Закон Украины от 22.05.2003 № 855-IV "О реконструкции и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги Киев - Одесса"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19921 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаЗакон Украины от 22.05.2003 № 855-IV "О реконструкции и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги Киев - Одесса"
Дата начала действия24.06.2004
Дата принятия22.05.2003
СтатусДействующий
Вид документаЗакон
Шифр документа855-IV
РазработчикВерховная Рада Украины
Дата регистрации в Министерстве Юстиций20.08.2004


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И
 
    Про реконструкцію та експлуатацію на платній основі
        автомобільної дороги Київ - Одеса
 
    Назва Закону в редакції Закону
    N 1860-IV від 24.06.2004 )
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 36, ст.279 )
 
      ( Із змінами, внесеними згідно із Законом
       N 1860-IV від 24.06.2004 )
 
    ( У тексті Закону слова "на ділянці від Жашкова до
     Червонознам'янки" виключено згідно із Законом
     N 1860-IV від 24.06.2004 )
 
 
 
   Цей Закон визначає особливості реконструкції та експлуатації
на платній основі автомобільної дороги Київ - Одеса в порядку
експерименту в інтересах економіки України.
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
   У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:
 
   об'єкт  реконструкції - магістральна автомобільна дорога
загального користування державного значення Київ - Одеса, яка
перебуває в державній власності;
 
   автомобільна дорога - лінійний  комплекс  інженерних  та
допоміжних споруд, призначених для безперервного, безпечного та
зручного проїзду транспортних засобів з нормативними технічними
характеристиками   та   навантаженнями,   що   забезпечує
внутрішньодержавні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів;
 
   інженерні споруди - споруди, що розміщені безпосередньо на
автомобільній дорозі та забезпечують її функціонування (мости,
шляхопроводи, віадуки, тунелі, естакади, труби  водовідвідні,
водоочисні споруди, галереї, підпірні стінки тощо);
 
   допоміжні споруди  -  споруди, що розташовані на землях
дорожнього господарства (майданчики для стоянки транспорту і
відпочинку, підприємства та об'єкти служб дорожнього сервісу,
шумо- та снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та
протисельові споруди, з'їзди, придорожні лісосмуги для захисту
доріг тощо) та призначені для обслуговування рухомого складу на
дорогах,  учасників  дорожнього руху, розміщення сервісних і
ремонтно-технічних служб;
 
   реконструкція автомобільної дороги - комплекс дорожніх робіт,
що забезпечує переведення автомобільної дороги Київ - Одеса у вищу
категорію;
 
   експлуатація автомобільної дороги - комплекс  заходів  з
технічної та комерційної експлуатації автомобільних доріг;
 
   технічна експлуатація  автомобільної  дороги  -  комплекс
дорожніх  робіт  з  ремонту  та  експлуатаційного  утримання
автомобільних   доріг,   що   забезпечує   нормативний
транспортно-експлуатаційний стан автомобільної дороги;
 
   комерційна експлуатація автомобільної дороги  -  комплекс
заходів з організації платного проїзду по автомобільній дорозі та
отримання плати за проїзд.
 
   Стаття 2. Основні принципи реконструкції та експлуатації  на
        платній основі автомобільної дороги Київ - Одеса
 
   Основними принципами реконструкції та експлуатації на платній
основі автомобільної дороги Київ - Одеса:
 
   дотримання чинних в Україні стандартів, норм  і  правил
реконструкції автомобільних доріг та їх технічної експлуатації;
 
   обов'язкова наявність до початку експлуатації на платній
основі об'єкта реконструкції безоплатної автомобільної дороги чи
окремих смуг руху вздовж об'єкта реконструкції, що знаходяться в
належному для експлуатації технічному стані, як альтернативного
варіанта зручного проїзду транспортних засобів у напрямку Київ -
Одеса та забезпечення руху в населених пунктах, розміщених вздовж
об'єкта реконструкції.
 
