Постановление от 23.04.1999 № 663 О нормах возмещения затрат на командировку в пределах Украины и за границу

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20044 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 23.04.1999 № 663 О нормах возмещения затрат на командировку в пределах Украины и за границу
Дата начала действия20.11.2003
Дата принятия23.04.1999
Дата отмены действия 01.04.2011
СтатусНедействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа663
РазработчикКабинет Министров Украины
Дополнительные данные Постановление отменено согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 02.02.2011 № 98


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 квітня 1999 р. N 663

Київ

Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 30 травня 2000 року N 850,
від 30 серпня 2000 року N 1355,
від 6 вересня 2000 року N 1398,
від 6 травня 2001 року N 423,
від 11 липня 2002 року N 977,
від 24 липня 2003 року N 1157,
від 5 листопада 2003 року N 1732,
від 20 листопада 2003 року N 1795,
від 26 травня 2004 року N 682,
від 29 червня 2004 року N 818,
від 12 березня 2005 року N 184,
від 24 вересня 2005 року N 952,
від 8 лютого 2006 року N 116,
від 25 травня 2006 року N 726,
від 16 листопада 2006 року N 1618,
від 31 січня 2007 року N 108,
від 21 березня 2007 року N 514,
від 26 червня 2007 року N 859,
від 19 березня 2008 року N 209,
від 20 травня 2009 року N 483,
від 23 вересня 2009 року N 1015

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 2 лютого 2011 року N 98)

Відповідно до підпункту 5.4.8 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити для працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності (крім державних службовців та осіб, які направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів) такі граничні норми добових витрат:

1) у разі коли до рахунків на оплату вартості проживання у готелях не включаються витрати на харчування, для відряджень у межах України - 30 гривень, для відряджень за кордон - у сумі в гривнях, еквівалентній 50 доларам США за офіційним курсом гривні до долара США, установленим Національним банком на день видачі авансу;

2) у разі коли до рахунків вартості проживання у готелях включаються витрати на:

одноразове харчування, для відряджень у межах України - 24 гривні, для відряджень за кордон - у сумі в гривнях, еквівалентній 40 доларам США за офіційним курсом гривні до долара США, установленим Національним банком на день видачі авансу;

дворазове харчування, для відряджень у межах України - 18 гривень, для відряджень за кордон - у сумі в гривнях, еквівалентній 27,5 долара США за офіційним курсом гривні до долара США, установленим Національним банком на день видачі авансу;

триразове харчування, для відряджень у межах України - 12 гривень, для відряджень за кордон - у сумі в гривнях, еквівалентній 17,5 долара США за офіційним курсом гривні до долара США, установленим Національним банком на день видачі авансу.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 30.05.2000 р. N 850,
від 06.09.2000 р. N 1398,
від 06.05.2001 р. N 423,
від 11.07.2002 р. N 977,
від 24.09.2005 р. N 952,
від 19.03.2008 р. N 209,
у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 20.05.2009 р. N 483)

2. Установити норми відшкодування витрат на відрядження у межах України та за кордон для державних службовців і працівників підприємств, установ та організацій, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок коштів бюджетів, згідно з додатком.

У разі коли працівники, відряджені за кордон, за умовами запрошення забезпечуються стороною, яка приймає, безкоштовним харчуванням у країні відрядження (в дорозі), або коли працівники, відряджені в межах України для участі у переговорах, конференціях, симпозіумах, які проводяться за тематикою, що стосується основної діяльності підприємства, установи та організації, які відряджають працівників, за умовами запрошення забезпечуються організаторами таких заходів безкоштовним харчуванням, добові витрати відшкодовуються у розмірах, що визначаються у відсотках норм добових витрат для даної країни згідно з додатком, зокрема 80 відсотків при одноразовому, 55 відсотків - дворазовому, 35 відсотків - триразовому харчуванні.

