Постановление от 04.10.2000 № 1519 Об утверждении Типового концессионного договора на строительство и эксплуатацию автомобильной дороги

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20263 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 04.10.2000 № 1519 Об утверждении Типового концессионного договора на строительство и эксплуатацию автомобильной дороги
Дата начала действия12.05.2004
Дата принятия04.10.2000
Дата отмены действия 19.12.2019
СтатусНедействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПостановление
Шифр документа1519
РазработчикКабинет Министров Украины
Дополнительные данные С последними изменениями, внесенными Постановлением от 12.05.2004 № 605. Постановление утратило силу согласно Постановлению от 04.12.2019 № 1047


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 4 жовтня 2000 р. N 1519
                Київ

       Про затвердження Типового концесійного
       договору на будівництво та експлуатацію
            автомобільної дороги

      Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1510 від 11.10.2002
      N 605 від 12.05.2004 )   З метою реалізації положень Законів України "Про концесії"
 та "Про концесії на будівництво та  експлуатацію
автомобільних доріг"  Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:

   1. Затвердити Типовий концесійний договір на будівництво та
експлуатацію автомобільної дороги (додається).

   2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 31 березня 1999 р. N 507 "Про
затвердження Типового концесійного договору та Порядку переведення
наданої у концесію автомобільної дороги до розряду платних"
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 14, ст. 558).


   Прем'єр-міністр України               В.ЮЩЕНКО

   Інд. 21


                      ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 4 жовтня 2000 р. N 1519

          ТИПОВИЙ КОНЦЕСІЙНИЙ ДОГОВІР
    на будівництво та експлуатацію автомобільної дороги

    м.______________________  ____ __________ _____р.

__________________________________________________________________
          (найменування концесієдавця)

в особі__________________________________________________________,
     (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника
           або уповноваженої особи)

що діє згідно з __________________________________________ (далі -
                (номер і дата наказу)
концесієдавець),

з одного боку, та ________________________________________________
               (найменування юридичної особи)
в особі__________________________________________________________,
      (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника)

що діє на підставі _______________________________________ (далі -
              (статут, доручення тощо)
концесіонер), з  другого  боку,  уклали  цей  договір  щодо
нижченаведеного:

         Предмет концесійного договору

   1. Концесієдавець надає на _________ років концесіонеру право
побудувати та здійснювати подальшу експлуатацію автомобільної
дороги
__________________________________________________________________
            (повне найменування)

з метою задоволення громадських потреб у сфері будівництва та
експлуатації автомобільних доріг, інших дорожніх споруд за умови
внесення концесійних платежів та виконання інших умов цього
договору.

             Об'єкт концесії

2. Об'єктом концесії за цим договором є___________________________
                      (повне найменування
__________________________________________________________________
           автомобільної дороги)

початок ________________ , кінець ________________ .

   2.1. Карта-схема автомобільної дороги (формат А 4).

   2.2. Технічні та транспортно-експлуатаційні характеристики
об'єкта концесії:

Основні характеристики Одиниця виміру Величина
Довжина кілометрів (метрів)
Початок / кінець номер пікету
Категорія
Кількість смуг руху
Ширина земляного полотна метрів
Ширина проїзної частини -"-
Тип дорожнього одягу
Інтенсивність руху автомобілів на добу
Склад руху відсотків

   2.3. Інженерні споруди та вимоги до них:

               Мости

   Основні характеристики ______________________________________
__________________________________________________________________

              Шляхопроводи

   Основні характеристики ______________________________________
__________________________________________________________________

               Тунелі
   Основні характеристики ______________________________________
__________________________________________________________________

   2.4. Допоміжні споруди, їх основні характеристики та вимоги
до них (за згодою сторін)_________________________________________
             (майданчики для стоянки транспорту і
__________________________________________________________________
 відпочинку, підприємства та об'єкти служб дорожнього сервісу,
__________________________________________________________________
  шумо- та снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та
__________________________________________________________________
    протисельові споруди, з'їзди, придорожні лісосмуги
           для захисту доріг тощо)

   Стоянки транспортних засобів, об'єкти дорожнього сервісу тощо
та їх основні характеристики _____________________________________
__________________________________________________________________

   3. Вартість будівництва об'єкта концесії ____________________
                         (цифрами та
_______________________________ гривень.
      словами)

         Фінансування об'єкта концесії

   4. Фінансування автомобільної дороги провадиться згідно з
кошторисом витрат на її будівництво та експлуатаційне утримання.

