Приказ от 19.11.2002 № 1194 О введении в действие Правил пожарной безопасности на рынках Украины

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20167 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 19.11.2002 № 1194 О введении в действие Правил пожарной безопасности на рынках Украины
Дата начала действия04.12.2002
Дата принятия19.11.2002
Дата отмены действия 23.08.2004
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа1194
РазработчикМинистерство внутренних дел (МВД)
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций946/7234
Дата регистрации в Министерстве Юстиций04.12.2002
Дополнительные данные Отменен на основании Приказа Министерства внутренних дел от 03.08.2004 № 866


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

       МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            19.11.2002 N 1194
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   4 грудня 2002 р.
                   за N 946/7234
 
      Наказ втратив чинність на підставі Наказу
             Міністерства внутрішніх справ
       N 866 від 03.08.2004 )
 
      Про введення в дію Правил пожежної безпеки
            на ринках України
 
 
   На виконання статті 7 Закону України "Про пожежну безпеку"
 та Положення про Державний департамент пожежної
безпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
11.04.2002 N 500, Н А К А З У Ю:
 
   1. Ввести в дію Правила пожежної безпеки на ринках України з
1 січня 2003 року (додаються).
 
   2. Начальнику Держпожбезпеки МВС України генерал-лейтенанту
внутрішньої служби Реві Г.В., начальникам головних управлінь МВС
України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській
області, управлінь МВС України в областях та місті Севастополі
довести до відома керівного складу управлінь (відділів) пожежної
безпеки  та організувати вивчення працівниками держпожнагляду
Правил пожежної безпеки на ринках України і забезпечити здійснення
контролю  за  їх виконанням фізичними та юридичними особами
незалежно від форм власності та виду їх діяльності.
 
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного секретаря генерал-лейтенанта міліції Варенка В.І. та
Держпожбезпеки (Рева Г.В.) МВС України.
 
 Міністр генерал-полковник міліції           Ю.О.Смирнов
 
 
                   ЗАТВЕРДЖУЮ
                   Головний державний інспектор
                   України з пожежного
                   нагляду - начальник
                   Державного департаменту
                   пожежної безпеки МВС України
                   Г.В.Рева
                   14.11.2002 року
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   4 грудня 2002 р.
                   за N 946/7234
 
 
               ПРАВИЛА
        пожежної безпеки на ринках України
 
 
           1. Галузь застосування
 
   Правила пожежної безпеки на ринках України (далі - Правила)
встановлюють  вимоги  пожежної  безпеки  під час будівництва
(улаштування) нових ринків, реконструкції, капітального ремонту,
технічного  переоснащення, розширення та експлуатації ринків.
Правила не поширюються на магазини з продажу зброї і горючих
газів, які розташовані на території ринків.
 
   Правила розроблені на підставі Закону України "Про пожежну
безпеку" і є обов'язковими для виконання громадянами
України, іноземцями, особами без громадянства, що перебувають на
території України (далі - фізичні особи), та юридичними особами
незалежно від форм власності та виду їх діяльності.
 
   Забезпечуючи пожежну безпеку на ринках України, окрім цих
Правил, слід також керуватися Правилами пожежної безпеки в Україні
(далі  -  НАПБ А.01.001-95), затвердженими УДПО МВС України
14.06.95, введеними в дію наказом МВС України від 22.06.95 N 400
 та зареєстрованими в Мін'юсті України 14.07.95 за
N 219/755,  стандартами,  будівельними  нормами,  Правилами
улаштування  електроустановок (далі - ПУЕ), Правилами будови
електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок (далі -
ДНАОП 0.00-1.32-01 та іншими нормативно-правовими
актами з питань пожежної безпеки.
 
           2. Загальні положення
 
   2.1. У цих Правилах використані такі терміни та визначення:
   ринок - це суб'єкт господарювання, створений на відведеній за
рішенням місцевого органу виконавчої влади чи органу місцевого
самоврядування земельній ділянці і зареєстрований в установленому
порядку, функціональними обов'язками якого є надання послуг та
створення для продавців і покупців належних умов у процесі
купівлі-продажу товарів за цінами, що складаються залежно від
попиту і пропозицій;
   магазин - стаціонарний пункт роздрібного продажу товарів,
який займає окреме приміщення або будівлю та має торговельний зал
для покупців ринку;
   павільйон - споруда загальною площею до 300 кв. м, призначена
для оптової та роздрібної торгівлі з обслуговуванням покупців
усередині споруди;
   кіоск - одноповерхова споруда загальною площею до 30 кв. м,
призначена для торгівлі без доступу покупців усередину споруди;
   окремо встановлений кіоск (павільйон) - кіоск (павільйон),
від  якого  витримано протипожежний розрив до інших кіосків
(павільйонів), будинків і споруд;
   група кіосків (павільйонів) - кіоски та (або) павільйони, що
розташовані на обмеженій території без протипожежних розривів між
ними;
   камера схову - приміщення на території ринку, де зберігаються
товарно-матеріальні цінності після закінчення роботи ринку та у
вихідні дні;
   контейнер -  споруда, призначена для перевезення штучних
вантажів широкої номенклатури, а також для збільшення вантажних
одиниць при перевезенні дрібноштучних вантажів в упакованому
вигляді. Контейнер може бути переобладнаний під кіоск;
   торговельна площа ринку - сума площ ринку (торговельних залів
та торгових місць на відкритій території), де безпосередньо
організується процес купівлі-продажу товарів без урахування площ
складів, допоміжних та адміністративних будинків  (будівель),
евакуаційних проходів і т.ін.;
   основні евакуаційні  проходи  -  головні  проходи  ринку
(торговельного  залу), що зв'язують проходи між торговельним
обладнанням рядів ринку  або  виходи  з  відділів  (секцій)
торговельного залу з евакуаційними виходами із залу.
 
   2.2. Пожежна безпека на ринках повинна забезпечуватися шляхом
проведення організаційних, технічних заходів, спрямованих  на
попередження виникнення пожеж, запобігання загибелі відвідувачів
та працівників ринків, а також зниження майнових утрат, створення
умов для швидкого виклику пожежної охорони та успішного гасіння
пожеж.
 
   2.3. Забезпечення пожежної безпеки на ринках покладається на
їх директорів (керівників) або осіб, що їх заміщають, а виконання
вимог цих Правил на відведених торгових місцях покладається на
власників,  орендарів  торгових місць (на підставі укладених
договорів), учасників торгівлі.
 
   2.4. Під час оренди ринку (частково або повністю) обов'язки
сторін щодо забезпечення його пожежної безпеки встановлюються
відповідно до договору оренди. У разі, якщо в договорі це питання
не обумовлено, забезпечення пожежної безпеки покладається на
орендодавця в  частині  оснащення  об'єкта  оренди  засобами
протипожежного захисту, забезпечення його евакуаційними шляхами та
іншими протипожежними заходами, а на орендатора - у частині
дотримання протипожежного режиму, утримання у справному стані
наявних засобів виявлення та гасіння пожеж.
 
   2.5. Директор (керівник) ринку або особа, що виконує його
обов'язки, зобов'язані:
   - своєчасно виконувати приписи органів державного пожежного
нагляду;
   - забезпечити в торговельних, адміністративних, складських
приміщеннях, допоміжних будинках та спорудах і в цілому на
території ринку протипожежний режим;
   - організувати розроблення і своєчасне здійснення заходів,
спрямованих на забезпечення безпеки людей на випадок виникнення
пожежі чи загоряння;
   - забезпечити справність систем оповіщення про пожежу і
керування евакуацією людей на випадок пожежі;
   - організувати навчання з питань пожежної безпеки підлеглих
працівників згідно з Типовим положенням про спеціальне навчання,
інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на
підприємствах,  в  установах  та  організаціях України (НАПБ
Б.02.005-94), затвердженим наказом МВС України від 17.11.94 N 628
 та зареєстрованим в Мін'юсті України 22.12.94 за
N 308/518, та Переліком посад, при призначенні на які особи
зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної
безпеки, та порядком його  організації  (НАПБ  Б.06.001-94),
затвердженим наказом  МВС  України  від  17.11.94  N  628
 та зареєстрованим у Мін'юсті України 22.12.94 за
N 307/517;
   - не допускати до роботи осіб, які не пройшли протипожежного
інструктажу;
   - забезпечити  ознайомлення  з вимогами пожежної безпеки
покупців за допомогою плакатів, іншої наочної агітації та через
гучномовну радіотрансляційну мережу.
 
   2.6. На ринках може створюватися добровільна пожежна дружина
(далі - ДПД), а також пожежно-технічна комісія (далі - ПТК)
відповідно до Положення про добровільні пожежні дружини (команди)
(НАПБ Б.02.004-94), затвердженого наказом МВС України від 27.09.94
N 521 та зареєстрованого в Мін'юсті України 13.10.94
за N 248/458, і Типового положення про пожежно-технічну комісію
(НАПБ Б.02.003-94), затвердженого наказом МВС України від 27.09.94
N 521 та зареєстрованого в Мін'юсті України 13.10.94
за N 249/459.
 
   2.7. Обов'язки посадових осіб та охоронців ринків  щодо
забезпечення пожежної безпеки повинні бути відображені в їх
посадових інструкціях (функціональних обов'язках).
 
   2.8. Директор (керівник) ринку або особа, що його заміщає,
своїм наказом чи розпорядженням (для працівників ринку) має
визначити відповідальних осіб за забезпечення пожежної безпеки
окремих дільниць території, будинків, інших споруд, приміщень
ринку, а також інженерного обладнання (за його наявності).
 
   2.9. Відповідальні за пожежну безпеку особи  зобов'язані
виконувати такі протипожежні заходи:
   - роз'яснювати підлеглому персоналу вимоги правил пожежної
безпеки;
   - слідкувати  за  дотриманням  протипожежного  режиму  в
закріплених приміщеннях та на території ринку;
   - контролювати    справність    приладів   опалення,
електрообладнання, систем автоматичного протипожежного захисту і
оповіщення про пожежу та вживати заходів щодо усунення виявлених
недоліків;
   - по закінченні роботи перевіряти, чи прибрані робочі місця
та закріплена територія, а також відключення електроустановок;
   - забезпечувати справне утримання наявних первинних засобів
пожежогасіння;
   - розробляти інструкції про заходи пожежної безпеки.
 