(абзац другий пункту 2 в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 05.11.2003 р. N 1732)

Витрати на наймання житлового приміщення під час відрядження відшкодовуються у разі надання оригіналів підтвердних документів.

(пункт 2 доповнено новим абзацом третім згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.2004 р. N 818,
у зв'язку з цим абзаци третій і четвертий
вважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим)

Витрати на харчування, вартість якого включена до рахунків на оплату вартості проживання у готелях або до проїзних документів, оплачуються відрядженим за рахунок добових.

Державним службовцям і працівникам зазначених підприємств, установ та організацій, які перебувають за кордоном тривалий термін і отримують заробітну плату в іноземній валюті, та працівникам дипломатичних установ України, які перебувають за кордоном у довготерміновому відрядженні та отримують виплати в іноземній валюті, у разі відрядження в межах країни перебування добові витрати відшкодовуються у розмірі 80 відсотків норм добових витрат, визначених у додатку до цієї постанови для даної країни. У разі відрядження у межах країни перебування терміном на одну добу добові витрати відшкодовуються у розмірі 50 відсотків зазначених норм.

3. Норми добових витрат і граничні норми відшкодування витрат на наймання житлових приміщень для державних службовців та осіб, які направляються у відрядження за кордон підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, переглядаються у разі потреби за поданням Міністерства фінансів на підставі обґрунтованих пропозицій Міністерства закордонних справ.

Граничні норми добових витрат для працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності (крім державних службовців та осіб, які направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів) переглядаються за поданням Міністерства фінансів у разі зміни максимальної норми добових витрат, установленої для державних службовців та осіб, які направляються у відрядження за кордон підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів.

(пункт 3 в редакції постанов Кабінету
Міністрів України від 11.07.2002 р. N 977,
від 20.05.2009 р. N 483)

4. Підприємства, установи та організації, що направляють працівників у відрядження в межах України та за кордон, зобов'язані забезпечити їх коштами (у разі відрядження за кордон - у національній валюті країни, куди відряджається працівник, або у вільно конвертованій валюті) як аванс на поточні витрати у розмірах згідно з установленими нормами. Аванс відрядженому працівникові може видаватися готівкою або перераховуватися у безготівковій формі на відповідний рахунок для використання із застосуванням платіжних карток.

(абзац перший пункту 4 в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 05.11.2003 р. N 1732)

Працівникам, які направляються у відрядження за кордон підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності (крім державних службовців, а також інших осіб, які направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів), добові виплачуються в іноземній валюті у сумі, яка в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день видачі коштів із каси уповноваженого банку, не перевищує встановлених граничних норм добових витрат.

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2003 р. N 1732)

Залишок коштів понад суму, витрачену згідно із звітом про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, підлягає поверненню працівником до каси або зарахуванню на відповідний рахунок підприємства, установи, організації, що їх видала (у разі відрядження за кордон - у грошових одиницях, в яких було видано аванс), у встановленому законодавством порядку.

(абзац третій пункту 4 в редакції постанов
Кабінету Міністрів України від 05.11.2003 р. N 1732,
від 29.06.2004 р. N 818)

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 30.05.2000 р. N 850,
від 06.05.2001 р. N 423,
в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 11.07.2002 р. N 977)

5. Термін відрядження визначається керівником, але не може перевищувати в межах України 30 календарних днів, за кордон - 60 календарних днів, за винятком випадків, установлених Кабінетом Міністрів України.

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2003 р. N 1157)

Термін відрядження працівників, які направляються для виконання у межах України монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, не повинен перевищувати періоду будівництва об'єктів.

Термін відрядження працівників, які направляються за кордон за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) для здійснення монтажних, налагоджувальних, ремонтних, проектних, проектно-пошукових, будівельних, будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт, шефмонтажу та авторського нагляду під час будівництва, обслуговування та забезпечення функціонування національних експозицій на міжнародних виставках, не повинен перевищувати одного року.

