Постановление от 23.04.1999 № 670 О Программе строительства лесных дорог и внедрение природосохраняющих технологий лесозаготовок в горных условиях Закарпатья

ВАЖНО ЗНАТЬ

Информационный бюллетень БУДСТАНДАРТ Online. Выпуск №1 2023 года


ДСТУ 9195:2022 Быстровозводимые защитные сооружения гражданской защиты модульного типа. Основные положения - уже на сервисе БУДСТАНДАРТ Online


ДСТУ 9190:2022 Энергетическая эффективность построек. Метод расчета энергопотребления во время отопления, охлаждения, вентиляции, освещения и горячего водоснабжения - уже на сервисе БУДСТАНДАРТ Online


Новые государственные строительные нормы для учреждений здравоохранения


О размере сметной заработной платы


Информация об уровнях заработной платы, учитываемых при определении стоимости строительства объектов, принятых решениями некоторых органов местного самоуправления на 2023 год


ПР-Д.0.06.555-22-ІV Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 31.12.2022)


Смотреть все новости >>>

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20108 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 23.04.1999 № 670 О Программе строительства лесных дорог и внедрение природосохраняющих технологий лесозаготовок в горных условиях Закарпатья
Дата принятия23.04.1999
Дата отмены действия 12.08.2003
СтатусНедействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа670
РазработчикКабинет Министров Украины
Дополнительные данные Отменено согласно постановлению от 21.08.2003 № 1312


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 23 квітня 1999 р. N 670
                Київ

    Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1312 від 21.08.2003 )

       Про Програму будівництва лісових доріг
      і впровадження природозберігаючих технологій
      лісозаготівель у гірських умовах Закарпаття   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

   1. Затвердити  Програму  будівництва  лісових  доріг  і
впровадження природозберігаючих  технологій  лісозаготівель  у
гірських умовах Закарпаття (далі - Програма).

   2. Державному комітетові лісового господарства, Закарпатській
обласній державній адміністрації:

   забезпечити виконання Програми;

   щороку уточнювати і подавати  Міністерству  економіки  і
Міністерству  фінансів  відомості  про потребу в коштах для
фінансування Програми з метою планування передбачених на наступний
рік обсягів робіт.

   3. Міністерству фінансів, Міністерству економіки виходячи з
реальних можливостей держави передбачати  щороку  (на  період
виконання Програми) кошти у державному бюджеті для реалізації
бюджетної частини Програми з урахуванням уточнених обсягів робіт
на відповідний рік.

   4. Контроль  за  виконанням  цієї постанови покласти на
Державний комітет лісового господарства.


   Прем'єр-міністр України           В.ПУСТОВОЙТЕНКО

   Інд. 22               ПРОГРАМА
      будівництва лісових доріг та впровадження
      природозберігаючих технологій лісозаготівель
          в гірських умовах Закарпаття

               ВСТУП

   Ця Програма спрямована на подолання наслідків катастрофічної
повені  та  забезпечення  природо-  і  ресурсозберігаючого
лісокористування в регіоні.

   Загальна площа лісового фонду Закарпатської області становить
694 тис. гектарів. Лісистість території - найвища в державі і
становить  51  відсоток. Загальний запас деревини в області
становить 200 млн куб. метрів, в тому числі 54,6 млн куб. метрів
запас стиглих лісів. Ліси Закарпаття виконують переважно захисні,
водорегулюючі, рекреаційні та інші функції,  мають  обмежене
експлуатаційне значення.

   Ефективне використання карпатських  лісів  неможливе  без
належного їх транспортного освоєння. У даний час густота дорожньої
мережі в лісовому фонді регіону становить близько 0,36 кілометра
на 100 гектарів, що в 5-9 разів менше, ніж в країнах Центральної і
Західної Європи. В передгірських і, особливо, гірських районах
показник густоти дорожньої мережі значно нижчий. В останні роки
через загальну економічну кризу спостерігається тенденція до
різкого зменшення обсягів робіт з ремонту та утримання існуючих
лісових доріг і припинення будівництва нових. Катастрофічний
паводок  восени 1998 року пошкодив і зруйнував близько 700
кілометрів лісових доріг, 5,5 тис. погонних метрів мостів і майже
63 тис. погонних метрів підпірних стінок. Це паралізує роботу
народногосподарського комплексу в горах і впливає на умови і
рівень проживання населення.

   Одним з вузлових питань Програми є розв'язання проблеми зміни
принципів технологічного освоєння лісосік в гірських умовах,
оскільки сучасна лісозаготівельна технологія, яка грунтується на
використанні гусеничних тракторів, є екологічно і економічно
недосконалою.

   Програма передбачає  відновлення  та розширення дорожньої
мережі в лісовому  фонді  Закарпатської  області,  а  також
впровадження природозберігаючих технологій лісозаготівель з метою
раціонального  використання  лісових  ресурсів,  поліпшення
соціально-економічних умов та екологічної безпеки.

   Реалізація Програми дасть змогу сформувати засади ефективного
лісокористування в регіоні, системно узгодити цикли вирощування,
комплексного використання, відновлення та охорони лісів. Вона
сприятиме  розв'язанню взаємопов'язаних проблем щодо лісового
господарства, лісозаготівель, рекреаційного комплексу та охорони
довкілля.

   Сучасний стан лісового фонду та обсяги лісокористування

   Показники лісового фонду області в останні десятиріччя мають
позитивну динаміку. Дані державного обліку лісів свідчать, що за
останні 40 років площа лісів на 10 тис. гектарів збільшилась. На
Закарпатті є найвищий в Україні запас стиглих експлуатаційних
деревостанів (423 куб. метри/гектар) та високий середній приріст -
4,3 куб. метра/гектар. Перспективність закарпатських лісів як
лісосировинної бази характеризує їх породна і вікова структура.
Загальний запас стиглих деревостанів, можливих для експлуатації,
перевищує 19 млн куб. метрів  при  розрахунковій  лісосіці
822,8 тис. куб. метрів.

   Понад 80 відсотків лісосічного фонду розміщено в гірській
місцевості на схилах до 30 град. при значній віддаленості від
транспортних шляхів. Спуск деревини з гір здійснюється вручну
(40 відсотків), тракторами (47 відсотків), канатними установками
(3 відсотки) та кіньми (майже 10 відсотків). На підвезенні
деревини до верхніх складів 90 відсотків робіт виконують за
допомогою гусеничних тракторів. Середня  відстань  трелювання
становить 1,5 - 2 кілометри, досягаючи в окремих випадках 4 - 5
кілометрів.

