Приказ от 09.01.2001 № 2/5 Об утверждении Лицензионных условий проведения хозяйственной деятельности по изготовлению, монтажу несущих конструкций, монтажу конструкций в строительной, ремонтно-строительной деятельности

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19798 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 09.01.2001 № 2/5 Об утверждении Лицензионных условий проведения хозяйственной деятельности по изготовлению, монтажу несущих конструкций, монтажу конструкций в строительной, ремонтно-строительной деятельности
Дата начала действия23.01.2001
Дата принятия09.01.2001
Дата отмены действия 08.11.2001
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа2/5
РазработчикГоском Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций59/5250
Дата регистрации в Министерстве Юстиций23.01.2001
Принявший органГоском Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства
Дополнительные данные Утратил силу на основании Приказа Госпредпринимательства от 13.09.2001 № 112/182


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


  ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА
             ПІДПРИЄМНИЦТВА
     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА
          ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 2/5 від 09.01.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   23 січня 2001 р.
                   за N 59/5250
      Наказ втратив чинність на підставі Наказу
                  Держпідприємництва
       N 112/182 від 13.09.2001 )
        Про затвердження Ліцензійних умов
       провадження господарської діяльності з
      виготовлення, монтажу несучих конструкцій,
        монтажу конструкцій у будівельній,
         ремонтно-будівельній діяльності
 
   Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" та на виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000  N  1698
 "Про затвердження переліку органів ліцензування"
Н А К А З У Є М О:
   1. Затвердити Ліцензійні умови провадження  господарської
діяльності з виготовлення, монтажу несучих конструкцій, монтажу
конструкцій  у  будівельній,  ремонтно-будівельній  діяльності
(додаються).
   2. Управлінню ліцензування видів господарської діяльності
Департаменту  реєстрації  та  ліцензування  Держпідприємництва
(Єфремов О.В.), Державній  архітектурно-будівельній  інспекції
України (Папка В.В.) у встановленому порядку забезпечити подання
Ліцензійних умов на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
   3. Управлінню інформаційно-аналітичного та організаційного
забезпечення роботи апарату, колегії та науково-технічної ради
Держбуду України (Григор А.Ф.) забезпечити публікацію Ліцензійних
умов у засобах масової інформації.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови Держпідприємництва Третьякова С.І. та заступника голови
Держбуду Присяжнюка В.Ф.
 
