Закон Украины от 07.03.2002 № 3084-III О внесении изменений в Закон Украины О размере взносов на некоторые виды общеобязательного государственного социального страхования

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19449 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаЗакон Украины от 07.03.2002 № 3084-III О внесении изменений в Закон Украины О размере взносов на некоторые виды общеобязательного государственного социального страхования
Дата принятия07.03.2002
Дата отмены действия 01.01.2011
СтатусНедействующий
Вид документаЗакон
Шифр документа3084-III
РазработчикВерховная Рада Украины
Принявший органВерховная Рада Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И
     Про внесення змін до Закону України "Про розмір
      внесків на деякі види загальнообов'язкового
        державного соціального страхування"
    Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 30, ст.210 )
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   I. Внести до Закону України "Про розмір внесків на деякі види
загальнообов'язкового державного   соціального   страхування"
 (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 11, ст.
47; 2002 р., N 17, ст.124) такі зміни:
   1. У статті 1:
   1) пункт 1:
   після абзацу другого доповнити новими абзацами такого змісту:
   "для роботодавців - на підприємствах та в  організаціях
громадських  організацій  інвалідів,  де  кількість інвалідів
становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих і
за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше
25 відсотків суми витрат на оплату праці, - окремо 0,7 відсотка
суми   фактичних   витрат  на  оплату  праці  найманих
працівників-інвалідів та 2,9 відсотка суми фактичних витрат на
оплату праці інших працівників, що включають витрати на виплату
основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та
компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які
визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими
відповідно до Закону України "Про оплату праці", та
підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян;
   для роботодавців - на підприємствах та  в  організаціях
товариств УТОГ і УТОС - 0,5 відсотка суми фактичних витрат на
оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату
основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та
компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які
визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими
відповідно до Закону України "Про оплату праці", та
підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян".
   У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно
абзацами п'ятим - сьомим;
   абзац шостий   доповнити   словами   "та   найманих
працівників-інвалідів, які  працюють  на  підприємствах  і в
організаціях товариств УТОГ і УТОС";
   2) пункт 2 доповнити абзацами четвертим та п'ятим такого
змісту:
   "на підприємствах та в організаціях громадських організацій
інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків
загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці
таких інвалідів становить не менше 25 відсотків суми витрат на
оплату праці, роботодавці звільняються від сплати внесків у
частині витрат на оплату праці найманих працівників-інвалідів;
   роботодавці підприємств та організацій товариств УТОГ і УТОС
звільняються від сплати внесків".
   2. Статтю 2 доповнити частиною третьою такого змісту:
   "Допомога  по  тимчасовій  непрацездатності  внаслідок
захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на
виробництві, оплачується застрахованим інвалідам, які працюють на
підприємствах та в організаціях товариств УТОГ і УТОС, Фондом
соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності
починаючи з першого дня непрацездатності за весь період до
відновлення  працездатності або встановлення медико-соціальною
експертною комісією (МСЕК) інвалідності незалежно від звільнення
застрахованої особи в період втрати працездатності у порядку та
розмірах, встановлених законодавством".
   II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 7 березня 2002 року
     N 3084-III
 

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2021 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com