   2.10. На основі цих Правил та інших нормативно-правових актів
розробляється  та  затверджується  директором  (керівником)
загальнооб'єктова інструкція про заходи пожежної безпеки на ринку.
   Загальнооб'єктова   інструкція   повинна  встановлювати
відповідний протипожежний режим, у тому числі визначати:
   - місця зберігання товарів;
   - порядок прибирання території ринку та торгових місць по
закінченні роботи;
   - порядок знеструмлення електрообладнання після закінчення
робочого дня та у разі виникнення пожежі;
   - порядок  проведення  тимчасових  вогневих  та  інших
вогненебезпечних робіт;
   - порядок огляду і закриття приміщень після  закінчення
робочого часу;
   - обов'язки працівників охорони щодо контролю за дотриманням
протипожежного режиму.
 
   2.11. Працівники ринків зобов'язані:
   - знати і виконувати на території ринку та на робочих місцях
вимоги пожежної безпеки;
   - під  час  проведення  робіт  обережно  поводитись  із
легкозаймистими і горючими рідинами (далі - ЛЗР та ГР), іншими
пожежонебезпечними речовинами та матеріалами;
   - у разі виявлення пожежі сповістити про це пожежну охорону,
адміністрацію ринку та вжити можливих заходів для рятування людей,
майна і гасіння пожежі.
 
   2.12. За порушення цих Правил винні в цьому особи несуть
відповідальність в порядку, встановленому чинним законодавством
України.
 
   2.13. Дозволи на початок роботи орендованих торгових місць,
кіосків та контейнерів на ринках не потребують оформлення, якщо
вони розміщені згідно зі схемами, які в установленому порядку
узгоджені з органами державного пожежного нагляду, і в цілому на
експлуатацію ринку був виданий дозвіл на початок роботи.
 
        3. Загальні вимоги пожежної безпеки
 
   3.1. На кожний ринок, незалежно від площі, окрім проектної
документації, повинна бути розроблена й узгоджена з місцевим або
територіальним  органом  державного  пожежного  нагляду схема
розміщення торговельних рядів, кіосків, павільйонів, палаток тощо,
які розташовані в приміщеннях та на відкритих майданчиках.
 
   3.2. Кожна схема ринку має відображати:
   - площу території та кількість торгових місць;
   - кількість павільйонів, кіосків, палаток та контейнерів із
зазначенням їх розмірів у плані;
   - місця розташування автотранспорту;
   - наявність та кількість первинних засобів пожежогасіння;
   - ширину проходів (проїздів) між торговельними рядами, інші
необхідні розміри;
   - місця розміщення пожежних гідрантів та відстані від них до
ринку, кількість в'їздів на територію.
 
   3.3. Під час розроблення схеми необхідно дотримуватися вимог
ДБН 360-92* "Містобудування. Планування і забудова міських і
сільських поселень", ДБН В.2.2-9-99 "Громадські  будинки  та
споруди. Основні  положення" , НАПБ А.01.001-95
 та цих Правил.
 
   3.4. Кожен  окремо розташований ринок або різні секції,
кіоски, павільйони, магазини тощо, які розміщені на території
ринку, але не внесені до схеми і належать різним власникам,
повинні мати дозволи на початок роботи відповідно до Порядку
видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок
роботи підприємств  та оренду приміщень (НАПБ Б.07.018-2001),
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2001
N 150.
 
   3.5. Для кожного павільйону, кіоску,  магазину  (секції)
розробляється інструкція про заходи пожежної безпеки.
 
   3.6. Для ринків розробляється план евакуації з території
ринку, а для критих ринків - план евакуації з кожного поверху
згідно з додатком 1 до цих Правил.
 
   3.7. Складські,  торговельні, підсобні та адміністративні
приміщення ринків, а також павільйони та кіоски обладнуються
автоматичними  системами  виявлення  та  (або) гасіння пожеж
відповідно до Переліку однотипних за призначенням об'єктів, які
підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та
пожежної сигналізації (НАПБ Б.06.004-97), затвердженого наказом
МВС України від 20.11.97 N 779 та зареєстрованого в
Мін'юсті України 28.11.97 за N 567/2371.
 
   3.8. На  ринках  повинні  виконуватись  умови  сумісного
зберігання речовин та матеріалів згідно з вимогами додатка 4 до
НАПБ А.01.001-95.
 
   3.9. Улаштування  на  територіях  ринків  спеціалізованих
магазинів з продажу твердих легкозаймистих матеріалів, ЛЗР та ГР
(крім харчових продуктів), питоме навантаження яких складає не
більше 50 кг/кв. м, допускається лише в будинках не нижче II
ступеня вогнестійкості, обладнаних  установками  автоматичного
пожежогасіння.
   У цих приміщеннях допускається торгівля горючими господарчими
товарами та будівельними матеріалами.
   Пляшки і флакони з ЛЗР та ГР повинні розміщуватися  в
торговельному  залі  на  полицях,  виготовлених із негорючих
матеріалів, а в складських приміщеннях - у заводській тарі.
   Розкупорювати пляшки чи переливати ЛЗР та ГР в інший посуд у
торговельних і складських приміщеннях забороняється.
 
   3.10. На ринку забороняється:
   - заправляти автотранспорт пальним;
   - розміщувати товари на шляхах евакуації і в проходах та
захаращувати їх;
   - захаращувати підходи до засобів пожежогасіння та зв'язку,
пристроїв відключення електроенергії, а також замикати на запори,
що важко відчиняються зсередини, двері евакуаційних виходів під
час роботи ринку;
   - улаштовувати на шляхах евакуації та руху відвідувачів
пороги, турнікети і забіжні східці;
   - зменшувати нормативну ширину шляхів евакуації;
   - улаштовувати на сходових клітках приміщення будь-якого
призначення;
   - застосовувати відкритий вогонь;
   - продаж піротехнічних виробів та вибухових засобів;
   - застосовувати саморобні електронагрівальні прилади.
 
   3.11. Кількість  в'їздів на територію ринку визначається
залежно від площі ринку, але  відповідно  до  ДБН  360-92*
"Містобудування.  Планування  і забудова міських і сільських
поселень", їх повинно бути не менше двох.
 
   3.12. Для стоянки автотранспорту передбачаються і відводяться
спеціальні майданчики з таким розрахунком, щоб залишалися вільні
проїзди до воріт. Ширину воріт визначають за найбільшою шириною
автомобілів, що обслуговують ринок, плюс 1,5 м, але не менше 4,5
м.
 
   3.13. Приміщення і будинки ринків оснащуються вогнегасниками
відповідно до додатка 1 до цих Правил.
 
   3.14. Вимоги пожежної безпеки під час проведення фарбування,
вогневих та будівельно-монтажних робіт на території, у будинках та
в інших спорудах ринків виконуються відповідно до розділу 8 НАПБ
А.01.001-95.
 
   3.15. Територія, торговельні та інші  приміщення  ринків
повинні  постійно утримуватися в чистоті. Сміття, пакувальні
матеріали, тара повинні своєчасно видалятися. Проходи, виходи,
коридори і тамбури не повинні захаращуватися. Дороги, під'їзди до
будинків ринку, пожежних гідрантів та резервуарів (водойм) мають
бути вільними, а в зимовий час очищатися від снігу та льоду.
 
   3.16. На шляхах евакуації та в інших проходах встановлюються
знаки пожежної безпеки відповідно до ГОСТ 12.4.026-76* "ССБТ.
Цвета сигнальные и знаки безопасности".
 
     4. Вимоги пожежної безпеки до ринків, розміщених
              у будинках
 
   4.1. Ринки допускається розміщувати в будинках I, II, III та
IIIа ступенів вогнестійкості. У житлових будинках торговельні зали
ринку повинні знаходитись не вище другого поверху. Будинки, в яких
розміщуються  торговельні  зали  ринку,  повинні  відповідати
протипожежним вимогам будівельних норм.
 
   4.2. Організація тимчасових ринків (ярмарків), а також їх
розташування в пристосованих приміщеннях допускаються за умови
узгодження з місцевими, територіальними або центральним органами
державного  пожежного  нагляду.  При  цьому схема розміщення
торговельних рядів, кіосків, павільйонів, палаток,  магазинів
повинна бути подана на розгляд до органів держпожнагляду, як
правило, не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку робіт з
облаштування ринку (ярмарку).
 
   4.3. Торговельні  зали  та  будинки ринків повинні мати
розрахункову кількість розосереджених евакуаційних виходів, але не
менше  двох. Розміри евакуаційних виходів та довжина шляхів
евакуації  повинні  відповідати  вимогам  СНиП  2.01.02-85*
"Противопожарные нормы" та ДБН В.2.2-9-99 "Громадські будинки та
споруди. Основні положення".
 
   4.4. Торговельні прилавки розміщуються таким чином, щоб не
перешкоджати евакуації людей і щоб проходи між ними були не менше
2,0 м.
 
   4.5. Евакуаційні виходи з приміщень торговельних залів ринку
обладнуються покажчиками "Вихід".
 
   4.6. На кожному поверсі на видних місцях вивішуються плани
евакуації людей на випадок виникнення пожежі.
 
   4.7. У будинках ринків забороняється:
   - встановлювати  балони  з горючими газами. Допускається
встановлення одного балона з горючим газом біля зовнішньої стіни
торговельного закладу, в якому здійснюється приготування їжі, у
металевій шафі або в прибудові з негорючих матеріалів;
   - застосовувати горючі матеріали для опорядження торговельних
залів та шляхів евакуації.
 
   4.8. Забороняється проводити перепланування приміщень ринку
без розробленої та узгодженої з органами державного пожежного
нагляду в установленому порядку проектної документації.
 
   4.9. Приміщення ринку, за винятком санітарно-гігієнічних,
обладнуються автоматичною пожежною сигналізацією з виведенням
сигналу від неї в приміщення з цілодобовим перебуванням персоналу
охорони ринку або на пульт пожежного спостереження, а також
системою оповіщення про пожежу відповідно до розділу 6 цих Правил.
 
