Постановление от 18.12.1995 № 1022 Об утверждении Типового положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства областной государственной администрации

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19647 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 18.12.1995 № 1022 Об утверждении Типового положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства областной государственной администрации
Дата принятия18.12.1995
Дата отмены действия 31.12.1999
СтатусНедействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа1022
РазработчикКабинет Министров Украины
Принявший органКабинет Министров Украины
Дополнительные данные Отменено согласно постановлению от 31.12.1999 № 2402


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 18 грудня 1995 р. N 1022
                Київ
 
 Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 2402
 від 31.12.99 )
 
    Про затвердження Типового положення про управління
    житлово-комунального господарства обласної державної
             адміністрації
 
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити   Типове   положення   про   управління
житлово-комунального господарства    обласної    державної
адміністрації.
   2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 2 березня 1994 р. N 142 "Про
затвердження  Положення  про  управління  житлово-комунального
господарства  обласної,  Севастопольської  міської  державної
адміністрації" (ЗП України, 1994 р., N 6, ст.164).
 
 
   Прем'єр-міністр України           Є.МАРЧУК
 
        Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Інд.35
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНЕ
              постановою Кабінету Міністрів України
                від 18 грудня 1995 р. N 1022
 
             ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
     про управління житлово-комунального господарства
         обласної державної адміністрації
 