   За народногосподарським призначенням і розташуванням гірські
ліси  відіграють  переважно  водоохоронну,  грунтозахисну  і
кліматорегулюючу роль, виконують санітарно-гігієнічні і оздоровчі
функції.  До  лісів, що не мають експлуатаційного значення,
віднесено 47 відсотків загальної їх площі. Ураховуючи, що середній
вік цих лісів перевищує 95 років, а букових - становить 106 років,
програмою передбачене розроблення підходів  до  раціонального
використання високоякісної деревини і недопущення втрати лісами
захисних функцій. Для цього необхідне створення системи доріг,
застосування природозберігаючої технології лісозаготівель, а також
раціональне використання території природно-заповідного фонду.

   Починаючи з 1991 року в області недовикористовуються ліміти
лісосічного фонду. В останні роки (1997-1998) недовикористання
лімітів становить 300-350 тис. куб. метрів деревини щороку, або
38-40 відсотків.

   Через відсутність належної інфраструктури такі перспективні
види користування, як рекреаційно-туристичне і бальнеологічне,
розвиваються слабо.

      Стан транспортного освоєння лісового фонду

   Загальна довжина лісових доріг Закарпатської області, за
даними обліку, становить 2156 кілометрів. Існуюча дорожня мережа
включає автомобільні (2022 кілометри) та вузькоколійні залізничні
(134 кілометри) магістралі. Густота доріг дуже низька і становить
0,36 кілометра на 10 гектарів угідь.

   Стан лісових доріг області характеризують такі показники:

   більше половини лісових автодоріг мають ширину земляного
полотна меншу від нормативної;

   тільки 12 відсотків доріг мають щебеневе або  поліпшене
в'яжучими матеріалами вкриття;

   на 10 кілометрів лісових доріг припадає  6  мостів,  9
водопропускних труб, 18 лотків, 320 погонних метрів підпірних
стінок;

   на ряду доріг наявні ділянки з ухилами до 30 %, що в 2 рази
перевищують допустимі;

   майже 40  відсотків  загальної  довжини покриття лісових
автодоріг ще до паводку знаходилось у незадовільному стані і
вимагало ремонту;

   у задовільному технічному стані були тільки 51 відсоток
мостів із дерев'яними прогонами.

   Наведені дані наочно підтверджують необхідність докорінного
поліпшення дорожньої мережі, мостів, підпірних стінок тощо.


       Катастрофічний паводок восени 1998 року
    і його вплив на лісову комунікаційну інфраструктуру

   У результаті взаємодії цілого комплексу гідрометеорологічних,
гідрологічних, геолого-геоморфологічних і господарських чинників у
першій декаді листопада 1998 року у басейні ріки Тиса в межах
Закарпатської області  пройшов  катастрофічний  паводок.  Він
супроводжувався  затопленням  заплави  та надзаплавних терас,
підмиванням берегів і деформацією русел рік, зсувними процесами та
селевими потоками на гірських схилах.

   Прояви пошкоджень в лісових масивах в основному приурочені до
русел тимчасових і постійних водотоків, прибережних крутосхилів,
лісових доріг на поворотах русел рік, в місцях зсувів і конусів
виносу. Руйнування лісової комунікаційної інфраструктури включають
різного  ступеня  пошкодження  дорожнього  полотна,  мостів,
водовідводів і підпірних стінок. Деякі ділянки доріг зазнали
такого ступеня руйнувань, що не підлягають  відновленню,  а
потребують прокладання нових трас.

   Обстеження лісових доріг та інженерних споруд, проведене за
участю  місцевих  комісій з надзвичайних ситуацій, дозволило
визначити обсяги пошкоджень та руйнувань (таблиця 1).

   Таблиця 1. Обсяги зруйнованих і пошкоджених лісових доріг,
         мостів і підпірних стінок

Район, держлісгосп Обсяги пошкодження
дороги, кілометрів мости, пог. метрів підпірні стінки, пог. метрів
Берегівський район Берегівський ДЛГ* - 16 -
Великоберезнянський район Великоберезнянський ДЛГ 10,4 32 -
Виноградівський район Виноградівський ДЛГ 1 24 20
Воловецький район Воловецький ДЛГ 28 144 120
Іршавський район Довжанське ДЛМГ**, Загатянський ДЛГ 76,7 50 336 128 255 -
Всього по району 126,7 464 255
Міжгірський район Міжгірський ДЛГ 47 416 2700
Мукачівський район Мукачівський ДЛГ 28,8 86 -
Перечинський район Перечинський ДЛГ 13,1 336 -
Рахівський район В. Бичківське ДЛМГ 93 869 14300
Рахівський ДЛГ 110,6 1448 26540
Ясінянське ДЛМГ 43 416 3100
Всього по району 246,6 2733 43940
Свалявський район Свалявський ДЛГ 44,4 144 538
Тячівський район Буштинський ДЛГ 5 32 -
Усть-Чорнянське ДЛМГ 86,6 917 15510
Всього по району 91,6 949 15510
Ужгородський район Ужгородський ДЛГ 42 88 -
Хустський район Хустський ДЛГ 12,8 104 -
Всього по області 692,4 5536 63083
* ДЛГ - державне лісове господарство, держлісгосп ** ДЛМГ- державне лісомисливське господарство

   1. ПРОГРАМА ВІДНОВЛЕННЯ І РОЗШИРЕННЯ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ
             В ЛІСОВОМУ ФОНДІ

   Створення оптимальної  дорожньої мережі в лісовому фонді
необхідно здійснювати планомірно і послідовно на основі сполучення
інтересів  держави  як  власника  лісів  та заготівельників,
переробників і споживачів всіх продуктів лісу. Розвиток мережі
лісових  доріг,  їх  утримання  і  ремонт вимагають значних
матеріальних витрат. Перенесення цих витрат у повному обсязі на
ціну вивезеної деревини призведе до істотних негативних наслідків,
основним з яких стане зменшення привабливості лісосировинної бази
Закарпаття з економічної точки зору, що в свою чергу зменшить
зайнятість сільського населення і вилучить  із  користування
важкодоступні стиглі і перестиглі насадження. Тому фінансування
витрат на відновлення зруйнованих паводком лісових доріг та
інженерних споруд на них передбачається здійснювати за рахунок
державного бюджету. Фінансування ремонту і реконструкції доріг, що
не зазнали збитків від паводку, пропонується провести за рахунок
лісокористувачів.  Для   цього   рекомендувати   державним
лісогосподарським  підприємствам  запровадити місцевий збір з
лісозаготівельних підприємств за експлуатацію лісових доріг.

