Приказ от 02.08.2002 № 294 Об утверждении форм государственных статистических наблюдений по статистике инвестиций и строительства

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20147 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 02.08.2002 № 294 Об утверждении форм государственных статистических наблюдений по статистике инвестиций и строительства
Дата начала действия03.12.2003
Дата принятия02.08.2002
Дата отмены действия 01.01.2005
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа294
РазработчикГосударственный комитет статистики Украины
Дата регистрации в Министерстве Юстиций04.10.2004
Дополнительные данные Отменен на основании Приказа Государственного комитета статистики от 17.09.2004 № 519


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З

            02.08.2002 N 294

        Наказ скасовано на підставі Наказу
           Державного комітету статистики
         N 519 від 17.09.2004 )

      Про затвердження форм державних статистичних
    спостережень з статистики інвестицій та будівництва

    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
                    комітету статистики
     N 278 від 29.08.2003
     N 431 від 03.12.2003 )

   Відповідно до  статті  14  Закону України "Про державну
статистику" та з метою удосконалення державного
статистичного спостереження з статистики інвестицій та будівництва
Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити форми державного статистичного спостереження
(додаються) і ввести їх в дію: починаючи зі звіту за 2002 рік:
   ( Наказ скасовано у частині затвердження форми N 1-інвестиції
"Звіт про інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення) на
підставі  Наказу  Держкомстату  N  431  від
03.12.2003 ) N 1-інвестиції "Звіт про інвестиції в основний
капітал (капітальні вкладення)", річна;

   починаючи зі звіту за I квартал 2003 року:
   ( Наказ скасовано в частині затвердження форми державного
статистичного спостереження N 1-кб (квартальна) на підставі Наказу
Держкомстату N 278 від 29.08.2003 ) N 1-кб "Звіт
про виконання підрядних робіт", квартальна;
   N 1-буд  "Інформація про одержання дозволу на виконання
будівельних робіт", квартальна;
   ( Наказ скасовано в частині затвердження форми державного
статистичного спостереження N 2-буд (квартальна) на підставі
Наказу Держкомстату N 278 від 29.08.2003 ) N 2-буд
"Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт",
квартальна.

   2. Поширити форми, які затверджені в пункті 1 цього наказу,
на організації, підприємства, установи усіх форм власності та
організаційно-правових форм господарювання.

   3. Управлінню статистики інвестицій та будівництва Головного
управління статистики підприємств (Луценко Н.Г.):

   3.1. Підготувати і передати управлінню справами оригінали
бланків форм державного статистичного спостереження  для  їх
виготовлення  та  доставки  територіальним  органам державної
статистики.

   3.2. Відповідно до плану КЕОІ підготувати і подати ГМУС у
м. Києві постановку задачі та зміни і доповнення до діючих
постановок  задач  автоматизованої  обробки  форм  державного
статистичного спостереження.

   3.3. Здійснювати  методологічне  керівництво збиранням та
розробкою державного статистичного спостереження за затвердженими
у пункті 1 наказу формами.

   4. Фінансово-економічному  управлінню  (Сорокіна  Т.В.)
забезпечити фінансування виготовлення бланків форм державного
статистичного спостереження.

   5. Управлінню справами (Царський В.І.) забезпечити контроль
за своєчасним тиражуванням і розсиланням затверджених бланків форм
державного  статистичного  спостереження  на адресу Головного
управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласних,
Київського та Севастопольського міських управлінь статистики.

   6. Головному  міжрегіональному  управлінню  статистики  у
м. Києві (Сидоренко М.М.):

   6.1. Забезпечити розробку та внесення змін до діючих розробок
програмного  забезпечення  КЕОІ форм державного статистичного
спостереження, затверджених у пункті 1 цього наказу.

   6.2. Здійснювати  розробку  та  зведення  даних  звітів
затверджених  форм  державного  статистичного  спостереження,
одержаних від Головного управління статистики  в  Автономній
Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь статистики згідно з Планом державних  статистичних
спостережень.