   5. Вимоги пожежної безпеки на ринках, які розміщуються
           на відкритих територіях
 
   5.1. Вимоги  пожежної  безпеки  до  торговельних  рядів,
улаштованих із кіосків (павільйонів) та контейнерів 1)
---------------
   1) Контейнер може бути переобладнаний під кіоск за умови
виконання вимог підрозділу 5.2 цих Правил.
 
   5.1.1. Ступінь  вогнестійкості  кіосків  (павільйонів) та
контейнерів необхідно встановлювати за табл. 1 та додатком 2 до
СНиП 2.01.02-85* "Противопожарные нормы".
   5.1.2. Кіоски (павільйони) та  контейнери  на  відкритих
територіях можуть розміщуватися без протипожежних розривів на
площі:
   2500 кв. м - для кіосків (павільйонів) та контейнерів I, II
ступенів вогнестійкості;
   1000 кв. м   -  для  кіосків (павільйонів) III ступеня
вогнестійкості;
   800 кв. м   -  для  кіосків (павільйонів) IIIб ступеня
вогнестійкості;
   500 кв. м  - для кіосків (павільйонів) IIIа, IV, IVа, V
ступенів вогнестійкості.
   5.1.3. Якщо на площі сумісно розташовані кіоски (павільйони)
I, II, III, IIIа та IIIб, IV, IVа, V ступенів вогнестійкості, то
цю площу слід приймати як для кіосків (павільйонів) IIIа, IV, IVа,
V ступенів вогнестійкості.
   5.1.4. На вказаних у п. 5.1.2 площах кіоски (павільйони) та
контейнери повинні розміщуватися групами.
   Кількість кіосків (павільйонів) та контейнерів у одній групі
двосмугового торговельного ряду не повинна перевищувати 20 шт., а
в односмуговому - 10 шт.
   5.1.5. На  вказаних  територіях  між  групами  кіосків
(павільйонів) повинні передбачатися поздовжні та поперечні проходи
(проїзди) завширшки не менше 4 м у просвіті з урахуванням
відкритих дверей.
   5.1.6. Кіоски, що розміщуються в групі, та павільйони слід
обладнувати автоматичною пожежною сигналізацією згідно з розділом
6 цих Правил.
 
   5.2. Протипожежні  вимоги  до  об'ємно-планувальних  та
конструктивних рішень кіосків (павільйонів)
   5.2.1. Загальна площа кіоску не повинна бути більше 30 кв. м,
павільйону - більше 300 кв. м.
   5.2.2. Кіоски (павільйони) допускається виконувати з горючих
матеріалів. При цьому матеріали не повинні бути легкозаймистими, з
високою   димоутворюючою   здатністю,   надзвичайно   та
високонебезпечними за токсичністю продуктів горіння.
   5.2.3. Внутрішнє опорядження і підлога павільйонів, а також
кіосків, призначених для розміщення всередині будинків, повинні
виконуватися з негорючих матеріалів або матеріалів груп горючості
Г1 - Г2.
   5.2.4. У разі застосування в конструкціях кіоску (павільйону)
горючого утеплювача наявність пустот не допускається.
   5.2.5. Ширина дверей повинна бути не менше:
   - кіосків - 0,6 м;
   - павільйонів - 0,8 м.
   5.2.6. Двері павільйонів мають відчинятися в напрямку виходу.
   5.2.7. Відстань від найбільш віддаленого місця торговельного
залу павільйону до найближчого евакуаційного виходу не повинна
перевищувати зазначену в будівельних нормах.
   5.2.8. У павільйонах загальною площею більше 60 кв. м повинно
бути не менше двох розосереджених евакуаційних виходів.
   5.2.9. У разі обладнання павільйонів дверима з електричним
або пневматичним приводом механізмів відчинення і зачинення в усіх
випадках повинна бути забезпечена можливість відчинення їх уручну.
   5.2.10. У  віконних  прорізах  кіосків  (павільйонів)
допускається встановлення грат та захисних металевих листів, що
зачиняються  зсередини.  На  період  перебування  в  кіосках
(павільйонах) відвідувачів грати (захисні металеві листи) мають
бути відчинені.
   5.2.11. Запірні  пристрої  зовнішніх  дверей  кіосків
(павільйонів) повинні відчинятися зсередини без ключа.
 
   5.3. Вимоги  пожежної  безпеки  до  торговельних  рядів,
улаштованих з палаток
   5.3.1. Загальна площа торговельної групи, улаштованої  з
палаток, не повинна перевищувати 250 кв. м.
   5.3.2. Між торговельними групами, улаштованими з палаток,
необхідно передбачати поздовжні і поперечні, не менше 4-х метрів,
розриви (у просвіті).
 
   5.4. Вимоги  пожежної  безпеки  до  торговельних  рядів,
улаштованих  з автомобілів, автомобілів з причепами чи лише
причепів
   5.4.1. На  відведеній  території  кількість  автомобілів,
автомобілів з причепами чи лише причепів в одному торговельному
ряду  не  повинна перевищувати 10 одиниць. Якщо автомобілі,
автомобілі з причепами або причепи розміщені в два ряди, то
допускається утримувати в такій торговельній групі до 20 вказаних
одиниць.
   5.4.2. Відстань для проїзду між односмуговими чи двосмуговими
торговельними рядами та між групами автомобілів, автомобілів з
причепами чи тільки причепами повинна бути уздовж і впоперек не
менше 5 м.
 
   5.5. Вимоги пожежної безпеки на ринках з продажу автомобілів
(мотоциклів)
   5.5.1. Під  час  торгівлі  автомобілями  (мотоциклами)
допускається їх розміщення не більш ніж у 2 ряди із забезпеченням
можливості   самостійної   евакуації   кожної   одиниці
автомототранспорту.
   5.5.2. Торговельні ряди автомобільних ринків розділяються
п'ятиметровими поздовжніми і поперечними проїздами на групи.
   5.5.3. У  кожній  групі  автомобілів  розміщуються:  при
однорядному розміщенні - не більше 40, а при дворядному - не
більше 80 одиниць.
 
   5.6. Вимоги пожежної безпеки до торговельних рядів з навісами
та без них
   5.6.1. Відстань між торговельними рядами (з конструкціями,
які виступають) повинна бути не менше 2 м (у просвіті), а через
кожні 50 м торговельного ряду повинні влаштовуватися поперечні
проходи завширшки не менше 2,0 м.
   5.6.2. Після двох сусідніх п'ятидесятиметрових торговельних
рядів слід влаштовувати поперечний прохід (проїзд) довжиною не
менше 4 м (у просвіті).
   5.6.3. Торговельні ряди і каркаси навісів (загального навісу)
виконуються з негорючих матеріалів.
   5.6.4. У разі влаштування на ринках торговельних рядів під
загальним тентовим покриттям площею до 500 кв. м допускається
застосовувати тенти з горючих матеріалів.
   5.6.5. Якщо площа тентового покриття більше 500 кв. м, то
застосування тентів з горючих матеріалів забороняється. У такому
разі тенти мають бути виконані з вогнезахищеної тканини чи іншого
матеріалу, який відповідає вимогам п. 3.6 ГОСТ 19297-73 "Ткани
хлопчатобумажные с огнезащитной отделкой. Технические условия".
   5.6.6. У тентових покриттях площею більше 500 кв. м, які
виконані з горючих матеріалів, через кожні 500 кв. м площі
покриття допускається влаштовувати вставки з вогнезахищених тканин
(матеріалів) довжиною 6 м упродовж тентового покриття.
 
   5.7. Вимоги пожежної безпеки до території відкритих ринків
   5.7.1. Рух  відвідувачів  територією  ринку  здійснюється
проходами, покриття яких має бути рівним, без порогів та інших
виступів.
   5.7.2. Якщо ринок влаштовано на  майданчику  з  різними
відмітками поверхні землі, то перед кожним підйомом або спуском на
шляхах евакуації необхідно влаштовувати майданчики, вільні від
торгових місць, із розмірами, що дорівнюють подвійній ширині
сходин. Кількість сходин має бути не менше трьох.
   5.7.3. Відкриті торгові місця (але без палаток) допускається
об'єднувати в групи по 60 місць. Відстань між групами повинна бути
не менше 2 м, а відстань між цими групами та групами торговельних
рядів з наметів повинна бути не менше 4 м.
   5.7.4. Зберігання вантажів, упаковок, контейнерів та інших
матеріалів у проходах не дозволяється.
   5.7.5. На території ринку площею більше 2 га передбачаються
проїзди завширшки не менше 4-х метрів, що розділяють територію
ринку на ділянки площею до 1 га. Вказані проїзди не повинні
захаращуватися.
   5.7.6. Ширина  під'їздів для пожежної техніки до джерел
протипожежного водопостачання повинна бути не менше 4 м. Проїзди
влаштовуються кільцевими, наскрізними, а для тупикових проїздів -
з майданчиками розміром 12 м х 12 м для розвороту пожежних
автомобілів.
   5.7.7. Протипожежні розриви від найближчого торгового місця
до місць для збирання горючих відходів мають бути не менше 15 м.
   5.7.8. На території відкритих ринків забороняється:
   - проводити вогневі та інші пожежовибухонебезпечні роботи під
час функціонування ринків;
   - розводити багаття, палити сміття, використовувати відкритий
вогонь.
 
      6. Технічні засоби протипожежного захисту
 
   6.1. Ринки повинні бути забезпечені технічними  засобами
протипожежного  захисту (внутрішнім і зовнішнім протипожежним
водопостачанням, автоматичними  установками  пожежогасіння  та
пожежної  сигналізації,  системами  оповіщення  про пожежу і
протидимного захисту тощо) відповідно до проектних рішень, вимог
будівельних  та  нормативно-правових актів з питань пожежної
безпеки.
 
   6.2. Технічні  засоби  протипожежного  захисту  ринків
утримуються відповідно до вимог НАПБ А.01.001-95 та
інших нормативно-правових актів з цих питань.
 
   6.3. Системи оповіщення про пожежу на ринках, розміщених на
відкритих майданчиках, повинні забезпечувати чутність текстів, що
передаються, у цілому по всій площі ринку, а за необхідності -
послідовно або вибірково по окремих секторах (ділянках).
 