(пункт 5доповнено новим абзацом третім згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. N 682,
абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2005 р. N 184)

Підприємства, установи та організації, що направляють працівників за кордон за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), забезпечують створення належних соціально-побутових умов, медичне обслуговування, страхування та необхідний правовий захист громадян України, які відряджаються за її межі для здійснення робіт, зазначених в абзаці третьому цього пункту.

(пункт 5доповнено новим абзацом четвертим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. N 682,
у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом п'ятим)

Термін відрядження військовослужбовців, направлених на навчання в системі перепідготовки, удосконалення, підвищення кваліфікації кадрів, на навчальні та підсумково-випускні збори слухачів заочних факультетів вищих військових навчальних закладів, не повинен перевищувати 90 днів, а за умови відшкодування фінансових витрат стороною, що приймає, та за рішенням Віце-прем'єр-міністра України відповідно до функціонального розподілу обов'язків - 18 місяців.

(пункт 5 доповнено абзацом п'ятим згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 30.08.2000 р. N 1355,
абзац п'ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 р. N 1795)

Термін відрядження працівників авіаційних компаній, які направляються за кордон для виконання авіаційних перевезень пасажирів та вантажів у миротворчих місіях Організації Об'єднаних Націй згідно з контрактами між авіаційними компаніями України та Організацією Об'єднаних Націй, не повинен перевищувати шість місяців.

(пункт 5 доповнено абзацом шостим згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 08.02.2006 р. N 116)

Термін відрядження працівників державної контрольно-ревізійної служби, які направляються для проведення контрольних заходів, не повинен перевищувати періоду проведення таких заходів.

(пункт 5 доповнено абзацом сьомим згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 16.11.2006 р. N 1618)

Термін відрядження наукових і науково-педагогічних працівників, які направляються на стажування до провідних вищих навчальних закладів та наукових установ в Україні та за кордоном, не повинен перевищувати шести місяців, а аспірантів і докторантів - двох місяців.

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 23.09.2009 р. N 1015)

6. Установити, що державним службовцям, а також іншим особам, які направляються у відрядження в межах України і за кордон підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок коштів бюджетів, за наявності оригіналів підтвердних документів відшкодовуються витрати:

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.2004 р. N 818)

на проїзд (включаючи перевезення багажу) до місця відрядження і назад, а також за місцем відрядження;

на побутові послуги, що включені до рахунків на оплату вартості проживання у готелях (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), але не більш як 10 відсотків норм добових витрат для країни, куди відряджається працівник, визначених у додатку до цієї постанови, за всі дні проживання;

(абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2000 р. N 850)

на бронювання місць у готелях у розмірах не більш як 50 відсотків вартості місця за добу;

на користування постільними речами в поїздах;

абзац шостий пункту 6 виключено

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 29.06.2004 р. N 818)

на комісійні у разі обміну валюти.

Відшкодування витрат на службові телефонні переговори проводиться в розмірах, погоджених з керівником.

61. Державним службовцям, а також іншим особам, які направляються у відрядження за кордон на термін до 60 календарних днів підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, відшкодовується вартість страхового поліса (за наявності його оригіналу з відміткою про сплату страхового платежу), за яким передбачено відшкодування витрат на:

надання швидкої та невідкладної (екстреної) медичної допомоги страхувальнику і придбання необхідних медикаментів;

переміщення страхувальника на територію України для надання медичної допомоги;

відправлення труни з тілом (урни з прахом) страхувальника до місця поховання на території України та інші пов'язані з цим витрати.

У разі коли правилами в'їзду та перебування у країні, до якої відряджається страхувальник, встановлені вимоги щодо розміру страхової суми, у договорі страхування визначається мінімальна страхова сума. При цьому термін дії договору страхування повинен відповідати терміну відрядження.

Якщо в країні, до якої відряджається страхувальник, медична допомога надається іноземним громадянам безоплатно, вартість страхового поліса не відшкодовується.

