Приказ от 04.12.2001 № 486 Об утверждении форм государственной статистической отчетности N 1-строй Информация о получении разрешения на выполнение строительных работ и N 2-строй Отчет о реализации разрешения на выполнение строительных работ

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19711 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 04.12.2001 № 486 Об утверждении форм государственной статистической отчетности N 1-строй Информация о получении разрешения на выполнение строительных работ и N 2-строй Отчет о реализации разрешения на выполнение строительных работ
Дата принятия04.12.2001
Дата отмены действия 02.08.2002
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа486
РазработчикГосударственный комитет статистики Украины
Принявший органГосударственный комитет статистики Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 486 від 04.12.2001
 
   Наказ скасовано на підставі Наказу Державного комітету
                          статистики 
   N 294 від 02.08.2002 )
   Про затвердження форм державної статистичної звітності
   N 1-буд "Інформація про одержання дозволу на виконання
    будівельних робіт" та N 2-буд "Звіт про реалізацію
       дозволу на виконання будівельних робіт"
 
   Відповідно до  статті  14  Закону України "Про державну
статистику" та Програми  реформування  державної
статистики  на період до 2002 року, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 27 червня 1998  року N 971
, та з метою вдосконалення статистичних спостережень з
будівництва Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити форми державної статистичної звітності з обліку
в будівництві (додаються) і ввести їх в дію:
   N 1-буд  "Інформація про одержання дозволу на виконання
будівельних робіт" (квартальна), починаючи зі звіту за I квартал
2002 року,
   N 2-буд "Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних
робіт" (квартальна), починаючи зі звіту за I півріччя 2002 року.
   2. Поширити форми, затверджені в пункті 1 цього наказу, на
організації, підприємства, установи всіх форм  власності  та
організаційно-правових форм господарювання.
   3. Управлінню статистики інвестицій та будівництва Головного
управління статистики виробництва (Луценко Н.Г.):
   3.1. Передати управлінню справами затверджені у пункті 1
наказу оригінали бланків форм державної статистичної звітності.
   3.2. У відповідності з планом КЕОІ підготувати і подати
Головному міжрегіональному управлінню статистики у м.  Києві
постановки  задач  для  автоматизованої  обробки  державної
статистичної звітності за формами NN 1-буд та 2-буд.
   3.3. Здійснювати  методологічне  керівництво  збором  та
розробкою державної статистичної звітності за вказаними формами.
   4. Фінансово-економічному  управлінню  (Сорокіна  Т.В.)
забезпечити фінансування виготовлення бланків форм  державної
статистичної звітності, затверджених у пункті 1 цього наказу.
   5. Управлінню справами (Москот В.Ф.) забезпечити контроль за
своєчасним виготовленням, тиражуванням  і  розсилкою  бланків
зазначених  форм  державної статистичної звітності на адресу
Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим,
обласних,  Київського  та Севастопольського міських управлінь
статистики.
   6. Начальнику  Головного  міжрегіонального   управління
статистики у м. Києві (Сидоренко М.М.):
   6.1. Забезпечити розробку програмного забезпечення КЕОІ за
формами державної статистичної звітності, затвердженими у пункті 1
наказу.
   6.2. Здійснювати  розробку  та  зведення  даних  звітів,
затверджених форм державної статистичної звітності, одержаних від
Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим,
обласних, Київського та Севастопольського  міських  управлінь
статистики згідно з Планом державних статистичних спостережень
.
   7. Начальнику Головного управління статистики в Автономній
Республіці  Крим,  начальникам  обласних,  Київського  та
Севастопольського міських управлінь статистики забезпечити збір,
розробку і подання Держкомстату України звітів у встановлені
терміни.
   8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Комітету Головка В.А.
 
