Приказ от 28.10.1999 № 307/262 "Об утверждении Правил пользования тепловой энергией"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20044 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 28.10.1999 № 307/262 "Об утверждении Правил пользования тепловой энергией"
Дата принятия28.10.1999
Дата отмены действия 07.11.2002
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа307/262
РазработчикГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций825/4118
Дата регистрации в Министерстве Юстиций30.11.1999


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

         МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
      ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
          ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З

 N 307/262 від 28.10.99        Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   30 листопада 1999 р.
                   за N 825/4118

         Про  затвердження   Правил
         користування тепловою енергією
     Державну реєстрацію Наказу скасовано на підставі
               Висновку Міністерства юстиції
     N 7/20 від 07.11.2002 )

   На виконання постанови Кабінету  Міністрів  України  від
29 січня 1999 року N 113 "Про затвердження Програми
проведення житлово-комунальної  реформи  на  1999-2001  роки"
Н А К А З У Є М О:
   1. Затвердити  Правила  користування  тепловою  енергією
(додаються).
   2. Вважати такими, що не застосовуються на території України,
"Правила пользования тепловой энергией", затверджені  наказом
Міністерства енергетики  і  електрифікації СРСР від 6 грудня
1981 року N 310.
  3. Відділу методології енергозбутової діяльності Міненерго
України (Казанській О.Г.) та Відділу комунальної  енергетики
Держбуду України (Кравченку Л.О.) забезпечити подання на державну
реєстрацію  до  Міністерства  юстиції  України  наказу  "Про
затвердження Правил користування тепловою енергією".
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра енергетики України Дарчука В.А. та заступника Голови
Держбуду України Руля М.В.