   4.1. Кошторис витрат на  будівництво  та  експлуатаційне
утримання:
Витрати Усього, тис. гривень У тому числі за плановими періодами
початок і кінець першого періоду початок і кінець другого періоду ... початок і кінець останнього періоду

__________________________________________________________________

   4.2. Розподіл  фінансування  витрат  на  будівництво  та
експлуатаційне утримання між сторонами:
Витрати Усього, тис. гривень У тому числі за плановими періодами
початок і кінець першого періоду початок і кінець другого періоду ... початок і кінець останнього періоду
Фінансування
за рахунок
державних
коштів     __________________________________________________________________

Фінансування
за рахунок
концесіонера  __________________________________________________________________

         Права і обов'язки концесієдавця

   5. Концесієдавець має право:

   здійснювати контроль за дотриманням концесіонером умов цього
договору;

   вимагати дострокового розірвання концесійного договору у разі
порушення концесіонером його умов;

   вимагати від концесіонера відшкодування збитків  у  разі
погіршення стану об'єкта концесії з вини концесіонера;

   одержувати від  концесіонера  інформацію,  необхідну  для
виконання своїх прав і обов'язків.

   6. Концесієдавець зобов'язаний:

   надати концесіонеру до ____ _____________ _____ р. документи,
що  підтверджують  право на строкове користування земельними
ділянками, на яких розташований об'єкт концесії: договір оренди
земельної  ділянки або акт про надання земельної ділянки у
користування тощо;

   вимагати звіт про використання амортизаційних відрахувань;

   зберігати комерційну таємницю концесіонера;

   не втручатися у господарську діяльність концесіонера;

   забезпечити надання  земельної  ділянки  у   порядку,
встановленому  Земельним  кодексом  України,  для  здійснення
будівництва автомобільної дороги;

   розробити завдання на проектування об'єкта концесії;

   затвердити проектну документацію на  будівництво  об'єкта
концесії;

   контролювати якість  і  фактичну  вартість  виконання
дорожньо-будівельних робіт, у тому числі прихованих;

   забезпечити роботу державної комісії з приймання дороги в
експлуатацію.

   7. Концесієдавець  має  також  інші  права і обов'язки,
передбачені цим договором та законодавством України.

         Права і обов'язки концесіонера

   8. Концесіонер має право:

   провадити підприємницьку діяльність, пов'язану з будівництвом
та експлуатацією автомобільної дороги, згідно із законодавством
України;

   вимагати розірвання  цього  договору  у  разі  порушення
концесієдавцем умов договору, а також відшкодування збитків,
завданих унаслідок невиконання його умов;

   на продовження терміну дії цього договору у разі виконання
його умов;

   на відшкодування витрат, що пов'язані з поліпшенням майна,
отриманого у концесію, за рахунок прибутку (якщо  інше  не
передбачено цим договором);

   справляти плату за проїзд автомобільною дорогою, побудованою
на умовах концесії;

   використовувати амортизаційні  відрахування  виключно  на
відновлення основних фондів, отриманих у концесію;

   здійснювати за рахунок власних коштів реконструкцію, технічне
переоснащення і поліпшення  майна,  отриманого  у  концесію,
відповідно до цього договору;

   залучати на контрактній основі до виконання спеціальних робіт
на об'єкті концесії третіх осіб. При цьому концесіонер несе
відповідальність за виконання цими особами концесійного договору
та дотримання законодавства України.