 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва               О.В.Кужель
 
 Голова Державного комітету
 будівництва, архітектури та
 житлової політики України               В.М.Гусаков
                        Затверджено
                     Наказ Держпідприємництва,
                     Держбуду
                     09.01.2001 N 2/5
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   23 січня 2001 р.
                   за N 59/5250
             Ліцензійні умови
    провадження господарської діяльності з виготовлення,
     монтажу несучих конструкцій, монтажу конструкцій
     у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності
           1. Загальні положення
   1.1. Ліцензійні  умови  виготовлення,  монтажу  несучих
конструкцій,   монтажу   конструкцій   у   будівельній,
ремонтно-будівельній діяльності (далі - будівельна діяльність)
розроблені на виконання Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності"  та забезпечують
виконання основних  принципів  державної  політики  у  сфері
ліцензування.
   1.2. Ліцензійні   умови   встановлюють  кваліфікаційні,
організаційні, технологічні та інші вимоги провадження будівельної
діяльності.
   1.3. Ліцензійні  умови  є  обов'язковими  для  суб'єктів
господарювання, які виконують види робіт, зазначені в додатку.
   1.4. Реалізацію державної політики у сфері  ліцензування
будівельної діяльності здійснюють Держпідприємництво України, а
також:
   - Держбуд України, який здійснює ліцензування  суб'єктів
господарської діяльності, що провадять (мають намір провадити)
будівельну діяльність на території України, за межами України
відповідно до Угоди про взаємне визнання ліцензій, які видаються
ліцензійними органами держав - учасниць СНД, підписаної 27 березня
1997 р. у м. Москві і ратифікованої Верховною Радою
України 5 березня 1998 р. за N 193/98-ВР, а також
спільних підприємств та підприємств з іноземними інвестиціями;
   - Рада міністрів Автономної  Республіки  Крим,  обласні,
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, які
здійснюють ліцензування суб'єктів господарської діяльності, що
провадять  будівельну  діяльність  у  межах  відповідних
адміністративно-територіальних одиниць.
    2. Вимоги до провадження господарської діяльності
        з виготовлення несучих конструкцій
   2.1. Суб'єкти господарювання, що здійснюють  виготовлення
несучих  конструкцій,  повинні  дотримуватися  законодавства,
державних  стандартів,  технічних  умов  на  продукцію,  що
виготовляється.
   2.2. Для дотримання зазначених вимог суб'єкт господарювання
повинен:
   - створити організаційно-функціональну структуру підприємства
з  розподілом  обов'язків,  повноважень  та  відповідальності
підрозділів,   посадових   осіб   у   відповідності   до
проектно-технологічної  документації з технології виготовлення
конструкцій та виробів (ДСТУ 1.4-93 "Стандарт підприємства");
   - забезпечити наявність виробничої бази для виготовлення
конструкцій (власної або орендованої) відповідно до технологічних
карт;
   - створити фонд діючих державних (міждержавних) стандартів та
технічних умов на виготовлення конструкцій та виробів згідно з
переліком чинних в Україні нормативних документів у  галузі
будівництва, затвердженим наказом Держбуду України від 21 грудня
1998 р. N 295;
   - забезпечити обов'язкову сертифікацію продукції, визначеної
переліком продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в
Україні (розділ 32), затвердженим наказом Держстандарту України
від 27.11.96 N 499 (  a728-96 ) (із змінами, внесеними
та затвердженими наказом Держстандарту від  17.05.97  N  268
 і зареєстрованим Мін'юстом 5.06.97 за N 209/2013);
   - забезпечити   виробництво   контрольно-вимірювальними
приладами, інструментом та методиками  визначення  параметрів
продукції;
   - забезпечити   своєчасну    метрологічну    повірку
контрольно-вимірювальних приладів та інструментів;
   - дотримуватись вимог із забезпечення охорони навколишнього
середовища у відповідності до ДСТУ ISO серії 14000;
   - розробити та впровадити документи з організації системи
якості  продукції суб'єкта господарювання на всіх етапах її
виробництва згідно з ДСТУ ISO серії 9000.
    3. Вимоги до провадження господарської діяльності з
     монтажу несучих конструкцій, монтажу конструкцій
     у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності
   3.1. Суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність з
монтажу несучих конструкцій, монтажу конструкцій у будівельній,
ремонтно-будівельній   діяльності,   повинні   дотримуватися
законодавства, державних стандартів, норм і правил, затверджених
проектних рішень.
   3.2. Для дотримання зазначених вимог суб'єкти господарювання
повинні забезпечити комплекс необхідних умов:
   - створити організаційно-функціональну структуру підприємства
з  розподілом  обов'язків,  повноважень  та  відповідальності
підрозділів,   посадових   осіб   у   відповідності   до
проектно-технологічної документації з організації та технології
виконання робіт  (ДБН  А.3.1-5-96  "Організація  будівельного
виробництва", ДСТУ 1.4-93 "Стандарт підприємства");
   - укомплектувати   підприємство    інженерно-технічними
працівниками, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат, і
робітниками необхідних професій та кваліфікації згідно з вимогами
нормативної та технологічної документації (Закон України "Про
архітектурну діяльність" , ЕНиР,  карти  трудових
процесів,  класифікатор  професій  ДК  003-95 ( v0257217-95,
va257217-95, vb257217-95 );
   - створити фонд діючих державних (міжнародних) стандартів,
інших нормативних документів та нормативно-правових актів, на
відповідність до вимог яких виконується визначений вид робіт,
згідно з переліком чинних в Україні нормативних документів у
галузі будівництва, затвердженим наказом Держбуду України від 21
грудня 1998 р. N 295;
   - забезпечувати виконання робіт відповідно до затвердженої у
встановленому  порядку  проектно-кошторисної  та технологічної
документації;
   - створити документовану систему контролю якості виконання
робіт (вхідний контроль проектно-кошторисної документації, вхідний
контроль матеріалів і виробів, виробничий контроль - операційний,
геодезичний, лабораторний, приймальний) відповідно до розділу 8
ДБН А.3.1-5-96;
   - забезпечити виконання робіт і систему контролю засобами
вимірювань, методиками, інструкціями, що необхідні для перевірки
встановлених параметрів продукції і  технологічних  операцій;
створити належні умови використання засобів вимірювань; виконувати
метрологічні  вимоги,  які  визначені  відповідною  технічною
документацією;
   - дотримуватися вимог із забезпечення охорони навколишнього
середовища відповідно до ДСТУ ISO серії 14000;
   - забезпечити своєчасність ведення виробничої та виконавчої
документації, яка передбачена ДБН, ДСТУ, СНиП на конкретні види
робіт;
   - розробити та впровадити документи з організації системи
якості продукції суб'єкта господарювання на всіх етапах  її
виробництва згідно з вимогами ДСТУ ISO серії 9000.
 
