинки 3103
будівлі (крім житлових) і споруди з них будівлі 3104
- сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства 3105
- промислові та склади 3106
- для надання ринкових послуг 3107
- для надання неринкових послуг 3108
машини, обладнання, інструмент, інвентар (без транспортних засобів) 3109
транспортні засоби 3110
інше 3111
Із ряд. 3104
- автостради, вулиці та дороги, залізниці, злітно-посадкові смуги 3112
- мости, естакади, тунелі (включаючи тунелі метрополітенів) 3113
- порти, канали, греблі та інші водні споруди 3114
- трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі 3115
           Крім того довідка N 4
Найменування N рядка тис.грн. (у фактичних цінах)
А Б 1
Із загального обсягу капітальних інвестицій
вартість придбаних будівель та споруд 40
кошти, що витрачені на капітальний ремонт 41
з них будівель і споруд 42
вартість обладнання, що потребує монтажу і знаходиться на складі у будівництві на кінець року 43


   2. Відтворювана структура інвестицій в основний капітал
   (капітальних вкладень) за видами економічної діяльності
   (без витрат на експлуатаційне і глибоке розвідувальне
      буріння на нафту, газ і термальні води і на
      проектно-вишукувальні роботи для будівництва
             майбутніх років)
                  (у фактичних цінах, тис. грн.)
Найменування N рядка Код виду економічної діяльності за КВЕД Вкладено за рахунок усіх джерел фінансування в:
технічне переозброєння, реконструкцію діючих підприємств (включаючи обладнання, що не входить до кошторисів на будівництво) будівництво нових підприємств (включаючи розширення діючих підприємств) підтримання діючих потужностей будівництво окремих будівель (споруд) та інші капітальні витрати
А Б В 1 2 3 4
Із загального обсягу інвестицій в основний капітал за окремими видами економічної діяльності:
сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги
лісове господарство та пов'язані з ним послуги
рибне господарство
добувна промисловість
обробна промисловість
виробництво електроенергії, газу та води
будівництво
оптова та роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами,
послуги з ремонту
готелі і ресторани
транспорт
пошта та зв'язок
  3. Введення в дію основних фондів та інвестиції в основний
   капітал (капітальні вкладення) за напрямками витрат та
         видами економічної діяльності
                  (у фактичних цінах, тис. грн.)
Найменування N рядка Код виду економічної діяльності за КВЕД Введення в дію основних фондів за звітний рік (за затвердженими актами прийняття) Освоєно інвестицій в основний капітал (капітальних вкладень) Із гр. 2 за рахунок коштів державного бюджету Незавершене будівництво на кінець звітного року Довідково: освоєно інвестицій в основний капітал (капітальних вкладень) за минулий рік
всього з них всього з них
фактичні витрати на будівельні і монтажні роботи вартість машин, обладнання, інструменту та інвентарю фактичні витрати на будівельні і монтажні роботи вартість машин, обладнання, інструменту та інвентарю
А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Витрати за окремими напрямками
закладка садів, виноградників та інших багаторічних насаджень 304 Х Х Х Х Х Х
культуртехнічні роботи на землях, що не потребують осушення 340 Х Х Х Х Х Х
меліоративні, осушувальні, іригаційні роботи 382 Х Х Х Х Х Х
глибоке розвідувальне буріння на нафту і газ 394 Х Х Х Х Х Х
експлуатаційне буріння на нафту, газ і термальні води 395 Х Х Х Х Х Х
Види економічної діяльності*:
Фінансова діяльність
Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам
операції з нерухомістю
здавання під найм власної та державної нерухомості невиробничого призначення
здавання під найм без обслуговуючого персоналу
діяльність у сфері інформатизації
дослідження та розробки
послуги, надані переважно юридичним особам
Державне управління
діяльність, віднесена до компетенції держави
освіта
Охорона здоров'я та соціальна допомога
діяльність з охорони здоров'я людини
ветеринарна діяльність
соціальна допомога
Колективні, громадські та особисті послуги
асенізація, прибирання вулиць та оброблення відходів
громадська діяльність
діяльність у сфері відпочинку та розваг, культури та спорту
індивідуальні послуги
__________________
* Заповнюється згідно з вказівками статистичного органу.
     4. Введення в експлуатацію будівель, споруд та
              потужностей*