   6.4. Магазини,  павільйони,  групи кіосків та приміщення
адміністративного призначення слід  обладнувати  автоматичними
установками  пожежної сигналізації незалежно від їх площі з
виведенням сигналу про пожежу у  приміщення  з  цілодобовим
перебуванням чергового персоналу. У разі відсутності приміщень з
цілодобовим перебуванням чергового персоналу сигнали про пожежу
від установок пожежної сигналізації слід виводити на світлозвукові
оповіщувачі, що встановлюються назовні приміщень.
   У разі страхування кіосків їх власниками або орендарями
дозволяється ці кіоски не обладнувати автоматичними установками
пожежної сигналізації.
 
   6.5. Камери схову, у яких зберігаються матеріальні цінності
(крім приміщень категорій Г, Д за вибухопожежною та пожежною
небезпекою), обладнуються автоматичними установками пожежогасіння
(водяного, порошкового, аерозольного, газового) незалежно від
площі.
 
   6.6. Контейнери,  зібрані  в групи, в яких зберігаються
товарно-матеріальні цінності, після закінчення роботи ринку та у
вихідні дні повинні розглядатися як складські приміщення, які
мають бути обладнані автоматичною пожежною сигналізацією. При
неможливості обладнання цих контейнерів автоматичною пожежною
сигналізацією вони можуть бути обладнані автономними установками
пожежогасіння.
 
   6.7. Приміщення  ринків,  які  повинні  обладнуватись
автоматичними установками пожежної сигналізації, в обгрунтованих
випадках  замість  вказаних  установок  можуть  обладнуватись
автономними установками пожежогасіння.
 
         7. Первинні засоби пожежогасіння
 
   7.1. Будинки, споруди, приміщення, пересувні пункти торгівлі,
автотранспортні засоби, кіоски, палатки і відкриті майданчики
(сектори) ринків мають бути забезпечені первинними  засобами
пожежогасіння.
 
   7.2. Види, кількість і порядок розміщення первинних засобів
пожежогасіння регламентуються підрозділом 6.4 та додатком 3 до
НАПБ А.01.001-95, а також додатком 1 до цих Правил.
   Для будинків, споруд і приміщень, не вказаних у вищенаведених
Правилах, вид, кількість та порядок розміщення первинних засобів
пожежогасіння слід визначати,  враховуючи  пожежну  небезпеку
об'єктів, що захищаються, а також відповідно до інструкцій з
експлуатації первинних засобів пожежогасіння.
 
   7.3. Контроль за утриманням і готовністю до дії первинних
засобів пожежогасіння повинні здійснювати призначені відповідальні
особи, члени добровільної пожежної дружини, а також власники та
орендарі (відповідно до укладених договорів).
 
   7.4. Для  утримання  первинних  засобів  пожежогасіння в
будинках, спорудах та інших приміщеннях, а також на відкритих
майданчиках (у секторах) обладнуються спеціальні пожежні пости,
щити, стенди, шафи.
 
   7.5. Первинні засоби пожежогасіння необхідно розташовувати в
легкодоступних місцях та таким чином, щоб не захаращувати ними
проходи, виходи, шляхи евакуації.
 
   7.6. Первинні засоби пожежогасіння,  що  розміщені  поза
приміщеннями,  на  відкритих  майданчиках (у секторах), слід
утримувати так, щоб уникнути потрапляння на них атмосферних опадів
та сонячних променів.
 
   7.7. На  пожежних  постах,  стендах,  щитах розміщуються
вогнегасники, ящики з піском, лопати, бочки з водою, відра, ломи,
багри, покривала з негорючого теплоізоляційного полотна, сокири
тощо.
 
   7.8. Пожежні щити (стенди), шафи та засоби пожежогасіння
фарбуються у відповідні кольори згідно з ГОСТ 12.4.026-76* "ССБТ.
Цвета сигнальные и знаки безопасности".
 
   7.9. Експлуатація та технічне обслуговування вогнегасників
здійснюються відповідно до експлуатаційної документації, а також
згідно із затвердженими у встановленому порядку регламентами
технічного обслуговування.
 
   7.10. Вогнегасники, встановлені за межами приміщень або в
неопалюваних приміщеннях та не призначені для експлуатації за
мінусових температур, знімаються холодної пори року (не менше
+5 град. C).
 
   7.11. Про місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння
слід інформувати обслуговуючий персонал і відвідувачів ринків за
допомогою знаків відповідно до ГОСТ 12.4.026-76* "ССБТ. Цвета
сигнальные и знаки безопасности", які вивішуються на видних місцях
усередині та зовні приміщень.
 
   7.12. Використані  вогнегасники  або  вогнегасники,  що
потребують  перезарядження,  замінюються відповідною кількістю
заряджених вогнегасників.
 
   7.13. Ємності для зберігання води повинні мати об'єм не менше
200 л та комплектуватися кришкою і двома відрами. Ємності повинні
бути пофарбовані в червоний колір і мати напис білою фарбою "Для
гасіння пожежі". Холодної пори року за мінусових температур
вказані ємності мають спорожнятися.
 
   7.14. Ящики для піску повинні мати об'єм: 0,5; 1,0 або 3,0
куб. м та комплектуватися совком або лопатою. Конструкція ящика
повинна забезпечувати зручне діставання  піску  і  виключати
можливість потрапляння в нього вологи. Перед заповненням ящиків
пісок повинен просіюватися та просушуватися.
 
   7.15. Покривала з  негорючого  теплоізоляційного  полотна
повинні мати розміри: 1 м х 1 м; 2 м х 1,5 м або 2 м х 2 м. Їх
слід утримувати в металевих чи пластмасових футлярах із кришками.
 
            8. Електроустановки
 
   8.1. Електроустановки ринків (можливість їх застосування,
монтаж, налагодження та експлуатація) повинні відповідати вимогам
Правил улаштування електроустановок (6-е видання) (ПУЕ), Правил
будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок
(ДНАОП 0.00-1.32-01  ,  НАПБ  А.01.001-95
, Правил технічної експлуатації  електроустановок
споживачів (ПТЕ), Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів (ПБЕЕС) та цих Правил.
 
   8.2. Відстань від повітряних ліній електропередач до будинків
та споруд, які містять пожежонебезпечні приміщення, а також
горючих дахів та близьких частин будинків і споруд, що виступають,
місць зберігання горючих матеріалів має відповідати величинам,
визначеним Правилами улаштування електроустановок (6-е видання)
(ПУЕ).
 
   8.3. Місця проходження проводів, кабелів через конструкції
будинків, споруд та кіосків (павільйонів) зашпаровуються на всю
товщину негорючим матеріалом.
 
   8.4. З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і
кабелів мають здійснюватися за допомогою опресування, зварювання,
паяння або затискачів (гвинтових, болтових тощо).
 
   8.5. У  електропроводках  пожежонебезпечних  зон  слід
застосовувати  відгалужувальні  та  з'єднувальні  коробки  з
відповідним ступенем захисту (з негорючих матеріалів, які мають
бути постійно закриті кришками).
 
   8.6. При  розміщенні  кіосків  (павільйонів)  групами
допускається прокладати транзитні електричні мережі зовнішніми
конструкціями будинків у металевих трубах  зі  встановленням
з'єднувальних коробок.
 
   8.7. Повітряний ввід електромережі в окремо розташований
будинок чи споруду або загальний повітряний ввід для групи споруд
має здійснюватися таким чином, щоб забезпечити захист місця вводу
електромережі від потрапляння атмосферних опадів.
   Відстань по вертикалі від проводів уводу до даху повинна бути
не менше 0,5 м, до землі - не менше 2,75 м. Допускається
влаштування вводу кабельним прокладанням.
 
   8.8. Плавкі вставки запобіжників повинні бути каліброваними
із  зазначенням  номінального  струму  вставки.  Застосування
саморобних некаліброваних вставок забороняється.
 
   8.9. У  разі  відкритого  прокладання захищених проводів
(кабелів) з оболонками з горючих матеріалів слід відокремлювати їх
від горючої поверхні шаром негорючого ізоляційного матеріалу, який
виступає з кожного боку проводу (кабелю) не менш ніж на 0,01 м.
 
   8.10. Усі електроспоживачі й електричне обладнання,  яке
встановлюється  в будинках та спорудах ринків, повинні бути
промислового виготовлення і мати апарати захисту від струмів
короткого  замикання  та перевантаження. Переріз та ізоляція
проводів, номінальний струм плавких вставок і автоматів мають
відповідати струмовому навантаженню.
 
   8.11. Необхідно передбачити такі види освітлення: робоче,
аварійне, евакуаційне. Місця встановлення  світлової  реклами
визначаються проектом.
 
   Відкриті торговельні майданчики і майданчики із суцільними
навісами повинні освітлюватися світильниками для  зовнішнього
освітлення із суцільними розсіювачами.
 
   В індивідуальних  проектах  слід передбачати встановлення
покажчиків пожежних гідрантів (за їх наявності).
 
   8.12. Електросвітильники з лампами розжарювання обладнуються
захисними скляними ковпаками і встановлюються на негорючій основі.
Допускається застосування безстартерних електросвітильників  з
люмінесцентними лампами.
 
   8.13. Освітлювальна  електромережа  кіосків  (павільйонів)
монтується так, щоб світильники були розміщені на відстані не
менше 0,2 м від поверхні будівельних конструкцій, якщо вони
виконані з горючих матеріалів, і не менше 0,5 м від горючих
товарів і тари.
 
   8.14. Світлові рекламні вивіски (табло) повинні обладнуватися
окремими апаратами захисту.
 
   8.15. Кіоски, павільйони, палатки, пересувні пункти торгівлі,
що розташовуються на відкритих територіях, улаштованих за межами
населених пунктів, обладнуються блискавкозахистом відповідно до РД
34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и
сооружений".
 