   9. Концесіонер зобов'язаний;

   виконувати умови цього договору;

   укладати відповідно  до  законодавства  трудові  договори
(контракти) з працівниками, які є громадянами України;

   погоджувати з концесієдавцем передачу повністю або частково
третім особам своїх майнових прав, що випливають з цього договору;

   забезпечити розроблення проектної документації на будівництво
автомобільної дороги;

   здійснити будівництво автомобільної дороги;

   надати на період будівництва та експлуатації автомобільної
дороги не менш як 90 відсотків робочих місць для працевлаштування
громадян України;

   забезпечити у період виконання будівельних та ремонтних робіт
70-відсоткове (у вартісному розрахунку) використання вітчизняних
будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;

   утримувати побудовану на умовах концесії автомобільну дорогу
в технічному стані згідно  з  вимогами  нормативно-технічних
документів;

   відшкодувати користувачам автомобільної дороги завдані з його
вини збитки у порядку, встановленому законодавством України;

   нести відповідальність за дотримання умов цього договору та
законодавства України третіми особами, які залучені до виконання
спеціальних робіт;

   після закінчення терміну, на який було укладено цей договір,
або у разі його дострокового розірвання передати побудовані
відповідно до умов цього договору автомобільну дорогу та інші
споруди об'єкта концесії концесієдавцю у технічному стані, що
відповідає вимогам нормативно-технічних документів;

   здійснювати контроль за  якістю  робіт,  забезпечити  їх
приймання та виконувати інші функції замовника;

   прийняти побудовану автомобільну дорогу у строкове платне
володіння та експлуатацію;

   під час проектування, будівництва, ремонту та  утримання
автомобільної дороги дотримуватися вимог законодавства України у
частині забезпечення екологічної безпеки, охорони пам'яток історії
та культури, надр, лісів і земель, які відводяться для розміщення
автомобільної дороги;

   нести відповідальність за ризики, пов'язані із здійсненням
будівництва,  експлуатації  та  строкового платного володіння
автомобільною  дорогою,  включаючи  ризики,  пов'язані  із
забезпеченням безпеки дорожнього руху;

   дотримуватися визначених  законодавством  України  прав
користувачів автомобільної дороги, побудованої на умовах концесії;

   забезпечити страхування автомобільної дороги ________________
                           (повне
_________________________________________________________________;
             найменування)

   використовувати за цільовим призначенням надану у концесію
автомобільну дорогу;

   узгоджувати з концесієдавцем питання комплексної забудови
території об'єкта концесії та об'єктів придорожньої інфраструктури
з оформленням угоди згідно з додатком 1;

   подавати концесієдавцю відповідну технічну  та  фінансову
звітність;

   вносити концесійні платежі згідно з умовами цього договору;

   не використовувати  автомобільну  дорогу  як  предмет
забезпечення зобов'язань за іншими цивільно-правовими угодами;

   використовувати амортизаційні відрахування, що нараховані на
основні фонди, отримані у концесію або створені у зв'язку з
виконанням умов цього договору, виключно на відновлення цих
основних фондів.

   10. Концесіонер має також інші права і обов'язки, передбачені
законодавством України.

        Умови будівництва об'єкта концесії

   11. Термін проектування автомобільної дороги ________________
_________________________________________________________________.

   12. Термін будівництва автомобільної дороги ________________.

   13. Термін введення автомобільної дороги (або її частин) в
експлуатацію _____________________________________________________
_________________________________________________________________.