 Міністр енергетики України              І.В.Плачков

 Голова Держбуду України                В.М.Гусаков
                      Затверджено
                      Наказ Міненерго України
                      та Держбуду України
                      28.10.99 N 307/262
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 листопада 1999 р.
                   за N 825/4118
       Правила користування тепловою енергією
           1. Загальні положення
   1.1. Правила користування тепловою енергією (далі - Правила)
визначають  взаємовідносини між постачальниками і споживачами
теплової енергії.
   1.2. Правила обов'язкові для виконання всіма постачальниками
теплової  енергії  (далі  -  енергопостачальні  організації),
споживачами теплової енергії (далі - споживачі), організаціями, що
виконують проектування, пуск та налагоджування обладнання для
передавання, постачання та споживання теплової енергії.
   1.3. Користування тепловою енергією допускається лише на
підставі договору. Типові договори про постачання теплової енергії
в гарячій воді та про постачання теплової енергії у вигляді пари
додаються (додаток 1 та додаток 2 відповідно).
   Договір укладається між енергопостачальною організацією та
споживачем, обладнання якого приєднане безпосередньо до теплових
мереж енергопостачальної організації або до теплових мереж від
бойлерної   з   незалежною   системою   теплозабезпечення.
Квартиронаймачі, власники квартир у багатоквартирних житлових
будинках укладають договори тільки з житлово-експлуатаційними
підприємствами  комунальної  власності,  житлово-будівельними
кооперативами (ЖБК), об'єднаннями співвласників багатоквартирних
будинків (ОСББ) та іншими власниками будинків. До  договору
додається схема теплової мережі із зазначенням балансових меж (меж
власності) й експлуатаційної відповідальності.
   1.4. Субспоживачі укладають договір про користування тепловою
енергією із споживачем або безпосередньо з енергопостачальною
організацією. Договір про користування тепловою енергією на окремо
розташовані житлові й нежитлові будинки з загальною системою
теплоспоживання,  приміщення  в  яких  здані  в  оренду,
енергопостачальна організація укладає з власниками таких будинків.
У разі викупу орендарем частини приміщень в окремо розташованому
будинку в його власника, енергопостачальна організація укладає
договір з тим власником, який займає найбільшу опалювану площу.
   Субспоживачі перед   укладенням   безпосередньо    з
енергопостачальною організацією договору про користування тепловою
енергією повинні укласти відповідний договір із споживачем про
передачу теплової енергії його тепломережами. Споживач не має
права відмовити субспоживачеві в укладенні договору про передачу
теплової енергії або відключити субспоживача, якщо останній не
порушує умови договору, крім випадків, коли це потрібно зробити на
вимогу енергопостачальної організації.
   1.5. Споживач  може  приєднати  до  своїх  мереж  інших
субспоживачів і укласти з ними договори на постачання їм теплової
енергії лише з дозволу енергопостачальної організації. Споживач
зобов'язаний на вимогу енергопостачальної організації, за наявної
технічної можливості, приєднувати до своїх теплових мереж інших
субспоживачів.
   1.6. Погодинний відпуск теплової енергії у вигляді пари і
гарячої води запроваджується енергопостачальною організацією для
підприємств та організацій в залежності від обсягу надходжень
палива, технічної можливості електростанцій (котелень), пропускної
здатності паро- і теплопроводів та фіксується в договорі або в
додатку до нього.
   Збільшення споживачем навантаження і  кількості  теплової
енергії, що споживається понад зазначену в договорі величину,
допускається лише з дозволу енергопостачальної організації після
виконання споживачем додаткових технічних умов і внесення в
договір відповідних змін.
   1.7. Усі  системи  теплопостачання (теплоджерела, теплові
мережі, теплові пункти і вводи) мають бути забезпечені обліком
теплової енергії.
           2. Нормативні посилання
   У цих Правилах використовуються посилання на такі нормативні
акти:
   - Закон України "Про електроенергетику".
   - Закон України "Про захист прав споживачів".
   - Закон  України  "Про  державний  матеріальний  резерв"
   .
   - СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика.
   - ДБН А.2.2-3-97 Склад, порядок розроблення, погодження та
    затвердження проектної документації для будівництва.
   - ДНАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації
    трубопроводів пари та гарячої води.
   - ГДК 34.09-108-98 Розподіл витрат палива  на  теплових
    електростанціях на відпускну електричну і теплову енергію
    при їх комбінованому виробництві.
           3. Терміни і визначення
   У цих Правилах використовуються такі терміни і визначення:
Відкрита водяна   система Система теплопостачання,  в  якій
теплопостачання       вода, що циркулює в тепловій мережі,
               частково або повністю відбирається
               із системи споживачами тепла.
Виконавці комунальних послуг Житлово-експлуатаційні,     інші
               підприємства   та   організації,
               незалежно від форм власності, які
               укладають договори та розраховуються
               з постачальником послуг і по мережах
               яких   безпосередньо   надаються
               комунальні послуги.
Виробники теплової енергії  Підприємства комунальної енергетики
               та  інші,  що виробляють теплову
               енергію.
Вузол обліку         Прийнятий в експлуатацію  комплект
               приладів   та  обладнання,  що
               забезпечує облік теплової енергії, а
               також  контроль  і  реєстрацію
               параметрів теплоносія.
Джерело тепла   (теплової Виробничий об'єкт, призначений для
енергії)           виробництва   тепла   (теплової
               енергії).
Допуск до експлуатації    Оформлена органами    Державного
               енергетичного   нагляду   актом
               установленого  зразка  подія,  що
               фіксує готовність теплових мереж,
               теплопостачальних установок і вузлів
               обліку   теплової  енергії  до
               експлуатації.
Залежна схема  підключення Схема приєднання       системи
системи теплоспоживання   теплоспоживання до теплової мережі,
               за якої теплоносій  із  теплової
               мережі  надходить безпосередньо в
               систему теплоспоживання.
Закрита водяна    система Система теплопостачання,  за  якої
теплопостачання       вода, що циркулює в тепловій мережі,
               використовується лише як теплоносій
               і з мережі не відбирається.
Контрольний прилад      Прилад, на основі показань якого в
               фіксованій точці мережі (тепловому
               пункті)  контролюються   витрати
               теплової енергії та інші параметри
               теплоносія.
Максимальне     теплове Навантаження, яке відповідає  сумі
навантаження споживача    максимальних  теплових потоків на
               опалення, вентиляцію, кондиціювання,
               технологічні   потреби,   гаряче
               водопостачання і визначене проектом.
Магістральна теплова мережа Комплекс трубопроводів і  насосних
               станцій,  що  забезпечує передачу
               теплоносія від електричних станцій
               та котелень до місцевої (локальної)
               теплової мережі.
Межа балансової  належності Лінія (точка)  розподілу  теплової
(експлуатаційної       мережі   між  енергопостачальною
відповідальності)      організацією,      споживачем,
               субспоживачем.
Межа балансової      та За межу    балансової     та
експлуатаційної       експлуатаційної   відповідальності
відповідальності     між береться зовнішня поверхня  стіни
енергопостачальною      теплової камери в бік споживача, в
організацією та споживачем  якій  встановлені  засувки  на
               відгалуження до споживача по ходу
               гарячого теплоносія, які належать
               енергопостачальній  організації (у
               разі  влаштування  наземної  та
               естакадної  прокладки  зовнішньої
               тепломережі - 500 мм після засувки в
               бік споживача).
Мережа (електрична    чи Сукупність енергетичних      і
теплова)           трубопровідних   установок   для
               передавання та розподілу електричної
               енергії, гарячої води та пари.
Незалежна схема підключення Схема приєднання       системи
системи теплоспоживання   теплоспоживання, за якої теплоносій,
               що надходить із теплової мережі,
               проходить  через  теплообмінник,
               установлений  в  теплопункті,  та
               нагріває вторинний теплоносій, який
               використовується потім у  системі
               теплоспоживання.
Обладнання          Технічна споруда,     механізм,
               трубопровідна  арматура,  насос,
               привід, прилад і таке інше.
Об'єкт електроенергетики   Електрична станція  (крім  ядерної
               частини   атомної   електричної
               станції),  електрична  підстанція,
               електрична  мережа, підключені до
               об'єднаної  енергетичної  системи
               України,   а  також  котельня,
               підключена до магістральної теплової
               мережі; магістральна теплова мережа.
Остаточний розрахунок    Розрахунок зі споживачем, який має
               договір, за спожиту теплову енергію
               по   закінченні   розрахункового
               періоду.
Оптовий покупець-      Спеціалізована   госпрозрахункова
перепродавець        організація,  яка  має на своєму
теплової енергії       балансі теплові мережі, по  яких
               здійснюється     транспортування
               теплової енергії, та здійснює оптову
               її закупівлю у енергопостачальних
               організацій     (електростанцій,
               котелень), а також перепродаж різним
               споживачам.
Платіжний документ      Платіжна вимога, платіжне доручення,
               на  підставі яких перераховуються
               грошові   кошти   на   рахунок
               енергопостачальної організації або
               платника, а також повідомлення, за
               яким здійснюється оплата готівкою.
Платник           Споживач, субспоживач,  який  має
               договір   з   енергопостачальною
               організацією і сплачує за спожиту
               теплову енергію.
Постачальник послуг     Підприємство, що одержує послуги від
               виробника та надає їх виконавцеві
               послуг.
Приєднане      теплове Навантаження, яке відповідає  сумі
навантаження споживача    максимальних  теплових потоків на
               опалення, вентиляцію, кондиціювання,
               на   технологічні  потреби  та
               середньо-годинних теплових  потоків
               гарячого водопостачання, визначене
               проектом.
Передача теплової енергії  Транспортування енергії за допомогою
               мереж та обладнання.
Проміжний розрахунок     Часткова оплата споживачем-платником
               приєднаного теплового навантаження
               та спожитої теплової енергії.
Розрахунковий період     Період часу, за який визначається
               кількість спожитої теплової енергії
               та  здійснюється  розрахунок  між
               споживачем  та  енергопостачальною
               організацією. Розрахунковий період
               зазначається в договорі.
Розрахунковий прилад обліку Прилад обліку (система обліку), на
теплової       енергії основі показань якого визначається
(комерційний)        кількість спожитої теплової енергії
               при    взаєморозрахунках   між
               виробниками, теплопостачальниками і
               споживачами  (в  т.ч. виконавцями
               комунальних послуг).
Споживач теплової енергії Суб'єкти господарської  діяльності,
(споживач)          виконавці  комунальних  послуг та
               фізичні особи, які мають приватні
               будинки,  що  споживають  теплову
               енергію  на  підставі  укладеного
               договору.
Суб'єкти електроенергетики  Суб'єкти підприємницької діяльності
               незалежно від їх відомчої належності
               та форм власності, що займаються
               виробництвом, передачею, постачанням
               електричної та теплової енергії.
Система теплоспоживання   Комплекс теплоспоживчих установок зі
               з'єднувальними трубами та тепловими
               мережами,   призначеними   для
               забезпечення  потрібного теплового
               навантаження.
Субспоживач         Споживач, якому  теплова  енергія
               постачається через мережі споживача,
               до яких він приєднаний та який має
               відокремлену         систему
               теплоспоживання.
Тепловий пункт (ТП)     Спеціально обладнане приміщення, з
               якого   здійснюється  управління
               місцевими системами теплоспоживання
               (опалення,  вентиляції,  гарячого
               водопостачання, технології). У ньому
               проводиться  також  трансформація
               параметрів теплоносія  за  видами
               приєднаного теплового навантаження,
               облік кількості тепла й таке інше.
Тепловий увід        Відгалуження до      споживача,
               субспоживача,  які перебувають на
               балансі споживача.
Теплоспоживальнана      Комплекс обладнання,      який
установка          використовує  теплову енергію для
               опалення,  вентиляції,  гарячого
               водопостачання і для технологічних
               потреб.
Теплопостачання       Постачання споживачам    теплової
               енергії на підставі договору.
Вузол обліку         Прилад або   комплект   приладів
               (вимірювальних засобів), призначених
               для визначення кількості тепла і
               вимірювання  маси  та  параметрів
               теплоносія.
Теплоустановка        Комплекс      взаємопов'язаного
               обладнання та приладів, призначених
               для   виробництва,   передачі,
               накопичення,    розподілу    й
               використання теплової енергії.
Введення в експлуатацію   Подія, яка   фіксує    початок
               використання  теплових  мереж  і
               теплоспоживальних  установок  за
               призначенням,   належним   чином
               документально   оформлена    й
               відбувається   після  оформлення
               допуску до експлуатації.
Форс-мажорні обставини    Надзвичайна й  непереборна  сила
               (стихія, страйк, локаут, оголошена
               та неоголошена війна, терористичний
               акт, блокада, революція, заколот,
               повстання,  масові  заворушення,
               громадська   демонстрація,   акт
               вандалізму, блискавка, пожежа, буря,
               повінь,  землетрус,  нагромадження
               снігу або ожеледь), що  звільняє
               сторони     договору     від