Найменування будівель, споруд та потужностей Коди за ДК БС** N рядка код потужності Одиниця виміру Характер будівництва Введення в дію (за затвердженими актами прийняття) за рахунок
усіх джерел фінансування з них коштів державного бюджету
А Б В Г Д 1 2
Будівлі 300
(потужності)
Інженерні споруди 700
____________________
* Включаються будівлі та споруди, за винятком тих, що наведені у
 розділі 5.
   5. Введення в експлуатацію будівель житлово-цивільного
              призначення
Найменування будівель та споруд** Коди за ДК БС N рядка Одиниця виміру потужності Введення в експлуатацію (за затвердженими актами прийняття) за рахунок Освоєно інвестицій (капітальних вкладень) (у фактичних цінах: тис. грн.)
усіх джерел фінансування з них коштів державного бюджету усіх джерел фінансування в сільській місцевості
за рахунок
введено за звітний рік будівель (споруд) - кількість одиниць введено за звітний рік будівель (споруд) - кількість одиниць введено за звітний рік будівель (споруд) - кількість одиниць усіх джерел фінансу- вання з них коштів державного бюджету усіх джерел фінансування в сільській місцевості
А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Будівлі житлові (включаючи гуртожитки) 1110- 1130.9 502 кв.м загальної площі Х
515 кв.м житлової площі Х Х Х Х Х Х
Кількість квартир в будинках квартирного типу (без гуртожитків) 506 одиниць Х Х Х Х Х Х
Лікарні та амбулаторно- поліклінічні заклади 1264.1- 1264.3 1264.5 570 ліжка
572 відвідування за зміну Х Х Х
Середні навчальні заклади 1263.3 901 учнівські місця
Дошкільні заклади освіти 1263.5 910 місця
____________
** Заповнюється згідно з Державним класифікатором будівель та
  споруд (ДК БС), затвердженим наказом Держстандарту України від
  17.08.2000 р. N 507.
  У розділі 5 по вільних рядках відображають дані по усіх
  об'єктах житлово-цивільного призначення, перелік яких наведений
  в Інструкції про порядок складання статистичної звітності з
  капітального будівництва ( za231-96 ).

   6. Введення в експлуатацію квартир в житлових будинках
       (за рахунок усіх джерел фінансування)

Найменування N рядка Введено в усіх будинках за рік (за затвердженими актами прийняття)
кількість квартир загальна площа, кв.м у тому числі житлова площа, кв.м
всього у тому числі в сільській місцевості всього у тому числі в сільській місцевості всього у тому числі в сільській місцевості
А Б 1 2 3 4 5 6
Квартири (без гуртожитків) - всього 710
з них:
однокімнатні 711
двокімнатні 712
трикімнатні 713
чотирикімнатні і більше 715
    7. Вартість будівництва об'єктів житлово-цивільного
  призначення, поверховість і благоустрій житлових будинків
       (за рахунок усіх джерел фінансування)
   7.1. Вартість будівництва житлових будинків в залежності
  від матеріалу стін та об'єктів невиробничого призначення,
    які стоять окремо (без прибудов, надбудов і житлових
        споруд, переобладнаних з нежилих)

Найменування N рядка Одиниця виміру Всього У тому числі в сільській місцевості
введено в експлуата- цію фактична вартість - тис. грн. введено в експлуата- цію фактична вартість - тис. грн.
А Б В 1 2 3 4
Будівлі житлові квартирного типу (без гуртожитків) - всього 001 кв. м загальної площі
з них:
цегляні і кам'яні 002 - " -
великопанельні 003 - " -
каркасно-панельні 004 - " -
об'ємноблокові 005 - " -
великоблокові 006 - " -
дерев'яні 007 - " -
з монолітного бетону і монолітного залізобетону 008 - " -
з ячеїстого бетону 009 - " -
з інших стінових матеріалів 010 - " -
Гуртожитки (включаючи інтернати при середніх навчальних закладах) 015 - " -
Середні навчальні заклади 050 учнівські місця
Дошкільні заклади освіти 052 місця
Лікарні, що не мають вбудованих амбулаторно- поліклінічних закладів 060 ліжка
Амбулаторно- поліклінічні заклади 062 відвідування за зміну
   7.2. Поверховість усіх житлових будинків та гуртожитків
      (без прибудов, надбудов і житлових споруд,
          переобладнаних з нежилих)

