Приказ от 03.09.2002 № 331 Об утверждении методологических положений относительно организации статистического наблюдения за изменениями цен на строительно-монтажные работы по видам экономической деятельности и типами зданий и сооружений

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20443 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 03.09.2002 № 331 Об утверждении методологических положений относительно организации статистического наблюдения за изменениями цен на строительно-монтажные работы по видам экономической деятельности и типами зданий и сооружений
Дата начала действия14.11.2012
Дата принятия03.09.2002
Дата отмены действия 01.02.2013
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа331
РазработчикГосударственный комитет статистики Украины
Дата регистрации в Министерстве Юстиций14.02.2003
Дополнительные данные Приказ утратил силу с 1 февраля 2013 согласно приказа Государственной службы статистики Украины от 14 ноября 2012 N 460


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
            03.09.2002 N 331

       Про затвердження методологічних положень
      щодо організації статистичного спостереження
      за змінами цін на будівельно-монтажні роботи
         за видами економічної діяльності
          та типами будівель і споруд

   На виконання статті 14  Закону  України  "Про  державну
статистику" та на виконання Розпорядження Президента
України "Про вдосконалення спостережень за цінами і тарифами" від
19.11.2001 р. N 328/2001-рп з метою забезпечення
доступності, гласності і відкритості статистичної інформації, її
джерел та методології складання Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  схвалені  методичною комісією Держкомстату
методологічні  положення  щодо  організації  статистичного
спостереження за змінами цін на будівельно-монтажні роботи за
видами економічної діяльності та типами будівель  і  споруд
додаються).
   2. Начальникам Головного управління статистики в Автономній
Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь статистики забезпечити в установленому порядку збір,
розробку і надання звітів Держкомстату України.
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Комітету Остапчука Ю.М.

 Голова Комітету                   О.Г.Осауленко

        Державне статистичне спостереження


Конфіденційність статистичної інформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"

Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 13.07.2000 р. N 1929-III

                ЗВІТ
   ПРО ЦІНИ ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ У БУДІВНИЦТВІ
           за ____________ 200_ р.


Подають: Терміни подання
будівельно-монтажні та ремонтні організації територіальному органу державної статистики за місцезнаходженням 18 числа після звітного місяця

Найменування організації - складача інформації
Поштова адреса
Код форми документа за ДКУД Коди організації-складача
за ЄДРПОУ території (КОАТУУ) виду економічної діяльності (КВЕД) форми власності (КФВ) організаційно- правової форми господарювання (КОПФГ) міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкована організація - складач інформації (СПОДУ)*   КС
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 


   * Тільки для підприємств державної форми власності.
         1. Ціни на матеріальні ресурси

Назва Одиниця виміру Код Кількість Вартість придбання, грн. Ціна за одиницю, грн. Гр. 2 ______ Гр. 1
А Б В 1 2 3
Фундаменти куб. м 1.01.01      
Колони, стійки, опори, рами куб. м 1.01.02      
Панелі зовнішніх стін для житлового будівництва кв. м 1.01.03      
Панелі внутрішніх стін, перегородки кв. м 1.01.04      
Плити покриття, перекриття ребристі та плоскі кв. м 1.01.05      
Плити покриття багатопорожнисті кв. м 1.01.06      
Шпали для залізниць шт. 1.01.07      
Вироби спеціального призначення для лотків, тунелів, облицювань, камер куб. м 1.01.08      
Блоки з важкого бетону куб. м 1.02.01      
Вироби з пористого бетону, плити з легкого бетону куб. м 1.02.02      
Бетон товарний кв. м 1.02.03      
Розчин товарний кв. м 1.02.04      
Асфальтобетон т 1.02.05      
Цегла керамічна тис. шт. ум. 1.03.01      
Цегла силікатна тис. шт. ум. 1.03.02      
Мармурові плити кв. м 1.03.03      
Панелі гіпсобетонні кв. м 1.03.04      
Щебінь куб. м 1.04.01      
Пісок куб. м 1.04.02      
Крицеві конструкції за кресленнями "КМ" т 1.05.01      
Арматура для монолітного залізобетону т 1.05.02      
Рейки залізничні п. м. 1.05.03      
Алюмінієві конструкції т 1.05.04      
Металопластикові вироби кв. м 1.05.05      
Ліс пиляний куб. м 1.06.01      
Плити деревостружкові кв. м 1.06.02      
Гіпсокартон кв. м 1.06.03      
Плити теплоізоляційні куб. м 1.07.01      
Плити мінераловатні куб. м 1.07.02      
Плити керамічні метлахські кв. м 1.08.01      
Плитки керамічні глазуровані облицювальні кв. м 1.08.02      
Рулонні покрівельні матеріали кв. м 1.09.01      
Лінолеум і полімерні плиточні матеріали кв. м 1.09.02      
Скло віконне кв. м 1.10.01      
Гіпс т 1.11.01      
Бітуми т 1.12.01      
Мастики т 1.12.02      
Фарби т 1.12.03      
Труби чавунні м 1.13.01      
Труби крицеві м 1.13.02      
Труби різні м 1.13.03      
Умивальники фаянсові комплект 1.13.04      
Ванни металеві комплект 1.13.05      
Радіатори опалювальні єкм 1.13.06      
Кабелі км 1.14.01      
Проводи км 1.14.02      
Бензин кг 1.15.01      
Дизельне паливо кг 1.15.02      
Електроенергія кВт/год 1.15.03      
   Для матеріальних ресурсів, коди яких наведені жирним шрифтом,
застосовуються коефіцієнти переведення, вказані у додатку до форми
N 1-ціни (буд).
         2. Трудовитрати та оплата праці