               відповідальності  за  невиконання
               зобов'язань.
Центральний тепловий  пункт Тепловий пункт,  який  обслуговує
(ЦТП)            більше ніж одну будівлю (споруду).
Час роботи приладів  вузла Інтервал часу,  протягом   якого
обліку            здійснюється облік теплової енергії,
               температури, маси й тиску на основі
               показань приладів.
Енергія           Електрична чи теплова енергія, що
               виробляється    на    об'єктах
               електроенергетики  і  є  товарною
               продукцією,   призначеною   для
               купівлі-продажу.
Електроенергетика      Галузь економіки   України,   що
               забезпечує споживачів електричною та
               тепловою енергією.
Індивідуальний   тепловий Тепловий пункт, який обслуговує не
пункт (ІТП)         більше однієї будівлі (споруди).
         4. Технічні умови на приєднання
          споживачів теплової енергії
   4.1. Для  приєднання  споживача  до  теплових  мереж
енергопостачальної організації, зміни виду теплоносія або значень
параметрів теплоносія чи зміни кількості спожитої теплоенергії на
діючих об'єктах він повинен подати заявку енергопостачальній
організації про видачу технічних умов.
   Одночасно із заявкою про видачу технічних умов на приєднання
до теплової мережі споживач (замовник) і проектна організація, що
виконує проектні роботи, подають до енергопостачальної організації
опитувальний лист (додаток 3).
   4.2. Енергопостачальна організація після одержання заявки від
замовника, на основі затвердженої схеми теплопостачання  або
техніко-економічного   обгрунтування   розвитку   системи
теплопостачання  міста  (населеного  пункту) та за наявності
технічної можливості видає у двотижневий термін технічні умови на
теплопостачання об'єктів (підприємств, будівель, споруд, частин
забудови,  окремих  виробництв,  які  будуються  заново  або
реконструюються), згідно з додатком 4. За відсутності технічної
можливості  підключення  додаткового  теплового  навантаження
споживача (за умови повного використання потужності теплоджерела
або пропускної здатності мереж) енергопостачальна організація
видає  у  двотижневий  термін  попередні  технічні  умови
теплопостачання об'єктів, за якими виконуються техніко-економічні
порівняння варіантів їхнього розміщення на різних майданчиках,
або  техніко-економічні розрахунки використання альтернативних
джерел тепла, розширення або реконструкції теплоджерел і теплових
мереж.
   4.3. У разі реконструкції або розширення теплоспоживальних
установок і систем теплоспоживання споживача, які потребують зміни
кількості  спожитої  енергії,  споживач повинен одержати від
енергопостачальної організації технічні умови на приєднання їх до
теплових мереж.
   4.4. Розгляд попередніх технічних умов і намічених рішень
щодо  теплопостачання  нових або діючих об'єктів виконується
енергопостачальною організацією і відображається на титульному
аркуші проекту (техніко-економічного обгрунтування).
   4.5. Самовільне втручання в діючі системи теплопостачання й
теплоспоживання  з  метою  зміни  їх  конструкції або схеми
теплопостачання забороняється.
   4.6. Оформлення технічних умов субспоживачеві здійснюється
енергопостачальною  організацією  тільки  за  узгодженням  зі
споживачем.
   4.7. При складанні технічних умов на приєднання об'єкта до
мереж енергопостачальної організації мають бути визначені:
   - джерело теплопостачання й місце приєднання до теплових
    мереж;
   - теплові навантаження установок споживача, які приєднуються
    (максимальні та середні теплові потоки), із зазначенням
    видів теплоносія (гаряча вода, пара) та розподілом за
    видами теплоспоживання (опалення, вентиляція, кондиціювання
    повітря, гаряче теплопостачання, технології) з урахуванням
    перспективних навантажень;
   - параметри теплоносія, гідравлічний режим в місці приєднання
    до  теплової  мережі з урахуванням зростання теплових
    навантажень у системі теплопостачання  (тиск,  зокрема
    статичний),  температура  теплоносія,  а  для  води в
    тепломережі -  також  метод  та  графік  центрального
    регулювання подачі тепла в систему теплопостачання;
   - обгрунтовані вимоги щодо збільшення пропускної здатності
    діючих  мереж,  потужності  теплогенератора,  а  також
    розширення або реконструкції установок для хімводоочищення
    та очищення конденсату теплового джерела;
   - кількість, якість, режим відкачування  конденсату,  що
    повертається, вимоги до його очищення споживачем;
   - необхідність використання вторинних  енергоресурсів  на
    підприємстві;
   - необхідність будівництва резервного джерела тепла  або
    резервної  тепломагістралі  з  урахуванням  підвищення
    надійності теплопостачання об'єкта;
   - вимоги  до  обліку  теплової  енергії,  встановлених
    контрольно-вимірювальних приладів та диспетчеризації.
   Енергопостачальна організація  видає  технічні  умови  на
встановлення тільки побудинкових приладів обліку.
   4.8. Виконання технічних умов, визначених енергопостачальною
організацією, є обов'язковим для усіх замовників і проектних
організацій.
   Після закінчення терміну дії технічних умов замовник повинен
оформити в енергопостачальній організації продовження терміну,
якщо він закінчується до реального завершення будівництва об'єкта.
   Якщо замовник завчасно не звернувся до енергопостачальної
організації протягом періоду дії технічних умов з мотивованою
заявою про їх продовження, то ці технічні умови втрачають силу
(анулюються).
   В окремих  випадках, коли під час проектування об'єктів
виникає потреба часткового відхилення від технічних умов, ці
відхилення мають бути узгоджені замовником або за його письмовим
дорученням  -  проектною  організацією  з  енергопостачальною
організацією, яка видала технічні умови.
   Обов'язковому розгляду  енергопостачальною   організацією
підлягають робочі проекти тих елементів систем теплопостачання,
які перебувають на її балансі (джерела тепла, магістральні та
розподільчі теплові мережі, насосні станції, теплофікаційні камери
і павільйони тощо) або ті елементи системи теплопостачання, які
після закінчення будівництва передаватимуться на баланс і в
експлуатацію енергопостачальній організації. Сюди ж відносяться
також проектні рішення стосовно теплових мереж і обладнання
теплових пунктів, приладів обліку тепла і  контролю  витрат
теплоносія споживачем, від якості роботи яких залежить надійність
і техніко-економічні показники роботи систем теплопостачання.
   4.9. Послуги  енергопостачальної  організації  на  видачу
технічних умов і дозволу  мають  бути  оплачені  замовником
(споживачем) згідно з калькуляцією затрат на виконані роботи.
   4.10. Замовник (споживач) за участю проектної організації
подає в енергопостачальну організацію, до початку будівельних
робіт на об'єкті, робочі креслення відповідних розділів проекту
(робочого проекту) об'єкта.
   Енергопостачальна організація в двотижневий термін перевіряє
відповідність прийнятих проектних рішень технічним умовам і видає
дозвіл на приєднання до теплових мереж. В окремих випадках, коли
потрібна  додаткова  перевірка,  термін  розгляду  проектної
документації може бути збільшений до 1 місяця. У тих випадках,
коли  в  розглянутій  проектній документації будуть виявлені
порушення вимог технічних умов, споживачеві надсилається лист з
обгрунтуванням відмови в дозволі на приєднання об'єкта до мереж
енергопостачальної організації. Після видачі дозволу на приєднання
до  теплових  мереж  -  два  примірники проекту передаються
енергопостачальній організації безкоштовно.
   4.11. Споживач  зобов'язаний укласти з енергопостачальною
організацією договір про користування тепловою енергією до початку
приєднання його до теплових мереж.
   4.12. Приєднання  споживача  до  діючих  теплових  мереж
енергопостачальної  організації  (врізка)  виконується  силами
останньої за рахунок споживача. З дозволу чи за погодженням
енергопостачальної  організації  приєднання  може виконуватися
замовником.
   4.13. Улаштування нових, розширення й реконструкція діючих
теплоспоживальних установок споживача виконується силами й за
рахунок споживача.
   4.14. Витрати на злив теплоносія та наповнення ним систем
теплопостачання  в разі нового підключення або реконструкції
покладаються на споживача.
   4.15. За  резервування  потужності на термін більший за
нормативний, що зазначений в технічних умовах, споживач повинен
компенсувати збитки за недовантаження джерела тепла відповідно до
затвердженої калькуляції енергопостачальної організації.
   4.16. Участь   у   розвитку   систем  теплопостачання
енергопостачальних організацій визначається спільно з органами
місцевого самоврядування і оформляється договором між замовником і
енергопостачальною організацією.
          5. Допуск до експлуатації
           систем теплоспоживання
   5.1. Усі нові, реконструйовані, технічно переоснащені системи
теплоспоживання, які приєднуються до теплової мережі, мають бути
виконані згідно з проектною документацією, будівельними нормами й
правилами, іншими нормативними документами, відповідати вимогам
правил  технічної  експлуатації теплоспоживальних установок і
теплових мереж, цих Правил, а також бути забезпечені технічною і
приймально-здавальною документацією.
   5.2. До пуску в експлуатацію систем теплоспоживання вони
повинні  пройти  приймально-здавальні  випробовування та бути
прийняті замовником за участю енергопостачальної  організації
згідно з цими Правилами та з оформленням відповідного акта. Після
цього споживач повинен передати енергопостачальній організації
проектну, виконавчу, приймально-здавальну документацію.
   Для проведення  пусконалагоджувальних  робіт  за  заявкою
споживача  енергопостачальна  організація  вмикає  систему
теплоспоживання на заявлений термін із укладенням тимчасового
договору про теплопостачання.
   Нові та реконструйовані системи теплоспоживання, перед їх
введенням  в експлуатацію, мають бути пред'явлені замовником
відповідним органам Державної інспекції з енергетичного нагляду за
режимами  споживання електричної й теплової енергії (далі -
Держенергонагляд) та енергопостачальній організації.
   5.3. Допуск системи теплоспоживання до експлуатації можливий
лише за наявності  підготовленого  персоналу,  який  пройшов
атестацію,  і  призначення  особи, відповідальної за теплове
господарство.
   5.4. У   разі   виявлення   Держенергонаглядом   або
енергопостачальною організацією недоліків у монтажі в системах
теплоспоживання  споживачів; невиконання умов теплопостачання,
обумовлених у договорі, проекті; порушень у виконанні виданих
технічних  умов,  а  також цих Правил та інших нормативних
документів-допуск системи теплоспоживання до експлуатації можливий
лише за умов усунення всіх недоліків, зазначених у приписі
Держенергонагляду.
   У разі невиконання припису повторний допуск проводиться за
окремою оплатою згідно з калькуляцією затрат.
   5.5. Енергопостачальна організація видає споживачеві дозвіл
на введення систем теплопостачання в експлуатацію після прийняття
об'єкта державною (робочою) комісією, одержання акта-допуску в
органах  Держенергонагляду  та  за  наявності  договору  про
користування  тепловою  енергією  з  передачею  виконавської
документації енергопостачальній організації.
   5.6. Введення  в  експлуатацію  нових,  реконструйованих,
технічно переоснащених об'єктів  систем  теплопостачання  без
приладів обліку забороняється.
     6. Установлення й експлуатація приладів обліку
      та регулювання параметрів теплової енергії
   6.1. Системи  теплоспоживання  споживачів  повинні  бути
забезпечені  необхідними  приладами  регулювання  параметрів
теплоносія, розрахунковими (комерційними) приладами обліку витрат
теплової енергії та контролю її якості. Прилади обліку повинні
бути встановлені згідно з нормативними документами, затвердженими
в установленому порядку для кожного типу приладу.
   Вибір і монтаж устаткування вузла обліку виконується на
підставі проекту, розробленого відповідно до вимог цих Правил і
чинних  нормативно-технічних  документів  та  погодженого  з
енергопостачальною організацією. Після монтажу приладів обліку
енергопостачальна організація та споживачі складають акт прийняття
вузла обліку в експлуатацію (додаток 5).
   6.2. Підключення  до  теплових  мереж  енергопостачальної
організації  перепродавців,  споживачів  (у  т.ч.  виконавців
комунальних послуг) без приладів обліку витрат теплової енергії не
допускається.  Зазначена  вимога  поширюється  на всі заново
впроваджувані теплові мережі й теплоспоживні  установки.  Як
виняток, можливе тимчасове, на термін до 6 місяців, підключення
теплових мереж і установок споживача без приладів обліку.
   6.3. Розрахункові (комерційні) прилади обліку витрат теплової
енергії для розрахунків за теплову енергію між енергопостачальною
організацією  та  споживачем  повинен  придбати споживач. За
узгодженням між споживачем і енергопостачальною  організацією
прилади  обліку  можуть  бути  передані  на  обслуговування
енергопостачальній організації за окремим договором.
   Один раз на місяць у встановлені договором терміни споживач
визначає за показаннями розрахункових приладів обліку кількість
спожитої теплової енергії, вносить дані в журнал і передає їх в
енергопостачальну організацію.
   6.4. Облік кількості теплової енергії, що відпускається,
витрат і значень параметрів теплоносія, якості теплової енергії
повинен виконуватися на межі балансової належності теплових мереж
енергопостачальної організації і споживача або в іншій точці
обліку за домовленістю сторін. Розрахунки за теплову енергію зі
споживачем  (у  т.ч.  виконавцем   комунальних   послуг)
енергопостачальна організація проводить тільки за показаннями
розрахункових (комерційних) приладів обліку, встановлених  на
абонентському вводі в багатоповерховий будинок.
   У разі встановлення приладів обліку не на межі балансової
належності розрахунок за теплову енергію виконується з урахуванням
фактичних втрат тепла й теплоносія на ділянці мережі від цієї межі
до місця встановлення розрахункових приладів (або за окремими
умовами договору).
   Визначення теплових втрат проводиться розрахунком або, як
виняток, за допомогою  випробовувань,  які  енергопостачальна
організація виконує спільно із споживачем за його кошти.
   6.5. Особа - власник приладів обліку повинна забезпечити
державний  метрологічний  контроль розрахункових (комерційних)
приладів у терміни, встановлені Українським центром стандартизації
та метрології.
   Щорічно, перед  початком  опалюваного  періоду,  у  разі
відсутності  зауважень  до  вузла  обліку,  енергопостачальна
організація видає споживачу акт про готовність приладів до періоду
опалення. Застосовуються лише ті розрахунки, які виконані за
показаннями приладів  обліку,  позначених  тавром  державного
метрологічного контролю, за умови, що термін дії метрологічної
перевірки не скінчився.
          7. Експлуатація споживачами
           систем теплоспоживання
   7.1. Відповідальність   за   технічний   стан  систем
теплоспоживання та дільниці тепломережі після межі балансової
належності, зазначеної в договорі, несе споживач.