Найменування N рядка Загальна площа, кв. м
всього у тому числі в сільській місцевості
А Б 1 2
Із суми рядків 001 і 015
1-поверхові 034
2-поверхові 035
3 - 4-поверхові 036
5-поверхові 037
9-поверхові 038
8, 7, 9, 10, 11, 15-поверхові 039
12 - 14-поверхові 040
16-поверхові і вищі 041
   7.3. Благоустрій усіх житлових будинків і гуртожитків
      (без прибудов, надбудов і житлових споруд,
          переобладнаних з нежилих)

Найменування N рядка Загальна площа, кв. м
всього у тому числі в сільській місцевості
А Б 1 2
Обладнано: водопроводом, каналізацією, центральним опаленням, гарячим водопостачанням і ванною (душем) 042
водопроводом 046
каналізацією 070
центральним опаленням 071
у тому числі від централізованих джерел 072
гарячим водопостачанням 073
у тому числі від централізованих джерел 074
ванною (душем) 075
Не обладнано ні одним з перерахованих вище видів благоустрою 047
Обладнано:
напідлоговими газовими плитами 048
у тому числі з подачею газу від газової мережі 051
електричними плитами 059

 "___" ____________ 200_ р.  Керівник ______________________
 ________________________
 прізвище та N телефону    Головний бухгалтер ____________
   виконавця
         Державна статистична звітність

Коди
форми доку- мента за ДКУД організа- ції-скла- дача іде- нтифіка- ційний код за ЄДРПОУ терито- рії за КОАТУУ галузі за ЗКГНГ виду еконо- мічної діяль- ності за КВЕД форми влас- ності за КФВ органі- заційно- правової форми господа- рювання за КОПФГ міністер- ства, ін- шого цен- трального органу виконав- чої влади за СПОДУ вищої органі- зації- іденти- фікаці- йний код за ЄДРПОУ КС
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Кому подається _______________ Форма N 1-іжб - квартальна
        найменування
______________________________ ЗАТВЕРДЖЕНА
 адреса одержувача       наказом Держкомстату
______________________________ України
                від 03.08.2001 р. N 350
                Термінова
           Подають держадміністрації, виконкоми міських,
           селищних, районних, сільських (по міській і
           сільській місцевості) рад не пізніше 3 числа
           після звітного періоду - статистичному органу
           району (міста) за місцем знаходження; за рік
           - не пізніше 1 лютого, наступного за звітним:
           а) міська місцевість;
           б) сільська місцевість.
           (непотрібне закреслити)
                ЗВІТ
     ПРО БУДІВНИЦТВО ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ
         за січень ____________ ____ р.

Найменування N рядка Одиниця виміру Передбачено до введення на рік Введено з початку року по звітний квартал включно Фактична вартість будівництва (основних споруд і надвірних господарських будівель) - тис.грн.
А Б В 1 2 3
Житлові будинки 01 одиниць Х Х
Кількість квартир 02 одиниць Х Х
Площа житлових будинків:
загальна 03 кв. м
житлова 04 кв. м Х Х

 "___" ____________ 200_ р.  Керівник ______________________
 ________________________
 прізвище та N телефону    Головний бухгалтер ____________
   виконавця