   Технічна  та  комерційна експлуатація на платній основі
автомобільної дороги Київ - Одеса здійснюється відповідно до
законодавства.  ( Частина друга статті 2 в редакції Закону
N 1860-IV від 24.06.2004 )
 
   Стаття 3. Відносини,  пов'язані з експлуатацією на платній
        основі автомобільної дороги Київ - Одеса
 
   Відносини, пов'язані  з  експлуатацією на платній основі
автомобільної дороги Київ - Одеса, базуються на Конституції
України і регулюються Земельним кодексом України
, цим Законом, іншими нормативно-правовими актами,
прийнятими відповідно до цього Закону.
 
   Стаття  4. Особливості реконструкції та експлуатації на
платній основі автомобільної дороги Київ - Одеса
 
   Виконання реконструкції автомобільної дороги Київ - Одеса
здійснюється в порядку експерименту в інтересах економіки України
та економічного розвитку Київської, Черкаської, Кіровоградської,
Миколаївської та Одеської областей із залученням кредитних коштів,
у тому числі під надання державних гарантій. У разі необхідності
державні гарантії кредиторам надає Кабінет Міністрів України.
 
   Відшкодування витрат, пов'язаних  з  виконанням  боргових
зобов'язань  за  кредитами, залученими на виконання робіт з
реконструкції автомобільної дороги Київ - Одеса, здійснюється за
рахунок коштів, які передбачаються в Державному бюджеті України на
розвиток мережі та утримання автомобільних доріг  загального
користування.
 
   Функції замовника  на  реконструкцію автомобільної дороги
Київ - Одеса покладаються на Державну службу автомобільних доріг
України.
(  Стаття 4 в редакції Закону N 1860-IV від
24.06.2004 )
 
   Стаття 5. Плата за проїзд автомобільною дорогою Київ - Одеса
( Назва статті 5 в редакції Закону N 1860-IV від
24.06.2004 )
 
   Плата  за  проїзд  автомобільною  дорогою Київ - Одеса
справляється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, з
усіх власників або користувачів автотранспортних засобів, що
здійснюють проїзд по цій дорозі, за винятком мешканців населених
пунктів, через які проходить дорога. ( Частина перша статті 5 в
редакції Закону N 1860-IV від 24.06.2004 )
 
   Максимальний розмір плати за проїзд та порядок відшкодування
за безоплатний проїзд автомобільною дорогою Київ - Одеса (у тому
числі в разі стихійного лиха, катастрофи, епідемії, епізоотії, а
також  проїзд  підрозділів  Міністерства  оборони  України,
прикордонної служби та транспортних засобів швидкої допомоги)
встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
   Стаття 6. Використання плати за проїзд автомобільною дорогою
Київ - Одеса
 
   Плата за проїзд  автомобільною  дорогою  Київ  -  Одеса
спрямовується  до  Державного бюджету України (до Державного
дорожнього фонду України) та використовується на фінансування
витрат,  пов'язаних  з погашенням основної суми кредитів та
виконанням боргових зобов'язань за кредитами, залученими  на
виконання робіт з реконструкції автомобільної дороги Київ - Одеса,
технічною та комерційною експлуатацією цієї дороги, а також за
напрямками, передбаченими частиною четвертою статті 3 Закону
України "Про  джерела  фінансування  дорожнього  господарства
України".
(  Стаття 6 в редакції Закону N 1860-IV від
24.06.2004 )
 
   Стаття 7. Прикінцеві положення
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   2. Закони України та інші нормативно-правові акти, прийняті
до набрання чинності цим Законом, що регулюють правовідносини, які
виникнуть у процесі здійснення експерименту, діють у частині, що
не суперечить цьому Закону.
 
   3. Кабінету Міністрів України у місячний термін з  дня
набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові
акти у відповідність з цим Законом та видати нормативно-правові
акти, що випливають із цього Закону.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 22 травня 2003 року
     N 855-IV

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