    1.1. Відновлення зруйнованих лісових доріг, мостів,
             підпірних стінок

   Планові показники відновлення дорожнього полотна, мостів і
підпірних стінок, а також розрахункові видатки на проведення цих
робіт на період до 2002 року наведені в таблиці 2, і окремо за
роками - в таблицях 2.1 - 2.4, а в розрізі урочищ на 1999 рік - в
додатку.

   Таблиця 2. Основні обсяги і вартість відновлення лісової
        дорожньої мережі на період до 2002 року

Район, держлісгосп Обсяги робіт та витрати за елементами доріг Видатки, тис. гривень
дорожнє полотно мости підпірні стінки
кіло- метрів тис. гривень пог. метрів тис. гривень пог. метрів тис. гривень всього в тому числі на 1999 рік
Берегівський район Берегівський ДЛГ* - - 16 3,9 - - 3,9 -
Великоберезнянський район Великоберезнянський ДЛГ 10,4 180 32 25,3 - - 205,3 -
Виноградівський район Виноградівський ДЛГ 1 7,4 24 10,6 20 1,5 19,5 0
Воловецький район Воловецький ДЛГ 28 391 144 162 120 4,8 557,8 178,5
Іршавський район Довжанське ДЛМГ** 76,7 193,1 336 69,6 255 6,6 269,3 170,3
Загатянський ДЛГ 50 780,1 128 27,2 - - 807,3 166,6
Разом по району 126,7 973,2 464 96,8 255 6,6 1076,6 336,9
Міжгірський район Міжгірський ДЛГ 47 1220 416 250 2700 100 1570 483,6
Мукачівський район Мукачівський ДЛГ 28,8 48 86 10,6 - - 58,6 58,6
Перечинський район Перечинський ДЛГ 13,1 276,4 336 19,6 - - 296 100,8
Рахівський район В. Бичківське ДЛМГ 93 1401,5 869 1345,2 14300 1529 4275,7 639,9
Рахівський ДЛГ 110,6 1561,9 1448 498,3 26540 621,5 2681,7 436,1
Ясінянське ДЛМГ 43 454 416 204 3100 312 970 355,8
Разом по району 246,6 3417,4 2733 2047,5 43940 2462,5 7927,4 1431,8
Свалявський район Свалявський ДЛГ 44,4 231 144 60,8 538 32,3 324,1 -
Тячівський район Буштинський ДЛГ 5 85 32 10 - - 95 -
Усть-Чорнянське ДЛМГ 86,6 387,5 917 300,7 15510 322,9 1011,1 782,8
Разом по району 91,6 472,5 949 310,7 15510 322,9 1106,1 782,8
Ужгородський район Ужгородський ДЛГ 42 425 88 110 535 71,6
Хустський район Хустський ДЛГ 12,8 111 104 48 159 159
Всього по області 692,4 7752,9 5536 3155,8 63083 2930,6 13839,3 3603,6
* ДЛГ - державне лісове господарство, держлісгосп ** ДЛМГ - державне лісомисливське господарство

   Таблиця 2.1. Основні обсяги і вартість відновлення лісової
         дорожньої мережі на 1999 рік

Район, держлісгосп Обсяги робіт та витрати за елементами доріг Видатки, тис. гривень
дорожнє полотно мости підпірні стінки
кіло- метрів тис. гривень пог. метрів тис. гривень пог. метрів тис. гривень всього на 1999 рік
Берегівський район Берегівський ДЛГ
Великоберезнянський район Великоберезнянський ДЛГ - - - - - - - - - - - -
Виноградівський район Виноградівський ДЛГ - - - - - - -
Воловецький район Воловецький ДЛГ 11,9 148,8 108 24,9 120 4,8 178,5
Іршавський район Довжанське ДЛМГ 12,4 148,8 72 14,9 255 6,6 170,3
Загатянський ДЛГ 11 139,4 128 27,2 - - 166,6
Разом по району 23,4 288,2 200 42,1 255 6,6 336,9
Міжгірський район Міжгірський ДЛГ 34 408 344 68,8 1360 6,8 483,6
Мукачівський район Мукачівський ДЛГ 28,8 48 86 10,6 - - 58,6
Перечинський район Перечинський ДЛГ 6,6 81,2 72 19,6 - - 100,8
Рахівський район В. Бичківське ДЛМГ 25,8 309,6 280 92,9 11850 237,4 639,9
Рахівський ДЛГ 24,1 288,4 272 57,2 15060 90,5 436,1
Ясінянське ДЛМГ 15,3 183,6 416 117,7 2700 54,5 355,8
Разом по району 65,2 781,6 968 267,8 29610 382,4 1431,8
Свалявський район Свалявський ДЛГ - - - - - - -
Тячівський район Буштинський ДЛГ - - - - - - -
Усть-Чорнянське ДЛМГ 39,4 376,2 476 153,3 12665 253,3 782,8
Разом по району 39,4 376,2 476 153,3 12665 253,3 782,8
Ужгородський район Ужгородський ДЛГ 5,7 68,4 10 3,2 - - 71,6
Хустський район Хустський ДЛГ 12,8 111 104 48 - - 159
Всього по області 227,8 311,4 2368 638,3 44010 653,9 3603,6

   Таблиця 2.2. Основні обсяги і вартість відновлення лісової
         дорожньої мережі на 2000 рік

