Приказ от 11.03.1997 № 39 Об утверждении Положения об осуществлении государственной землеустроительной экспертизы

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19798 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 11.03.1997 № 39 Об утверждении Положения об осуществлении государственной землеустроительной экспертизы
Дата принятия11.03.1997
Дата отмены действия 03.12.2004
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа39
РазработчикКомитет по земельным ресурсам
Принявший органКомитет по земельным ресурсам
Дополнительные данные Наказ втратив чинність згідно з наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 3 грудня 2004 року N 391


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
              Н А К А З
 
 N 39 від 11.03.97          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   12 травня 1997 р.
                   за N 171/1975
 
    Про затвердження Положення про здійснення державної
          землевпорядної експертизи
 
  Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету
                 України по земельних ресурсах
   N 108 від 30.10.97 )
 
 
 
   З метою організації проведення  державної  землевпорядної
експертизи, згідно з Положенням про Державний комітет України по
земельних ресурсах,  затвердженим Указом Президента України від
13 травня 1996 р. N 340/96, Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити   Положення  про  здійснення  державної
землевпорядної експертизи (додається).
   2. Головним управлінням, управлінням центрального апарату
Держкомзему України, Державному комітету Автономної Республіки
Крим  по  земельних  ресурсах і єдиному кадастру, обласним,
Київському і Севастопольському міським управлінням  земельних
ресурсів зазначене Положення прийняти до виконання.
   3. Державному комітету  Автономної  Республіки  Крим  по
земельних ресурсах і єдиному кадастру, обласним, Київському і
Севастопольському міським управлінням земельних ресурсів визначити
підрозділи  та  фахівців,  які  будуть  здійснювати державну
землевпорядну експертизу.
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
голови Комітету Кулініча В.В.
 