         Умови, розмір і порядок внесення
            концесійних платежів

   14. Концесіонер  в  установленому  порядку робить перший
внесок за  надання  автомобільної  дороги  у  концесію  на
рахунок ____________________________________________
          (номер рахунка бюджету)

у розмірі ________________ гривень протягом 10 робочих днів з дня
підписання цього договору. У разі надання концесії на об'єкт
незавершеного будівництва або на створення (будівництво) нового
об'єкта  дата здійснення першого внеску концесійного платежу
встановлюється виходячи з часу одержання концесіонером доходу від
експлуатації об'єкта концесії, але не пізніше ніж через шість
місяців після дати введення його в експлуатацію.
( Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 605 від 12.05.2004 )

   Наступні концесійні платежі вносяться незалежно від наслідків
господарської діяльності з періодичністю __________ у розмірі
__________ гривень до ____________________________.
            (кінцевий термін внесення)

   15. У разі внесення  одноразового  концесійного  платежу
концесіонер вносить його на рахунок ______________________________
                    (номер рахунка бюджету)

у розмірі _________________ гривень протягом 10 робочих днів з дня
підписання цього договору.

   16. Розмір концесійних платежів встановлюється відповідно до
нормативно-правових актів.

   За порушення  терміну  внесення  концесійних  платежів
концесіонер сплачує пеню з розрахунку ______________ відсотків
суми невнесених концесійних платежів за кожний день прострочення.

   Зміна розміру та умов внесення концесійних платежів  за
надання  концесії проводиться за додатковими угодами, які є
невід'ємною частиною цього договору.

     Умови передачі та повернення об'єкта концесії

   17. Майно, отримане у концесію, включається до  балансу
концесіонера із зазначенням, що це майно отримане у концесію.

   18. Правовий  режим майна, що надається у концесію або
створюється згідно з умовами цього договору, визначається з
урахуванням Закону України "Про концесії".

   19. Передача автомобільної дороги у концесію не зумовлює
перехід до концесіонера права власності на неї, тобто не припиняє
права державної власності на цю дорогу.

   Майно, створене згідно з умовами цього договору, є об'єктом
права державної власності.

   Майно, яке придбав концесіонер згідно з  умовами  цього
договору, належить йому на праві власності.

   20. Концесіонер  зобов'язаний  здійснювати  реконструкцію,
технічне переоснащення і поліпшення майна, отриманого у концесію,
за рахунок власних коштів відповідно до умов цього договору.

   Право власності на реконструйоване, технічно переоснащене і
поліпшене майно залишається за державою.

   21. Концесіонеру належить право на прибуток, отриманий від
експлуатації автомобільної дороги у результаті виконання умов
цього договору.

   22. Після закінчення терміну, на який було укладено цей
договір, у разі його розірвання, ліквідації концесіонера, в тому
числі у зв'язку з  визнанням  його  банкрутом,  концесіонер
зобов'язаний повернути концесієдавцю автомобільну дорогу та інші
побудовані споруди об'єкта концесії в належному технічному стані.

   Повернення майна, отриманого у концесію та створеного згідно
з умовами цього договору, здійснюється у _____ денний термін після
припинення  дії  цього  договору  і  оформляється  актом
приймання-передачі згідно з додатком 2.

        Порядок виконання робіт та приймання
         в експлуатацію об'єкта концесії

   23. Концесійна діяльність  здійснюється  за  затвердженим
концесієдавцем календарним планом.

   24. Концесіонер повинен під власну відповідальність та за
власні кошти провести всі перевірки і випробування, а також
своєчасно отримати всі необхідні для будівництва автомобільної
дороги дозволи.

   25. Закінчена будівництвом автомобільна дорога ______________
                             (повне
__________________________________________________________________
             найменування)

приймається в  експлуатацію  Державною приймальною комісією в
установленому порядку.

   26. Після  прийняття  Державною  приймальною  комісією
автомобільної  дороги  в експлуатацію концесіонер передає її
концесієдавцю згідно з актом приймання-передачі (додаток 2).

   27. Концесієдавець у встановленому порядку готує пропозиції
щодо внесення автомобільної дороги до переліку автомобільних доріг
України загального користування, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 6 квітня 1998 р. N 455.