Район, держлісгосп Обсяги робіт та витрати за елементами доріг Видатки, тис. гривень
дорожнє полотно мости підпірні стінки
кіло- метрів тис. гривень пог. метрів тис. гривень пог. метрів тис. гривень всього на 2000 рік
Берегівський район Берегівський ДЛГ - - 5,3 1,3 - - 1,3
Великоберезнянський район Великоберезнянський ДЛГ 3,5 60 10,7 8,4 - - 68,4
Виноградівський район Виноградівський ДЛГ 0,3 2,5 8 3,5 6,7 0,5 6,5
Воловецький район Воловецький ДЛГ 5,4 80,7 12 45,7 - - 126,4
Іршавський район
Довжанське ДЛМГ 21,4 14,8 88 18,2 - - 33
Загатянський ДЛГ 13 213,6 - - - - 213,6
Разом по району 34,4 228,4 88 18,2 - - 246,6
Міжгірський район Міжгірський ДЛГ 4,3 270,7 24 60,4 446,7 31,1 362,2
Мукачівський район Мукачівський ДЛГ - - - - - - -
Перечинський район Перечинський ДЛГ 2,2 65,1 88 - - - 65,1
Рахівський район В. Бичківське ДЛМГ 22,4 364 196,3 417,4 816,7 430,5 1211,9
Рахівський ДЛГ 28,8 424,5 392 147 3826,7 177 748,5
Ясінянське ДЛМГ 9,2 90,1 - 28,8 133,3 85,8 204,7
Разом по району 60,4 878,6 588,3 593,2 4776,7 693,3 2165,1
Свалявський район Свалявський ДЛГ 14,8 77 48 20,3 179,3 10,8 108,1
Тячівський район Буштинський ДЛГ 1,7 28,3 10,7 3,3 - - 31,6
Усть-Чорнянське ДЛМГ 15,7 3,8 147 49,1 948,3 23,2 76,1
Разом по району 17,4 32,1 157,7 52,4 948,3 23,2 107,7
Ужгородський район Ужгородський ДЛГ 12,1 118,9 26 35,6 - - 154,5
Хустський район Хустський ДЛГ - - - - - - -
Всього по області 154,9 813,8 1056 839,2 6357,7 758,9 3411,9

   Таблиця 2.3. Основні обсяги і вартість відновлення лісової
         дорожньої мережі на 2001 рік

Район, держлісгосп Обсяги робіт та витрати за елементами доріг Видатки, тис. гривень
дорожнє полотно мости підпірні стінки
кіло- метрів тис. гривень пог. метрів тис. гривень пог. метрів тис. гривень всього на 2001 рік
Берегівський район Берегівський ДЛГ - - 5,3 1,3 - - 1,3
Великоберезнянський район Великоберезнянський ДЛГ 3,5 60 10,7 8,4 - - 68,4
Виноградівський район Виноградівський ДЛГ 0,3 2,5 8 3,5 6,7 0,5 6,5
Воловецький район Воловецький ДЛГ 5,4 80,7 12 45,7 - - 126,4
Іршавський район
Довжанське ДЛМГ 21,4 14,8 88 18,2 - - 33
Загатянський ДЛГ 13 213,6 - - - - 213,6
Разом по району 34,4 228,4 88 18,2 - - 246,6
Міжгірський район Міжгірський ДЛГ 4,3 270,7 24 60,4 446,7 31,1 362,2
Мукачівський район Мукачівський ДЛГ - - - - - - -
Перечинський район Перечинський ДЛГ 2,2 65,1 88 - - - 65,1
Рахівський район В. Бичківське ДЛМГ 22,4 364 196,3 417,4 816,7 430,5 1211,9
Рахівський ДЛГ 28,8 424,5 392 147 826,7 177 748,5
Ясінянське ДЛМГ 9,2 90,1 - 28,8 133,3 85,8 204,7
Разом по району 60,4 878,6 588,3 593,2 4776,7 693,3 2165,1
Свалявський район Свалявський ДЛГ 14,8 77 48 20,3 179,3 10,8 108,1
Тячівський район Буштинський ДЛГ Усть-Чорнянське ДЛМГ 1,7 15,7 28,3 3,8 10,7 147 3,3 49,1 - 948,3 - 23,2 31,6 76,1
Разом по району 17,4 32,1 157,7 52,4 948,3 23,2 107,7
Ужгородський район Ужгородський ДЛГ 12,1 118,9 26 35,6 - - 154,5
Хустський район Хустський ДЛГ - - - - - - -
Всього по області 154,9 1813,8 1056 839,2 6357,7 758,9 3411,9
   Таблиця 2.4. Основні обсяги і вартість відновлення лісової
          дорожньої мережі на 2002 рік

Район, держлісгосп Обсяги робіт та витрати за елементами доріг Видатки, тис. гривень
дорожнє полотно мости підпірні стінки
кіло- метрів тис. гривень пог. метрів тис. гривень пог. метрів тис. гривень всього на 2002 рік
Берегівський район Берегівський ДЛГ - - 5,4 1,3 - - 1,3
Великоберезнянський район Великоберезнянський ДЛГ 3,4 60 10,6 8,5 - - 68,5
Виноградівський район Виноградівський ДЛГ 0,4 2,4 8 3,6 6,6 0,5 6,5
Воловецький район Воловецький ДЛГ 5,3 80,8 12 45,7 - - 126,5
Іршавський район
Довжанське ДЛМГ 21,5 14,7 88 18,3 - - 33
Загатянський ДЛГ 13 213,5 - - - - 213,5
Разом по району 34,5 228,2 88 18,3 - - 246,5
Міжгірський район Міжгірський ДЛГ 4,4 270,6 24 60,4 446,6 31 362
Мукачівський район Мукачівський ДЛГ - - - - - - -
Перечинський район Перечинський ДЛГ 2,1 65 88 - - - 65
Рахівський район В. Бичківське ДЛМГ 22,4 363,9 196,4 417,5 816,6 430,6 1212
Рахівський ДЛГ 28,9 424,5 392 147,1 3826,6 177 748,6
Ясінянське ДЛМГ 9,3 90,2 - 28,7 133,4 85,9 204,8
Разом по району 60,6 878,6 588,4 593,3 4776,6 693,5 2165,4
Свалявський район Свалявський ДЛГ 14,8 77 48 20,2 179,4 10,7 107,9
Тячівський район
Буштинський ДЛГ 1,6 28,4 10,6 3,4 - - 31,8
Усть-Чорнянське ДЛМГ 15,8 3,7 147 49,2 948,4 23,2 76,1
Разом по району 17,4 32,1 157,6 52,6 948,4 23,2 107,9
Ужгородський район Ужгородський ДЛГ 12,1 118,8 26 35,6 - - 154,4
Хустський район Хустський ДЛГ - - - - - - -
Всього по області 154,9 1813,8 1056 839,2 6357,7 758,9 3411,9
   Першочергові видатки у 1999 році на відновлення доріг, мостів
і  підпірних стінок  у  сумі 3,6 млн гривень пропонується
зосередити на найбільш життєво важливих   об'єктах згідно з
даними,  наведеними  в  додатку.  Для  повного  відновлення
зруйнованих доріг, мостів і підпірних стінок у наступні роки
(2000 - 2002) необхідно виділити кошти в сумі 10,2 млн гривень.