 Голова Комітету                  Л.Новаковський
                       Затверджено
                    наказом Державного комітету
                    України   по  земельних
                    ресурсах        від
                    11 березня 1997 р. N 39
              Положення
    про здійснення державної землевпорядної експертизи
           1. Загальні положення
   1.1. Положення про здійснення  державної  землевпорядної
експертизи (надалі - Положення)  розроблено згідно з Положеннями
про Державний комітет України по земельних ресурсах (Держкомзем
України),  Державний  комітет  Автономної Республіки Крим по
земельних ресурсах і єдиному кадастру (Держкомзем Автономної
Республіки  Крим), затвердженими відповідно Указом Президента
України від 13 травня 1996 р. N 340/96 та постановою Уряду
Автономної Республіки Крим від 18 липня 1996 р. N 243, типовими
Положеннями про обласне, Київське і  Севастопольське  міське
управління земельних ресурсів, затвердженими постановою Кабінету
Міністрів України від 7 серпня 1996 р. N 930, згідно
з  якими  на  зазначені органи земельних ресурсів покладено
здійснення державної землевпорядної експертизи.
   1.2.  Об'єктами  державної  землевпорядної  експертизи в
передпроектні та проектні розробки, програми, техніко-економічне
обгрунтування  (ТЕО),  схеми,  проекти  (надалі  -  проектна
документація), пов'язані з регулюванням  земельних  відносин,
проведенням землеустрою, використанням і охороною земель, веденням
державного земельного кадастру та моніторингу земель. ( Пункт 1.2
в  редакції Наказу Державного комітету України по земельних
ресурсах N 108 від 30.10.97 )
   1.3. Це Положення поширюється на органи земельних ресурсів та
на замовників і розробників проектної документації:
   1.3.1.  Замовник - юридична особа та громадяни (за їх
зверненням) незалежно від форм  власності,  -  які  видають
замовлення, укладають контракт, подають проектну документацію на
державну землевпорядну експертизу, приймають закінчені роботи;
( Підпункт 1.3.1 в редакції Наказу Державного комітету України по
земельних ресурсах N 108 від 30.10.97 )
   1.3.2. Розробник - юридична  (фізична) особа, незалежно від
форм власності, яка одержала в установленому порядку право на
виконання відповідних робіт.
   1.4. Державна  землевпорядна   експертиза   проводиться
визначеними  підрозділами або уповноваженими на те фахівцями
Держкомзему України,  Держкомзему Автономної Республіки Крим,
обласних,  Київського  та Севастопольського міських управлінь
земельних ресурсів із залученням, у разі необхідності, вчених та
спеціалістів  інших державних органів, наукових та проектних
установ.
   1.5. Державна  землевпорядна  експертиза  проводиться  з
урахуванням вимог Земельного кодексу України, інших законодавчих і
нормативних актів України, а також цього Положення.
      2. Головні завдання державної землевпорядної
              експертизи
   2.1. Головними завданнями державної землевпорядної експертизи
є:
   2.1.1. Організація комплексної оцінки об'єктів  державної
землевпорядної експертизи;
   2.1.2. Перевірка відповідності проектної документації вимогам
земельного законодавства України та діючих нормативно-технічних
документів;
   2.1.3. Підвищення якості проектної документації;
   2.1.4. Впровадження  передових  методів  проектування  та
досягнень науково-технічного прогресу;
   2.1.5. Підготовка   об'єктивних   висновків   державної
землевпорядної експертизи.
     3. Порядок здійснення державної землевпорядної
              експертизи
   3.1. Державна землевпорядна експертиза здійснюється шляхом
розгляду проектної документації:
   3.1.1. Безпосередньо  спеціалістами  органів  земельних
ресурсів;
   3.1.2. Експертними комісіями, спеціально створюваними  із
спеціалістів Держкомзему України та інших міністерств і відомств
для розгляду особливо складних і важливих об'єктів;
   3.1.3. Проектними, науково-дослідними та іншими організаціями
і спеціалістами відповідного профілю з оплатою за договорами. До
проведення  державної  землевпорядної  експертизи  не  можуть
залучатись проектні,  науково-дослідні  та  інші  організації
(розробники),  спеціалісти  яких  брали  участь  у  розробці
проектно-технічної документації.
   3.2. При  проведенні  державної землевпорядної експертизи
вивчаються:
   3.2.1. Питання правового забезпечення проектних рішень;
   3.2.2. Відповідність  передбачених  заходів  завданню  на
проектування, вимогам раціонального використання і охорони земель
та нормативно-технічним документам;
   3.2.3. Запропоновані проектною документацією рішення відносно
знімання, збереження і використання родючого шару грунту при
проведенні робіт, пов'язаних із порушенням земель, проведення їх