(постанову доповнено пунктом 61 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 21.03.2007 р. N 514)

7. Витрати на проїзд державних службовців, а також інших осіб, які направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, у м'якому вагоні, в каютах, що оплачуються за 1 - 4 групою тарифних ставок, на суднах морського флоту, в каютах 1 і 2 категорії на суднах річкового флоту, повітряним транспортом за квитками 1 класу та бізнес-класу, фактичні витрати, що перевищують граничні норми відшкодування витрат на наймання житлового приміщення та на перевезення до 30 кілограмів багажу понад кількість багажу, вартість перевезення якого входить до вартості квитка того виду транспорту, яким користується працівник, відшкодовуються в кожному випадку з дозволу керівника згідно з оригіналами підтвердних документів.

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.2004 р. N 818)

Витрати, відшкодовані згідно з абзацом першим цього пункту, не є надміру витраченими коштами.

(пункт 7 доповнено абзацом другим згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 30.05.2000 р. N 850,
абзац другий пункту 7 в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 29.06.2004 р. N 818)

8. У разі відрядження за кордон на службовому автомобілі витрати на пально-мастильні матеріали відшкодовуються відповідно до діючих норм за кілометр пробігу та затвердженого маршруту.

9. У разі коли сторона, яка приймає, забезпечує працівника, відрядженого за кордон, додатковими валютними коштами у вигляді компенсації поточних витрат (крім витрат на проїзд до країни призначення і назад та на наймання житлового приміщення) або добових витрат, сторона, яка направляє, виплату добових витрат зазначеним особам зменшує на суму додатково наданих коштів. Якщо сума, надана стороною, яка приймає, більша або дорівнює встановленим нормам добових витрат, то сторона, яка направляє, виплату добових витрат зазначеним особам не проводить.

10. Міністерству фінансів внести зміни до інструкції про порядок відряджень за кордон і в межах України.

11. Особливості направлення у відрядження військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які проходять службу в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації, органах і підрозділах цивільного захисту, визначаються за погодженням з Міністерством фінансів відповідно Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки, Службою зовнішньої розвідки, Державним комітетом у справах охорони державного кордону, Головним управлінням командуючого Національною гвардією, Управлінням державної охорони, Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, а військовослужбовців Державної фельд'єгерської служби при Державному комітеті зв'язку та інформатизації - також Державним комітетом зв'язку, та інформатизації.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 р. N 726,
від 31.01.2007 р. N 108,
від 26.06.2007 р. N 859)

111. Розмір добових витрат, що виплачуються працівникам, направленим у відрядження підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності (крім підприємств, установ та організацій, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів), не може бути нижчим ніж норми добових витрат, установлених додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 977.

(постанову доповнено пунктом 111 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. N 977)

Працівникам, які направляються у відрядження за кордон для здійснення робіт, зазначених в абзаці третьому та шостому пункту 5 цієї постанови, у разі їх перебування у відрядженні понад 60 календарних днів добові витрати починаючи з 61 дня виплачуються у розмірі 80 відсотків норм добових витрат, визначених пунктами 1 і 2 цієї постанови для працівників відповідних підприємств, установ та організацій.

(пункт 111 доповнено абзацом другим згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. N 682,
абзац другий пункту 111 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.2006 р. N 116)

112. Затвердити розміри надбавок до норм добових витрат в іноземній валюті для окремих категорій працівників, що додаються.

Абзац другий пункту 112 виключено

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 29.06.2004 р. N 818)

(постанову доповнено пунктом 112 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. N 977)

12. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 5 січня 1998 р. N 10 "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 1, ст. 20);

постанову Кабінету Міністрів України від 10 липня 1998 р. N 1046 "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 5 січня 1998 р. N 10" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 28, ст. 1039).