         Державна статистична звітність

Коди
форми доку- мента за ДКУД організа- ції-скла- дача іде- нтифіка- ційний код за ЄДРПОУ терито- рії за КОАТУУ галузі за ЗКГНГ виду еконо- мічної діяль- ності за КВЕД форми влас- ності за КФВ органі- заційно- правової форми господа- рювання за КОПФГ міністер- ства, ін- шого цен- трального органу виконав- чої влади за СПОДУ вищої органі- зації- іденти- фікаці- йний код за ЄДРПОУ КС
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Кому подається ________________  Форма N 1-кб - квартальна
        найменування
_______________________________  ЗАТВЕРДЖЕНА
 адреса одержувача        наказом Держкомстату
Міністерство, інший центральний  України
орган виконавчої влади       від 03.08.2001 р. N 350
_______________________________
Концерн, асоціація та інше       Термінова
об'єднання ____________________
Підприємство (організація)    Подають підрядні    будівельні
_______________________________ організації  щоквартально  не
Адреса підприємства       пізніше 3 числа після звітного
(організації) _________________ періоду  за  графіком  органу
_______________________________ державної статистики:
Форма власності _______________ 1) Головному      управлінню
Організаційно-правова форма   статистики   в   Автономній
господарювання ________________ Республіці  Крим,  управлінню
_______________________________ статистики області, міста або за
Вид економічної діяльності    їх вказівкою статистичному органу
(основний) ____________________ за місцем знаходження звітуючої
                 організації.
                 2) Органу, що здійснює державне
                 регулювання у відповідній галузі
                 економіки.
        ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПІДРЯДНИХ РОБІТ
      1. Обсяг підрядних робіт та введення житла
         за січень - ___________ 200_ р.
                (за договірними цінами: тис.грн.)
Найменування N рядка Передбачено на рік за сумою укладених контрактів Виконано (введено)
з початку року по звітний квартал включно за відповідний період минулого року
А Б 1 2 3
Обсяг підрядних робіт, виконаних власними силами 343
Із рядка 343:
оплачено замовниками за роботи, виконані у поточному році 311 Х
роботи по монтажу устаткування 313
капітальний ремонт 320
у тому числі:
ремонт будівель і споруд 321
з них:
- житлових будинків квартирного типу та гуртожитків 103
- автомобільних шляхів 104
поточний ремонт 322
у тому числі:
ремонт будівель і споруд 323
інші підрядні роботи 324
з них:
пусконалагоджувальні 325
будівельно (ремонтно)- реставраційні 326
обсяг робіт, виконаних на пускових об'єктах поточного року 340
Введення в дію житлових будинків квартирного типу та гуртожитків - кв.м загальної площі 502
Довідково:
Обсяг підрядних робіт, виконаних за генеральними (прямими) договорами на об'єктах по ліквідації, наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 312
Середньооблікова чисельність працівників, зайнятих на будівельно-монтажних роботах та в підсобних виробництвах (будівельно-виробничий персонал) - чоловік 100
Фонд оплати праці працівників спискового складу будівельно- виробничого персоналу, включаючи сумісників 101
Роботи і послуги небудівельного характеру 102
    2. Кількість відпрацьованих людино-годин та обсяг
   підрядних робіт і надходження замовлень за __________*

Вид будівельних об'єктів N рядка Відпрацьовано людино-годин Обсяг підрядних робіт, виконаних власними силами за договірними цінами, тис.грн. Надходження замовлень за місяць, тис.грн.
А Б 1 2 3
Будівлі (11 + 12) 01
- житлові (111 + 112) 11
будинки квартирного типу та гуртожитки 111
дачні (садові) будинки 112
- нежитлові 12
інженерні споруди 02
Всього по будівництву (01 + 02) 03
____________
* Наводяться дані тільки за окремі місяці: у I кварталі - за
 лютий, у II кварталі - за травень, у III кварталі - за серпень,
 у IV кварталі - за листопад.