   8.16. При експлуатації електроустановок забороняється:
   - використовувати кабелі і проводи з пошкодженою ізоляцією чи
ізоляцією, яка втратила захисні властивості;
   - прокладати  електромережі  з  пластмасовою ізоляцією в
приміщеннях, які не опалюються;
   - залишати без нагляду ввімкненими в мережу електроприлади;
   - користуватися  пошкодженими  розетками,   вимикачами,
розподільними коробками тощо;
   - підвішувати світильники на електричних мережах;
   - використовувати електрообладнання для підвішування одягу та
інших предметів, а також заклеювати ділянки  електропроводів
папером, шпалерами;
   - обгортати електричні лампи папером, тканиною та іншими
горючими матеріалами;
   - прокладати транзитні лінії  силових  і  освітлювальних
електромереж над горючим покриттям споруд.
 
              9. Опалення
 
   9.1. Опалення ринків, розміщених у будинках та спорудах,
повинно  бути  центральним  водяним  (паровим).  Дозволяється
застосовувати  для опалення службових приміщень будинків, що
розміщені на території відкритого ринку, газове обладнання за
умови виконання вимог ДБН В.2.5-20-2001 "інженерне обладнання
будинків та споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання". У
кіосках (павільйонах) слід передбачати електричне або водяне
опалення.
 
   9.2. Для електричного опалення слід використовувати масляні
електрорадіатори, електропанелі, електрокалорифери промислового
виготовлення відповідно до експлуатаційної документації на них.
 
   9.3. При   експлуатації   масляних   електрорадіаторів,
електропанелей або електрокалориферів повинна бути передбачена
самостійна електромережа з пусковими і захисними приладами.
 
   9.4. Електричні нагрівальні прилади повинні розташовуватися
на негорючій основі. Відстань від поверхні приладу, що випромінює
тепло, до горючих матеріалів і конструкцій торговельної споруди
повинна бути не менше 0,5 м.
 
   9.5. Приміщення з цілодобовим перебуванням охоронців ринку за
узгодженням з місцевим  органом  держпожнагляду  дозволяється
обладнувати пічним опаленням, яке повинно відповідати вимогам НАПБ
А.01.001-95 та СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция
и кондиционирование".
 
         10. Протипожежне водопостачання
 
   10.1. Внутрішній протипожежний водопровід передбачається в
будинках ринків, якщо будівельний об'єм ринків складає 500 куб. м
і більше з розрахунку: 1 струмінь з витратою води 2,5 л/с
відповідно  до  СНиП  2.04.2001-85  "Внутренний водопровод и
канализация зданий".
 
   10.2. Зовнішнє  протипожежне   водопостачання   повинно
передбачатися від кільцевої мережі міста або від підземного
резервуара місткістю 50-100 куб. м (залежно від вимог, викладених
у проекті ринку), або від пожежних водоймищ та резервуарів
відповідно  до розрахунку за СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение.
Наружные сети и сооружения".
 
   10.3. У будинках та спорудах ринку з торговельною площею 900
кв. м і більше слід встановлювати протипожежні насоси. Приміщення
для протипожежних насосів (насосної) повинно мати площу не менше
20 кв. м і окремий вихід.
 
   10.4. Приміщення водомірного вузла може бути об'єднане з
насосною за умови, якщо сумарна площа не менша за 22 кв. м.
 
   10.5. Якщо  насосна станція не має постійного чергового
персоналу, то приміщення повинно замикатися на замок, а місце
зберігання ключів зазначатися написом на дверях.
 
    11. Порядок спільних дій працівників (відвідувачів)
    ринків, учасників торгівлі та підрозділів пожежної
         охорони під час ліквідації пожеж
 
   11.1. У разі виникнення пожежі дії адміністрації ринку, ДПД,
ДПК передусім мають бути спрямовані на забезпечення безпеки людей
та їх евакуацію згідно з планом евакуації з території ринку
(додаток 2).
 
   11.2. Кожен працівник (відвідувач) ринку, учасник торгівлі,
який виявив пожежу (загоряння), зобов'язаний:
   - негайно повідомити про це пожежну охорону, охорону ринку та
викликати адміністрацію ринку на місце виникнення пожежі чи
загоряння;
   - вжити заходів до вимкнення електроенергії;
   - почати  гасіння пожежі (загоряння) наявними первинними
засобами пожежогасіння (вогнегасниками, внутрішніми  пожежними
кранами, пересувними установками пожежогасіння тощо).
 
   11.3. Директор (керівник) або інші представники адміністрації
ринку, що прибули для гасіння пожежі або загоряння, зобов'язані:
   - перевірити, чи викликана пожежна охорона, і за необхідності
продублювати повідомлення;
   - вивести з приміщень чи небезпечної зони людей, не зайнятих
у ліквідації пожежі;
   - у разі загрози життю людей негайно  організувати  їх
рятування, використовуючи для цього всі наявні сили і засоби;
   - перевірити включення системи оповіщення про пожежу;
   - виділити для зустрічі пожежних підрозділів працівника, який
добре знає розміщення під'їзних шляхів та вододжерел;
   - здійснити у разі необхідності відключення електроенергії;
   - одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист
матеріальних цінностей;
   - забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками ринку
(учасниками торгівлі), які беруть участь у гасінні пожежі чи
загоряння.
 
   11.4. По прибутті на пожежу пожежних підрозділів повинен бути
забезпечений безперешкодний їх доступ на територію ринку.
 
   11.5. Після прибуття пожежних підрозділів адміністрація ринку
зобов'язана взяти участь у консультуванні керівника  гасіння
пожежі,  організувати залучення працівників (відвідувачів) до
вжиття необхідних заходів, пов'язаних із ліквідацією пожежі та
попередженням її розвитку.
 
 Заступник начальника
 Держпожбезпеки - начальник
 управління наглядово-профілактичної
 роботи МВС України                  П.Ф.Борисов
 
 
 
                   Додаток 1
                   до пунктів 3.13 та 7.2
                   Правил пожежної безпеки
                   на ринках України,
                   уведених у дію наказом
                   МВС України
                   від 19.11.2002 N 1194
 
 
               НОРМИ
       оснащення приміщень і будинків ринків
             вогнегасниками
 
 
   1. Норми оснащення приміщень і будинків ринків вогнегасниками
наведені в таблиці 2.1.
   У таблиці наведені умовні позначення мінімальних типорозмірів
вогнегасників різних типів, якими можуть бути оснащені об'єкти.
Для вибору реального типу вогнегасника, що відповідає умовному
позначенню, необхідно за таблицею 2.2 визначити показники якості,
яким він повинен відповідати, і згідно з паспортними даними
вибрати відповідний тип вогнегасника.
   Найбільш поширені  типи  вогнегасників, якими оснащуються
приміщення та будинки ринків, з  їх  відповідними  умовними
позначеннями, а також заводами-виготовлювачами наведено в таблиці
2.3.
   В умовних позначеннях вогнегасника згідно з ДСТУ 3675-98
"Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та  методи
випробувань" число вказує не місткість корпусу вогнегасника, а
величину заряду.
 
   2. Необхідну кількість вогнегасників визначають окремо для
кожного  поверху та приміщення, а також для кожної споруди
відкритих ринків.
 
   3. На території ринків на кожен 1 га має бути встановлений
один пожежний щит, що містить: порошкові вогнегасники типу ВП-6 -
3 шт., ящик з піском - 1 шт., покривало з негорючого матеріалу або
повсті розміром 2 м х 2 м - 1 шт., гаки - 3 шт., лопати - 2 шт.,
сокири - 2 шт., ломи - 2 шт.
 
   4. Комплектування технологічного устаткування (вентиляційних,
холодильних установок тощо) вогнегасниками здійснюється відповідно
до вимог технічної документації на це устаткування.
 
   5. Будинки  та  споруди  ринків,  які  зводяться  та
реконструюються,  мають  бути забезпечені первинними засобами
пожежогасіння з розрахунку:
   на 200 кв. м площі підлоги або на 20 м довжини - один
порошковий вогнегасник типу ВП-6; теплої пори року допускається
один повітряно-пінний вогнегасник типу ВПП-9;
   на 200 кв. м площі покриття з горючим утеплювачем або
горючими покрівлями - один вогнегасник типу ВП-9; теплої пори року
допускаються два повітряно-пінних вогнегасники типу ВПП-9.
 
   6. Розміщення вогнегасників повинно проводитись відповідно до
вимог  ГОСТ  12.4.009-83 "ССБТ. Пожарная техника для защиты
объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание".
   Крім того, при виборі місця розміщення слід брати до уваги
таке:
   - розміщення вогнегасника на підлозі, якщо це не створює
незручностей, є більше бажане, оскільки дає змогу персоналу діяти
більш оперативно;
   - якщо обслуговуючий персонал не перебуває в приміщенні
постійно, вогнегасники бажано розміщувати ззовні приміщення або
біля входу до нього;
   - якщо  в  приміщенні постійно знаходиться обслуговуючий
персонал, вогнегасники потрібно розміщувати всередині приміщення;
   - не допускати розміщення великої кількості вогнегасників в
одному місці, тому що це призводить до затримки при їх розбиранні
обслуговуючим персоналом.
 
   7. При  виборі  конкретного типу вогнегасника враховують
особливості його експлуатації (при цьому перевага віддається
простоті застосування і приведення в дію). Крім того, слід
керуватися наступними правилами:
   - усім вогнегасникам одного ринку рекомендовано мати однакову
систему запуску і приведення в дію;
   - вага вогнегасника має відповідати фізичним можливостям
людей, які будуть його використовувати;
   - на електричному обладнанні застосовуються тільки спеціально
призначені для такого обладнання вогнегасники.
 
   8. Вогнегасник порошковий  ВП-6  допускається  замінювати
вогнегасником порошковим ВП-5.
 
