Приказ от 04.07.1998 № 735/98 "О концессии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19798 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 04.07.1998 № 735/98 "О концессии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог"
Дата начала действия03.02.2003
Дата принятия04.07.1998
СтатусДействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа735/98
РазработчикПрезидент Украины
Дата регистрации в Министерстве Юстиций29.12.1998
Принявший органПрезидент Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
      Про концесію на будівництво та реконструкцію
            автомобільних доріг
 
     Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
     N 59/2003 від 03.02.2003 )
   З метою  прискорення  розбудови транспортних коридорів в
Україні,  залучення  приватного  капіталу  для  будівництва
автомобільних (позаміських) доріг загального користування, а також
відповідно до пункту 4  розділу  XV  "Перехідні  положення"
Конституції України п о с т а н о в л я ю:
   1. Вважати за доцільне впровадження в Україні концесії на
будівництво та реконструкцію автомобільних доріг як важливого
інструмента розвитку транспортно-дорожнього комплексу країни.
   2. Терміни, що вживаються в цьому Указі, мають таке значення:
   концесія на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг
(далі - концесія) - це правовідносини, які  виникають  між
концесодавцем та концесіонером під час будівництва, реконструкції
автомобільної (позаміської)  дороги  загального  користування,
строкового платного володіння нею та експлуатації;
   автомобільна (позаміська)  дорога  загального користування
(далі - автомобільна дорога) - лінійна споруда з інженерними та
допоміжними спорудами і службами, що розміщена на землях державної
власності, призначена для зручного та безпечного проїзду всіх
транспортних засобів з допустимими габаритами та навантаженнями,
і є державною власністю;
   об'єкт концесії - автомобільна дорога, про будівництво чи
реконструкцію, строкове платне володіння та експлуатацію якої
укладено концесійний договір;
   інженерні споруди - споруди, що будуються безпосередньо на
автомобільних дорогах (мости, шляхопроводи, тунелі, естакади,
труби, водовідвідні споруди, галереї, підпірні стінки);
   допоміжні споруди - споруди на землях дорожнього господарства
(майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, підприємства та
об'єкти служби дорожнього сервісу,  снігозахисні  споруди  і
насадження,  протилавинні  та  протисельові  споруди, з'їзди,
придорожні лісосмуги  для  захисту  доріг),  призначені  для
обслуговування рухомого складу на дорогах, а також водіїв і
пасажирів;
   концесійний договір - письмова угода між концесодавцем і
концесіонером, що визначає права та обов'язки сторін під час
будівництва, реконструкції  автомобільної  дороги,  строкового
платного   володіння  та  експлуатації  побудованої  або
реконструйованої концесіонером автомобільної дороги;
   концесійний конкурс  -  процедура  визначення  вигідної
концесійної заявки згідно з порядком, установленим цим Указом та
іншими нормативними документами, відповідно до якого претендент
отримує право на концесію;
   концесіонер - юридична чи фізична особа, яка в установленому
порядку уклала концесійний договір з концесодавцем;
   концесодавець - орган виконавчої влади, уповноважений на
проведення  концесійного  конкурсу  та укладення концесійного
договору.
   3. Установити, що основними принципами концесійної діяльності
є:
   договірний характер діяльності;
   вибір концесіонерів на конкурсній основі;
   дотримання чинних в Україні норм і правил будівництва та
експлуатації автомобільних доріг;
   наявність неплатних автомобільних доріг як можливого варіанта
для проїзду транспортних засобів у необхідному напрямку;
   земельні, гірничі, лісові та водні відносини, відносини,
пов'язані з використанням і охороною рослинного та тваринного
світу, атмосферного повітря, в процесі концесійної діяльності
регулюються законодавством України.
   4. Визначення об'єктів концесії здійснюється з урахуванням
державної стратегії розвитку мережі автомобільних доріг у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
   Концесія на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг
надається за результатами концесійного конкурсу. У випадках,
передбачених статтею 8 цього Указу, допускається надання концесії
без проведення конкурсу на підставі рішення Кабінету Міністрів
України.
   Рішення про  надання  концесії,  оголошення  концесійного
конкурсу та визначення концесодавця приймає:
   Кабінет Міністрів  України  -  щодо автомобільної дороги
державного значення;
   Рада міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  обласна,
Севастопольська міська державна адміністрація - щодо автомобільної
дороги місцевого значення за погодженням з органом, якому ця
дорога належить на праві повного господарського відання.
   5. Концесійний  конкурс  оголошується не пізніше ніж за
п'ятдесят днів до його початку з публікацією повідомлення у пресі.
