Приказ от 01.07.1993 № 240/93 Об инвестировании строительства и приобретения жилья для военнослужащих Вооруженных Сил Украины и членов их семей

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19969 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 01.07.1993 № 240/93 Об инвестировании строительства и приобретения жилья для военнослужащих Вооруженных Сил Украины и членов их семей
Дата принятия01.07.1993
Дата отмены действия 21.01.2007
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа240/93
РазработчикПрезидент Украины
Дополнительные данные Приказ отменен согласно приказу Министерства экономики Украины, Министерства финансов Украины, Государственной таможенной службы Украины, Администрации Государственной пограничной службы Украины от 7 ноября 2006 года № 336/1048/988/812


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

              У К А З
           ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
    Про інвестування будівництва та придбання житла
    для військовослужбовців Збройних Сил України та
            членів їх сімей
 
    Про поширення чинності Указу додатково див. 
    Указ Президента N 521/93 від 12.11.93 ) 
  
   ( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента   
    N  13/94 від 19.01.94
    N 136/94 від 5.04.94 
    N 405/95 від 31.05.95 
    N 1166/96 від 06.12.96 
    N 367/99 від 06.04.99 )
   ( Про поширення чинності Указу додатково див. 
    Указ Президента N 495/99 від 11.05.99 )
   ( Про поширення чинності Указу додатково див. 
    Указ Президента N 687/99 від 22.06.99 )
   ( Додатково див. Указ Президента 
    N 228/2000 від 11.02.2000 )
    
   ( Про поширення чинності додатково див. 
    Указ Президента N 202/2001 від 26.03.2001 )
   ( Про поширення чинності додатково див. Указ Президента
    N 818/2002 від 11.09.2002 )
 
 
 
    ( Строк дії Указу продовжено до 31.12.2002 згідно з
     Указом Президента N 367/99 від 06.04.99 )
 
  ( Поширена чинність цього Указу:   на інвестування 
  будівництва та придбання житла для військовослужбовців
  Прикордонних військ України, Служби безпеки України,
  Національної гвардії України, а також для ветеранів 
  війни в Афганістані та воєнних конфліктів в інших 
  зарубіжних країнах, членів їх сімей і сімей загиблих -
  згідно з Указом Президента N 468/93 від 16.10.93; 
  на інвестування будівництва та придбання житла для 
  військовослужбовців  Управління  державної охорони,
  Цивільної  оборони  України, військ  внутрішньої та
  конвойної  охорони  Міністерства  внутрішніх  справ 
  України та членів їх сімей - згідно з Указом Президента 
  N 521/93 від 12.11.93 )
   ( Чинність Указу поширено на інвестування будівництва та
    придбання житла для офіцерів, прапорщиків, мічманів,
    військовослужбовців надстрокової служби, які звільнені
    у запас або відставку за станом здоров'я, вислугою 
    років, а також у зв'язку із скороченням чисельності
    або штату та перебувають на квартирному обліку за
    місцем проживання згідно з Указом Президента N 495/99
    від 11.05.99 )
   ( Чинність Указу поширено  на інвестування будівництва
    та придбання житла для осіб рядового і начальницького
    складу органів внутрішніх справ, Державного департаменту
    України з питань виконання покарань та членів їх сімей
    згідно з Указом Президента N 687/99 від 22.06.99 )
   ( Чинність Указу поширено на інвестування будівництва
    та придбання житла для службових осіб митних органів 
    України, осіб начальницького складу податкової міліції 
    та членів їх сімей згідно з Указом Президента 
    N 202/2001 від 26.03.2001 )
  ( Чинність Указу поширено на інвестування будівництва та
   придбання житла для  прокурорів і  слідчих органів
   прокуратури та членів їх сімей, продовживши строк  дії
   до 31 грудня 2005 року згідно з Указом Президента
   N 818/2002 від 11.09.2002 )
 
 
 
   З метою залучення коштів на будівництво та придбання
житла для військовослужбовців Збройних Сил України та членів
їх сімей у 1993-1998 роках п о с т а н о в л я ю:
   1. Затвердити "Положення про інвестування будівництва та
придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України"
(додається).
   2. Кабінету Міністрів України затвердити у місячний строк
Положення про передачу у  власність  інвесторам  частини
побудованих на їх кошти житла, споруд соціально-побутового та
іншого призначення.
   З. ( Стаття 3 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 405/95 від 31.05.95 ) Звільнити іноземних та українських
інвесторів (юридичних і фізичних осіб) від сплати податків на
добавлену вартість та митних зборів на матеріали, механізми і
обладнання на весь обсяг їх інвестицій, а також від державного
мита за нотаріальне посвідчення договору відчуження збудованого
ними житла.
   4. Виконавчим комітетам місцевих Рад народних депутатів,
місцевим державним адміністраціям не допускати  будь-яких
удержань жилої площі, побудованої на кошти інвесторів для
військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей,
крім частини житла, що необхідна для забезпечення громадян,
які фактично відселяються з місць забудови.
   5. Рекомендувати  місцевим Радам народних  депутатів
безперешкодно виділяти земельні ділянки під будівництво житла
для військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх
сімей.
   6. Установити, що кошти інвесторів використовуються виключно
на спорудження жилих будинків і внутрішньоквартальних інженерних
комунікацій до них.
   Інвестори беруть  участь  у  фінансуванні  будівництва
загальноміських інженерних   комунікацій    і    об'єктів
соціально-побутового призначення, комплексної забудови населених
пунктів у загальному обсязі не більш як 10 відсотків кошторисної
вартості будівництва житла.
( Стаття 6 в редакції Указу Президента N 1166/96 від 06.12.96 )
   7. Цей Указ набуває чинності з дня його підписання.
 