Витрати на оплату праці грн. 2.01.00 X   X
Нарахування на заробітну плату грн. 2.02.00 X   X
Відпрацьовано людино-годин люд-год. 2.03.00   X X
         Пояснення по заповненню звіту
   Звіт за формою N 1 - ціни  (буд)  складають  підрядні
будівельно-монтажні та ремонтні організації усіх форм власності та
підпорядкування за вказівкою територіальних органів державної
статистики.
   1. Розділ 1 "Ціни на матеріальні ресурси".
   1.1. У розділі наводяться дані щодо цін придбання у звітному
місяц матеріальних ресурсів без податку на додану вартість.
   1.2. Вартісні показники у розділі наводяться у гривнях.
   1.3. У графі 1 вказується кількість придбаних матеріальних
ресурсів з одним десятковим знаком за виключенням матеріалів, які
обчислюються в штуках та комплектах, відповідно до одиниці виміру,
наведеної в графі Б.
   1.4. У графі 2 показують вартість придбання матеріальних
ресурсів з урахуванням націнок  постачальників,  транспортних
витрат,    заготівельно-складських    витрат,    націнок
постачально-збутових організацій та вартості тари і реквізиту, яка
не ввійшла у вартість придбання.
   Транспортні витрати визначаються з  урахуванням  вартості
перевезення всіма видами транспорту (як власним, так і залученим),
навантажувально-розвантажувальних робіт, різних видів  доплат,
зміни тарифів на послуги та транспортних витрат на тару і
реквізит. Якщо до транспортних витрат включені витрати на доставку
матеріальних ресурсів, що відносяться до різних груп, то ці
витрати розподіляють між ними пропорційно їх масі.
   1.5. У графі 3 відображається ціна матеріальних ресурсів за
одиницю виміру. Ціна визначається діленням даних графи 2 на дані
графи 1.
   2. Розділ 2 "Трудовитрати та оплата праці".
   2.1. Заповнення розділу проводиться  на  підставі  даних
бухгалтерського обліку та звітності, первинних документів тощо.
   2.2. Дані  рядків  за  кодами  2.01.00, 2.02.00 повинні
дорівнювати відповідно показникам граф 5, 7 державної статистичної
звітності за ф. N 1-підприємництво "Звіт про основні показники
діяльності підприємства" за секцією F "Будівництво".
   2.3. Заповнення рядка 2.03.00 проводиться на підставі даних
державної статистичної звітності за ф. N 3-ПВ (термінова -
квартальна) "Звіт про використання робочого часу", рядок 302.