рекультивації;
   3.2.4. Еколого-економічна ефективність передбачених заходів
щодо запобігання їх впливу на земельні угіддя за межами ділянки,
охорони агроландшафтів.
   3.3. На  державну  землевпорядну  експертизу  замовником
направляються, як правило, два примірники документації, а щодо
проектів відведення земельних ділянок - один примірник.
   3.4. На документацію, що надійшла на експертизу, заводиться
пооб'єктна картка, яка реєструється в  спеціальному  журналі
(додаток N 1 до цього Положення).
   3.5. Результати  державної  землевпорядної   експертизи
викладаються у формі висновків згідно з додатком N 2 до цього
Положення.
   3.6. Висновки державної землевпорядної експертизи повинні
зводитися до трьох можливих варіантів:
   3.6.1. Проектна документація розроблена згідно з вимогами
земельного законодавства і діючих нормативно-технічних документів,
позитивно оцінюється (погоджується). При потребі, погодження може
обумовлюватись певними умовами щодо додаткового опрацювання деяких
питань, внесення коректив і т.ін., виконання яких не потребує
суттєвих доробок;
   3.6.2. Проектна документація, яка не в повній мірі відповідає
вимогам земельного законодавства і діючих нормативно-технічних
документів, повертається на доопрацювання. При цьому вказуються
конкретні вимоги, відповідно до яких необхідно внести зміни і
доповнення до проектної документації;
   3.6.3. У випадку, якщо проектна документація не відповідає
вимогам  земельного  законодавства  і  є  неприйнятною  щодо
раціонального використання і охорони земель, вона оцінюється
негативно і не погоджується.
   Негативна оцінка  повинна  бути  всебічно  обгрунтована
положеннями  відповідних  законодавчих та нормативно-технічних
документів.
   3.7. Висновки  набувають  правового  статусу  державної
землевпорядної експертизи після  затвердження  їх  відповідно
керівництвом  Держкомзему  України,  Держкомзему  Автономної
Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських
управлінь земельних ресурсів.
   3.8. Строки державної землевпорядної експертизи  при  її
проведенні:
   3.8.1. Держкомземом України - до 30 днів;
   3.8.2. Держкомземом Автономної Республіки Крим, обласними,
Київським і Севастопольським міськими управліннями  земельних
ресурсів - до 20 днів;
   3.8.3. При залученні до проведення експертизи спеціалістів
проектних,  науково-дослідних  та  інших  організацій  строки
визначаються договором.
   3.9. Державна землевпорядна експертиза проектної документації
проводиться за кошти замовника.
   3.10. Висновки державної землевпорядної експертизи зберігають
свою силу протягом періоду дії документації, після чого, у разі,
якщо передбачені проектні рішення не реалізовані, вона підлягає
повторній державній землевпорядній експертизі (при необхідності
після відповідного корегування).
   3.11. Держкомзем  Автономної  Республіки  Крим,  обласні,
Київське і Севастопольське міські управління земельних ресурсів
подають річну інформацію Держкомзему України про їх експертну
діяльність до 20 січня наступного року за звітом (додаток N 3 до
цього Положення).
    4. Розмежування компетенції органів землевпорядної
              експертизи
   4.1. Держкомземом України розглядаються:
   4.1.1. Усі  види  загальнодержавних,  особливо  важливих
регіональних програм, ТЕО, схем і окремих проектів та іншої
землевпорядної документації, пов'язані з регулюванням земельних
відносин,  проведенням землеустрою, організацією раціонального
використання і охорони земель (всі робочі проекти на будівництво
протиерозійних  ставків-мулонакопичувачів  та  проекти  на
рекультивацію  порушених  земель кошторисною  вартістю більше
100 (ста) тис.гривень), веденням державного земельного кадастру та
моніторингу земель;
   4.1.2. Проекти відведення земельних ділянок, вилучення і
надання яких проводиться в особливому порядку згідно з чинним
земельним законодавством; ( Підпункт 4.1.2 в редакції Наказу
Державного  комітету  України  по  земельних ресурсах N 108
 від 30.10.97 )
   4.1.3. У порядку вибіркового контролю, проектні матеріали і
технічна   документація,   включаючи   документацію   по
земельно-кадастрових   зйомках   та    по    створенню
планово-картографічної основи для ведення земельного кадастру,
землеустрою, моніторингу і охорони земель, які були розглянуті
Держкомземом Автономної Республіки Крим, обласними, Київським та
Севастопольським міськими управліннями земельних ресурсів;
   4.1.4. Проектні матеріали та інша документація, розглянуті
Держкомземом Автономної Республіки Крим, обласними, Київським та
Севастопольським  міськими управліннями земельних ресурсів, у
випадках розбіжностей між ними і замовниками.
   4.2. Держкомземом  Автономної Республіки Крим, обласними,