   1.2. Капітальний ремонт та реконструкція лісових автодоріг

   Окрім відновлення зруйнованих доріг необхідно провести їх
капітальний ремонт і реконструкцію. Завдання у розрізі районів і
держлісгоспів наведені в таблиці 3. Ці роботи необхідно виконувати
за рахунок лісокористувачів протягом 2000 - 2010 років. Обсяги
робіт і необхідних коштів на капітальний ремонт лісових доріг
визначені на основі обстежень УкрПКТІліспрому.

   Таблиця 3. Ремонт і реконструкція лісових автодоріг

Район держлісгосп Обсяги капітального ремонту і реконструкції лісових автодоріг, кілометрів Витрати*, тис. гривень
всього в тому числі за роками всього в тому числі за роками
2000 2001- 2005 2006- 2010 2000 2001- 2005 2006- 2010
Берегівський район Берегівський ДЛГ 10 - 5 5 81 - 40,5 40,5
Великоберезнянський район Великоберезнянський ДЛГ 66 6 30 30 540 49,1 245,5 245,4
Виноградівський район Виноградівський ДЛГ 12 - 6 6 98 - 49 49
Воловецький район Воловецький ДЛГ 49 5 22 22 400 40,8 179,6 179,6
Іршавський район
Довжанське ДЛМГ 30 - 15 15 245 - 122,5 122,5
Загатянський ДЛГ 28,8 - 14 14,8 235 - 114,2 120,8
Разом по району 58,8 - 29 29,8 480 - 236,7 243,3
Міжгірський район Міжгірський ДЛГ 28 2 13 13 229 16,4 106,3 106,3
Мукачівський район Мукачівський ДЛГ 31 3 14 14 250 24,2 112,9 112,9
Перечинський район Перечинський ДЛГ 37,2 3,2 17 17 304 26,2 138,9 138,9
Рахівський район В. Бичківське ДЛМГ 36 4 16 16 294 32,7 130,7 130,6
Рахівський ДЛГ 29 3 13 13 234 24,2 104,9 104,9
Ясінянське ДЛМГ 75 5 35 35 610 40,7 284,7 284,6
Разом по району 140 12 64 64 1138 97,6 520,3 520,1
Свалявський район Свалявський ДЛГ 84 8 38 38 680 64,8 307,6 307,6
Тячівський район
Буштинський ДЛГ 36 3 16 17 290 24,2 128,9 136,9
Усть-Чорнянське ДЛМГ 77 7 35 35 657 59,7 298,6 298,7
Разом по району 113 10 51 52 947 83,9 427,5 435,6
Ужгородський район Ужгородський ДЛГ 49 5 22 22 392 40 176 176
Хустський район Хустський ДЛГ 32 3 14 15 261 24,5 114,2 122,3
Всього по області 710 57,2 325 327,8 5800 467,5 2655 2677,5
* Витрати включають видатки на будівельні матеріали та проведення
робіт

        1.3. Будівництво нових лісових доріг

   Під час проектування і будівництва нових доріг необхідно
дотримуватися в першу чергу комплексу інженерно-екологічних вимог
(враховувати протиерозійну стійкість третинних і четвертинних
відкладів, їх екзо- і ендогенність, неможливість прокладання по
заплавах річок, відповідних терасах рік, тимчасових і постійних
водотоках тощо). Завдання з будівництва на 2000 - 2010 роки нових
лісових автодоріг наведено в таблиці 4.  У  результаті  їх
будівництва буде збільшено густоту лісових доріг у 1,7 раза.
Обсяги державного фінансування на будівництво нових  лісових
автодоріг передбачаються в розмірі 40 відсотків від загальних
витрат на будівництво.

   Таблиця 4. Обсяги будівництва нових лісових автодоріг

Назва адміністративного району, держлісгоспу Всього на 2000 - 2010 роки В тому числі за роками
2000 рік 2001 - 2005 роки 2006 - 2010 роки
обся- ги буді- вниц- тва, кіло- мет- рів обсяги фінансування, тис. гривень обся- ги буді- вниц- тва, кіло- мет- рів обсяги фінансування, тис. гривень обся- ги буді- вниц- тва, кіло- мет- рів обсяги фінансування, тис. гривень обся- ги буді- вниц- тва, кіло- мет- рів обсяги фінансування, тис. гривень
всього в тому числі бюджетні кошти всього в тому числі бюджетні кошти всього в тому числі бюджетні кошти всього в тому числі бюджетні кошти
Берегівський район Берегівський ДЛГ 30 3804,9 1522 - - - 15 1902,5 761 15 1902,5 761
Великоберезнянський район Великоберезнянський ДЛГ 52 6595,2 2638,1 4 507,3 202,9 24 3043,9 1217,6 24 3043,9 1217,6
Виноградівський район Виноградівський ДЛГ 23 2917,1 1166,8 1 126,8 50,7 11 1395,1 558,1 11 1395,1 558,1
Воловецький район Воловецький ДЛГ 160 20292,8 8117,1 15 1902,5 761 70 8878,1 3551,2 75 9512,3 3804,9
Іршавський район
Довжанське ДЛМГ 50 6341,5 2536,6 4 507,3 202,9 23 2917,1 1166,8 23 2917,1 1166,8
Загатянський ДЛГ 40 5073,2 2029,3 4 507,3 202,9 18 2282,9 913,2 18 2282,9 913,2
Разом по району 90 11414,7 4565,9 8 1014,6 405,8 41 5200 2080 41 5200 2080
Міжгірський район Міжгірський ДЛГ 50 6341,5 2536,6 5 634,2 253,7 22 2790,3 1116,1 23 2917,1 1166,8
Мукачівський район Мукачівський ДЛГ 130 16487,9 6595,2 12 1522 608,8 59 7483 2993,2 59 7483 2993,2
Перечинський район Перечинський ДЛГ 130 16487,9 6595,2 11 1395,1 558,1 59 7483 2993,2 60 7609,8 3043,9
Рахівський район В. Бичківське ДЛМГ 80 10146,4 4058,6 7 887,8 355,1 36 4565,9 1826,4 37 4692,7 1877,1
Рахівський ДЛГ 80 10146,4 4058,6 8 1014,6 405,9 36 4565,9 1826,4 36 4565,9 1826,4
Ясінянське ДЛМГ 60 7609,8 3043,9 5 634,2 253,7 27 3424,4 1369,8 28 3551,2 1420,5
Разом по району 220 27902,6 11161,1 20 2536,6 1014,7 99 12556,2 5022,6 101 12809,8 5124
Свалявський район Свалявський ДЛГ 68 8624,4 3449,8 6 761 304,4 30 3804,9 1522 32 4058,6 1623,4
Тячівський район Буштинський ДЛГ 84 10653,7 4261,5 7 887,8 355,1 38 4819,5 1927,8 39 4946,4 1978,5
Усть-Чорнянське ДЛМГ 210 26634,3 10653,7 19 2409,8 963,9 95 12048,9 4819,5 96 12175,7 4870,3
Разом по району 294 37288 14915,2 26 3297,6 1319 133 16868,4 6747,3 135 17122,1 6848,8
Ужгородський район Ужгородський ДЛГ 53 6722 2688,8 5 634,2 253,7 24 3043,9 1217,6 24 3043,9 1217,6
Хустський район Хустський ДЛГ 60 7609,8 3043,9 5 634,2 253,7 27 3424,4 1369,8 28 3551,2 1420,5
Всього по області 1360 172488,8 68995,7 118 14965,9 5986,5 614 77873,6 31149,7 628 79649,2 31859,8
   Під час розроблення робочих проектів будівництва лісових
доріг узгоджуватимуться технічні умови на їх примикання до мережі
автомобільних  доріг  загального  користування,  організацію
тимчасових складів лісоматеріалів у смузі відводу доріг загального
користування, а також використання існуючої мережі автомобільних
доріг лісовозним транспортом, який перевищує допустимі технічні
характеристики відповідної дороги, та передбачатимуться кошти на
відновлювальні роботи або посилення їх покриття відповідно до
вимог "Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг,
вулиць,  залізничних  переїздів, правил користування ними та
охорони", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
30 березня 1994 р. N 198.