 
   1. Управління житлово-комунального  господарства  обласної
державної адміністрації (далі - управління) є місцевим органом
державної виконавчої влади, що утворюється  головою  обласної
державної адміністрації  і  підпорядковується  голові  цієї
адміністрації.
   Управління здійснює   керівництво   дорученими  сферами
житлово-комунального господарства області, несе відповідальність
за їх розвиток, координує діяльність підприємств, установ та
організацій житлово-комунального господарства, що належать  до
сфери управління обласної державної адміністрації.
   2. Управління у своїй діяльності керується  Конституцією
України, Конституційним договором між Верховною Радою
України та Президентом України, законами України,
постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями
Президента України, декретами, постановами  і  розпорядженнями
Кабінету Міністрів України, наказами Держжитлокомунгоспу з питань
ведення житлово-комунального  господарства,  рішеннями  голови
обласної державної адміністрації та відповідного представницького
органу, прийнятими в межах його компетенції, а  також  цим
Положенням.
   3. Основними завданнями управління є:
   реалізація державної  політики  комплексного   розвитку
житлово-комунального господарства у сфері водо- і теплопостачання,
водовідведення, міського електротранспорту, експлуатації і ремонту
житла, дорожнього і зеленого господарства та благоустрою, надання
ритуальних, готельних та інших послуг, виконання  робіт  для
населення, соціально-побутових та виробничих споживачів незалежно
від форм власності;
   участь у  розробленні  проектів  програм  економічного і
соціального розвитку області, цільових програм, спрямованих на
підвищення рівня забезпеченості житлово-комунальними послугами та
поліпшення їх якості, в тому числі з питань житлової політики,
якості питної води, охорони навколишнього природного середовища,
енергозбереження.
   4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
   1) готує   пропозиції   щодо   комплексного  розвитку
житлово-комунального господарства області з метою найповнішого
задоволення потреб населення і народного господарства в усіх видах
житлових і комунальних послуг;
   2) розробляє систему заходів для забезпечення сталої роботи
житлово-комунального господарства області в умовах стихійного
лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків;
   3) розглядає  пропозиції  щодо  вдосконалення  структури
управління житлово-комунальним    господарством    області,
розташування, спеціалізації та розвитку підприємств, організацій і
об'єктів житлово-комунального господарства незалежно від форм
власності, перевіряє хід виконання рішень органів  державної
виконавчої влади з цих питань;
   4) здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом
експлуатації та утримання житлового фонду і об'єктів комунального
господарства незалежно від форм власності;
   5) вживає заходів до оснащення наявного житлового фонду
засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії
згідно із загальнодержавними і регіональними програмами;
   6) готує пропозиції щодо поглиблення економічної реформи і
подає їх на розгляд обласної державної адміністрації;
   7) аналізує рівень цін і тарифів на продукцію, роботи і
послуги житлово-комунального господарства та у разі потреби готує
пропозиції щодо їх зміни;
   8) регулює  за  допомогою  економічних  важелів  роботу
підприємств житлово-комунального господарства, що належать до
сфери управління обласної державної адміністрації;
   9) бере участь у складанні балансів фінансових і трудових
ресурсів житлово-комунального господарства, розробленні проекту
бюджету області;
   10) сприяє  розвиткові  підприємництва  й  конкуренції,
демонополізації виробництва;
   11) розробляє пропозиції до  проектів  місцевих  програм
приватизації майна підприємств житлово-комунального господарства,
що перебувають у комунальній власності;
   12) розробляє  пропозиції  щодо  розміщення  виробництва
продукції для потреб житлово-комунального господарства області;
   13) разом з відповідними структурними підрозділами місцевих
органів державної  виконавчої  влади   сприяє   розвиткові
зовнішньоекономічної діяльності  підприємств  і  організацій
житлово-комунального господарства;
   14) готує  пропозиції  щодо здійснення житлової реформи,
проводить організаційну  і  методичну  роботу,  пов'язану  із
приватизацією житлового  фонду, реєстрацією та інвентаризацією
житлового фонду,   інженерних   мереж   житлово-комунального
господарства області;
   15) сприяє прискоренню передачі підприємствами житла  та
комунальних об'єктів, що перебувають у повному господарському
віданні державних підприємств;
   16) готує пропозиції щодо передачі або продажу суб'єктам
комунальної власності  підприємств   та   інших   об'єктів
житлово-комунального господарства, які мають важливе значення для
надання житлово-комунальних послуг населенню;
   17) сприяє проведенню ефективної інвестиційної політики під
час проектування, будівництва нових  і  реконструкції  діючих
об'єктів житлово-комунального господарства, здійснює контроль за
їх будівництвом, бере участь у розробленні проектів благоустрою
територій міст та інших населених пунктів;
   18) реалізує разом з відповідними органами Мінекобезпеки та
іншими місцевими  органами  державної  виконавчої  влади  і
самоврядування державну політику в сфері охорони  природи  і
раціонального використання  природних  ресурсів та екологічної
безпеки, а також з питань забезпечення належного санітарного стану
населених пунктів, якості питної води, технічного і санітарного
стану систем водовідведення та очищення стічних вод, запобігання
підтопленню міст та селищ міського типу, усунення його наслідків;
   19) проводить організаційну і методичну роботу, спрямовану на
реалізацію державної політики з питань праці і заробітної плати,
соціального захисту працівників житлово-комунального господарства;
   20) сприяє  формуванню та розвитку комунальної служби у
сільській місцевості;
   21) сприяє   розвитку   галузевої  науки,  проведенню
науково-технічних і нормативних досліджень з метою підвищення
рівня технології виробництва та якості продукції, робіт, послуг,
зниження їх ресурсо- та енергоємності, забезпечення екологічної
безпеки;
   22) здійснює відповідно  до  законодавства  контроль  за
організацією та якістю обслуговування населення;
   23) готує пропозиції щодо удосконалення системи соціального
захисту населення, порядку надання субсидій для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг;
   24) вживає заходів до поліпшення умов охорони праці на
підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства,
координує роботу, спрямовану на дотримання екологічних вимог у
галузі;
   25) організує разом з місцевими органами Держстандарту роботу
з питань забезпечення єдності  вимірювань,  стандартизації  і
сертифікації продукції,  робіт,  послуг  житлово-комунального
господарства, нагляд за  впровадженням  і  дотриманням  вимог
стандартів, метрологічних норм і правил;
   26) Надає методичну допомогу в організації правової роботи і
юридичного загального навчання на підприємствах і в організаціях
житлово-комунального господарства, що належать до сфери управління
обласної державної адміністрації;
   27) проводить підготовку та перепідготовку робітничих кадрів
для потреб житлово-комунального господарства;
   28) вносить  у  встановленому  порядку  пропозиції  щодо
удосконалення системи обліку, звітності та державної статистики в
сфері житлово-комунального господарства;
   29) готує пропозиції щодо вдосконалення управління майном
підприємств і організацій житлово-комунального господарства, що
належать до сфери управління обласної державної адміністрації.
   5. Управління має право:
   здійснювати контроль за виконанням підприємствами, установами
та організаціями незалежно від форм власності, а також громадянами
нормативних актів з питань утримання та ремонту житлового фонду,
експлуатації комунальних об'єктів, благоустрою територій;
   вносити відповідним місцевим органам державної виконавчої
влади  пропозиції  про припинення будівництва, реконструкції,
розширення об'єктів виробничого та іншого призначення незалежно
від  форм  власності  у разі порушення вимог законодавства,
стандартів і технічних умов щодо комунального забезпечення;
   залучати спеціалістів інших підрозділів обласної державної
адміністрації, підприємств, установ  та організацій, об'єднань
громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для  розгляду
питань, що належать до його компетенції;
   отримувати в установленому порядку від інших підрозділів
обласної державної адміністрації, представницьких органів, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та  організацій
інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів
державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для
виконання покладених на нього завдань;
   скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції.
   6. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими підрозділами обласної державної адміністрації,
представницькими органами та органами місцевого самоврядування, а
також підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями
громадян.
   7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду
і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації.
   Начальник має заступників, які за його поданням призначаються
на посаду і звільняються з посади головою обласної державної
адміністрації.
   8. Начальник управління:
   здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну
відповідальність за виконання покладених на управління завдань,
визначає  ступінь  відповідальності  заступників  начальника
управління,  керівників  його  структурних підрозділів, готує
пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади
керівників  підприємств  житлово-комунального господарства, що
належать до сфери управління обласної державної адміністрації;
   затверджує структуру і штатний розпис управління в межах
граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;
   видає у межах своєї компетенції накази, організує і контролює
їх виконання;
   затверджує положення  про  структурні  підрозділи   і
функціональні обов'язки працівників управління;
   розпоряджається коштами в межах  затвердженого  кошторису
витрат на утримання управління;
   призначає на посаду і  звільняє  з  посади  працівників
управління.
   9. Накази начальника управління у разі  порушення  прав
громадян, представницьких  органів  та  органів  місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій, можуть бути
оскаржені в судовому порядку.
   10. Для погодженого вирішення питань,  що  належать  до
компетенції управління, в управлінні утворюється колегія у складі
начальника управління (голова колегії), заступників начальника
управління за посадою, а також інших працівників управління.
   До складу колегії можуть входити керівники інших підрозділів
обласної державної адміністрації.
   Склад колегії затверджується головою  обласної  державної
адміністрації за поданням начальника управління.
   Рішення колегії проводяться в життя наказами  начальника
управління.
   11. Для розгляду науково-технічних і економічних рекомендацій
та пропозицій  щодо поліпшення діяльності житлово-комунального
господарства області та вирішення інших питань в управлінні можуть
створюватися науково-технічні та економічні ради і комісії.
   Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує
начальник управління.
   12. Управління утримується за рахунок коштів  Державного
бюджету України.
   Граничну чисельність, фонд оплати праці  працівників  та
видатки на  утримання  управління  затверджує голова обласної
державної адміністрації.
   13. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
герба України і своїм найменуванням.
 

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com