Закон Украины от 20.09.2001 № 2703-III "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19921 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаЗакон Украины от 20.09.2001 № 2703-III "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях"
Дата принятия20.09.2001
СтатусДействующий
Вид документаЗакон
Шифр документа2703-III
РазработчикВерховная Рада Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И
        Про внесення змін до Кодексу України
        про адміністративні правопорушення
    Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 2, ст.10 )
 
   У зв'язку з прийняттям Закону України "Про планування і
забудову  територій"   Верховна  Рада   України
п о с т а н о в л я є:
   I. Внести  до  Кодексу  України  про  адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
   1. Доповнити Кодекс статтею 96-1 такого змісту:
   "Стаття 96-1. Порушення законодавства під час планування і
          забудови територій
   Недодержання термінів   надання  замовникові  висновків
комплексної експертизи проектної документації або обгрунтованої
відмови щодо їх надання, недодержання термінів подання відповідних
висновків до складу комплексної експертизи, а також вимагання під
час  проведення  експертизи  документів,  не  передбачених
законодавством, -
   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти
до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
   Недодержання термінів  підготовки та надання дозволів на
виконання будівельних робіт, вимагання при видачі таких дозволів
документів, не передбачених законодавством, -
   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти
до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
   2. Статтю 221 та частину першу статті 294 після цифр "91"
доповнити цифрами "96-1".
   3. У частині першій статті 255:
   пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:
   "інспекцій державного  архітектурно-будівельного  контролю
(частина перша статті 96-1)";
   доповнити частину пунктом 2-1 такого змісту:
   "2-1) посадові особи,  уповноважені  на  те  виконавчими
комітетами  селищних,  міських  рад або місцевими державними
адміністраціями (частина друга статті 96-1)".
   II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 20 вересня 2001 року
     N 2703-III
 

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