         Види діяльності та ліцензування

   28. За умовами цього договору концесіонер провадить такі види
діяльності (виконує роботи, надає послуги): ______________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

   29. Концесіонер зобов'язується за свій рахунок  отримати
ліцензії на провадження підприємницької діяльності, які згідно із
законодавством України підлягають ліцензуванню: __________________
                         (види діяльності)
_________________________________________________________________.

   30. Ліцензії концесіонер зобов'язаний отримати до початку
провадження відповідних видів діяльності. Копії ліцензій подаються
концесієдавцю.

      Умови та обсяги поліпшення об'єкта концесії
      та порядок компенсації відповідних витрат

   31. З метою використання автомобільної дороги для надання
послуг, пов'язаних із задоволенням громадських потреб у сфері
будівництва та експлуатації автомобільних, інших дорожніх споруд,
концесіонер здійснює поліпшення (створює) чи придбаває майно за
умови _____________________________________________та в обсягах:
_________________________________________________________________.

Фінансування витрат, пов'язаних  з  поліпшенням  (створенням),
придбанням майна, здійснюється за рахунок ________________________
                     (концесіонера та (або)
                       концесієдавця)
в розмірі _________________ гривень.

   32. Концесієдавець зобов'язаний відшкодувати  концесіонеру
витрати, зазначені у пункті 31 цього договору, або вартість
створеного (придбаного) майна (у разі  коли  цим  договором
передбачено, що майно, яке створив, придбав концесіонер згідно з
умовами цього договору, переходить у власність держави) у частині,
що не була компенсована концесіонером у результаті концесійної
діяльності, за умови _____________________________________________
__________________________________________________________________
та в розмірі ___________________ гривень.

   Фінансування витрат, пов'язаних із поліпшенням (створенням),
придбанням майна, здійснюється за рахунок_________________________
                      (концесіонера та (або)
                        концесієдавця)

в розмірі _________________ гривень.

        Порядок використання амортизаційних
              відрахувань

   33. Протягом усього терміну дії цього договору концесіонер у
порядку, передбаченому законодавством України, нараховує суми
амортизаційних відрахувань.

   34. Амортизаційні відрахування, що нараховані на основні
фонди, отримані в концесію або створені у зв'язку з виконанням
умов цього договору, залишаються у розпорядженні концесіонера і
використовуються  виключно  на  відновлення  основних фондів,
отриманих у концесію або створених у зв'язку з виконанням умов
цього договору.

           Відшкодування інвестицій

   35. Концесіонер  відшкодовує  вкладені  інвестиції шляхом
запровадження плати за проїзд автомобільною дорогою і отримання
прибутку від використання відповідних споруд об'єкта концесії та
об'єктів придорожньої інфраструктури.

   36. Кошти, сплачувані користувачами автомобільної дороги,
надходять на рахунок концесіонера, використовуються ним відповідно
до законодавства України і розподіляються у таких розмірах:

Надходження та використання коштів Усього, тис. гривень У тому числі за плановими періодами
початок і кінець першого періоду початок і кінець другого періоду ... початок і кінець останнього періоду
Надходження від
користувачів
об'єкта концесії  _______________________________________________

Фінансування
експлуатаційних  _______________________________________________
витрат

Прибуток      _______________________________________________

Реінвестування   _______________________________________________

Формування
планового
прибутку
концесіонера    _______________________________________________

Частина прибутку,
що
перераховується до
______________ бюджету ___________________________________________


         Плата за проїзд автомобільною
               дорогою

   37. Плата за проїзд у період строкового платного володіння
автомобільною дорогою визначається концесіонером у розмірі, що не
перевищує максимального розміру плати за проїзд, установленого
Кабінетом Міністрів України.

   38. Розмір плати за проїзд протягом першого року експлуатації
становить ________________________ гривень.