   7. Начальнику Головного управління статистики в Автономній
Республіці  Крим,  начальникам  обласних,  Київського  та
Севастопольського  міських управлінь статистики забезпечити у
встановленому порядку збір, розробку і подання  Держкомстату
України звітів у встановлені терміни.

   8. Скасувати:
   наказ Держкомстату  України  від  04.12.2001  N  486
 "Про затвердження форм державної статистичної
звітності з статистики будівництва";
   наказ Держкомстату  України  від  03.08.2001  N  350
 "Про затвердження форм державної статистичної
звітності з статистики будівництва";
   наказ Держкомстату  України  від  31.07.2000  N  257
 "Про затвердження форм державної статистичної
звітності з статистики будівництва та основних фондів" в частині
затвердження форм   державного  статистичного  спостереження
N 1-жбк-квартальна, N 2-кб (будова) - квартальна.

   9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 В.о. Голови Комітету                 В.А.Головко ( Форму N 1-інвестиції "Звіт про інвестиції в основний капітал
  (капітальні  вкладення)  скасовано  на  підставі Наказу
  Держкомстату N 431 від 03.12.2003 )


   ( Форму державного статистичного спостереження N 1-кб
    (квартальна)  скасовано  на  підставі  Наказу
    Держкомстату N 278 від 29.08.2003 )        Державне статистичне спостереження

   Конфіденційність статистичної  інформації  забезпечується
ст. 21 Закону України "Про державну статистику"

   Порушення термінів або  ненадання  інформації,  а  також
викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена
ст. 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення від
13.07.2000 р. N 1929-III


              ІНФОРМАЦІЯ
    ПРО ОДЕРЖАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
         за січень - __________ 200_ р.


                   Форма N 1-буд

                   Затверджено
                   Наказ Держкомстату
                   України
                   02.08.2002 N 294

                   Квартальна
                   Поштова

Подають: Терміни подання
Підприємства, організації, установи - замовники усіх форм власності та органи виконавчої влади міст, селищ, сіл, районів органу державної статистики за місцезнаходженням Не пізніше 10 числа після звітного періоду

Найменування організації - складача інформації
Поштова адреса
Код форми доку- мента за ДКУД Коди організації-складача
за ЄДРПОУ терито- рії (КОАТУУ виду еконо- мічної діяль- ності (КВЕД) форми влас- ності (КФВ) органі- заційно- правової форми господа- рювання (КОПФГ) міністерства, іншого цент- рального органу, якому підпорядкова- на організація - складач інформації (СПОДУ)* КС
1 2 3 4 5 6 7 8 9
____________
   * Тільки для підприємств державної форми власності.

           Розділ 1. Загальні дані

   1.01. Замовник ______________________________________________
            повне найменування відповідно до статуту
__________________________________________________________________

   1.02. Місцезнаходження замовника ____________________________
__________________________________________________________________
         повна поштова адреса, телефон

   1.03. Форма власності:  державна,  комунальна,  приватна,
колективна (власність господарських товариств, кооперативів тощо),
міжнародних  організацій  і  юридичних  осіб  інших  держав
(підкреслити)

   1.04. Відомча підпорядкованість замовника ___________________
__________________________________________________________________
   міністерство, інший центральний орган виконавчої влади
__________________________________________________________________

   1.05. Дата видачі та номер дозволу  _______ ____ __________
                      місяць рік  номер

   1.06. Орган, що видав дозвіл ________________________________
                     повне найменування

   1.07. Термін дії дозволу  ________________ ________
                  місяць      рік

   1.08. Термін подовження дії дозволу ______________ ________
                       місяць     рік

           Розділ 2. Проектні дані

   2.01 Найменування об'єкта будівництва, на який  одержано
дозвіл ___________________________________________________________
його адреса ______________________________________________________

   2.02 Вид будівлі, споруди: житлова, нежитлова, інженерна
споруда (підкреслити)

   2.03 Призначення нежитлової будівлі, споруди ________________
__________________________________________________________________
   (школа, лікарня, готель, банк, транспортна чи промислова
       будівля або інженерна споруда та ін.)