                   Додаток
                   до ф. N 1 - ціни (буд)

              КОЕФІЦІЄНТИ
      переведення натуральних обсягів придбання
      матеріальних ресурсів до приведених обсягів

   Використовуються при заповненні графи 1 форми N 1 - ціни
(буд).  Обсяги  придбання  конкретних  матеріальних  ресурсів
приводяться до єдиного матеріального  ресурсу  за  допомогою
застосування  коефіцієнтів  переведення  натуральних  обсягів
придбання до приведених обсягів.
   Приклад. Протягом звітного  місяця  організація  придбала
фундаментні прямокутні блоки об'ємом 0,1 куб. м  у кількості
10 куб. м, ребристі фундаментні блоки об'ємом 1 куб. м у кількості
10 куб. м.
   Розрахунок даних для гр. 1:
прямокутні блоки об'ємом 0,1 куб. м  - 10 x 1,25 = 12,5 куб. м
ребристі блоки об'ємом 1 куб. м    - 10 x 1,11 = 11,1 куб. м
Всього по коду 1.01.01 - фундаменти  - 12,5 + 11,1 = 23,6 куб. м
   Таким чином, у формі N 1 - ціни (буд) у гр. 1 по рядку
1.01.01 слід проставити 23,6.

Код Назва Коефіцієнт
1 2 3
1.01.01 Фундаменти, куб. м
  Палі, квадратного і прямокутного перерізу, суцільні, периметр боків до 1200 мм, 0.94
  Довжиною до 8 м  
  Довжиною до 12 м 0.86
  блоки і плити фундаментні прямокутні з бетону М-200 об'ємом, куб. м:
  до 0,2 1.25
  від 0,2 до 1 0.89
  від 1 до 4 0.86
  Більше 4 0.67
  блоки фундаментні прямокутні трапецеїдальні з бетону М-200 об'ємом, куб. м:
  до 0,2 1.34
  від 0,2 до 1 1.08
  від 1 до 4 0.93
  Більше 4 0.72
  блоки фундаментні стаканного типу з бетону М-200 об'ємом, куб. м:
  до 0,2 1.48
  від 0,2 до 1 1.19
  від 1 до 4 1.02
  Більше 4 0.80
  блоки фундаментні ребристі, коробчасті з бетону М-200 об'ємом, куб. м:
  до 0,2 1.39
  від 0,2 до 1 1.11
  від 1 до 4 0.96
  Більше 4 0.75
1.01.02 Колони, стійки, опори, рами, куб. м
  колони прямокутні суцільні об'ємом, куб. м:
  до 0,2 0.87
  від 0,2 до 1 0.86
  від 1 до 4 0.74
  Більше 4 0.63
  колони двотаврового перерізу, прямокутні об'ємом, куб. м:
  до 0,2 1.04
  від 0,2 до 1 0.98
  від 1 до 4 0.90
  більше 4 0.79
  колони прямокутні порожнисті об'ємом, куб. м:
  до 0,2 0.89
  від 0,2 до 1 0.84
  від 1 до 4 0.75
  більше 4 0.64
  колони двогалузкові і рамні, хрестоподібні з консолями понад 1 м, об'ємом, куб. м:
  понад 1 до 4 1.00
  більше 4 0.83
  напіврами для сільськогосподарських будівель:
  прогоном 12 м 0.93
  прогоном 18 м 0.94
  прогоном 21 м 1.04
1.01.04 Панелі внутрішніх стін, перегородки, кв. м
  елементи внутрішніх стін без вентиляційних і димових каналів товщиною, см:
  12 0.91
  14 1.01
  16 1.09
  18 1.19
  20 1.26
  елементи внутрішніх стін з вентиляційними, димовими і димовентиляційними каналами товщиною, см:
  30 1.39
1.01.05 Плити покриття, перекриття ребристі та плоскі, кв. м
  суцільні плоскі панелі, плити прольотом 3 м та приведеною товщиною 12 см 0.99
  суцільні плоскі панелі, плити прольотом 3 м та приведеною товщиною 16 см 1.14
  ребристі часторебристі панелі, плити, настили прольотом 3 м і приведеною товщиною 8 см 0.75
  плити ребристі приведеною товщиною до 12 см 1.13
  плити ребристі приведеною товщиною до 15 см 1.46
1.01.08 Вироби спеціального призначення для лотків, тунелів, облицювань камер, куб. м