Київським та Севастопольським міськими управліннями земельних
ресурсів розглядаються:
   4.2.1. Усі види республіканських  (Автономної  Республіки
Крим), обласних, міських програм, ТЕО, схем і проектів та іншої
землевпорядної документації, в яких вирішуються питання, пов'язані
з  регулюванням  земельних відносин, здійсненням землеустрою,
організацією раціонального використання і охорони земель (робочі
проекти на будівництво протиерозійних гідротехнічних споруд для
захисту     сільськогосподарських     угідь,     крім
ставків-мулонакопичувачів, та проекти на рекультивацію порушених
земель кошторисною вартістю будівництва до 100 (ста) тис.гривень),
веденням державного земельного кадастру та моніторингу земель;
   4.2.2. Генеральні плани забудови населених пунктів, плани
земельно-господарського  устрою та інші містобудівні проектні
матеріали в частині додержання вимог земельного законодавства,
раціонального використання і охорони земель;
   4.2.3. Матеріали попереднього погодження місць розташування
об'єктів, вилучення та надання земель, під які проводиться в
особливому порядку згідно з чинним земельним законодавством, а
також  усі  проекти  відведення  земельних  ділянок  (крім
індивідуальної забудови); ( Підпункт 4.2.3 в редакції Наказу
Державного  комітету  України  по  земельних ресурсах N 108
 від 30.10.97 )
   4.2.4. Технічна    документація    по    створенню
планово-картографічної основи для ведення земельного кадастру,
землеустрою, моніторингу і охорони земель та,  вибірково, - по
складанню і видачі державних актів на право власності на землю і
право постійного користування землею.
   4.3. Районними відділами земельних ресурсів погоджуються всі
проектні  розробки  і  технічна  документація, що стосується
використання і охорони земельних ресурсів району.
                        Додаток N 1
                    до Положення про здійснення
                    державної  землевпорядної
                    експертизи,  затвердженого
                    наказом Державного комітету
                    України   по  земельних
                    ресурсах        від
                    11 березня 1997 р. N 39
               Журнал
     обліку (реєстрації) документації, яка поступила
        на державну землевпорядну експертизу
 -----------------------------------------------------------------
 | N   |Дата прийому |Замовник|Прізвище, ім'я, |N висновку і  |
 |об'єкт-|документації |і назва |по батькові   |дата його зат- |
 |ної  |на експертизу|об'єкту |експертів та їх |вердження, дата|
 |картки |       |    |посади     |передачі доку- |
 |    |       |    |        |ментації після |
 |    |       |    |        |експертизи   |
 -----------------------------------------------------------------
                        Додаток N 2
                    до Положення про здійснення
                    державної  землевпорядної
                    експертизи,  затвердженого
                    наказом Державного комітету
                    України  по   земельних
                    ресурсах        від
                    11 березня 1997 р. N 39
                        Затверджую:
                    "____" ___________ 199__ р.
      Висновок державної землевпорядної експертизи
      від "____" __________ 199__ р.  N ________
           1. Загальні положення
   1.1. Назва документації _____________________________________
__________________________________________________________________
   1.2. Відомча підпорядкованість замовника ____________________
__________________________________________________________________
   1.3. Назва  розробника  документації  (реквізити, адреса,
телефон), дані про дозвіл або ліцензію на виконання відповідних
робіт ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
   1.4. Рік і місяць випуску документації ______________________
   1.5. Дата   надходження   матеріалів   на   розгляд
"____" __________ 199__ р. вхідний N ________
   1.6. Назва  організацій,  в  яких  документація  пройшла
погодження _______________________________________________________
N ________ дата __________________
   1.7. Державна   землевпорядна  експертиза  документації
здійснена ________________________________________________________
         (назва експертного підрозділу)
__________________________________________________________________
шляхом розгляду матеріалів спеціалістами експертного  підрозділу
із залученням консультантів, спеціально створеною   комісією
(непотрібне викреслити)
_______________________________________________________________
            (назва організації)
         2. Аналіз проектних матеріалів
    3. Зауваження та пропозиції до проектних матеріалів
 