 Голова Комітету                   О.Г.Осауленко
         ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
   (конфіденційність гарантується одержувачем інформації)
 
------------------------------------------------------------------------------------
|               КОДИ                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|форми|організації-|території|виду | форми |організа-|міністер- | вищої | |КС|
|доку-|складача - |  за  |еконо-|власності|ційно-  |ства,   | органі- | | |
|мента|ідентифіка- | КОАТУУ |мічної| за КФВ |правової |іншого  |зації - | | |
| за | ційний  |     |діяль-|     |форми  |централь- |ідентифі-| | |
|ДКУД | код за  |     |ності |     |господа- |ного   |каційний | | |
|   | ЄДРПОУ  |     | за |     |рювання |органу  | код за | | |
|   |      |     | КВЕД |     |за КОПФГ |виконавчої| ЄДРПОУ | | |
|   |      |     |   |     |     |влади   |     | | |
|   |      |     |   |     |     |за СПОДУ |     | | |
|   |      |     |   |     |     |     |     | | |
|-----+------------+---------+------+---------+---------+----------+---------+--+--|
| 1 |   2   |  3  | 4  |  5  |  6  |   7  |  8  |9 |10|
------------------------------------------------------------------------------------
                     Форма N 1-буд
                   Поштова - квартальна
 
Кому подається __________________   ЗАТВЕРДЖЕНА
      найменування та адреса   Наказом Держкомстату України
_________________________________   від 04.12.2001 N 486
одержувача
_________________________________   Подають замовники та органи
_________________________________   виконавчої  влади  міст,
                   селищ, сіл, районів органам
                   статистики   за   місцем
                   знаходження 10 числа після
                   звітного періоду.
     ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОДЕРЖАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКОНАННЯ
            БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
           Розділ 1. Загальні дані
 
1.01. Замовник ___________________________________________________
          повне найменування відповідно до статуту
__________________________________________________________________
 
1.02. Місцезнаходження замовника
__________________________________________________________________
        повна поштова адреса, телефон
 
1.03. Форма власності: державна, комунальна, приватна, колективна
(власність  господарських  товариств,  кооперативів  тощо),
міжнародних  організацій  і  юридичних  осіб  інших  держав
(підкреслити)
 
1.04. Відомча підпорядкованість замовника ________________________
                 міністерство, інший центральний
__________________________________________________________________
          орган виконавчої влади
                  ------------------
1.05. Дата видачі та номер дозволу ------------------
                  місяць рік номер
 
1.06. Орган, що видав дозвіл _____________________________________
                   повне найменування
             ------------
1.07. Термін дії дозволу ------------
             місяць рік
                   ------------
1.08. Термін подовження дії договору ------------
                   місяць рік
           Розділ 2. Проектні дані
 
2.01. Найменування об'єкта будівництва, на який одержано дозвіл,
__________________________________________________________________
його адреса ______________________________________________________
 
2.02. Вид  будівлі,  споруди  (відповідно до ДКБС): житлова,
нежитлова, інженерна споруда (підкреслити)
 
2.03. Призначення нежитлової будівлі, споруди ____________________
__________________________________________________________________
(школа, лікарня, готель, банк, транспортна чи промислова будівля
         або інженерна споруда та ін.)
                     ---------
2.04. Код будівлі, споруди згідно з ДКБС ---------*
              ---------
2.05. Характер будівництва ---------
 
1 - нове будівництво
2 - будівельні заходи на діючих будівлях, спорудах з метою
збільшення площі або потужності (розширення, реконструкція)
                ------------
2.06. Дата початку будівництва ------------
                місяць рік
                 ------------
2.07. Дата закінчення будівництва ------------
                  місяць рік
 
2.08. Проектна потужність будівлі, споруди: ---------------------------
                      |Код за|Одиниця|Потужність|
     _____________________________   |КНПБ* |виміру | (розмір) |
       найменування потужності    |------+-------+----------|
                      |------+-------+----------|
                      |------+-------+----------|
                      ---------------------------
                      ---------
2.09. Об'єм нової будівлі, споруди - куб. м ---------
 
2.10. Загальна площа нової будівлі, споруди ---------
- кв. м                   ---------
 
2.11. Кількість повних поверхів нової    ---------
будівлі, споруди              ---------
 