 "___" ____________ 2001 р.
 Виконавець ___________________ Керівник ________________________
   (підпис, П.І Б., телефон)     (підпис, П.І.Б., телефон)
            КОРОТКІ ПОЯСНЕННЯ
              Розділ 1.
   У рядку 343 відображаються дані про обсяг підрядних робіт,
виконаних  власними силами звітуючого підприємства (включаючи
власне будівництво) за укладеними  генеральними,  прямими  і
субпідрядними контрактами за рахунок всіх джерел фінансування. До
обсягу підрядних робіт включаються обсяги будівельно-монтажних
робіт, робіт з капітального і поточного ремонтів, а також інших
підрядних робіт.
   Для визначення  вартості  будівництва  слід  керуватись
державними будівельними  нормами  України  ДБН  Д.1.1-1-2000,
затвердженими наказом  Держбуду України від 27.08.2000 N 174
 і введеними в дію з 1 жовтня 2000 року.
   У рядку 311 (із рядка 343) виділяється вартість робіт,
виконаних і оплачених замовниками у звітному періоді. Кошти,
одержані від замовника в поточному році за роботи, виконані в
минулому році, по цьому рядку не відображаються.
   За рядками  320 та 322 відображається вартість робіт з
капітального та поточного ремонтів будівель і споруд, виконаного
для організацій всіх форм власності, а також по замовленнях
населення за рахунок їх коштів. При визначенні цих показників слід
керуватись листом  Держбуду  України  від  13.01.98  N  7/11
 "Про визначення понять поточного та капітального
ремонту житлових та громадських будівель".
   У рядку 340 з рядка 343 виділяється обсяг підрядних робіт,
виконаних на об'єктах виробничого і невиробничого призначення,
введення в дію яких передбачено за контрактами у поточному році.
   За рядком 100 заповнення показників здійснюється відповідно
до Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих у
народному господарстві України, затвердженої наказом Мінстату
України від 07.07.95 N 171, зареєстрованої Мін'юстом
України 07.08.95 за N 287/823, та наказу Держкомстату України "Про
внесення змін до Інструкції зі статистики чисельності працівників,
зайнятих у народному господарстві України" від 18.02.99 N 67
, зареєстрованого Мін'юстом України від 09.03.99 за N
145/3438.
   При заповненні рядка 101 слід керуватись Інструкцією зі
статистики заробітної плати, затвердженою наказом Міністерства
статистики України від 11.12.95  N  323   і
зареєстрованою Мін'юстом 21.12.95 за N 465/1001.
   У рядку 102 відображається виконаний підприємством обсяг
робіт  (послуг) за іншими видами економічної діяльності (не
будівельного характеру).
              Розділ 2.
   Показники другого розділу наводяться за окремі місяці. У
звіті за I квартал - за лютий, за II квартал - за травень, за III
квартал - за серпень, за IV квартал - за листопад.
   У графі А наведені види будівельних об'єктів. По кожному з
них відображається: кількість людино-годин, відпрацьованих на
будівництві; здійснений за місяць обсяг підрядних робіт, виконаних
власними  силами,  за  договірними цінами; обсяг надходження
замовлень.
   У графі 1 "Відпрацьовано  людино-годин"  наводяться  всі
фактично відпрацьовані у звітному місяці (як оплачені, так і
неоплачені) людино-години на будівельних майданчиках на території
України.  У  їх  складі  враховуються  години, відпрацьовані
робітниками, бригадирами,  майстрами,  учнями,  що  проходять
практику,  тобто  персоналом, який безпосередньо зайнятий на
будівельно-монтажних роботах, і визначений п. 4.5  (крім  п.
4.5.15 - 4.5.19) Інструкції зі статистики чисельності працівників,
зайнятих у народному господарстві України, затвердженої наказом
Мінстату України від 07.07.95 N 171, і змінами до
Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих у
народному  господарстві  України,  затвердженими Держкомстатом
України від 18.02.99 N 67.
   У кількість  відпрацьованих  людино-годин  слід  також
враховувати понаднормові людино-години, а також людино-години,
відпрацьовані у нічні зміни, вихідні та святкові (неробочі) дні,
понад місячну норму (поза  графіком),  які  сплачуються  за
підвищеними ставками.
   До відпрацьованих  людино-годин  не  відносяться  всі
невідпрацьовані людино-години, навіть якщо вони були оплачені
(наприклад, в разі простою з наступних причин: чергова відпустка
або звільнення від роботи, простій, передбачений тарифною угодою,
хвороби,  незабезпеченість  матеріалами,  паливом,  енергією,
страйки).
   У графі 2 наводиться обсяг підрядних  робіт,  виконаних
власними силами тільки за звітний місяць.
   У графі 3 під обсягом надходження замовлень за звітний місяць
слід вважати вартість (без ПДВ) всіх прийнятих (укладених) за
звітний місяць замовлень (контрактів) на виконання підрядних робіт
власними  силами  будівельних  організацій  (без  переданих
субпідрядникам замовлень). До обсягу включається загальна вартість
замовлень вітчизняних та зарубіжних інвесторів.
   Не включаються до обсягу надходження замовлень замовлення,
прийняті  підприємством  на виконання робіт (послуг), що не
відносяться  до  будівельних  видів  діяльності  (наприклад,
транспортні  послуги  сторонній  організації,  замовлення  на
виготовлення промислової продукції тощо).
   Обсяг замовлень,  що  надійшли  у  звітному  місяці,
відображається лише один раз і не враховується у наступних звітах.
        Перелік видів будівельних об'єктів