   У разі виникнення потреби у збільшенні максимального розміру
плати за проїзд автомобільною дорогою, побудованою на умовах
концесії, концесіонер подає концесієдавцю вмотивовані пропозиції,
які повинні містити:

   аналіз причин збитковості;

   бухгалтерський звіт (в обсязі форм річного);

   розшифрування дебіторської та кредиторської заборгованості;

   перелік організаційних, технічних та інвестиційних заходів
щодо поліпшення стану об'єкта концесії з визначенням термінів їх
здійснення, розрахунок коштів, необхідних для здійснення цих
заходів, та дані про можливі джерела фінансування;

   розрахунок техніко-економічних показників, яких планується
досягти;

   інші матеріали,  необхідні  для  обгрунтування  нового
максимального розміру плати за проїзд автомобільною дорогою,
побудованою на умовах концесії.

     Використання вітчизняних будівельних матеріалів,
           виробів і конструкцій
  ( Назва розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою
   КМ N 605 від 12.05.2004 )

   39. Для виконання цього договору концесіонер використовує
__________________________________________________________________
      (будівельні матеріали, вироби, конструкції)
__________________________________________________________________

вітчизняного виробництва за умови ________________________________
_________________________________________________________________.
( Пункт 39 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 605
 від 12.05.2004 )

      Умови використання праці працівників, які є
            громадянами України

   40. Під час провадження концесійної діяльності концесіонер
використовує працю працівників, які є громадянами України, не
менше ніж _________________ відсотків загальної чисельності, в
тому числі ___________ відсотків чисельності громадян, вивільнених
у зв'язку   з   ліквідацією   державного   (комунального)
підприємства _____________________________________________________
                  (назва)
____________________________, майно якого надано у концесію.

          Страхування об'єкта концесії

   41. Концесіонер зобов'язаний протягом трьох місяців після
прийняття в  експлуатацію  автомобільної  дороги,  побудованої
на умовах  концесії,  забезпечити  її  страхування   від
руйнування (пошкодження)  у разі настання страхового випадку,
пов'язаного з ____________________________________________________
           (причини настання страхового випадку)
_________________________________________________________________.

   42. Ризик  випадкового  зруйнування  або  пошкодження
автомобільної дороги несе концесіонер.

   43. Майно, отримане концесіонером або створене чи придбане
згідно з умовами цього  договору,  страхується  концесіонером
на користь ______________________________________________________.
             (концесієдавця, концесіонера)

   44. У разі настання страхового  випадку  страхові  суми
(страхове відшкодування), що виплачуються страховиком, повністю
спрямовуються на відновлення робочого стану автомобільної дороги.

   45. Роботи з відновлення робочого стану автомобільної дороги
повинні  розпочатися  у  _____ денний термін після настання
страхового випадку.

   46. Концесієдавець повинен  бути  ознайомлений  з  усіма
страховими полісами концесіонера.

     Відповідальність сторін за виконання зобов'язань

   47. У  разі  порушення  будь-яких  умов  цього договору
винна сторона сплачує на користь  другої  сторони  штраф  у
сумі ______________________ гривень.

   48. Сплата штрафу не звільняє сторону від виконання нею
зобов'язань за цим договором.

   49. Збитки однієї сторони, що утворилися внаслідок порушення
другою  стороною  своїх  зобов'язань  за  цим  договором,
відшкодовуються винною стороною у повному обсязі.

   50. За невиконання або неналежне виконання  зобов'язань,
визначених цим договором, сторони несуть відповідальність згідно
із законодавством України.

   51. У разі коли концесіонер допустив  погіршення  стану
автомобільної дороги або її зруйнування, він повинен відшкодувати
концесієдавцю збитки, якщо не доведе, що це погіршення або
зруйнування дороги сталося не з його вини.

            Термін дії договору

   52. Цей договір укладено на ___ років (з ___ _______ _____ р.
по ____ ___________ _____ р.).

        Порядок припинення дії, зміни умов
           і розірвання договору

   53. Дія цього договору припиняється у разі:

   закінчення терміну, на який його було укладено;

   руйнування автомобільної дороги або заподіяння шкоди, яка
виключає можливість її подальшої експлуатації;

   ліквідації концесіонера за рішенням суду, в тому числі у
зв'язку з визнанням його банкрутом.