   7.2. На теплопроводах,  які  належать  енергопостачальній
організації, не повинно бути пристроїв або обладнання, що належить
споживачу.
   7.3. Споживач відповідає за:
   - технічний стан, обслуговування й експлуатацію, відповідно
    до  проектного  рішення  систем  теплоспоживання,  які
    перебувають у  межах  його  балансової  власності  чи
    експлуатаційної відповідальності, а також за зберігання
    споруд,  комунікацій,  теплових  мереж  та  систем
    теплопостачання, які розташовані на його території та
    належать енергопостачальній організації, субспоживачеві або
    іншим організаціям;
   - дотримання затверджених договірних  значень  споживання
    теплової  енергії,  витрат  мережної  води, повернення
    конденсату й режиму теплоспоживання.
   7.4. Споживач з метою забезпечення надійного теплопостачання
й економної експлуатації теплоспоживальних установок зобов'язаний:
   - дотримуватись  вимог  правил  технічної  експлуатації
    теплоспоживальних установок і  теплових  мереж,  ДНАОП
    0.00-1.11-98;
   - підтримувати в належному технічному стані теплоспоживальне
    обладнання (системи опалення та гарячого водопостачання,
    теплопроводи,  контрольно-вимірювальні  прилади,  засоби
    автоматизації, ізоляцію трубопроводів та інше обладнання);
   - своєчасно виконувати ремонт і випробовування теплопроводів,
    теплоспоживального обладнання, запірної й регулювальної
    арматури, за погодженням з енергопостачальною організацією
    обсягів, термінів і графіків ремонту;
   - спільно з представником енергопостачальної  організації
    брати участь у пломбуванні спускних кранів, арматури,
    контрольно-вимірювальних приладів, дросельних  шайб  та
    сопел, датчиків температури, тиску витратомірів і т.ін. та
    забезпечувати зберігання встановлених пломб; зняття пломб
    здійснювати лише з дозволу енергопостачальної організації;
    у разі самовільного  зняття  пломб  споживач  сплачує
    енергопостачальній організації за спожите тепло в повному
    обсязі з урахуванням встановлених обмежувальних пристроїв
    (сопел,  шайб)  згідно  з  калькуляцією,  затвердженою
    енергопостачальною організацією, за період від моменту
    останньої   перевірки  обладнання  енергопостачальною
    організацією до моменту виявлення порушення, але не більше
    ніж за період перевірки обладнання, зазначений у договорі;
   - не перевищувати затверджені договірні значення споживаної
    теплової  енергії, витрат мережної води; дотримуватися
    режиму теплоспоживання, встановленого енергосистемою; вести
    облік  спожитої теплової енергії, витрат теплоносія й
    теплового навантаження;
   - виконувати   оперативні  вказівки  енергопостачальної
    організації щодо режиму теплоспоживання;
   - повертати конденсат і мережну воду відповідної температури
    та якості в обсягах, зазначених у договорі, не допускати
    витоків  теплоносія  і  водорозбору,  не  передбачених
    договором, а також підвищення температури води в зворотному
    трубопроводі понад визначену температурним графіком;
   - розробляти й здійснювати плани  організаційно-технічних
    заходів  із зниження питомих витрат тепла, покращання
    тепловикористання, збільшення кількості конденсату,  що
    повертається,  підвищення  його  якості,  використання
    вторинних енергетичних ресурсів (з урахуванням відповідних
    приписів і наказів);
   - складати пароконденсаційні баланси по підприємству в цілому
    і окремих теплових установках, документацію з надійності
    теплопостачання підприємства;
   - подавати до енергопостачальної організації в установленій
    формі та в узгоджені терміни звітність про спожиту теплову
    енергію, виконання норм витрат теплової енергії, а також
    добові графіки теплоспоживання;
   - мати виконавчі креслення й паспорти систем теплоспоживання
    й теплоспоживальних установок, а також виробничі інструкції
    з їх експлуатації;
   - впроваджувати засоби автоматики для систем теплоспоживання
    й  теплоспоживальних  установок, у встановлені терміни
    виконувати планово-попереджувальний, терміновий і поточний
    ремонти засобів автоматики;
   - забезпечувати  обслуговування  систем  теплоспоживання
    підготовленим персоналом, періодично проводити перевірку
    його знань;
   - в  аварійних випадках оперативно відключати пошкоджену
    ділянку тепломережі, сповістивши про це енергопостачальну
    організацію, а також забезпечувати терміновий ремонт своїми
    силами й засобами, планувати заходи запобігання виходу з
    ладу теплоспоживального обладнання внаслідок замерзання
    систем теплоспоживання;
   - проводити включення відремонтованих систем теплоспоживання
    або їхніх окремих частин після ремонту, а також нових
    об'єктів лише з дозволу й у присутності представника
    енергопостачальної організації;
   - не  допускати  на  відстані менше ніж 5 м від трас
    теплопроводів та на самих трасах  будівельних  робіт,
    розміщення складів, торговельних павільйонів тощо насаджень
    дерев, земляних робіт без  дозволу  енергопостачальної
    організації, а також перебування людей у приміщеннях, де
    проходять магістральні теплопроводи;
   - безперешкодно пропускати на територію підприємства персонал
    енергопостачальної організації для обстеження технічного
    стану мереж, здійснення контролю, виконання попередньо
    узгоджених робіт з ремонту й спорудження теплових мереж;
    енергопостачальна організація зобов'язана по закінченні
    робіт за свій рахунок привести в належний стан територію й
    приміщення, де виконувались роботи;
   - у разі зміни складу тарифних груп споживання споживач подає
    енергопостачальній  організації  довідку  в п'ятиденний
    термін; за несвоєчасне надання довідки споживач сплачує
    енергопостачальній організації різницю в тарифах з моменту
    останньої перевірки енергопостачальною організацією, але не
    більше загального терміну позовної давності;
   - до  початку  опалювального  сезону  споживач  здійснює
    промивання  належних  йому  теплоспоживальних систем з
    обов'язковою присутністю представника енергопостачальної
    організації  та  за її методикою, а також встановлює
    дросельні й звужувальні пристрої на системи теплоспоживання
    згідно з розрахунками енергопостачальної організації;
   - готовність об'єкта до опалювального сезону оформляється
    актом (додаток 6), який видає енергопостачальна організація
    споживачу  не  пізніше  30  вересня  поточного  року;
    енергопостачальна організація залишає за собою право не
    подавати тепло на непідготовлений до опалювального сезону
    об'єкт. Включення чи відключення споживача виконується
    згідно з нарядом (додаток 7);
   - виконувати  в установлені терміни вимоги представників
    енергопостачальної організації про ліквідацію недоліків з
    експлуатації  систем  теплоспоживання й з використання
    теплової енергії.
   7.5. У разі зниження з вини енергопостачальної організації
параметрів пари на технологічні потреби більше ніж на 25% від
обумовлених договором споживач має право, завчасно сповістивши
енергопостачальну організацію, припинити  споживання  теплової
енергії. Термін сповіщання встановлюються договором.
   7.6. Якщо  до   транзитного   трубопроводу   гарячого
водопостачання, який проходить через підвал будівлі, приєднані
стояки гарячого водопостачання, то трубопровід у межах будівлі має
бути прийнятий на баланс споживача за згодою енергопостачальної
організації.
   7.7. Споживач  несе  відповідальність за самовільне, без
погодження з енергопостачальною  організацією,  переобладнання
систем опалення будинків та інших об'єктів теплоспоживання (заміна
та збільшення числа нагрівальних приладів, встановлення їх на
балконах, лоджіях та ін.).
     8. Державний енергетичний нагляд за системами
        теплоспоживання й теплопостачання
   8.1. Державний енергетичний нагляд за режимами споживання
теплової енергії і контроль за технічним станом та експлуатацією
систем   теплоспоживання   й   теплопостачання   здійснює
Держенергонагляд.
   8.2. Органи Держенергонагляду діють на підставі Положення про
енергетичний нагляд за режимами споживання електричної та теплової
енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
07.08.96 N 929, із змінами та доповненнями.
   8.3. Здійснення державного енергетичного нагляду не звільняє
міністерства, відомства, установи від обов'язків щодо контролю за
технічним станом,  експлуатацією  систем  теплоспоживання  та
теплопостачання на підвідомчих їм підприємствах та організаціях,
не знімає відповідальності із самих підприємств та організацій за
дотримання  правил  технічної  експлуатації  теплоспоживальних
установок і теплових мереж, цих Правил та інших нормативних
документів.
   8.4. Під час здійснення державного енергетичного нагляду за
режимами споживання теплової енергії й контролю за технічним
станом та експлуатацією систем теплоспоживання й теплопостачання
інспектор Держенергонагляду має право:
   - давати споживачам незалежно від джерел їх енергопостачання
обов'язкові для виконання приписи в разі виявлення порушень правил
технічної експлуатації теплоспоживальних установок і теплових
мереж, цих Правил та інших нормативних документів.
   - безперешкодного доступу до теплоспоживальних установок і
теплових мереж споживача незалежно від часу доби, за умови
пред'явлення службового посвідчення;
   - вимагати від споживачів розроблення та вжиття необхідних
заходів щодо усунення виявлених у процесі поточного нагляду
недоліків  у обслуговуванні та експлуатації теплоспоживальних
установок та теплових мереж;
   - обмежувати енергопостачання споживачам у разі порушення
ними цих Правил.
   8.5. Інспектор  Держенергонагляду  зобов'язаний  складати
протоколи про порушення нормативних актів у частині користування
тепловою енергією на виробництві та в побуті, припиняти роботи,
опломбовувати теплоспоживальні установки та теплові мережі, якщо
вони перебувають у аварійному стані, створюють загрозу для життя
обслуговуючого персоналу, можливість аварії, пожежі, які можуть
призвести до значних збитків, та застосовувати до посадових осіб,
винних у цьому, адміністративні стягнення відповідно до чинного
законодавства України.
         9. Умови припинення та обмеження
           подачі теплової енергії
   9.1. Теплова енергія подається безперервно, якщо укладеним
договором зі споживачем не передбачена перерва в її подачі.
   У разі  відсутності  в  достатній  кількості  палива
енергопостачальна організація сповіщає про це місцеві органи
виконавчої влади й за погодженням з ними проводить обмеження або
відключення абонентів теплової енергії.
   9.2. Енергопостачальна організація  має  право  припиняти
повністю або частково подачу йому теплової енергії у разі:
   - несплати за використану теплову  енергію  в  означені
    договором  терміни,  невиконання  регламентних робіт з
    підготовки та випробування теплових мереж, які перебувають
    на балансі споживача (з оформленням відповідного акта й
    попередженням за 3 доби до припинення подачі);
   - самовільного підключення до теплової мережі споживачів,
    субспоживачів та інших організацій (з попередженням за
    24 години  до  припинення  подачі  теплової  енергії).
    Відшкодування  збитків,  завданих  енергопостачальній
    організації   самовільним  підключенням,  провадиться
    відповідно до законодавства України;
   - введення в експлуатацію систем теплоспоживання без участі
    уповноваженого представника енергонагляду й представника
    енергопостачальної організації (з попередженням за 3 доби
    до припинення подачі);
   - приєднання систем теплоспоживання без приладів обліку та
    пошкодження пломб, установлених на обладнанні споживача
    енергопостачальною організацією  (з  попередженням  за
    24 години до припинення подачі);
   - незадовільного стану систем теплоспоживання, що створює
    загрозу для життя  обслуговуючого  персоналу  та  може
    призвести до аварій (з негайним відключенням від мережі
    енергопостачальної організації);
   - перевищення обумовлених договором планів теплоспоживання,
    максимальних годинних навантажень і витрат мережної води
    без згоди енергопостачальної організації або перевищення
    середньодобової температури зворотної води більше ніж на
    3 град.С вище визначеної графіком (з попередженням за
    3 доби до припинення подачі);
   - повернення менше ніж 50% кількості конденсату, передбаченої
    договором (з попередженням за 3 доби до припинення подачі);
   - відсутності підготовленого персоналу для обслуговування
    систем теплоспоживання (з попередженням за 3 доби  до
    припинення подачі);
   - недопущення представників енергопостачальної організації до
    систем теплоспоживання або до приладів обліку теплової
    енергії  (з  негайним  відключенням  від   мережі
    енергопостачальної організації або обмеження споживання);
   - утримання в  антисанітарному  стані  приміщень  вузлів
    управління й технічних підпіль, де проходять трубопроводи
    енергопостачальних організацій, складання в них матеріалів,
    розміщення організацій, магазинів, офісів, контор і т.ін.,
    псування  систем  опалення,  вентиляції  і  гарячого
    водопостачання всередині  будівель  (з попередженням за
    3 доби до припинення подачі);
   - відсутності технологічних схем теплоспоживальних установок
    у експлуатаційного персоналу (з попередженням за 3 доби до
    припинення подачі).
   9.3. За відсутності резервного живлення  для  проведення
планових робіт з ремонту обладнання й підключення нових споживачів
енергопостачальна організація повинна передбачити в договорі про
користування тепловою енергією кількість і тривалість відключень
споживачів для цих цілей.
   9.4. У разі здійснення невідкладних заходів з попередження
або ліквідації порушень у роботі теплових мереж,  допущення
споживачем  аварійного  витікання,  забруднення, недозволеного
водорозбору мережної води, особливо із систем опалення, через
водорозбірні  крани  та  інші пристрої, відсутні в проекті,
енергопостачальна організація має  право  відключити  систему
теплоспоживання споживача з подальшим повідомленням йому про
причини відключення.
   9.5. Термін планового відключення споживача обумовлюється
правилами технічної експлуатації  систем  теплопостачання  та
договором.
   9.6. Плановий ремонт обладнання систем опалення споживача
виконувати під час опалюваного сезону забороняється.
   9.7. Якщо теплопостачання об'єкта було припинене з вини
споживача, енергопостачальна організація поновлює постачання тепла
лише після усунення причин, що викликали це припинення, та за умов
відшкодування споживачем усіх спричинених цим збитків, у тому
числі пов'язаних з виконанням робіт з припинення та поновлення
теплопостачання.
   9.8. У  разі  введення  на  території  розташування
енергопостачальної  організації  надзвичайного стану, введення
військових дій або інших подій, що унеможливлюють дотримання
сторонами умов договору, обсяги постачання теплової енергії та її
якісні  параметри  можуть  бути  зменшені  енергопостачальною
організацією в односторонньому порядку до повного припинення
енергопостачання, про що повідомляється споживач.