 Заступник директора Департаменту -
 начальник Управління ліцензування
 видів господарської діяльності            О.В.Єфремов
 
 Начальник Державної
 архітектурно-будівельної
 інспекції України                    В.В.Папка
                    Додаток
            до пункту 1.3 Ліцензійних умов провадження
            господарської діяльності з виготовлення,
            монтажу несучих конструкцій, монтажу
            конструкцій у будівельній,
            ремонтно-будівельній діяльності
              Кодифікатор
     видів робіт при виготовленні, монтажі несучих
     конструкцій, монтажі конструкцій у будівельній,
         ремонтно-будівельній діяльності
   1. Кодифікатор видів робіт з виготовлення, монтажу несучих
конструкцій,   монтажу   конструкцій   у   будівельній,
ремонтно-будівельній діяльності, яка підлягає ліцензуванню (далі -
Кодифікатор), розроблений з метою врахування вимог частини 6
статті 8 Закону  України  "Про  ліцензування  певних  видів
господарської діяльності".
   2. Об'єктами кодифікації є назви видів робіт, які виконуються
суб'єктами  господарювання  при виготовленні, монтажі несучих
конструкцій,   монтажі   конструкцій   у   будівельній,
ремонтно-будівельній діяльності.
   3. Кодифікатор складений за кваліфікаційним принципом, який
дає  змогу визначити сферу професійної компетенції та сферу
виробничої діяльності суб'єкта господарювання без прив'язки до
конкретного об'єкта.
   4. При підтвердженні суб'єктом  господарської  діяльності
можливості здійснювати монтаж конструкцій у сейсмонебезпечних
районах у ліцензії  обов'язково  робиться  запис  "включаючи
сейсмонебезпечні території".
 
1.00.00    ВИГОТОВЛЕННЯ НЕСУЧИХ БУДІВЕЛЬНИХ
        КОНСТРУКЦІЙ І ВИРОБІВ
 
1.01.00    Стальних та алюмінієвих
1.01.01    каркасів будівель і споруд
1.01.02    листових елементів ємкісних споруд
1.01.03    пролітних конструкцій транспортних споруд і
        комунікацій
1.01.04    щоглових і баштових споруд
1.01.05    гідротехнічних споруд
1.01.06    огороджувальних і вбудованих
 