2.12. Приріст загальної площі за рахунок  ---------
будівельних заходів на діючих будівлях,   ---------
спорудах - кв. м
 
2.13. Приріст потужності за рахунок     --------------------
будівельних заходів на діючих будівлях,   |Одиниця| Приріст |
спорудах                  |виміру |потужністі|
___________________________         |-------+----------|
 найменування потужності          |-------+----------|
                      --------------------
 
2.14. Інвесторська вартість будівлі,    ---------
споруди за проектом - тис. грн.       ---------
 
2.15. у тому числі вартість будівельно-   ---------
монтажних робіт - тис. грн.         ---------
 
2.16. __________________________
   __________________________
 
"___" ____________ 200_ р.
 
______________________________      Керівник __________
прізвище, N телефону виконавця
 
_________________
* Заповнюється органами державної статистики.
     Пояснення щодо складання звіту за формою N 1-буд
     "Інформація про одержання дозволу на виконання
            будівельних робіт"
   Звіт складається на кожну будівлю чи споруду окремо, по якій
відповідно до Положення про надання  дозволу  на  виконання
будівельних робіт, затвердженого наказом Держбуду України від
05.12.2000 N 273, у звітному кварталі надано дозвіл
на виконання будівельних робіт з нового будівництва, розширення,
реконструкції будівель і споруд.
   Дані щодо кожної будівлі індивідуальної забудови заповнюються
органами виконавчої влади міст, селищ, районів, сіл.
   Інформація про дозвіл на будівництво надається одноразово,
але у випадку, коли здійснюється перереєстрація дозволу через
внесення  змін  до проектних показників, зміну замовника чи
генпідрядника або надається новий дозвіл на поновлення будівництва
після консервації, форма N 1-буд надається з поміткою "на заміну
дозволу за від _______ N ___".
   Вартісні показники наводяться цілим числом без десяткових
знаків.
   По рядках  1.05, 1.07, 1.08, 2.06, 2.07 місяць та рік
записуються цифрами: місяць  -  двозначним  числом,  рік  -
чотиризначним. Наприклад: червень 2001 року - -------------
                       | 06 |2001|
                       -------------
   Щодо визначення типу будівлі чи споруди (рядок 2.02) слід
керуватись  Державним  класифікатором  будівель  і  споруд,
затвердженим наказом Держстандарту України від 17.08.2000 р.
N 507, витяг з якого наведений нижче.
   Будівлі -  це  споруди,  що  складаються  з несучих та
огороджувальних  або   сполучених   (несуче-огороджувальних)
конструкцій,  які утворюють наземні або підземні приміщення,
призначені для проживання або перебування людей,  розміщення
устаткування, тварин, рослин, а також предметів.
   За головним принципом використання будівлі розподіляються на
два види - житлові і нежитлові.
   До житлових будівель відносяться  будинки  одноквартирні,
будинки  з  двома  та більше квартирами як масової, так і
індивідуальної забудови, а також гуртожитки. До  гуртожитків
відносяться:  житлові  будинки  для  колективного проживання,
включаючи будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів,
студентів, дітей та інших соціальних груп, наприклад, будинки для
біженців, гуртожитки для робітників та службовців, гуртожитки для
студентів  та  учнів навчальних закладів, будинки дитини та
сирітські будинки, притулки для бездомних та т. ін.
   До будівель  нежитлових  - готелі, ресторани та подібні
будівлі; будівлі офісні, торговельні; будівлі транспорту  та
засобів  зв'язку; будівлі промислові та склади; будівлі для
публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого
призначення;    будівлі    нежитлові   інші   (будівлі
сільськогосподарського призначення, для культової та релігійної
діяльності, в'язниці, армійські казарми та т. ін.).
   Інженерні споруди - це об'ємні, площинні або лінійні наземні,
надземні або підземні будівельні системи, що складаються з несучих
та в окремих випадках огороджувальних конструкцій і призначені для
виконання  виробничих  процесів  різних  видів,  розміщення
устаткування, матеріалів та виробів, для тимчасового перебування і
пересування людей, транспортних засобів, вантажів, переміщення
рідких та газоподібних продуктів та т. ін. Інженерні споруди
класифікуються за інженерним задумом, що визначається цільовим
призначенням об'єкта.
   До класу інженерних споруд відносяться:
   - транспортні споруди:  автостради,  вулиці  та  дороги,
залізниці, злітно-посадкові смуги, мости, естакади, тунелі та
метро, порти, канали, греблі та інші водні споруди;
   - трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі;
   - комплексні промислові споруди;
   - інші  інженерні  споруди  (споруди  спортивного  та
розважального призначення, а також військові інженерні споруди,
випробувальні центри, космодроми, полігони складування побутових
відходів та т. ін.).
   У рядку 2.03 вказують цільове чи функціональне призначення
нежитлової будівлі, споруди.
   У рядку  2.05  проставляється  цифровий  код  характеру
будівництва, передбаченого проектом: нове будівництво - "1",
будівельні заходи на діючих будівлях, спорудах з метою збільшення
площі, включаючи розширення та реконструкцію - "2".
   У рядках 2.04 та 2.08 коди будівлі чи споруди проставляються
працівниками органів державної статистики відповідно до Державного
класифікатора  будівель  і  споруд  (ДКБС)  та Класифікатора
номенклатури продукції будівництва (КНПБ).
   У рядках 2.08, 2.09, 2.10, 2.11 наводяться дані по нових
будівлях чи спорудах, тобто коли у рядку 2.05 проставлено цифровий
код "1". У рядках 2.12, 2.13 - по діючих будівлях і спорудах, на
яких здійснюються будівельні заходи, тобто коли у рядку 2.05
відмічено код "2".
   У рядку 2.08 проставляються проектні дані про найменування
потужності,  її  розмір, одиницю виміру та цифровий код за
Класифікатором номенклатури продукції будівництва (КНПБ).
   Наприклад:
 
