Закон Украины от 14.12.1999 № 1286-XIV О концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19711 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаЗакон Украины от 14.12.1999 № 1286-XIV О концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог
Дата начала действия25.03.2018
Дата принятия14.12.1999
Дата отмены действия 20.10.2019
СтатусНедействующий
Вид документаЗакон
Шифр документа1286-XIV
РазработчикВерховная Рада Украины
Принявший органВерховная Рада Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Законами України
 від 3 квітня 2003 року N 662-IV,
від 15 січня 2009 року N 891-VI
(Законом України від 15 січня 2009 року N 891-VI
 цей Закон викладено у новій редакції),
від 13 березня 2014 року N 877-VII,
 від 10 листопада 2015 року N 766-VIII,
від 27 лютого 2018 року N 2304-VIII

(У тексті Закону слова "будівництво та/або експлуатація" в усіх відмінках замінено словами "будівництво та експлуатація" у відповідному відмінку згідно із Законом України від 27 лютого 2018 року N 2304-VIII)

Цей Закон визначає особливості будівництва та експлуатації автомобільних доріг загального користування державного значення на умовах концесії.

(преамбула із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 27.02.2018 р. N 2304-VIII)

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

1) будівництво автомобільної дороги - комплекс дорожньо-будівельних та проектних робіт, пов'язаних з будівництвом нової автомобільної дороги;

(пункт 1 частини першої статті 1 у редакції
 Закону України від 27.02.2018 р. N 2304-VIII)

2) пункт 2 частини першої статті 1 виключено

 (згідно із Законом України
 від 27.02.2018 р. N 2304-VIII)

3) експлуатація автомобільної дороги - дії концесіонера, спрямовані на забезпечення безперервного та безпечного функціонування автомобільної дороги відповідно до стандартів і норм з утримання автомобільних доріг, положень концесійного договору;

4) концесієдавець - держава в особі Кабінету Міністрів України або органу виконавчої влади, уповноваженого ним на проведення концесійного конкурсу, укладення концесійного договору та виконання зобов'язань, що випливають з нього;

5) концесійний договір - зареєстрований в установленому порядку договір, за яким концесіонер зобов'язується здійснювати будівництво та експлуатацію автомобільної дороги, а концесієдавець - надати концесіонеру права на будівництво та /або експлуатацію автомобільної дороги на строк дії договору;

6) концесія - надання концесієдавцем на підставі концесійного договору на платній та строковій основі концесіонеру права на будівництво та експлуатацію автомобільної дороги за умови взяття концесіонером на себе зобов'язань щодо її будівництва та експлуатації.

Інші терміни вживаються у значенні, визначеному в законах України "Про автомобільні дороги", "Про концесії", Земельному кодексі України та інших нормативно-правових актах.

Стаття 2. Особливості будівництва та експлуатації автомобільних доріг на умовах концесії

1. Абзац перший частини першої статті 2 виключено

(згідно із Законом України
 від 27.02.2018 р. N 2304-VIII)

При визначенні об'єктів концесії має бути забезпечена можливість альтернативного проїзду відповідно до Закону України "Про автомобільні дороги".

2. Рішення щодо будівництва та експлуатації новозбудованих автомобільних доріг, які можуть бути передані у концесію, приймає Кабінет Міністрів України на підставі техніко-економічного обґрунтування.

У цьому рішенні Кабінету Міністрів України обов'язково зазначаються:

загальна характеристика автомобільної дороги;

орієнтовна вартість будівництва автомобільної дороги;

запланована сума річного доходу концесіонера від експлуатації автомобільної дороги;

технічні параметри автомобільної дороги;

межі земельних ділянок, необхідних для будівництва та експлуатації автомобільної дороги;

орган, відповідальний за організацію роботи з надання у користування земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування автомобільної дороги;

умови розірвання (припинення) договору концесії.

Після прийняття рішення, зазначеного в абзаці першому цієї частини, щодо земельних ділянок, необхідних для будівництва та експлуатації автомобільної дороги на умовах концесії, встановлюються відповідні обтяження у визначеному законодавством порядку.

Рішення про проведення концесійного конкурсу приймає Кабінет Міністрів України.

У цьому рішенні Кабінету Міністрів України обов'язково зазначаються:

орган, уповноважений на проведення концесійного конкурсу, укладання концесійного договору та виконання зобов'язань, що випливають з нього;

технічні параметри автомобільної дороги;

базові фінансові показники передачі автомобільної дороги у концесію;

граничний строк, на який автомобільна дорога передається у концесію;

граничний розмір компенсації концесіонеру;

маршрут альтернативного безоплатного проїзду;

інші умови передачі автомобільної дороги у концесію.

(частина друга статті 2 у редакції
 Закону України від 27.02.2018 р. N 2304-VIII)

3. У частині передачі концесіонеру права на будівництво автомобільної дороги концесійний договір набирає чинності з моменту набуття права на користування земельними ділянками, наданими в установленому порядку для будівництва автомобільної дороги.