        10. Обов'язки та відповідальність
         енергопостачальної організації
     10.1. Обов'язки енергопостачальної організації
   10.1.1. Енергопостачальна    організація    забезпечує
безперебійний відпуск теплової енергії споживачеві, підтримує
параметри теплоносія (пари й гарячої води), що відпускається з
колекторів джерела тепла, не допускаючи відхилення параметрів пари
більше ніж на +(-) 5% від обумовлених договором на технологічні
потреби.
   Енергопостачальна організація підтримує температуру мережної
води відповідно до встановленого графіка, не допускає відхилення
більше ніж на +(-) 3 град.С, причому температура обраховується, як
середньодобова. Допустимі відхилення від  договірних  величин
теплової енергії, яка відпускається споживачеві протягом доби як у
вигляді пари, так і у вигляді гарячої  води,  не  повинна
перевищувати 10 відсотків. У разі введення обмеження в споживанні
палива енергопостачальна організація за погодженням із місцевими
органами виконавчої влади обмежує температуру мережної води в
подавальному трубопроводі й кількість її споживання.
   10.1.2. Енергопостачальна  організація  повинна  своєчасно
забезпечувати початок і закінчення опалювального сезону.
   10.1.3. Енергопостачальна організація забезпечує безперервну
(за винятком нормативно встановлених перерв) або за затвердженим
режимом подачу теплової енергії на потреби гарячого водопостачання
протягом зазначеного в договорі часу із забезпеченням температури
води після водопідігрівача не менше +50 град.С.
      10.2. Відповідальність енергопостачальної
              організації
   10.2.1. У разі зниження з вини енергопостачальної організації
параметрів пари на технологічні потреби вона сплачує споживачеві
штраф у розмірі 25% від вартості відпущеної теплової енергії із
заниженими параметрами.
   10.2.2. Енергопостачальна організація не несе матеріальної
відповідальності  перед  споживачем  за  зниження  параметрів
теплоносія та недовідпуск теплової енергії, спричинені:
   - діями персоналу споживача;
   - умовами обмеження або припинення подачі теплової енергії,
    передбаченими в п.9.2 цих Правил.
   10.2.3. Енергопостачальна організація не несе матеріальної
відповідальності перед споживачем за відпуск теплової енергії зі
зниженими параметрами за ту добу, протягом якої споживач допускав
перевищення лімітів споживання або не дотримувався встановлених
договором режимів теплоспоживання.
   10.2.4. Енергопостачальна організація не несе матеріальної
відповідальності перед споживачем протягом шести місяців з моменту
підключення його до теплових мереж за недовідпуск тепла із
зниженими параметрами або за недовідпуск тепла від джерела чи
теплових мереж, якщо вони перебувають в тимчасовій експлуатації
без приладів обліку.
   10.2.5. Енергопостачальна    організація   не   несе
відповідальності за  взаєморозрахунки  між  квартиронаймачами,
власниками квартир та споживачами (у т.ч. виконавцями послуг), які
мають договір з енергопостачальною організацією.
   10.2.6. Якщо споживач та постачальник теплової енергії не
досягли згоди, то спірні питання вирішуються у встановленому
законодавством порядку.
    11. Права та обов'язки споживача теплової енергії
           11.1. Права споживача
   11.1.1. Споживач має право:
   - вибору постачальника теплової енергії;
   - отримання інформації щодо якості теплової енергії, тарифів
    (цін), порядку оплати, умов та режимів споживання;
   - відшкодування  згідно  із законодавством завданих йому
    збитків;
   - у  разі порушення енергопостачальною організацією умов
    договору - викликати її представника для складення та
    підписання акта, у якому вказуються терміни, види порушень
    і таке ін. У разі незгоди сторін щодо розгляду питання
    незадовільної  роботи  систем  теплоспоживання споживач
    повинен скликати комісію за участю представників проектної,
    експлуатаційної  та  енергопостачальної  організацій  і
    забезпечити повний доступ для огляду систем.
   У разі неявки представника енергопостачальної організації акт
складається  у  присутності  представника  органів  місцевого
самоврядування.
          11.2. Обов'язки споживача
   11.2.1. Споживач теплової енергії зобов'язаний:
   - дотримуватися вимог нормативно-технічних документів  та
    договору;
   - забезпечувати належний стан обслуговування та безпечну
    експлуатацію своїх теплоспоживальних установок;
   - забезпечувати збереження приладів обліку та пломб на них;
   - невідкладно повідомляти енергопостачальну організацію про
    недоліки в роботі приладів обліку;
   - оплачувати спожиту теплову енергію та здійснювати інші
    платежі відповідно до умов договору та цих Правил;
   - узгоджувати  з  енергопостачальною  організацією  нові
    підключення та переобладнання теплоспоживальних установок з
    метою збільшення споживання теплової енергії;
   - надавати розрахункові документи на вимогу представників
    енергопостачальної організації для перевірки правильності
    оплати та відповідності записів у них показанням приладу
    обліку;
   - забезпечувати  доступ  представникам  енергопостачальної
    організації до об'єкта після пред'явлення ними службових
    посвідчень для обстеження приладу обліку, теплоспоживальних
    установок та будинкових систем;
   - не пізніше ніж за 7 днів до припинення користування
    тепловою енергією  на  об'єкті  письмово  повідомити
    енергопостачальну організацію про припинення дії договору
    та розрахуватися за спожиту теплову енергію, включаючи день
    припинення.
   11.2.2. За споживання теплової енергії пари й гарячої води
без дозволу енергопостачальної організації понад  максимальні
теплові годинні навантаження й максимальні витрати за кожним
видом, параметром теплоносія і джерела теплопостачання,  які
встановлені  договором,  споживач  сплачує  енергопостачальній
організації за перевитрату теплової енергії штраф згідно  з
договором.
   У разі виявлення у споживача водорозбору через відсутні в
проекті водорозбірні крани або інші пристрої він повинен сплатити
енергопостачальній організації штраф у  розмірі  п'ятикратної
вартості теплової енергії (вкл. тарифну).
   11.2.3. За самовільне підключення систем теплопостачання або
підключення  їх  без приладів обліку споживачі відшкодовують
енергопостачальній  організації  вартість  збитків,  завданих
споживанням цими системами теплової енергії. Оплата проводиться з
моменту останньої перевірки споживача  (а  для  опалювальних
установок - з початку опалювального сезону до моменту виявлення
самовільного підключення), але не більше ніж за період перевірки
обладнання,  зазначений  у  договорі.  Відмова споживача від
підписання акта не звільняє його від оплати в установленому
порядку.
       12. Порядок розрахунків за користування
            тепловою енергією
         12.1. Тарифи на теплову енергію
   12.1.1. Розрахунки із споживачами за користування тепловою
енергією, яка відпускається енергопостачальними організаціями,
здійснюються відповідно до діючих тарифів, установлених місцевими
органами влади та на підставі показань приладів обліку споживання
теплової енергії.
   12.1.2. Тарифи  для  розрахунків  між  енергопостачальною
організацією та споживачами (у т.ч. виконавцями  комунальних
послуг) установлюються із розрахунку вартості 4,19 ГДж (1 Гкал)
теплової енергії та не поширюються на розрахунки споживачів -
виконавців комунальних послуг з населенням.
   12.1.3. З метою ефективного споживання теплової енергії та
максимального повернення конденсату тарифи на відпущену споживачам
теплову енергію (у вигляді пари та гарячої води) встановлюються,
виходячи з повного (100%) повернення конденсату (мережної води)
споживачами.
   12.1.4. Тарифи на теплову енергію не повинні враховувати
витрати на хімводопідготовку джерел тепла в разі неповернення
споживачами конденсату або мережної води з відкритих і закритих
систем теплопостачання. Тому, крім оплати теплової енергії за
тарифом,  споживачі  пари  або  гарячої  води  відшкодовують
енергопостачальній організації витрати, пов'язані з неповерненням
конденсату або мережної води, виходячи з планової собівартості
одержання й виготовлення хімочищеної або знесоленої води  в
середньому по джерелах тепла енергопостачальної організації.
   12.1.5. Втрати теплової  енергії  в  мережах  споживачів
розподіляються між споживачем та субспоживачем пропорційно до
їхніх часток у споживанні теплової енергії.
   12.1.6. У  разі  недопостачання  тепла  енергопостачальна
організація повинна в місячний термін здійснити перерахунок оплати
за фактично спожиту теплову енергію й сповістити про це споживача
в письмовій формі.
   12.1.7. Час  обмеження  споживання  теплової  енергії
визначається за приладами обліку як різниця між середньодобовим
споживанням теплової енергії за останні 3 доби, що передували дню
обмеження, та фактичним споживанням за ту добу, в яку мав місце
недовідпуск (а в разі лімітування теплоспоживання - як різницю між
плановим і фактичним споживанням теплової енергії за ту саму
добу).
   12.1.8. У договорах між енергопостачальною організацією і
споживачем на відпуск теплової енергії встановлюється максимальне
теплове годинне навантаження за кожним видом  і  параметром
теплоносія, а також місячний, квартальний і річний відпуск тепла.
   12.1.9. Споживачі сплачують енергопостачальним організаціям
вартість  теплової  енергії, витраченої понад кількість, яка
передбачена на відповідний (розрахунковий) період, згідно  з
умовами договору.
   Теплове навантаження й витрати  теплоносія  на  опалення
визначаються  відповідно  до  середньомісячної  температури
зовнішнього повітря згідно із СНиП 2.01.01-82.
   Якщо фактична середньомісячна температура зовнішнього повітря
буде нижча зазначеної в ДБН, то збільшення споживання тепла понад
договірні  величини  на опалення об'єктів житлового сектора,
культпобуту та інших об'єктів не вважається перевитратою.
   12.1.10. Тарифи  на  теплову  енергію,  що відпускається
споживачам від теплоелектроцентралей (далі - ТЕЦ), які працюють за
комбінованим технологічним циклом з виробництва електроенергії та
тепла, повинні  узгоджуватися  з  відповідними  тарифами  на
електроенергію, встановленими Національною комісією регулювання
електроенергетики України (НКРЕ) згідно з Законом України "Про
електроенергетику".
   12.1.11. Тарифи на теплову енергію, що виробляється  за
комбінованим технологічним циклом на ТЕЦ усіх форм власності та
відомчої належності, повинні визначатися з фактичної собівартості
відпуску  енергії.  Паливна  складова  собівартості  повинна
визначатися за методикою ГДК 34.09-108-98.
    12.2. Визначення кількості теплової енергії пари,
    що відпускається споживачам, та порядок розрахунків
   12.2.1. Кількість теплової енергії в ГДж (Гкал), відпущеної
споживачеві, і параметри теплоносія визначаються з урахуванням
втрат теплової енергії в мережах, які належать споживачу, якщо
прилади  обліку  встановлені  не  на  межі  розподілу  між
енергопостачальною організацією і споживачем.
   Якщо пара й гаряча вода передаються лише тепловими мережами
споживача, то кількість теплової енергії враховується за приладами
обліку, встановленими на колекторі джерела тепла.
   12.2.2. Кількість  теплової  енергії пари, яка подається
споживачу, визначається, як добуток кількості  пари  на  її
теплоємність.
   При цьому враховується кількість тепла, яка міститься у
вихідній воді джерела тепла.
   Розмір плати споживача за  тепло,  яке  повертається  з
конденсатом,  визначається  договором,  з  урахуванням  його
теплоємності за паливною складовою собівартості одиниці ГДж (Гкал)
тепла в енергопостачальній організації.
   12.2.3. Якщо на ТЕЦ, за умов існуючої потужності, немає
додаткової кількості відбірної пари, що змушує енергопостачальну
організацію пропонувати споживачеві для його потреб  замість
відбірної додаткову гостру пару, то розрахунок із споживачем
проводиться окремо за гостру й відбірну пару. У разі відмови
споживача користуватися гострою парою договір на відпуск теплової
енергії пари укладається лише на ту кількість відбірної пари, якою
електростанція спроможна забезпечити споживача.
   12.2.4. У   разі   хибних   показань   комерційних
контрольно-вимірювальних приладів енергопостачальна організація
повинна зробити відповідний перерахунок витрати теплової енергії
за період з дня останньої перевірки приладу.
   Перерахунок виконується за показаннями  полагоджених  або
заново  встановлених  приладів  обліку (а за їх відсутності
визначається розрахунком) під час виписування чергового платіжного
документа з урахуванням споживання теплової енергії в поточному
розрахунковому періоді згідно з проектним тепловим навантаженням.
   12.2.5. Відхилення  в  показаннях контрольно-вимірювальних
приладів вважаються допустимими й не вимагають перерахування, якщо
вони не перевищують норм, установлених Держстандартом України для
цього класу приладів.
   Якщо витрата теплоносія за показаннями приладів виявилася
більшою за максимальне значення шкали або меншою за її мінімальне
значення, то розрахунок проводиться як із споживачем, що не має
приладу обліку. Такий прилад обліку підлягає заміні, термін заміни
не повинен перевищувати два місяці.
   У цьому випадку енергопостачальна  організація  проводить
перерахунок витрат теплової енергії за період відхилення вище за
максимальне або нижче за мінімальне значення шкали.
   Перерахунок проводиться відповідно до п.12.2.4 цих Правил.
   12.2.6. Подання  заяви   про   проведення   перевірки
контрольно-вимірювальних приладів обліку не звільняє споживача
від оплати за спожиту ним теплову енергію в установлений термін.
      12.3. Визначення кількості конденсату, що
     повертається споживачем, та порядок розрахунків
   12.3.1. Кількість  теплової  енергії,  що  повертається
споживачем з конденсатом, визначається як добуток  кількості
конденсату на його теплоємність і температуру з урахуванням тепла,
яке міститься у вихідній воді.
   12.3.2. Кількість і якість конденсату, що повертається до
джерела теплопостачання від споживачів, які заново приєднуються,
визначається проектом паропостачання підприємства, узгодженим з
енергопостачальною організацією.
   12.3.3. Доцільність  повернення  споживачем конденсату до
джерела  теплопостачання   визначається   енергопостачальною
організацією разом з органами державного енергетичного нагляду.
   12.3.4. Для  діючого  підприємства  кількість  і  якість
конденсату,  який  споживач  повинен  повернути  до  джерела
теплопостачання, встановлюється енергопостачальною організацією
разом із споживачем та органами державного енергетичного нагляду
відповідно  до  проектних  даних  систем  теплопостачання,
пароконденсатного  балансу  підприємства  з  урахуванням  уже
досягнутих  результатів  щодо  кількості  конденсату,  який
повертається, а також наявних резервів.
   12.3.5. Норма конденсату, який повертається, у відсотках від
кількості спожитої пари, та його якість фіксується сторонами під
час укладання договору.
   Органи державного  енергетичного  нагляду  мають  право
пропонувати споживачеві здійснити заходи, спрямовані на збільшення
кількості й покращання якості конденсату, що повертається, і
встановлювати погоджений термін їх виконання.
   Після закінчення  встановленого  терміну норма повернення
конденсату споживачем та його якість змінюються з урахуванням
запропонованих заходів із внесенням відповідних змін до діючого
договору.
   12.3.6. Конденсат,  який  повертається  споживачем,  має
відповідати кількості та якості, обумовленій договором.
   Величини контрольованих  параметрів  у  конденсаті,  які
визначені договором, мають бути не вищі величин відповідних
параметрів пари.
   12.3.7. Кількість і якість конденсату,  що  повертається
споживачем,  визначається  на  межі розподілу теплових мереж
споживача й енергопостачальної організації. Споживач  повинен
здійснювати хімічний контроль якості конденсату, що повертається
до джерела теплопостачання.
   12.3.8. Крім оплати теплової енергії за тарифом, споживачі,
які отримують теплову енергію у вигляді пари, відшкодовують
енергопостачальній організації витрати, пов'язані з неповерненням
конденсату.
   Оплата та  кількість  конденсату,  який не повертається,
обумовлюється договором на теплопостачання. За недоданий конденсат
споживач  сплачує п'ятикратну вартість різниці між фактичним
поверненням і величиною, передбаченою договором, включаючи тарифну
вартість,  виходячи  з  планової  собівартості  отримання  й
приготування знесоленої води в середньому по енергосистемі й
нормативного  рівня  рентабельності  (не  більше  20%  від
собівартості). Ці тарифи встановлюються енергосистемою на термін
не більше 1 року з подальшим уточненням згідно з фактичними
витратами.
   У випадку,  коли  кількість  конденсату,  що  повернутий
споживачем, перевищує договірні зобов'язання, за умови дотримання
встановленої  договором  якості  конденсату, енергопостачальна
організація надає споживачеві пільгу у  вигляді  знижки  до
сплачуваної суми за теплову енергію в розмірі двократної вартості
конденсату, повернутого понад кількість, обумовлену договором. Ця
пільга надається споживачеві за рахунок і в межах сум, одержаних
енергопостачальною організацією  від  нарахувань  за  нестачу
конденсату протягом року.
   12.3.9. У разі надходження  до  джерела  теплопостачання
конденсату, якість якого не відповідає договірним умовам і який не
використовується на ТЕЦ, вважається, що конденсат споживачем не
повернуто.
   Якщо енергопостачальна організація має технічну можливість
приймати  забруднений  конденсат  для  живлення  випарників,
пароперетворювачів, на підживлення тепломережі або на доочищення,
то  цінність цього конденсату й витрати на його доочищення
визначаються енергопостачальною організацією та споживачем на
договірних умовах.
   За наявності спільного конденсатопроводу, якщо споживач надав
неякісний  конденсат  і  при цьому зіпсував конденсат інших
споживачів, він сплачує неустойку за всю кількість зіпсованого
конденсату в розмірі п'ятикратної його вартості із урахуванням
теплоємності.
   12.3.10. У   разі   виникнення   суперечностей   між
енергопостачальною організацією та споживачем щодо кількості та
якості  конденсату,  що  повертається,  проводиться  технічна
експертиза, яка має розглянути проектні матеріали, підтверджені
генеральними проектними організаціями, а також дані щодо реального
стану режиму роботи джерела тепла й систем  теплоспоживання
споживачів.
   Технічна експертиза скликається споживачем із представників
обох сторін із залученням фахівців незалежних організацій у термін
не пізніше двох місяців після оформлення протоколу незгоди між
споживачем і енергопостачальною організацією. Витрати, пов'язані з
технічною експертизою, відшкодовуються винною стороною.
      12.4. Визначення кількості теплової енергії
      гарячої води, що відпускається споживачам,
           та порядок розрахунків
   12.4.1. Кількість теплової енергії, що отримується споживачем
з гарячою водою, визначається відповідно до діючих правил обліку
відпускання і споживання теплової енергії.
   12.4.2. Кількість відпущеної енергопостачальною організацією
споживачу теплової енергії з гарячою водою на опалення, вентиляцію
та  кондиціювання  повітря,  за відсутності приладів обліку,
встановлюється  за  максимальним  тепловим  навантаженням  з
урахуванням  фактичного  часу споживання теплової енергії та
фактичної температури теплоносія в подавальному трубопроводі.
   Для гарячого  водопостачання  без  приладів  обліку  -
визначається як добуток добового споживання,  зазначеного  в
договорі, на кількість діб у звітному періоді.
   За наявності діючих регуляторів температури та відсутності
теплолічильників  добове  споживання  визначається як добуток
середньогодинного навантаження в добу максимального споживання
гарячої води на 24.
   За відсутності або недіянні  регуляторів  температури  і
приладів  обліку  порядок  розрахунків визначається галузевим
нормативним документом.
   Відшкодування витрат виконується на підставі двостороннього
акта, складеного представниками енергопостачальної організації і
споживача.
   12.4.3. Під час користування тепловою енергією гарячої води
споживач повинен повертати зворотну воду з температурою, що не
перевищує її значення за графіком, який додається до договору.
   Температура мережної  води  в  подавальному  трубопроводі
теплової   мережі   задається   оперативним   персоналом
енергопостачальної організації на  підставі  прогнозу  погоди
(температури зовнішнього повітря та швидкості вітру) згідно з
графіком  центрального  регулювання  відпуску  тепла  системи
теплопостачання.
   12.4.4. За умови перевищення  споживачем  середньодобової
температури зворотної мережної води більше ніж на 3 град. від
температурного графіка за умови додержання енергопостачальною
організацією  середньодобової  температури  мережної  води  в
подавальному трубопроводі згідно з договором, розрахунок за видану
теплову енергію провадиться за перепадом температур мережної води
відповідно до графіка, що додається до договору.
   12.4.5. При відкритій схемі теплопостачання, якщо кількість
водорозбору не перевищує дозволеної, що зафіксована в договорі,
споживач повинен сплатити енергопостачальній організації вартість
отриманої вихідної води, а також витрати на її хімочищення.
   12.4.6. У разі перевищення споживачем зафіксованої договором
кількості розбору мережної води для гарячого водопостачання за
умови відкритої схеми теплопостачання, витрати мережної води понад
встановлені договором максимальні годинні  значення  (т/год),
самовільного водорозбору мережної води або дренування її із
системи  опалення  та  вентиляції  -  споживач  сплачує
енергопостачальній  організації  п'ятикратну  вартість  води,
включаючи тарифну.
   Понаднормована витрата     теплоносія    визначається
енергопостачальною організацією й фіксується в акті в присутності
споживача. Оплата проводиться споживачем за період з моменту
останньої перевірки, але не більше періоду перевірки, зазначений у
договорі.
       12.5. Порядок подання й сплати платіжних
         документів за теплову енергію
   12.5.1. Розрахунок за теплову енергію, яка відпускається
споживачеві, проводиться за платіжними дорученнями, виписаними на
підставі показань розрахункових приладів обліку або розрахунковим
способом, і діючих тарифів за розрахунковий період (місяць):
   - проміжні розрахунки - за споживання теплової енергії в
    першій і другій декадах місяця (або в першій половині
    місяця);
   - остаточний розрахунок - у перших числах періоду, наступного
    після розрахункового, за винятком суми проміжних платежів.
   Тривалість розрахункового  періоду  й  терміни  платежів
фіксуються в договорі про користування тепловою енергією.
   12.5.2. Розрахунки за теплову енергію споживачів (платників)
з енергопостачальною організацією можуть проводитися в порядку
планових платежів.
   Розміри планових платежів, строки й форми їх здійснення
встановлюються в договорі про користування тепловою енергією.
   Планові платежі  провадяться  за  платіжними  дорученнями
платника.
   12.5.3. Енергопостачальна організація має право (у  разі
неоплати платіжного документа після закінчення 10-денного терміну
від дня подання) після попередження обмежити або припинити відпуск
теплової  енергії  споживачеві  за  несплату,  до  погашення
заборгованості.
   Застосування цієї  санкції до промислових, комунальних і
транспортних підприємств (крім житла й об'єктів соцкультпобуту)
проводиться  енергопостачальною  організацією  з  обов'язковим
попередженням їх про введення обмеження за 24 години, а про
відключення - за 72 години. Для інших споживачів попереджень з
боку енергопостачальної організації не потрібно (крім житла й
об'єктів соцкультпобуту).
   12.5.4. У разі відпуску теплової енергії для опалення й
гарячого  водопостачання  житловим будинкам незалежно від їх
відомчої  належності  та  форми  власності  енергопостачальна
організація здійснює розрахунки не з окремими квартиронаймачами й
власниками квартир, а з житлово-експлуатаційними підприємствами
комунальної  власності,  організаціями,  житлово-будівельними
кооперативами (ЖБК), об'єднаннями співвласників багатоквартирних
будинків (ОСББ) та іншими власниками будинків.