Будівлі

- житлові    будинки квартирного  типу,  гуртожитки,  дачні
        (садові) будинки

- нежитлові   готелі, ресторани та подібні будівлі,  будівлі
        офісні,  торговельні,  транспорту  та  засобів
        громадського зв'язку,  промислові  будівлі  та
        склади, будівлі для публічних виступів, заклади
        освітнього, медичного та санітарного призначення
        та ін.

Інженерні споруди

- транспортні  автостради, вулиці  та  дороги,   залізниці,
        злітно-посадочні смуги, мости, естакади, тунелі та
        метро, порти, канали, греблі та інші водні споруди

- трубопроводи, магістральні трубопроводи, комунікації та лінії
комунікації та електропередачі,  місцеві  трубопроводи   та
лінії      комунікації
електропередач

- комплексні  споруди гірничопромислових    та    добувних
промислові   підприємств,  підприємств   електроенергетики,
споруди     хімічної  промисловості  та ін., що не мають
        характерних  ознак  будинків  (електростанції,
        збагачувальні фабрики і т. п.)

- інші     споруди спортивного або розважального призначення,
інженерні    інші інженерні споруди, не класифіковані раніше
споруди
         Державна статистична звітність

Коди
форми доку- мента за ДКУД організа- ції-скла- дача іде- нтифіка- ційний код за ЄДРПОУ терито- рії за КОАТУУ галузі за ЗКГНГ виду еконо- мічної діяль- ності за КВЕД форми влас- ності за КФВ органі- заційно- правової форми господа- рювання за КОПФГ міністер- ства, ін- шого цен- трального органу виконав- чої влади за СПОДУ вищої органі- зації- іденти- фікаці- йний код за ЄДРПОУ КС
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Кому подається ________________ Форма N 2-кб - (Чорнобиль)
        найменування та        - квартальна
_______________________________ ЗАТВЕРДЖЕНА
адреса одержувача        наказом Держкомстату
Міністерство, інший центральний України
орган виконавчої влади      від 03.08.2001 р. N 350
_______________________________
Концерн, асоціація та інше      Термінова
об'єднання ____________________
_______________________________ Подають забудовники не пізніше 3
Підприємство (організація)    числа після звітного періоду:
_______________________________ 1. Головному      управлінню
Адреса підприємства       статистики   в   Автономній
(організації) _________________ Республіці  Крим,  управлінню
_______________________________ статистики області, міста або за
Форма власності _______________ їх вказівкою статистичному органу
Організаційно-правова форма   за місцем знаходження звітуючої
господарювання ________________ організації.
_______________________________ 2. Органу, що здійснює державне
Вид економічної діяльності    регулювання у відповідній галузі
(основний) ____________________ економіки.
_______________________________
                ЗВІТ
    ПРО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З БУДІВНИЦТВА ПО ЛІКВІДАЦІЇ
   НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС ЗА РАХУНОК КОШТІВ
            ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
         за січень - _________ 200_ р.
   1. Інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення)
                  (у фактичних цінах, тис. грн.)
Найменування N рядка Передбачено на рік Вкладено з початку року по звітний квартал включно
А Б 1 2
Інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення) - всього 101
з них на будівництво:
житлових будинків 111
середніх навчальних закладів 112
дошкільних закладів освіти 113
лікарень та амбулаторно- поліклінічних закладів 114
санаторіїв 115
клубів та будинків культури 116
комунальних об'єктів 117
у тому числі об'єктів газифікації 118
     2. Введення в експлуатацію будівель та споруд*