1.02.00    З алюмінієвих сплавів та комбінованих
 
1.03.00    Залізобетонних та бетонних
1.03.01    житлово-громадського будівництва
1.03.02    повнозбірного панельного домобудування
1.03.03    об'ємноблочних
1.03.04    промислового будівництва
1.03.05    інженерних споруд
1.03.06    транспортних споруд
1.03.07    мостів, шляхопроводів і пішохідних переходів
1.03.08    гідротехнічних споруд
1.03.09    енергетичних споруд (електростанції, підстанції,
        мережі енергопостачання)
1.03.10    метробудування
1.03.11    інженерних мереж і систем
1.03.12    підземних споруд
1.04.00    Спеціальних залізобетонних
1.05.00    Товарного бетону та розчину
1.06.00    Арматурних виробів
1.07.00    Асфальтобетону
 
1.08.00    Дерев'яних
1.08.01    несучих
1.08.02    огороджувальних та вбудованих
 
2.00.00    МОНТАЖ НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ,
        МОНТАЖ КОНСТРУКЦІЙ У БУДІВЕЛЬНІЙ,
        РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
 
2.01.00    Улаштування насипних грунтових конструкцій
2.01.01    земляних гребель, дамб, насипів
2.01.02    шламо- і хвостосховищ, накопичувачів
        промислових стоків
2.01.03    протизсувних, протилавинних, протисельових,
        протиобвальних споруд
2.01.04    гідронамиву територій під забудову
2.01.05    берегозахисних та берегоукріплювальних споруд
 
2.02.00    Улаштування конструкцій основ та фундаментів
2.02.01    ущільненням непросадних грунтів
2.02.02    ущільненням просадних грунтів
2.02.03    пальових фундаментів:
2.02.03.01     із застосуванням готових паль
2.02.03.02     з улаштуванням паль на місці
2.02.04    фундаментів, що виконуються спеціальними способами
        (кесони, опускні колодязі тощо)
2.02.05    фундаментів під обладнання
2.02.06    споруд типу "Стіна в грунті"
 
2.03.00    Улаштування підводних споруд
2.03.01    причалів, пірсів, набережних, шлюзів, сліпів,
        водоприймальних і водопропускних споруд тощо
2.03.02    тунелів
2.03.03    переходів
 
2.04.00    Улаштування конструкцій тунелів і шахт
 
2.05.00    Монтаж металевих конструкцій
2.05.01    громадських будівель:
2.05.01.01     одноповерхових
2.05.01.02     багатоповерхових
2.05.02    каркасів виробничих будівель та споруд:
2.05.02.01     одноповерхових
2.05.02.02     багатоповерхових
2.05.02.03     спеціальних
2.05.03    інженерних споруд
2.05.04    споруд радіозв'язку, радіомовлення та телебачення
        тощо:
2.05.04.01     висотою до 100 м
2.05.04.02     висотою понад 100 м
2.05.05    витяжних вентиляційних і димових труб
2.05.06    резервуарів, газгольдерів, водонапірних башт,
        газоходів, бункерів, силосів та посудин, що
        працюють під тиском:
2.05.06.01     об'ємом до 50000 куб.м
2.05.06.02     об'ємом понад 50000 куб.м
2.05.07    прогінних конструкцій і опор залізничних,
        автодорожніх, міських та пішохідних мостів,
        шляхопроводів, естакад, галерей
2.05.08    гідротехнічних споруд
2.05.09    великопрогінних конструкцій для ангарів, елінгів,
        критих стадіонів тощо
 
2.06.00    Улаштування бетонних та залізобетонних монолітних
        конструкцій
2.06.01    житлових, адміністративних, громадських та
        виробничих будівель і споруд
2.06.02    інженерних споруд баштового типу (башти, труби,
        елеватори, силоси, градирні тощо)
2.06.03    мостів і водопропускних труб
2.06.04    гідротехнічних споруд
2.06.05    підводного бетонування конструкцій
 