 В.о. заст. начальника відділу
 методології енергозбутової діяльності         О.Казанська
                      Додаток 1
                      до Правил користування
                      тепловою енергією

 Типовий договір про постачання теплової енергії в гарячій воді

___________________________     "____"______________ ____ року
(місце укладення договору)

_________________________________________________________________,
           (найменування споживача)

надалі - Споживач, в особі ______________________________________,
             (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________,
           (назва положення, статуту, доручення тощо)

та
_________________________________________________________________,
     (найменування енергопостачальної організації)

надалі - Енергопостачальна організація, в особі __________________
______________________________________________, що діє на підставі
  (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

__________________________________________, далі - сторони, уклали
(назва положення, статуту, доручення тощо)

цей договір про постачання теплової енергії в гарячій воді (далі -
договір).
   1. Предмет договору
   За цим договором Енергопостачальна організація бере на себе
зобов'язання постачати Споживачеві теплову енергію в гарячій воді
в потрібних йому обсягах, а Споживач зобов'язується оплачувати
одержану теплову енергію за встановленими тарифами (цінами) в
терміни, передбачені цим договором.
   2. Умови і порядок постачання теплової енергії
   2.1. Теплова енергія постачається Споживачу в обсягах згідно
з додатком 1 до цього договору у вигляді гарячої води на такі
потреби:
   опалення та вентиляцію - в період опалювального сезону;
   гаряче водопостачання - протягом року;
   технологічні потреби;
   кондиціювання повітря.
   2.2. Усі нові або реконструйовані системи теплоспоживання
Споживача, до введення їх в роботу, повинні бути прийняті в
експлуатацію Енергопостачальною організацією згідно з вимогами
Правил користування тепловою енергією  та  правил  технічної
експлуатації  теплоспоживальних установок і теплових мереж з
оформленням відповідного акта-допуску.
   3. Права та обов'язки Споживача
   3.1. Споживач має право на:

3.1.1. Вибір постачальника теплової енергії.
3.1.2. Отримання інформації щодо якості теплової енергії, тарифів,
умов та режимів споживання.
3.1.3. Поновлення теплопостачання своїх об'єктів після усунення
порушень, якщо подачу теплової енергії було припинено (обмежено)
без розірвання цього договору.
3.1.4. Підключення субабонентів до своїх мереж після письмового
отримання дозволу від Енергопостачальної організації.
   3.2. Споживач теплової енергії зобов'язується:

3.2.1. Додержуватися кількості споживання теплової енергії за
кожним параметром в обсягах, які визначені в додатку 1, не
допускаючи їх перевищення.
3.2.2. Виконувати умови та порядок оплати спожитої  теплової
енергії в обсягах і в терміни, які передбачені договором.
3.2.3. Повідомити Енергопостачальну організацію про всі об'єкти
теплоспоживання,  підключені  до  теплових  мереж  Споживача
(найменування,  максимальні  теплові  навантаження,  обсяги
теплоспоживання, займана площа орендарів тощо).
3.2.4 Додержуватись умов та порядку припинення подачі теплової
енергії, які передбачені Правилами користування тепловою енергією,
додатком 3 та іншими нормативним актами.
3.2.5. Письмово сповіщати Енергопостачальну організацію про зміну
власного   найменування,   організаційно-правової   форми,
місцезнаходження, банківських реквізитів тощо, а також про зміну
користувачів приміщень та теплових мереж споживача (Субспоживачів)
не пізніше 5 днів з моменту настання зазначених подій.
3.2.6. Виготовляти й заміняти сопла в елеваторних вузлах та
дросельні шайби тільки за узгодженням  з  Енергопостачальною
організацією.
3.2.7. Додержуватись норм витоку мережної води, визначеної в
додатку 1.
3.2.8. Додержуватись норм якості (загальна лужність, залишкова
загальна жорсткість, розчинний кисень) зворотної мережної води
після своїх систем теплоспоживання.
3.2.9. Не перевищувати температуру мережної води в зворотному
трубопроводі більш як на 3 град.С від кількості, встановленої
температурним графіком.
3.2.10.Додержуватись температури гарячої  води  на  виході  з
водопідігрівача не нижче 50 град.С.
3.2.11.Не включати теплоспоживальне обладнання, експлуатація якого
була заборонена або не прийнята Енергопостачальною організацією.
3.2.12. Призначити особу, відповідальну за справний стан  та
безпечну  експлуатацію  власних теплоспоживальних установок і
теплових  мереж.  Обслуговувати  своє  теплове  обладнання
підготовленим  та атестованим персоналом або спеціалізованими
організаціями на підставі  погодженого  з  Енергопостачальною
організацією договору.
3.2.13.Передбачити резервне джерело теплопостачання для об'єктів,
які потребують безперервного теплопостачання.
3.2.14. Безперебійно забезпечувати  тепловою  енергією  власні
системи  теплопостачання,  а  також  системи  теплопостачання
Субспоживачів, приєднаних до теплового обладнання Споживача.
3.2.15. Щорічно в міжопалювальний період підготовлювати власне
теплове господарство  та  отримувати  від  Енергопостачальної
організації акт про готовність до опалювального сезону.
3.2.16. Забезпечувати  безперешкодний   цілодобовий   доступ
представників  Енергопостачальної  організації  до теплокамер,
теплопунктів, теплоспоживальних установок та приладів  обліку
теплової енергії для виконання службових обов'язків.
3.2.17. Забезпечити збереження власних приладів обліку теплової
енергії, ремонтувати, налагоджувати їх та отримувати акт про
готовність своїх приладів обліку до опалювального сезону від
Енергопостачальної організації.
3.2.18.У випадку забруднення зворотної мережної води з  вини
Споживача та допущення її подачі в мережі Енергопостачальної
організації з показниками якості, які перевищують показники якості
подавальної мережної води:
   негайно зупинити  водопідігрівач  до  усунення  причин
забруднення та повідомити про це Енергопостачальну організацію;
   сплатити Енергопостачальній організації  вартість  хімічно
очищеної води (та тепла в ній), яка йде на заміщення забрудненої.
   4. Права та обов'язки Енергопостачальної організації
   4.1. Права енергопостачальної організації

4.1.1. Пропонувати Споживачеві послуги, пов'язані з постачанням
теплової енергії, обслуговуванням теплового господарства.
4.1.2. У будь-який час перевіряти стан роботи приладів обліку,
теплоспоживального обладнання Споживача та знімати показання.
4.1.3 Вимагати  від Споживача відшкодування збитків, завданих
порушеннями, допущеними Споживачем під час користування тепловою
енергією.
4.1.4. Обмежувати або повністю припиняти постачання  теплової
енергії у випадках та порядку, визначених Правилами користування
тепловою енергією, іншими нормативними актами України а також
додатком 3 до договору.
4.1.5. При наявності технічної можливості та за згодою Споживача,
приєднувати  до  його  теплових  мереж  нових  споживачів
(субспоживачів).
   4.2. Обов'язки Енергопостачальної організації

4.2.1. Забезпечувати постачання теплової енергії Споживачу  в
обсягах згідно з договором.
4.2.2. Гарантувати безпечне користування тепловою енергією за
умови дотримання Споживачем умов договору, Правил користування
тепловою  енергією,  правил  експлуатації  теплоспоживального
обладнання.
4.2.3. Повідомляти Споживача письмово або в засобах  масової
інформації про зміну тарифів.
4.2.4. Здійснювати перевірку роботи приладів обліку та стану
теплоспоживального обладнання Споживача не рідше одного разу в
6 місяців.
   5. Облік теплової енергії

5.1. Облік споживання теплової енергії проводиться за приладами
обліку/розрахунковим способом (зазначити потрібне).
5.2. Проектування та встановлення приладів обліку теплової енергії
виконується  організаціями,  які  мають  відповідні ліцензії.
Установлення приладів обліку виконується згідно з узгодженим
Енергопостачальною  організацією  проектом на межі балансової
належності тепломереж Енергопостачальної організації та Споживача.
У разі встановлення приладів обліку теплової енергії не на межі
балансової належності, до обсягів теплової енергії, визначеної за
фактичними  показниками приладів обліку, додаються втрати на
дільницях тепломережі, що перебувають на балансі Споживача, від
межі балансової належності до місця встановлення приладів обліку.
5.3. Споживач, що має прилади обліку,  щомісячно  подає  до
Енергопостачальної  організації  звіт про фактичне споживання
теплової енергії, в терміни, передбачені в додатку 1 до договору.
5.4. Межа балансової та експлуатаційної відповідальності сторін
вказана в додатку 2 до договору та не може бути змінена в
односторонньому порядку.
5.5. При відсутності приладів обліку або виході його з ладу -
кількість теплової енергії, що відпущена Споживачу, визначається
Енергопостачальною  організацією,  як  виняток,  розрахунковим
способом.
5.6. У разі підключення Споживача без приладів обліку теплової
енергії до центрального теплового пункту (ЦТП)  з  приладами
обліку - від загального споживання теплової енергії, визначеної за
приладами обліку ЦТП, віднімаються обсяги споживання теплової
енергії, визначені за приладами обліку споживачів, підключених до
ЦТП, а залишок обсягу спожитої теплової енергії розподіляється
Споживачу - пропорційно його договірним навантаженням.
   6. Порядок розрахунків

6.1. Розрахунки за теплову енергію, що споживається, проводяться
виключно в грошовій формі відповідно до встановлених тарифів.
6.2. Розрахунковим періодом є календарний місяць.
6.3. Споживач за 3 дні до початку розрахункового періоду сплачує
Енергопостачальнії організації вартість зазначеної в договорі
кількості теплової енергії, передбаченої на розрахунковий період,
з урахуванням залишкової суми (сальдо) розрахунків на початок
місяця.
6.4. Якщо Споживач розраховується за показниками приладів обліку:
- при перевищенні фактичного використання теплової енергії понад
заявлене та сплачене до початку розрахункового періоду,  це
перевищення окремо оплачується Споживачем не пізніше 25-го числа
поточного місяця;
- у випадку, коли фактичне використання теплової енергії нижче від
заявленого та сплаченого до початку розрахункового  періоду,
залишок  (сальдо)  розрахунків  визначається  за  фактичними
показниками приладів обліку.
6.5. Споживачі, що не мають приладів обліку, кількість фактично
спожитої теплової енергії визначають  згідно  з  договірними
навантаженнями з   урахуванням   середньомісячної  фактичної
температури теплоносія від теплових джерел Енергопостачальної
організації та кількості годин (діб) роботи теплоспоживального
обладнання Споживача в розрахунковому періоді.  Різниця  між
заявленою та фактично спожитою тепловою енергією сплачується не
пізніше 15-го числа місяця, наступного за розрахунковим.
   7. Відповідальність сторін

За невиконання або неналежне виконання сторонами зобов'язань за
договором винна сторона відшкодовує іншій завдані збитки без
зарахування неустойки. Відшкодування збитків та сплата неустойки
не звільняє від виконання зобов'язань, крім випадку письмової
відмови сторони.
   7.1. Енергопостачальна організація несе відповідальність за:

7.1.1. Порушення безперебійного постачання теплової енергії при
виконанні Споживачем своїх зобов'язань за цим договором - штраф у
розмірі 25 % вартості неотриманої енергії.
7.1.2. Постачання теплової енергії, параметри якої є поза межами
показників, установлених договором - штраф у розмірі 25 % вартості
теплової енергії належної якості.
7.1.3. Неправильне  застосування  тарифів  та  недостовірність
нарахувань за фактично відпущену теплову енергію Споживачу - штраф
у розмірі 25 % від надмірно нарахованої суми.
   7.2.Споживач несе відповідальність за:

7.2.1. Споживання теплової енергії без дозволу Енергопостачальної
організації або понад встановлені договором максимальні погодинні
навантаження за кожним з видів споживання - штраф у розмірі
5-кратної  вартості  теплоенергії,  спожитої  із  зазначеними
порушеннями.
7.2.2. Зрив, пошкодження пломб, установлених Енергопостачальною
організацією - штраф у розмірі 25 % вартості теплоенергії,
спожитої в попередньому розрахунковому періоді.
7.2.3. Несвоєчасне виконання розрахунків за теплову енергію - пеня
в  розмірі  0,5  % належної до сплати суми за кожен день
прострочення.
7.2.4. Недбале зберігання своїх приладів обліку, порушення їх
нормальної роботи та невиконання ремонту.
7.2.5. Недостовірність  даних  про  розподіл  займаної  площі
орендарями, іншої інформації, необхідної для  виконання  умов
договору, - штраф у розмірі 5 % вартості теплоенергії, спожитої в
попередньому розрахунковому періоді.
7.2.6. За перешкодженння або недопущення до систем теплопостачання
(на  територію  підприємства,  установи  тощо)  працівників
Енергопостачальної  організації  при виконанні ними службових
обов'язків - штраф у розмірі 5% вартості теплоенергії, спожитої в
попередньому розрахунковому періоді.
7.2.7. За  споживання  теплової  енергії   без   дозволу
Енергопостачальної  організації  понад  встановлені  договором
максимальні теплові навантаження за кожним параметром теплоносія
та джерелом теплопостачання - штраф у розмірі 5-кратної вартості
теплової енергії, спожитої понад встановлені договором максимальні
годинні навантаження.
7.2.8.За самовільне  підключення  систем  теплоспоживання  чи
підключення їх перед приладами обліку - штраф в розмірі 5-кратної
вартості теплової енергії, спожитої такими системами.
   8. Порядок вирішення спорів

8.1. Розбіжності та спори між сторонами, пов'язані з виконанням,
зміною,  та  розірванням  цього договору, вирішуються шляхом
проведення переговорів, обміном листами (телеграмами, факсами),
укладенням додаткових угод. Пропозиції щодо зміни договірних
величин теплопостачання надаються сторонами не пізніше ніж за
30 днів до початку кварталу.
8.2. У разі неможливості досягти згоди сторони мають  право
звернутись до суду для вирішення спірного питання.
   9. Дія обставин непереборної сили