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО


Інд. 26

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 квітня 1999 р. N 663
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2002 р. N 977)


НОРМИ
відшкодування витрат на відрядження у межах України та за кордон для державних службовців і працівників підприємств, установ та організацій, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів

(доларів США)

Назва країни

Норма добових витрат

Гранична норма відшкодування витрат на наймання житлового приміщення за добу (не більш як)

Австралія

35

150

Австрія

45

105

Азербайджан

25

69

Албанія

33

100

Алжир

37

195

Ангола

44

195

Андорра

36

66

Антигуа і Барбуда

45

89

Аргентина

42

110

Афганістан

38

63

Багамські Острови

36

53

Бангладеш

33

63

Барбадос

37

53

Бахрейн

36

79

Беліз

34

53

Бельгія

50

200

Бенін

37

60

Бермудські Острови

34

55

Білорусь

25

69

Болгарія

34

80

Болівія

34

63

Боснія і Герцеговина

36

90

Ботсвана

32

74

Бразилія

38

132

Бруней

29

130

Буркіна-Фасо

40

56

Бурунді

37

63

Вануату

35

51

Великобританія

50

240

Венесуела

35

63

В'єтнам

32

90

Вірменія

25

69

Габон

40

90

Гаїті

35

63

Гайана

36

90

Гамбія

37

63

Гана

35

69

Гватемала

33

63

Гвінея

36

84

Гвінея-Бісау

44

50

Гібралтар

33

40

Гондурас

36

40

Гонконг

34

121

Гренада

44

63

Греція

44

133

Грузія

25

79

Данія

44

170

Джибуті

40

55

Домініканська Республіка

34

120

Еквадор

30

110

Екваторіальна Гвінея

38

35

Еритрея

36

40

Естонія

34

74

Ефіопія

40

63

Єгипет

36

120

Ємен

36

150

Замбія

34

78

Заморські території Франції

37

93

Зімбабве

35

63

Ізраїль

43

121

Індія

38

145

Індонезія

39

115

Ірак

39

80

Іран

32

105

Ірландія

37

160

Ісландія

39

160

Іспанія

39

135

Італія

50

200

Йорданія

34

95

Кабо-Верде

31

55

Казахстан

25

100

Кайманові Острови

36

90

Камбоджа

36

63

Камерун

39

60

Канада

45

130

Катар

34

111

Кенія

34

84

Киргизстан

25

69

Китай

50

140

Кіпр

38

140

Кірибаті

43

40

КНДР

35

111

Колумбія

34

120

Коморські Острови

37

55

Конго

40

100

Демократична Республіка Конго (Заїр)