 
 Президент України                Л.КРАВЧУК
 
 м.Київ, 1 липня 1993 року
   N 240/93
                    
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
                Указом Президента України
                від 1 липня 1993 року 24О/9З
             ПОЛОЖЕННЯ
    про інвестування будівництва та придбання житла
     для військовослужбовців Збройних Сил України
   I.  Джерелами  інвестування  будівництва  житла  для
військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей є:
   1) кошти українських та іноземних юридичних і фізичних осіб
(інвесторів), вкладені у будівництво та придбання жилих будинків,
у  спорудження  інженерних  комунікацій,  зведення  споруд
соціально-побутового та торговельного призначення;
   2) пайові внески інвесторів у будівництво разом з житлом
споруд соціально-побутового, торговельного та іншого призначення;
   З) кредитні позики під житлове будіництво від українських та
іноземних інвесторів;
   4) внески  або благодійні пожертвування  приватних осіб,
організацій на житлове будівництво;
   5) інші джерела інвестування, встановлені  законодавством
України.
   2. Взаємовідносини між учасником інвестиційної діяльності
(Міністерство оборони України) та інвесторами здійснюються на
підставі угод (контрактів).
   В угоді (контракті) обумовлюється використання інвестиційних
коштів   виключно   на   вирішення   житлової   проблеми
військовослужбовців шляхом:будівництва силами українських  або
іноземних  будівельних  організацій  (фірм)  жилих  містечок
(кварталів, будинків) на умовах здачі житла "під  ключ"  у
комплексі  з  інженерними  комунікаціями  та   спорудами
соціально-побутової та торговельної інфраструктури;
   купівлі квартир або будинків у Рад народних депутатів,
підприємств і організацій різних форм власності та громадян.
   Для управління інвестиціями в угоді може  передбачатися
створення спеціального органу.
   З. Погашення інвестицій інвесторам, зазначеним у підпункті 1
пункту I цього Положення , виконується шляхом набуття ними у
власність до З5 відсотків від загальної площі побудованого на
інвестиційні кошти житла, а також збудованих за їх кошти споруд
соціально-побутового і торговельного призначения.
   У разі передачі інвестором у власність місцевих Рад народних
депутатів безкоштовно споруд освітніх, дитячих  та  медичних
закладів частка житла, яку він набуває у власність, може бути
підвищена до 40 відсотків.
   Порядок  погашення    інвестицій   іншим   інвесторам
обумовлюється угодою (контрактом).
   Дозволити замовникам будівництва - міністерствам та іншим
центральним органам державної  виконавчої  влади,  які  мають
військові формування, в окремих випадках збільшувати  частку
житла, яка передається у власність інвестора, до 50 відсотків. 
( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Указом Президента N 136/94
від 5.04.94)
   4. Передача у  власність   інвесторам   житла,  споруд
соціально-побутового призначення здійснюється після введення в
експлуатацію об'єктів та їх реєстрації в органах  технічної
інвентаризації. ( Абзац перший пункту 4 в  редакції  Указу
Президента N 13/94 від 19.01.94 )
   При цьому  на вартість частини житла, що передається у
власність інвестору, переносяться суми інвестицій, використані на
будівництво  жилих  будинків  та  загальноміських  інженерних
комунікацій, об'єктів соціально-побутового призначення, а також
на  комплексну  забудову  населених  пунктів,  у  розмірі,
встановленому частиною другою статті 6 Указу Президента України
від 1 липня 1993 року N 240 "Про інвестування будівництва та
придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України та
членів їх сімей". ( Абзац другий пункту 4 в редакції Указу
Президента N 13/94 від 19.01.94, із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 1166/96 від 06.12.96 )
   Право власності у інвестора на обумовлені в угоді об'єкти
виникає з моменту одержання в установленому порядку свідоцтва про
право власності в Бюро технічної інвентаризації. ( Абзац третій
пункту 4 в редакції Указу Президента N 13/94 від 19.01.94 )
   Для видачі свідоцтва до  Бюро  технічної  інвентаризації
подаються документи,  перелік яких визначається законодавством
України. Видача свідоцтва про право власності здійснюється в строк
не більш як два місяці з моменту одержання всіх необхідних
документів. ( Абзац четвертий пункту 4  в  редакції  Указу
Президента N 13/94 від 19.01.94 )
   Надання інвесторам земельних ділянок, зайнятих під зазначені
споруди , здійснюється відповідно до земельного законодавства
України. Інвестори - іноземні громадяни в разі передачі їм у
власність житла, споруд соціально-побутового та торговельного
призначення одержують земельні ділянки, зайняті цими спорудами, у
довгострокове користування в порядку, встановленому Земельним
кодексом України.
   5. Житло, побудоване за рахунок інвестицій, крім житла,
переданого інвесторам відповідно до пункту З цього Положення,
становить загальнодержавну власність і перебуває  у  віданні
Міністерства оборони України.
   6. Порядок проектування, будівництва та здачі об'єктів,
побудованих за рахунок інвестицій, встановлюється Положенням, що
затверджується Міністерством оборони України.
 

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