  панелі (блоки) стінові і перегородкові прямокутні плоскі площею 12 - 18 кв. м 0.85
  панелі стінові циліндричні суцільні площею більше 12 кв. м 0.98
  панелі-блоки стінові "Г" і "Т"-подібні 1.09
  плити перекриттів і покриттів ребристі 1.20
  плити покриттів, перекриттів та днищ плоскі прямокутні 0.91
  плити покриттів, перекриттів та днищ плоскі круглі 1.18
  колодязі об'ємні оглядові залізобетонні 1.04
  коробки і колодязі залізобетонні телефонні 1.26
  лотки каналів і тунелів для прокладки комунікацій 0.90
1.02.02 Вироби з пористого бетону, плити з легкого бетону, куб. м
  вироби з ніздрюватих бетонів теплоізоляційні першої категорії якості, марки бетону 400, 500 0.79
  плити звукоізоляційні ніздрюватобетонні "Силакпор", нефарбовані першої категорії якості 4.93
  блоки з ніздрюватих бетонів стінові дрібні першої категорії якості марки 25-100 1.18
1.02.04 Розчин товарний, куб. м
  розчини готові кладочні важкі:
  цементні:
  М-25 0.77
  М-50 0.84
  М-75 0.89
  М-100 0.94
  М-150 1.03
  М-200 1.10
  цементно-вапняні:
  М-25 0.89
  М-50 0.93
  М-75 0.96
  М-100 1.01
  М-150 1.03
  М-200 1.01
  розчини оздоблювальні готові важкі:
  цементні 1.03
  цементно-вапняні 0.89
  вапняні 1.08
  розчини готові оздоблювальні легкі:
  цементно-вапняні, вапняні 1.39
1.03.01 Цегла керамічна, тис. шт. ум.
  цегла керамічна одинарна розміром 250 x 120 x 65 мм:
  М-75; 100 0.84
  М-125; 150 0.90
  цегла керамічна лицьова з гладкою поверхнею одинарна розміром 250 x 120 x 65 мм:
  М-125 1.23
  М-150 1.27
  цегла керамічна одинарна, пустотіла ефективна М-100 1.01
  цегла керамічна одинарна модульна великорозмірна 280 x 138 x 63 мм:
  М-100 1.08
  М-125 1.11
  цегла глиняна для димових труб та футерування теплових агрегатів:
  М-75; 100 1.06
  М-125; 150 1.14
1.03.02 Цегла силікатна, тис. шт. ум.
  цегла силікатна рядкова одинарна розміром 250 x 120 x 65 мм:
  М-100 0.92
  М-125 0.98
  цегла силікатна лицьова нефарбована розміром 250 x 120 x 65 мм:
  М-125 1.07
  цегла силікатна ефективна рядкова розміром 250 x 120 x 138 мм:
  М-125 1.03
1.03.04 Панелі гіпсобетонні, кв. м
  панелі гіпсобетонні для перегородок висотою до 3 м площею понад 6 кв. м товщиною, мм:
  100 1.0
  80 0.89
  60 0.79
  панелі гіпсобетонні площею понад 6 кв. м та менше, товщиною, мм:
  100 1.03
  80 0.92
  60 0.81
1.05.01 Крицеві конструкції, які виготовляють за кресленнями "КМ", т
  колони будівель складеного перерізу з листової криці та двотаврів:
  одногалузеві 0.86
  двогалузеві 0.96
  балки покриттів з листової криці, прокатних профілів та двотаврів 1.23
  прогони з гарячекатаних швелерів, двотаврів та решітчасті 0.89
  ліхтарі прогоном до 12 м, негабаритні за висотою 1.04
  в'язі решітчасті, площинні, вітрові ферми з труб і парних куточків 1.01
  конструкції, що постачають у вигляді окремих збірних одиниць:
  з перевагою гарячекатаних профілів 1.33
  з перевагою гнутих профілів 1.48
  з перевагою гнутозварних профілів та круглих труб 1.51
  з перевагою товстолистової криці 1.37
  Елементи профільної криці: лист, смуга 1.11
1.05.02 Арматура для монолітного залізобетону, т
  гарячекатана арматурна періодичного профілю класу А-3, діаметром, мм:
  6 0.98
  8 0.93
  10 0.89
  12 - 14 0.87
  16 - 20 0.83
  22 - 28 0.80
  32 - 40 0.77
1.06.01 Ліс пиляний, куб. м  
  пиломатеріали хвойних порід:  
  дошки обрізні довжиною 4,0 - 6,5 м, товщиною 16 мм 1.61
  те ж, необрізні 1.13
  дошки обрізні довжиною 4,0 - 6,5 м, товщиною 44 мм і більше 1.10
  дошки обрізні довжиною 2,0 - 3,75 м, товщиною 16 мм 1.29
  те ж, необрізні 0.91
  дошки обрізні довжиною 2,0 - 3,75 м, товщиною 44 мм і більше 0.89
  те ж, необрізні 0.63
  бруски обрізні довжиною 4,0 - 6,5 м, товщиною 40 - 75 мм 1.27
  те ж, довжиною 2,0 - 3,75 м 1.01
  пиломатеріали листяних порід:
  дошки обрізні довжиною 4,9 - 6,5 м, товщиною 19,22 мм 1.16
  те ж, необрізні 0.84
  дошки обрізні довжиною 4,0 - 6,5 м, товщиною 45 мм і більше 1.01
  те ж, необрізні 0.74
  дошки обрізні довжиною 2,0 - 3,75 м, товщиною 19,22 мм 0.95
  те ж, необрізні 0.70
  дошки обрізні довжиною 2,0 - 3,75 м, товщиною 45 мм і більше 0.83
  те ж, необрізні 0.61
  бруски обрізні довжиною 4,0 - 6,5 м, товщиною 32 - 70 мм 1.25
  те ж, товщиною 80 - 100 мм 1.35
  бруски обрізні довжиною 2,0 - 3,75 м, товщиною 32 - 70 мм 1.00
  те ж, товщиною 80 - 100 мм 1.10
1.07.01 Плити теплоізоляційні, куб. м
  плити теплоізоляційні з перлитопластбетону, марки:
  100 1.30
  125 1.57
  плити перлитофосфогелеві, марки:  
  200 0.80
  225; 250 0.88
  275 1.08
  300 1.24
  плити з пінопласту ПСБ-401:
  350; 400 0.97
  плити теплоізоляційні перлитобітумні марки:
  200 1.47
  225; 250 1.39
  300 1.61
1.07.02 Плити мінераловатні, куб. м
  плити теплоізоляційні з мінеральної вати на бітумному в'яжучому, марки:
  75; 100 0.59
  150 0.76
  200 2.02
  250 2.23
  плити мінераловатні на органічному в'яжучому, марки:
  75 0.63
  125 0.93
  плити теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному в'яжучому, марки:
  50 0.63
  75 0.72
  125 1.01
  175 2.23
  200 3.28
  плити мінераловатні гофрованої структури на синтетичному в'яжучому, марки:
  125 1.14
  175 2.36
  плити мінераловатні теплоізоляційні підвищеної жорсткості
  на синтетичному в'яжучому, марки 200 3.47
  плити мінераловатні підвищеної жорсткості гофрованої структури, марки:
  175 3.22
  200 3.64
1.09.01 Рулонні покрівельні матеріали, кв. м
  пергамін покрівельний П-350 0.54
  руберойд покрівельний із крупнозернистою посилкою:
  РКК-300Б; 420Б 0.82
  РКК-420А 1.02
  те ж, з пиловидною посипкою РКП-350Б 0.75
  те ж, з лусковидною посипкою РКЧ-350Б 0.79
  руберойд підкладочний з пиловидною посипкою РПП-300А; 300Б 0.73
  руберойд наплавлюваний:
  РК-420-1,0 1.17
  РК-500-2,0 1.79
  гідроізол ГИ-Г 1.13
  склоруберойд покрівельний із крупнозернистою посипкою С-РК 1.48
  склоруберойд гідроізоляційний з мінеральною посипкою С-РМ 1.44
  гідросклоізол Т; М 5.46
1.10.01 Скло віконне, кв. м
  скло листове площею до 1 кв. м, товщиною 2 мм, марки:
  М1 1.16
  М4 0.72
  М6 0.53
  те ж, товщиною 3 мм, марки:
  М1 1.74
  М4 1.08
  М6 0.80
  те ж, товщиною 4 мм, марки:
  М1 2.31
  М5 1.11
  те ж, товщиною 5 мм, марки:
  М1 2.89
  М6 1.32
  те ж, товщиною 6 мм, марки:
  М1 3.53
  М6 1.58
  скло листове площею до 4 кв. м, товщиною, мм:
  7 2.93
  12 4.99