 1.4. Розрахунки вартості відновлювальних та будівельних робіт

   Вартість робіт з відновлення лісових доріг, зруйнованих на
них мостів та підпірних стінок визначалась за узагальненими
кошторисними показниками. Для цього використовувались аналогічні
показники фактичних витрат на ліквідацію наслідків паводків та
руйнацій минулих років.

   Вартість будівництва  1  кілометра  лісової автомобільної
дороги, загальні обсяги робіт для відновлення доріг, мостів і
підпірних стінок за умови використання місцевих матеріалів були
визначені комісіями, до складу яких входили  представники органів
місцевого самоврядування, держлісгоспів, лісокомбінатів та  інших
лісокористувачів, і про що складено спеціальні акти обстеження. Ці
акти і розглянуто спеціальними комісіями з надзвичайних ситуацій.

 Обгрунтування вартості будівництва лісових автомобільних доріг

   Вартість будівництва лісових автомобільних доріг встановлена
виходячи з середньої вартості будівництва 1 кілометра лісової
автомобільної дороги, яка визначена шляхом обрахування даних за
реальними    проектами,    розробленими    Українським
проектно-конструкторським інститутом лісової промисловості для
лісопромислових підприємств   Карпатського   регіону    в
1984 - 1993 роках. За вихідні дані була взята проектно-кошторисна
документація 27 лісових автомобільних доріг загальною протяжністю
104,5 кілометра. Розрахунки проведено в цінах 1998 року із
застосуванням програмного комплексу  АВК-1  (редакція  4)  з
урахуванням вимог ДБН IV-16-98 ч. II "Порядок визначення вартості
будівництва, що здійснюється на території України". Витрати на
резервний компенсаційний фонд замовника для покриття додаткових
витрат, що виникають у зв'язку із зростанням цін, тарифів і у разі
уточнення  вартості робіт прямим розрахунком, у кошторис не
включені. Це пов'язано з тим, що лісові автомобільні дороги
будуються  з місцевих матеріалів і здебільшого господарським
способом. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва
1 кілометра лісової автомобільної дороги наведено в таблиці 5.

   Таблиця 5. Розрахунок  вартості будівництва 1 кілометра
         лісової автомобільної дороги

Номери кошторисів і кошторисних рахунків Найменування глав, об'єктів, робіт та витрат Розрахункова кошторисна вартість, тис. гривень Загальна розрахункова кошторисна вартість, тис. гривень
буді- вельних робіт мон- тажних робіт устатку- вання, меблів та ін- вентарю інших робіт
А. Базисна кошторисна вартість
Глави 1-9. Підготовка території будівництва, будівництво автодороги. Тимчасові будівлі і споруди. Лімітовані витрати. 46,01 - - 0,1 46,11
III. Компенсаційні витрати
ДБН IV-16-98 ч. II дод. 8 Додаткові витрати підрядника, пов'язані із збільшенням базисного кошторисного рівня прямих витрат (К = 0,9238) - - - 42,5 42,5
ДБН IV-16-98 ч. II дод. 8 Додаткові витрати підрядника, пов'язані із збільшенням базисного кошторисного рівня накладних витрат (К = 0,0753) - - - 3,46 3,46
ДБН IV-16-98 ч. II дод. 8 Додаткові витрати підрядника, пов'язані із збільшенням планових нагромаджень понад виражених в бажаній кошторисній вартості будівельно-монтажних робіт (К = 0,0725) - - - 3,34 3,34
Всього по главах 1-9 46,01 - - 49,40 95,41
Глава 12. Проектні і вишукувальні роботи
ДБН IV-16-98 ч. II дод. 5 п. 23 Вартість проектних і вишукувальних робіт - - - 4,28 4,28
ДБН IV-16-98 ч. II дод. 5 п. 24 Витрати на експертизу проекту (15%) - - - 0,64 0,64
Всього по главі 12 - - - 4,92 4,92
Всього по главах 1-12 46,01 - - 54,32 100,33
ДБН IV-16-98 ч. II п. 3.5 Резерви коштів на непередбачені роботи і витрати (3%) 1,38 - - 1,66 3,04
Всього по розділу А 47,39 - - 55,98 103,37
Б. Кошти на компенсацію витрат, пов'язаних з ринковими умовами будівництва
Обов'язкові відрахування, збори і платежі, в тому числі:
а) відрахування коштів в державний інноваційний фонд (1%) - - - 1,05 1,05
б) відрахування коштів на виконання робіт і послуг з розвитку доріг загального користування (1,2%) - - - 1,27 1,27
Резервний компенсаційний фонд замовника на покриття додаткових витрат, що виникають у зв'язку із зростанням цін, тарифів і у разі уточнення вартості робіт прямим розрахунком (К = 0,7)
Всього по розділу Б - - - 2,32 2,32
Всього по зведеному кошторисному рахунку (А+Б) ПДВ 20% 47,39 - - - - - 58,30 21,14 105,69 21,14
Всього по зведеному кошторисному рахунку 47,39 - - 79,44 126,83
Зворотні суми від тимчасових споруд і будинків 0,22 0,23

             2. ВПРОВАДЖЕННЯ
      ПРИРОДОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЛІСОЗАГОТІВЕЛЬ

   Способи рубок  головного  користування  і  технологія
лісозаготівель в Закарпатській області визначається комплексом
природних, лісівничих і економічних чинників. Переважання стрімких
і дуже стрімких схилів у лісовому покриві букових лісів зумовлюють
таке сучасне співвідношення способів рубок: на суцільні - 45
відсотків, несуцільні - 55 відсотків.