                           Таблиця 2.1
 
          Норми оснащення приміщень
         і будинків ринків вогнегасниками
 
-------------------------------------------------------------------------
| Назва об'єкта |Нормована |Тип вогнегасника, кількість   |Примітка |
|        |величина |    вогнегасників      |     |
|        |     |--------------------------------|     |
|        |     |порошкові |водні |вуглекислотні |     |
|        |     |     |та  |       |     |
|        |     |     |пінні |       |     |
|----------------+----------+----------+------+--------------+----------|
|    1    |  2   |  3   |  4 |    5   |  6   |
|----------------+----------+----------+------+--------------+----------|
|1. Медпункти  |200 кв. м |     |ВВ-9 |       |або ВПП-9 |
|        |площі   |     | 2  |       |  2   |
|        |     |     |   |       |     |
|        |     |     |   |       |або ВПП-6 |
|        |     |     |   |       |  3   |
|----------------+----------+----------+------+--------------+----------|
|2. Приміщення  |     |     |   |       |     |
|критих ринків  |     |     |   |       |     |
|та окремих   |     |     |   |       |     |
|будинків    |     |     |   |       |     |
|        |     |     |   |       |     |
|2.1. Приміщення |100 кв. м | ВП-9  |   |       |     |
|категорій А, Б |площі   |  2   |   |       |     |
|        |     |     |   |       |     |
|        |Додатково | ВП-50  |   |       |     |
|        |кожні   |  1   |   |       |     |
|        |500 кв. м |     |   |       |     |
|        |площі   |     |   |       |     |
|----------------+----------+----------+------+--------------+----------|
|2.2. Приміщення |200 кв. м | ВП-6   |   |       |     |
|категорії В   |площі   |  1   |   |       |     |
|        |Додатково |     |   |       |     |
|        |кожні   | ВП-50  |   |       |     |
|        |500 кв. м |  1   |   |       |     |
|        |площі   |     |   |       |     |
|----------------+----------+----------+------+--------------+----------|
|2.3. Приміщення |400 кв. м | ВП-6   |   |       |або ВПП-9 |
|категорій Д, Г |площі   |  1   |   |       |  1   |
|----------------+----------+----------+------+--------------+----------|
|2.4. Приміщення |100 кв. м | ВП-9   |   |       |     |
|торгівлі    |     |  1   |   |       |     |
|продуктовими  |400 кв. м | ВП-9   |   |       |або ВП-6 |
|товарами    |     |  2   |   |       |  3   |
|(соки, фрукти, |800 кв. м | ВП-9   |   |       |або ВП-6 |
|м'ясо, риба   |     |  3   |   |       |  5   |
|тощо)      |     |     |   |       |     |
|----------------+----------+----------+------+--------------+----------|
|2.5. Приміщення |50 кв. м | ВП-6   |   |       |     |
|торгівлі    |     | 1    |   |       |     |
|промисловими  |100 кв. м | ВП-9   |   |       |     |
|товарами    |     | 1    |   |       |     |
|(книги,     |400 кв. м | ВП-9   |   |       |     |
|радіотовари,  |     | 3    |   |       |     |
|текстиль,    |800 кв. м | ВП-9   |   |       |     |
|фототовари,   |     | 4    |   |       |     |
|хімічні засоби |     |     |   |       |     |
|чищення тощо)  |     |     |   |       |     |
|----------------+----------+----------+------+--------------+----------|
|3. Приміщення  |200 кв. м |     | ВВ-9 |       |або ВПП-9 |
|для тварин   |площі   |     |  1 |       |  1   |
|----------------+----------+----------+------+--------------+----------|
|4. Гаражі й   |5 місць  | ВП-6   |   |       |     |
|автомобільні  |стоянки  |  1   |   |       |     |
|майстерні    |     |     |   |       |     |
|ринку      |Додатково | ВП-9   |   |       |     |
|        |на    |  1   |   |       |     |
|        |кожні 10 |     |   |       |     |
|        |місць   |     |   |       |     |
|        |стоянки  |     |   |       |     |
|        |     |     |   |       |     |
|        |Додатково | ВП-50  |   |       |     |
|        |на    |  1   |   |       |     |
|        |кожні   |     |   |       |     |
|        |600 кв. м |     |   |       |     |
|        |місць   |     |   |       |     |
|        |стоянки  |     |   |       |     |
|----------------+----------+----------+------+--------------+----------|
|5.       |     |     |   |       |     |
|Автотранспорт, |     |     |   |       |     |
|що       |     |     |   |       |     |
|обслуговує   |     |     |   |       |     |
|ринки:     |     |     |   |       |     |
|----------------+----------+----------+------+--------------+----------|
|5.1. Легковий  |     | ВП-2   |   |       |     |
|автотранспорт  |     |  1   |   |       |     |
|(вітчизняного  |     |     |   |       |     |
|та іноземного  |     |     |   |       |     |
|виробництва)  |     |     |   |       |     |
|----------------+----------+----------+------+--------------+----------|
|5.2. Автомобілі |     |     |   |       |     |
|(автобуси) для |     |     |   |       |     |
|перевезення   |     |     |   |       |     |
|пасажирів у   |     |     |   |       |     |
|кількості:   |     |     |   |       |     |
|до 8 чол.    |     | ВП-2   |   |       |     |
|        |     |  1   |   |       |     |
|до 30 чол.   |     | ВП-2   |   |  ВВ-5    |або ВП-2 |
|        |     |  1   |   |   1    |  2   |
|        |     |     |   |       |     |
|більше 30    |     | ВП-6   |   |       |або ВП-6 |
|чоловік, а   |     |  1   |   |       |  1   |
|також      |     | та ВП-2 |   |       |та ВВК-5 |
|транспортні   |     |  1   |   |       |  1   |
|засоби для   |     |     |   |       |     |
|перевезення   |     |     |   |       |     |
|вахтових    |     |     |   |       |     |
|бригад     |     |     |   |       |     |
|----------------+----------+----------+------+--------------+----------|
|5.3. Вантажні  |     |     |   |       |     |
|автомобілі:   |     |     |   |       |     |
|двовісні    |     | ВП-2   |   |       |або ВВК-5 |
|        |     |  1   |   |       |  1   |
|        |     |     |   |       |     |
|багатовісні   |     | ВП-6   |   |       |     |
|        |     |  1   |   |       |     |
|----------------+----------+----------+------+--------------+----------|
|6. Павільйон  |до 20   | ВП-2   |   |       |     |
|        |кв. м   |  2   |   |       |     |
|----------------+----------+----------+------+--------------+----------|
|7. Кіоск    |до 6   | ВП-2   |   |       |     |
|        |кв. м   |  1   |   |       |     |
|----------------+----------+----------+------+--------------+----------|
|8. Група    |до 6   | ВП-2   |   |       |     |
|палаток (10 шт.)|кв. м   |  1   |   |       |     |
|----------------+----------+----------+------+--------------+----------|
|9. Група    |до 6   | ВП-2   |   |       |     |
|контейнерів,  |кв. м   |  1   |   |       |     |
|переобладнаних |     |     |   |       |     |
|під кіоски   |     |     |   |       |     |
|(10 шт.)    |     |     |   |       |     |
|----------------+----------+----------+------+--------------+----------|
|10. Торговельні |50 кв. м | ВП-2   |   |       |або    |
|ряди з навісами |     |  1   |   |       |ВВ-9   |
|та без них   |     |     |   |       |1, влітку |
|----------------+----------+----------+------+--------------+----------|
|11.       |50 кв. м | ВПП-9  |   |       |або ВВ-9 |
|Адміністративні |     |  1   |   |       |  1   |
|приміщення   |     |     |   |       |     |
|----------------+----------+----------+------+--------------+----------|
|12. Складські  |     |     |   |       |     |
|приміщення:   |     |     |   |       |     |
|----------------+----------+----------+------+--------------+----------|
|12.1. Склад з  |200 кв. м | ВП-6   |   |       |     |
|негорючими   |     |  1   |   |       |     |
|будівельними  |400 кв. м | ВП-9   |   |       |     |
|матеріалами з  |     |  1   |   |       |     |
|незначною    |800 кв. м | ВП-9   |   |       |або ВП-6 |
|кількістю    |     |  4   |   |       |  3   |
|горючого    |50 кв. м | ВП-9   |   |       |     |
|пакувального  |     |  1   |   |       |     |
|матеріалу    |     |     |   |       |     |
|----------------+----------+----------+------+--------------+----------|
|12.2. Склад з  |100 кв. м | ВП-9   |   |       |     |
|легкозаймистими |     |  2   |   |       |     |
|матеріалами,  |400 кв. м | ВП-9   |   |       |     |
|склад лаків,  |     |  3   |   |       |     |
|склад      |800 кв. м | ВП-9   |   |       |     |
|макулатури,   |     |  4   |   |       |     |
|склад бавовни  |     |     |   |       |     |
|або виробів з  |     |     |   |       |     |
|неї       |     |     |   |       |     |
|----------------+----------+----------+------+--------------+----------|
|13. Допоміжні  |     |     |   |       |     |
|приміщення:   |     |     |   |       |     |
|місця зберігання|50 кв. м | ВП-6   |   |       |     |
|тари та     |     |  1   |   |       |     |
|пакувального  |100 кв. м | ВП-9   |   |       |     |
|матеріалу    |     |  2   |   |       |     |
|        |400 кв. м | ВП-9   |   |       |або ВП-6 |
|        |     |  3   |   |       |  4   |
|        |800 кв. м | ВП-9   |   |       |або ВП-6 |
|        |     |  4   |   |       |  5   |
|----------------+----------+----------+------+--------------+----------|
|14. Приміщення |     | ВП-6   |   |       |або ВПП-9 |
|охорони     |     |  1   |   |       |  1   |
|----------------+----------+----------+------+--------------+----------|
|15. Лабораторії |50 кв. м | ВПП-9  |   |       |або ВПП-6 |
|ветеринарно-  |     |  1   |   |       |  3   |
|санітарної   |     |     |   |       |     |
|експертизи   |     |     |   |       |     |
-------------------------------------------------------------------------
 