  скло армоване листове безколірне гладке,
  візерунчасте товщиною 5,5 мм 2.18
  скло армоване листове прокатне мірне, товщиною 4 мм, для теплиць 1.41
  скло листове візерунчасте, безколірне товщиною, мм
  3,5 0.83
  7 1.74
1.12.02 Мастики, т
  мастика бітумна покрівельна 0.76
  мастика бітумно-гумова 0.75
  мастика бітумно-кукерсольна холодна БХ-Х-65 0.48
  мастика гідроізоляційна холодна асфальтова БСХА 0.20
  мастика бітумно-бутилкаучукова холодна 1.94
  мастика бітумно-масляна 1.29
  мастика клеюча КН-2 3.52
  мастика, що не твердне і герметизує, "Гелан" 1.69
1.12.03 Фарби, т
  Фарби водно-дисперсійні
  акрилатні ВД-АК-111 1.57
  полівінілацетатні ВД-ВА-17 0.86
  стиролбутадієнові ВД-КЧ-26; 112 0.69
  фарби масляні густотерті кольорові МА-015, МА-025, ПФ-014 0.76
  фарби масляні кольорові готові до використання МА-15, МА-25, ПФ-14 0.83
  емалі:
  алкідно- та масляно-стирольні МС-17; МС-160 1.14
  глифталеві ГФ-92 ГС 1.16
  кремнійорганічні КО-88; КО-168; КО-811 3.71
  сечовинні МЧ-123; 145; 181 1.42
  нітроцелюлозні НЦ-11; НЦ-11а 1.74
  поліхлорвінілові та співполімерно-вінілхлоридні ХВ-16; ХВ-110; 133 1.14
  фенольні та фенолалкідні 1.53
  етрифталеві ЕТ-199 2.32
  фарби порошкові:
  П-ВЛ-212 5.76
  П-ПЕ-1130 8.70
  П-ПЕ-45 4.35
  П-ПЕ-134 6.47
  П-ЕП-219; ЕП-971 4.68
  П-ЕП-534 5.57
  інші фарби:
  перхлорвінілова фасадна ХВ-161 0.57
  органосилікатна ОСМ-3; ОСМ-5 2.90
  КО-42 1.85
  білила літопонні густотерті МА-021; МА-025 0.56
  білила цинкові густотерті МА-011; МА-0011-1; МА-011-2 1.07
  білила готові до вживання літопонні МА-22, МА-25 0.63
  білила готові до вживання титанові МА-21, МА-25 1.18
  білила готові до вживання цинкові МА-15; МА-22 1.01
1.13.01 Труби чавунні, м
  труби чавунні раструбні діаметром умовного проходу, мм:
  65 0.47
  80, 100 0.69
  125 0.80
  150 1.05
  200 1.43
  250 1.91
  300 2.37
  350 2.97
  400 3.52
  500 4.78
  600 6.19
  700 7.72
  800 9.49
  900 11.34
  1000 13.33
  труби чавунні каналізаційні діаметром, мм:
  50 0.22
  100 0.42
  150 0.63
1.13.02 Труби крицеві, м
  труби крицеві електрозварні прямошовні зовнішнім діаметром, мм:
  15 0.18
  20 0.25
  25 0.31
  30 0.37
  35 0.43
  40 0.49
  50 0.61
  60 0.99
  70 1.16
  89 1.47
  95 1.57
  108 1.78
  140 2.35
  180 4.07
  219 5.12
  273 8.25
  402 14.88
  530 19.66
  труби крицеві електрозварні для трубопроводів високого тиску зовнішнім діаметром, мм:
  530 35.50
  720 50.30
  820 61.90
  1020 87.70
  1220 123.00
  труби крицеві безшовні гарячедеформовані діаметром, мм:
  25 0.41
  32 0.52
  45 1.23
  50 1.36
  60 1.92
  70 2.33
  89 3.73
  95 4.25
  108 5.19
  140 8.35
  180 13.10
  219 17.74
  273 22.40
  402 42.10
  500 68.10
  550 74.62
  труби крицеві водогазопровідні чорні діаметром умовного проходу, мм:
  15 0.35
  20 0.43
  25 0.57
  32 0.72
  40 0.88
  50 1.10
  65 1.60
  80 1.87
  90 2.14
  100 2.67
  125 3.26
  150 3.84
  труби оцинковані діаметром умовного проходу, мм:
  15 0.55
  20 0.69
  25 0.88
  32 1.10
  40 1.33
  50 1.63
  65 2.33
  80 2.67
  90 3.02
  100 3.72
  125 4.53
  150 5.35
  труби крицеві безшовні холоднодеформовані діаметром, мм:
  15 0.70
  20 0.78
  25 0.88
  32 1.05
  40 1.23