Найменування будівель, споруд та потужностей Коди за ДК БС N рядка Одиниця виміру потужності Передбачено на рік Введено з початку року по звітний квартал включно (за затвердженими актами прийняття)
А Б В Г 1 2
Будівництво житлових, нежитлових будівель та окремих інженерних споруд
Житлові будинки та гуртожитки 1110 - 1130.9 502 кв.м загальної площі
кількість квартир в будинках квартирного типу 1110.1.1 1130.9.1 506 одиниць Х
Лікарні та амбулаторно- поліклінічні заклади 1264.1 - 1264.3, 1264.5 570 ліжка
1264.4 572 відвідування за зміну
Санаторії, профілакторії 1264.6 595 ліжка
Середні навчальні заклади 1263.3 901 учнівські місця
Дошкільні заклади освіти 1263.5 910 місця
Клуби та будинки культури 1261.9 930 місця
Інші будівлі 300
Інші інженерні споруди 700
____________
* Заповнюється згідно з Державним класифікатором будівель та
 споруд (ДК БС), затвердженим наказом Держстандарту України від
 17.08.2000 р. N 507.

 "___" ____________ 200_ р.  Керівник ______________________
 ________________________         (підпис, П.І.Б)
 прізвище та N телефону
   виконавця
         Державна статистична звітність

Коди
форми доку- мента за ДКУД організа- ції-скла- дача іде- нтифіка- ційний код за ЄДРПОУ терито- рії за КОАТУУ галузі за ЗКГНГ виду еконо- мічної діяль- ності за КВЕД форми влас- ності за КФВ органі- заційно- правової форми господа- рювання за КОПФГ міністер- ства, ін- шого цен- трального органу виконав- чої влади за СПОДУ вищої органі- зації- іденти- фікаці- йний код за ЄДРПОУ КС
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Кому подається ________________ Форма N 2-кб - (потужності)
        найменування та        - квартальна
_______________________________ ЗАТВЕРДЖЕНА
адреса одержувача        наказом Держкомстату
Міністерство, інший центральний України
орган виконавчої влади      від 03.08.2001 р. N 350
_______________________________
Концерн, асоціація та інше    Термінова
об'єднання ____________________
_______________________________ Подають забудовники не пізніше 3
Підприємство (організація)   числа після звітного періоду:
_______________________________ 1. Головному управлінню статистики
Адреса підприємства       в  Автономній  Республіці Крим,
(організації) _________________ управлінню  статистики  області,
_______________________________ міста  або  за  їх  вказівкою
Форма власності _______________ статистичному органу за  місцем
Організаційно-правова форма   знаходження звітуючої організації.
господарювання ________________ 2. Органу, що здійснює державне
_______________________________ регулювання у відповідній галузі
Вид економічної діяльності   економіки.
(основний) ____________________
_______________________________

                ЗВІТ
    ПРО ВВЕДЕННЯ В ДІЮ ОСНОВНИХ ФОНДІВ, БУДІВЕЛЬ, СПОРУД
             ТА ПОТУЖНОСТЕЙ
         за січень - ____________ 200_ р.
        1. Введення в дію основних фондів
                  (у фактичних цінах, тис. грн.)
N рядка Введено в дію з початку року по звітний квартал включно
А Б 1
Всього 10
з них
сума податку на додану вартість 18
   2. Будівництво житлових, нежитлових будівель та окремих
            інженерних споруд

Найменування будівель та споруд * Коди за ДК БС N рядка Одиниця виміру потужності Введення в експлуатацію за рахунок Введено за відповідний період минулого року Освоєно інвестицій в основний капітал (капітальних вкладень) з початку року по звітний квартал включно у фактичних цінах (тис. грн.) за рахунок
усіх джерел фінансування з них коштів державного бюджету усіх джерел фінансування фінансування в сільській місцевості
за рахунок усіх джерел фінансування з них у сільській місцевості усіх джерел фінансу- вання коштів державного бюджету усіх джерел фінансування у сільській місцевості
передба- чено на рік введено з початку року по звітний квартал включно (за затвердже- ними актами прийняття) будівель (споруд): кількість одиниць передба- чено на рік введено з початку року по звітний квартал включно (за затвердже- ними актами прийняття) передба- чено на рік введено з початку року по звітний квартал включно (за затвердже- ними актами прийняття)
А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Кількість квартир в будівлях квартирного типу (без гуртожитків) 506 одиниць Х Х Х Х
Лікарні та амбулаторно- поліклінічні заклади 1264.1- 1264.3, 1264.5 570 ліжка
1264.4 572 відвідувань за зміну
Санаторії, профілакторії 1264.6 595 ліжка
Лікувально-профілактичні заклади 1249.6 596 ліжка
Професійно-технічні навчальні заклади 1263.4 690 учнівські місця
Середні навчальні заклади 1263.3 901 учнівські місця
Дошкільні заклади освіти 1263.5 910 місця
Клуби та будинки культури 1261.9 930 місця
Водопровід** 2222.1 531 тис.куб.м води за добу
532 водоводи і мережі, км Х
Каналізація** 2223.1 538 тис.куб.м стічних вод за добу
2223.2 539 колектори і мережі, км Х
Газифікація 2221.1 545 мережі, км Х
Теплопостачання** 2222.2 549 Гкал за годину
550 мережі, км Х
Інші***