   54. Цей договір може бути розірвано за письмовим погодженням
сторін з визначенням порядку компенсації витрат та інших умов.

   Реорганізація концесіонера не є підставою для зміни умов або
розірвання цього договору.

   55. На  вимогу однієї із сторін цей договір може бути
розірвано за рішенням суду у разі невиконання сторонами своїх
зобов'язань  та з інших підстав, передбачених законодавством
України. ( Пункт 55 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1510 від 11.10.2002 )

   56. У разі виникнення обставин, які потребують зміни умов
цього договору, одна сторона повинна попередити письмово про це
другу сторону за _______________ днів. Про зміну умов цього
договору  складається  додаткова  угода,  яка  підписується
концесієдавцем та концесіонером і є невід'ємною частиною цього
договору.

       Розгляд спорів, що виникають у зв'язку з
            виконанням договору

   57. Спори, що  виникають у зв'язку з виконанням цього
договору, розглядаються відповідно до законодавства України судом.

   Спори, що виникають у зв'язку з виконанням цього договору за
участю  нерезидентів,  розглядаються у порядку, передбаченому
законодавством України.

( Пункт 57 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1510
 від 11.10.2002 )

            Прикінцеві положення

   58. Цей договір набирає чинності з дня його підписання
концесієдавцем та концесіонером.

   59. Термін дії цього договору може бути продовжено у разі
виконання концесіонером його умов та за погодженням сторін.

   60. Цей договір укладено у двох примірниках (по одному для
кожної сторони), що мають однакову юридичну силу, українською та
__________________________ мовами.

   61. Усі додатки до цього договору є  його  невід'ємною
частиною.

     Юридичні адреси та розрахункові рахунки сторін:

    Концесієдавець:           Концесіонер:
   _________________________   _________________________
   (юридична адреса)          (юридична адреса)
   _________________________   _________________________
    (номер рахунка)           (номер рахунка)


   _________________________   _________________________
   (посада, прізвище, ім'я та   (посада, прізвище, ім'я та
   по батькові керівника)     по батькові керівника)

   _________________________   _________________________

   _________________________   _________________________
      (підпис)            (підпис)

   ___ ____________ ______р.   ___ ____________ ______р.

   МП               МП

___________________
   Примітка. Концесійний договір за погодженням сторін може
містити й інші умови та положення, передбачені законодавством, а
також інші способи забезпечення зобов'язань сторін (застава,
гарантія тощо).


                       Додаток 1
                 до Типового концесійного договору

               УГОДА
    про комплексну забудову території об'єкта концесії
       та об'єктів придорожньої інфраструктури


   З метою комплексної забудови території об'єкта  концесії
__________________________________________________________________
      (повне найменування автомобільної дороги)

та забезпечення користувачів  автомобільної  дороги  послугами
об'єктів  придорожньої інфраструктури ___ _________ _____ р.
концесієдавець, концесіонер та орган(и) місцевого самоврядування
_______________________,
(найменування органу)

на території якого(их) розташована автомобільна дорога, уклали цю
угоду і, беручи до уваги, що концесіонер виконує зазначені в угоді
функції
_________________________________________________________________,
      (забудовника, інвестора, координатора тощо)

домовилися щодо нищенаведеного.

   У межах території об'єкта концесії повинно бути забезпечено
функціонування таких допоміжних споруд:
Найменування об'єкта Місцезнаходження Примітка
   1. Ті, що діють, та такі, що реконструюються
__________________________________________________________________
   2. Нові об'єкти
__________________________________________________________________

   За межами території об'єкта концесії може бути забезпечено
функціонування  таких  додаткових  об'єктів   придорожньої
інфраструктури:
Найменування об'єкта Місцезнаходження Примітка
   1. Ті, що діють, та такі, що реконструюються
__________________________________________________________________
   2. Нові об'єкти
__________________________________________________________________