   2.04 Код будівлі, споруди згідно з ДКБС*  __________________

   2.05 Характер будівництва  _________________

   1 - Нове будівництво
   Будівельні заходи  на діючих будівлях, спорудах з метою
збільшення площі або потужності
   2 - розширення
   3 - реконструкція

   2.06 Дата початку будівництва   __________  _________
                     місяць    рік

   2.07 Дата закінчення будівництва __________  _________
                     місяць    рік

Код за НПБ* Одиниця виміру Потужність (розмір)
_______________
   * Заповнюється органами державної статистики.


   2.09 Загальний будівельний об'єм нової будівлі, споруди -
куб. м ____________________

   2.10 Загальна площа нової будівлі, споруди - кв. м __________

   2.11 Кількість повних поверхів нової будівлі, споруди _______

   2.12 Інвесторська вартість будівлі, споруди за проектом -
тис. грн. __________________

   2.13 у тому числі витрати на виконання  будівельних  і
монтажних робіт - тис. грн. _____________________

   2.14 Кількість квартир житлової будівлі _____________________

   2.15 ________________________________________________________
__________________________________________________________________

 "___" ____________ 200_ р.
 ________________________     Керівник __________________
  прізвище, N телефону
    виконавця

            Короткі пояснення

   Звіт за формою N 1-буд "Інформація про одержання дозволу на
виконання будівельних робіт" складається на кожну будівлю чи
споруду окремо, по якій відповідно до Положення про надання
дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженого наказом
Держбуду України від 05.12.2000 N 273, у звітному
кварталі надано дозвіл на виконання будівельних робіт з нового
будівництва, розширення, реконструкції будівель і споруд.

   Дані щодо кожної будівлі індивідуальної забудови заповнюються
органами виконавчої влади міст, селищ, районів, сіл.

   Інформація про дозвіл на будівництво надається одноразово,
але у випадку, коли здійснюється перереєстрація дозволу через
внесення  змін  до проектних показників, зміну замовника чи
генпідрядника або надається новий дозвіл на поновлення будівництва
після консервації, форма N 1-буд надається з поміткою "на заміну
дозволу за від __________ N ___".

   Вартісні показники наводяться цілим числом без десяткових
знаків.

   По рядках  1.05, 1.07, 1.08, 2.06, 2.07 місяць та рік
записуються цифрами: місяць  -  двозначним  числом,  рік  -
06 2001

   Щодо визначення типу будівлі чи споруди (рядок 2.02) слід
керуватись  Державним  класифікатором  будівель  і  споруд,
затвердженим наказом  Держстандарту України від 17.08.2000 р.
N 507, витяг з якого наведений нижче.

   Будівлі - це споруди,  що  складаються  з  несучих  та
огороджувальних   або   сполучених   (несучеогороджувальних)
конструкцій, які утворюють наземні або підземні  приміщення,
призначені  для проживання або перебування людей, розміщення
устаткування, тварин, рослин, а також предметів.

   За головним принципом використання будівлі розподіляються на
два види - житлові і нежитлові.

   До житлових  будівель  відносяться будинки одноквартирні,
будинки з двома та більше квартирами як  масової,  так  і
індивідуальної  забудови, а також гуртожитки. До гуртожитків
відносяться: житлові  будинки  для  колективного  проживання,
включаючи будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів,
студентів, дітей та інших соціальних груп, наприклад, будинки для
біженців, гуртожитки для робітників та службовців, гуртожитки для
студентів та учнів навчальних закладів, будинки  дитини  та
сирітські будинки, притулки для бездомних та т. ін.