   Враховуючи значні лісівничо-екологічні переваги вибіркових і
поступових рубок, передбачається в перспективі довести їх питому
вагу в загальному обсязі головного користування до 75 відсотків
(таблиця 6).

   Сучасна технологічна структура лісозаготівельної галузі в
переважній більшості випадків (87  відсотків)  базується  на
застосуванні гусеничних трелювальних тракторів. Частка деревини,
заготовленої за допомогою канатних установок, становить всього 3
відсотки. Наземне трелювання істотно впливає на екологічні умови
та характер відновних процесів, оскільки пошкоджується до 40
відсотків поверхні лісосік і знищується до 70 відсотків природного
відновлення.

   Таблиця 6. Співвідношення способів рубок головного
        користування

Способи рубок Сучасна структура, відсотків Перспективна структура, відсотків
1999-2000 роки 2001-2010 роки
Суцільні 45 40 25
Поступові 48 50 55
Вибіркові 7 10 20
   Впровадження природозберігаючих технологій лісозаготівель у
гірських умовах передбачає застосування мобільних і стаціонарних
підвісних  канатних  установок,  трелювальних  тракторів  на
пневматичному ходу, використання кінного трелювання. Перспективне
співвідношення способів трелювання наведено в таблиці 7.

   Таблиця 7. Перспективне співвідношення способів трелювання

Базовий варіант Обсяги заготовлюваної деревини, відсотків
1999 рік 2000-2005 роки 2006-2010роки
Гусеничний трактор 70 40 15
Колісний трактор 10 25 40
Канатна установка 10 25 35
Гужовий транспорт 10 10 10
   Зміни технологічної  структури  лісозаготівельної  галузі
передбачають  поступову  заміну  засобів  трелювання.  Обсяги
впровадження лісозаготівельної техніки і розміри капіталовкладень
на її придбання наведено в таблиці 8.


   Таблиця 8. Перспективні види транспортних засобів

Види транспортних засобів Потреба в технічних засобах і коштах
1999 рік 2000-2005 роки 2006-2010 роки
штук тис. гри- вень штук тис. гри- вень штук тис. гри- вень
1. Колісні трактори в тому числі: 20 2355 60 5800 75 7275
Лісогосподарські 5 150 30 1050 35 1225
Лісопромислові 12 1560 20 2600 30 3900
3 645 10 2150 10 2150
2. Канатні установки 10 780 45 4275 40 3800
3. Гужовий транспорт 50 250 100 500 100 500
4. Лісовозний транспор в тому числі: 15 1300 40 3400 40 3400
Автопоїзди КрАЗ 5 300 15 900 15 900
Сортиментовози з гідроманіпулятором 10 1000 25 2500 25 2500
   Видатки на придбання природозберігаючої лісогосподарської і
лісозаготівельної техніки передбачається покрити:

   - 50 відсотків за  рахунок  державних  капіталовкладень,
виділених  переважно  державним  підприємствам (держлісгоспам)
(тільки щодо лісогосподарської техніки);

   - 35 відсотків за рахунок пільгових  цільових  кредитів
акціонерним і приватним лісозаготівельним підприємствам;

   - 15 відсотків за рахунок іноземних інвестицій в спільні та
вітчизняні лісозаготівельні підприємства.

   Відповідно до Національної програми виробництва технологічних
комплексів машин і устаткування для сільського господарства,
харчової і переробної промисловості (розділ I "Енергетичні засоби"
та розділ 3.22 "Техніка для лісового господарства") з 1995 року
виконуються дослідно-конструкторські роботи та  випробовування
канатних установок.

   Львівським ПКТІ  "Лісдеревпром" розроблено конструкторську
документацію на типорозмірний ряд канатного транспорту лісу - з
довжиною  підвісного  шляху  від  500  до  1200  метрів та
вантажопідйомністю 1,6-3,2 тонн.

   Установки канатні трелювальні  УКТ-3,2,  лінії  канатного
транспортування ЛКТ-3,2 та інші за наявності замовників, готові
поставити на виробництво декілька машинобудівних  підприємств
України.

   На січень 1999 року вартість однієї  установки  УКТ-3,2
становить 70 тис. гривень.

       3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ
           ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ

   Для втілення  Програми  будівництва  лісових  доріг  та
впровадження природозберігаючих  технологій  лісозаготівель  в
гірських   умовах   Закарпаття  необхідно  провести  ряд
організаційно-економічних заходів:

   1. Передати  лісові  дороги  на  баланс   постійних
лісокористувачів (термін - вересень 1999 року).

   2. Вдосконалити  порядок обліку лісових доріг (термін -
травень 1999 року).

   3. Розробити робочі проекти реконструкції та будівництва
лісових  доріг, попередньо визначивши опорну мережу основних
лісових доріг (термін - протягом періоду реалізації програми).

   4. Розробити порядок фінансування робіт з утримання, ремонту
і будівництва доріг (термін - червень 1999 року).

   5. Вдосконалити  лісівничо-екологічні нормативи проведення
лісозаготівельних робіт (термін - грудень 1999 року).

   Повне виконання  програми  дозволить  значно  поліпшити
діяльність  лісогосподарських  та  лісопромислових підприємств
Закарпатської області, підвищити стійкість гірських екосистем,
повніше забезпечувати потреби народного господарства в цінній
деревині, зменшити негативний вплив лісозаготівель, поліпшити
рекреаційні і туристичні ресурси краю.

