Закон Украины от 13.12.2001 № 2881-III О внесении изменений в Закон Украины О патентовании некоторых видов предпринимательской деятельности

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19921 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаЗакон Украины от 13.12.2001 № 2881-III О внесении изменений в Закон Украины О патентовании некоторых видов предпринимательской деятельности
Дата принятия13.12.2001
Дата отмены действия 01.01.2011
СтатусНедействующий
Вид документаЗакон
Шифр документа2881-III
РазработчикВерховная Рада Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И
        Про внесення змін до Закону України
         "Про патентування деяких видів
          підприємницької діяльності"
    Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 14, ст.93 )
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   I. Внести до Закону України "Про патентування деяких видів
підприємницької діяльності" (Відомості Верховної Ради
України, 1996 р.,  N 20,  ст. 82; 1998 р., N 30-31, ст. 193;
1999 р., N 38, ст. 345) такі зміни:
   1. Перше речення частини першої статті 3-2 викласти у такій
редакції:
   "1. Спеціальний торговий патент може бути придбаний суб'єктом
підприємницької діяльності, який займається видами діяльності,
визначеними в статтях 3 і 3-1 цього Закону, і обсяг реалізації
товарів (робіт, послуг) якого не перевищує 1 млн. гривень за рік".
   2. У статті 7-1:
   1) у частині першій:
   абзац другий викласти у такій редакції:
   "податок на додану вартість, крім податку з операцій ввезення
(пересилання) товарів на митну територію України або отримання від
нерезидентів робіт (послуг) для їх використання або споживання на
митній території України";
   абзац четвертий викласти у такій редакції:
   "податок на прибуток підприємств, крім податку з доходів,
отриманих у вигляді дивідендів, процентів, роялті, та доходів від
фрахту транспортних засобів";
   абзац десятий виключити;
   2) частину другу виключити;
   3) абзац перший частини п'ятої викласти у такій редакції:
   "5. Суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні особи, які
придбали спеціальний торговий патент, зобов'язані вести книгу
обліку доходів і витрат у порядку, встановленому центральним
податковим органом".
   3. Абзац другий частини першої статті 8 викласти у такій
редакції:
   "за порушення строків сплати або неповне внесення чергових
платежів нараховується пеня на суму податкового боргу (включаючи
суму штрафних санкцій за їх наявності) з розрахунку 120 відсотків
річних облікової ставки Національного банку України на день
виникнення такого податкового боргу або на день його (частини)
погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою,
за кожний календарний день прострочення у його сплаті".
   4. Останнє речення частини п'ятої статті 9 викласти у такій
редакції:
   "Експеримент припиняється у встановленому Кабінетом Міністрів
України порядку, але не раніше одного року після його початку".
   II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 13 грудня 2001 року
     N 2881-III
 

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