                            Таблиця 2.2
 
           Показники якості вогнегасників
 
-----------------------------------------------------------------------------
|Типи      |Кількість  |Придатність до гасіння |Вогнегасна здатність |
|вогнегасників  |вогнегасної | пожеж різних класів |           |
|        |речовини  |-----------------------+---------------------|
|        |      |  А | В | С | (Е) | А  | В  |(Е) кВт |
|----------------+------------+------+----+----+------+------+-----+--------|
|Порошкові    |      |   |  |  |   |   |   |    |
|переносні:   |      |   |  |  |   |   |   |    |
|----------------+------------+------+----+----+------+------+-----+--------|
|ВП-9      |  9 кг   |  +* | + | + | +  | 4А* |144В |  1  |
|----------------+------------+------+----+----+------+------+-----+--------|
|ВП-6      |  6 кг   |  +* | + | + | +  | 3А* | 89В |  1  |
|----------------+------------+------+----+----+------+------+-----+--------|
|ВП-5      |  5 кг   |  +* | + | + | +  | 3А* | 89В |  1  |
|----------------+------------+------+----+----+------+------+-----+--------|
|ВП-2      |  2 кг   |  +* | + | + | +  | 1А* | 21В |  1  |
|----------------+------------+------+----+----+------+------+-----+--------|
|Переносні    |      |   |  |  |   |   |   |    |
|пересувні:   |      |   |  |  |   |   |   |    |
|----------------+------------+------+----+----+------+------+-----+--------|
|ВП-50      |  50 кг  |  +* | + | + |   |   |   |    |
|----------------+------------+------+----+----+------+------+-----+--------|
|ВП-100     |  100 кг  |   |  |  |   |   |   |    |
|----------------+------------+------+----+----+------+------+-----+--------|
|Повітряно-   |      |   |  |  |   |   |   |    |
|пінні:     |      |   |  |  |   |   |   |    |
|----------------+------------+------+----+----+------+------+-----+--------|
|ВПП-9      |  9 л   |  + | + | - | -  | 2А  | 89В |    |
|----------------+------------+------+----+----+------+------+-----+--------|
|ВПП-5      |  5 л   |  + | + | - | -  | 1А  | 55В |    |
|----------------+------------+------+----+----+------+------+-----+--------|
|Водний ВВ-9  |      |  + | - | - | -  | 2А  |   |    |
|----------------+------------+------+----+----+------+------+-----+--------|
|Вуглекислотний: |      |   |  |  |   |   |   |    |
|----------------+------------+------+----+----+------+------+-----+--------|
|ВВК-5      |  3,5 кг  |   | + | + | +  |   | 34В | 10  |
-----------------------------------------------------------------------------
 
---------------
   * З вогнегасним порошком АВС.
 
                            Таблиця 2.3
 
          Перелік типів вогнегасників,
     якими оснащуються приміщення та будинки ринків,
     з їх відповідними умовними позначеннями, а також
           заводами-виготовлювачами
 
---------------------------------------------------------------------
| N |Типи     |Умовні позначення |Заводи-виготовлювачі    |
|з/п |вогнегасників |вогнегасників та |              |
|  |       |технічні умови  |              |
|  |       |до них      |              |
|----+--------------+------------------+----------------------------|
| 1 |   2    |    3     |     4         |
|----+--------------+------------------+----------------------------|
|1. |Порошкові   |ВП-2(з)      |Київське спецпідприємство  |
|  |переносні:  |ТУ У       |"Пожтехніка", 254073,    |
|  |       |14349841.002-98  |Україна, м. Київ,      |
|  |       |         |вул. Фрунзе, 152-а,     |
|  |       |         |тел. 435-51-81, 435-51-94  |
|  |       |------------------+----------------------------|
|  |       |ОП-2П       |Одеське спецпідприємство  |
|  |       |ТУ У 22464504.003-|"Пожтехніка", 65085,    |
|  |       |2000       |Україна, м. Одеса,     |
|  |       |         |вул. Самольотна, 43,    |
|  |       |         |тел. 25-45-41, 32-87-08   |
|  |--------------+------------------+----------------------------|
|  |ВП-2     |ВП-2       |Макіївський завод "Факел"  |
|  |       |ТУ У 12.05781212. |86100, Донецька обл.,    |
|  |       |003-98      |м. Макіївка,        |
|  |       |         |вул. Паркова, 7,      |
|  |       |         |тел.факс 3-06-43      |
|  |       |------------------+----------------------------|
|  |       |ВП-2       |Чернігівське колективне   |
|  |       |ТУ У       |підприємство "Пожтехніка", |
|  |       |05388859.008-98  |14032, Україна, м. Чернігів,|
|  |       |         |вул. Генерала Бєлова, 13,  |
|  |       |         |тел. 3-17-92        |
|  |       |------------------+----------------------------|
|  |       |ВП-2(з)      |ЗАТ Дніпропетровське    |
|  |       |ТУ У       |спецпідприємство      |
|  |       |03954616.003-96  |"Пожтехніка", 49022,    |
|  |       |         |Україна,          |
|  |       |         |м. Дніпропетровськ, вул.  |
|  |       |         |Молодогвардійська, 2,    |
|  |       |         |тел. 23-24-14, 23-15-80   |
|  |--------------+------------------+----------------------------|
|  |ВП-5     |ОП-5Б       |Чернігівське колективне   |
|  |       |ТУ У       |підприємство "Пожтехніка", |
|  |       |5388855-003-94  |14032, Україна, м.Чернігів, |
|  |       |         |вул. Генерала Бєлова, 13,  |
|  |       |         |тел. 3-17-92        |
|  |       |------------------+----------------------------|
|  |       |ОП-5(з)      |Чернігівське колективне   |
|  |       |ТУ У       |підприємство "Пожтехніка", |
|  |       |05388859.007-97  |14032, Україна, м. Чернігів,|
|  |       |         |вул. Генерала Бєлова, 13,  |
|  |       |         |тел. 3-17-92        |
|  |       |------------------+----------------------------|
|  |       |ВП-5       |АТ "Дубноремтранссервіс",  |
|  |       |ТУ У       |35612, Рівненська обл.,   |
|  |       |571/46.03766214- |Дубенський р-н, с.     |
|  |       |002-97      |Варковичі,         |
|  |       |         |вул. Травнева, 8,      |
|  |       |         |тел. 4-29-90, 4-37-60    |
|  |       |------------------+----------------------------|
|  |       |ВП-6(3)      |Дніпропетровське      |
|  |       |ТУ У       |спецпідприємство      |
|  |       |03954616.003-96  |"Пожтехніка", 49022,    |
|  |       |         |Україна,          |
|  |       |         |м. Дніпропетровськ, вул.  |
|  |       |         |Молодогвардійська, 2,    |
|  |       |         |тел. 23-24-14, 23-15-80   |
|  |--------------+------------------+----------------------------|
|  |ВП-8     |ВП-8       |Макіївський завод "Факел", |
|  |       |ТУ У       |86100, Донецька обл.,    |
|  |       |12.05781212.003-98|м. Макіївка, вул.      |
|  |       |         |Паркова, 7,         |
|  |       |         |тел. факс 3-06-43      |
|  |--------------+------------------+----------------------------|
|  |ВП-9     |ВП-9(3)      |Дніпропетровське      |
|  |       |ТУ У       |спецпідприємство      |
|  |       |03954616.003-96  |"Пожтехніка", 49022,    |
|  |       |         |Україна,          |
|  |       |         |м. Дніпропетровськ,     |
|  |       |         |вул. Молодогвардійська, 2, |
|  |       |         |тел. 23-24-14, 23-15-80   |
|  |       |------------------+----------------------------|
|  |       |ОП-9       |Чернігівське колективне   |
|  |       |ТУ У       |підприємство "Пожтехніка", |
|  |       |45388855-004-94  |14032, Україна, м. Чернігів,|
|  |       |         |вул. Генерала Бєлова, 13,  |
|  |       |         |тел. 3-17-92        |
|  |       |------------------+----------------------------|
|  |       |ОП-9(з)      |Чернігівське колективне   |
|  |       |ТУ У       |підприємство "Пожтехніка", |
|  |       |05388859.007-97  |14032, Україна, м. Чернігів,|
|  |       |         |вул. Генерала Бєлова, 13,  |
|  |       |         |тел. 3-17-92        |
|----+--------------+------------------+----------------------------|
|2. |Порошкові   |ОП-50       |АТ "Пожзахист", 87500,   |
|  |пересувні:  |ТУ        |Україна, Донецька обл.,   |
|  |ВП-50     |13485476.007-97  |м. Маріуполь, вул.     |
|  |       |         |Торгова, 9,         |
|  |       |         |тел. 33-25-29, 33-64-17   |
|  |--------------+------------------+----------------------------|
|  |ОП-50(з)   |ОП-50(з)     |Чернігівське колективне   |
|  |       |ТУ У       |підприємство "Пожтехніка", |
|  |       |0588859.009-99  |14032, Україна, м.     |
|  |       |         |Чернігів, вул. Генерала   |
|  |       |         |Бєлова, 13,         |
|  |       |         |тел. 3-17-92        |
|  |--------------+------------------+----------------------------|
|  |ВП-100    |ОП-100      |АТ "Пожзахист", 87500,   |
|  |       |ТУ 22-141-02-87Е |Україна, Донецька обл.,   |
|  |       |         |м. Маріуполь,        |
|  |       |         |вул. Торгова, 9,      |
|  |       |         |тел. 33-25-29, 33-64-17   |
|----+--------------+------------------+----------------------------|
|3. |Водний    |ОВ-9       |Чернігівське колективне   |
|  |переносний  |ТУ У       |підприємство "Пожтехніка", |
|  |ВВ-9     |5388855-001-94  |14032, Україна, м. Чернігів,|
|  |       |         |вул. Генерала Бєлова, 13,  |
|  |       |         |тел. 3-17-92        |
|  |       |------------------+----------------------------|
|  |       |ОВ-9(з)      |Чернігівське колективне   |
|  |       |ТУ У       |підприємство "Пожтехніка", |
|  |       |05388859.006-97  |14032, Україна, м. Чернігів,|
|  |       |         |вул. Генерала Бєлова, 13,  |
|  |       |         |тел. 3-17-92        |
|  |--------------+------------------+----------------------------|
|  |Повітряно-  |ОВП-9 ТУ 317   |ШВК N 66,          |
|  |пінний    |Ук.001-92     |41132, Україна, Сумська   |
|  |переносний  |         |обл., м. Шостка,      |
|  |ВПП-9     |         |тел. 21-1-57        |
|----+--------------+------------------+----------------------------|
|4. |Повітряно-  |ВПП-6 ТУ У    |АТ "Дубноремтранссервіс",  |
|  |пінний    |571/46.03760214- |35612, Рівненська обл.   |
|  |переносний  |001-97      |Дубенський р-н,       |
|  |ВПП-9     |         |с. Варковичі,        |
|  |       |         |вул. Травнева, 8,      |
|  |       |         |тел. 4-29-90, 4-37-60    |
|  |--------------+------------------+----------------------------|
|  |       |ОВП-9       |Чернігівське колективне   |
|  |       |ТУ У       |підприємство "Пожтехніка", |
|  |       |5388855-004-94  |14032, Україна,       |
|  |       |         |м. Чернігів, вул. Генерала |
|  |       |         |Бєлова, 13,         |
|  |       |         |тел. 3-17-92        |
|----+--------------+------------------+----------------------------|
|5. |Повітряно-  |ОВП-100      |АТ "Пожзахист", 87500,   |
|  |пінний    |ТУ        |Україна, Донецька обл., м. |
|  |пересувний  |22-141-02-87Е   |Маріуполь, вул. Торгова, 9, |
|  |ВПП-100    |         |тел. 33-25-29, 33-64-17   |
|----+--------------+------------------+----------------------------|
|6. |Вуглекислотні |ОУ-5       |АТ "Пожзахист", 87500,   |
|  |переносні:  |ТУ У       |Україна, Донецька обл., м. |
|  |ВВК-3,5    |13485476.003-95  |Маріуполь, вул. Торгова, 9, |
|  |       |         |тел. 33-25-29, 33-64-17   |
|  |--------------+------------------+----------------------------|
|  |ВВК-3,5    |ОУ-5       |Дніпропетровське      |
|  |       |ТУ У       |спецпідприємство      |
|  |       |03954616-001-96  |"Пожтехніка", 49022,    |
|  |       |         |Україна, м. Дніпропетровськ,|
|  |       |         |вул. Молодогвардійська, 2, |
|  |       |         |тел. 23-24-14, 23-15-80   |
|----+--------------+------------------+----------------------------|
|7. |Вуглекислотні |         |              |
|  |пересувні:  |         |              |
|  |ВВК-25    |ОУ-25       |Прилуцький орендний завод  |
|  |       |ТУ У       |"Пожмашина",        |
|  |       |6633713-003-96  |17583, Україна,       |
|  |       |         |Чернігівська обл.,     |
|  |       |         |Прилуцький р-н, смт Ладан, |
|  |       |         |тел. 3-52-97        |
|  |--------------+------------------+----------------------------|
|  |ВК-80     |ОУ-80       |Прилуцький орендний завод  |
|  |       |ТУ У       |"Пожмашина",        |
|  |       |6633713-003-96  |17583, Україна,       |
|  |       |         |Чернігівська обл.,     |
|  |       |         |Прилуцький р-н, смт Ладан, |
|  |       |         |тел. 3-52-97        |
---------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 11.1 Правил
                   пожежної безпеки на ринках
                   України, уведених у дію
                   наказом МВС України
                   від 19.11.2002 N 1194
 