4. Концесієдавець може частково фінансувати (співфінансувати) будівництво та експлуатацію автомобільних доріг на умовах концесії в обсягах та порядку, визначених концесійним договором, за рахунок коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування.

5. Майно, створене на виконання умов концесійного договору або отримане у концесію і розташоване у межах смуги відведення автомобільної дороги, є об'єктом права державної власності, що передається концесіонеру у володіння та користування на строк дії концесійного договору.

Набуте концесіонером майно, розташоване за межами смуги відведення автомобільної дороги, є об'єктом права власності концесіонера.

6. Прийняття в експлуатацію автомобільної дороги є підставою для її включення у разі потреби в установленому порядку до переліку автомобільних доріг загального користування.

Стаття 3. Особливості проведення концесійного конкурсу

1. Порядок проведення концесійного конкурсу на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг затверджує Кабінет Міністрів України відповідно до закону.

2. Частину другу статті 3 виключено

(згідно із Законом України
 від 27.02.2018 р. N 2304-VIII)

Стаття 4. Дохід концесіонера

1. До джерел доходу концесіонера від експлуатації автомобільної дороги належать:

плата за проїзд автомобільною дорогою, що вноситься користувачем;

абзац третій частини першої статті 4 виключено

(згідно із Законом України
 від 27.02.2018 р. N 2304-VIII)

плата за експлуатацію об'єктів дорожнього сервісу, що вноситься користувачем;

компенсація концесіонеру.

(абзац п'ятий частини першої статті 4 у редакції
 Закону України від 27.02.2018 р. N 2304-VIII)

Абзац шостий частини першої статті 4 виключено

(згідно із Законом України
 від 27.02.2018 р. N 2304-VIII)

2. Максимальний розмір плати за разовий проїзд автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, визначає Кабінет Міністрів України з урахуванням рівня інфляції.

(частина друга статті 4 у редакції
 Закону України від 27.02.2018 р. N 2304-VIII)

3. Порядок безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, відшкодування за нього (в разі стихійного лиха, катастрофи, епідемії, епізоотії, проїзду транспортних засобів, що використовуються органами державної влади, підрозділами Міністерства оборони України, прикордонної служби, Національної гвардії України, Національної поліції та швидкої медичної допомоги) визначає Кабінет Міністрів України.

(частина третя статті 4 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 13.03.2014 р. N 877-VII,
від 10.11.2015 р. N 766-VIII)

Стаття 41. Компенсація концесіонеру

1. Концесіонер має право на компенсацію частини недоотриманого доходу, розмір якого передбачається концесійним договором.

2. Компенсація сплачується концесіонеру в разі, якщо за результатами звітного року сума річного доходу, отриманого концесіонером від експлуатації об'єкта концесії, є меншою за заплановану суму такого річного доходу.

3. Розмір компенсації визначається за результатами звітного року і не може перевищувати 15 відсотків запланованого доходу за відповідний рік згідно з умовами договору.

4. Порядок виплати компенсації концесіонеру затверджується Кабінетом Міністрів України.

(Закон доповнено статтею 41 згідно із
 Законом України від 27.02.2018 р. N 2304-VIII)

Стаття 5. Права та обов'язки концесієдавця

1. Концесієдавець зобов'язаний:

1) забезпечити незмінність цільового призначення земельної ділянки та гарантувати відсутність обмежень і обтяжень щодо її використання згідно з умовами концесійного договору;

2) сприяти концесіонеру в отриманні необхідних дозволів, ліцензій.

2. Концесієдавець має також інші права і обов'язки, передбачені концесійним договором та законодавством України.

Стаття 6. Концесійні платежі

1. Концесійні платежі вносяться концесіонером відповідно до умов концесійного договору незалежно від результатів господарської діяльності з моменту одержання концесіонером доходу від експлуатації автомобільної дороги.

2. Концесійні платежі зараховуються до Державного бюджету України і використовуються відповідно до порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду.

(частина друга статті 6 у редакції
 Закону України від 27.02.2018 р. N 2304-VIII)

Стаття 7. Права та обов'язки концесіонера

1. Концесіонер має право споруджувати на землях дорожнього господарства об'єкти дорожнього сервісу автомобільної дороги, переданої у концесію.

2. Концесіонер зобов'язаний:

1) забезпечувати технічний стан автомобільної дороги відповідно до стандартів і норм з утримання автомобільних доріг загального користування;

2) передати після закінчення строку дії концесійного договору концесієдавцеві автомобільну дорогу в технічному стані, який відповідає вимогам стандартів і норм з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування, що діють на момент передачі.

3. Концесіонер має також інші права і обов'язки, передбачені концесійним договором та законодавством України.

 

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ
14 грудня 1999 року
N 1286-XIV

 

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