37

67

Коста-Ріка

33

63

Кот-д'Івуар

40

84

Куба

40

150

Кувейт

36

150

Лаос

36

63

Латвія

34

120

Лесото

33

40

Литва

34

100

Ліберія

36

40

Ліван

39

90

Лівія

39

200

Ліхтенштейн

39

63

Люксембург

44

83

Маврикій

30

69

Мавританія

38

60

Мадагаскар

37

69

Макао

31

65

Македонія

36

95

Малаві

35

63

Малайзія

33

115

Малі

40

90

Мальдіви

32

63

Мальта

33

63

Марокко

37

63

Мексика

33

130

Мозамбік

38

69

Молдова

25

95

Монако

36

120

Монголія

39

79

М'янма

33

75

Намібія

33

100

Науру

31

40

Непал

29

63

Нігер

37

90

Нігерія

42

250

Нідерланди

41

130

Нікарагуа

36

74

Німеччина

50

121

Нова Зеландія

26

80

Норвегія

46

160

Об'єднані Арабські Емірати

38

140

Оман

36

150

Пакистан

37

150

Палау

29

50

Панама

34

63

Папуа-Нова Гвінея

39

120

Парагвай

31

40

Перу

34

130

Південно-Африканська Республіка

36

140

Польща

38

120

Португалія

40

90

Пуерто-Ріко

32

63

Республіка Корея

44

190

Росія

37

150

Руанда

39

63

Румунія

37

110

Сальвадор

30

37

Самоа

27

36

Сан-Марино

29

74

Сан-Томе і Принсіпі

34

63

Саудівська Аравія

39

110

Свазіленд

31

63

Сейшельські Острови

40

130

Сенегал

40

70

Сент-Люсія

42

79

Сербія

37

125

Сінгапур

35

150

Сирія

39

131

Словаччина

34

95

Словенія

36

110

Соломонові Острови

33

60

Сомалі

33

35

Співдружність Домініки

40

63

Судан

42

137

Суринам

39

69

США

50

240

Сьєрра-Леоне

37

63

Таджикистан

25

69

Таїланд

37

110

Тайвань

34

74

Танзанія

34

63

Того

38

63

Тонга

30

35

Трінідад і Тобаго

37

79

Туніс

36

80

Туреччина

39

120

Туркменістан

25

69

Уганда

38

69

Угорщина

34

88

Узбекистан

25

69

Україна

30 гривень

250 гривень

Уругвай

32

75

Фіджі

29

40

Філіппіни

36

121

Фінляндія

41

170

Франція

50

170

Хорватія

37

90

Центральноафриканська Республіка

43

80

Чад

45

80

Чехія

34

135

Чилі

33

100

Чорногорія

37

100

Швейцарія

44

105

Швеція

44

101

Шрі-Ланка

34

63

Позицію виключено

Ямайка

38

90

Японія

50

250


Примітки.

1. Граничні норми відшкодування витрат на наймання житлового приміщення за добу встановлені з урахуванням включених до рахунків на оплату вартості проживання витрат на користування телефоном (крім витрат на службові телефонні переговори), холодильником, телевізором та інших витрат (крім витрат на побутові послуги, які відшкодовуються у розмірі, встановленому пунктом 6 постанови, та витрат на оплату податку на додану вартість).

2. Забезпечення працівників коштами у разі відрядження за межі України здійснюється згідно з установленими нормами відшкодування витрат на відрядження чи в еквіваленті цих сум в іноземній валюті (у валюті країни відрядження або у вільно конвертованій валюті) за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день подання уповноваженому банку розрахунку витрат на відрядження.


(додаток в редакції постановиКабінету
Міністрів України від 30.05.2000 р. N 850,
із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 06.09.2000 р. N 1398,
в редакції постановКабінету
Міністрів України від 06.05.2001 р. N 423
від 11.07.2002 р. N 977,
із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 29.06.2004 р. N 818,
від 24.09.2005 р. N 952,
від 21.03.2007 р. N 514,
від 19.03.2008 р. N 209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2002 р. N 977


РОЗМІРИ
надбавок до норм добових витрат в іноземній валюті для окремих категорій працівників

Надбавки до норм добових витрат в іноземній валюті для окремих категорій працівників виплачуються:

1) членам Уряду, державним службовцям 1 рангу та дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного посла - в розмірі 50 відсотків норм добових витрат;

2) державним службовцям 2 і 3 рангу, дипломатичних рангів Надзвичайного і Повноважного посланника 1 і 2 класу - в розмірі 40 відсотків норм добових витрат;

3) державним службовцям 4 і 5 рангу, дипломатичних рангів радника 1 і 2 класу - у розмірі 30 відсотків норм добових витрат;

4) членам делегацій, що виїжджають за кордон на міжнародні переговори, наради та для підписання міжурядових угод, - у розмірі 25 відсотків, а керівникам цих делегацій - у розмірі 30 відсотків норм добових витрат.

Примітки. 1. Зазначені у цьому додатку працівники мають право на одержання тільки однієї надбавки.

2. До членів делегацій, зазначених у пункті 4, належать лише ті члени делегації (представники), які мають повноваження виступати від імені або за дорученням Президента України та Уряду України на міжнародних переговорах, конференціях, форумах та для підписання міжурядових угод. Інші члени делегації (представники, включаючи наглядачів), які виїжджають за кордон згідно з рішенням Президента України та Уряду України, до таких делегацій не відносяться.

(постанову доповнено Розмірами надбавок згідно з
постановоюКабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. N 977)

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