 
             СКЛАДАННЯ ПЛАНУ
       евакуації з приміщень та території ринку
 
 
   1. Для території ринку необхідно розробляти загальний план
евакуації (схему евакуації) людей на випадок  пожежі.  План
вивішується при вході та в інших видних місцях (рисунок 1).
   У будинках та спорудах ринку, які мають два поверхи і більше,
у разі одночасного перебування на поверсі більше 25 осіб мають
бути розроблені і вивішені на видних місцях плани  (схеми)
евакуації.
   Необхідність забезпечення  планами  (схемами)  евакуації
одноповерхових будинків та споруд визначається місцевими органами
державного пожежного нагляду, виходячи з їх пожежної небезпеки,
кількості розміщуваних людей, площі тощо.
 
   2. На плані евакуації зазначаються маршрути руху, евакуаційні
виходи (сходові клітини,  зовнішні  відкриті  сходи,  виходи
безпосередньо назовні), маршрути руху, а також умовне графічне
позначення у вигляді символів місць розташування кнопок ручних
пожежних сповіщувачів, телефонних апаратів, первинних засобів
пожежогасіння. Умовні графічні позначення вищезазначених символів
наведено в таблиці 1.
 
   3. Головні та запасні шляхи евакуації вказують на планах
штрих-пунктирними лініями різної довжини (див. таблицю 1). Ці
лінії мають бути вдвічі товстішими за лінії плану поверху і мати
зелений колір.
 
   4. Головний шлях евакуації на поверсі слід зазначати в
напрямку  головного та запасних виходів, сходових кліток із
зовнішнім переходом, а також сходів, що ведуть з даного поверху на
1-й поверх будинку. За наявності двох сходових кліток, рівноцінних
щодо захищеності від диму та вогню, головний шлях евакуації
вказують до найближчих сходів.
 
                             Таблиця 1
 
          Умовні графічні позначення
 
---------------------------------------------------------------
| N |Найменування      |Символ за   |Символ за    |
|з/п |            |ГОСТ 28130-89 |ГОСТ 12.1.114-82 |
|----+-----------------------+--------------+-----------------|
| 1 |Переносний вогнегасник |       |         |
|----+-----------------------+--------------+-----------------|
| 2 |Переносний водний   |       |         |
|  |вогнегасник      |       |         |
|----+-----------------------+--------------+-----------------|
| 3 |Переносний       |       |         |
|  |АВС-порошковий     |       |         |
|  |вогнегасник      |       |         |
|----+-----------------------+--------------+-----------------|
| 4 |Переносний СО -    |       |         |
|  |       2     |       |         |
|  |вогнегасник      |       |         |
|----+-----------------------+--------------+-----------------|
| 5 |Пересувний       |       |         |
|  |ВС-вогнегасник     |       |         |
|----+-----------------------+--------------+-----------------|
| 6 |Телефон        |       |         |
|----+-----------------------+--------------+-----------------|
| 7 |Ручний пожежний    |       |         |
|  |сповіщувач       |       |         |
|----+-----------------------+--------------+-----------------|
| 8 |Кран пожежний     |       |         |
|----+-----------------------+--------------+-----------------|
| 9 |Головний        |       |         |
|  |евакуаційний шлях   |       |         |
|----+-----------------------+--------------+-----------------|
|10 |Запасний евакуаційний |       |         |
|  |шлях          |       |         |
|----+-----------------------+--------------+-----------------|
|11 |Основний вихід     |       |         |
|----+-----------------------+--------------+-----------------|
|12 |Запасний вихід     |       |         |
|----+-----------------------+--------------+-----------------|
|13 |Знак просторової    |       |         |
|  |орієнтації       |       |         |
|  |"Ви знаходитесь тут"  |       |         |
---------------------------------------------------------------
 
   5. На плані поверху за допомогою символів зазначають місце
розташування:
   - кнопок ручних пожежних сповіщувачів, телефонів;
   - пожежних кранів, вогнегасників.
 
   6. Розшифрування символів слід подавати під планом поверху (у
примітці).
 
   7. Зразок оформлення плану евакуації з поверху будинку ринку
показано на рисунку 2.
 
   8. План евакуації з поверху будинку ринку  підписується
розробником, узгоджується з начальником ДПД (за його наявності на
об'єкті) і затверджується директором (керівником) або особою, яка
виконує його обов'язки.
 
 
------------------------------ /\ --------------------------- /\ -----------------------------------
|                |      ------- |   | |  |    3    |        |
| ------------------- -------- | -------- ------- |   | |  |-----------------    --------|
| |         | |  4 | | |  4 |      |  2 | |  |   | /\        |   ||
| |    2    | -------- | --------      |   | |  |   |/__\       |   ||
| |         | -------- | --------      |   | |  |   |         |   ||
| ------------------- |  4 | | |  4 |      |   | |  | 3  |         |   ||
|     |   /\ -------- | --------      -------- |  |   | -----------------|  3 ||
|     |   /__\      |         ----->--------|  |   | |        |   ||
|     V          |         |       |  |   | V -----------  |   ||
|     |------------------------<--------------  -------- |  -------- | | 5 | 5 |  |   ||
|-------- | -----------------------------  |   |  2 | |-----<------| |----+----|  |   ||
|    | | |              |  |   |------| |      | | 5 | 5 |  --------|
|    | | |              |  |   |  2 | |  -------- | |----+----|      |
|    | | |              |  |   |------| |  |   | | | 5 | 5 |      |
|  3  | | |              |  |   |  2 | |  |   | | |----+----|  --------|
|    | | |       1       |  |   |------| |  |   | | | 5 | 5 |  |   ||
|    | | |              |  |   |  2 | |  |   | | |----+----|  |   ||
|    | | |              |  V   |------| |  |   | | | 5 | 5 |  |   ||
|-------- | |              |  |   |  2 | |  |   | | |----+----|  |   ||
|     | |              |  |   -------- |  |   | | | 5 | 5 | --|  3 ||
|     | |              |  |<----------------  |   | | |----+----| | |   ||
|     | -----------------------------  |          |   | | | 5 | 5 | | |   ||
|     |                  |   --------   |  3 | | |----+----| | |   ||
|     |                  |   |  2 |   |   | | | 5 | 5 | | |   ||
|     |        /\         |   |------|   |   | | ----------- | --------|
|     |       /__\         |   |  2 |   |   | |       |     |
|----   |                  |   |------|   |   | |<--------------  /\  |
| 5 |   |                  |   |  2 |   |   | |         /__\ |
|---|   |                  |   |------|   |   | | -----------------------|
| 5 |   -->---        ----------------   |  2 |   |   | | |           ||
|---|      |        |           |------|   |   | --|     3     ||
| 5 |      |        |           |  2 |   |   |  |           ||
|---|      |        |           --------   --------  -----------------------|
| 5 |      |        |            |       |               |
| 5 |      |        |<---------------------------------------               |
|---+--------  |   -------  |  ------- --------------------------------------------------------|
| 5 | 5 | 5 |  |   |   |  |  |   | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
-------------- \/ ------------ | --------------------------------------------------------------------
 
 
      Рис. 1. Приклад оформлення плану евакуації
            з території ринку:
 
 1 - критий ринок; 2 - торгові місця з палаток; 3 - павільйони;
  4 - торговельні ряди, улаштовані з автомобілів; 5 - кіоски
 
 
 
 
 
     Рис.2. - Приклад оформлення плану евакуації
           з поверху будинку ринку
        (Графічне зображення не наводиться)

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