2.08. Проектна потужність будівлі, споруди: --------------------------------
   Виробництво силових трансформаторів  |  Код за |Одиниця|Потужність|
   ____________________________________ |  КНПБ* |виміру | (розмір) |
      найменування потужності     |-----------+-------+----------|
                      |      | млн. |     |
                      |1251.1.13.0| кВА |  500  |
                      |-----------+-------+----------|
                      |-----------+-------+----------|
                      |-----------+-------+----------|
                      --------------------------------
   У рядках 2.09 та 2.10 вказуються відповідно об'єм (кубатура)
та площа нової будівлі чи споруди у цілих числах.
   У рядках 2.12, 2.13 наводяться проектні дані про приріст,
відповідно загальної площі або потужності діючої будівлі чи
споруди за рахунок здійснення будівельних заходів.
   У рядку  2.14  проставляється  вартість будівництва, яка
визначена  проектною  організацією  на  стадії  розроблення
проектно-кошторисної документації, згідно з Правилами визначення
вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000).
   У рядку   2.15  проставляються  дані  про  вартість
будівельно-монтажних робіт у складі проектної вартості будівництва
(із рядка 2.14).
   Рядок 2.16 - резервний.
         ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
   (конфіденційність гарантується одержувачем інформації)
 
------------------------------------------------------------------------------------
|               КОДИ                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|форми|організації-|території|виду | форми |організа-|міністер- | вищої | |КС|
|доку-|складача - |  за  |еконо-|власності|ційно-  |ства,   | органі- | | |
|мента|ідентифіка- | КОАТУУ |мічної| за КФВ |правової |іншого  |зації - | | |
| за | ційний  |     |діяль-|     |форми  |централь- |ідентифі-| | |
|ДКУД | код за  |     |ності |     |господа- |ного   |каційний | | |
|   | ЄДРПОУ  |     | за |     |рювання |органу  | код за | | |
|   |      |     | КВЕД |     |за КОПФГ |виконавчої| ЄДРПОУ | | |
|   |      |     |   |     |     |влади   |     | | |
|   |      |     |   |     |     |за СПОДУ |     | | |
|   |      |     |   |     |     |     |     | | |
|-----+------------+---------+------+---------+---------+----------+---------+--+--|
| 1 |   2   |  3  | 4  |  5  |  6  |   7  |  8  |9 |10|
|-----+------------+---------+------+---------+---------+----------+---------+--+--|
|   |      |     |   |     |     |     |     | | |
------------------------------------------------------------------------------------
                     Форма N 2-буд
                   Поштова - квартальна
 