___________________
 * Заповнюється згідно з Державним класифікатором будівель та
  споруд (ДК БС), затвердженим наказом Держстандарту України від
  17.08.2000 р. N 507.
 ** Дані про інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення)
  показуються сумарно на будівництво і введення в експлуатацію
  лікарень та амбулаторно-поліклінічних закладів по рядку 570,
  водопроводу - по рядку 532, каналізації - 539, теплопостачання
  - 550.
*** Включаються будівлі та споруди згідно з ДК БС, що входять до
  класів з кодами 1261 (крім коду 1261.9), 1262, 1263 (крім
  1263.3 - 1263.5), 1265, 1272, 1273, 1274, 1212, 2411, 2412.

  3. Введення в експлуатацію будівель, споруд та потужностей**

Найменування будівель та споруд* Коди за ДК БС N рядка Одиниця виміру потужності За рахунок
усіх джерел фінансування з них коштів державного бюджету
передба- чено на рік введено з початку року по звітний квартал включно (за затвердже- ними актами прийняття) крім того, прийнято держкомі- сіями, але акти ще не затверджені передба- чено на рік введено з початку року по звітний квартал включно (за затвердже- ними актами прийняття) крім того, прийнято держкомі- сіями, але акти ще не затверджені
А Б В Г 1 2 3 4 5 6
Будівлі (потужності) 300
Інженерні споруди 700
_____________________
** Включаються будівлі та споруди, за винятком тих, що наведені у
  розділі 2.
      4. Введення в дію основних фондів за видами
           економічної діяльності
                  (у фактичних цінах, тис. грн.)

Назва N рядка Код виду економічної діяльності за КВЕД Введення в дію основних фондів з початку року по звітний квартал включно
А Б В 1
Із рядка 10 - за видами економічної діяльності 23

 "___" ____________ 200_ р.
 _______________________    Керівник _________________
 прізвище, N телефону
   виконавця

               Перелік
    форм державної статистичної звітності зі статистики
      інвестицій та будівництва, які не підлягають
       перезатвердженню і діятимуть у 2002 році
   1. N 1-кб - місячна "Звіт про виконання підрядних робіт".
Наказ Держкомстату України від 31.07.2000 N 257.
   2. N 18-кб - річна "Звіт про інвестиції в основний капітал
(капітальні вкладення) на охорону навколишнього середовища і
раціональне використання природних ресурсів та введення в дію
природоохоронних об'єктів і потужностей". Наказ  Держкомстату
України від 31.07.2000 N 257.
   3. N  2-кб (будова) - квартальна "Звіт про будівництво
будівель та споруд, визначених постановами Кабінету Міністрів
України". Наказ  Держкомстату  України  від 31.07.2000 N 257
.
   4. N 1-жбк - квартальна "Звіт про кооперативне житлове
будівництво". Наказ Держкомстату України від 31.07.2000 N 257
.
   5. N 1-ІП - квартальна "Звіт про реалізацію інвестиційного
проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території
пріоритетного розвитку". Наказ Держкомстату України від 06.06.2000
N 184.

 Надруковано: Державний  комітет  будівництва,  архітектури та
 житлової політики України. Збірник офіційних документів  та
 роз'яснень "Ціноутворення у будівництві", N 11, листопад, 2001
 р., К.: "ІНПРОЕКТ".

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2021 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com