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або
повне невиконання своїх зобов'язань, якщо воно є результатом дії
обставин непереборної сили. Строк виконання зобов'язань за цим
договором у такому разі відкладається на період існування таких
обставин.
9.2. Сторона, для якої виконання зобов'язань стало неможливим
унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна негайно, не
пізніше п'яти календарних днів, письмово повідомити іншу сторону
про початок, можливий строк дії та про припинення дії таких
обставин.
   10. Термін дії договору

10.1. Цей договір набуває чинності з дня його підписання та діє
до "____" _______________ року.
10.2. Договір припиняє свою дію у випадках:
   закінчення строку, на який він був укладений;
   взаємної згоди сторін про його припинення;
   прийняття рішення Арбітражним судом;
   ліквідації сторін.
10.3. Припинення дії договору не звільняє Споживача від обов'язку
повної сплати спожитої теплової енергії.
10.4. Договір вважається пролонгованим на кожний наступний рік,
якщо за місяць до закінчення строку його дії про його припинення
не буде письмово заявлено однією із сторін.
   11. Інші умови

11.1. Для постійного зв'язку з Енергопостачальною організацією та
узгодження всіх питань, пов'язаних з виконанням умов  цього
договору, Споживач призначає свого відповідального за теплове
господарство в особі
_________________________________________________________________.
       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
Робочий телефон _______________
Цілодобовий черговий тел. Споживача ____________________

11.2. Енергопостачальна організація  призначає  відповідального
представника в особі
_________________________________________________________________.
       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Робочий телефон _______________

11.3. ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Юридичні адреси сторін та платіжні реквізити:

Енергопостачальна організація          Споживач

Найменування                Найменування

Адреса                   Адреса

Рахунок                   Рахунок

Установа банку               Установа банку

МФО                     МФО

Код ЄДРПОУ                 Код ЄДРПОУ

_________________               ________________
   (підпис)                   (підпис)
                   Додаток 1
                   до типового договору про
                   постачання теплової енергії в
                   гарячій воді
      Обсяги постачання теплової енергії Споживачу

 1. Енергопостачальна організація постачає Споживачу в період з
"_____"_________ _____ року по "_____"_________ _____ року теплову
енергію в гарячій воді в межах Q рік = _______________ Гкал/рік з:
1.1. Максимальним тепловим навантаженням E Q = __________
Гкал/годину,
в тому числі:
а) на опалення           Qо = _____________ Гкал/годину;
б) на вентиляцію          Qв = ____________ Гкал/годину;
в) на гаряче водопостачання (ГВП) Qгв = ____________ Гкал/годину,
 на ГВП за середньогодинним
 тепловим навантаженням      Qгв год = ________ Гкал/годину;
 на ГВП за середньодобовим
 тепловим навантаженням      Qгв добу = _________ Гкал/добу.

1.2. Максимальними витратами мережної води не більше
G =___________ тонн/годину.
1.3. Тепловими втратами на ділянці трубопроводів та в місцевій
системі Споживача згідно зі схемою (додаток 3 до договору)
 E Qвтр = ___________________ Гкал/годину, в тому числі:
а) з витоком Gв = ___________________ тонн/годину,
      Qвтр = __________________ Гкал/годину;
б) з    поверхні    трубопроводів    підвідних   мереж
Qвтр =__________ Гкал/годину.

1.4. Розподілом теплової енергії в Гігакалоріях по кварталах (для
Споживачів без приладів обліку - розрахунковим методом; для
Споживачів з приладами обліку - згідно з заявленою величиною):

 I квартал  у т.ч.  Січень   Лютий   Березень
 II квартал  у т.ч.  Квітень  Травень  Червень
III квартал  у т.ч.  Липень   Серпень  Вересень
 IV квартал  у т.ч.  Жовтень  Листопад Грудень
 2. Орієнтовна  вартість  теплової  енергії, що постачається
Споживачу, за поточний рік, відповідно до тарифів, діючих на
момент укладення договору, становить ___________________ гривень,
ПДВ ____________________ гривень, усього ________________ гривень.
 3. Дата зняття Споживачем показань приладів обліку - 25-те число
поточного місяця; подання звіту Енергопостачальній організації -
не пізніше 28-го числа.

Енергопостачальна організація         Споживач
__________________________       __________________________
  (дата, підпис)              (дата, підпис)
                Додаток 2
                до типового договору про постачання
                теплової енергії в гарячій воді
    Схема теплотраси, що перебуває на балансі Споживача
        Технічна характеристика теплотраси:

1. Магістраль N __________________________________________________
2. Теплове джерело _______________________________________________
3. Теплова камера (вузол приєднання) _____________________________
4. Тип прокладки _________________________________________________
5. Діаметр трубопроводів _________________________________________
6. Довжина дільніць теплотраси ___________________________________
7. Вид ізоляції теплотраси _______________________________________
            Умовні позначення:
1. Теплотраса, що перебуває на балансі Споживача -
2. Теплотраса,  що  перебуває  на  балансі Енергопостачальної
  організації -
3. Засувка -
4. Межа балансової належності (відповідальності) -

Енергопостачальна організація         Споживач
__________________________       __________________________
   (дата, підпис)             (дата, підпис)
                Додаток 3
                до типового договору про постачання
                теплової енергії в гарячій воді
       Умови припинення подачі теплової енергії
   1. Енергопостачальна організація припиняє постачання теплової
енергії Споживачу в разі:
   1.1. Письмового  звернення  Споживача  про  припинення
     теплопостачання.
   1.2. Проведення Енергопостачальною  організацією  планових
     випробувань,  поточних  та  капітальних  ремонтів,
     профілактики та ремонту обладнання джерел тепла  в
     міжопалювальний період.
   1.3. Відсутності протягом 10 днів оплати теплової енергії, у
     встановлені договором терміни.
   1.4. Забруднення зворотної мережної води  Споживачем  та
     допущення  її  подачі  в  мережі Енергопостачальної
     організації.
   1.5. Неготовності  Споживача  до  опалювального  сезону
     (відсутність акта готовності до опалювального сезону).
   1.6. Підключення нового споживача, якщо Споживач не має
     резервного джерела теплопостачання на строк, визначений
     графіком будівельної організації, узгоджений з органами
     місцевої влади.
   1.7. Підключення Споживачем теплоспоживального обладнання,
     експлуатація якого була заборонена.
   1.8. Підключення Споживачем теплового обладнання без дозволу
     Енергопостачальної організації.
   1.9. Інших дій Споживача, передбачених Правилами користування
     тепловою енергією, які є підставою для припинення подачі
     теплової енергії.
   2. Енергопостачальна  організація  письмово  повідомляє
Споживача про причину та дату припинення подачі теплової енергії.
   3. Споживач при отриманні повідомлення  про  відключення
теплової енергії зобов'язаний виконати заходи, спрямовані на
запобігання травматизму, пошкодженню  обладнання,  спустошенню
систем теплоспоживання, негативним екологічним та іншим наслідкам.
Енергопостачальна організація не несе відповідальності за можливі
наслідки, пов'язані з "відключенням" Споживача.
   4. Припинення  постачання  теплової  енергії  Споживачу
виконується до моменту усунення причини, яка стала підставою для
таких дій Енергопостачальної організації, та сплати витрат на
підключення   систем   теплопостачання.   Час  відновлення
теплопостачання  Споживача  визначається  Енергопостачальною
організацією, з урахуванням пріоритетності своїх поточних робіт,
але не більше п'яти днів з моменту усунення порушення.

Енергопостачальна організація        Споживач
__________________________      __________________________
  (дата, підпис)            (дата, підпис)


                      Додаток 2
                      до Правил користування
                      тепловою енергією

 Типовий договір про постачання теплової енергії у вигляді пари

__________________________     "____"______________ ____ року
(місце укладення договору)

_________________________________________________________________,
           (найменування споживача)

надалі - Споживач, в особі ______________________________________,
             (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________,
           (назва положення, статуту, доручення тощо)
та
_________________________________________________________________,
     (найменування енергопостачальної організації)

надалі - Енергопостачальна організація, в особі __________________
______________________________________________, що діє на підставі
  (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
__________________________________________, далі - сторони, уклали
(назва положення, статуту, доручення тощо)

цей договір про постачання теплової енергії у вигляді пари (далі -
договір).
   1. Предмет договору
   За цим договором Енергопостачальна організація бере на себе
зобов'язання постачати Споживачеві теплову енергію у вигляді пари
в потрібних йому обсягах, а Споживач зобов'язується оплачувати
одержану теплову енергію за встановленими тарифами (цінами) в
терміни, передбачені цим договором.
   2. Умови і порядок постачання теплової енергії
   2.1. Теплова енергія постачається Споживачу в обсягах згідно
з додатком 1 до цього договору у вигляді пари на такі потреби:
   опалення та вентиляцію - в період опалювального сезону;
   гаряче водопостачання - протягом року;
   технологічні потреби;
   кондиціювання повітря.
   2.2. Усі нові або реконструйовані системи теплоспоживання
Споживача, до введення їх в роботу, повинні бути прийняті в
експлуатацію Енергопостачальною організацією згідно з вимогами
Правил користування тепловою енергією  та  правил  технічної
експлуатації  теплоспоживальних установок і теплових мереж з
оформленням відповідного акта-допуску.
   3. Права та обов'язки Споживача
   3.1. Споживач має право на:

3.1.1. Вибір постачальника теплової енергії.
3.1.2. Отримання інформації щодо якості теплової енергії, тарифів,
умов та режимів споживання.
3.1.3. Поновлення теплопостачання своїх об'єктів після усунення
порушень, якщо подачу теплової енергії було припинено (обмежено)
без розірвання цього договору.
3.1.4. Підключення субабонентів до своїх мереж після письмового
отримання дозволу від Енергопостачальної організації.
3.1.5. Припинити споживання теплової енергії в разі зниження з
вини  Енергопостачальної  організації  параметрів  пари  на
технологічні потреби більше ніж на 25 % від обумовлених договором.
У такому разі про припинення споживання теплової енергії Споживач
негайно сповіщає Енергопостачальну організацію.
   3.2. Споживач теплової енергії зобов'язується:

3.2.1. Додержуватися кількості споживання теплової енергії за
кожним параметром в обсягах, які визначені в додатку 1, не
допускаючи їх перевищення.
3.2.2. Виконувати  умови та порядок оплати спожитої теплової
енергії в обсягах і в терміни, які передбачені договором.
3.2.3. Повідомити Енергопостачальну організацію про всі об'єкти
теплоспоживання,  підключені  до  теплових  мереж  Споживача
(найменування,  максимальні  теплові  навантаження,  обсяги
теплоспоживання, займана площа орендарів тощо).
3.2.4. Додержуватись умов та порядку припинення подачі теплової
енергії, які передбачені Правилами користування тепловою енергією,
додатком 3 та іншими нормативним актами.
3.2.5. Письмово сповіщати Енергопостачальну організацію про зміну
власного   найменування,   організаційно-правової   форми,
місцезнаходження, банківських реквізитів тощо, а також про зміну
користувачів приміщень та теплових мереж Споживача (Субспоживачів)
не пізніше 5 днів з моменту настання зазначених подій.
3.2.6. Повертати  Енергопостачальній  організації  конденсат
відпрацьованої пари:
а) в залежності від кількості поданої пари та у відповідності до
пароконденсатного балансу, з урахуванням субспоживачів, у таких
розмірах:

Полная версия документа доступна бесплатно авторизованным пользователям

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