   До будівель  нежитлових  - готелі, ресторани та подібні
будівлі; будівлі офісні, торговельні; будівлі транспорту  та
засобів  зв'язку; будівлі промислові та склади; будівлі для
публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого
призначення;    будівлі    нежитлові   інші   (будівлі
сільськогосподарського призначення, для культової та релігійної
діяльності, в'язниці, армійські казарми та т. ін.).

   Інженерні споруди - це об'ємні, площинні або лінійні наземні,
надземні або підземні будівельні системи, що складаються з несучих
та в окремих випадках огороджувальних конструкцій і призначені для
виконання  виробничих  процесів  різних  видів,  розміщення
устаткування, матеріалів та виробів, для тимчасового перебування і
пересування людей, транспортних засобів, вантажів, переміщення
рідких та газоподібних продуктів та т. ін. Інженерні споруди
класифікуються за інженерним задумом, що визначається цільовим
призначенням об'єкта.

   До класу інженерних споруд відносяться:
   - транспортні споруди:  автостради,  вулиці  та  дороги,
залізниці, злітно-посадкові смуги, мости, естакади, тунелі та
метро, порти, канали, греблі та інші водні споруди;
   - трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі;
   - комплексні промислові споруди;
   - інші  інженерні  споруди  (споруди  спортивного  та
розважального призначення, а також військові інженерні споруди,
випробувальні центри, космодроми, полігони складування побутових
відходів та т. ін.).

   У рядку 2.03 вказують цільове чи функціональне призначення
нежитлової будівлі, споруди.

   У рядку  2.05  проставляється  цифровий  код  характеру
будівництва, передбаченого проектом: нове будівництво - "1",
будівельні заходи на діючих будівлях, спорудах з метою збільшення
площі, включаючи розширення та реконструкцію - "2".

   У рядках 2.04 та 2.08 коди будівлі чи споруди проставляються
працівниками органів державної статистики відповідно до Державного
класифікатора будівель і споруд  (ДКБС)  та
Номенклатури продукції будівництва (НПБ).

   У рядку 2.08 проставляються проектні дані про найменування
потужності, її розмір, одиницю виміру та цифровий  код  за
Номенклатурою продукції будівництва (НПБ).

   Наприклад:
Код за НПБ* Одиницяа виміру Потужність (розмір)
1251.1.13.0 млн.кВА 500

   У рядках 2.09 та 2.10 вказуються відповідно об'єм та
площа нової будівлі чи споруди у цілих числах.

   У рядку 2.09 вказується загальний будівельний об'єм нової
будівлі, який визначається як сума будівельного об'єму вище
відмітки плюс - мінус 0,00 (надземна частина) і нижче цієї
відмітки  (підземна частина). Будівельний об'єм надземної та
підземної частин будівлі, обмежений зовнішніми обмежувальними
поверхнями будівлі, визначається як добуток забудованої площі на
встановлену висоту, він включає в себе також об'єм будівельних
конструкцій.

   У рядку 2.10 вказується загальна площа нової будівлі, яка
визначається як сума площ усіх поверхів будівлі  (включаючи
технічні, мансардні, цокольні і підвальні) виміряних в межах
внутрішніх поверхонь зовнішніх стін, а також площ балконів і
лоджій.

   У рядку  2.12  проставляється  вартість будівництва, яка
визначена  проектною  організацією  на  стадії  розроблення
проектно-кошторисної документації згідно з Правилами визначення
вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000).

   У рядку  2.13  проставляються  дані  про   вартість
будівельно-монтажних робіт у складі проектної вартості будівництва
(із рядка 2.12).

   У рядку 2.14 проставляється цифрою кількість квартир житлової
будівлі.

   Рядок 2.15 - резервний.   ( Форму державного статистичного спостереження N 2-буд
    (квартальна)  скасовано  на  підставі  Наказу
    Держкомстату N 278 від 29.08.2003 )

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