  50 1.45
  65 1.76
  80 2.03
  90 2.28
  100 2.52
  150 13.08
1.13.03 Труби різні, м
  труби напірні з поліетилену низького тиску зовнішнім діаметром, мм:
  25 0.07
  32 0.11
  50 0.20
  75 0.37
  110 0.75
  125 0.97
  160 1.54
  200 2.48
  250 3.83
  315 6.06
  400 9.88
  500 14.09
  те ж, високого тиску зовнішнім діаметром, мм:
  25 0.09
  32 0.19
  50 0.27
  75 0.57
  110 1.20
  125 1.56
  160 1.67
  труби з полівінілхлориду зовнішнім діаметром, мм:
  25 0.09
  32 0.14
  50 0.25
  75 0.55
  110 1.10
  125 1.43
  160 2.36
  200 3.73
  250 5.87
  315 9.49
  400 15.47
  500 19.06
  труби напірні з поліпропілену зовнішнім діаметром, мм:
  25 0.08
  32 0.10
  50 0.21
  75 0.46
  110 0.91
  160 1.93
  180 2.52
  труби каналізаційні з полівінілхлориду зовнішнім діаметром, мм:
  50 0.40
  110 0.79
  160 1.66
  200 2.64
1.13.05 Ванни металеві, комплект
  - ванна чавунна емальована марки ВЧМ-1500 0,94
  - ванна чавунна емальована марки ВЧМ-1700 1.14
  - ванна сталева емальована довжиною 1,7 м 0.89
1.13.06 Радіатори опалювальні, екм
  радіатор чавунний секційний МС-140 0.95
  те ж, МС-90 1.14
  радіатор крицевий панельний 10-канальний 0.42
  радіатор крицевий панельний однорядний 0.41
  конвектор настінний крицевий з кожухом 0.45
  радіатор крицевий без кожуха типу "Акорд" 0.60
  конвектор острівний підлоговий високий 0.65
  конвектор крицевий настінний з кожухом типу "Універсал" 0.80
1.14.01 Кабелі, км
  кабелі силові, марки:
  ААГУ одножильні перерізом 50 кв. мм 0.67
  те ж, трижильні перерізом 3 x 10 кв. мм 1.41
  ААБЛ, трижильні 3 x 120 кв. мм 8.83
  АСБГУ одножильні перерізом 70 кв. мм 1.37
  трижильні перерізом 3 x 16 3.62
  СБ2 ГУ одножильні перерізом 50 кв. мм 2.51
  те ж, трижильні перерізом 3 x 10 3.73
  КГ, перерізом 2 x 10 1.09
  КПГ, перерізом 3 x 10 1.72
  КГН, перерізом 3 x 10 2.65
  кабелі контрольні, марки:
  КВВГ перерізом 0,75 кв. мм 1.02
  КВВБН перерізом 0,75 кв. мм 1.80
  АВВГ перерізом 3 x 185 кв. мм 7.47
  АКВВГ перерізом 2,5 кв. мм 0.82
  АКВВБГ перерізом 2,5 кв. мм 1.06
  кабелі зв'язку, марки:
  МКСАШп діаметр жили 1,2 мм 1.54
  МКТАШп-4 2.77
  ТЗАШп діаметр жили 1,2 мм 2.67
  ТПП (ТППҐП), число пар 30 1.20
  ТПП (ТППҐП), число пар 50 1.89
  ТППеп, число пар 500 4.47
  кабелі монтажні, марки:
  МКШ перерізом 0,75 x 14 0.72
1.14.02 Проводи, км
  проводи неізольовані для повітряних ліній електропередачі марки АКП з алюмінієвих дротів перерізом 50 кв. мм 1.67
  проводи неізольовані для повітряних ліній електропередачі марки АС зі сталеалюмінієвих дротів перерізом 50 кв. мм 1.56
  проводи мідні, скручені з мідних проволок 9.56
  проводи силові для електричних установок з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою перерізом 50 кв. мм марки АПВ 2.59
  те ж, марки ПВ1 з мідною жилою перерізом 25 кв. мм 3.73
  провід нагрівальний зі сталевого оцинкованого дроту з полівінілхлоридною ізоляцією напругою до 380 В 1.61
  провід з'єднувальний марки ПВС, ПРС перерізом 3 x 0,75 1.12
  проводи монтажні низьковольтні з пластмасовою ізоляцією з жилою з мідних луджених дротів марки МСЕ 32-11т перерізу 1,0 кв. мм 0.67


Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