Закон Украины от 05.03.1998 № 185/98-ВР О внесении изменений в Закон Украины Об инвестиционной деятельности

ВАЖНО ЗНАТЬ

Информационный бюллетень БУДСТАНДАРТ Online. Выпуск №1 2023 года


ДСТУ 9195:2022 Быстровозводимые защитные сооружения гражданской защиты модульного типа. Основные положения - уже на сервисе БУДСТАНДАРТ Online


ДСТУ 9190:2022 Энергетическая эффективность построек. Метод расчета энергопотребления во время отопления, охлаждения, вентиляции, освещения и горячего водоснабжения - уже на сервисе БУДСТАНДАРТ Online


Новые государственные строительные нормы для учреждений здравоохранения


О размере сметной заработной платы


Информация об уровнях заработной платы, учитываемых при определении стоимости строительства объектов, принятых решениями некоторых органов местного самоуправления на 2023 год


ПР-Д.0.06.555-22-ІV Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 31.12.2022)


Смотреть все новости >>>

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20102 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаЗакон Украины от 05.03.1998 № 185/98-ВР О внесении изменений в Закон Украины Об инвестиционной деятельности
Дата начала действия01.04.1998
Дата принятия05.03.1998
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаЗакон
Шифр документа185/98-ВР
РазработчикВерховная Рада Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


           З А К О Н У К Р А Ї Н И
        Про внесення змін до Закону України
         "Про інвестиційну діяльність"
    Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 33, ст.226 )
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   I. Внести до Закону України "Про інвестиційну діяльність"
 (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 47,
ст. 646; 1992 р., N 10, ст. 138) такі зміни:
   1. Абзац четвертий частини першої статті 8 викласти в такій
редакції:
   "одержати позитивний  комплексний  висновок   державної
експертизи щодо додержання в інвестиційних програмах та проектах
будівництва діючих нормативів з питань санітарного і епідемічного
благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження,
пожежної безпеки, міцності, надійності та необхідної довговічності
будинків і споруд, а також архітектурних вимог".
   2. Абзац десятий частини третьої статті 12 викласти в такій
редакції:
   "проведення державної експертизи інвестиційних програм та
проектів будівництва".
   3. Частину першу статті 15 викласти в такій редакції:
   "1. Обов'язковій державній експертизі у  повному  обсязі
підлягають  інвестиційні програми та проекти будівництва, що
здійснюються із залученням коштів Державного бюджету України,
бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також
коштів державних підприємств, установ та організацій. Інвестиційні
програми та проекти будівництва, що здійснюються за рахунок інших
джерел фінансування, підлягають експертизі згідно з частиною
першою статті 8 цього Закону.
   Державна експертиза  інвестиційних  програм  і  проектів
будівництва  виконується  комплексно спеціалізованою державною
організацією, яка утворюється і діє у порядку, встановленому
Кабінетом  Міністрів  України.  Порядок  проведення державної
експертизи  інвестиційних  програм  і  проектів  будівництва
визначається Кабінетом Міністрів України".
   4. Частину другу статті 17 викласти в такій редакції:
   "Вартість будівництва визначається з використанням державних
кошторисних норм, які є обов'язковими при здійсненні будівництва
об'єктів із залученням коштів Державного бюджету України, бюджету
Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів
державних підприємств, установ та організацій".
   II. Прикінцеві положення
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
   2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті  до
набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить
цьому Закону.
   3. Кабінету Міністрів України у місячний  термін  після
набрання чинності цим Законом:
   підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції
про внесення змін до законів України у зв'язку з прийняттям цього
Закону;
   розробити та затвердити нормативно-правові акти, передбачені
цим Законом.
 
 
 Президент України                Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 5 березня 1998 року
     N 185/98-ВР
 

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