Кому подається __________________   ЗАТВЕРДЖЕНА
      найменування та адреса   Наказом Держкомстату України
_________________________________   від 04.12.2001 N 486
     одержувача
                   Подають замовники та органи
Замовник ________________________   виконавчої  влади  міст,
  повне найменування відповідно   селищ, сіл, районів органам
_________________________________   статистики   за   місцем
     до статуту          знаходження 10 числа після
_________________________________   звітного періоду.
місцезнаходження (адреса, телефон)
                ЗВІТ
     ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ДОЗВОЛУ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ
               РОБІТ
            Розділ 1.* Загальний
 
1.1. Найменування об'єкта будівництва та його адреса _____________
__________________________________________________________________
 
1.2. Будівництво здійснюється ---------
               ---------
1 - за контрактом підряду
2 - господарським способом
 
1.3. Дата видачі та номер дозволу ---------------------
                 ---------------------
                  місяць рік N дозволу
 
1.4. Дата фактичного початку будівництва ------------
                     ------------
                     місяць рік
 
1.5. Проектна потужність будівлі, споруди: ---------------------------
                      |Код за|Одиниця|Потужність|
     _____________________________   |КНПБ**|виміру | (розмір) |
      найменування потужності    |------+-------+----------|
                      |------+-------+----------|
                      |------+-------+----------|
                      ---------------------------
 
1.6. Характер будівництва ---------
             ---------
 
1 - нове будівництво
2 - будівельні заходи на діючих будівлях, спорудах з метою
збільшення площі або потужності (розширення, реконструкція)
 
1.7. Інвесторська вартість будівлі, споруди за ---------
проектом - тис. грн.              ---------
____________
* Заповнюють замовники, що не звітували за ф. N 1-буд.
** Заповнюється органами державної статистики.
    Розділ 2. Закінчені будівництвом будівлі, споруди
 
2.1. Дата підписання акта державної комісії ------------------
про прийняття в експлуатацію         ------------------
                       число місяць рік
 
2.2. Дата затвердження акта державної комісії ------------------------
про прийняття в експлуатацію та номер рішення ------------------------
(наказу) про затвердження           число місяць рік номер
 
2.3. Фактично введена в дію потужність (за  --------------------
актом прийняття)               |Одиниця|Потужність|
______________________________        |виміру | (розмір) |
  найменування потужності          |-------+----------|
                       |-------+----------|
                       |-------+----------|
                       |-------+----------|
                       --------------------
 
2.4. Вартість основних фондів введеної в дію ---------
будівлі, споруди, тис. грн.          ---------
      Розділ 2.1. Характеристика житлової будівлі
            (нове будівництво)
 