                              Додаток

          ОСНОВНІ ОБСЯГИ І ВАРТІСТЬ
   відновлення лісової дорожньої мережі у розрізі районів,
      держлісгоспів, лісництв і урочищ у 1999 році

Місцезнаходження об'єкта будівництва Об'єкти будівництва Загальна сума, тис. гривень
лісові дороги мости підпірні стінки
кіло- метрів тис. гри- вень пог. мет- рів тис. гри- вень пог. мет- рів тис. гри- вень
Воловецький район Воловецький ДЛГ
Н. Воловецьке лісництво від залізниці до ур.* Оса 4,0 48,0 50 12,6 120 4,8 60,8
Підполозянське лісництво ур. Кочилово 1,0 12,0 24 4,8 - - 17,2
Пашківське лісництво ур. Пашківський потік 1,5 18,0 - - - - 19,8
Жденіївське лісництво ур. Паражин 1,5 18,0 18 4,0 - - 23,2
В. Воловецьке лісництво ур. Занька 3,9 52,8 16 3,5 - - 57,5
РАЗОМ 11,9 148,8 108 24,9 120 4,8 178,5
Іршавський район
Довжанське ДЛМГ
Річанське лісництво ур. Грушанина, Крушнак, Липовий 12,4 148,8 72 14,9 255 6,6 170,3
РАЗОМ 12,4 148,8 72 14,9 255 6,6 170,3
Загатянський ДЛГ
Ільницьке лісництво ур. Сирий потік 4,0 49,6 36 7,2 - - 56,8
ур. Синявка 3,0 40, 52 12,0 - - 50,6
Великодільське лісництво ур. Абранка 4,0 49,6 40 8,0 - - 59,2
РАЗОМ 11,0 139,4 128 27,2 - - 166,6
Міжгірський район
Міжгірський ДЛГ
Майданське лісництво ур. Банний-Рудавець 7,8 93,6 84 11,8 440 2,2 112,6
Запереділянське лісництво с. Запереділя до ур. Червоний 6,3 75,6 88 17,6 120 0,6 93,8
Верхньобистрянське лісництво від с. В. Бистрий до ур. Повчова 2,4 28,8 66 13,2 100 0,5 42,5
Ізківське лісництво ур. Голятин-Потік 8,3 99,6 12 2,4 300 1,5 103,5
Лопушнянське лісництво ур. Герзилів звір 9,2 110,4 94 18,8 400 2,0 131,2
РАЗОМ 34,0 408,0 344 68,8 1360 6,8 483,6
Мукачівський райн
Мукачівський ДЛГ
Лісництво ім. Морозова ур. Синяк - Червена 11,1 18,4 26 3,2 - - 21,6
Майданське лісництво ур. Ломованя 4,8 7,9 28 3,4 - - 11,3
Чинадіївське лісництво ур. Сіткарів Потік, Брестівський, Циганські криниці 12,9 21,7 32 4,0 - - 25,7
РАЗОМ 28,8 48,0 86 0,6 - - 58,6
Перечинський район
Перечинський ДЛГ
Перечинське лісництво ур. Чейзерка 1,6 21,2 28 7,6 28,8
Тур'є-Реметівське лісництво ур. Воєводино 5,0 60,0 44 12,0 72,0
РАЗОМ 6,6 81,2 72 19,6 100,8
Рахівський район
В. Бичківське ДЛМГ
Ділівське лісництво від с. Ділове до ур. Галаштів 7,8 93,6 90 29,8 1750 35,4 133,8
Кос. Полянське лісництво ур. Ставищі, ур. Лазищі 6,3 75,6 100 33,4 4000 80,0 165,0
Щербілівське лісництво, Коб. Полянське лісництво ур. Бринзин, Старенський 5,5 66,0 42 13,9 4000 80,0 129,0
Середньоріцьке лісництво Лісництво ім. Томащука ур. Федорів звір, ур. Попітник 6,2 74,4 48 15,8 2100 42,0 96,2
РАЗОМ 25,8 309,6 280 92,9 11850 237,4 639,9
Рахівський ДЛГ
Богданське лісництво ур. Павлик 7,9 94,8 120 25,2 4600 25,0 145,0
Устєріцьке лісництво ур. Квасний 8,5 102,1 112 23,6 7540 47,7 113,4
Щаульське лісництво ур. Щауль - ур. Корбул 5,0 58,8 24 5,2 2600 13,2 77,2
Говерлянське лісництво ур. Тищора - Годір 2,7 32,7 16 3,2 320 4,6 40,5
РАЗОМ 24,1 288,4 272 57,2 15060 90,5 436,1
Ясінянське ДЛМГ
Станіславське лісництво від с. Ч. Тиса до ур. Околи 10,2 122,4 288 90,7 1900 38,0 251,1
Свидовецьке лісництво ур. Свидовець 3,0 36,0 92 19,4 500 10,0 65,4
Лазещинське лісництво ур. Козьмещик 2,1 25,2 36 7,6 300 6,5 39,3
РАЗОМ 15,3 183,6 416 17,7 2700 54,5 355,8
Тячівський район
Усть-Чорнянське ДЛМГ
Кедринське лісництво с. Лопухів до ур. Прочка Кедрин, Пожарова, Бистрик, Усть-Турбат 18,3 169,2 268 88,2 4235 84,7 344,9
Брадульське лісництво від ур. Страндул до ур. Задня 8,6 80,8 80 23,1 6600 132,0 235,9
Комсомольське лісництво від ур. Присліп до ур. Брадул 7,0 65,8 50 16,4 1730 34,6 116,8
Тиховецьке лісництво ур. Плайський 2,0 18,8 36 11,8 100 2,0 32,6
Красноянське лісництво ур. Красношурка 3,5 38,8 42 13,8 - - 52,6
РАЗОМ 39,4 376,2 476 153,3 12665 253,3 782,8
Ужгородський район
Ужгородський ДЛГ
Ужгородське лісництво ур. Гатчаник 1,6 19,2 4 1,2 - - 20,4
Великодобрянське лісництво ур. В. Добрянське 1,4 16,8 - - - - 16,8
Кам'яницьке лісництво ур. Сирий Потік 2,7 32,4 6 2,0 - - 34,4
РАЗОМ 5,7 68,4 10 3,2 71,6
Хустський район
Хустський ДЛГ
Нижньобистрівське лісництво від с. Широкий до ур. Бовван-Пуркулеца 6,1 52,4 68 31,5 - - 83,9
Березівське лісництво від ур. Глубокий до ур. Сюрюк 4,5 39,2 24 11,0 - - 50,2
Вишківське лісництво від с. Вишково до ур. Грендеш 2,2 19,4 12 5,5 24,9
РАЗОМ 12,8 111,0 104 48,0 159,0
УСЬОГО 227,8 2311,4 2368 638,3 44010 653,9 3603,6
* ур. - урочище


Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