2.07.00    Монтаж збірних бетонних та залізобетонних
        конструкцій
2.07.01    житлових та громадських будівель некаркасного
        типу (перемички, плити покриття і перекриття,
        сходові та балконні плити тощо)
2.07.02    житлових, адміністративних і громадських будівель
        каркасного, панельного та об'ємноблочного типів:
2.07.02.01     одноповерхових
2.07.02.02     багатоповерхових
2.07.03    каркасів виробничих будівель і споруд:
2.07.03.01     одноповерхових
2.07.03.02     багатоповерхових
2.07.04    інженерних споруд
2.07.05    мостів
2.07.06    шляхопроводів і водопропускних труб
2.07.07    гідротехнічних споруд
2.07.08    збірних залізобетонних труб
2.07.09    споруд для комунікацій (галереї, естакади,
        колектори, канали, опори зв'язку та
        енергопостачання)
2.07.10    споруд конструктивного призначення (етажерки,
        підпірні стінки, опори, вугільні та інші копри
        тощо)
 
2.08.00    Улаштування конструкцій із дрібноштучних виробів
2.08.01    з природного каменю
2.08.02    з цегли та блоків:
2.08.02.01     простих форм
2.08.02.02     складних форм (склепіння, арки тощо)
2.08.02.03     стволів промислових труб
 
2.09.00    Улаштування дерев'яних конструкцій і виробів
2.09.01    несучих на об'єктах житлово-громадського
        призначення
2.09.02    огороджувальних та вбудованих
2.09.03    інженерних споруд (мости, естакади, рампи тощо)
 
2.10.00    Спорудження полімерних, комбінованих, пневматичних
        та інших нетрадиційних видів споруд
 
2.11.00    Улаштування конструкцій підлог
 
2.12.00    Скління
2.12.01    залізобетонних та металевих рам ліхтарів
2.12.02    вітрин та вітражів великорозмірним склом і
        склопакетами
2.12.03    профільним склом
 
2.13.00    Улаштування конструкцій покрівель
2.13.01    рулонних та мастикових
2.13.02    із штучних виробів
 
2.14.00    Реставраційні роботи
2.14.01    фундаментів і конструкцій з бутового каменю та
        цегли
2.14.02    дерев'яних конструкцій і виробів
2.14.03    металевих конструкцій і виробів
2.14.04    архітектурно-ліпного декору
2.14.05    позолоти
 
2.15.00    Роботи з реконструкції та капітального ремонту
2.15.01    основ та фундаментів будівель та споруд
2.15.02    несучих будівельних конструкцій:
2.15.02.01     бетонних, залізобетонних, кам'яних та
          армокам'яних
2.15.02.02     металевих
2.15.02.03     дерев'яних
2.15.03    огороджувальних конструкцій
 
2.16.00    Монтаж конструкцій зовнішніх інженерних мереж і
        систем
 
2.16.01    Водопостачання
2.16.01.01   внутрішньоквартального, внутрішньомайданчикового
2.16.01.02   групового і локального
2.16.01.03   магістральних водогонів
 
2.16.02    Каналізації
2.16.02.01   дощової, побутової і виробничої
2.16.02.02   самопливних та напірних магістральних колекторів
2.16.02.03   очисних каналізаційних споруд та систем
 
2.16.03    Теплових
2.16.03.01   внутрішньоквартальних, внутрішньомайданчикових
        і гарячого водопостачання
2.16.03.02   магістральних
 
2.16.04    Газопостачання
2.16.04.01   низького та середнього тиску
2.16.04.02   високого тиску
2.16.04.03   магістральних
 
2.17.00    Монтаж конструкцій внутрішніх мереж і приладів
2.17.01    водопроводу та каналізації
2.17.02    опалення
2.17.03    газопостачання
 
2.18.00    Монтаж металоємного технологічного обладнання
 
 Заступник директора Департаменту -
 начальник Управління ліцензування
 видів господарської діяльності            О.В.Єфремов
 
 Начальник Державної
 архітектурно-будівельної
 інспекції України                    В.В.Папка

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