-----------------------------------------------------
| Житлові будівлі | N |Кількість|Загальна|Житлова|
|         |рядка|квартир -|площа - |площа -|
|         |   |одиниць |кв. м  |кв. м |
|------------------+-----+---------+--------+-------|
|Житловий будинок: |   |     |    |    |
|------------------+-----+---------+--------+-------|
|Квартир - всього | 210 |     |    |    |
|------------------+-----+---------+--------+-------|
|в тому числі:   |   |     |    |    |
|------------------+-----+---------+--------+-------|
|однокімнатних   | 211 |     |    |    |
|------------------+-----+---------+--------+-------|
|двокімнатних   | 212 |     |    |    |
|------------------+-----+---------+--------+-------|
|трикімнатних   | 213 |     |    |    |
|------------------+-----+---------+--------+-------|
|чотирикімнатних  | 214 |     |    |    |
|------------------+-----+---------+--------+-------|
|п'ятикімнатних  | 215 |     |    |    |
|------------------+-----+---------+--------+-------|
|шестикімнатних  | 216 |     |    |    |
|------------------+-----+---------+--------+-------|
|семикімнатних   | 217 |     |    |    |
|------------------+-----+---------+--------+-------|
|восьмикімнатних і |   |     |    |    |
|більше      | 218 |     |    |    |
|------------------+-----+---------+--------+-------|
|Гуртожиток    | 219 |  Х   |    |    |
-----------------------------------------------------
      Розділ 2.2. Комфортність житлової будівлі
            (нове будівництво)
 
-------------------------------------------------------------------------
|  Обладнано   | N |так - "1",|  Обладнано   | N |так - "1",|
|         |рядка|ні - "0" |         |рядка|ні - "0" |
|------------------+-----+----------+------------------+-----+----------|
|Водопроводом   | 220 |     |Плитами:     |   |     |
|------------------+-----+----------+------------------+-----+----------|
|Гарячим      |   |     |         |   |     |
|водопостачанням  | 221 |     |електричними   | 226 |     |
|------------------+-----+----------+------------------+-----+----------|
|Каналізацією   | 222 |     |газовими     | 227 |     |
|------------------+-----+----------+------------------+-----+----------|
|Опаленням:    |   |     |Ліфтами      | 228 |     |
|------------------+-----+----------+------------------+-----+----------|
|центральним    | 223 |     |Сміттєпроводом  | 229 |     |
|------------------+-----+----------+------------------+-----+----------|
|пічним      | 224 |     |Ванною і душем  | 230 |     |
|------------------+-----+----------+------------------+-----+----------|
|від індивідуальних|   |     |         |   |     |
|установок     | 225 |     |         |   |     |
-------------------------------------------------------------------------
   Розділ 3. Будівельний матеріал, що переважно використано
         при улаштуванні зовнішніх стін ---------------
                         |рядок 3.1|  |
                         ---------------
 
Цегла - 1; панелі - 2; блоки - 3; дерево - 4; монолітний бетон -
5; ніздрюватий бетон - 6; змішані матеріали - 7; інші види
матеріалів - 8.
  Розділ 4. Стан будівництва незавершеної будівлі, споруди:
   --------------- --------------- ---------------
   |рядок 4.1|  | |рядок 4.2|  | |рядок 4.3|  |
   --------------- --------------- ---------------
 
Будівництво не розпочато - 1
Виконано нульовий цикл та закладено фундамент - 2
Виведені несучі стіни - 3
Зведено дах (покриття) - 4
Законсервовано - 5
Будівництво призупинено - 6
Дія дозволу минула - 7
Дія дозволу припинена - 8
 
4.4. Дата консервації або припинення будівництва ------------
                         ------------
                         місяць рік
 
4.5. Код причини припинення будівництва     ---------
                         ---------
 
(відсутність фінансування - 1, недоцільність будівництва - 2,
порушення чинного законодавства - 3, інші причини - 4)
 
4.6. Наміри подальшого використання       ---------
                         ---------
 
Продовжити будівництво - 1
Перепрофілювати - 2
Продати - 3
Остаточно припинити будівництво і списати витрати - 4
Інші наміри - 5
 
4.7. Фактично освоєно інвестицій в основний капітал (капітальних
вкладень) з початку будівництва по звітний квартал ---------
включно - тис. грн.                ---------
 
4.8. у тому числі з державного бюджету - тис. грн. ---------
                          ---------
 
4.9. Процент будівельної готовності        ---------
                          ---------
  Розділ 5.*** Додаткова інформація по будівлях і спорудах,
    визначених постановами Кабінету Міністрів України
             на звітний рік
 
5.1. Інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення), що
підлягають освоєнню у звітному році - тис. грн.  ---------
                          ---------
 
5.2. у тому числі на будівельно-монтажні роботи  ---------
- тис. грн.                    ---------
 
5.3. Фактично освоєно інвестицій в основний капітал (капітальних
вкладень) з початку року по звітний квартал включно ---------
- тис. грн.                     ---------
 
5.4. у тому числі на будівельно-монтажні роботи -  ---------
тис. грн.                      ---------
 
5.5. Із освоєних інвестицій в основний капітал (з рядка 5.3)
фактично профінансовані з державного бюджету -   ---------
тис. грн.                      ---------
 
5.6. Процент будівельної готовності ---------
                  ---------
 
"___" ____________ 200_ р.
 
______________________________      Керівник __________
прізвище, N телефону виконавця
 
_________________
*** Заповнюється замовниками за окремою вказівкою регіональних
органів статистки.
    Пояснення щодо складання звіту за формою N 2-буд -
    квартальна "Звіт про реалізацію дозволу на виконання
            будівельних робіт"
   Звіт складається на кожну будівлю чи споруду окремо, по якій
будівництво закінчено або здійснюється.
   Дані щодо кожної будівлі індивідуальної забудови заповнюються
органами виконавчої влади міст, селищ, районів, сіл.
   Вартісні показники наводяться цілим числом без десяткових
знаків.
   По рядках 1.3, 1.4, 2.1, 2.2 місяць та рік записуються
цифрами: місяць - двозначним числом, рік  -  чотиризначним.
Наприклад: травень 2001 року - -------------
                | 05 |2001|
                -------------
   Розділ 1  заповнюють  замовники всіх форм власності, що
здійснюють нове будівництво, розширення або реконструкцію будівель
і споруд.
   Рядки 1.1 та 1.3 форми N 2-буд - квартальна відповідають
рядкам 2.01 та 1.05 форми N 1-буд - квартальна.
   У рядку 1.2 проставляється цифровий код "1" або "2" в
залежності від способу ведення будівництва: підрядною організацією
чи господарським способом.
   У рядку 1.5 проставляються дані про найменування потужності,
її розмір, одиницю виміру та цифровий код за Класифікатором
номенклатури  продукції  будівництва  (КНПБ).  Код  за  КНПБ
заповнюється працівником органів державної статистики.
   Наприклад:
 
1.05. Проектна потужність будівлі, споруди: --------------------------------
   Виробництво турбін парових      |  Код за |Одиниця|Потужність|
   ____________________________________ |  КНПБ* |виміру | (розмір) |
      найменування потужності     |-----------+-------+----------|
                      |      | тис. |     |
                      |1251.1.00.0| кВт |  300  |
                      |-----------+-------+----------|
                      |-----------+-------+----------|
                      --------------------------------
   У рядку  1.6  проставляється  цифровий  код  характеру
будівництва, передбаченого проектом: нове будівництво - "1",
будівельні заходи на діючих будівлях, спорудах з метою збільшення
площі або потужності, включаючи розширення та реконструкцію - "2".
   У рядку  1.7  проставляється  вартість  будівництва, яка
визначена  проектною  організацією  на  стадії  розроблення
проектно-кошторисної документації, згідно з Правилами визначення
вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000).
   Розділ 2  заповнюють  замовники, які у звітному періоді
закінчили будівельні роботи з нового будівництва, реконструкції
або розширення будівель і споруд та прийняли їх в експлуатацію,
незалежно від терміну будівництва згідно з дозволом.
   У рядку 2.1 проставляється дата підписання акта державної
приймальної або державної технічної комісії про прийняття в
експлуатацію будівлі чи споруди.
   У рядку 2.2 проставляється дата затвердження акта державної
приймальної або державної технічної комісії про прийняття в
експлуатацію будівлі чи споруди органом, що призначив комісію. У
випадку, коли на дату подання звіту акт державної приймальної
комісії ще не затверджено, у рядку 2.2 проставляються прочерки.
   У рядках 2.3 наводяться дані про фактично введену в дію
потужність будівлі чи споруди, її розмір або площу, що вказані в
акті прийняття. Ці параметри, як правило, повинні відповідати
даним, наведеним у рядках 2.08, 2.12, 2.13 форми N 1-буд -
квартальна  "Інформація  про  одержання дозволу на виконання
будівельних робіт" по конкретній будівлі чи споруді.
   У випадках, коли згідно з актом держкомісії, введено у дію
частину будівлі чи споруди, що передбачено дозволом (I черга,
секція і т. ін.), то у рядку 2.3 вказується: "I черга", "часткове
введення", "I секція" і т. ін.
   У рядку 2.4 відображається фактична вартість основних фондів
введеної в дію будівлі чи споруди згідно з актом державної комісії
про прийняття в експлуатацію.
   Розділи 2.1 та 2.2 заповнюються замовниками, які у звітному
періоді завершили будівництво та прийняли в експлуатацію нові
житлові будівлі.
   Розділ 3 заповнюють замовники, які у звітному періоді ввели у
дію нову житлову або нежитлову будівлю.
   Розділ 4 заповнюється один раз на рік у звіті за I півріччя
замовниками, які станом на 1 липня здійснюють нове будівництво,
розширення та реконструкцію діючих будівель, споруд, незалежно від
наявності дозволів на будівництво. В розділ включаються також дані
по  тимчасово  припиненому  та  законсервованому  будівництву
(фінансування якого у звітному періоді не здійснювалося або кошти
виділені  лише  на  консервацію). При здійсненні будівництва
індивідуальних житлових будинків цей розділ не заповнюється.
   У рядку 4.1 проставляються цифрові коди від "1" до "4":
   "1" - у випадках, коли будівництво не почате або коли для
майбутньої  будівлі  чи  споруди здійснюються лише роботи з
підготовки будівельного майданчику чи  роботи  з  підготовки
котловану;
   "2" - коли підготовлений будівельний майданчик, виконані
роботи по підготовці котловану, закладено фундамент та інші
конструкції нульового циклу;
   "3" - коли виведені несучі стіни з перекриттям передбачених
проектом параметрів;
   "4" - коли будівля вкрита дахом (покриттям).
   Рядок 4.1 не заповнюється у разі здійснення будівництва
транспортних  споруд,  трубопроводів,  комунікацій  та  ліній
електропередачі, резервуарів.
   По рядку 4.2 проставляються цифрові коди "5", "6", по рядку
4.3 - "7", "8" на основі відповідних рішень, що підтверджуються
документально. Цими ж рішеннями слід керуватися при заповненні
рядків 4.4, 4.5.
   У рядку 4.6 проставляються цифрові коди від "1" до "5"
відповідно до намірів подальшого використання будівель та споруд,
будівництво  яких  призупинене або законсервоване. Рядок 4.6
заповнюється у випадках, коли у рядку 4.2 проставлені відповідні
цифрові коди.
   У рядках 4.7, 4.8 наводяться дані про  обсяг  освоєних
інвестицій в основний капітал (капітальних вкладень) по будівлі чи
споруді з початку будівництва до кінця звітного періоду включно у
фактичних цінах відповідних років.
   У рядку 4.9 проставляється процент будівельної готовності, що
визначається (у порівнянних цінах) як відношення капітальних
вкладень, які освоєні з початку будівництва до моменту складання
звіту, до загальної вартості будівництва. Процент наводиться у
цілих числах без десяткового знаку.
   Розділ 5  заповнюють за вказівкою територіальних органів
статистики замовники, які здійснюють будівництво будівель чи
споруд за переліком, визначеним постановами Кабінету Міністрів
України у звітному році.
   У рядках  5.3,  5.4 наводяться дані про обсяг освоєних
інвестицій в основний капітал (капітальних вкладень) по будівлі чи
споруді з початку року по звітний квартал включно у фактичних
цінах відповідного року.
   У рядку 5.6 проставляється процент будівельної готовності,
який визначається відповідно до рядка 4.9.
 

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