   Повідомлення має містити:
   найменування об'єкта концесії, його характеристику і місце
розташування;
   спосіб, строк і місце отримання документів для участі у
концесійному конкурсі;
   строк та адресу для подачі заявок, форму заявки на участь у
концесійному  конкурсі,  інформацію про мову, якою має бути
викладена заявка;
   строк оприлюднення результатів концесійного конкурсу.
   Учасниками концесійного конкурсу можуть бути фізичні  та
юридичні  особи,  крім державних підприємств та підприємств,
державна частка у статутному фонді яких перевищує 25 відсотків.
   6. Під час організації та проведення концесійного конкурсу
концесодавець:
   надає заінтересованим особам інформацію про умови, час та
місце проведення концесійного конкурсу;
   видає письмові підтвердження отримання заявок на участь у
концесійному конкурсі, в яких фіксується дата їх надходження.
   Заявка, отримана концесодавцем після закінчення строку подачі
заявок, повертається нерозглянутою заявникові за його рахунок.
   До поданої заявки не можуть бути внесені зміни.
   Концесійний конкурс проводиться в порядку, що встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
   7. Для  оцінки (експертизи) заявок концесодавець утворює
конкурсну комісію і затверджує регламент її роботи.
   Рішення про визначення переможця концесійного конкурсу за
його результатами приймає концесодавець.
   Порядок проведення оцінки (експертизи) заявок встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
   8. Надання концесії без проведення конкурсу допускається у
разі, коли:
   терміновість виконання  робіт  з  урахуванням об'єктивних
обставин (передусім тих, що зумовлені природною катастрофою або
іншою надзвичайною ситуацією) є вирішальною умовою;
   на об'єкт концесії претендує лише одна особа, пропозиції якої
відповідають умовам концесодавця.
   9. Для забезпечення повернення інвестицій, які залучаються
для  будівництва  та  реконструкції  автомобільних  доріг, у
концесійному договорі обумовлюється розмір плати за проїзд цими
дорогами.
   Побудована чи реконструйована автомобільна дорога може бути
платною як за всією її довжиною, так і на окремих ділянках.
   Плата за проїзд автомобільними дорогами справляється з усіх
власників чи користувачів транспортних засобів, які використовують
такі дороги для проїзду.
   У разі стихійного лиха, катастрофи, епідемії, епізоотії плата
за проїзд такими автомобільними дорогами на підставі рішення
Кабінету Міністрів України не справляється.
   Розмір плати за проїзд автомобільними дорогами визначається
Кабінетом Міністрів України.
   Плата за  проїзд  автомобільною  дорогою  справляється
підприємствами, які утримують  цю  дорогу,  в  порядку,  що
визначається Кабінетом Міністрів України.
   Порядок безоплатного проїзду платними автомобільними дорогами
визначається Кабінетом Міністрів України.
   10. За надання концесії справляється плата, розмір якої
встановлюється в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів
України. Отримані суми спрямовуються:
   до Державного бюджету України (до Державного дорожнього фонду
України) - щодо автомобільних доріг державного значення;
   до бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів
(відповідно до Республіканського та місцевих дорожніх фондів) -
щодо автомобільних доріг місцевого значення.
   11. Підприємства, які утримують автомобільні дороги, несуть
відповідальність за відповідність їх технічного стану правилам і
нормам утримання та ремонту автомобільних доріг і компенсують
користувачам   матеріальні   збитки,   завдані   внаслідок
дорожньо-транспортної пригоди, що сталася через незадовільний стан
дороги, в порядку, встановленому законодавством України.
   12. Установити, що у концесійному договорі зазначаються:
   сторони договору;
   об'єкт концесії;
   строк його дії;
   порядок та умови повернення об'єкта концесії концесодавцю;
   умови, розмір і порядок внесення плати за надання концесії;
   зобов'язання концесодавця щодо передачі об'єкта концесії і
його право на контроль за використанням цього об'єкта;
   зобов'язання концесіонера щодо утримання об'єкта концесії в
робочому стані відповідно до експлуатаційних вимог, забезпечення
цільового використання і охорони земель, екологічної безпеки та
охорони довкілля;
   умови страхування об'єкта концесії;
   перелік юридичних фактів, за яких є можливою зміна умов
концесійного договору чи його розірвання на вимогу однієї із
сторін;
   відповідальність сторін і порядок розв'язання спорів;
   фінансові гарантії сторін;
   розмір та порядок внесення плати за проїзд автомобільними
дорогами.
   За згодою сторін  у  концесійному  договорі  може  бути
передбачено інші умови.
   До концесійного   договору  додаються  документи,  що
підтверджують право власності держави на об'єкти концесії, плани
земельних ділянок, наданих у постійне користування концесодавцю
під об'єкт концесії, а також перелік державного  майна  із
зазначенням його вартості за ринковими цінами відповідно до даних
інвентаризації на момент укладення концесійного договору.