   Варіант перший.  Для  будівництва  додаткових  об'єктів
придорожньої інфраструктури концесіонер протягом__________________
                           (термін)

забезпечить комплексну  підготовку  будівельних  майданчиків
(включаючи облаштування під'їздів та з'їздів), а також надання
можливостей для підключення об'єктів до зовнішніх інженерних мереж
та проведення конкурсу з метою передачі цих майданчиків під
забудову спеціалізованим

________________________

   * У разі потреби концесієдавець разом  з  концесіонером
зазначають відомості про стан забудови, наявність документів, що
підтверджують право на забудову, розмір фінансових витрат сторін
на будівництво або реконструкцію об'єктів.

підприємствам згідно з ___________________________________________
                (порядок та умови)
__________________________________________________________________

   Варіант другий. Для будівництва та експлуатації додаткових
об'єктів  придорожньої  інфраструктури  концесіонер  протягом
____________________ забезпечить комплексну підготовку будівельних
   (термін)
майданчиків (включаючи облаштування під'їздів та з'їздів), а також
створить умови для підключення об'єктів до зовнішніх інженерних
мереж та передасть підготовлені майданчики для подальшої забудови
__________________________________________________________________
         (найменування підприємства)

згідно з ________________________________________________________.
             (порядок та вимоги)

   Варіант третій. Концесіонер утворить до ___ _______ _____ р.
спеціалізоване підприємство  та  забезпечить  будівництво  і
експлуатацію  додаткових  об'єктів придорожньої інфраструктури
згідно з таким планом-графіком:___________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

   Концесіонер укладе угоду з власниками додаткових об'єктів
придорожньої інфраструктури,  що  експлуатуються,  про  умови
експлуатації таких об'єктів з урахуванням_________________________
                       (умови угоди)
_________________________________________________________________.

Концесієдавець     Концесіонер    Представник органу
                     місцевого самоврядування
_________________  ___________________  ________________________
(підпис)      (підпис)       (підпис)

_________________  ___________________  ________________________
(посада, ініціали  (посада, ініціали   (посада, ініціали

_________________  ___________________  ________________________
та прізвище)    та прізвище)     та прізвище)

___ ______ ____р.  ___ ______ ______р.  ___ ______ ____р.

МП         МП          МП

                      Додаток 2
                 до Типового концесійного договору

                АКТ
            приймання-передачі
     _______________________________________________
      (повне найменування автомобільної дороги)

      _____________________ р. м. _______________

   Ми, що  нижче  підписалися,  члени  комісії  у  складі
представників концесієдавця ______________________________________
              (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

та концесіонера __________________________________________________
           (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
__________________________________________________________________

уклали цей акт про те, що згідно з  концесійним  договором
від ___ _______ ____ р. концесієдавець (концесіонер) передав, а
концесіонер (концесієдавець) прийняв споруди, устаткування та інше
майно
__________________________________________________________________
      (повне найменування автомобільної дороги)

До складу автомобільної дороги входять ___________________________
                    (перелік облікових одиниць
__________________________________________________________________
            згідно з балансом)

Загальні відомості  ____________________________________________
__________________________________________________________________

Інженерне обладнання ____________________________________________
__________________________________________________________________

Вартість основних фондів _________________________________________

Результати огляду та випробування ________________________________
__________________________________________________________________

Разом з об'єктом передається технічна документація _______________
__________________________________________________________________

До акта додаються:

   1) __________________________________________________________

   2) __________________________________________________________

   3) __________________________________________________________


   Концесіонер (концесієдавець)  не  має  претензій   до
концесієдавця (концесіонера).

Від концесієдавця: _________________________   ________________
          (ініціали та прізвище)      (підпис)

          _________________________   ________________
          (ініціали та прізвище)      (підпис)


Від концесіонера: _________________________   ________________
          (ініціали та прізвище)      (підпис)

          _________________________   ________________
          (ініціали та прізвище)      (підпис)

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