Примітка: Виявлені недоліки обгрунтовуються конкретними позиціями
     і нормами законодавства.
   3.1. Підсумкова оцінка якості розглянутої документації щодо
ступеню  відповідності  її  вимогам чинного законодавства та
нормативних документів і загальний  висновок  у  категоріях:
позитивної оцінки документації, направлення її на доопрацювання
(із вказанням конкретних вимог), негативної оцінки (із вказанням
причин).
   Додаток: Документація _______________________________________
       ____________________________________________________
            (перелік розглянутих матеріалів)
       ____________________________________________________
   Підпис керівника    __________________
               (посада, П.І.Б.)
   Експерти        __________________
               (посада, П.І.Б.)
                        Додаток N 3
                    до Положення про здійснення
                    державної  землевпорядної
                    експертизи,  затвердженого
                    наказом Державного комітету
                    України   по  земельних
                    ресурсах        від
                    11 березня 1997 р. N 39
              Інформація
       про проведення державної землевпорядної
       експертизи (станом на 01.01.199__ р.)
 -----------------------------------------------------------------
 |NN | Вид розглянутої  |Кіль- |  Із них  | Показники   |
 |п/п|  документації   |кість-|--------------+---------------|
 |  |           |об'єк-|погод-| відхи-|кошто- |площа,|
 |  |           |тів  |жено | лено |рисна  |га  |
 |  |           |   |   |    |вартість|   |
 |  |           |   |   |    |будів- |   |
 |  |           |   |   |    |ництва |   |
 |  |           |   |   |    |тис.грн.|   |
 |---+---------------------+------+------+-------+--------+------|
 | 1 |      2     | 3  |  4 |  5  |  6  | 7  |
 |-------------------------+------+------+-------+--------+------|
 |1. Програми       | +  |  + |  +  |  +  | +  |
 |2. Техніко-економічні  |   |   |    |    |   |
 |  обгрунтування     | +  |  + |  +  |  +  | +  |
 |3. Схеми         | +  |  + |  +  |  +  | +  |
 |4. Генеральні плани   |   |   |    |    |   |
 |  забудови населених  |   |   |    |    |   |
 |  пунктів        | +  |  + |  +  |  -  | +  |
 |5. Матеріали       |   |   |    |    |   |
 |  попереднього погоджен-|   |   |    |    |   |
 |  ня місць розташування |   |   |    |    |   |
 |  об'єктів і проекти  |   |   |    |    |   |
 |  відведення земельних |   |   |    |    |   |
 |  ділянок        | +  |  + |  +  |  -  | +  |
 |6. Технічна документація |   |   |    |    |   |
 |  по створенню     |   |   |    |    |   |
 |  планово-картогра-   |   |   |    |    |   |
 |  фічної основи     |   |   |    |    |   |
 |  для ведення      |   |   |    |    |   |
 |  земельного кадаст-  |   |   |    |    |   |
 |  ру, землеустрою,   |   |   |    |    |   |
 |  моніторингу і     |   |   |    |    |   |
 |  охорони земель;    | +  |  + |  +  |  -  | +  |
 |  складанню і видачі  |   |   |    |    |   |
 |  державних актів    | +  |  + |  +  |  -  | +  |
 |7. Проекти:       |   |   |    |    |   |
 |  землеустрою      | +  |  + |  +  |  -  | +  |
 |  будівництва      |   |   |    |    |   |
 |  протиерозійних    |   |   |    |    |   |
 |  гідротехнічних    |   |   |    |    |   |
 |  споруд        | +  |  + |  +  |  +  | +  |
 |  рекультивації     |   |   |    |    |   |
 |  порушених земель   | +  |  + |  +  |  +  | +  |
 -----------------------------------------------------------------
 
Примітка: + підлягає заповненню
      - не підлягає заповненню
 
  Начальник ___________________   _________ __________________
  __________ земельних ресурсів    підпис  ініціали, прізвище
  Керівник експертного підрозділу  _________ __________________
                    підпис  ініціали, прізвище
 

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