   13. Концесійний договір вважається укладеним з дня підписання
його сторонами.
   Концесійний договір укладається на строк, який не перевищує
45 років, і закінчується останнім днем визначеного періоду.
   Строк дії концесійного договору може бути змінено за згодою
сторін.
   Строк дії концесійного договору, укладеного на 45 років, не
продовжується.
   Строк дії концесійного договору, укладеного менше ніж на 45
років, може бути продовжено у межах цих років. У разі продовження
строку дії концесійного договору його умови можуть бути змінені на
підставі додаткової угоди між сторонами. Зміна умов концесійного
договору провадиться за згодою сторін.
   Після закінчення строку дії концесійного договору переважним
правом на його продовження користується концесіонер, якщо він
належним чином виконував умови цього договору.
   У концесійному договорі можуть бути встановлені проміжні
строки, після закінчення яких можливий перегляд окремих умов
договору.
   Одностороння відмова від виконання концесійного договору не
допускається.  Концесійний  договір  може  бути розірвано за
погодженням сторін або за рішенням суду. ( Частина восьма статті
13 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 59/2003
 від 03.02.2003 )
   Дія концесійного договору припиняється у разі:
   закінчення строку, на який його було укладено;
   зруйнування об'єкта концесії або заподіяння йому такої шкоди,
яка виключає його дальшу експлуатацію;
   банкрутства концесіонера.
   14. Концесодавець має право:
   здійснювати контроль  за  дотриманням  концесіонером умов
концесійного договору;
   вимагати дострокового розірвання концесійного договору у разі
порушення концесіонером його умов;
   вимагати від  концесіонера  компенсації  збитків  у разі
погіршення стану об'єкта концесії з вини концесіонера.
   Концесодавець зобов'язаний:
   забезпечити відведення земель під об'єкт концесії згідно із
законодавством;
   надавати концесіонеру своєчасно і у повному обсязі документи,
які підтверджують права концесодавця на  володіння  об'єктом
концесії, передбачені концесійним договором;
   передавати концесіонеру об'єкт концесії у стані та у строки,
передбачені концесійним договором;
   зберігати комерційну таємницю концесіонера;
   не втручатися у господарську діяльність концесіонера.
   Концесодавець має й інші права і несе інші обов'язки, ніж
передбачені цим Указом та концесійним договором.
   15. Концесіонер має право:
   визначати структуру управління об'єктом концесії;
   порушувати питання щодо продовження строку дії концесійного
договору у випадках, передбачених цим Указом;
   вимагати дострокового розірвання концесійного договору у разі
порушення концесодавцем його умов;
   справляти плату за проїзд автомобільною дорогою, яка  є
об'єктом концесії.
   Концесіонер зобов'язаний:
   дотримуватись умов концесійного договору;
   утримувати автомобільну дорогу згідно з вимогами нормативних
документів і компенсувати матеріальні збитки, завдані користувачам
автомобільної дороги, в порядку, встановленому законодавством
України;
   подавати концесодавцю в разі розірвання концесійного договору
документи, які підтверджують, що за об'єктом концесії немає
будь-яких зобов'язань;
   передавати після закінчення строку дії концесійного договору
або у разі його розірвання автомобільну дорогу концесодавцю в
технічному  стані,  який  відповідає  вимогам правил і норм
будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг, що діють на
час передачі.
   Концесіонер має право на підставі договорів залучати до
будівництва, ремонту, обслуговування та утримання об'єкта концесії
третіх  осіб.  При цьому концесіонер повністю відповідає за
виконання такими особами обов'язків з утримання об'єкта концесії.
   У разі дострокового розірвання концесійного договору (крім
випадку, який виключає дальшу експлуатацію об'єкта концесії)
договори, укладені із залученими до утримання об'єкта концесії
особами, зберігають свою чинність на передбачений концесійним
договором строк, з відступленням договірних прав і обов'язків
концесіонера концесодавцю або правонаступнику концесіонера.
   Концесіонер має й інші права і несе інші обов'язки, ніж
передбачені цим Указом та концесійним договором.
   Прибуток концесіонера  після  сплати  податків,  внесення
обов'язкових платежів та платежів за концесійним  договором,
надходить у його розпорядження.
   16. Покласти на Кабінет Міністрів України надання офіційних
роз'яснень щодо цього Указу.
   17. Цей Указ набирає чинності в порядку,  передбаченому
пунктом 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України.
 
 
 Президент України                   Л.КУЧМА
 
 м.Київ, 4 липня 1998 року
     N 735/98
 

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